KINH THÁNH

  SÁCH YUĐITA (Giu-đi-tha)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

I. Cuộc Viễn Chinh Của Hô-Lô-Phc-N

 

Na-bu-cô-đô-nô-xo v Ắc-phắc-xt

 

1 Năm thứ mười hai triều đại vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cai trị người Át-sua ở Ni-ni-v, một thnh phố lớn, l lc vua Ắc-phắc-xt cai trị người M-đi ở Éc-ba-tan. 2 Ông Ắc-phắc-xt dng loại đ đẽo rộng một thước rưỡi, di ba thước xây một thnh luỹ chung quanh Éc-ba-tan. Ông lm tường thnh cao ba mươi lăm thước v di hai mươi lăm thước. 3 Tại cc cổng thnh, ông cũng dựng cc thp cao năm mươi thước đặt trn nền mng rộng ba mươi thước. 4 Ông lm cc cổng thnh, mỗi cổng cao ba mươi lăm thước v rộng hai mươi thước để cc đạo quân hng mạnh xuất trận v bộ binh diễu hnh.

 

 

5 Trong những ngy ấy, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo giao chiến với vua Ắc-phắc-xt tại đồng bằng rộng lớn, tức đồng bằng thuộc lãnh thổ Ra-gao. 6 Tất cả dân cư miền ni, tất cả dân cư ở Êu-phơ-rt, Tch-ra, Hy-đt-p v đồng bằng thuộc quyền A-ri-ốc, vua người Ê-ly-mai đều về phe với ông. Cũng c rất nhiều sắc tộc ko đến tham chiến với con ci Khe-le-t.

 

7 Rồi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua sai sứ giả đến với tất cả dân cư ở Ba-tư, tất cả dân cư ở phương Tây, cc dân cư ở Ki-li-ki-a, Ða-mt, Li-băng, An-ti-li-băng, tất cả dân cư ở dọc theo bờ biển, 8 đến một số sắc tộc ở Cc-men, Ga-la-t, Ga-li-l Thượng, đồng bằng rộng lớn Ét-r-lon, 9 đến với tất cả dân cư ở Sa-ma-ri v cc thnh thị của Sa-ma-ri, bn kia sông Gio-đan cho tới Gi-ru-sa-lem, Ba-ta-n, Khe-lt, Ca-đ, sông Ai-cập, Tp-nt, Ram-xết v tất cả lãnh thổ Gô-sn, 10 cho tới bn kia Ta-ni, Mem-pht, đến với tất cả dân cư Ai-cập cho tới bin giới Ê-thi-p. 11 Nhưng tất cả dân cư trn ton cõi đất đều coi nhẹ mệnh lệnh của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua; họ không đến tham chiến với ông v họ không sợ ông, lại coi ông chẳng ra g. Họ đuổi cc sứ giả của ông về tay không v cn sỉ nhục những người ny nữa. 12 Na-bu-cô-đô-nô-xo nổi trận lôi đnh với tất cả cc nước ny. Ông lấy ngai vng v vương quốc của ông m thề sẽ xử phạt tất cả miền Ki-li-ki-a, Ða-mt, Xy-ri, ông sẽ dng gươm tn st tất cả dân cư trn đất Mô-p, con ci Am-mon, tất cả xứ Giu-đ, tất cả mọi người ở Ai-cập, cho đến tận bin giới hai biển.

 

Chiến tranh chống Ắc-phắc-xt

 

13 Năm thứ mười bảy, ông đem quân đi giao chiến với vua Ắc-phắc-xt. Ông chiến thắng trong trận ny: đẩy lui tất cả đạo quân, tất cả kỵ binh v chiến xa của Ắc-phắc-xt. 14 Ông chiếm lãnh cc thnh tr của vua ny v đến tận Éc-ba-tan chiếm đoạt cc thp, cướp ph cc đường phố v lm cho vẻ mỹ lệ của thnh ấy trở nn nhơ nhuốc. 15 Ông bắt được Ắc-phắc-xt tại miền ni Ra-gao, dng gio đâm v lm cho tan xc.

 

16 Rồi ông trở về với tất cả đm người ô hợp theo ông, một đon chiến binh nhiều vô kể. Ông ở lại đ nghỉ ngơi; ông v đạo quân mở tiệc ăn mừng suốt một trăm hai mươi ngy rng rã.

 

C Chương 02 C

 

Chiến tranh ở phương Tây

 

1 Năm thứ mười tm, ngy hai mươi hai thng thứ nhất, c tiếng đồn trong triều đnh Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua, l ông sắp trừng phạt ton cõi đất như lời ông ni. 2 Ông triệu tập tất cả triều thần, tất cả thân ho v tỏ cho họ biết quyết định b mật của ông. Chnh miệng ông công bố đại hoạ cho ton cõi đất. 3 Họ quyết định tiu diệt tất cả những ai không tuân hnh lệnh vua ban truyền.

 

4 Vậy sau khi nghị quyết, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua cho vời Hô-lô-phc-n, đại tướng chỉ huy quân đội v cũng l nhân vật thứ hai sau vua. Vua ni với ông: 5 Ðại đế, cha tể ton cõi đất phn thế ny: đây, ngươi hãy lui ra, đem theo binh sĩ tinh nhuệ, chừng một trăm hai mươi ngn bộ binh, một số lớn chiến mã v mười hai ngn kỵ binh. 6 Ngươi hãy đi chinh phạt tất cả cc xứ ở phương Tây, bởi v chng không chịu tuân theo mệnh lệnh của ta. 7 Hãy truyền cho chng chuẩn bị đất v nước, v ta đang phẫn nộ v sắp đi đnh chng; ta sẽ cho đạo quân của ta phủ lấp khắp mặt đất v tha hồ cướp ph. 8 Người bị thương đầy trũng lấp khe; xc người chết trn sông ngập suối. 9 Ta sẽ đưa t binh của chng đến tận cng cõi đất. 10 Vậy ngươi hãy đi chinh phục cho ta mọi lãnh thổ của chng. Chng sẽ đầu hng, v ngươi sẽ giam chng lại cho ta chờ ngy ta trừng trị. 11 Cn những kẻ bất tuân, đừng nhn chng m thương hại, nhưng hãy đẩy chng vo cuộc thảm st v cướp bc trn ton cõi đất ngươi chiếm được. 12 V ta lấy mạng sống v vương quốc hng mạnh của ta m thề: những g ta đã ni, ta sẽ tự tay lm. 13 Phần ngươi, chớ vi phạm một điều no trong cc mệnh lệnh của cha tể ngươi, tri lại, phải chu ton cho thấu đo như ta đã chỉ thị cho ngươi. Ngươi không được chậm trễ thi hnh những điều ấy.

 

14 Hô-lô-phc-n từ biệt cha tể của ông; ông cho vời tất cả quan chức, tướng lãnh, sĩ quan quân đội Át-sua. 15 Ông điểm danh số người được chọn để chiến đấu, như cha tể của ông đã truyền: chừng một trăm hai mươi ngn người v mười hai ngn kỵ binh xạ thủ. 16 Ông sắp xếp họ thnh đội ngũ tc chiến. 17 Sau đ, ông dng rất nhiều lạc đ, lừa v la để tải quân nhu, v mang theo vô số chin, b, d lm quân lương. 18 Người no cũng được lãnh lương thực dồi do với rất nhiều vng bạc xuất từ đền vua. 19 Ông cng với tất cả đạo quân xuất trận lm tiền phong cho Na-bu-cô-đô-nô-xo; ông cho chiến xa, kỵ binh v bộ binh tinh nhuệ phủ lấp khắp mặt đất pha Tây. 20 Một đm quân ô hợp cng đi với chng, nhiều như châu chấu, như ct trn mặt đất, v chng qu đông, không sao đếm nổi.

 

Cc trạm nghỉ của đạo quân Hô-lô-phc-n

 

21 Chng đi khỏi Ni-ni-v ba ngy đường th tới được pha trước đồng bằng Bc-ti-lt; từ Bc-ti-lt chng tới đng quân ở gần ngọn ni nằm về pha tri miền Ki-li-ki-a Thượng. 22 Rồi từ đ, ông đem tất cả đạo quân gồm bộ binh, kỵ binh v chiến xa, tiến ln miền ni. 23 Ông tn ph Pt v Lt, cướp bc tất cả con ci Rt-xt v con ci Ít-ma-n đang sống ở ven sa mạc pha nam từ xứ người Khe-le-ôn. 24 Ông tiến dọc theo sông Êu-phơ-rt, băng qua miền M-xô-pô-ta-mi-a v ph bnh địa tất cả cc thnh nằm ở trn cao, dọc bờ suối Áp-rô-na cho tới biển. 25 Ông chiếm cc lãnh thổ thuộc xứ Ki-li-ki-a v đnh tan tất cả những ai khng cự; ông đi đến bin giới Gia-pht, ở mạn nam, đối diện với xứ Ả-rập. 26 Ông bao vây ton thể con ci Ma-đi-an, đốt lều trại v cướp ph chuồng sc vật của họ. 27 Rồi ông đi xuống pha đồng bằng Ða-mt vo ma gặt la m; ông đốt tất cả cnh đồng, tiu diệt b d chin cừu, cướp bc cc thnh thị, tn ph cc đồng ruộng v dng gươm tn st tất cả cc thanh nin. 28 Sợ hãi v kinh hong ập xuống trn ton thể dân cư miền bờ biển l cc dân ở Xi-đôn, Tia, trn cc dân cư ở Xua, ở Ô-ki-na v ton thể dân cư ở Giam-ni-a. Cc dân cư ở Át-đốt v ở Át-cơ-lôn đều rất sợ hãi ông.

 

C Chương 03 C

 

1 Họ cử sứ giả đến gặp ông xin cầu ho v ni: 2 Ny chng tôi l tôi tớ của đại đế Na-bu-cô-đô-nô-xo. Chng tôi xin phủ phục trước mặt ngi; xin ngi sử dụng chng tôi như ý ngi muốn. 3 Ka lều trại của chng tôi, tất cả cnh đồng la m, b b, chin cừu, tất cả chuồng sc vật trong lều trại chng tôi đều ở trước mặt ngi, xin ngi sử dụng như ý ngi muốn. 4 Ny, cc thnh thị của chng tôi v dân cư trong thnh đều l tôi tớ của ngi. Xin ngi đến v đối xử với cc thnh ấy tuỳ theo tôn ý. 5 Cc người ấy đến gặp Hô-lô-phc-n v trnh với ông những lời lẽ trn.

