KINH THÁNH

  SÁCH YÔSUA (Gio - su)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

Sch Yôsua (Gio-su)

C Chương 01 C

 

I. Chiếm Ðất Hứa

 

1. Chuẩn Bị

 

Mời gọi qua Ðất Hứa

 

1 Sau khi tôi trung Ðức Cha l ông Mô-s qua đời, Ðức Cha phn với con ông Nun l ông Giô-su, phụ t của ông Mô-s: 2 Mô-s, tôi trung của Ta, đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy trỗi dậy! V cng với tất cả dân ny, qua sông Gio-đan, m vo đất Ta ban cho chng, tức l con ci Ít-ra-en. 3 Mọi nơi bn chân cc ngươi dẫm ln th Ta đã ban cho cc ngươi rồi, như Ta đã phn với Mô-s. 4 Từ sa mạc v dãy Li-băng kia cho đến Sông Cả, nghĩa l sông Êu-phơ-rt, -tất cả xứ người Khết-, v cho đến Biển Lớn, pha mặt trời lặn: đ sẽ l lãnh thổ của cc ngươi. 5 Mọi ngy đời ngươi, không ai sẽ đứng vững được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-s; Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi.

 

 

 

Trung tn với Lề Luật: điều kiện để được Thin Cha ph trợ

 

6 Mạnh bạo ln, can đảm ln! V chnh ngươi sẽ cho dân ny chiếm đất ấy lm gia nghiệp, đất m Ta đã thề với cha ông chng l Ta sẽ ban cho chng. 7 Tuy nhin, ngươi phải mạnh bạo v rất can đảm, để lo thi hnh tất cả Lề Luật, m Mô-s tôi trung của Ta đã truyền dạy ngươi. Ðừng đi trệch bn phải bn tri, ngoi Lề Luật, để được thnh công ở bất cứ nơi no ngươi đi tới. 8 Chớ g sch Luật ny đừng rời khỏi miệng ngươi; v ngươi sẽ suy gẫm sch Luật đ ngy đm, để lo thi hnh tất cả những g viết trong đ; v như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trn đường đời, v như thế ngươi sẽ thnh công. 9 Mạnh bạo ln, can đảm ln! Ð chẳng phải l lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Ðừng run khiếp, đừng sợ hãi, v Ðức Cha, Thin Cha của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi no ngươi đi tới.

 

Cc chi tộc bn kia sông Gio-đan tiếp tay

 

10 Ông Giô-su truyền lệnh sau đây cho cc ký lục trong dân: 11 Cc anh hãy rảo khắp trại v truyền cho dân: Hãy chuẩn bị lương thực, v cn ba ngy nữa anh em sẽ qua sông Gio-đan kia để vo chiếm đất m Ðức Cha, Thin Cha của anh em, cho anh em chiếm hữu.

 

12 Rồi ông Giô-su ni với những người trong chi tộc Rưu-vn, chi tộc Gt v nửa chi tộc Mơ-na-se: 13 Anh em hãy nhớ điều ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, đã truyền cho anh em: Ðức Cha, Thin Cha của anh em, cho anh em được an cư lạc nghiệp khi ban cho anh em đất ny. 14 Ðn b, con trẻ v cc đn vật của anh em sẽ ở lại trong phần đất ông Mô-s đã ban cho anh em bn kia sông Gio-đan; cn anh em, tất cả cc dũng sĩ, hãy võ trang đầy đủ m qua trước anh em mnh v trợ lực cho họ, 15 cho đến khi Ðức Cha ban cho anh em cũng như anh em của anh em được an cư lạc nghiệp, cho đến khi chnh họ cũng chiếm hữu phần đất m Ðức Cha, Thin Cha của anh em, ban cho họ. Bấy giờ anh em sẽ trở về phần đất m anh em đã chiếm hữu. Anh em sẽ chiếm hữu phần đất m ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, đã ban cho anh em bn kia sông Gio-đan, pha mặt trời mọc. 16 Họ trả lời ông Giô-su: Mọi điều ngi truyền chng tôi lm, chng tôi sẽ lm; mọi nơi ngi sai chng tôi đi, chng tôi sẽ đi. 17 Chng tôi đã nghe lời ông Mô-s thế no, th chng tôi cũng sẽ nghe lời ngi như vậy. Chỉ cầu mong Ðức Cha, Thin Cha của ngi, ở với ngi, như đã ở với ông Mô-s! 18 Kẻ no chống lại mệnh lệnh của ngi, không nghe bất cứ lời no ngi truyền dạy, th sẽ phải bị xử tử. Chỉ c điều l ngi phải mạnh bạo v can đảm!

 

C Chương 02 C

 

Ông Giô-su sai người đi do thm Gi-ri-khô

 

1 Từ St-tim, ông Giô-su, con ông Nun, b mật sai hai người do thm v ni: Hãy đi xem vng đất v thnh Gi-ri-khô. Họ đã đi v vo một nh một kỹ nữ tn l Ra-khp; họ nằm lại đ. 2 Người ta ni với vua Gi-ri-khô: Ðm vừa rồi, c vi người trong số con ci Ít-ra-en đã vo đây để thăm d vng đất ny. 3 Vua Gi-ri-khô sai người đến ni với cô Ra-khp: Hãy dẫn ra đây những người đã đến với ngươi, đã vo nh ngươi, v họ đã đến thăm d ton vng đất ny. 4 Nhưng người đn b đem hai người kia đi giấu, rồi ni: Phải, những người ấy c đến với tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. 5 Lc chập tối, khi cửa thnh sắp đng, th những người ấy đi ra. Tôi không biết họ đi đâu. Cc ông hãy mau mau đuổi theo họ th sẽ bắt kịp.

 

6 Rồi cô ta đem họ ln sân thượng v giấu họ dưới đống cây gai cô đã xếp ở đ. 7 Cc người kia cứ đuổi theo họ trn con đường dẫn tới sông Gio-đan cho đến chỗ lội qua sông. V người ta đng cửa thnh lại, sau khi những kẻ đuổi theo đã ra khỏi đ.

 

Giao ko giữa cc người do thm v cô Ra-khp

 

8 Họ chưa kịp nằm xuống, th cô Ra-khp ln gặp họ trn sân thượng. 9 Cô ni với họ: Tôi biết Ðức Cha đã ban cho cc ông đất ny, tôi biết v cc ông m nỗi kinh hong ập xuống trn chng tôi, v mọi dân cư trong xứ đều rụng rời hốt hoảng trước mặt cc ông. 10 V chng tôi nghe đồn l Ðức Cha đã lm cạn Biển Sậy trước mặt cc ông khi cc ông ra khỏi Ai-cập; chng tôi cũng nghe đồn về những g cc ông đã lm cho hai vua E-mô-ri l Xi-khôn v Ốc, m cc ông đã tru hiến ở bn kia sông Gio-đan. 11 Khi chng tôi nghe đồn, th tâm thần chng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai cn nhuệ kh trước mặt cc ông, v Ðức Cha, Thin Cha của cc ông, l Thin Cha ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. 12 Vậy bây giờ, xin cc ông hãy nhân danh Ðức Cha m thề với tôi l: bởi tôi đã lấy tnh m đối xử với cc ông, th cc ông, cc ông cũng sẽ lấy tnh m đối xử với gia đnh tôi. Cc ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, 13 đ l cc ông sẽ để cho cha mẹ tôi, cc anh chị em tôi v mọi người thân thuộc của họ được sống, cc ông sẽ cứu chng tôi khỏi chết.

 

14 Những người ấy ni với cô Ra-khp: Chng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi cc người tiết lộ chuyện ny! Vậy khi no Ðức Cha ban đất ny cho chng tôi, chng tôi sẽ lấy chữ tnh chữ tn m đối xử với cô. 15 Bấy giờ, từ cửa sổ cô thng dây cho họ xuống, v nh cô st vch tường thnh v cô ở ngay trong tường thnh. 16 Cô ni với họ: Cc ông hãy đi về pha ni, kẻo những người đuổi theo bắt được cc ông. Cc ông cứ ẩn np ở đấy ba ngy cho đến khi chng trở về. Sau đ, cc ông cứ đường mnh m đi. 17 Họ ni với cô: Ðây l cch chng tôi sẽ giữ lời m cô đã yu cầu chng tôi thề: 18 Khi no chng tôi vo xứ ny, cô sẽ buộc dây chỉ điều ny ở cửa sổ, nơi cô đã thả chng tôi xuống, rồi cô sẽ tập họp trong nh, bn cạnh cô: cha mẹ, cc anh chị em v cả nh cha cô. 19 Bấy giờ, ai bước qua cửa nh cô m ra ngoi, th mu người ấy sẽ đổ xuống đầu người ấy, chng tôi vô can. Nhưng người no ở trong nh với cô, th mu người ấy sẽ đổ xuống đầu chng tôi, nếu c ai tra tay hại người ấy. 20 Cô m tiết lộ chuyện của chng tôi, chng tôi sẽ khỏi phải giữ lời m cô đã yu cầu chng tôi thề. 21 Cô ấy ni: Mong được như lời cc ông đã ni! Rồi cô để họ đi, v họ ra đi. Cô buộc dây chỉ điều ở cửa sổ.

 

Cc người do thm trở về

 

22 Họ ln đường v tiến về pha ni. Họ ở lại đ ba ngy cho đến khi những kẻ đuổi theo trở về. Những người ny đã đi lng họ trn cả con đường ấy m không tm được. 23 Hai người kia trở về: họ xuống ni, qua sông Gio-đan, rồi tới gặp ông Giô-su, con ông Nun, v thuật lại cho ông mọi việc đã xảy ra cho họ. 24 Họ ni với ông Giô-su: Ðức Cha đã nộp tất cả miền đất ấy vo tay chng ta, v mọi dân cư ở đ đều rụng rời hốt hoảng trước mặt chng ta.

 

C Chương 03 C

 

2. Qua Sông Gio-Ðan

 

Chuẩn bị qua sông

 

1 Sng hôm sau, ông Giô-su dậy sớm v họ nhổ trại rời St-tim. Ông v ton thể con ci Ít-ra-en tới tận sông Gio-đan. Họ đã nghỉ đm ở đ trước khi qua sông. 2 Sau ba ngy, cc ký lục đi khắp trại 3 v truyền lệnh ny cho dân: Khi thấy Hm Bia Giao Ước của Ðức Cha, Thin Cha của anh em, v thấy cc tư tế thuộc dng dõi L-vi khing Hm Bia, anh em phải rời chỗ v đi theo sau Hm Bia, 4b để biết phải đi đường no, v anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. 4a Tuy nhin, phải giữ một khoảng cch ước chừng một ngn thước ở giữa anh em v Hm Bia: đừng lại gần. 5 Ông Giô-su ni với dân: Anh em hãy nn thnh, v ngy mai Ðức Cha sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em. 6 Ông Giô-su ni với cc tư tế: Hãy khing Hm Bia Giao Ước dẫn đầu dân m qua sông. Họ khing Hm Bia Giao Ước v đi trước dân.

 

Những chỉ thị cuối cng

 

7 Ðức Cha phn với ông Giô-su: Hôm nay, Ta bắt đầu cho ngươi được nn cao trọng trước mắt ton thể con ci Ít-ra-en, để chng biết l Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-s. 8 Cn ngươi, ngươi sẽ ra lệnh ny cho cc tư tế khing Hm Bia Giao Ước: khi đến bờ sông Gio-đan, cc ngươi hãy đứng lại trong sông Gio-đan. 9 Ông Giô-su ni với con ci Ít-ra-en: Anh em hãy tiến lại đây v nghe lời của Ðức Cha, Thin Cha của anh em. 10 Rồi ông ni: Dựa vo điều ny, anh em sẽ biết l Thin Cha hằng sống ngự giữa anh em v Người sẽ hon ton đuổi người Ca-na-an, người Khết, người Khi-vi, người Pơ-rt-di, người Ghia-ga-si, người E-mô-ri, người Giơ-vt, cho khuất mắt anh em. 11 Ny đây, Hm Bia Giao Ước của Vị Cha Tể ton cõi đất sắp dẫn đầu anh em m qua sông Gio-đan. 12 Vậy bây giờ anh em hãy chọn mười hai người trong cc chi tộc Ít-ra-en, mỗi chi tộc một người. 13 V khi bn chân cc tư tế khing Hm Bia của Ðức Cha, Vị Cha Tể ton cõi đất, vừa đặt xuống nước sông Gio-đan, th nước sông Gio-đan, nước mạn ngược chảy xuống, sẽ bị chặn lại v dừng lại thnh một khối duy nhất.

 

Qua sông

 

14 Khi dân rời lều để qua sông Gio-đan, th cc tư tế khing Hm Bia Giao Ước dẫn đầu dân. 15 Bấy giờ l ma gặt; sông Gio-đan trn ra hai bn bờ suốt mọi ngy. Lc những người khing Hm Bia vừa đến sông Gio-đan, v chân cc tư tế khing Hm Bia vừa nhng vo nước ở ven bờ, 16 th nước mạn ngược chảy xuống dừng lại, dựng đứng thnh một khối duy nhất trong một khoảng rất di, ở A-đam l thnh ở cạnh Xc-than; cn nước chảy xuống biển A-ra-va, tức l Biển Muối, th bị chặn hẳn lại, v dân đã qua sông, đối diện với Gi-ri-khô. 17 Cc tư tế khing Hm Bia Giao Ước của Ðức Cha đứng yn tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lng sông Gio-đan, trong khi ton thể Ít-ra-en qua sông trn đất khô cạn, cho đến khi ton dân đã qua hết.

 

C Chương 04 C

 

Mười hai bia kỷ niệm

 

1 Khi ton dân đã qua sông Gio-đan hết, Ðức Cha phn với ông Giô-su: 2 Hãy chọn mười hai người trong dân, mỗi chi tộc một người, 3 v truyền lệnh ny cho họ: từ nơi ny, từ giữa lng sông Gio-đan, nơi cc tư tế đã đặt chân ln, anh em hãy lấy đi mười hai tảng đ, đem qua sông với anh em v đặt ở nơi anh em dừng lại nghỉ ngơi đm nay. 4 Ông Giô-su gọi mười hai người ông đã chỉ định trong hng con ci Ít-ra-en, mỗi chi tộc một người. 5 Ông bảo họ: Hãy đến trước Hm Bia Ðức Cha, Thin Cha của anh em, tận giữa lng sông Gio-đan, v mỗi người vc một tảng đ trn vai, đng theo số cc chi tộc con ci Ít-ra-en,6 để lm dấu hiệu giữa anh em. Mai ngy khi con ci anh em hỏi: Những tảng đ ny c nghĩa g đối với quý vị?, 7 anh em sẽ trả lời: L v nước sông Gio-đan đã bị chặn lại trước Hm Bia Giao Ước của Ðức Cha; khi Hm Bia qua sông Gio-đan, nước sông Gio-đan đã bị chặn lại; v cc tảng đ ny l bia kỷ niệm đối với con ci Ít-ra-en cho đến muôn đời. 8 Con ci Ít-ra-en lm đng như ông Giô-su đã truyền: Họ lấy đi mười hai tảng đ, từ giữa lng sông Gio-đan, như Ðức Cha đã phn với ông Giô-su, đng theo số cc chi tộc con ci Ít-ra-en; họ đem theo qua sông đến nơi họ dừng lại, v đặt ở đ. 9 Rồi ông Giô-su dựng mười hai tảng đ ở giữa lng sông Gio-đan, nơi cc tư tế khing Hm Bia Giao Ước đã đặt chân ln; cc tảng đ ấy vẫn cn ở đ cho đến ngy nay.

 

Sau khi qua sông

 

10 Cc tư tế khing Hm Bia đứng giữa lng sông Gio-đan, cho đến khi tất cả những điều Ðức Cha đã truyền cho ông Giô-su phải ni cho dân được thực hiện, theo đng như tất cả những g ông Mô-s đã truyền lại cho ông Giô-su; v dân đã vội vã qua sông. 11 Vậy khi ton dân đã qua hết, Hm Bia của Ðức Cha cũng như cc tư tế lại dẫn đầu dân. 12 Con ci ông Rưu-vn, con ci ông Gt v nửa chi tộc Mơ-na-se, võ trang đầy đủ, dẫn đầu con ci Ít-ra-en, theo như ông Mô-s đã ni với họ. 13 Khoảng bốn mươi ngn người được võ trang để ra trận, đi qua trước nhan Ðức Cha, để tiến đnh vng thảo nguyn Gi-ri-khô. 14 Ngy ấy, Ðức Cha đã cho ông Giô-su nn cao trọng trước mắt ton thể Ít-ra-en, v họ knh sợ ông như đã knh sợ ông Mô-s, mọi ngy đời ông.

 

15 Ðức Cha phn với ông Giô-su: 16 Hãy truyền cho cc tư tế khing Hm Bia Chứng Ước ln khỏi sông Gio-đan. 17 V ông Giô-su đã truyền cho cc tư tế: Hãy ln khỏi sông Gio-đan. 18 Vậy, khi cc tư tế khing Hm Bia Giao Ước của Ðức Cha ln khỏi lng sông Gio-đan, khi họ vừa nhấc chân đặt ln đất cạn, th nước sông Gio-đan trở về chỗ cũ v lại chảy như trước, trn ra cả hai bn bờ.

 

Tới Ghin-gan

 

19 Dân chng ln khỏi sông Gio-đan ngy mồng mười thng ging v đng trại ở Ghin-gan, pha đông Gi-ri-khô. 20 Ông Giô-su dựng ở Ghin-gan mười hai tảng đ m họ đã lấy từ sông Gio-đan, 21 rồi ni với con ci Ít-ra-en: Mai ngy khi con ci anh em hỏi cha ông chng: Những tảng đ ny c nghĩa g?, 22 anh em sẽ bảo cho con ci anh em biết: Ít-ra-en đã qua sông Gio-đan ny ro chân. 23 V Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã lm cạn sông Gio-đan trước mặt anh em cho đến khi anh em đã qua sông, như Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã lm tại Biển Sậy, khi Người lm cạn biển trước mặt chng ta, cho đến khi chng ta đã qua biển. 24 Như thế, mọi dân trn mặt đất sẽ biết rằng tay Ðức Cha mạnh mẽ dường bao, v anh em sẽ knh sợ Ðức Cha, Thin Cha của anh em, hết mọi ngy.

 

C Chương 05 C

 

Cc dân miền tây sông Gio-đan kinh hãi

 

1 Vậy, khi tất cả cc vua E-mô-ri ở bn kia sông Gio-đan, về pha tây, cũng như mọi vua Ca-na-an ở vng duyn hải, nghe tin Ðức Cha lm cạn sông Gio-đan trước mặt con ci Ít-ra-en cho đến khi họ qua sông, th tâm thần họ sợ hãi như muốn chảy tan ra, họ không cn nhuệ kh nữa trước mặt con ci Ít-ra-en.