 

6 Ông v đạo quân đi xuống pha bờ biển. Ông cho canh phng cc thnh ở trn cao v tuyển mộ dân trong thnh để trợ chiến. 7 Dân trong thnh v tất cả cc miền phụ cận đội vng hoa ra ma nhảy v đnh trống để nghnh đn ông. 8 Ông ph tất cả cc điện thờ của họ, chặt cc cột thờ, v được quyền diệt tất cả cc thần trn cõi đất, khiến mọi dân tộc chỉ thờ một mnh Na-bu-cô-đô-nô-xo, v mọi ngôn ngữ, mọi chi tộc phải ku cầu Na-bu-cô-đô-nô-xo như một vị thần.

 

9 Ông Hô-lô-phc-n đến pha trước Ét-r-lon, gần Ðô-tai-a, trước mặt dãy ni lớn xứ Giu-đ. 10 Ông đng quân ở giữa vng Gh-vai v thnh Xi-ky-thô-pô-li, rồi lưu lại đ một thng trời để tập trung ton bộ quân nhu của đạo quân.

 

C Chương 04 C

 

Giu-đ no động

 

1 Con ci Ít-ra-en đang sống ở Giu-đ nghe biết tất cả những g Hô-lô-phc-n, đại tướng chỉ huy của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua, đã lm đối với cc dân v cch ông đã cướp bc tất cả đền thờ của họ, rồi cho tiu huỷ cc đền thờ ấy như thế no. 2 V thế, khi nghe tin ông đến, họ sợ hãi, sợ hãi vô cng v lo lắng cho thnh Gi-ru-sa-lem cũng như Ðền Thờ của Ðức Cha l Thin Cha của họ; 3 v họ cũng vừa thot cảnh lưu đy trở về v ton dân cũng mới được đon tụ ở Giu-đ; v cc đồ thờ, bn thờ v Ðền Thờ đều được thnh hiến để tẩy sạch mọi ô uế. 4 V vậy, họ sai sứ giả đến khắp lãnh thổ Sa-ma-ri, đến Cô-na, Bt Khô-rôn, Ben-ma-in, Gi-ri-khô, v đến Khô-ba, Ai-xô-ra v thung lũng Sa-lem. 5 Họ chiếm trước tất cả cc đỉnh ni cao, xây tường đắp luỹ chung quanh lng mạc ở cc nơi ấy v chuẩn bị lương thực để đề phng chiến tranh, v đồng ruộng của họ vừa mới gặt hi xong. 6 Thượng tế Giô-gia-kim bấy giờ đang ở Gi-ru-sa-lem, viết cho cc dân cư ở Bai-ty-lu-a v Bai-tô-mt-tha-im; thnh ny nằm trước mặt Ét-r-lon, đối diện với đồng bằng gần Ðô-tha-im. 7 Ông bảo họ trấn giữ cc đường đo ln ni, v phải qua cc ngả đ mới vo được xứ Giu-đ; đng khc cũng dễ chặn những ai tiến ln, v lối đi qu hẹp, chỉ đủ cho hai người thôi. 8 Con ci Ít-ra-en lm theo lệnh của thượng tế Giô-gia-kim v của hội đồng kỳ mục ton dân Ít-ra-en đặt trụ sở tại Gi-ru-sa-lem.

 

Cầu khẩn

 

9 Hết mọi người nam trong dân Ít-ra-en đều tha thiết ku ln cng Thin Cha v sốt sắng ăn chay. 10 Họ cng với vợ con, sc vật, ngoại kiều, người lm công v cả nô lệ mua được, tất cả đều mặc o vải thô. 11 Hết mọi người nam trong dân Ít-ra-en cng với vợ con cư ngụ ở Gi-ru-sa-lem đều phủ phục trước Ðền Thờ, rắc tro ln đầu, mặc o vải thô ra trước nhan Ðức Cha. 12 Họ trải vải thô ln cả bn thờ. Họ đồng tâm khẩn khoản ku ln cng Thin Cha Ít-ra-en, xin Người đừng để con họ bị cướp bc, vợ họ bị bắt đi, cc thnh trong phần gia nghiệp của họ bị tiu huỷ, Ðền Thờ ra ô uế, bị nguyền rủa v trở nn tr đa cho dân ngoại. 13 Ðức Cha lắng nghe tiếng họ ku cầu v đoi nhn cơn khốn quẫn của họ. Dân chng ăn chay nhiều ngy trong ton xứ Giu-đ v ở Gi-ru-sa-lem trước Ðền Thờ của Ðức Cha ton năng. 14 Thượng tế Giô-gia-kim v tất cả những người phục vụ trước nhan Ðức Cha, tức l cc tư tế v cc thừa tc vin của Ðức Cha, đều mặc o vải thô, dâng lễ vật ton thiu thường tiến, lễ vật khấn hứa v lễ vật tự nguyện của dân. 15 Họ rắc tro ln mũ tế v hết sức ku cầu cng Ðức Cha, xin Người thương thăm viếng ton thể nh Ít-ra-en.

 

C Chương 05 C

 

Hô-lô-phc-n bn kế hoạch giao chiến

 

1 Người ta bo tin cho Hô-lô-phc-n, đại tướng chỉ huy quân đội Át-sua l con ci Ít-ra-en đang chuẩn bị chiến tranh: họ đng cc cửa ải miền ni, xây tường đắp luỹ trn tất cả cc đỉnh ni cao v đặt chướng ngại vật ở đồng bằng. 2 Hô-lô-phc-n đng đng nổi giận, ông triệu tập tất cả cc vương hầu Mô-p, cc tướng lãnh Am-mon v tất cả cc tổng đốc miền bờ biển. 3 Ông ni với họ: Hỡi con ci Ca-na-an, giờ đây hãy ni cho ta hay: đm dân đang ở trn miền ni l dân no? Tn những thnh chng đang ở l g? Ðạo quân chng đông bao nhiu? Chng hng mạnh ở chỗ no? Ai đứng đầu lm vua, chỉ huy binh lực chng? 4 V tại sao chng lại khinh thường không đến đn tiếp ta, như cc dân cư ở pha tây?

 

5 A-khi-ô, vin chỉ huy ton thể con ci Am-mon, ni với ông: Xin chủ tướng nghe lời từ miệng tôi tớ ngi đây; tôi sẽ kể cho ngi sự thật về dân ấy, đm dân ở trn miền ni đ, ở st bn ngi. Không c lời dối tr no pht ra từ miệng tôi tớ ngi. 6 Dân ny l dng giống Can-đ. 7 Trước kia chng đã tr ngụ ở M-xô-pô-ta-mi-a, v chng không muốn theo cc thần của cha ông chng ở đất Can-đ. 8 Chng đã la bỏ đường lối của tổ tin m thờ lạy Thin Cha trn trời, Thin Cha chng đã biết. V thế chng bị đuổi cho khuất mắt cc thần của chng, phải chạy trốn sang M-xô-pô-ta-mi-a v tr ngụ ở đ một thời gian di. 9 Rồi Thin Cha của chng truyền cho chng rời khỏi nơi tr ngụ m đi tới đất Ca-na-an. Chng định cư tại đây, được dư dật vng bạc v rất nhiều sc vật. 10 Nhưng v nạn đi lan trn khắp đất Ca-na-an, nn chng đi xuống Ai-cập v tr ngụ tại đ bao lâu cn kiếm được của ăn. Ở đ chng nn đông đc, giống ni chng nhiều không đếm nổi. 11 Nhưng vua Ai-cập đứng ln chống lại chng, dng biện php khôn kho bắt phải lao động cực nhọc, phải đc gạch; vua hạ nhục v bắt chng lm nô lệ. 12 Chng ku ln cng Thin Cha của chng, nn Người đnh phạt khắp mặt đất Ai-cập, ging xuống những tai ương hết đường cứu chữa, khiến người Ai-cập phải đuổi chng đi cho khuất mắt. 13 Thin Cha lm cho Biển Ðỏ cạn khô trước mắt chng, 14 rồi dẫn đường cho chng đến Xi-nai v Ca-đ Bc-n-a. Chng đnh đuổi tất cả dân cư ở sa mạc, 15 định cư trong đất của người E-mô-ri v dng sức mạnh tiu diệt tất cả người Kht-bôn. Vượt qua sông Gio-đan, chng chiếm tất cả miền ni lm gia nghiệp. 16 Chng đnh đuổi người Ca-na-an, người Pơ-rt-di, người Giơ-vt, người Si-khem, v tất cả những người Ghia-ga-si cho khuất mắt. Rồi chng định cư ở đ một thời gian lâu di. 17 Bao lâu chng không phạm tội trước nhan Thin Cha của chng, th chng được hạnh phc, v Thin Cha, Ðấng ght sự gian c, luôn ở với chng. 18 Cn khi chng xa la đường lối Người chỉ định, th chng bị chiến tranh tiu diệt, hết trận ny đến trận khc, lại cn phải đy ải nơi đất khch qu người. Ðền Thờ Thin Cha của chng bị ph bnh địa v thnh thị của chng bị đối phương chiếm giữ. 19 Nhưng nay khi trở về với Thin Cha của chng, chng đã thot cảnh lưu lạc tha phương. Chng chiếm lại Gi-ru-sa-lem, nơi c Thnh Ðiện v định cư ở miền ni, v nơi ny cn hoang vắng. 20 Vậy bây giờ, thưa tướng quân, thưa chủ tướng, giả như dân ấy c lầm lỗi v đắc tội với Thin Cha của chng, th ta cứ để ý xem chng c thực sự lm g nn cớ vấp ngã, lc ấy ta hãy tiến ln v đnh chng; 21 cn nếu dân ấy không lm g nn tội, th xin chủ tướng bỏ qua, kẻo Ðức Cha l Thin Cha của chng sẽ bảo vệ chng v chng ta sẽ nn tr cười cho bn dân thin hạ.

 

22 A-khi-ô vừa dứt lời, ton dân đứng chung quanh lều đều phản khng; cc thân ho của Hô-lô-phc-n, tất cả dân cư ở miền bờ biển v ở Mô-p ni l phải đnh ông nhừ tử. 23 Họ bảo: Chng ta sợ g con ci Ít-ra-en. Ny quả thực đm dân ấy chẳng hng chẳng mạnh để đối ph với một trận chiến cam go. 24 Vậy giờ đây, thưa chủ tướng Hô-lô-phc-n, chng ta hãy tiến ln v chng sẽ trở thnh miếng mồi ngon cho ton thể binh lực của ngi.

 

C Chương 06 C

 

Ông A-khi-ô bị nộp cho người Ít-ra-en

 

1 Khi ngưng tiếng ồn o của những người vây quanh hội nghị, Hô-lô-phc-n, đại tướng chỉ huy quân đội Át-sua, liền ni với A-khi-ô v ton thể con ci Mô-p trước mặt tất cả cc dân ngoại bang: 2 A-khi-ô, tn cầm đầu lnh đnh thu cho Ép-ra-im, ngươi l ai m dm ni tin tri giữa chng ta hôm nay? Ngươi ni đừng giao chiến với ni giống Ít-ra-en, v Thin Cha của chng sẽ bảo vệ chng? Ai l Thin Cha nếu không phải l Na-bu-cô-đô-nô-xo? Chnh người sẽ phi lực lượng của người tới tiu diệt chng khỏi mặt đất v Thin Cha của chng sẽ chẳng cứu chng đâu. 3 Nhưng chng ta, bầy tôi của Na-bu-cô-đô-nô-xo, sẽ đnh chng như đnh một người. Chng sẽ không đương đầu nổi với chiến mã hng mạnh của chng ta đâu. 4 Quả thật, chng ta sẽ thiu huỷ chng; ni đồi của chng sẽ ngập chm trong mu, thây ma nằm la liệt khắp đồng bằng. Chân chng không thể đứng vững trước mặt chng ta, nhưng chng sẽ hon ton bị tiu diệt. Ð l lời của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, cha tể ton cõi đất. Thật thế, một khi người đã phn th không một lời no của người lại vô hiệu. 5 Cn ngươi, A-khi-ô, tn lnh đnh thu gốc người Am-mon, ngươi đã thốt ra những lời ấy trong ngy tận số của ngươi; ngươi sẽ không nhn thấy mặt ta nữa, kể từ hôm nay cho đến khi ta trừng trị ci ni giống đã ra khỏi Ai-cập. 6 Gươm của binh sĩ ta, gio của tôi tớ ta sẽ đâm thấu sườn ngươi v ngươi sẽ ngã gục giữa đm thương binh của chng khi ta trở về. 7 Cc tôi tớ ta sẽ p giải ngươi ln miền ni v bỏ ngươi lại một trong những thnh hẻo lnh. 8 Ngươi sẽ không chết trước khi cng bị tiu diệt với chng. 9 Nếu lng ngươi cn hy vọng chng không bị bắt, th ngươi đừng ci gầm xuống như vậy! Ta đã ni th không một lời no của ta ho ra vô hiệu.

 

10 Hô-lô-phc-n ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng trực quanh lều của ông bắt giữ A-khi-ô, p giải đến Bai-ty-lu-a v trao nộp vo tay con ci Ít-ra-en. 11 Vậy thuộc hạ của ông bắt giữ A-khi-ô, dẫn ông ny ra khỏi trại đến cnh đồng; từ giữa cnh đồng chng đi ln pha ni, rồi đến cc con suối ở bn dưới Bai-ty-lu-a. 12 Nhn thấy chng, dân quân trong thnh liền cầm kh giới, a ra khỏi thnh -thnh ny nằm trn đỉnh ni-, cn tất cả binh lnh bắn n th liệng đ xuống để chặn đường chng tiến ln. 13 Chng trườn xuống khỏi ni, tri A-khi-ô lại, quẳng xuống chân ni, rồi trở về với chủ mnh.

 

14 Con ci Ít-ra-en bỏ thnh đi xuống, dừng lại bn A-khi-ô, cởi tri cho ông v đưa ông đến Bai-ty-lu-a, rồi đem ông trnh diện với cc thủ lãnh trong thnh 15 lc bấy giờ, l cc ông Út-di-gia con ông Mi-kha, thuộc chi tộc Si-m-ôn, Khp-rt con ông Gô-thô-ni-n v Khc-mt con ông Man-ki-n. 16 Cc ông triệu tập ton thể kỳ mục trong thnh. Tất cả thanh nin v phụ nữ cũng đều tới dự đại hội. Cc ông để A-khi-ô đứng giữa ton dân; rồi ông Út-di-gia hỏi ông về những việc đã xảy ra. 17 Ông trả lời cho họ biết những việc đã xảy ra trong hội nghị của Hô-lô-phc-n, cng tất cả những điều ông đã ni giữa cc thủ lãnh con ci Át-sua cũng như những lời Hô-lô-phc-n hunh hoang chống lại nh Ít-ra-en. 18 Nghe vậy, dân phủ phục xuống thờ lạy Thin Cha v ku cầu rằng: 19 Lạy Ðức Cha l Thin Cha trn trời, xin Cha thấy cho: chng thật l kiu ngạo; xin thương xt giống ni chng con đang phải nhục nhã, v hôm nay, xin đoi nhn gương mặt những người đã được thnh hiến cho Cha. 20 Rồi họ an ủi ông A-khi-ô v hết lời khen ngợi ông. 21 Sau đại hội, ông Út-di-gia đưa ông về nh v mở tiệc khoản đãi cc kỳ mục. Suốt đm ấy, họ ku cầu xin Thin Cha Ít-ra-en cứu gip.

 

C Chương 07 C

 

II. Vây Hãm Bai-Ty-Lu-A

 

Chinh phạt Ít-ra-en

 

1 Hôm sau, Hô-lô-phc-n ra lệnh cho tất cả binh lnh v ton thể dân đến trợ chiến với ông phải rời trại đến st Bai-ty-lu-a, chiếm trước cc đường đo đi ln ni v giao chiến với con ci Ít-ra-en. 2 Hôm ấy, ton thể đạo quân rời trại. Ðạo quân chiến đấu gồm một trăm bảy mươi ngn bộ binh, mười hai ngn kỵ binh, không kể quân nhu v đm người cng đi bộ với chng. Một đon người đông vô kể. 3 Chng đng trại ở thung lũng gần Bai-ty-lu-a, pha c suối nước; chng rải quân theo chiều rộng từ Ðô-tha-im đến Ben-ba-im, theo chiều di từ Bai-ty-lu-a đến Ky-a-môn đối diện với Ét-r-lon. 4 Thấy chng đông đảo như thế, con ci Ít-ra-en rất lo sợ. Họ bảo nhau: Phen ny chng sẽ qut sạch mặt đất. Chẳng ni, chẳng khe, chẳng đồi no c thể chịu nổi sức nặng của chng. 5 Mọi người đều cầm kh giới. Họ nổi lửa trn cc thp v ở lại canh phng suốt đm ấy.

 

6 Sang ngy thứ hai, Hô-lô-phc-n dẫn tất cả kỵ binh của ông ra gip mặt với con ci Ít-ra-en đang ở Bai-ty-lu-a. 7 Ông quan st cc đường tiến ln thnh của họ, dọ thm cc suối nước v chiếm lấy, rồi đặt trạm lnh canh, sau đ trở về với dân của ông. 8 Tất cả cc thủ lãnh con ci Ê-xau, cc vị chỉ huy dân Mô-p v cc tướng lãnh miền bờ biển đều đến với ông v ni: 9 Xin minh chủ nghe lời ny để không một ai trong đạo quân của ngi bị thương vong. 10 V đm dân Ít-ra-en ấy chẳng tin vo gio mc của chng, nhưng lại cậy vo đỉnh ni cao nơi chng đang ở. Quả thật, leo ln cc đỉnh ni đ không dễ dng g.

 

11 Vậy, thưa minh chủ, xin đừng giao chiến với chng theo đội ngũ, không một ai trong dân quân của ngi sẽ gục ngã đâu. 12 Xin ngi cứ ở lại trong trại với tất cả quân sĩ của ngi, n binh bất động; cc tôi tớ ngi chỉ cần kiểm sot cc nguồn nước xuất pht từ chân ni, 13 bởi v tất cả dân cư ở Bai-ty-lu-a đều lấy nước từ đ. Chng sẽ phải chết kht v sẽ trao nộp thnh của chng. Cn chng ta v dân quân của chng ta sẽ ln cc đỉnh ni kế cận. Chng ta sẽ lập tiền đồn trn cc đỉnh ni ấy để không một ai thot ra khỏi thnh. 14 Chng v vợ con chng sẽ chết dần chết mn v đi; trước khi bị gươm đâm, chng đã nằm phơi xc trn đường phố trước nh chng ở. 15 Như thế ngi sẽ bắt chng phải đền tội c chng đã gây ra v chng đã nổi loạn v không ra nghnh đn ngi để cầu ho.

 

16 Lời lẽ của họ lm vừa lng Hô-lô-phc-n v cc quan chức của ông. Ông ra lệnh thi hnh như lời họ ni. 17 Con ci Am-mon rời trại đi; năm ngn người trong số con ci Át-sua cng đi với chng. Chng đng quân ở dưới thung lũng, chiếm cc nơi c nước v cc nguồn nước của con ci Ít-ra-en. 18 Con ci Ê-xau v con ci Am-mon tiến ln v đng quân ở trn ni đối diện với Ðô-tha-im. Chng cử một số người xuống pha nam v sang pha đông đối diện với Éc-re-bn, gần Kht, trn bờ suối Mốc-mua. Số binh sĩ Át-sua cn lại đng quân ở đồng bằng v trn ngập khắp mặt đất. Chng dựng lều, đặt chỗ chứa quân nhu thnh một doanh trại dy đặc, đông đảo.

 

19 Con ci Ít-ra-en ku cầu cng Ðức Cha l Thin Cha của họ, v tinh thần họ bạc nhược v mọi kẻ th vây hãm họ tứ pha, khiến họ không thể no thot khỏi vng vây. 20 Ton thể đạo quân Át-sua gồm bộ binh, chiến xa v kỵ binh vây hãm họ suốt ba mươi bốn ngy. Tất cả cc v đựng nước của dân cư ở Bai-ty-lu-a vơi dần. 21 Cc bể nước cạn sạch. Không c ngy no họ đủ nước uống cho đã kht, v họ được pht cho uống c hạn chế. 22 Trẻ con hao mn, đn b v thanh nin kiệt sức v kht; họ ngã gục ở ngoi đường phố trong thnh, ở cc ngả đường ra cổng thnh, chẳng cn cht sức lực no nữa.