 

Người Hp-ri chịu cắt b ở Ghin-gan

 

2 Khi ấy, Ðức Cha phn với ông Giô-su: Ngươi hãy lm những con dao bằng đ sắc để lại cắt b một lần nữa cho con ci Ít-ra-en. 3 Ông Giô-su đã lm những con dao bằng đ v cắt b cho con ci Ít-ra-en ở G Da Quy Ðầu.

 

4 Ðây l lý do khiến ông Giô-su lm việc cắt b ny: Ton thể đm dân đn ông con trai ra khỏi Ai-cập, những người tham chiến, đều đã chết dọc đường, trong sa mạc, sau khi ra khỏi Ai-cập; 5 tất cả đm dân đ, khi ra khỏi Ai-cập, đều đã chịu cắt b; cn ton thể đm dân sinh ở dọc đường, trong sa mạc, th không. 6 V con ci Ít-ra-en đã đi trong sa mạc bốn mươi năm, cho đến khi tất cả đm dân đ, tức l những người ra khỏi Ai-cập m đã tham chiến, đều bị tiu diệt; họ đã không nghe lời Ðức Cha, nn Ðức Cha thề với họ l sẽ không cho họ thấy đất Người đã thề với cha ông họ l sẽ ban cho chng ta, đất trn trề sữa v mật. 7 Nhưng Người đã cho con ci họ sinh ra thay thế họ, v ông Giô-su đã cắt b cho chng. Quả thế, chng chưa được cắt b, v dọc đường người ta đã không cắt b cho chng. 8 Vậy, khi người ta đã cắt b cho ton thể dân chng rồi, th chng ở yn tại chỗ trong trại cho đến khi lnh. 9 Ðức Cha phn với ông Giô-su: Hôm nay Ta đã cất khỏi cc ngươi ci ô nhục của người Ai-cập. V thế, người ta đã gọi tn nơi ấy l Ghin-gan cho đến ngy nay.

 

Cử hnh lễ Vượt Qua

 

10 Con ci Ít-ra-en đng trại ở Ghin-gan v cử hnh lễ Vượt Qua ngy mười bốn trong thng, vo buổi chiều, trong vng thảo nguyn Gi-ri-khô. 11 Hôm sau lễ Vượt Qua, họ đã dng thổ sản trong xứ, tức l bnh không men v hạt la rang, vo đng ngy đ. 12 Hôm sau, không cn man-na nữa, khi họ dng thổ sản trong xứ; thế l con ci Ít-ra-en không cn c man-na nữa. Năm ấy, họ đã dng hoa mu của đất Ca-na-an.

 

3. Ðnh Chiếm Gi-Ri-Khô

 

Thần hiện

 

13 Vậy, khi ở gần Gi-ri-khô, ông Giô-su ngước mắt nhn, th ny c người đứng đối diện với ông, tay cầm gươm trần. Ông Giô-su đến gần người ấy v ni: Ông về phe chng tôi hay về phe địch? 14 Người ấy ni: Không, ta l tướng chỉ huy đạo binh của Ðức Cha, bây giờ ta đến. .. Ông Giô-su sấp mặt xuống đất, sụp lạy v ni: Ngi muốn dạy tôi tớ ngi điều g? 15 Vị tướng chỉ huy đạo binh của Ðức Cha ni với ông Giô-su: Cởi dp ở chân ra, v nơi ngươi đang đứng l nơi thnh! V ông Giô-su đã lm như vậy.

 

C Chương 06 C

 

Chiếm Gi-ri-khô

 

1 Gi-ri-khô đng kn cổng thnh, phng thủ chống lại con ci Ít-ra-en: nội bất xuất, ngoại bất nhập. 2 Ðức Cha phn với ông Giô-su: Xem đây! Ta nộp vo tay ngươi thnh Gi-ri-khô, vua v cc dũng sĩ của thnh ấy. 3 Cc ngươi, tất cả những người tham chiến, cc ngươi sẽ đi vng quanh thnh, đi chung quanh thnh một lần; (cc) ngươi sẽ lm như vậy su ngy. 4 Bảy tư tế sẽ cầm bảy ci t v bằng sừng cừu đi trước Hm Bia. Ngy thứ bảy, cc ngươi sẽ đi vng quanh thnh bảy lần, v cc tư tế sẽ thổi t v. 5 Khi t v bằng sừng cừu r ln, khi cc ngươi nghe tiếng t v, th ton dân lớn tiếng h reo xung trận. Bấy giờ tường thnh sẽ sụp đổ tại chỗ; dân chng ai nấy cứ thẳng trước mặt mnh m tiến ln.

 

6 Ông Giô-su, con ông Nun, triệu tập cc tư tế v ni với họ: Cc ông hãy khing Hm Bia Giao Ước, v bảy tư tế phải cầm bảy t v bằng sừng cừu đi trước Hm Bia của Ðức Cha. 7 Ông ni với dân: Hãy tiến tới v đi vng quanh thnh; những người được võ trang hãy qua pha trước Hm Bia của Ðức Cha. 8 Ðiều đ đã xảy ra như ông Giô-su đã ni với dân. Bảy tư tế cầm bảy t v bằng sừng cừu qua pha trước nhan Ðức Cha, vừa đi vừa thổi; cn Hm Bia Giao Ước của Ðức Cha th đi sau họ. 9 Quân tin phong đi trước cc tư tế đang thổi t v. Quân hậu vệ đi theo sau Hm Bia. Ai nấy bước đi theo tiếng t v.

 

10 Trước đ ông Giô-su đã ra lệnh ny cho dân: Anh em đừng h reo xung trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng h môi ni ra lời no, cho đến ngy tôi bảo anh em: Hãy h reo xung trận! Bấy giờ, anh em mới h reo xung trận.

 

11 Hm Bia Ðức Cha đi vng quanh thnh, đi một vng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại v qua đm tại đ. 12 Sng hôm sau, ông Giô-su dậy sớm, v cc tư tế khing Hm Bia Ðức Cha. 13 Bảy tư tế cầm bảy t v bằng sừng cừu đi trước Hm Bia Ðức Cha, vừa đi vừa thổi; quân tin phong đi trước họ, v quân hậu vệ theo sau Hm Bia Ðức Cha; ai nấy bước đi theo tiếng t v.

 

14 Ngy thứ hai, họ đi vng quanh thnh một lần, rồi trở về trại. Họ lm như vậy su ngy. 15 Ngy thứ bảy, họ dậy sớm khi hừng đông l rạng, v đi vng quanh thnh bảy lần cng theo một cch thức. Chỉ c ngy đ họ mới đi vng quanh thnh bảy lần. 16 Ðến lần thứ bảy, khi cc tư tế thổi t v, ông Giô-su ni với dân: Hãy h reo xung trận, v Ðức Cha đã nộp thnh cho anh em.

 

Gi-ri-khô bị n tru hiến

 

17 Thnh v mọi sự trong thnh sẽ bị n tru hiến để knh Ðức Cha, chỉ c cô kỹ nữ Ra-khp v mọi người ở với cô trong nh l sẽ được sống, v cô đã giấu cc sứ giả chng ta sai đi. 18 Tuy nhin, anh em phải đề phng n tru hiến, kẻo anh em bị n tru hiến v lấy đồ vật no trong số những g bị n biệt hiến. Bằng không, anh em sẽ lm cho trại Ít-ra-en phải bị n tru hiến, v như thế anh em gây tai hoạ cho trại. 19 Tất cả vng bạc, mọi đồ đồng, đồ sắt sẽ được thnh hiến cho Ðức Cha, v được xung vo kho tng của Ðức Cha.

 

20 Bấy giờ, dân h reo xung trận, v người ta rc t v. Vừa nghe tiếng t v, dân lớn tiếng h reo xung trận, v tường thnh sụp đổ tại chỗ. Dân chng ai nấy cứ thẳng trước mặt mnh m tiến ln đnh thnh, v đã chiếm được. 21 Họ dng lưỡi gươm m thi hnh n tru hiến mọi sự trong thnh, từ đn ông cho đến đn b, từ người trẻ cho đến người gi, đến cả b lừa v chin cừu.

 

Nh cô Ra-khp thot nạn

 

22 Ông Giô-su ni với hai người đã đi do thm trong xứ: Hãy vo nh người kỹ nữ, v đem người đn b ấy cũng như mọi người thân thuộc của cô ra khỏi đ, theo như anh em đã thề hứa với cô. 23 Vậy cc người thanh nin do thm vo nh cô Ra-khp, v đem cô ra khỏi đ cng với cha mẹ, anh em cô v mọi người thân thuộc của cô; họ đem tất cả thị tộc của cô ra khỏi đ, v cho họ ở bn ngoi trại Ít-ra-en.

 

24 Rồi họ phng hoả đốt thnh cũng như tất cả những g trong đ; ngoại trừ vng bạc v những đồ đồng, đồ sắt, th người ta nộp vo kho tng nh Ðức Cha. 25 Nhưng cô kỹ nữ Ra-khp cng với gia đnh cha cô v mọi người thân thuộc của cô, th ông Giô-su để cho sống. Cô ở giữa dân Ít-ra-en cho đến ngy nay, v cô đã giấu sứ giả ông Giô-su sai đi do thm Gi-ri-khô.

 

Nguyền rủa những ai ti thiết Gi-ri-khô

 

26 Thuở ấy, ông Giô-su bắt phải thề rằng:

 

Trước nhan Ðức Cha, khốn cho kẻ đứng ln

 

ti thiết thnh Gi-ri-khô ny!

 

Kẻ no đo mng dựng nền,

 

th con đầu lng của n phải chết;

 

kẻ no dựng cổng xây tường,

 

th con t của n phải mạng vong!

 

27 Ðức Cha ở với ông Giô-su, v danh tiếng đồn ra khắp xứ.

 

Chương 07 C

 

Tội không thi hnh n biệt hiến

 

1 Nhưng con ci Ít-ra-en đã can tội không thi hnh n biệt hiến: ông A-khan, con ông Cc-mi, chu ông Dp-đi, chắt ông De-rc, thuộc chi tộc Giu-đa, đã lấy đồ vật trong số những thứ bị n biệt hiến. Nn Ðức Cha nổi cơn thịnh nộ với con ci Ít-ra-en.

 

Thất bại ở thnh Ai

 

2 Từ Gi-ri-khô, ông Giô-su sai người đến thnh Ai ở gần Bết A-ven, về pha đông Bết Ên. Ông ni với họ: Hãy ln do thm xứ ấy! Họ ln do thm thnh Ai. 3 Họ trở về với ông Giô-su v ni: Ðừng đưa cả dân ln! Chỉ cần khoảng hai hoặc ba ngn người ln m đnh thnh Ai. Ðừng lm khổ ton dân trong vụ ny, v bọn kia không đông mấy!

 

4 Vậy c chừng ba ngn người trong dân đã ln đ, nhưng họ đã chạy trốn trước mặt người thnh Ai. 5 Người thnh Ai đã giết khoảng ba mươi su người của họ. Người thnh Ai đuổi theo họ từ đng trước cổng thnh đến Sơ-va-rim, v đnh bại họ ở chỗ dốc. Tâm thần của dân sợ hãi như muốn chảy tan ra như nước.

 

Ông Giô-su cầu nguyện

 

6 Ông Giô-su x o mnh ra, v cng với cc kỳ mục Ít-ra-en sấp mặt xuống đất trước Hm Bia Ðức Cha, cho đến chiều. Họ rắc bụi ln đầu. 7 Ông Giô-su ni: Ôi! Lạy Cha l Ðức Cha, sao Ngi lại đem dân ny qua sông Gio-đan m nộp chng con vo tay người E-mô-ri để huỷ diệt chng con? Gi chng con được định cư bn kia sông Gio-đan, th c hơn không? 8 Xin đoi thương, lạy Cha, con biết ni g đây, sau khi Ít-ra-en phải quay lưng chạy trốn cc địch th? 9 Người Ca-na-an v mọi dân cư trong xứ sẽ nghe biết tin ny. Họ sẽ quay lại chống chng con v xo tn chng con khỏi mặt đất. Khi đ, Ngi sẽ lm g để chứng tỏ danh Ngi vĩ đại?

 

Ðức Cha trả lời

 

10 Ðức Cha phn với ông Giô-su: Ðứng dậy đi! Sao ngươi cứ sấp mặt xuống đất như vậy? 11 Ít-ra-en đã phạm tội, hơn nữa, chng đã vi phạm giao ước m Ta đã truyền cho chng phải giữ; chng đã dm lấy cả đồ vật bị n biệt hiến, chng đã dm lấy trộm, giấu đi v bỏ vo đồ đon của chng! 12 V thế, con ci Ít-ra-en sẽ không thể đương đầu với địch th của chng. Chng sẽ quay lưng chạy trốn cc địch th, v chng đã trở nn những kẻ mang n tru hiến. Ta sẽ không ở với cc ngươi nữa, nếu cc ngươi không loại khỏi cc ngươi những đồ vật bị n biệt hiến. 13 Ðứng dậy đi! Hãy lm cho dân được nn thnh. Ngươi sẽ ni: Anh em hãy lo cho mnh được nn thnh để chuẩn bị cho ngy mai, v Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, phn thế ny: Hỡi Ít-ra-en, giữa cc ngươi c một đồ vật bị n biệt hiến. (Cc) ngươi sẽ không thể đương đầu với địch th của (cc) ngươi, bao lâu cc ngươi không cất khỏi cc ngươi đồ vật ấy. 14 Sng mai, cc ngươi sẽ tiến đến theo từng chi tộc. Chi tộc no Ðức Cha đã dng thăm m chỉ định, sẽ tiến đến theo từng thị tộc. Thị tộc no Ðức Cha đã dng thăm m chỉ định, sẽ tiến đến theo từng gia đnh. Gia đnh no Ðức Cha đã dng thăm m chỉ định, sẽ tiến đến từng người một. 15 Kẻ no bị chỉ định bởi việc bắt thăm v c lin quan đến n biệt hiến, th sẽ bị thiu cng với tất cả đồ vật của n; v n đã vi phạm giao ước của Ðức Cha, v v n đã lm một điều ô nhục trong Ít-ra-en.

 

Tm được thủ phạm v ra hnh phạt

 

16 Sng hôm sau, ông Giô-su dậy sớm v cho dân Ít-ra-en tiến đến theo chi tộc: chi tộc Giu-đa bắt trng thăm. 17 Ông cho cc thị tộc Giu-đa tiến đến, v thị tộc De-rc bắt trng thăm; ông cho thị tộc De-rc tiến đến theo từng gia đnh; v gia đnh Dp-đi bắt trng thăm. 18 Ông cho gia đnh Dp-đi tiến đến từng người một, v A-khan, con ông Cc-mi, chu ông Dp-đi, chắt ông De-rc, thuộc chi tộc Giu-đa, bắt trng thăm.

 

19 Ông Giô-su bảo A-khan: Ny ngươi, hãy tôn vinh Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, v hãy suy tôn Người! Hãy th thật với ta những g ngươi đã lm, đừng giấu giếm g cả. 20 A-khan trả lời ông Giô-su: Quả thật, con đã đắc tội với Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, đây l điều con đã lm: 21 Trong số chiến lợi phẩm, con trông thấy một chiếc o khoc đẹp miền Sin-a, hai ký bạc v một thỏi vng cân nặng hơn nửa ký, v lng tham, con đã lấy; cc vật ấy được chôn dưới đất, ở giữa lều của con, v bạc th ở bn dưới.

 

22 Ông Giô-su sai người chạy tới lều A-khan; quả thật chiếc o khoc được chôn trong lều, cn bạc th ở dưới. 23 Họ lấy tất cả ra khỏi lều, mang về cho ông Giô-su v ton thể con ci Ít-ra-en, rồi đổ ra trước nhan Ðức Cha.

 

24 Khi ấy, ông Giô-su đem A-khan, con ông De-rc đi, cng với bạc, o khoc, nn vng, cũng như con trai, con gi, b lừa, chin d, lều trại v tất cả những g của n. Ton thể Ít-ra-en cng đi với n. Người ta đem chng ln cnh đồng A-kho.

 

25 Ông Giô-su bảo: Sao ngươi lại gây hoạ cho chng ta? Xin Ðức Cha ging hoạ cho ngươi hôm nay! Ton thể Ít-ra-en nm đ A-khan. Họ nm đ v thiu những g cn lại.

 

26 Rồi người ta chất một đống đ lớn trn A-khan. Ðống đ ấy vẫn cn cho đến ngy nay. Bấy giờ, Ðức Cha nguôi cơn thịnh nộ. V thế, người ta gọi nơi ny l cnh đồng A-kho cho đến ngy nay.

 

Chương 07 C

 

Tội không thi hnh n biệt hiến

 

1 Nhưng con ci Ít-ra-en đã can tội không thi hnh n biệt hiến: ông A-khan, con ông Cc-mi, chu ông Dp-đi, chắt ông De-rc, thuộc chi tộc Giu-đa, đã lấy đồ vật trong số những thứ bị n biệt hiến. Nn Ðức Cha nổi cơn thịnh nộ với con ci Ít-ra-en.

 

Thất bại ở thnh Ai

 

2 Từ Gi-ri-khô, ông Giô-su sai người đến thnh Ai ở gần Bết A-ven, về pha đông Bết Ên. Ông ni với họ: Hãy ln do thm xứ ấy! Họ ln do thm thnh Ai. 3 Họ trở về với ông Giô-su v ni: Ðừng đưa cả dân ln! Chỉ cần khoảng hai hoặc ba ngn người ln m đnh thnh Ai. Ðừng lm khổ ton dân trong vụ ny, v bọn kia không đông mấy!

 

4 Vậy c chừng ba ngn người trong dân đã ln đ, nhưng họ đã chạy trốn trước mặt người thnh Ai. 5 Người thnh Ai đã giết khoảng ba mươi su người của họ. Người thnh Ai đuổi theo họ từ đng trước cổng thnh đến Sơ-va-rim, v đnh bại họ ở chỗ dốc. Tâm thần của dân sợ hãi như muốn chảy tan ra như nước.

 

Ông Giô-su cầu nguyện

 

6 Ông Giô-su x o mnh ra, v cng với cc kỳ mục Ít-ra-en sấp mặt xuống đất trước Hm Bia Ðức Cha, cho đến chiều. Họ rắc bụi ln đầu. 7 Ông Giô-su ni: Ôi! Lạy Cha l Ðức Cha, sao Ngi lại đem dân ny qua sông Gio-đan m nộp chng con vo tay người E-mô-ri để huỷ diệt chng con? Gi chng con được định cư bn kia sông Gio-đan, th c hơn không? 8 Xin đoi thương, lạy Cha, con biết ni g đây, sau khi Ít-ra-en phải quay lưng chạy trốn cc địch th? 9 Người Ca-na-an v mọi dân cư trong xứ sẽ nghe biết tin ny. Họ sẽ quay lại chống chng con v xo tn chng con khỏi mặt đất. Khi đ, Ngi sẽ lm g để chứng tỏ danh Ngi vĩ đại?

 

Ðức Cha trả lời

 

10 Ðức Cha phn với ông Giô-su: Ðứng dậy đi! Sao ngươi cứ sấp mặt xuống đất như vậy? 11 Ít-ra-en đã phạm tội, hơn nữa, chng đã vi phạm giao ước m Ta đã truyền cho chng phải giữ; chng đã dm lấy cả đồ vật bị n biệt hiến, chng đã dm lấy trộm, giấu đi v bỏ vo đồ đon của chng! 12 V thế, con ci Ít-ra-en sẽ không thể đương đầu với địch th của chng. Chng sẽ quay lưng chạy trốn cc địch th, v chng đã trở nn những kẻ mang n tru hiến. Ta sẽ không ở với cc ngươi nữa, nếu cc ngươi không loại khỏi cc ngươi những đồ vật bị n biệt hiến. 13 Ðứng dậy đi! Hãy lm cho dân được nn thnh. Ngươi sẽ ni: Anh em hãy lo cho mnh được nn thnh để chuẩn bị cho ngy mai, v Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, phn thế ny: Hỡi Ít-ra-en, giữa cc ngươi c một đồ vật bị n biệt hiến. (Cc) ngươi sẽ không thể đương đầu với địch th của (cc) ngươi, bao lâu cc ngươi không cất khỏi cc ngươi đồ vật ấy. 14 Sng mai, cc ngươi sẽ tiến đến theo từng chi tộc. Chi tộc no Ðức Cha đã dng thăm m chỉ định, sẽ tiến đến theo từng thị tộc. Thị tộc no Ðức Cha đã dng thăm m chỉ định, sẽ tiến đến theo từng gia đnh. Gia đnh no Ðức Cha đã dng thăm m chỉ định, sẽ tiến đến từng người một. 15 Kẻ no bị chỉ định bởi việc bắt thăm v c lin quan đến n biệt hiến, th sẽ bị thiu cng với tất cả đồ vật của n; v n đã vi phạm giao ước của Ðức Cha, v v n đã lm một điều ô nhục trong Ít-ra-en.

 

Tm được thủ phạm v ra hnh phạt

 

16 Sng hôm sau, ông Giô-su dậy sớm v cho dân Ít-ra-en tiến đến theo chi tộc: chi tộc Giu-đa bắt trng thăm. 17 Ông cho cc thị tộc Giu-đa tiến đến, v thị tộc De-rc bắt trng thăm; ông cho thị tộc De-rc tiến đến theo từng gia đnh; v gia đnh Dp-đi bắt trng thăm. 18 Ông cho gia đnh Dp-đi tiến đến từng người một, v A-khan, con ông Cc-mi, chu ông Dp-đi, chắt ông De-rc, thuộc chi tộc Giu-đa, bắt trng thăm.

 

19 Ông Giô-su bảo A-khan: Ny ngươi, hãy tôn vinh Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, v hãy suy tôn Người! Hãy th thật với ta những g ngươi đã lm, đừng giấu giếm g cả. 20 A-khan trả lời ông Giô-su: Quả thật, con đã đắc tội với Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, đây l điều con đã lm: 21 Trong số chiến lợi phẩm, con trông thấy một chiếc o khoc đẹp miền Sin-a, hai ký bạc v một thỏi vng cân nặng hơn nửa ký, v lng tham, con đã lấy; cc vật ấy được chôn dưới đất, ở giữa lều của con, v bạc th ở bn dưới.

 

22 Ông Giô-su sai người chạy tới lều A-khan; quả thật chiếc o khoc được chôn trong lều, cn bạc th ở dưới. 23 Họ lấy tất cả ra khỏi lều, mang về cho ông Giô-su v ton thể con ci Ít-ra-en, rồi đổ ra trước nhan Ðức Cha.

 

24 Khi ấy, ông Giô-su đem A-khan, con ông De-rc đi, cng với bạc, o khoc, nn vng, cũng như con trai, con gi, b lừa, chin d, lều trại v tất cả những g của n. Ton thể Ít-ra-en cng đi với n. Người ta đem chng ln cnh đồng A-kho.

 

25 Ông Giô-su bảo: Sao ngươi lại gây hoạ cho chng ta? Xin Ðức Cha ging hoạ cho ngươi hôm nay! Ton thể Ít-ra-en nm đ A-khan. Họ nm đ v thiu những g cn lại.

 

26 Rồi người ta chất một đống đ lớn trn A-khan. Ðống đ ấy vẫn cn cho đến ngy nay. Bấy giờ, Ðức Cha nguôi cơn thịnh nộ. V thế, người ta gọi nơi ny l cnh đồng A-kho cho đến ngy nay.

 

C Chương 08 C

 

4. Ðnh Chiếm Thnh Ai

 

Thin Cha truyền lệnh cho ông Giô-su

 

1 Ðức Cha phn với ông Giô-su: Ðừng hãi, đừng sợ! Hãy đem theo ngươi mọi chiến sĩ. Ðứng dậy đi, tiến ln đnh thnh Ai. Xem đây, Ta nộp vo tay ngươi vua thnh Ai, dân, thnh v xứ của vua ấy. 2 Ngươi sẽ đối xử với thnh Ai v vua thnh ấy như đã đối xử với Gi-ri-khô v vua thnh ấy. Cc ngươi chỉ được chiếm cho mnh chiến lợi phẩm v th vật. Ngươi hãy đặt quân mai phục pha sau thnh để tấn công.

 

Mưu kế của ông Giô-su

 

3 Ông Giô-su trỗi dậy, cng với mọi chiến sĩ ln đnh thnh Ai. Ông chọn ba mươi ngn dũng sĩ, v đang đm sai họ đi. 4 Ông ra lệnh ny cho họ: Xem đây! Anh em sẽ mai phục pha sau thnh để tấn công, nhưng đừng ở qu xa, v tất cả anh em hãy sẵn sng. 5 Cn tôi v ton dân ở với tôi, chng tôi sẽ tiến lại gần thnh. Khi chng ra nghnh chiến với chng ta như lần đầu, chng tôi sẽ chạy trốn trước mặt chng. 6 Chng sẽ chạy ra đuổi theo chng tôi, cho đến khi chng tôi nhử chng ra xa thnh, v chng sẽ ni: Họ chạy trốn trước mặt chng ta như lần đầu! Chng tôi sẽ chạy trốn trước mặt họ; 7 cn anh em, anh em sẽ đứng ln, rời chỗ mai phục v chiếm thnh. Ðức Cha, Thin Cha của anh em, sẽ nộp thnh vo tay anh em. 8 Vậy sau khi đoạt được thnh, anh em sẽ phng hoả đốt thnh. Anh em phải lm theo lời Ðức Cha. Hãy coi! Ð l mệnh lệnh tôi truyền cho anh em.

 

9 Ông Giô-su sai họ đi; họ đi đến chỗ mai phục v np ở giữa Bết Ên v Ai, về pha tây của thnh, cn ông Giô-su th qua đm ở giữa dân. 10 Sng hôm sau, ông Giô-su dậy sớm, duyệt lại hng ngũ của dân. Ông v cc kỳ mục Ít-ra-en tiến ln, đi trước dân để tấn công thnh Ai. 11 Mọi chiến sĩ ở với ông th đi ln, tiến tới. Ðến trước mặt thnh Ai, họ đng trại ở pha bắc thnh, giữa họ v thnh c một thung lũng. 12 Ông lấy chừng năm ngn người, cho họ mai phục giữa Bết Ên v Ai, pha tây thnh. 13 Khi dân đã dn trận ở pha bắc thnh, v đặt hậu quân ở pha tây, th đm ấy ông Giô-su đi ra giữa cnh đồng.

 

Cuộc đnh chiếm thnh Ai

 

14 Vua thnh Ai thấy thế, th sng hôm sau, vua v ton dân trong thnh vội vng dậy sớm, ra nghnh chiến với Ít-ra-en ở chỗ đã định, đối diện với A-ra-va. Nhưng ông không biết l c quân mai phục đang chờ ông đằng sau thnh. 15 Ông Giô-su v ton dân Ít-ra-en để cho quân địch đnh, v họ tho chạy về pha sa mạc. 16 Ton dân trong thnh tập họp lại, đuổi theo. Chng đuổi theo ông Giô-su v bị nhử ra xa thnh. 17 Không một người no trong thnh Ai v Bết Ên m không chạy ra rượt theo Ít-ra-en, chng để thnh bỏ ngỏ m đuổi theo Ít-ra-en. 18 Ðức Cha phn với ông Giô-su: Hãy giơ ngọn lao ngươi đang cầm trong tay hướng về thnh Ai, v Ta sẽ nộp thnh ấy vo tay ngươi. Ông Giô-su giơ ngọn lao đang cầm trong tay về pha thnh. 19 Ông vừa giơ tay ln th quân mai phục vội vng trỗi dậy, rời khỏi chỗ np. Họ chạy vo v chiếm thnh rồi vội vng phng hoả đốt thnh.

 

20 Người thnh Ai quay lại, nhn thấy khi từ thnh bốc ln trời. Chng không cn sức chạy trốn đng no nữa, v những người Ít-ra-en đang chạy trốn vo sa mạc quay lại đnh những kẻ đuổi theo họ. 21 Thấy quân mai phục chiếm được thnh v thấy khi từ thnh bốc ln, ông Giô-su v ton thể Ít-ra-en trở lại đnh người thnh Ai. 22 Những người khc ra khỏi thnh đn đường chng, khiến chng lọt vo giữa Ít-ra-en, bị chận cả hai đầu. Ít-ra-en giết chng, không để st một tn, không để thot một mống. 23 Vua thnh Ai bị bắt sống v bị điệu tới ông Giô-su. 24 Khi Ít-ra-en đã giết sạch dân thnh Ai, kẻ ở ngoi đồng, cũng như kẻ ở trong sa mạc l nơi chng đuổi theo họ, khi tất cả, cho đến tn cuối cng, đã ngã gục dưới lưỡi gươm, th ton thể Ít-ra-en trở về thnh Ai v dng lưỡi gươm giết chng. 25 Số những kẻ ngã gục trong ngy đ, đn ông cũng như đn b, tất cả ln tới mười hai ngn, mọi người đều l dân thnh Ai.

 

Án tru diệt v cuộc tn ph thnh Ai

 

26 Ông Giô-su cứ giơ tay cầm lao, không hạ xuống cho đến khi ông thi hnh n tru diệt tất cả thnh Ai. 27 Người Ít-ra-en chỉ chiếm cho mnh th vật v chiến lợi phẩm của thnh ấy, theo lệnh Ðức Cha đã truyền cho ông Giô-su.

 

28 Ông Giô-su đã đốt thnh Ai, khiến n mãi mãi l một nơi điu tn, một chốn hoang vu vẫn cn đến ngy nay. 29 Ông cho treo cổ vua thnh Ai trn cây cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, ông ra lệnh hạ xc xuống khỏi cây v quăng ở cửa thnh. Người ta chất trn y một đống đ lớn vẫn cn cho đến ngy nay.

 

5. Dâng Hy Lễ V Ðọc Sch Luật Trn Ni Ê-Van

 

Bn thờ bằng đ nguyn vẹn

 

30 Bấy giờ, ông Giô-su dựng bn thờ knh Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, trn ni Ê-van, 31 theo lệnh ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, đã truyền cho con ci Ít-ra-en, như đã chp trong Sch Luật Mô-s: đ l một bn thờ bằng đ nguyn vẹn, chưa c đồ sắt chạm tới. Trn đ, người ta dâng lễ ton thiu knh Ðức Cha v dâng lễ kỳ an.

 

Ðọc Sch Luật

 

32 Ông Giô-su cho khắc bản sao Luật Mô-s trn những tảng đ; ông Mô-s đã viết Luật đ trước mặt con ci Ít-ra-en. 33 Ton thể Ít-ra-en, cc bậc kỳ mục, kinh sư v thẩm phn đều đứng hai bn Hm Bia, đối diện với cc tư tế L-vi khing Hm Bia Giao Ước của Ðức Cha, người ngoại kiều cũng như người bản xứ, một nửa đứng trước ni Gơ-ri-dim, một nửa đứng trước ni Ê-van, để theo lệnh ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, dân Ít-ra-en được chc phc trước. 34 Sau đ, ông Giô-su đọc mọi lời của Lề Luật, C những lời chc phc v những lời nguyền rủa -, theo như mọi điều đã ghi trong Sch Luật. 35 Không c lời no ông Mô-s đã truyền viết ra, m ông Giô-su lại không đọc trước mặt ton thể cộng đồng Ít-ra-en, gồm cả đn b, trẻ con v ngoại kiều cng đi chung với họ.

 

C Chương 09 C

 

6. Hiệp Ước Giữa Ít-Ra-En V Người Ghp-Ôn

 

Lin minh chống Ít-ra-en

 

1 Nghe tin ấy, tất cả cc vua ở bn kia sông Gio-đan, trn miền ni, trong miền Sơ-ph-la v ở vng ven Biển Lớn cho đến tận Li-băng: cc vua Khết, E-mô-ri, Ca-na-an, Pơ-rt-di, Khi-vi v Giơ-vt, 2 hợp nhau để cng chiến đấu chống lại ông Giô-su v Ít-ra-en.

 

Mưu của người Ghp-ôn

 

3 Người Ghp-ôn nghe biết những g ông Giô-su đã lm cho Gi-ri-khô v Ai, 4 th cũng dng mưu. Chng ln đường, mang theo lương thực, v cho lừa chở những chiếc bị cũ, những bầu rượu bằng da cũ, thủng v được v lại, 5 chân mang dp cũ được khâu lại, mnh mặc quần o cũ; tất cả bnh dự trữ đều khô cứng, nt vụn.

 

6 Chng đi gặp ông Giô-su ở trại Ghin-gan; chng ni với ông v người Ít-ra-en: Chng tôi từ nơi xa đến, vậy bây giờ xin cc ông ký hiệp ước với chng tôi. 7 Người Ít-ra-en mới ni với người Khi-vi: Biết đâu (cc) ông lại chẳng sống ngay giữa chng tôi, th (chng) tôi ký hiệp ước với cc ông lm g? 8 Chng ni với ông Giô-su: Chng tôi l tôi tớ của ông. Ông Giô-su ni: Cc ông l ai, v từ đâu đến? 9 Chng đp: Nghe biết danh tiếng Ðức Cha, Thin Cha của ông, cc tôi tớ của ông đã từ một nước rất xa đến đây. V chng tôi đã nghe ni về Người, về tất cả những g Người đã lm bn Ai-cập, 10 v về tất cả những g Người đã ging cho hai vua người E-mô-ri ở bn kia sông Gio-đan, nghĩa l cho Xi-khôn, vua Kht-bôn, v Ốc, vua Ba-san, ở Át-ta-rốt. 11 Cc bậc kỳ mục của chng tôi v mọi người dân trong nước đã ni với chng tôi: Cc anh hãy mang theo lương thực đi đường m đi đn họ; hãy ni với họ: Chng tôi l tôi tớ của cc ông; vậy bây giờ xin cc ông ký hiệp ước với chng tôi. 12 Bnh của chng tôi đây ny: khi chng tôi đem ra khỏi nh lm lương thực, ngy chng tôi ra đi để đến với cc ông, n cn nng hổi, m bây giờ n đã khô cứng, nt vụn! 13 Những bầu rượu kia, khi chng tôi đổ đầy rượu vo, th hãy cn mới, m nay đã thủng; quần o v giy dp của chng tôi đây đã cũ v đường s xa xôi. 14 Người Ít-ra-en nhận một phần lương thực dự trữ ấy m không thỉnh ý Ðức Cha qua lời sấm. 15 Ông Giô-su để chng được bnh an, v ký hiệp ước bảo đảm tnh mạng của chng. V những người lãnh đạo cộng đồng thề ước với chng.

 

16 Ba ngy sau khi ký hiệp ước với chng, người Ít-ra-en nghe biết chng l người lng giềng v sống giữa họ. 17 Con ci Ít-ra-en rời nơi đ m vo thnh của chng ngy thứ ba; thnh của chng l Ghp-ôn, Cơ-phi-ra, Bơ--rốt, Kia-git Giơ-a-rim. 18 Con ci Ít-ra-en không giết chng, v cc người lãnh đạo cộng đồng đã thề ước với chng nhân danh Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en; nhưng ton thể cộng đồng đã ku trch những người lãnh đạo.

 

Quy chế cho người Ghp-ôn

 

19 Mọi người lãnh đạo ni với ton thể cộng đồng: Chng tôi đã nhân danh Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, m thề; nn bây giờ chng ta không được đụng tới chng. 20 Chng ta sẽ đối xử với chng như thế ny: Chng ta sẽ để cho chng sống, v cơn thịnh nộ sẽ không ging xuống chng ta, v chng ta đã thề ước với chng như vậy. 21 Những người lãnh đạo ni tiếp: Cứ để chng sống, nhưng chng phải chặt củi, mc nước cho ton thể cộng đồng. Những người lãnh đạo đã ni với chng như thế. 22 Ông Giô-su triệu tập chng lại v ni: Tại sao cc người đã lừa dối chng tôi m ni: Chng tôi ở rất xa cc ông, trong khi cc người sống giữa chng tôi? 23 Bây giờ, cc người l những kẻ bị nguyền rủa, tất cả cc người sẽ mãi mãi lm nô lệ, lm người chặt củi, mc nước cho Nh của Thin Cha tôi. 24 Chng trả lời ông Giô-su: Người ta đã kể đi kể lại cho cc tôi tớ ngi đây lệnh m Ðức Cha, Thin Cha của ông, đã truyền cho ông Mô-s, tôi trung của Người, l trao cho cc ông tất cả xứ sở, v tiu diệt trước mặt cc ông ton thể dân cư trong xứ. Chng tôi đã sợ cho tnh mạng của chng tôi, chng tôi rất sợ cc ông, nn chng tôi đã lm điều ấy. 25 Vậy bây giờ chng tôi đang ở trong tay ông, ông cứ đối xử với chng tôi như ông nghĩ thế no l hay l phải! 26 Ông đã đối xử với chng như thế ny: ông đã cứu chng khỏi tay con ci Ít-ra-en, v họ đã không giết chng. 27 Nhưng ngy ấy ông Giô-su bắt chng chặt củi, mc nước để phục vụ cộng đồng v bn thờ của Ðức Cha cho đến ngy nay, ở nơi Người sẽ chọn.