 

23 Ton dân gồm thanh nin, đn b con trẻ ko nhau đến phản đối ông Út-di-gia v cc thủ lãnh trong thnh. Họ lớn tiếng ku la v ni trước mặt cc kỳ mục: 24 Xin Thin Cha phân xử cho chng tôi v cc ông, v cc ông đã gây ra tội c ty trời cho chng tôi l không cầu ho với con ci Át-sua. 25 V thế, giờ đây chẳng c ai đến cứu gip chng tôi. Tri lại, Thin Cha đã bn đứng chng tôi vo tay chng, khiến chng tôi phải phơi xc trước mặt chng, phải chết kht v bị tận diệt. 26 Vậy cc ông hãy gọi ngay chng lại v trao nộp thnh cho dân của Hô-lô-phc-n v cho ton thể đạo quân của ông tha hồ cướp ph. 27 Quả thật, th bị chng cướp bc, th phải lm nô lệ m bảo ton được tnh mạng v khỏi phải thấy tận mắt cảnh con la đời, vợ hấp hối. 28 Chng tôi xin thề nhân danh trời đất v Thin Cha chng ta l Ðức Cha của cha ông chng ta, Ðấng trừng phạt chng ta tuỳ theo tội c chng ta v lầm lỗi của cha ông chng ta: cc ông cứ thực hiện cc điều ấy ngay ngy hôm nay. 29 Mọi người o ln khc giữa đại hội v lớn tiếng ku cầu cng Ðức Cha l Thin Cha.

 

30 Rồi ông Út-di-gia ni với họ: Ny anh em, can đảm ln! Chng ta hãy kin nhẫn cầm cự năm ngy nữa; trong thời gian ấy, Ðức Cha, Thin cha chng ta sẽ ngoảnh mặt lại thương xt chng ta, v Người sẽ chẳng bỏ rơi chng ta mãi mãi. 31 Nếu những ngy ấy trôi qua m chẳng ai đến cứu gip, tôi sẽ lm theo lời anh em. 32 Ông giải tn dân; ai nấy về trạm gc của mnh. Họ đi đến cc tường thnh v cc thp canh của thnh; cn vợ con th cho về nh. Trong thnh, chẳng ai cn nhuệ kh.

 

C Chương 08 C

 

III. B Giu-Ði-Tha

 

Tiểu sử b Giu-đi-tha

 

1 Trong những ngy ấy, b Giu-đi-tha nghe biết những chuyện đ. B l con gi ông Mơ-ra-ri; ông Mơ-ra-ri l con ông Ốc; ông Ốc l con ông Giô-xếp; ông Giô-xếp l con ông Út-di-n; ông Út-di-n l con ông Khen-ki-gia; ông Khen-ki-gia l con ông Kha-na-ni-a; ông Kha-na-ni-a l con ông Ght-ôn; ông Ght-ôn l con ông Ra-pha-in; ông Ra-pha-in l con ông A-khi-tp; ông A-khi-tp l con ông Ê-li-a; ông Ê-li-a l con ông Khen-ki-gia; ông Khen-ki-gia l con ông Ê-li-p; ông Ê-li-p l con ông Nơ-than-n; ông Nơ-than-n l con ông Sơ-lu-mi-n; ông Sơ-lu-mi-n l con ông Xa-ra-xa-đai; ông Xa-ra-xa-đai l con ông Ít-ra-en. 2 Chồng b l ông Mơ-na-se, người cng chi tộc v gia tộc của b. Ông đã chết vo ma gặt la mạch. 3 Quả thật, khi ông đang trông coi những người b la ở ngoi đồng, th bị trng nắng v ngã bệnh liệt giường. Ông chết ở Bai-ty-lu-a l thnh của ông. Người ta chôn cất ông bn cạnh tổ tin tại cnh đồng nằm giữa Ðô-tha-im v Ba-la-môn. 4 B Giu-đi-tha ở go đã được ba năm bốn thng. 5 B lm một căn phng nhỏ trn sân thượng nh b; b mặc o vải thô v o go phụ. 6 B ăn chay suốt thời gian ở go, trừ cc ngy p sa-bt v cc ngy sa-bt, cc ngy p ngy mồng một v cc ngy mồng một, cũng như cc ngy lễ ngy hội của nh Ít-ra-en. 7 Dung mạo b xinh đẹp, dng điệu thật duyn dng. Hơn nữa, ông Mơ-na-se, chồng b, cn để lại cho b vng bạc, tôi tớ trai gi, sc vật v ruộng nương. B thừa hưởng tất cả ti sản ấy. 8 Không một ai ch trch b được điều g, v b rất knh sợ Thin Cha.

 

B Giu-đi-tha v cc kỳ mục

 

9 B Giu-đi-tha nghe được những lời dân chng ta thn chống lại vị thủ lãnh, v tinh thần họ đã ra bạc nhược bởi thiếu nước. B cũng được nghe tất cả những lời ông Út-di-gia đã ni với họ v lời ông thề sẽ nộp thnh cho quân Át-sua sau năm ngy cầm cự. 10 B sai người nữ tỳ cai quản tất cả ti sản của b đi mời hai vị kỳ mục của thnh l cc ông Khp-rt v Khc-mt. 11 Cc ông đến nh b. B ni với cc ông:

 

Thưa cc vị thủ lãnh của dân cư ở Bai-ty-lu-a, xin nghe tôi ni đây. Lời cc vị ni trước mặt dân hôm nay, cũng như lời cc vị đã thề giữa Thin Cha v cc vị đều không phải. Cc vị ni l sẽ trao nộp thnh cho kẻ th, nếu trong thời gian cc vị ấn định, Ðức Cha không ngoảnh lại cứu gip chng ta. 12 Vậy cc vị l ai m hôm nay gim thử thch Thin Cha v chiếm chỗ Thin Cha ở giữa con ci loi người? 13 V giờ đây, cc vị thử thch Ðức Cha ton năng, nhưng đến muôn đời cc vị cũng chẳng hiểu được g. 14 Quả thật, đối với cc vị, tâm khảm con người đã khôn d, suy tưởng con người đã khôn thấu, th lm sao cc vị c thể hiểu được Thin Cha, Ðấng lm nn mọi sự, lm sao hiểu được tư tưởng v thấu suốt được dự tnh của Người? Không, nhất định không, thưa anh em, đừng chọc giận Ðức Cha, Thin Cha chng ta. 15 Giả như trong năm ngy ấy, Người không muốn cứu gip chng ta, th vo những ngy Người muốn, Người vẫn thừa sức bảo vệ chng ta hoặc tiu diệt chng ta trước mặt kẻ th. 16 Cn cc vị, đừng đi hỏi Ðức Cha, Thin Cha chng ta, đảm bảo những quyết định của Người, bởi v Thin Cha đâu phải l phm nhân m c thể bị đe doạ, đâu phải l con người m chịu khuất phục. 17 V thế, một khi chng ta kin nhẫn đợi chờ Người cứu độ v ku cầu Người đến cứu gip, Người sẽ đoi nghe lời chng ta, nếu điều ấy đẹp lng Người.

 

18 Thật ra, trong cc thế hệ của chng ta, hay trong ngy hôm nay, không chi tộc hay gia tộc no, không thị trấn no hay thnh phố no của chng ta thấy xuất hiện những kẻ thờ lạy cc thần do tay người phm lm ra, như đã xảy ra trước kia, 19 khiến cha ông chng ta đã bị gươm đâm v cướp ph, nhiều người đã ngã gục trước mặt quân th. 20 Cn chng ta, chng ta không nhận biết một thần no khc ngoi Thin Cha; v thế chng ta hy vọng Người sẽ chẳng khinh thường chng ta hoặc bất cứ ai trong giống ni chng ta.

 

21 Bởi vậy, nếu chng ta bị bắt th ton cõi Giu-đ cũng bị mất, Nơi Thnh sẽ bị cướp ph. Thin Cha sẽ đi chng ta phải lấy mu m đền v đã để cho Nơi Thnh bị xc phạm. 22 Anh em chng ta bị st hại, xứ sở phải lưu đy, gia nghiệp trở nn hoang tn, trch nhiệm ấy Người sẽ trt ln đầu chng ta giữa cc dân chng ta phải lm nô lệ; chng ta sẽ trở thnh cớ vấp ngã v nn tr cười cho những kẻ chinh phục chng ta; 23 bởi v cảnh nô lệ sẽ chẳng đưa chng ta tới chỗ vẻ vang, tri lại, Ðức Cha, Thin Cha chng ta sẽ biến n thnh nỗi tủi nhục. 24 Vậy giờ đây, thưa anh em, chng ta hãy nu gương cho anh em chng ta, v sinh mạng của họ gắn liền với chng ta; cả Nơi Thnh, Ðền Thờ v bn thờ cũng đều tuỳ thuộc vo chng ta.

 

25 V những lý do đ, chng ta hãy tạ ơn Ðức Cha, Thin Cha chng ta, Người đã thử thch chng ta cũng như đã thử thch cha ông chng ta. 26 Cc vị hãy nhớ lại những điều Người đã lm cho ông Áp-ra-ham, những g Người đã thử thch ông I-xa-c, những g đã xảy ra cho ông Gia-cp ở M-xô-pô-ta-mi-a thuộc xứ Xy-ri, lc ông đang chăn chin cho ông La-ban l cậu của ông. 27 Ðức Cha không bắt chng ta đi qua lửa như đã bắt cc ông để thử lng cc ông v Người cũng không trừng phạt chng ta, nhưng đnh phạt những ai đến gần người, để cảnh co.

 

28 Ông Út-di-gia ni với b: Tất cả những điều b ni l do thiện tâm m ra; không ai cưỡng được lời b. 29 V không phải hôm nay b mới tỏ rõ ti khôn ngoan, nhưng ngay từ thời b cn nin thiếu, ton dân đã biết đến tr thông minh của b. Những điều b nghĩ trong lng l hay. 30 Thế nhưng dân đang cực khổ v kht, buộc chng tôi phải lm như chng tôi đã ni với họ v phải thề điều chng tôi không thể vi phạm. 31 Vậy giờ đây, xin b cầu nguyện cho chng tôi, v b l một phụ nữ đạo hạnh, v Ðức Cha sẽ cho mưa ro đổ xuống đầy bể nước chng tôi v chng tôi sẽ không cn kiệt sức nữa.