 

C Chương 10 C

 

7. Lin Minh Năm Vua E-Mô-Ri.

 

Ðnh Chiếm Miền Nam Pa-Lt-Tin.

 

Năm vua đnh Ghp-ôn

 

1 A-đô-ni Xe-đc, vua Gi-ru-sa-lem, nghe tin ông Giô-su đã chiếm thnh Ai, đã tru hiến thnh ny, đã đối xử với thnh Ai v vua thnh ny như với Gi-ri-khô v vua thnh ấy. Vua cũng nghe tin dân thnh Ghp-ôn đã cầu ho với Ít-ra-en v đang sống giữa Ít-ra-en. 2 Khi đ người ta hết sức sợ hãi, bởi v Ghp-ôn l một thnh lớn như một kinh thnh. Quả thế, thnh đ lớn hơn thnh Ai, v mọi người trong thnh đều l những tay anh hng. 3 A-đô-ni Xe-đc, vua Gi-ru-sa-lem, sai người đến ni với Hô-ham, vua Khp-rôn, với Pia-am, vua Gic-mt, với Gia-phia, vua La-kht, v với Ðơ-via, vua Éc-lon: 4 Xin quý vị ln với tôi v cứu viện cho tôi, để chng ta cng đnh Ghp-ôn, v Ghp-ôn đã cầu ho với Giô-su v con ci Ít-ra-en. 5 Năm vua E-mô-ri l vua Gi-ru-sa-lem, vua Khp-rôn, vua Gic-mt, vua La-kht, vua Éc-lon, đem quân lin minh với nhau v cng đi ln. Họ bao vây Ghp-ôn v tấn công thnh ấy.

 

Ông Giô-su đến cứu viện Ghp-ôn

 

6 Dân thnh Ghp-ôn đến trại Ghin-gan ni với ông Giô-su: Xin ngi đừng từ chối tiếp tay cho cc tôi tớ ngi. Xin ngi sớm ln với chng tôi, giải thot chng tôi, cứu viện chng tôi, v tất cả cc vua E-mô-ri ở miền ni đều hợp nhau chống lại chng tôi. 7 Ông Giô-su rời Ghin-gan m đi ln, cng với tất cả chiến sĩ v dũng sĩ. 8 Ðức Cha phn với ông Giô-su: Ðừng sợ chng, v Ta đã nộp chng vo tay ngươi, không ai trong bọn chng sẽ đứng vững trước mặt ngươi. 9 Sau khi từ Ghin-gan đi ln suốt cả một đm, ông Giô-su bất thnh lnh đến nơi chng đng quân.

 

Ơn trn ph hộ

 

10 Ðức Cha lm cho chng tn loạn trước mặt Ít-ra-en. V Ít-ra-en đã lm cho chng đại bại ở Ghp-ôn. Họ đuổi theo chng ln pha đo Bết Khô-rôn, v đnh giết chng mãi cho đến A-d-ca, cho đến Mc-k-đa. 11 Khi chng chạy trốn trước mặt Ít-ra-en đến chân đo Bết Khô-rôn, th từ trời, Ðức Cha cho rơi những hn đ lớn xuống trn chng mãi cho đến A-d-ca, khiến chng phải chết. Chng chết v cơn mưa đ nhiều hơn l v gươm con ci Ít-ra-en giết. 12 Bấy giờ, trong ngy Ðức Cha nộp người E-mô-ri cho con ci Ít-ra-en, ông Giô-su thưa chuyện với Ðức Cha. Trước mặt con ci Ít-ra-en, ông ni:

 

Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trn thnh Ghp-ôn;

 

hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trn thung lũng Ai-gia-lôn!

 

13 Mặt trời liền dừng lại, mặt trăng lập tức đứng lại, cho đến khi dân đã trị tội cc địch th.

 

14 Trước đ v từ đ về sau, không c hôm no như hôm ấy, ÐỨC CHÚA nghe lời một người phm, v Ðức Cha chiến đấu cho Ít-ra-en. 15 Ông Giô-su v ton dân Ít-ra-en trở về trại ở Ghin-gan.

 

Năm vua trốn trong hang Mc-k-đa

 

16 Năm vua đ tẩu thot v trốn vo hang Mc-k-đa. 17 Người ta bo tin cho ông Giô-su rằng: Ðã tm thấy năm vua trốn trong hang Mc-k-đa. 18 Ông Giô-su ni: Hãy lăn những tảng đ lớn để lấp cửa hang, v đặt người ở đ canh giữ chng. 19 Cn anh em, đừng đứng lại, hãy đuổi theo kẻ th, chặn đường triệt thoi, đừng cho chng vo lại cc thnh của chng, v Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã nộp chng vo tay anh em.

 

20 Sau khi ông Giô-su v con ci Ít-ra-en lm cho chng hon ton đại bại đến mức tận tuyệt C trừ t người trốn thot vo được thnh kin cố của chng -, 21 th ton dân mới an ton trở về trại với ông Giô-su ở Mc-k-đa; không một ai dm h môi ni phạm đến con ci Ít-ra-en.

 

22 Ông Giô-su ni: Mở cửa hang, đem năm vua ấy ra đây cho tôi. 23 Họ đã lm như thế: họ đem năm vua ấy ra khỏi hang cho ông. Ð l vua Gi-ru-sa-lem, vua Khp-rôn, vua Gic-mt, vua La-kht, vua Éc-lon. 24 Khi họ đã đem cc vua ấy ra cho ông Giô-su, th ông triệu tập tất cả những người Ít-ra-en lại, v ni với những tướng lãnh cc chiến sĩ thp tng ông: Tiến lại gần đây, đặt chân ln cổ cc vua ny. Họ tiến lại gần v đặt chân họ ln cổ chng. 25 Ông Giô-su ni: Ðừng hãi, đừng sợ; mạnh bạo ln, can đảm ln! V Ðức Cha sẽ xử như thế ny với mọi địch th m anh em sẽ phải nghnh chiến. 26 Sau đ, ông Giô-su cho đnh v giết chết chng, rồi treo ln năm ngọn cây. Chng bị treo trn cây cho đến chiều.

 

27 Khi mặt trời lặn, ông Giô-su truyền hạ chng xuống khỏi cây. Người ta quăng chng vo hang, nơi chng đã trốn, v người ta đặt những tảng đ lớn nơi cửa hang. Những tảng đ ấy cn mãi cho đến ngy nay.

 

Chiếm cc thnh miền nam Ca-na-an

 

28 Ngy hôm ấy, ông Giô-su chiếm được Mc-k-đa v dng lưỡi gươm chm giết dân trong thnh cũng như vua của chng. Ông tru hiến chng cũng như mọi sinh vật trong đ, không để một mạng no sống st. Ông đã xử với vua Mc-k-đa như đã xử với vua Gi-ri-khô.

 

29 Rồi ông Giô-su cng với ton thể Ít-ra-en rời Mc-k-đa m qua Lp-na. Ông giao chiến với Lp-na. 30 Ðức Cha cũng đã nộp Lp-na v cả vua thnh ấy vo tay Ít-ra-en. Ít-ra-en đã dng lưỡi gươm chm giết dân trong thnh cũng như mọi sinh vật trong đ, không để một mạng no sống st. Ông đã xử với vua thnh đ như đã xử với vua thnh Gi-ri-khô.

 

31 Ông Giô-su cng với ton thể Ít-ra-en rời Lp-na m qua La-kht. Ông vây hãm v tấn công thnh. 32 Ðức Cha nộp La-kht vo tay Ít-ra-en. Ít-ra-en chiếm thnh đ vo ngy thứ hai, v dng lưỡi gươm chm giết dân trong thnh cũng như mọi sinh vật trong đ, y như đã xử với Lp-na. 33 Bấy giờ, Hô-ram, vua Ghe-d, ln cứu viện cho La-kht, nhưng ông Giô-su đnh bại n cũng như dân của n, đến nỗi không để một mạng no sống st. 34 Ông Giô-su cng với ton thể Ít-ra-en rời La-kht m qua Éc-lon. Họ vây hãm v tấn công thnh. 35 Ngy ấy, họ chiếm thnh v dng lưỡi gươm chm giết dân trong thnh. Ngy ấy, ông tru hiến mọi sinh vật trong đ, y như đã xử với La-kht.

 

36 Ông Giô-su cng với ton thể Ít-ra-en rời Éc-lon m ln Khp-rôn. Họ tấn công Khp-rôn. 37 Họ chiếm thnh v dng lưỡi gươm chm giết dân trong thnh, cũng như vua của thnh đ, mọi thị trấn phụ thuộc v mọi sinh vật trong đ. Ông không để một mạng no sống st, y như đã xử với Éc-lon. Ông tru hiến thnh ấy cũng như mọi sinh vật trong đ.

 

38 Ông Giô-su cng với ton thể Ít-ra-en quay sang Ðơ-via v tấn công thnh đ. 39 Ông chiếm được thnh Ðơ-via, bắt được vua, v chiếm mọi thị trấn phụ thuộc của thnh ấy. Họ đã dng lưỡi gươm chm giết chng v tru hiến mọi sinh vật trong đ. Ông không để một mạng no sống st. Ông Giô-su đã xử với thnh Khp-rôn, với Lp-na v vua của cc thnh ấy thế no, th cũng xử với Ðơ-via v vua của thnh ấy như vậy.

 

Tổng kết về cc cuộc chinh phục miền nam

 

40 Ông Giô-su đnh chiếm ton xứ: miền ni, miền Ne-ghp, miền Sơ-ph-la, cc Sườn Ni, v giết tất cả cc vua. Ông không để một mạng no sống st. Ông tru hiến tất cả những g c sinh kh, theo mệnh lệnh của Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en. 41 Ông Giô-su đnh chng từ Ca-đ Bc-n-a cho đến Ga-da, cũng như ton xứ Gô-sen cho đến Ghp-ôn. 42 Ông Giô-su đã giết tất cả cc vua đ, v chiếm đất của chng, chỉ trong một trận đnh, v Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, đã chiến đấu cho Ít-ra-en. 43 Ông Giô-su v ton thể Ít-ra-en trở về trại, ở Ghin-gan.

 

C Chương 11 C

 

8. Chinh Phục Miền Bắc Pa-Lt-Tin

 

Cc vua miền bắc lin minh với nhau

 

1 Khi nghe tin đ, Gia-vin, vua Kha-xo, sai người đến với Giô-vp, vua Ma-đôn, với Sim-rôn, vua Ác-sp, 2 với cc vua ở pha bắc trong miền ni v miền A-ra-va pha nam Kin-na-rốt, trong miền Sơ-ph-la v trn mạn ngược Ðo, ở pha tây, 3 với người Ca-na-an ở pha đông v pha tây, với người E-mô-ri, Khết, Pơ-rt-di, Giơ-vt trn miền ni v Khi-vi ở dưới chân Khc-môn, trong xứ Mt-pa. 4 Chng ra đi, chng v tất cả cc binh sĩ của chng, một đm dân đông đảo, nhiều như ct ngoi bãi biển, cng với vô số ngựa xe.

 

Chiến thắng ở M-rôm

 

5 Tất cả cc vua đ lin minh với nhau thnh một khối, ko nhau đến đng trại gần bờ suối ở M-rôm, để giao chiến với Ít-ra-en. 6 Ðức Cha phn với ông Giô-su: Ðừng sợ chng, v ngy mai cũng vo giờ ny, Ta sẽ nộp thây của tất cả bọn chng cho Ít-ra-en; ngươi sẽ chặt nhượng chân ngựa v phng hoả đốt chiến xa của chng. 7 Ông Giô-su v mọi chiến sĩ bất thnh lnh ập tới gần chng ở bờ suối M-rôm v xông vo đnh. 8 Ðức Cha nộp chng vo tay Ít-ra-en. Dân Ít-ra-en đnh chng v đuổi theo chng cho đến Xi-đôn Ðại đô, cho đến Mt-rơ-phốt Ma-gim, v cho đến thung lũng Mt-p, ở pha đông, họ đnh chng tới mức không để một mạng no sống st. 9 Ông Giô-su xử với chng như Ðức Cha đã phn với ông: Ông đã chặt nhượng chân ngựa v phng hoả đốt chiến xa.

 

Chiếm Kha-xo v cc thnh khc ở pha bắc

 

10 Thuở ấy, ông Giô-su trở về, chiếm Kha-xo v dng gươm giết vua thnh đ, v trước kia Kha-xo l thủ đô của cc vương quốc đ. 11 Họ dng lưỡi gươm chm giết mọi sinh vật trong thnh, tru hiến chng; không cn một sinh vật no st lại; v ông đã phng hoả đốt Kha-xo.

 

12 Ông Giô-su chiếm mọi thnh của cc vua đ v dng lưỡi gươm chm giết tất cả cc vua của những thnh đ. Ông tru hiến chng, như ông Mô-s tôi trung của Ðức Cha đã truyền.

 

13 Nhưng Ít-ra-en không đốt thnh no xây dựng trn g phế tch; chỉ c ông Giô-su đốt Kha-xo m thôi. 14 Con ci Ít-ra-en chiếm cho mnh mọi chiến lợi phẩm của cc thnh ấy v th vật; nhưng họ dng lưỡi gươm chm giết mọi người, đến mức tiu diệt hết, không để một sinh vật no sống st.

 

Ông Giô-su thi hnh mệnh lệnh của ông Mô-s

 

15 Những g Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s, tôi trung của Người, th ông Mô-s truyền lại cho ông Giô-su, v ông Giô-su đã lm như vậy. Ông không bỏ st một điều g Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

Tổng kết về cc cuộc chinh phục miền bắc

 

16 Thế l ông Giô-su đã chiếm ton xứ đ: miền ni, tất cả miền Ne-ghp, tất cả đất Gô-sen, miền Sơ-ph-la, miền A-ra-va, miền ni Ít-ra-en v đồng bằng của miền đ.

 

17 Từ ni Trọc đi ln X-ia cho đến Ba-an Gt trong thung lũng Li-băng dưới chân ni Khc-môn, ông bắt được cc vua của chng, cho đnh v giết chết. 18 Trong nhiều ngy, ông Giô-su giao chiến với tất cả cc vua đ. 19 Không một thnh no lm ho với con ci Ít-ra-en, ngoại trừ người Khi-vi cư ngụ ở Ghp-ôn. Nhờ chiến đấu, con ci Ít-ra-en đã lấy được mọi thnh. 20 Quả thế, Ðức Cha đã quyết định lm cho dân ấy cứng lng m nghnh chiến với Ít-ra-en, để Ít-ra-en tru hiến chng, không ân x cho chng, v lm cho chng phải bị tiu diệt, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

Ðnh đuổi người A-nc

 

21 Thuở ấy, ông Giô-su đến đnh đuổi người A-nc khỏi miền ni: Khp-rôn, Ðơ-via, A-np, khỏi tất cả miền ni Giu-đa v Ít-ra-en. Ông Giô-su tru hiến chng v cc thnh của chng. 22 Không cn st lại một người A-nc no nữa trong đất con ci Ít-ra-en, ngoại trừ ở Ga-da, Gt v Át-đốt. 23 Ông Giô-su chiếm trọn đất ấy y như Ðức Cha đã phn với ông Mô-s. Ông Giô-su đã ban đất ấy lm gia nghiệp cho Ít-ra-en, để cc chi tộc chia nhau.

 

V xứ sở được sống yn hn, hết nạn chiến tranh.

 

C Chương 12 C

 

9. Tổng Kết Về Cuộc Chiến Thắng

 

Cc Vua Ở Hai Bn Sông Gio-Ðan

 

Cc vua bại trận ở pha đông sông Gio-đan

 

1 Ðây l cc vua trong xứ đã bị con ci Ít-ra-en đnh bại v chiếm đất, bn kia sông Gio-đan, pha mặt trời mọc, từ suối Ác-nôn đến ni Khc-môn, v tất cả miền A-ra-va ở pha đông: 2 Xi-khôn, vua E-mô-ri, đng đô tại Kht-bôn. Vua ny cai trị vng đất từ A-rô-e trn bờ suối Ác-nôn, kể cả lng suối, một nửa Ga-la-t, cho đến suối Gip-bốc, ranh giới của con ci Am-mon; 3 miền A-ra-va cho đến pha đông biển Kin-ne-rt, v cho đến pha đông biển A-ra-va, -tức l Biển Muối, theo hướng Bết Ha Giơ-si-mốt, nằm ở pha nam chân ni Pt-ga.

 

4 Rồi Ốc, vua Ba-san, một người cn sống st của dân Ra-pha, đng đô tại Át-ta-rốt v Ét-re-i. 5 Vua ny cai trị miền ni Khc-môn, Xan-kha v ton miền Ba-san cho đến ranh giới của người Gơ-sua v Ma-a-kha, v một nửa Ga-la-t cho đến ranh giới của Xi-khôn, vua Kht-bôn. 6 Ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, v con ci Ít-ra-en đnh bại chng. Ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, đã cho những người thuộc cc chi tộc Rưu-vn, Gt v một nửa chi tộc Mơ-na-se được chiếm đất của chng lm sở hữu.

 

Cc vua bại trận ở pha tây sông Gio-đan

 

7 V sau đây l cc vua trong xứ đã bị ông Giô-su v con ci Ít-ra-en đnh bại bn kia sông Gio-đan, ở pha tây, từ Ba-an Gt trong thung lũng Li-băng cho đến ni Trọc đứng trn đường đi X-ia, v ông Giô-su đã cho cc chi tộc Ít-ra-en được chiếm lm sở hữu để chia nhau: 8 trn miền ni, trong miền Sơ-ph-la, tại A-ra-va, ở cc Sườn Ni, trong sa mạc vng Ne-ghp, nơi cc người Khết, E-mô-ri, Ca-na-an, Pơ-rt-di, Khi-vi v Giơ-vt:

 

9 Vua Gi-ri-khô, một; vua Ai, bn cạnh Bết Ên, một,

 

10 vua Gi-ru-sa-lem, một; vua Khp-rôn, một,

 

11 vua Gic-mt, một; vua La-kht, một,

 

12 vua Éc-lon, một; vua Ghe-de, một,

 

13 vua Ðơ-via, một; vua Ghe-đe, một,

 

14 vua Khoc-ma, một; vua A-rt, một,

 

15 vua Lp-na, một; vua A-đu-lam, một,

 

16 vua Mc-k-đa, một; vua Bết Ên, một,

 

17 vua Tp-pu-c, một; vua Kh-phe, một,

 

18 vua A-phếch, một; vua La-sa-rôn, một,

 

19 vua Ma-đôn, một; vua Kha-xo, một,

 

20 vua Sim-rôn Mơ-rôn, một; vua Ác-sp, một,

 

21 vua Ta-nc, một; vua Mơ-ght-đô, một,

 

22 vua Ke-đt, một; vua Gic-nơ-am ni Cc-men, một,

 

23 vua Ðo ở mạn ngược Ðo, một; vua Gô-gim ở Ghin-gan, một,

 

24 vua Tia-xa, một; số tất cả cc vua l ba mươi mốt.