 

32 Ðoạn b Giu-đi-tha ni với họ: Xin cc vị nghe đây, tôi sẽ lm một việc, m việc ny sẽ được truyền tụng cho con chu thuộc giống ni chng ta, từ thế hệ ny đến thế hệ kia. 33 Ðm nay, cc vị đứng ở cổng thnh; cn tôi, tôi sẽ đi ra với người nữ tỳ. V nội trong những ngy cc vị đã ni l sẽ trao nộp thnh cho kẻ th, Ðức Cha sẽ dng tôi m viếng thăm Ít-ra-en. 34 Cn cc vị, đừng tm cch d xt công việc của tôi v tôi sẽ chẳng ni cho cc vị biết, cho đến khi những việc tôi lm được hon tất. 35 Ông Út-di-gia v cc thủ lãnh liền ni với b: Chc b ra đi bnh an v xin Ðức Cha l Thin Cha hằng đi trước b để bo on kẻ th của chng ta! 36 Rồi họ ra khỏi lều v đến vị tr của mnh.

 

C Chương 09 C

 

Lời cầu nguyện của b Giu-đi-tha

 

1 B Giu-đi-tha sấp mặt xuống đất, rắc tro ln đầu, cởi o vải thô đang mặc. Tại Ðền Thờ của Thin Cha ở Gi-ru-sa-lem, vo một buổi dâng hương ban chiều, b Giu-đi-tha lớn tiếng ku cầu cng Ðức Cha. B ni:

 

2 Lạy Ðức Cha, Thin Cha của cha con l Si-m-ôn,

 

Ngi đã trao gươm vo tay người để trừng trị lũ ngoại bang.

 

Chng cởi dây lưng người thiếu nữ,

 

lm cho nng nhơ nhuốc, lột trần ra cho nng xấu hổ

 

v cưỡng hiếp để lm nhục nng.

 

Quả thật, Ngi đã ni: Không được php lm điều ấy,

 

thế m chng lại lm như vậy.

 

3 V thế, Ngi đã để cho cc thủ lãnh của chng bị st hại,

 

v giường của chng vấy mu,

 

nơi đây chng lừa người ta, nay chng bị lừa lại;

 

Ngi đnh phạt tn nô lệ cũng như người quyền thế,

 

đnh phạt người quyền thế ngự trn ngai vng.

 

4 Ngi để cho vợ chng bị bắt đi,

 

con gi chng phải lưu đy;

 

cn tất cả chiến lợi phẩm, Ngi chia cho đon con yu quý,

 

v họ nhiệt tâm nhiệt tnh với Ngi;

 

mu nhuốc nhơ của chng lm họ kinh tởm,

 

nn họ đã ku cầu Ngi cứu gip.

 

Lạy Thin Cha, lạy Thin Cha của con,

 

thân con go bụa, xin đoi thương nghe lời.

 

5 Quả vậy, qu khứ, hiện tại v tương lai,

 

tất cả đều do Ngi thực hiện.

 

Ðiều xảy ra bây giờ cũng như sắp xảy ra,

 

Ngi đều suy tnh cả.

 

Ðiều g đã xảy ra, cũng do Ngi suy tnh.

 

6 Ngi muốn vật g, vật ấy liền xuất hiện v thưa:

 

C chng con hiện diện!

 

Quả thật, mọi đường lối của Ngi đều c sẵn,

 

v phn quyết của Ngi được tin liệu hết.

 

7 Ka quân Át-sua, chng đông vô kể,

 

chng kiu ngạo v c nhiều chiến mã, kỵ binh.

 

Chng vnh vang v bộ binh hng mạnh,

 

cậy vo gio, vo khin, vo cung tn cũng như nỏ bắn đ.

 

Chng đâu nhận biết rằng

 

Ngi l Ðức Cha, Ðấng tiu diệt mọi thứ chiến tranh.

 

8 Danh Ngi l Ðức Cha,

 

Ngi sẽ dng quyền năng đập tan sức mạnh của chng,

 

sẽ nổi trận lôi đnh bẻ gãy dũng lực của chng.

 

Quả thật, chng lăm le xâm phạm đến nơi thnh của Ngi,

 

lm ô uế nơi Ngi ngự trị,

 

chốn tôn vinh danh thnh của Ngi.

 

Chng dng gươm chặt gãy gc cong của bn thờ.

 

9 Xin Ngi nhn xem chng ngạo mạn

 

m trt cơn thịnh nộ ln đầu chng.

 

Xin cho tay go bụa ny thm mạnh mẽ

 

để hon thnh điều con suy tnh.

 

10 Xin cho môi miệng con biết dng xảo ngôn hoa ngữ,

 

để Ngi đnh đứa nô lệ cng với tn thủ lãnh,

 

v đnh tn thủ lãnh cng với đứa tôi đi.

 

Xin Ngi dng bn tay nhi nữ

 

m bẻ gãy thi kiu căng của chng.

 

11 V sức mạnh của Ngi không dựa vo số đông,

 

quyền lực của Ngi chẳng ở nơi người mạnh thế.

 

Nhưng Ngi l Thin Cha của kẻ khim nhu,

 

l Ðấng cứu gip người hn mọn,

 

Ðấng đỡ nâng kẻ cô thế, Ðấng bảo vệ người bị bỏ rơi,

 

Ðấng Cứu Tinh của những ai thất vọng.

 

12 Vâng, vâng, lạy Thin Cha của cha con,

 

Thin Cha của dân Ít-ra-en, Cha Tể trời đất,

 

Ðấng sng tạo sông ngi biển khơi, Vua muôn loi thụ tạo,

 

xin lắng nghe lời con khẩn cầu.

 

13 Xin lm cho lời con ni v mưu chước của con

 

gây thương tch v st hại những kẻ mưu toan lm tội c

 

chống lại giao ước của Ngi, chống lại Nh được thnh hiến

 

v đỉnh ni Xi-on, cũng như Nh của con ci Ngi.

 

14 Xin lm cho mọi dân nước v chi tộc nhận biết rằng:

 

Ngi l Thin Cha,

 

vị Thin Cha nắm giữ mọi quyền năng v sức mạnh;

 

v chẳng một ai khc, ngoại trừ Ngi,

 

c thể ph hộ dng giống Ít-ra-en.

 

C Chương 10 C

 

IV. B Giu-Ði-Tha V Tướng Hô-Lô-Phc-N

 

B Giu-đi-tha đến trại tướng Hô-lô-phc-n

 

1 Vậy sau khi dứt lời ku cầu cng Thin Cha Ít-ra-en v ni xong tất cả những lời ấy, 2 b Giu-đi-tha không phủ phục nữa; b trỗi dậy, gọi người nữ tỳ v đi xuống nh, nơi b thường ở trong cc ngy sa-bt v ngy lễ. 3 B cởi tấm o vải thô đang mặc, trt bỏ o b go, lấy nước tắm rửa, xức dầu thơm hảo hạng, bới tc chải đầu, trm khăn ln, mặc o sang trọng trước kia b vẫn mặc khi ông Mơ-na-se, chồng b, cn sống. 4 B đi dp, mang kiềng, đeo xuyến, nhẫn, bông tai v tất cả cc đồ trang sức. B trang điểm rất lộng lẫy đến nỗi bất cứ người đn ông no cũng phải đưa mắt nhn b. 5 Rồi b trao cho người nữ tỳ một bầu da đầy rượu, một v dầu; b chất đầy ti da: no l bột la mạch, no l bnh vả khô, no l bnh lm bằng bột nguyn chất. B bọc tất cả cc bnh lại, rồi đặt ln vai người nữ tỳ.

 

6 Cả hai đi ra pha cổng thnh Bai-ty-lu-a. Họ thấy ông Út-di-gia v hai vị kỳ mục của thnh l Khp-rt v Khc-mt đang đứng đ. 7 Khi thấy diện mạo b biến đổi v y phục ra khc, họ rất sửng sốt v sắc đẹp của b nn ni với b: 8 Xin Thin Cha của cha ông chng ta ban ơn gip sức cho b, xin Người hon thnh công việc b sắp thực hiện cho con ci Ít-ra-en được hiển vinh v cho Gi-ru-sa-lem được ca tụng.

 

9 B Giu-đi-tha phục lạy Thin Cha, v ni với họ: Xin cc ông ra lệnh mở cổng thnh cho tôi. V tôi sẽ đi ra để hon tất những điều cc ông vừa ni với tôi. Thế rồi họ truyền cho cc thanh nin mở cổng cho b như b yu cầu. 10 Cc thanh nin đã lm y như thế. B Giu-đi-tha v người nữ tỳ cng đi ra. Dân quân trong thnh cứ nhn theo đang lc b từ ni đi xuống, mãi cho đến khi b băng qua thung lũng; v họ chẳng cn thấy b nữa.

 

11 B Giu-đi-tha v người nữ tỳ đi thẳng vo thung lũng. Lnh gc tiền đồn của quân Át-sua bắt gặp b. 12 Chng giữ b lại v hỏi: B thuộc dân no? Từ đâu đến? Ði đâu? B trả lời: Tôi l một người phụ nữ Hp-ri; tôi bỏ họ m trốn, v họ sắp bị trao nộp lm miếng mồi ngon cho cc ông. 13 Cn tôi, tôi đến gặp tướng Hô-lô-phc-n, vị chỉ huy quân đội cc ông, để đưa những tin chnh xc. Tôi sẽ chỉ cho tướng quân phải tiến theo con đường no để b chủ ton miền ni m không một người lnh no bị thiệt mạng! 14 Bọn lnh nghe b ni, cứ nhn chằm chằm vo mặt b, v trước mặt chng, b thực l một trang tuyệt thế giai nhân. Chng ni với b: 15 B đã cứu được mạng mnh rồi đấy, v đã vội vng xuống gặp chủ tướng chng tôi. Vậy giờ đây, b hãy đến lều của ông; một số người trong bọn chng tôi sẽ hộ tống b, cho tới khi giao b trực tiếp cho ông. 16 Khi đứng trước mặt ông, b đừng hồi hộp sợ hãi, nhưng hãy bo cho ông những điều b vừa ni. V ông sẽ đối xử tử tế với b. 17 Vậy chng tuyển một trăm quân đi hộ vệ b v người nữ tỳ; chng dẫn hai người tới lều của tướng Hô-lô-phc-n.

 

18 Từ khắp nơi trong doanh trại, người ta n n ko nhau đến, v tin b Giu-đi-tha xuất hiện đã lan ra tới tận cc lều; người ta đến vây quanh lấy b, đang lc b đứng bn ngoi lều của tướng Hô-lô-phc-n, chờ người ta bo tin cho ông biết l b đã đến. 19 Chng sửng sốt v sắc đẹp của b; v cũng v b, chng thn phục luôn con ci Ít-ra-en. Chng bảo nhau: Ai dm khinh thường dân ấy, một dân c những phụ nữ xinh đẹp như thế? Nếu cn để một tn đn ông no của chng sống st th chẳng hay g, v những tn ấy c thể đnh lừa cả thin hạ.

 

20 Cc cận vệ của tướng Hô-lô-phc-n cũng như tất cả cc võ quan của ông ra dẫn b vo trong lều. 21 Tướng Hô-lô-phc-n đang nằm nghỉ trn giường c giăng mn may bằng vải điều dt vng, bch ngọc v đ quý. 22 Người ta bo tin cho ông biết l b Giu-đi-tha đã đến; ông ra tận cửa lều, c những người cầm đn bằng bạc đi trước. 23 Khi b Giu-đi-tha đến trước mặt ông v cc võ quan của ông, th tất cả mọi người đều sửng sốt v nhan sắc của b. B sấp mnh xuống đất phủ phục trước mặt ông, nhưng thuộc hạ của ông nâng b dậy.

 

C Chương 11 C

 

Hội ngộ lần đầu giữa b Giu-đi-tha v tướng Hô-lô-phc-n

 

1 Tướng Hô-lô-phc-n ni với b Giu-đi-tha: Ny b, cứ yn tâm, đừng hồi hộp sợ hãi, v chưa bao giờ ta lm hại ai đã ưng phục vụ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua ton cõi đất. 2 Ngay cả bây giờ, giả như dân tộc của b đang ở trn ni kia đừng c khinh thường ta, th ta cũng chẳng cầm gio đnh chng, chnh chng đã muốn rước hoạ vo thân. 3 V giờ đây b hãy ni cho ta biết tại sao b đã ln bỏ chng trốn đi m đến với ta. Quả thật b đến đây l thot nạn rồi! Cứ yn tâm! B sẽ sống đm nay v nhiều đm khc nữa. 4 Thật thế, sẽ chẳng ai lm hại b, m ngược lại người ta sẽ đối xử tử tế với b, như vẫn thường đối xử với cc tôi tớ của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, cha tể của ta.

 

5 B Giu-đi-tha ni với ông: Xin ngi nghe nữ tỳ ngi ni; xin cho php tôi tớ đây được hầu chuyện ngi. Ðm nay nữ tỳ ngi sẽ không dm ni lời thất thiệt với chủ tướng. 6 V nếu ngi lm điều nữ tỳ ngi ni, th Thin Cha sẽ đưa cc hnh động của ngi đến chỗ thnh công, v cha tể tôi sẽ không phải luống công về cc điều người toan tnh. 7 Quả thật, nhân danh mạng sống của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua ton cõi đất, v nhân danh vương quốc hng mạnh của vua, chnh vua đã sai ngi đi sửa dạy trăm họ, nữ tỳ xin thề rằng: nhờ ngi, không những thin hạ được lm tôi vua, m cả dã th, sc vật, chim trời cũng đều nhờ sức mạnh của ngi m được sống dưới quyền vua Na-bu-cô-đô-nô-xo v tất cả triều đnh của vua.

 

8 Thật thế, chng tôi đã nghe biết ngi l người ti tr mưu lược: khắp cõi đất người ta loan truyền rằng trong ton vương quốc, ngi l người hon hảo độc nhất vô nhị, kiến thức uyn bc, ti thao lược tuyệt vời. 9 Hơn nữa, những g A-khi-ô đã ni trong hội nghị của ngi, chng tôi đều nghe biết cả, bởi v dân quân thnh Bai-ty-lu-a đã cứu sống ông ta v ông ta đã tường thuật cho họ tất cả những điều ông ta đã ni lc cn ở với ngi. 10 V thế, thưa tướng quân, thưa chủ tướng, xin ngi đừng bỏ qua lời ông ta ni, m tri lại xin hãy lưu tâm, bởi v đ l sự thật! Quả vậy, ni giống chng tôi sẽ không bị trừng phạt, không bị gươm đao khuất phục, nếu họ không đắc tội với Thin Cha của họ. 11 Vậy giờ đây tôi xin ni để chủ tướng khỏi mất công vô ch l ci chết sẽ ging xuống trn họ nhãn tiền, v tội lỗi đang vây hãm họ, bởi họ chọc giận Thin Cha của họ, mỗi khi vi phạm điều không được php. 12 Quả thật, một khi thiếu thực phẩm, khan hiếm nước, th họ muốn giết sc vật của họ v tất cả những g Thin Cha đã ra lệnh cho họ không được ăn, như đã ghi trong Lề Luật. 13 Cả những la m dâng lm của lễ đầu ma, cả rượu v dầu nộp thuế thập phân -những thứ ny được thnh hiến v dnh ring cho cc tư tế l những người phục vụ trước nhan Thin Cha của chng tôi ở Gi-ru-sa-lem-, họ đã quyết định dng hết những thứ m không một thường dân no được php đụng tay tới. 14 Họ cử người ln Gi-ru-sa-lem -v thật ra dân cư ở đ cũng phải lm như vậy- để xin hội đồng kỳ mục cho php dng v mang về cho dân. 15 Vậy ngy no php đ được công bố v thi hnh, th chnh ngy ấy họ sẽ bị nộp cho ngi tiu diệt.

 

16 V thế, chnh nữ tỳ của ngi đây, khi biết rõ sự thể, đã ln bỏ họ m trốn thot. Thin Cha sai tôi đến để cng với ngi thực hiện những việc m trn ton cõi đất, bất cứ ai nghe ni cũng phải rụng rời tay chân. 17 Nữ tỳ của ngi đây l người sng đạo, sớm hôm thờ phượng Thin Cha trn trời. V giờ đây, thưa chủ tướng, tôi xin ở lại bn ngi; v đm đm, xin cho php nữ tỳ ngi được ra bờ khe để cầu nguyện cng Thin Cha. Người sẽ cho tôi biết khi no họ phạm tội. 18 Bấy giờ tôi sẽ trở lại bo cho ngi; ngi sẽ xuất trận cng với ton thể đạo quân v không một người no trong họ c thể chống nổi ngi. 19 Tôi sẽ hướng dẫn ngi đi khắp xứ Giu-đ cho tới khi đến thnh Gi-ru-sa-lem. Tôi sẽ đưa chiến xa của ngi vo giữa thnh. Họ như đn chin không người chăn dắt, nhưng chnh ngi sẽ chăn dắt họ. Sẽ không c một con ch no dm sủa trước mặt ngi. V tất cả những điều ấy, tôi đã được linh tnh bo cho biết v tôi được sai đến thuật lại cho ngi.

 

20 Lời lẽ của b Giu-đi-tha lm vừa lng tướng Hô-lô-phc-n v cc võ quan của ông. Chng thn phục tr khôn ngoan của b v ni: 21 Từ chân trời ny đến chân trời kia trn khắp cng cõi đất, chưa hề thấy một phụ nữ no dung nhan kiều diễm, ngôn từ sắc sảo như thế! 22 Bấy giờ tướng Hô-lô-phc-n ni với b: Thin Cha hnh động thật ch lý khi sai b đi trước dân b, để chng ta nắm được thế mạnh, cn những kẻ khinh miệt cha tể của tôi phải diệt vong. 23 Phần b, trông b duyn dng qu, lời b ni dịu dng biết bao. Quả thật, nếu b lm được như b ni, th Thin Cha của b sẽ l Thin Cha của tôi. B sẽ ở trong cung điện vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, b sẽ lừng danh trn ton cõi đất.

 

C Chương 12 C

 

1 Ông ra lệnh đưa b vo gian phng trưng by cc đồ bằng bạc của ông, v truyền thết b mn ăn ring của ông, lại mời b uống thứ rượu dnh ring cho ông. 2 Nhưng b Giu-đi-tha ni: Tôi sẽ không dng những thức ăn ấy để khỏi lỗi luật; những thứ tôi mang theo đây cũng đủ rồi. 3 Tướng Hô-lô-phc-n ni với b: Nhỡ hết lương thực b mang theo, th chng tôi kiếm đâu ra những thứ như thế để cung cấp cho b? V chẳng c ai thuộc ni giống b đang ở với chng tôi. 4 B Giu-đi-tha ni với ông: Thưa chủ tướng, tôi xin lấy mạng sống ngi m thề: nô tỳ ngi đây chưa dng hết lương thực mang theo, th Ðức Cha đã dng bn tay ny m thực hiện điều Người đã định! 5 Sau đ, cc thuộc hạ của tướng Hô-lô-phc-n đưa b vo lều. B ngủ cho tới nửa đm v đến gần sng th thức dậy. 6 B sai người đến thưa với tướng Hô-lô-phc-n rằng: Xin chủ tướng ra lệnh để cho nô tỳ ngi được đi cầu nguyện. 7 Tướng Hô-lô-phc-n ra lệnh cho cc cận vệ không được ngăn trở b. B ở trong doanh trại đã được ba ngy. Ban đm b ra bờ khe Bai-ty-lu-a, trầm mnh trong suối nước thuộc doanh trại. 8 Khi ln bờ, b cầu nguyện cng Ðức Cha, Thin Cha Ít-ra-en, xin Người hướng dẫn b đi đng đường lối để con ci dân Người được hồi phục. 9 Thanh sạch rồi, b trở về v ở lại trong lều cho tới khi người ta mang bữa ăn chiều đến.

 

B Giu-đi-tha dự tiệc với tướng Hô-lô-phc-n

 

10 Ðến ngy thứ tư, tướng Hô-lô-phc-n mở tiệc khoản đãi ring cc thân hữu, nhưng không mời một ai trong số cc võ quan. 11 Ông ni với hoạn quan Ba-gô-t, người trông coi tất cả ti của ông: Ngươi hãy đi thuyết phục cô gi Hp-ri đang ở lều ngươi, đến đây ăn uống với chng ta. 12 Ny, thật l bẽ mặt, nếu chng ta để người đn b xinh đẹp như thế ra đi m chẳng ân i với nng; nếu ta không dụ dỗ được nng, nng sẽ ch cười chng ta. 13 Ông Ba-gô-t ra khỏi lều tướng Hô-lô-phc-n, đến gặp b Giu-đi-tha v ni: Nữ tỳ xinh đẹp kia ơi, đừng ngại đến gặp chủ tướng của tôi để được ông trọng đãi, để được cng chng tôi hân hoan uống rượu, v để ngy hôm nay cô nương trở thnh một trong số phụ nữ Át-sua được vo ở trong cung điện vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. 14 B Giu-đi-tha trả lời: Tôi l ai m dm cưỡng lại chủ tướng? Bất cứ điều g người lấy lm ưa thch, tôi xin mau mắn thi hnh; đ cũng l niềm vui của tôi cho đến ngy tôi nhắm mắt.