 

C Chương 13 C

 

II. Phân Chia Ðất Ðai Cho Cc Chi Tộc

 

1. Mệnh Lệnh Của Thin Cha

 

Những vng đất cn phải chiếm

 

1 Khi ông Giô-su về gi, tuổi đã cao, Ðức Cha phn với ông: Ngươi đã gi nua tuổi tc, m đất đai cn phải chiếm th lại qu nhiều. 2 Ðây l đất cn lại:

 

Mọi địa hạt người Phi-li-tinh, tất cả vng dân Gơ-sua, 3 từ Si-kho đối diện với Ai-cập, cho đến ranh giới Éc-rôn ở pha bắc, cũng được coi l thuộc về Ca-na-an; vng đất của năm thủ lãnh Phi-li-tinh: Ga-da, Át-đốt, Át-cơ-lôn, Gt v Éc-rôn; rồi vng đất của người A-vim, 4 ở pha nam; trọn vng đất người Ca-na-an v Mơ-a-ra của người Xi-đôn cho đến A-phếch, đến ranh giới của người E-mô-ri; 5 vng đất của người Gơ-van v tất cả Li-băng pha mặt trời mọc, từ Ba-an Gt ở chân ni Khc-môn cho đến lối vo Cửa Ải Kha-mt.

 

6 Tất cả dân miền ni từ Li-băng đến Mt-rơ-phốt Ma-gim, mọi người Xi-đôn, chnh Ta sẽ xua đuổi chng cho khuất mắt con ci Ít-ra-en. Ngươi chỉ c việc cho Ít-ra-en bắt thăm để được đất lm gia nghiệp như Ta đã truyền cho ngươi. 7 V bây giờ, ngươi hãy chia đất ny lm gia nghiệp cho chn chi tộc v nửa chi tộc Mơ-na-se.

 

2. Cc Chi Tộc Bn Kia Sông Gio-Ðan

 

Nhn tổng qut

 

8 Cng với nửa chi tộc Mơ-na-se cn lại, chi tộc Rưu-vn v chi tộc Gt đã nhận phần gia nghiệp m ông Mô-s đã ban cho họ bn kia sông Gio-đan, pha đông, như ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, đã ban cho họ: 9 từ A-rô-e trn bờ suối Ác-nôn v thnh nằm giữa thung lũng, ton vng cao nguyn M-đơ-va cho đến Ði-vôn; 10 mọi thnh của Xi-khôn, vua dân E-mô-ri, trị v ở Kht-bôn, cho đến ranh giới của con ci Am-mon, 11 Ga-la-t v lãnh thổ của người Gơ-sua v người Ma-a-kha, tất cả ni Khc-môn v ton miền Ba-san cho đến Xan-kha; 12 ở Ba-san, tất cả vương quốc của Ốc, l vua trị v ở Át-ta-rốt v Ét-re-i, v l người cn sống st của dân Ra-pha. Ông Mô-s đã đnh bại v xua đuổi chng đi. 13 Nhưng con ci Ít-ra-en không xua đuổi được người Gơ-sua v người Ma-a-kha, khiến chng cn sinh sống giữa Ít-ra-en cho đến ngy nay. 14 Chỉ c chi tộc L-vi l không được nhận phần gia nghiệp: cc hoả tế dâng Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, l gia nghiệp của chi tộc đ, như lời Người đã phn với họ.

 

Chi tộc Rưu-vn

 

15 Ông Mô-s đã ban một phần đất cho chi tộc con ci ông Rưu-vn, theo cc thị tộc của họ. 16 Lãnh thổ của họ trải rộng từ A-rô-e, trn bờ suối Ác-nôn, với thnh nằm giữa thung lũng, cũng như ton vng cao nguyn, cho đến M-đơ-va, 17 Kht-bôn v mọi thnh vng cao nguyn: Ði-vôn, Ba-mốt Ba-an, Bết Ba-an Mơ-ôn, 18 Gia-ht, Cơ-đ-mốt, M-pha-t, 19 Kia-gia-tha-gim, Xp-ma, Xe-rt Ha-sa-kha trn ngọn đồi nằm giữa đồng bằng, 20 Bết Pơ-o, cc sườn ni Pt-ga, Bết Ha Giơ-si-mốt, 21 mọi thnh vng cao nguyn v ton vương quốc của Xi-khôn, vua E-mô-ri, đang trị v ở Kht-bôn. Ông Mô-s đã đnh bại vua ny, cũng như cc thủ lãnh Ma-đi-an, E-vi, Re-kem, Xua, Khua v Re-va, l cc chư hầu của Xi-khôn ở trong vng đất đ. 22 Cn thầy bi Bi-lơ-am, con ông Bơ-o, th con ci Ít-ra-en đã lấy gươm giết chết, cng một lượt với những người bại trận. 23 Vậy lãnh thổ con ci ông Rưu-vn l sông Gio-đan v vng phụ cận. Cc thnh v lng mạc của những thnh ấy l gia nghiệp con ci ông Rưu-vn theo cc thị tộc của họ.

 

Chi tộc Gt

 

24 Ông Mô-s đã ban một phần đất cho chi tộc Gt, cho con ci ông Gt, theo cc thị tộc của họ. 25 Lãnh thổ của họ gồm c: Gia-de v tất cả cc thnh miền Ga-la-t, nửa phần đất của con ci Am-mon cho đến A-rô-e, đối diện với Rp-ba, 26 từ Kht-bôn cho đến Ra-mt Ha Mt-p v Bơ-tô-nim, từ Ma-kha-na-gim cho đến lãnh thổ Lt-via, 27 v cc thnh trong thung lũng: Bết Ha-ram, Bết Nim-ra, Xc-cốt, Xa-phôn, phần cn lại thuộc vương quốc của Xi-khôn, vua Kht-bôn, lấy sông Gio-đan lm ranh giới cho đến hết biển hồ Kin-ne-rt, bn kia sông Gio-đan, về pha đông. 28 Cc thnh v lng mạc của những thnh ấy l gia nghiệp con ci ông Gt, theo cc thị tộc của họ.

 

Nửa chi tộc Mơ-na-se

 

29 Ông Mô-s đã ban một phần đất cho nửa chi tộc Mơ-na-se; đ l phần dnh cho nửa chi tộc Mơ-na-se, theo cc thị tộc của họ. 30 Lãnh thổ của họ gồm c: từ Ma-kha-na-gim, ton miền Ba-san, ton vương quốc của Ốc, vua Ba-san, mọi trại của Gia-ia ở miền Ba-san, tức l su mươi thnh. 31 Nửa miền Ga-la-t, Át-ta-rốt v Ét-re-i, những thnh trong vương quốc của vua Ốc ở Ba-san; cc thnh ấy l phần của con ci ông Ma-khia, con ông Mơ-na-se, thực ra l một nửa số con ci ông Ma-khia, theo cc thị tộc của họ.

 

32 Ð l phần ông Mô-s ban lm gia nghiệp, trong vng thảo nguyn Mô-p, bn kia sông Gio-đan, đối diện với Gi-ri-khô, về pha đông. 33 Nhưng ông Mô-s không cho chi tộc L-vi được hưởng gia nghiệp. Chnh Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, l gia nghiệp của họ, như lời Người đã phn với họ.

 

C Chương 14 C

 

3. Ba Chi Tộc Lớn Ở Pha Tây Sông Gio-Ðan

 

Nhập đề

 

1 Ðây l phần gia nghiệp con ci Ít-ra-en đã lãnh nhận ở xứ Ca-na-an, phần gia nghiệp m tư tế E-la-da, ông Giô-su con ông Nun, v những người đứng đầu gia tộc của cc chi tộc con ci Ít-ra-en, đã chia cho họ. 2 Chn chi tộc v một nửa chi tộc đã bắt thăm v lãnh được gia nghiệp, theo mệnh lệnh của Ðức Cha, qua trung gian của ông Mô-s. 3 Thật vậy, ông Mô-s đã ban gia nghiệp cho hai chi tộc v một nửa chi tộc ở bn kia sông Gio-đan; nhưng ông đã không ban cho cc người L-vi phần gia nghiệp giữa cc chi tộc. 4 Ð l v con ci ông Giu-se chia lm hai chi tộc: Mơ-na-se v Ép-ra-im; cn cc người L-vi th không nhận được vng đất trong xứ, ngoại trừ cc thnh để ở, cng với đồng cỏ cho sc vật v của cải thuộc về họ. 5 Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s thế no, th con ci Ít-ra-en lm như vậy: họ đã phân chia đất đai.

 

Phần đất của ông Ca-lếp

 

6 Con ci ông Giu-đa đến gần ông Giô-su ở Ghin-gan. Ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, người Cơ-nt, ni với ông: Ông biết lời Ðức Cha đã phn với ông Mô-s, người của Thin Cha, về tôi v về ông ở Ca-đ Bc-n-a. 7 Tôi được bốn mươi tuổi khi ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, từ Ca-đ Bc-n-a, sai tôi đi do thm xứ ny, v tôi đã thật lng bo co cho ông ấy. 8 Những người anh em cng ln với tôi đã lm cho tâm thần của dân sợ hãi như muốn chảy tan ra. Nhưng tôi đã trọn tnh trọn nghĩa với Ðức Cha, Thin Cha của tôi. 9 Ngy ấy, ông Mô-s đã thề rằng: Ðất m chân anh dẫm ln chắc chắn sẽ trở thnh gia nghiệp của anh, của con ci anh cho đến muôn đời, v anh đã trọn tnh trọn nghĩa với Ðức Cha, Thin Cha của tôi. 10 V bây giờ, ny Ðức Cha đã để tôi sống như lời Người đã phn cch đây bốn mươi lăm năm, kể từ khi Ðức Cha ni lời đ với ông Mô-s, thuở Ít-ra-en cn đi trong sa mạc. Bây giờ, hôm nay đây tôi đã được tm mươi lăm tuổi. 11 Ngy hôm nay, tôi vẫn cn khoẻ như ngy ông Mô-s sai tôi đi. Sức lực tôi xưa thế no, bây giờ cũng vậy, để chiến đấu hay đi lại hoạt động. 12 Vậy giờ đây, xin cho tôi ni ny, ni Ðức Cha đã ni đến trong ngy ấy, v ông đã nghe ni trong ngy ấy, l ở đấy c người A-nc v những thnh tr kin cố lớn lao. Nếu Ðức Cha ở với tôi, tôi sẽ xua đuổi chng, như Ðức Cha đã phn.

 

13 Ông Giô-su chc phc cho ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, v tặng Khp-rôn cho ông lm gia nghiệp cho đến ngy nay. 14 V thế, Khp-rôn đã thnh gia nghiệp của ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, người Cơ-nt, v ông đã trọn tnh trọn nghĩa với Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en.

 

15 Ngy trước, tn của Khp-rôn l Kia-git Ác-ba. Ác-ba l người cao lớn nhất trong dân A-nc.

 

V xứ sở được sống yn hn, hết nạn chiến tranh.

 

C Chương 15 C

 

Chi tộc Giu-đa

 

1 Phần chi tộc con ci Giu-đa bắt thăm được, để chia cho cc thị tộc của họ, nằm ở vng gip giới Ê-đôm trong sa mạc Xin, về pha nam, mãi tận cng pha nam. 2 Ranh giới pha nam khởi sự từ cuối Biển Muối, chỗ biển ăn sâu vo pha nam, 3 đi về pha nam dốc Ác-rp-bim, băng qua Xin, trở ln pha nam Ca-đ Bc-n-a, rồi đi qua Kht-rôn, ln Át-đa v quay sang Cc-ca, 4 sau đ băng qua Át-môn, tới Suối Ai-cập, v dừng lại ở biển. Ð sẽ l ranh giới pha nam của cc ngươi. 5 Ranh giới pha đông l Biển Muối cho đến cửa sông Gio-đan. Ranh giới pha bắc bắt đầu từ chỗ Biển Muối tiếp gip với cửa sông Gio-đan, 6 đi ln Bết Khoc-la, băng qua pha bắc Bết Ha A-ra-va, rồi lại đi ln tảng đ Bô-han, Bô-han l con ông Rưu-vn, 7 rồi đi ln Ðơ-via, từ cnh đồng A-kho, v ở pha bắc quay về Ghin-gan đối diện với dốc A-đum-mim nằm ở pha nam Suối, sau đ qua vng nước Ên Se-mt, v đi tới Ên Rô-ghn, 8 kế đ lại đi ln thung lũng Ben Hin-nôm cho tới sườn đồi pha nam Giơ-vt, tức l Gi-ru-sa-lem. Ranh giới đ ln tận đỉnh ni đối diện với thung lũng Hin-nôm về pha tây, ở cực bắc cnh đồng Ra-pha, 9 sau đ, từ đỉnh ni, lượn về pha mạch nước Np-tô-c v đi về cc thnh vng ni Ép-rôn, rồi lượn về pha Ba-a-la, tức l Kia-git Giơ-a-rim. 10 Từ Ba-a-la, ranh giới đ quay sang pha tây đến ni X-ia, đi dọc theo sườn ni Giơ-a-rim pha bắc, tức l Cơ-xa-lôn, xuống tới Bết Se-mt v băng qua Tim-na, 11 rồi đi về sườn ni Éc-rôn pha bắc, sau đ lượn về pha Sch-ca-rôn, băng qua ni Ba-a-la, đến tận Gip-nơ-n v dừng lại ở biển.

 

12 Ranh giới pha tây l Biển Lớn v miền duyn hải. Ð l ranh giới chung quanh phần đất con ci Giu-đa, chia theo cc thị tộc của họ.

 

Con ci ông Ca-lếp chiếm đất Khp-rôn (Tl 1 :10 -15)

 

13 Người ta chia cho ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne một phần đất ở giữa con ci ông Giu-đa, theo mệnh lệnh Ðức Cha ban cho ông Giô-su: Kia-git Ác-ba, tức l Khp-rôn, C Ác-ba l cha ông A-nc. 14 Ông Ca-lếp đã đuổi ra khỏi đ ba người con của ông A-nc: S-sai, A-khi-man v Tan-mai l con chu ông A-nc. 15 Từ đ, ông ln đnh dân cư thnh Ðơ-via. Tn của Ðơ-via trước kia l Kia-git X-phe. 16 Ông Ca-lếp ni: Ai đnh v chiếm được Kia-git X-phe, th tôi sẽ gả Ác-xa con gi tôi cho người ấy. 17 Ót-ni-n con ông Cơ-nt em ông Ca-lếp, đã chiếm được thnh, v ông Ca-lếp đã gả Ác-xa con gi mnh cho Ót-ni-n. 18 Khi cô ta đến, Ót-ni-n liền xi cô xin cha một thửa ruộng. Cô xuống lừa, v ông Ca-lếp hỏi cô: Chuyện g thế con? 19 Cô thưa: Xin cha cho con một mn qu. V cha đã cho con đất Ne-ghp, th xin cũng cho con cả suối nước nữa. V ông đã cho cô suối trn suối dưới.

 

20 Ð l gia nghiệp của chi tộc con ci ông Giu-đa, theo cc thị tộc của họ.

 

Danh sch cc thnh của chi tộc Giu-đa

 

21 Cc thnh ở cuối phần đất của chi tộc con ci Giu-đa, ở vng gip giới Ê-đôm trong miền Ne-ghp, l:

 

22 Ki-na, Ði-mô-na, Át-a-đa, 23 Ke-đt, Kha-xo, Gt-nan, 24 Dp, Te-lem, Bơ-a-lốt, 25 Kha-xo Kha-đt-ta, Cơ-ri-giốt, Kht-rôn tức l Kha-xo, 26 A-mam, Sơ-ma, Mô-la-đa, 27 Kht-xa Gt-đa, Kht-môn, Bết Pe-lt, 28 Kht-xa Su-an, Bơ-e Se-va, Bt-giốt-gia, 29 Ba-a-la, I-gim, E-xem, 30 En-tô-lt, Cơ-xin, Khoc-ma, 31 Xch-lắc, Mt-man-na, Xan-xan-na, 32 Lơ-va-ốt, Sin-khim, A-gin, v Rim-môn: đ l hai mươi chn thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

33 Trong vng Sơ-ph-la, th c:

 

34 Da-nô-c, Ên Gan-nim, Tp-pu-c, Ha Ê-nam, 35 Gic-mt, A-đu-lam, Xô-khô, A-d-ca, 36 Sa-a-ra-gim, A-đi-tha-gim, Ha Gơ-đ-ra v Gơ-đ-rô-tha-gim: đ l mười bốn thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

37 Xơ-nan, Kha-đa-xa, Mch-đan Gt, 38 Ði-lơ-an, Ha Mt-p, Gic-thơ-n, 39 La-kht, Bt-ct, Éc-lon, 40 Cp-bôn, Lc-mt, Kt-lt, 41 Gơ-đ-rốt, Bết Ða-gôn, Na-a-ma, Mc-k-đa: đ l mười su thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

42 Lp-na, E-the, A-san, 43 Gp-tc, Át-na, Nơ-xp, 44 Cơ-i-la, Ác-dp, Ma-r-sa: đ l chn thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

45 Éc-rôn với cc thnh phụ thuộc v lng mạc của cc thnh ấy, 46 từ Éc-rôn cho đến biển, tất cả những vng bn cạnh Át-đốt v cc lng mạc; 47 Át-đốt, cc thnh phụ thuộc v lng mạc của thnh đ; Ga-da, cc thnh phụ thuộc v lng mạc của thnh đ, cho đến Suối Ai-cập, Biển Lớn lm ranh giới.