 

15 B trỗi dậy, trang điểm, sửa soạn xim y, đeo tất cả đồ trang sức. Người nữ tỳ đi trước, trải xuống đất, trước mặt tướng Hô-lô-phc-n, những tấm thảm lông chin ông Ba-gô-t đã trao cho b; hằng ngy b vẫn trải những tấm thảm ấy ra khi dng bữa. 16 B Giu-đi-tha đi vo v sấp mnh phục lạy. Tri tim tướng Hô-lô-phc-n rung động v b; tâm hồn ngất ngây, ông thm kht được chung chăn gối với b; từ ngy trông thấy b, ông những tm dịp quyến rũ b. 17 Tướng Hô-lô-phc-n ni với b: Uống đi em! Ta cng vui đi no! 18 B Giu-đi-tha liền ni: Thiếp xin uống hầu chủ tướng. Quả thật đối với thiếp, từ lc cho đời cho đến hôm nay, chưa bao giờ thiếp được vẻ vang như thế ny. 19 Rồi b cầm lấy những của ăn thức uống người nữ tỳ đã dọn sẵn m ăn uống trước mặt tướng Hô-lô-phc-n. 20 Ông đắm đuối v b nn uống rất nhiều rượu; c lẽ suốt cả đời, chưa ngy no ông uống nhiều như vậy.

 

C Chương 13 C

 

1 Trời đã về khuya, cc thuộc hạ của tướng Hô-lô-phc-n vội vng lui gt. Từ bn ngoi, ông Ba-gô-t đng cửa lều lại, v đuổi kho những người cn tc trực bn chủ tướng. Chng đi ngủ. Tất cả đều mệt lả v qu chn. 2 Chỉ cn một mnh b Giu-đi-tha ở lại trong lều, v tướng Hô-lô-phc-n nằm sng sượt trn giường v say khướt. 3 B Giu-đi-tha đã dặn người nữ tỳ đứng ngoi phng ngủ của b phải canh chừng cẩn thận lc b đi ra ngoi như mọi khi, v b ni l sẽ đi ra ngoi cầu nguyện. B cũng ni với ông Ba-gô-t như thế.

 

4 Sau khi mọi người từ lớn ch b đã rời khỏi lều của tướng Hô-lô-phc-n, không cn ai ở lại trong phng ngủ nữa, th b Giu-đi-tha đứng bn cạnh giường của ông, thầm nghĩ trong lng rằng:

 

Lạy Ðức Cha l Thin Cha cc đạo binh.

 

Giờ đây xin nhn xem cc việc tay con sắp lm

 

để Gi-ru-sa-lem được tn dương ca tụng.

 

5 V chnh bây giờ l lc

 

Ngi củng cố phần gia nghiệp của Ngi,

 

v thực hiện điều con đang dự tnh,

 

để đập tan quân th nổi dậy chống chng con.

 

6 Ðoạn b tiến đến pha đầu giường của tướng Hô-lô-phc-n, gỡ lấy thanh đại đao của ông, 7 rồi lại gần giường, nắm lấy tc ông. B ni: Lạy Ðức Cha, Thin Cha Ít-ra-en, giờ đây xin ban sức mạnh cho con! 8 B lấy hết sức bnh sinh chm vo cổ ông hai nht cho đầu la khỏi thân. 9 Rồi b lăn xc ông xuống đất, tho mng ra khỏi cọc. Một lt sau, b đi ra v trao thủ cấp tướng Hô-lô-phc-n cho người nữ tỳ. 10 Cô bỏ thủ cấp vo ci ti da đựng thức ăn; rồi cả hai cng đi ra như thi quen vẫn lm khi đi cầu nguyện. Họ băng qua doanh trại, đi dọc theo khe, tiến ln ni Bai-ty-lu-a v đến cổng thnh.

 

B Giu-đi-tha đem thủ cấp tướng Hô-lô-phc-n về Bai-ty-lu-a

 

11 Từ đằng xa, b Giu-đi-tha ln tiếng gọi những người canh cổng: Mở cổng, mở cổng mau! Thin Cha, Thin Cha chng ta ở cng chng ta; Người vẫn cn biểu dương sức mạnh của Người trong Ít-ra-en v thi thố quyền năng của Người chống lại kẻ th, như Người đã lm hôm nay! 12 Vừa nghe tiếng b, dân quân trong thnh vội vã chạy xuống cổng v đi mời cc kỳ mục. 13 Tất cả mọi người từ lớn ch b n n ko nhau đến, v không ai ngờ rằng b c thể trở về, họ mở cổng, nghnh đn hai người: nhm lửa cho sng rồi đứng vây quanh. 14 B Giu-đi-tha ni với họ thật to: Hãy ca ngợi Thin Cha! Hãy ca ngợi Người, hãy ca ngợi Thin Cha! Người đã không rt lại lng thương xt của Người đối với nh Ít-ra-en, nhưng đm nay đã dng tay tôi m nghiền nt kẻ th của chng ta. 15 Rồi b lôi ci thủ cấp ra khỏi ti da cho họ thấy v ni: Ðây l thủ cấp Hô-lô-phc-n, đại tướng chỉ huy quân đội Át-sua, v đây l ci mng ông ta đã nằm trong lc say tuý luý. Ðức Cha đã dng bn tay nhi nữ m hạ ông ta. 16 Thật vậy, c Ðức Cha hằng sống, Ðấng đã giữ gn tôi trn đường tôi đi, tôi xin thề: Nhan sắc tôi đã quyến rũ ông ta, khiến ông ta phải mất mạng, m chưa kịp phạm tội với tôi cho tôi phải nhuốc nhơ v xấu hổ.

 

17 Ton dân hết sức kinh ngạc. Họ sấp mnh thờ lạy Thin Cha v đồng thanh ni: Lạy Thin Cha chng con, xin chc tụng Ngi. Hôm nay Ngi huỷ diệt kẻ th của dân Ngi! 18 Ông Út-di-gia ni với b:

 

Ny trang nữ kiệt, b được Thin Cha Tối Cao ban phc

 

hơn tất cả cc phụ nữ trn cõi đất ny.

 

Chc tụng Ðức Cha l Thin Cha,

 

Ðấng dựng nn trời đất;

 

Người đã hướng dẫn b chặt đầu tướng giặc!

 

19 V cho đến muôn đời muôn thuở,

 

những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thin Cha

 

sẽ không lãng qun lng trông cậy b đặt nơi Người.

 

20 Nguyện xin Thin Cha thực hiện cho b những điều ấy

 

để muôn đời b được tn dương.

 

Xin Người viếng thăm v ban cho b muôn phc lộc,

 

v b đã không tiếc mạng sống mnh

 

khi ni giống chng ta lâm cảnh nhục nhã;

 

b đã cứu chng ta thot hoạ diệt vong

 

v b đã sống ngay thẳng trước nhan Thin Cha.

 

Ton dân đp lại: A-men! A-men!

 

C Chương 14 C

 

V. Chiến Thắng

 

Người Do-thi vây hãm doanh trại quân Át-sua

 

1 B Giu-đi-tha ni với dân thnh Bai-ty-lu-a: Thưa anh em, xin nghe tôi ni đây. Anh em hãy đem thủ cấp ny bu ln lỗ châu mai trn tường thnh của anh em. 2 Rồi khi bnh minh vừa l rạng v mặt trời xuất hiện trn mặt đất, mỗi người trong anh em hãy cầm lấy vũ kh, tất cả cc người cường trng hãy ra khỏi thnh. Anh em hãy đặt một vị chỉ huy cai quản những người ny v lm như đi xuống cnh đồng tấn công tiền đồn con ci Át-sua; nhưng đừng c xuống! 3 Quân Át-sua cũng sẽ lấy ton bộ binh gip vũ kh, đi ra trạm gc, đnh thức cc tướng lãnh của mnh, rồi ồ ạt tuốn đến lều Hô-lô-phc-n, nhưng không tm thấy ông ta. Nỗi kinh hong sẽ ập xuống trn chng, nn chng sẽ bỏ chạy, trốn thot anh em. 4 Bấy giờ anh em v ton thể dân cư trn khắp lãnh thổ Ít-ra-en sẽ đuổi theo v hạ st chng trn đường chng tho chạy.

 

5 Nhưng trước khi lm những việc ấy, anh em hãy gọi ông A-khi-ô người Am-mon đến đây cho tôi, để ông thấy v nhận ra kẻ đã dm miệt thị nh Ít-ra-en v sai ông đến với chng ta như đi vo chỗ chết. 6 Vậy người ta gọi ông A-khi-ô đang ở nh ông Út-di-gia đến. Khi vừa tới nơi, ông thấy một người trong hội nghị ton dân đang cầm thủ cấp tướng Hô-lô-phc-n, ông liền sấp mặt xuống đất, khiếp va kinh hồn. 7 Nhưng người ta vực ông dậy, ông lại nằm vật dưới chân b Giu-đi-tha, phủ phục trước mặt b v ni:

 

B đng được chc tụng trong mọi lều trại ở Giu-đa

 

v trong tất cả cc dân nước,

 

khi nghe đến danh b, ai cũng đều kinh hãi!

 

8 Giờ đây, xin b thuật lại cho tôi những việc b đã lm trong mấy ngy qua! B Giu-đi-tha đứng giữa dân chng, kể lại cho ông tất cả những việc b đã lm từ ngy b ra đi cho đến lc b đang ni với họ. 9 B vừa dứt lời, ton dân lớn tiếng hoan hô v reo mừng vang dậy khắp thnh. 10 Khi thấy tất cả những việc Thin Cha của Ít-ra-en đã lm, ông A-khi-ô vững tin vo Thin Cha. Ông chịu php cắt b v được nhận vo nh Ít-ra-en kể từ ngy ấy.