 

48 Trong vng ni th c:

 

49 Ðan-na, Kia-git Xan-na, tức l Ðơ-via, 50 A-np, Ét-tơ-mô-a, A-nim, 51 Gô-sen, Khô-lôn v Ghi-lô: đ l mười một thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

52 A-rp, Ðu-ma, Ét-an, 53 Gia-num, Bết Tp-pu-c, A-ph-ca, 54 Khum-ta, Kia-git Ác-ba, tức l Khp-rôn, Xi-o: đ l chn thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

55 Ma-ôn, Cc-men, Dp, Git-ta, 56 Gt-rơ-en, Gic-đơ-am, Da-nô-c, 57 Ha-ca-gin, Ghp-a v Tim-na: đ l mười thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

58 Khan-khun, Bết Xua, Gơ-đo, 59 Ma-a-rt, Bết A-nốt v En-tơ-côn: đ l su thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

(Tơ-cô-a, Ép-ra-tha tức l B-lem, Pơ-o, Ê-tham, Cu-lon, Ta-tam, Xo-rt, Ke-rem, Ga-lim, Be-the v Ma-na: đ l mười một thnh v lng mạc của cc thnh ấy.)

 

60 Kia-git Ba-an tức l Kia-git Giơ-a-rim, Ha Rp-ba: đ l hai thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

61 Trong sa mạc th c:

 

Bết Ha A-ra-va, Mt-đin, Xơ-kha-kha, 62 Np-san, Thnh Muối v Ên Ghe-đi: đ l su thnh v lng mạc của cc thnh ấy.

 

63 Nhưng con ci ông Giu-đa đã không thể xua đuổi được người Giơ-vt ở tại Gi-ru-sa-lem. Người Giơ-vt ở với con ci ông Giu-đa, tại Gi-ru-sa-lem cho đến ngy nay.

 

C Chương 16 C

 

Con ci ông Giu-se

 

1 Phần con ci ông Giu-se bắt thăm được khởi đầu từ sông Gio-đan đối diện với Gi-ri-khô, đến vng nước Gi-ri-khô, về pha đông, băng qua sa mạc từ Gi-ri-khô ln đến ni Bết Ên, 2 rồi từ Bết Ên, tới Lt v đi về pha ranh giới của người Ác-ki ở A-ta-rốt, 3 sau đ xuống pha tây, hướng tới ranh giới của người Gip-lết, cho đến ranh giới Bết Khô-rôn Hạ v đến Ghe-de, rồi dừng lại ở biển. 4 Ð l gia nghiệp của hai con ông Giu-se l Mơ-na-se v Ép-ra-im.

 

Chi tộc Ép-ra-im

 

5 Ranh giới con ci Ép-ra-im theo cc thị tộc của họ, ranh giới phần gia nghiệp của họ pha đông l từ Át-rốt Át-đa cho đến Bết Khô-rôn Thượng. 6 Ranh giới đ đi tới biển, pha bắc c Mch-mơ-tht, pha đông hướng về Ta-a-nt Si-lô, rồi băng qua đ, đi về pha đông Gia-nô-c. 7 Từ Gia-nô-c, ranh giới đ đi xuống A-ta-rốt v Na-a-ra, gặp Gi-ri-khô, v đi tới sông Gio-đan. 8 Từ Tp-pu-c, ranh giới đ tiến về suối Ca-na ở mạn tây, rồi dừng lại ở biển. Ð l gia nghiệp của chi tộc con ci Ép-ra-im, theo cc thị tộc của họ, 9 ngoi ra cn c những thnh dnh cho con ci Ép-ra-im nằm giữa gia nghiệp con ci Mơ-na-se: tất cả những thnh v lng mạc của cc thnh ấy. 10 Nhưng họ đã không xua đuổi được người Ca-na-an ở tại Ghe-de. Người Ca-na-an ở lại giữa Ép-ra-im cho đến ngy nay, nhưng phải lo lm việc khổ sai.

 

C Chương 17 C

 

Chi tộc Mơ-na-se

 

1 V ông Mơ-na-se l con đầu lng ông Giu-se nn phần chi tộc Mơ-na-se bắt thăm được th thuộc về ông Ma-khia, con đầu lng ông Mơ-na-se, v l cha ông Ga-la-t; v l một chiến sĩ, ông đã nhận được miền Ga-la-t v Ba-san. 2 Rồi đến phần cc con khc của ông Mơ-na-se, chia theo cc thị tộc của họ: con ci ông A-vi-e-de, con ci ông Kh-lc, con ci ông Át-ri-n, con ci ông Se-khem, con ci ông Kh-phe, con ci ông Sơ-mi-đa. Ð l cc con trai, con ci ông Mơ-na-se, chu ông Giu-se, theo cc thị tộc của họ. 3 Ông Xơ-lp-kht, con ông Kh-phe, chu ông Ga-la-t, chắt ông Ma-khia, cht ông Mơ-na-se, không c con trai m chỉ c con gi, đây l tn cc cô: Mc-la, Nô-a, Khoc-la, Min-ca v Tia-xa. 4 Cc cô đến gặp tư tế E-la-da, ông Giô-su, con ông Nun, v đến gặp cc thủ lãnh, rồi thưa: Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s phải cho chng tôi một phần gia nghiệp ở giữa anh em chng tôi. Theo mệnh lệnh của Ðức Cha, người ta trao cho cc cô một phần gia nghiệp ở giữa cc anh em của cha cc cô. 5 Vậy ông Mơ-na-se bắt trng thăm, nhận được mười phần đất, không kể miền Ga-la-t v Ba-san ở bn kia sông Gio-đan. 6 Thật thế, cc con gi thuộc chi tộc Mơ-na-se nhận được một phần gia nghiệp ở giữa cc con trai trong chi tộc. Cn miền Ga-la-t th thuộc về những con trai khc trong chi tộc Mơ-na-se.

 

7 Ranh giới của chi tộc Mơ-na-se, gip giới phần đất A-se, bắt đầu từ Mch-mơ-tht đối diện với Si-khem, rồi đi về pha nam tới chỗ dân Ên Tp-pu-c ở. 8 Xứ Tp-pu-c thuộc về Mơ-na-se, nhưng thnh Tp-pu-c nằm ở ranh giới Mơ-na-se th thuộc về con ci Ép-ra-im. 9 Sau đ, ranh giới ấy đi xuống pha suối Ca-na; pha nam suối c những thnh thuộc về Ép-ra-im, cc thnh ny nằm giữa cc thnh của Mơ-na-se. Ranh giới của Mơ-na-se th ở pha bắc suối v dừng lại ở biển. 10 Pha nam thuộc về Ép-ra-im; cn pha bắc thuộc về Mơ-na-se c biển lm ranh giới, bắc gip A-se v đông gip Ít-xa-kha. 11 Trong phần đất của Ít-xa-kha v A-se, chi tộc Mơ-na-se cn c Bết San v cc thnh phụ thuộc, Gp-lơ-am v cc thnh phụ thuộc; chi tộc đ cũng c cc dân cư thnh Ðo v cc thnh phụ thuộc, cc dân cư thnh Ên Ðo v cc thnh phụ thuộc, cc dân cư thnh Ta-nc v cc thnh phụ thuộc, cc dân cư thnh Mơ-ght-đô v cc thnh phụ thuộc, v một phần ba thnh Ne-pht. 12 Nhưng con ci ông Mơ-na-se đã không thể chiếm được cc thnh đ, v người Ca-na-an quyết ở lại trong xứ. 13 Tuy nhin, khi trở nn hng mạnh, con ci Ít-ra-en bắt người Ca-na-an phải lo lm việc khổ sai, nhưng không thể đuổi chng đi được.

 

Con ci ông Giu-se khiếu nại

 

14 Con ci ông Giu-se ni với ông Giô-su: Tại sao ông cho (chng) tôi chỉ được bắt thăm c một lần, chỉ được một phần đất lm gia nghiệp, trong khi (chng) tôi l một dân đông đảo? Cho đến bây giờ, Ðức Cha vẫn ban phc lnh cho (chng) tôi.15 Ông Giô-su ni: Nếu anh (em) l một dân đông đảo, th hãy ln rừng, v tại đ, đốn cây m ở trong xứ người Pơ-rt-di v Ra-pha, v ni Ép-ra-im qu nhỏ đối với anh (em). 16 Con ci ông Giu-se ni: Ở ni không c đủ chỗ cho chng tôi; vả lại, mọi người Ca-na-an ở đồng bằng, cũng như người Ca-na-an ở Bết San v ở cc thnh phụ thuộc, v người Ca-na-an ở cnh đồng Gt-rơ-en đều c xe sắt. 17 Ông Giô-su ni với nh Giu-se, với Ép-ra-im v Mơ-na-se: Anh em l một dân đông đảo v hng mạnh. Anh (em) không chỉ bắt thăm được một phần đất m thôi. 18 Anh (em) sẽ nhận được một ngọn ni, đ l một khu rừng v anh (em) sẽ đốn cây đi; anh (em) sẽ kiểm sot được cc lối ra vo, bởi v anh (em) sẽ đuổi người Ca-na-an đi, mặc dầu chng c xe (sắt) v mạnh mẽ.

 

Chương 18 C

 

4. Bảy Chi Tộc Khc

 

Chia đất cho bảy chi tộc khc

 

1 Ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en tụ họp ở Si-lô, nơi họ đặt Lều Hội Ngộ. Xứ sở phải khuất phục họ. 2 Trong số con ci Ít-ra-en, chỉ cn bảy chi tộc chưa nhận phần gia nghiệp của họ. 3 Ông Giô-su ni với con ci Ít-ra-en: Cho đến bao giờ anh em cn lơ l không đi chiếm xứ m Ðức Cha, Thin Cha của cha ông anh em, đã ban cho anh em? 4 Anh em hãy chỉ định ba người trong mỗi chi tộc. Tôi sẽ sai họ đi, họ sẽ ln đường rảo khắp xứ v phc hoạ địa hnh để chia phần gia nghiệp, rồi trở lại với tôi. 5 Họ sẽ phân chia xứ sở lm bảy vng đất. Giu-đa sẽ ở lại trong lãnh thổ của mnh ở pha nam, cn nh Giu-se sẽ ở lại trong lãnh thổ của mnh ở pha bắc. 6 Anh em sẽ phc hoạ địa hnh xứ sở đã chia lm bảy vng đất, rồi đem lại đây cho tôi. Chnh tại đây, tôi sẽ cho anh em bắt thăm trước nhan Ðức Cha, Thin Cha chng ta. 7 Cc người thuộc chi tộc L-vi sẽ không c phần ở giữa anh em, v chức tư tế Ðức Cha ban cho họ lm phần gia nghiệp của họ. Cn Gt v Rưu-vn v nửa chi tộc Mơ-na-se th đã nhận phần gia nghiệp của họ ở bn kia sông Gio-đan, bn pha đông, phần gia nghiệp m ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, đã cho họ.

 

8 Những người đ trỗi dậy v đi. Ông Giô-su đã truyền cho những người đi phc hoạ địa hnh của xứ v ni: Anh em hãy đi rảo khắp xứ v phc hoạ địa hnh, rồi trở lại với tôi. Chnh tại đây tôi sẽ cho anh em bắt thăm trước nhan Ðức Cha, tại Si-lô. 9 Những người ấy đi khắp nơi trong xứ, phc hoạ địa hnh, phân chia cc thnh trong xứ lm bảy vng đất v ghi vo sổ, rồi trở về với ông Giô-su ở trại Si-lô. 10 Ông Giô-su cho họ bắt thăm tại Si-lô, trước nhan Ðức Cha, v ở đ ông Giô-su chia đất đai cho con ci Ít-ra-en, theo cc phần đã phân phối.

 

Chi tộc Ben-gia-min

 

11 Trước hết, chi tộc con ci Ben-gia-min, theo cc thị tộc của họ, bắt thăm được một phần đất. Phần đất họ bắt thăm được nằm giữa phần đất con ci Giu-đa v con ci Giu-se. 12 Ranh giới pha bắc khởi đầu từ sông Gio-đan, đi ln sườn pha bắc Gi-ri-khô, rồi ln ni về pha tây v dừng lại ở sa mạc Bết A-ven. 13 Từ đ, ranh giới ấy đi về pha Lt, ở sườn pha nam, tức l Bết Ên, rồi xuống Át-rốt Át-đa, trn ngọn ni ở pha nam Bết Khô-rôn Hạ. 14 Sau đ, ranh giới lượn vng v quay sang pha tây, hướng về pha nam từ ni đối diện với Bết Khô-rôn ở pha nam, rồi dừng lại ở Kia-git Ba-an, tức l Kia-git Giơ-a-rim, thnh của con ci Giu-đa. Ð l pha tây. 15 Về pha nam, từ tận cng Kia-git Giơ-a-rim, ranh giới tiến về pha tây, tới mạch nước Np-tô-c. 16 Ranh giới đi xuống cho đến hết ngọn ni đối diện với thung lũng Ben Hin-nôm nằm trong cnh đồng Ra-pha ở pha bắc, rồi đi xuống thung lũng Hin-nôm, bn sườn Giơ-vt ở pha nam, v đi xuống Ên Rô-ghn. 17 Sau đ, ranh giới lượn về pha bắc v tới Ên Se-mt, rồi tiến về Gơ-li-lt đối điện với dốc A-đum-mim, đi xuống tảng đ Bô-han, Bô-han l con ông Rưu-vn. 18 Ranh giới lại đi qua sườn pha bắc đối diện với A-ra-va v đi xuống A-ra-va. 19 Rồi ranh giới đi qua sườn bắc Bết Khoc-la, dừng lại ở chỗ Biển Muối về pha bắc tiếp gip với cửa sông Gio-đan về pha nam. Ð l ranh giới pha nam. 20 Sông Gio-đan lm thnh ranh giới pha đông. Ð l phần gia nghiệp của con ci Ben-gia-min với ranh giới chung quanh, chia theo cc thị tộc của họ.

 

Cc thnh của chi tộc Ben-gia-min

 

21 Cc thnh của chi tộc con ci Ben-gia-min, theo cc thị tộc của họ, l như sau: Gi-ri-khô, Bết Khoc-la, Ê-mc Cơ-xt, 22 Bết Ha A-ra-va, Xơ-ma-ra-gim, 23 Bết Ên A-vim, Pa-ra, Óp-ra, 24 Cơ-pha Ha Am-mô-ni, Óp-ni, Ghe-va, C đ l mười hai thnh v lng mạc của cc thnh ấy C 25 Ghp-ôn, Ra-ma, Bơ--rốt, 26 Ha Mt-p, Cơ-phi-ra, Mốt-xa, 27 Re-kem, Giếc-pơ-n, Ta-ra-la, 28 X-la Ha-e-lp, Giơ-vt, tức l Gi-ru-sa-lem, Ghp-t, Kia-git C đ l mười bốn thnh v lng mạc của cc thnh ấy -. Ð l phần gia nghiệp của con ci Ben-gia-min, chia theo cc thị tộc của họ.

 

C Chương 19 C

 

Chi tộc Si-m-ôn

 

1 Ông Si-m-ôn v chi tộc con ci Si-m-ôn, tnh theo cc thị tộc của họ, bắt thăm được phần thứ hai; phần gia nghiệp của họ nằm giữa phần gia nghiệp con ci Giu-đa. 2 Phần gia nghiệp của họ gồm c: Bơ-e Se-va, Se-va, Mô-la-đa, 3 Kht-xa Su-an, Ba-la, E-xem, 4 En-tô-lt, Bơ-thun, Khoc-ma, 5 Xch-lắc, Bết Ha Mc-ca-vốt, Kha-xa Xu-xa, 6 Bết Lơ-va-ốt, Sa-ru-khen, C đ l mười ba thnh v lng mạc của cc thnh ấy -, 7 A-gin, Rim-môn, E-the, A-san, C đ l bốn thnh v lng mạc của cc thnh ấy -, 8 Cũng như mọi lng mạc chung quanh cc thnh đ cho đến Ba-a-lt Bơ-e v Ra-mt Ne-ghp. Ð l phần gia nghiệp của chi tộc con ci Si-m-ôn, chia theo cc thị tộc của họ. 9 Phần gia nghiệp của con ci Si-m-ôn lấy từ phần đất của con ci Giu-đa, v vng đất ny qu lớn đối với con ci Giu-đa, nn con ci Si-m-ôn nhận phần gia nghiệp ngay giữa gia nghiệp của con ci Giu-đa.

 

Chi tộc Dơ-vu-lun

 

10 Con ci Dơ-vu-lun, theo cc thị tộc của họ, bắt thăm được phần đất thứ ba. Ranh giới phần gia nghiệp của họ đi đến tận Xa-rt, 11 đi ln về pha tây, theo hướng Mc-a-la, gặp Ðp-be-st, rồi gặp suối đối diện với Gic-nơ-am. 12 Từ Xa-rt, ranh giới đ trở về hướng đông, pha mặt trời mọc, cho đến ranh giới Kt-lốt Ta-bo, tiến về Ða-vơ-rt v ln Gia-phia. 13 Từ đ, ranh giới qua hướng đông, pha mặt trời mọc, ở Gt Kh-phe, ở Ít-ta Ca-xin, đi tới Rim-môn v lượn về N-a. 14 Rồi ranh giới quay sang pha bắc Khan-na-thôn v dừng lại ở thung lũng Gp-tc Ên. 15 Ngoi ra, cn c Ct-tt, Na-ha-lan, Sim-rôn, Gt-a-la v B-lem: đ l mười hai thnh v lng mạc của cc thnh ấy. 16 Cc thnh ấy v lng mạc của cc thnh ấy l phần gia nghiệp của con ci Dơ-vu-lun, chia theo cc thị tộc của họ.

 

Chi tộc Ít-xa-kha

 

17 Ông Ít-xa-kha v con ci ông, theo cc thị tộc của họ bắt thăm được phần đất thứ tư. 18 Lãnh thổ của họ gồm c: Gt-rơ-en, Cơ-xu-lốt, Su-nm, 19 Kha-pha-ra-gim, Si-ôn, A-na-kha-rt, 20 Ha Rp-bt, Kt-giôn, E-vt, 21 Re-mt, Ên Gan-nim, Ên Kht-đa, Bết Pt-xết. 22 Ranh giới gặp Ta-bo, Sa-kha-xi-ma v Bết Se-mt, rồi dừng lại ở sông Gio-đan: đ l mười su thnh v lng mạc của cc thnh ấy. 23 Cc thnh ấy v lng mạc của cc thnh ấy l phần gia nghiệp của chi tộc con ci Ít-xa-kha, chia theo cc thị tộc của họ.

 

Chi tộc A-se

 

24 Chi tộc con ci A-se, theo cc thị tộc của họ, bắt thăm được phần đất thứ năm. 25 Lãnh thổ của họ gồm c: Khen-ct, Kha-li, Be-ten, Ác-sp, 26 A-lam-me-lc, Am-t, Mi-sơ-an. Ranh giới đ gặp Cc-men về pha tây v gặp Si-kho Lp-nt, 27 rồi lui về pha mặt trời mọc đến Bết Ða-gôn, gặp phần đất của Dơ-vu-lun v thung lũng Gp-tc Ên ở pha bắc, Bết Ha Ê-mc v Nơ-i-n; ranh giới đ tiến về Ca-vun ở pha tri, 28 tới Ép-rôn, Rơ-khốp, Kham-môn, Ca-na, cho đến Xi-đôn Ðại Ðô. 29 Rồi ranh giới đ quay về Ra-ma, cho đến Tia, một thnh luỹ kin cố, sau đ lại quay về Khô-xa v dừng lại ở Biển, ở M-khe-ven, Ác-dp, 30 Um-ma, A-phếch v Rơ-khốp: đ l hai mươi thnh v cc lng mạc của cc thnh ấy. 31 Cc thnh ấy v lng mạc của cc thnh ấy l phần gia nghiệp của chi tộc con ci A-se, chia theo cc thị tộc của họ.

 

Chi tộc Np-ta-li

 

32 Con ci Np-ta-li, theo cc thị tộc của họ, bắt thăm được phần đất thứ su. 33 Ranh giới của họ khởi đầu từ Kh-lp, từ cây Sồi ở Xa-a-nan-nim, đi qua A-đa-mi Ha Ne-kp v Gip-nơ-n cho đến Lắc-cum, v dừng lại ở sông Gio-đan. 34 Rồi ranh giới đ quay về pha tây, đi qua Át-nốt Ta-vô, v từ đ đi tới Khu-cốc, gặp phần đất của Dơ-vu-lun ở pha nam, gặp phần đất của A-se ở pha tây v sông Gio-đan ở pha mặt trời mọc. 35 Cc thnh luỹ kin cố l: Ht-xt-đim, Xe, Kham-mt, Rắc-ct, Kin-ne-rt, 36 A-đa-ma, Ra-ma, Kha-xo, 37 Ke-đt, Ét-re-i, Ên Kha-xo, 38 Giếc-ôn, Mch-đan Ên, Kho-rem, Bết A-nt, Bết Se-mt: đ l mười chn thnh v lng mạc của cc thnh ấy. 39 Cc thnh ấy v cc lng mạc của cc thnh ấy l phần gia nghiệp của chi tộc con ci Np-ta-li, chia theo cc thị tộc của họ.

 

Chi tộc Ðan

 

40 Chi tộc con ci Ðan, theo cc thị tộc của họ, bắt thăm được phần đất thứ bảy. 41 Lãnh thổ của phần gia nghiệp họ gồm c: Xo-rơ-a, Ét-ta-ôn, Ia Se-mt, 42 Sa-a-lp-bin, Ai-gia-lôn, Gt-la, 43 Ê-lôn, Tim-na, Éc-rôn, 44 En-tơ-k, Ghp-bơ-thôn, Ba-a-lt, 45 Giơ-ht, Bơ-n Bơ-rắc, Gt Rim-môn, 46 vng nước Gic-côn, Rắc-côn, cng với lãnh thổ đối diện với Gia-phô. 47 Nhưng con ci Ðan vượt qu lãnh thổ của họ. Quả thế, con ci Ðan tiến ln đnh Le-sem, chiếm thnh ny v dng lưỡi gươm giết chết cả thnh. Họ chiếm thnh v ở tại đ. Họ gọi Le-sem l Ðan, lấy tn Ðan, cha của họ, m đặt cho thnh đ.

 

48 Cc thnh ấy v lng mạc của cc thnh ấy l phần gia nghiệp của chi tộc con ci Ðan, chia theo cc thị tộc của họ.

 

49 Khi đã chia xong đất đai theo ranh giới thnh những phần gia nghiệp, con ci Ít-ra-en tặng ông Giô-su, con ông Nun, một phần gia nghiệp giữa họ. 50 Theo mệnh lệnh của Ðức Cha, họ tặng ông thnh m ông đã xin, l Tim-nt Xe-rc, trong vng ni Ép-ra-im: ông xây lại thnh v ở tại đ.

 

5. Kết Luận Về Việc Phân Chia Ðất Ðai

 

51 Ð l cc phần gia nghiệp m tư tế E-la-da, ông Giô-su, con ông Nun, v cc thủ lãnh gia tộc của cc chi tộc con ci Ít-ra-en đã dng cch bắt thăm m chia cho họ ở Si-lô, trước nhan Ðức Cha, tại cửa Lều Hội Ngộ. Như thế, họ đã lm xong việc phân chia đất đai.

 

C Chương 20 C

 

6. Cc Thnh Ðặc Biệt

 

Cc thnh tr ẩn

 

1 Ðức Cha phn với ông Giô-su: 2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en: Cc ngươi hãy chỉ định cho mnh những thnh tr ẩn, như Ta đã dng Mô-s lm trung gian m phn với cc ngươi. 3 Một kẻ st nhân đã lm thiệt mạng một người v vô ý, v lầm lẫn, sẽ c thể đến đ nương nu; những thnh ấy sẽ l nơi cc ngươi tr ẩn để thot khỏi tay người đi nợ mu. 4 Kẻ st nhân sẽ tới một trong cc thnh ấy m nương nu, đứng ở lối vo cổng thnh v trnh cho cc kỳ mục trong thnh nghe sự việc của mnh; những người ny sẽ nhận n vo thnh ở với họ, v chỉ cho n một nơi cư ngụ giữa họ. 5 Nếu người đi nợ mu lng bắt kẻ st nhân, th họ sẽ không nộp n vo tay người ấy, v kẻ st nhân đã lm thiệt mạng người thân cận do lầm lẫn, chứ không phải v trước kia đã c hận th với người ny. 6 Kẻ st nhân sẽ ở trong thnh ny cho đến khi ra trước cộng đồng để chịu xt xử, hay cho đến khi thượng tế đương chức qua đời. Khi đ kẻ st nhân c thể trở về thnh, về nh của n, về thnh n đã bỏ trốn.

 

7 Người ta đã thnh hiến Ke-đt ở Ga-li-l trong miền ni Np-ta-li, Si-khem trong miền ni Ép-ra-im, v Kia-git Ác-ba, tức l Khp-rôn trong miền ni Giu-đa. 8 V bn kia sông Gio-đan đối diện với Gi-ri-khô, về pha đông, người ta chọn Be-xe thuộc chi tộc Rưu-vn trong sa mạc, trn vng cao nguyn, chọn Ra-mốt thuộc chi tộc Gt, trong vng Ga-la-t, v Gô-lan thuộc chi tộc Mơ-na-se trong vng Ba-san. 9 Ð l những thnh chỉ định cho mọi con ci Ít-ra-en v người ngoại kiều ở giữa họ, để phm ai đã vô ý lm thiệt mạng người no, th c thể tới đ nương nu v khỏi phải chết do tay người đi nợ mu, cho đến khi ra trước mặt cộng đồng.

 

C Chương 21 C

 

Cc thnh của người L-vi

 

1 Những người đứng đầu cc gia tộc L-vi tới gặp tư tế E-la-da, ông Giô-su con ông Nun, v những người đứng đầu gia tộc của cc chi tộc con ci Ít-ra-en, 2 Si-lô trong đất Ca-na-an, v thưa rằng: Ðức Cha đã dng ông Mô-s lm trung gian m truyền phải cấp cho chng tôi những thnh để ở, những đồng cỏ cho th vật của chng tôi. 3 heo lệnh của Ðức Cha, con ci Ít-ra-en đã lấy một phần gia nghiệp của họ m cho những người L-vi cc thnh sau đây v đồng cỏ phụ thuộc. 4 c thị tộc người Cơ-ht bắt thăm được phần của mnh: con ci tư tế A-ha-ron, trong số những người L-vi, được mười ba thnh thuộc cc chi tộc Giu-đa, Si-m-ôn v Ben-gia-min. 5 Cn những người con khc của ông Cơ-ht th bắt thăm được mười thnh thuộc những thị tộc của cc chi tộc Ép-ra-im, Ðan v một nửa chi tộc Mơ-na-se. 6 Cc con ông Ghc-sôn bắt thăm được mười ba thnh thuộc những thị tộc của cc chi tộc Ít-xa-kha, A-se, Np-ta-li v một nửa chi tộc Mơ-na-se ở Ba-san. 7 Cc con ông Mơ-ra-ri, theo cc thị tộc của họ, được mười hai thnh thuộc chi tộc Rưu-vn, chi tộc Gt v chi tộc Dơ-vu-lun.

 

8 Con ci Ít-ra-en đã dng cch bắt thăm m cấp cho cc người L-vi những thnh ny cng với cc đồng cỏ, như Ðức Cha đã truyền qua trung gian ông Mô-s.

 

Phần dnh cho người Cơ-ht

 

9 Con ci Ít-ra-en đã lấy của chi tộc con ci Giu-đa v chi tộc con ci Si-m-ôn m cấp cho cc người L-vi những thnh được chỉ đch danh sau đây. 10 Ð l phần của con ci A-ha-ron thuộc cc thị tộc Cơ-ht, trong hng con ci L-vi, v họ đã bắt thăm được phần đầu tin. 11 Người ta cấp cho họ Kia-git Ác-ba, tức l Khp-rôn, -Ác-ba l cha ông A-nc-, trong miền ni Giu-đa v cc đồng cỏ chung quanh. 12 Cn đồng ruộng v lng mạc phụ thuộc, th người ta cấp cho ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, lm sở hữu. 13 Người ta cấp cho con ci tư tế A-ha-ron thnh tr ẩn cho kẻ st nhân, l Khp-rôn với cc đồng cỏ, cũng như Lp-na với cc đồng cỏ, 14 Git-tia với cc đồng cỏ, Ét-tơ-mô-a với cc đồng cỏ, 15 Khô-lôn với cc đồng cỏ, Ðơ-via với cc đồng cỏ, 16 A-gin với cc đồng cỏ, Git-ta với cc đồng cỏ, Bết Se-mt với cc đồng cỏ: đ l chn thnh thuộc hai chi tộc ấy. 17 Người ta lấy của chi tộc Ben-gia-min m cấp cho họ bốn thnh: Ghp-ôn với cc đồng cỏ, Ghe-va với cc đồng cỏ, 18 A-na-thốt với cc đồng cỏ, An-môn với cc đồng cỏ. 19 Tổng số cc thnh của cc tư tế con ci ông A-ha-ron l mười ba thnh với cc đồng cỏ.

 

20 Cn cc thị tộc con ci Cơ-ht, những người L-vi cn lại trong số con ci Cơ-ht, th bắt thăm được cc thnh thuộc chi tộc Ép-ra-im. 21 Người ta cấp cho họ thnh tr ẩn cho kẻ st nhân, l Si-khem với cc đồng cỏ, trong vng ni Ép-ra-im, Ghe-de với cc đồng cỏ, 22 Kp-xa-gim với cc đồng cỏ, Bết Khô-rôn với cc đồng cỏ: bốn thnh. 23 Người ta lấy của chi tộc Ðan m cấp cho họ bốn thnh: En-tơ-k với cc đồng cỏ, Ghp-bơ-thôn với cc đồng cỏ, 24 Ai-gia-lôn với cc đồng cỏ, Gt Rim-môn với cc đồng cỏ. 25 Người ta lấy của một nửa chi tộc Mơ-na-se m cấp cho họ hai thnh: Ta-nc với cc đồng cỏ, Gp-lơ-am với cc đồng cỏ. 26 Tổng số l mười thnh với cc đồng cỏ cho cc thị tộc cn lại của con ci Cơ-ht.

 

Phần dnh cho cc con ông Ghc-sôn

 

27 Phần dnh cho cc con ông Ghc-sôn, thuộc cc thị tộc L-vi, lấy của một nửa chi tộc Mơ-na-se thnh tr ẩn cho kẻ st nhân, l Gô-lan ở Ba-san với cc đồng cỏ, cũng như Bơ-t-tơ-ra với cc đồng cỏ: hai thnh. 28 Người ta lấy của chi tộc Ít-xa-kha m cấp cho họ bốn thnh: Kt-giôn với cc đồng cỏ, Ða-vơ-rt với cc đồng cỏ, 29 Gic-mt với cc đồng cỏ, Ên Gan-nim với cc đồng cỏ. 30 Người ta lấy của chi tộc A-se m cấp cho họ bốn thnh: Mi-sơ-an với cc đồng cỏ, Áp-đôn với cc đồng cỏ, 31 Khen-ct với cc đồng cỏ, Rơ-khốp với cc đồng cỏ. 32 Người ta lấy của chi tộc Np-ta-li m cấp cho họ ba thnh: thnh tr ẩn cho kẻ st nhân, l Ke-đt ở Ga-li-l với cc đồng cỏ, Kham-mốt Ðo với cc đồng cỏ, Cc-tan với cc đồng cỏ. 33 Tổng số cc thnh của người Ghc-sôn theo cc thị tộc của họ l mười ba thnh với cc đồng cỏ.

 

Phần dnh cho cc con ông Mơ-ra-ri

 

34 Phần dnh cho cc thị tộc con ci Mơ-ra-ri, cc người L-vi cn lại, th người ta lấy của chi tộc Dơ-vu-lun bốn thnh: Gic-nơ-am với cc đồng cỏ, Cc-ta với cc đồng cỏ, 35 Ðim-na với cc đồng cỏ, Na-ha-lan với cc đồng cỏ. 36 Ở bn kia sông Gio-đan, người ta lấy của chi tộc Rưu-vn m cấp cho họ bốn thnh: thnh tr ẩn cho kẻ st nhân, l Be-xe trong sa-mạc, trn vng cao nguyn, với cc đồng cỏ, Gia-ht với cc đồng cỏ, 37 Cơ-đ-mốt với cc đồng cỏ, M-pha-t với cc đồng cỏ. 38 Người ta lấy của chi tộc Gt m cấp cho họ tất cả l bốn thnh: thnh tr ẩn cho kẻ st nhân, l Ra-mốt tại Ga-la-t với cc đồng cỏ, Ma-kha-na-gim với cc đồng cỏ, 39 Kht-bôn với cc đồng cỏ, Gia-de với cc đồng cỏ. 40 Tổng số cc thnh dnh cho con ci Mơ-ra-ri theo cc thị tộc của họ, cho cc thị tộc L-vi cn lại, cc thnh họ bắt thăm được, l mười hai thnh.

 

41 Tổng số cc thnh của người L-vi ở giữa cc sở hữu của con ci Ít-ra-en l bốn mươi tm thnh v đồng cỏ phụ thuộc. 42 Mỗi thnh trong số cc thnh đ gồm c nội thnh v đồng cỏ chung quanh. Tất cả mọi thnh đ đều như thế.

 

7. Tổng Kết Về Việc Phân Chia Ðất Ðai

 

Kết luận về việc phân chia đất đai

 

43 Ðức Cha đã ban cho Ít-ra-en ton miền đất m Người đã thề l sẽ ban cho cha ông họ. Họ đã chiếm được đất ấy v ở tại đ. 44 Ðức Cha cho họ được thảnh thơi mọi bề, đng như Người đã thề với cha ông họ. Trong số mọi địch th, không ai chống nổi họ. Ðức Cha đã nộp mọi địch th vo tay họ. 45 Trong mọi lời tốt lnh Ðức Cha đã phn với nh Ít-ra-en, không một lời no ra vô hiệu: mọi lời đều ứng nghiệm.

 

C Chương 22 C

 

III. Cuối Ðời Ông Giô-Su

 

1. Cc Chi Tộc Bn Kia Sông Gio-Ðan Trở Về.

 

Vấn Ðề Bn Thờ Của Họ.

 

Ðưa quân của cc chi tộc bn kia sông Gio-đan trở về

 

1 Bấy giờ, ông Giô-su triệu tập những người thuộc cc chi tộc Rưu-vn, Gt v một nửa chi tộc Mơ-na-se lại 2 v ni: Anh em đã tuân giữ tất cả những g ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, đã truyền cho anh em, v anh em đã nghe lời tôi mỗi khi tôi ra lệnh truyền cho anh em. 3 Cho đến nay, đã nhiều ngy rồi, anh em đã không bỏ rơi anh em mnh, v anh em đã cẩn thận giữ mệnh lệnh của Ðức Cha, Thin Cha của anh em. 4 Giờ đây, Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã ban cho anh em của anh em được an cư lạc nghiệp, như Người đã phn với họ. Vậy bây giờ anh em hãy quay lại v đi về lều trại của anh em, trong phần đất thuộc quyền sở hữu của anh em, m ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, đã ban cho anh em bn kia sông Gio-đan. 5 Tuy nhin, anh em hãy hết sức cẩn thận thi hnh mệnh lệnh v Lề Luật m ông Mô-s, tôi trung của Ðức Cha, đã truyền cho anh em: đ l yu mến Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đi theo mọi đường lối của Người, giữ cc mệnh lệnh của Người, gắn b với Người v phụng sự Người hết lng, hết linh hồn anh em. 6 Ông Giô-su chc phc cho họ v tiễn họ về lều trại của họ.

 

7 Ông Mô-s đã cấp cho nửa chi tộc Mơ-na-se một phần đất ở Ba-san; ông Giô-su cấp cho nửa chi tộc kia một phần đất khc ở giữa anh em của họ bn kia sông Gio-đan, về pha tây. Khi tiễn chân họ trở về lều trại của họ, ông Giô-su cũng chc phc cho họ 8 v ni: Anh em hãy trở về lều trại mnh với những ti sản lớn, với đon sc vật hết sức đông đc, với bạc, vng, đồng v sắt, với quần o nhiều vô kể. Anh em hãy chia cho anh em mnh chiến lợi phẩm lấy được của địch th.

 

Xây bn thờ trn bờ sông Gio-đan

 

9 Con ci Rưu-vn, con ci Gt v nửa chi tộc Mơ-na-se, từ giã con ci Ít-ra-en ở Si-lô, trong đất Ca-na-an, m ln đường trở về xứ Ga-la-t trong phần đất thuộc quyền sở hữu của họ, đất họ đã chiếm lm của ring, theo lệnh của Ðức Cha m ông Mô-s đã truyền lại. 10 Khi đến vng sông Gio-đan thuộc đất Ca-na-an, con ci Rưu-vn, con ci Gt v nửa chi tộc Mơ-na-se xây ở đ một bn thờ bn bờ sông Gio-đan, một bn thờ trông đồ sộ.

 

11 Nghe tin đ, con ci Ít-ra-en ni: Ny con ci Rưu-vn, con ci Gt v nửa chi tộc Mơ-na-se đã xây bn thờ đối diện với đất Ca-na-an, trong vng sông Gio-đan, quay về pha con ci Ít-ra-en. 12 Nghe tin đ, ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en tụ họp ở Si-lô để tiến ln đnh họ.

 

Con ci Ít-ra-en trch mc cc chi tộc ở pha tây

 

13 Con ci Ít-ra-en cử người đến gặp con ci Rưu-vn, con ci Gt v nửa chi tộc Mơ-na-se ở xứ Ga-la-t. Ð l ông Pin-kht, con của tư tế E-la-da 14 v mười thủ lãnh cng đi với ông, mỗi gia tộc trong mọi chi tộc Ít-ra-en một thủ lãnh. Mỗi người đều đứng đầu gia tộc trong hng ngũ Ít-ra-en. 15 Khi đến với con ci Rưu-vn, con ci Gt v nửa chi tộc Mơ-na-se ở miền Ga-la-t, họ ni rằng: 16 Ton thể cộng đồng của Ðức Cha đã ni thế ny: Hôm nay anh em đã đắc tội với Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, v phản bội Người, khi xây cho mnh một bn thờ. Hôm nay anh em đã nổi ln chống lại Người. Sao lại c chuyện bất trung như vậy?

 

17 Chng ta đã phạm tội ở Pơ-o, như vậy chưa đủ sao? Cho đến ngy nay, chng ta chưa gột rửa được hết tội đ, mặc dầu tai ương đã ging xuống cộng đồng của Ðức Cha, 18 m hôm nay anh em lại phản bội Ðức Cha! Nếu hôm nay anh em nổi loạn chống Ðức Cha, th ngy mai Người sẽ nổi cơn thịnh nộ với ton thể cộng đồng Ít-ra-en.

 

19 Nếu phần đất thuộc quyền sở hữu của anh em l đất ô uế, anh em hãy qua bn vng đất thuộc quyền sở hữu của Ðức Cha, nơi đặt Nh Tạm của Ðức Cha. Anh em hãy kiếm đất lm sở hữu ở giữa chng tôi. Nhưng chớ nổi ln chống Ðức Cha, cũng đừng nổi ln chống chng tôi, m xây một bn thờ no khc ngoi bn thờ của Ðức Cha, Thin Cha chng ta. 20 Khi A-khan, con chu ông De-rc, phạm tội bất trung lc thi hnh lệnh n biệt hiến, th cơn thịnh nộ đã chẳng ging xuống ton thể cộng đồng Ít-ra-en, chứ không phải chỉ một mnh hắn đã mất mạng v tội mnh đ sao?

 

Cc chi tộc bn kia sông Gio-đan tự biện hộ

 

21 Con ci Rưu-vn, con ci Gt v nửa chi tộc Mơ-na-se trả lời cho những người đứng đầu hng ngũ Ít-ra-en rằng: 22 Ðức Cha, Thần cc thần, Ðức Cha, Thần cc thần, chnh Người biết, v Ít-ra-en cũng phải biết: Nếu đ l một cuộc nổi loạn hay l một tội bất trung đối với Ðức Cha, th xin Người đừng cứu chng tôi hôm nay. 23 Nếu chng tôi xây một bn thờ để phản bội Ðức Cha, m dâng lễ ton thiu v lễ phẩm, hay l dâng hy lễ kỳ an, th xin chnh Ðức Cha hỏi tội! 24 Nhưng không phải thế! Chng tôi đã hnh động như vậy, v lo âu trước một sự việc c thể xảy ra. Chng tôi đã tự nhủ: Mai ngy, con ci anh em c thể ni với con ci chng tôi: Cc anh c lin quan g với Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en? 25 Ðức Cha đã đặt một ranh giới giữa chng tôi v cc anh l con ci Rưu-vn v con ci Gt: đ l sông Gio-đan. Cc anh chẳng được chung phần với Ðức Cha! Như thế, con ci anh em sẽ lm cho con ci chng tôi không cn knh sợ Ðức Cha nữa!

 

26 V vậy, chng tôi tự nhủ: Ta hãy lo xây cho mnh một bn thờ, không phải để dâng lễ ton thiu hoặc hy lễ, 27 nhưng để lm bằng chứng giữa chng tôi v anh em, giữa dng dõi đôi bn, rằng chng tôi chỉ lo việc phụng thờ Ðức Cha, với cc lễ ton thiu, hy lễ v lễ kỳ an của chng tôi, khi ở trước nhan Người. Như thế, mai ngy con ci anh em sẽ không thể ni với con ci chng tôi: Cc anh chẳng được chung phần với Ðức Cha. 28 Chng tôi tự nhủ: Giả sử mai ngy họ ni như thế với chng tôi, với chng tôi hay dng dõi chng tôi, th chng tôi sẽ ni: Hãy coi bn thờ ny, cha ông chng tôi đã xây rập theo mẫu bn thờ knh Ðức Cha, không phải để dâng lễ ton thiu hoặc hy lễ, m l để lm bằng chứng giữa chng tôi v cc anh. 29 Chng tôi không hề c ý muốn nổi ln chống Ðức Cha v phản bội Người hôm nay, khi xây một bn thờ khc để dâng lễ ton thiu, lễ phẩm v hy lễ, ngoi bn thờ knh Ðức Cha, Thin Cha chng ta, ở trước Nh Tạm của Người.

 

Hai bn thoả hiệp với nhau

 

30 Sau khi nghe con ci Rưu-vn, con ci Gt v con ci Mơ-na-se ni những lời ấy, tư tế Pin-kht, cc thủ lãnh của cộng đồng v những người đứng đầu hng ngũ Ít-ra-en cng đi với ông, lấy lm vừa ý. 31 Ông Pin-kht, con của tư tế E-la-da, ni với con ci Rưu-vn, con ci Gt v con ci Mơ-na-se: Hôm nay, chng tôi biết l Ðức Cha ngự giữa chng ta, v anh em đã không phạm tội bất trung đ đối với Ðức Cha; v thế, anh em đã cứu con ci Ít-ra-en khỏi tay Ðức Cha.

 

32 Ông Pin-kht, con của tư tế E-la-da, v cc thủ lãnh từ giã con ci Rưu-vn, v con ci Gt ở xứ Ga-la-t, m trở về với con ci Ít-ra-en ở đất Ca-na-an, v kể lại cho họ nghe sự việc. 33 Con ci Ít-ra-en lấy lm vừa ý về sự việc đ. Con ci Ít-ra-en chc tụng Thin Cha v không cn ni đến chuyện tiến ln đnh con ci Rưu-vn v con ci Gt, để tn ph vng đất họ ở. 34 Con ci Rưu-vn v con ci Gt gọi bn thờ l Bằng chứng, v, theo họ ni, bn thờ lm chứng giữa chng ta rằng Ðức Cha l Thin Cha.

 

C Chương 23 C

 

2. Diễn Từ Cuối Cng Của Ông Giô-Su

 

Ông Giô-su tm kết công trnh của mnh

 

1 Lâu ngy sau khi Ðức Cha ban cho Ít-ra-en được thảnh thơi mọi bề, không cn th địch no nữa, v khi ông Giô-su đã gi, tuổi đã cao, 2 th ông triệu tập ton thể Ít-ra-en, cc kỳ mục, những người đứng đầu, cc thủ lãnh v ký lục, rồi ni: Tôi đã gi nua tuổi tc. 3 Phần anh em, anh em đã chứng kiến mọi sự m Ðức Cha, Thin Cha của anh em, ging xuống trn mọi dân đ v anh em, bởi Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã chiến đấu cho anh em. 4 Anh em xem! Tôi đã cho cc chi tộc của anh em bắt thăm được đất của cc dân cn st lại đ lm gia nghiệp, cũng như của mọi dân tôi đã qut sạch, từ sông Gio-đan cho đến Biển Lớn, pha mặt trời lặn. 5 Ðức Cha, Thin Cha của anh em, sẽ đẩy lui chng cho khuất mắt anh em, sẽ trục xuất chng đi cho khuất mắt anh em. Anh em sẽ chiếm lấy đất đai của chng, theo như lời Ðức Cha, Thin Cha của anh em đã phn.

 

Phải sống thế no giữa cc dân ngoại

 

6 Vậy anh em phải thật cương quyết tuân giữ v thực hnh tất cả những g ghi trong Sch Luật Mô-s, không đi trệch bn phải bn tri, 7 không lui tới với những dân ấy, những dân cn st lại giữa anh em. Anh em đừng ku tn cc thần của chng, đừng lấy tn cc thần ấy m thề. Ðừng phụng thờ chng, đừng sụp xuống lạy chng. 8 Tri lại, anh em sẽ chỉ gắn b với Ðức Cha, Thin Cha của anh em, như anh em đã lm cho đến ngy nay. 9 Ðức Cha đã trục xuất những dân lớn mạnh cho khuất mắt anh em, v không ai đã đứng vững trước mặt anh em cho đến ngy nay. 10 Chỉ một người trong anh em m đuổi được cả ngn người, v chnh Ðức Cha, Thin Cha của anh em, chiến đấu cho anh em, theo lời Người đã phn với anh em. 11 Anh em phải hết sức ch tâm yu mến Ðức Cha, Thin Cha của anh em.

 

12 Nhưng nếu anh em phản bội Ðức Cha v gắn b với những dân cn st lại đang ở với anh em đ, nếu anh em kết duyn kết nghĩa với chng, nếu anh em lui tới với chng v chng lui tới với anh em, 13 th hãy biết chắc rằng Ðức Cha, Thin Cha của anh em, sẽ không cn tiếp tục trục xuất cc dân đ cho khuất mắt anh em: chng sẽ thnh d lưới v cạm bẫy hại anh em, thnh roi quất vo sườn v gai đâm vo mắt, cho đến khi anh em biến khỏi mảnh đất tốt ny m Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã ban cho anh em.

 

14 Hôm nay đây tôi bước vo đoạn đường m mọi người trn đời ny phải đi qua. Anh em hãy nhn nhận với tất cả tấm lng v tâm hồn, l trong mọi lời tốt lnh m Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã phn với anh em, không một lời no đã ra vô hiệu: mọi sự đã ứng nghiệm cho anh em; không một lời no đã ra vô hiệu.

 

15 Như mọi lời tốt lnh m Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã phn hứa cho anh em đều ứng nghiệm, th Ðức Cha cũng sẽ lm cho mọi lời nguyền rủa anh em được ứng nghiệm, cho đến khi anh em bị tiu diệt khiến anh em không cn trn mảnh đất tốt ny m Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã ban cho anh em.

 

16 Nếu anh em vi phạm giao ước m Ðức Cha, Thin Cha của anh em, đã truyền cho anh em phải giữ, để đi phụng thờ cc thần khc v sụp xuống lạy chng, th Ðức Cha sẽ bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại anh em, v anh em sẽ mau chng biến khỏi đất tốt lnh Người đã ban cho anh em.

 

C Chương 24 C

 

3. Ðại Hội Si-Khem

 

1 Ông Giô-su quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Ít-ra-en v triệu tập cc kỳ mục Ít-ra-en, cc thủ lãnh, thẩm phn v ký lục. Họ đứng trước nhan Thin Cha. 2 Ông Giô-su ni với ton dân: Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, phn thế ny: Thuở xưa, khi cn ở bn kia Sông Cả, cha ông cc ngươi, cho đến Te-rc l cha của Áp-ra-ham v của Na-kho, đã phụng thờ cc thần khc. 3 Ta đã đem cha cc ngươi l Áp-ra-ham từ bn kia Sông Cả m dẫn đi khắp đất Ca-na-an. Ta đã cho dng dõi n nn đông đc v ban I-xa-c cho n. 4 Ta đã ban Gia-cp v Ê-xau cho I-xa-c. Ta cho Ê-xau chiếm hữu ni X-ia. Cn Gia-cp v cc con th xuống Ai-cập. 5 Ta đã sai Mô-s v A-ha-ron đi; Ta đã dng những việc Ta lm ở Ai-cập m đnh phạt nước ấy, rồi Ta đã đưa cc ngươi ra khỏi đ. 6 Ta đã đưa cha ông cc ngươi ra khỏi Ai-cập v cc ngươi đã tới biển. Người Ai-cập, với chiến xa v kỵ binh, đuổi theo cha ông cc ngươi cho đến Biển Sậy. 7 Họ ku ln Ðức Cha; Người cho sương m sa xuống giữa cc ngươi v người Ai-cập, Người cho biển ập xuống vi lấp chng đi. Mắt cc ngươi đã chứng kiến những việc Ta đã lm ở Ai-cập. Cc ngươi đã ở lại lâu ngy trong sa mạc. 8 Ta đã đem cc ngươi vo đất người E-mô-ri. Chng ở bn kia sông Gio-đan. Chng đã giao chiến với cc ngươi, nhưng Ta đã nộp chng vo tay cc ngươi. Cc ngươi đã chiếm đất của chng, v Ta đã tiu diệt chng trước mắt cc ngươi. 9 Rồi Ba-lc, con của Xp-po, vua Mô-p, đã đứng ln giao chiến với Ít-ra-en. Ba-lc đã cho mời Bi-lơ-am, con của Bơ-o, đến nguyền rủa cc ngươi. 10 Nhưng Ta đã không muốn nghe Bi-lơ-am. N đã phải chc phc cho cc ngươi, v Ta đã giải thot cc ngươi khỏi tay Ba-lc.

 

11 Cc ngươi đã qua sông Gio-đan v tới Gi-ri-khô. Những người lm chủ Gi-ri-khô giao chiến với cc ngươi: đ l người E-mô-ri, Pơ-rt-di, Ca-na-an, Khết, Ghia-ga-si, Khi-vi v Giơ-vt. Nhưng Ta đã nộp chng vo tay cc ngươi. 12 Ta đã thả ong bầu bay đi trước cc ngươi; chng đuổi hai vua E-mô-ri đi cho khuất mắt cc ngươi; chnh ong bầu chứ không phải cung kiếm của (cc) ngươi đã đuổi chng. 13 Ta ban cho cc ngươi đất (cc) ngươi đã không vất vả khai ph, những thnh cc ngươi đã không xây m được ở, những vườn nho v vườn ô-liu cc ngươi đã không trồng m được ăn.

 

Ít-ra-en chọn Ðức Cha

 

14 Bây giờ anh em hãy knh sợ Ðức Cha, hãy chân thnh v trung tn phụng thờ Người. Anh em hãy vất bỏ cc thần cha ông anh em đã phụng thờ bn kia Sông Cả v ở Ai-cập, v hãy phụng thờ Ðức Cha. 15 Nếu anh em không bằng lng phụng thờ Ðức Cha, th hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần m thờ hoặc l cc thần cha ông anh em đã phụng thờ bn kia Sông Cả, hoặc l cc thần của người E-mô-ri m anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi v gia đnh tôi, chng tôi sẽ phụng thờ Ðức Cha.

 

16 Dân đp lại: Chng tôi không hề c ý la bỏ Ðức Cha để phụng thờ cc thần khc! 17 V chnh Ðức Cha, Thin Cha của chng tôi, đã đem chng tôi cng với cha ông chng tôi ln từ đất Ai-cập, từ nh nô lệ, đã lm trước mắt chng tôi những dấu lạ lớn lao đ, đã gn giữ chng tôi trn suốt con đường chng tôi đi, giữa mọi dân tộc chng tôi đã đi ngang qua. 18 Ðức Cha đã đuổi cho khuất mắt chng tôi mọi dân tộc cũng như người E-mô-ri ở trong xứ. Về phần chng tôi, chng tôi sẽ phụng thờ Ðức Cha, v Người l Thin Cha của chng tôi.

 

19 Ông Giô-su ni với dân: Anh em sẽ không thể phụng thờ Ðức Cha, v Người l Thin Cha thnh thiện, Thin Cha ghen tương; Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi của anh em đâu. 20 Nếu anh em la bỏ Ðức Cha để phụng thờ cc thần ngoại, Người sẽ quay lại chống anh em, ging hoạ xuống anh em v tiu diệt anh em, d trước đây Người đã ging phc cho anh em.

 

21 Dân ni với ông Giô-su: Không đâu, chng tôi quyết phụng thờ Ðức Cha! 22 Ông Giô-su ni với dân: Anh em hãy cam đoan với chnh mnh l anh em đã chọn Ðức Cha để phụng thờ. Họ ni: Xin cam đoan! 23 Ông Giô-su ni: Bây giờ, anh em hãy vứt bỏ cc thần ngoại đang ở với anh em, v hướng lng về Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en. 24 Dân ni với ông Giô-su: Chng tôi sẽ phụng thờ Ðức Cha, Thin Cha của chng tôi, v chng tôi sẽ nghe lời Người.

 

Giao ước Si-khem

 

25 Trong ngy ấy, ông Giô-su thay mặt dân kết giao ước, ông đưa ra quy luật v điều luật ở Si-khem. 26 Ông Giô-su viết những lời đ trong Sch Luật của Thin Cha. Ông lấy một tảng đ lớn v dựng ở đ, dưới cây sồi trong nơi thnh của Ðức Cha. 27 Ông Giô-su ni với ton dân: Ðây, tảng đ ny sẽ lm chứng về những điều chng ta đã cam đoan, v n đã nghe mọi lời Ðức Cha phn với chng ta. N sẽ lm chứng về những điều anh em đã cam đoan, kẻo anh em chối bỏ Thin Cha của anh em. 28 Ông Giô-su giải tn dân chng, ai nấy trở về phần đất họ đã nhận lm gia nghiệp.

 

4. Phụ Lục

 

Ông Giô-su qua đời

 

29 Sau những biến cố đ, tôi trung của Ðức Cha l ông Giô-su, con ông Nun, từ trần, thọ một trăm mười tuổi. 30 Người ta chôn cất ông tại thửa đất ông đã nhận được lm gia nghiệp ở Tim-nt Xe-rc, trong vng ni Ép-ra-im; pha bắc ni Ga-t. 31 Ít-ra-en đã phụng thờ Ðức Cha suốt thời gian ông Giô-su v cc kỳ mục đến sau ông cn sống; những người ny biết tất cả công trnh Ðức Cha đã thực hiện cho Ít-ra-en.

 

Hi cốt ông Giu-se. Tư tế E-la-da qua đời.

 

32 Hi cốt ông Giu-se m con ci Ít-ra-en đã đem ln từ Ai-cập, th được chôn cất ở Si-khem, trong thửa ruộng ông Gia-cp đã mua của con ông Kha-mo, cha ông Si-khem, với gi một trăm đồng bạc; đ l phần gia nghiệp của con ci ông Giu-se. 33 Cn ông E-la-da, con ông A-ha-ron, sau khi chết th được chôn cất trn ngọn đồi của con ông l ông Pin-kht; đồi ny đã được cấp cho ông Pin-kht trong miền ni Ép-ra-im.