 

11 Bnh minh vừa l rạng, người ta bu đầu Hô-lô-phc-n ở tường thnh; đn ông Ít-ra-en người no cũng cầm kh giới, đi ra theo từng ton đến cc đường đo ln ni. 12 Vừa thấy họ, con ci Át-sua liền phi người đến với cc vị chỉ huy. Những người ny đến gặp cc tướng, cc người chỉ huy một ngn quân v tất cả cc thủ lãnh của chng. 13 Rồi chng đến lều của tướng Hô-lô-phc-n v ni với Ba-gô-t, người trông coi tất cả cc ti sản của ông ta: Xin ông đnh thức chủ tướng, v lũ nô lệ cả gan xuống pha chng ta gây chiến với chng ta để chuốc lấy hoạ diệt vong. 14 Ba-gô-t đi vo, lay động bức rm cửa lều, v tưởng l tướng Hô-lô-phc-n đang ngủ với b Giu-đi-tha. 15 Nhưng không thấy động tĩnh g, Ba-gô-t liền vn rm đi vo phng ngủ v thấy ông ta đã chết, xc bị quăng ở cửa lều m không c đầu. 16 Hắn ku thất thanh, khc lc, rn la, tru tro, x o mnh ra. 17 Hắn bước vo lều b Giu-đi-tha, nhưng chẳng thấy b đâu. Hắn lao mnh về pha quân lnh, ku la ầm ĩ: 18 Quân nô lệ xảo quyệt! Chỉ một con mụ Hp-ri thôi đã mang ô nhục đến cho nh vua Na-bu-cô-đô-nô-xo! V ny tướng Hô-lô-phc-n đang nằm dưới đất không cn đầu nữa. 19 Vừa nghe những lời ấy, cc người đứng đầu quân đội Át-sua x nhung phục ra, kinh hồn bạt va, ku la, tru tro ở giữa doanh trại.

 

C Chương 15 C

 

1 Khi vừa nghe biết chuyện mới xảy ra, những người cn ở trong lều trại đều thất kinh. 2 Sợ hãi v kinh hong ập xuống trn đầu chng; không cn người no bn cạnh người no, nhưng chng nhất loạt chạy tứ tn, theo mọi ngả đường ở đồng bằng cũng như trn miền ni. 3 Cả những quân đng trn ni chung quanh Bai-ty-lu-a cũng quay lưng chạy trốn. Bấy giờ con ci Ít-ra-en -những người c khả năng chiến đấu- đều đổ xô đuổi theo chng. 4 Ông Út-di-gia phi người đến Bai-tô-mt-tha-im, Be-bai, Khô-bai, Cô-la v khắp lãnh thổ Ít-ra-en bo tin về những sự việc đã xảy ra, để mọi người đổ xô đuổi theo quân giặc m tiu diệt chng. 5 Vừa nghe tin ấy, con ci Ít-ra-en, mọi người đều nhất loạt xông ra đnh v tn st chng, cho đến tận Khô-ba. Cả những người từ Gi-ru-sa-lem v từ khắp miền ni cũng đến hỗ trợ, v họ đã được bo tin về những việc xảy ra trong doanh trại quân th. Cc người ở Ga-la-t v Ga-li-l ging một đn ch tử vo sườn quân địch, đuổi theo chng cho tới Ða-mt v đến tận lãnh thổ của chng. 6 Cn những người khc ở Bai-ty-lu-a th trn vo doanh trại quân Át-sua m cướp ph; v vậy họ trở nn rất giu. 7 Chm giết xong, con ci Ít-ra-en trở về, chiếm hữu tất cả những g cn lại. Dân ở cc lng mạc, cc lều trại miền ni hay đồng bằng cũng chiếm được nhiều chiến lợi phẩm. Số chiến lợi phẩm chiếm được nhiều vô kể.

 

Tạ ơn

 

8 Thượng tế Giô-gia-kim v hội đồng kỳ mục con ci Ít-ra-en ở Gi-ru-sa-lem đến mục kch những sự tốt lnh Ðức Cha đã lm cho dân Ít-ra-en, v diện kiến b Giu-đi-tha để chc mừng. 9 Khi vo nh b, mọi người đồng thanh chc tụng v ni với b:

 

B lm cho Gi-ru-sa-lem hãnh diện,

 

cho Ít-ra-en vinh hiển,

 

cho giống ni chng ta được vinh dự lớn lao.

 

10 Chnh tay b lm nn những việc ấy

 

v thực hiện những điều tốt lnh cho nh Ít-ra-en.

 

Thin Cha hi lng về những việc của b.

 

Xin Thin Cha ton năng ban cho b nhiều ơn phc,

 

đến muôn thuở muôn đời.

 

Mọi người đp: A-men.

 

11 Ton dân cướp đoạt doanh trại suốt ba mươi ngy. Người ta tặng b Giu-đi-tha ci lều của tướng Hô-lô-phc-n, tất cả vật dụng bằng bạc, cng với giường, chậu v mọi thứ đồ đạc khc của ông ta. B nhận v chất tất cả ln lưng lừa. B cho thắng cc cỗ xe v chất hết ln đ. 12 Hết thảy phụ nữ Ít-ra-en đều chạy a ra để nhn xem b; họ ca tụng b, một số phụ nữ tổ chức ma nhảy để chc mừng. B Giu-đi-tha tay cầm chm hoa sim, phân pht l hoa cho cc phụ nữ thp tng b. 13 B v cc phụ nữ thp tng đội vng hoa kết bằng cnh ô-liu; b đi trước ton dân, dẫn đầu đon phụ nữ ma nhảy. Tất cả đn ông Ít-ra-en mang vũ kh v đội vng hoa đi sau, miệng ht thnh thi. 14 B Giu-đi-tha đứng giữa con ci Ít-ra-en xướng ln bi ca tạ ơn v ton dân hoạ theo.

 

C Chương 16 C

 

1 B Giu-đi-tha cất tiếng ni:

 

Hãy ca ngợi Thin Cha của tôi, theo nhịp trống,

 

ht ln mừng Người, rập tiếng ching,

 

trầm bổng ho vang thnh ca cng thnh vịnh,

 

hãy suy tôn v cầu khẩn danh Người.

 

2 V Ðức Cha l vị thần tiu diệt chiến tranh,

 

Người đặt doanh trại ngay giữa lng dân thnh,

 

để giải thot tôi khỏi tay phường bch hại.

 

3 Quân Át-sua đến từ ni rừng phương bắc,

 

ko nhau đến hng vạn quân binh,

 

chng đông đảo lm tắt nghẽn khe suối,

 

chiến mã chng che lấp cả ni đồi.

 

4 Chng dự định đốt chy qu hương tôi,

 

tuốt lưỡi gươm hạ st đon trai trẻ,

 

lũ b thơ, quẳng bừa dưới đất,

 

bọn thiếu nhi, đem giết tha hồ,

 

cn trinh nữ, bắt đem đi hết.

 

5 Nhưng Ðức Cha ton năng đã dng tay nhi nữ

 

khiến chng phải tho lui.

 

6 Quả thật người hng của chng,

 

thanh nin không thắng nổi,

 

con ci Ti-tan chẳng hạ được y,

 

người khổng lồ cũng vô phương p đảo.

 

Thế m Giu-đi-tha, con gi Mơ-ra-ri,

 

đã dng nhan sắc khiến y phải t liệt.

 

7 Ðể vực dậy nh Ít-ra-en đang điu đứng,

 

o go phụ, b trt bỏ đi,

 

dầu ngt thơm điểm tô gương mặt,

 

8 dải khăn xinh buộc gọn tc trn đầu,

 

o lụa mịn lm y m mẩn.

 

9 Dp b đi khiến y hoa mắt, nhan sắc b giam hãm hồn y,

 

cổ họng y, thanh đại đao xuyn thủng.

 

10 Quân Ba-tư run rẩy khi thấy b to bạo,

 

dân M-đi khiếp đảm v b qu can trường.

 

11 Bấy giờ dân tôi đang khốn khổ

 

cất tiếng h la lm chng phải thất kinh,

 

người yếu nhược hô ln, khiến chng hoảng hồn;

 

họ cất tiếng, chng quay lưng tho chạy.

 

12 Lũ trẻ thơ đã đâm giết chng,

 

đả thương chng như những kẻ đo binh.

 

Chng phải tiu vong v Ðức Cha của tôi đnh phạt.

 

13 Mừng Cha Tể tôi thờ, tôi ht bi ca mới:

 

Lạy Cha, Ngi vĩ đại vinh quang,

 

mạnh mẽ lạ lng, không ai thắng được.

 

14 Muôn loi Ngi dựng ln phải phụng thờ Ngi,

 

v Ngi đã phn, chng liền xuất hiện,

 

Ngi gửi sinh kh tới, chng được tc thnh.

 

Tiếng Ngi phn ra, no ai chống nổi!

 

15 Ni với biển c ầm ầm chuyển động,

 

đ c chảy tan như sp trước mặt Ngi,

 

th đối với những ai hằng knh sợ,

 

Ngi vẫn tỏ lng nhân hậu từ bi.

 

16 Quả thật, hiến tế dâng ln Ngi,

 

hương thơm c ngo ngạt,

 

cũng chẳng đng kể chi;

 

lễ ton thiu với nhiều mỡ bo

 

cng không đng kể g.

 

Cn những ai knh sợ Ðức Cha muôn đời vẫn lớn lao.

 

17 Khốn thay dân tộc no dm đứng ln chống lại giống ni tôi!

 

Ðức Cha ton năng sẽ trừng phạt chng

 

trong ngy Người xt xử.

 

Người sẽ khiến lửa thiu, khiến gii bọ rc rỉa thân xc chng.

 

Chng sẽ phải than khc v đau khổ muôn đời!

 

18 Vừa đến Gi-ru-sa-lem, cả đon người thờ lạy Thin Cha. Sau khi đã thanh tẩy, ton dân thượng tiến lễ ton thiu, lễ vật khấn hứa v tự nguyện. 19 B Giu-đi-tha cũng tiến dâng mọi đồ đạc của tướng Hô-lô-phc-n m dân đã tặng b; cả ci mng đã lấy ở phng ngủ của ông ta, b cũng dâng lm lễ vật tru hiến knh Thin Cha. 20 Dân chng hân hoan mừng lễ ở Gi-ru-sa-lem trước Nơi Thnh rng rã ba thng trời; b Giu-đi-tha cũng ở lại với họ.

 

Tuổi gi v ci chết của b Giu-đi-tha

 

21 Sau những ngy đ, ai nấy trở về phần đất gia nghiệp của mnh. B Giu-đi-tha trở lại Bai-ty-lu-a v cư ngụ trong phần đất b vẫn c. Ngay trong buổi sinh thời, tiếng tăm b đã lừng lẫy khắp nơi. 22 Nhiều người muốn kết duyn với b, nhưng chẳng một ai được b ưng thuận, trong suốt đời b, kể từ khi chồng b l ông Mơ-na-se khuất ni v về sum họp với tổ tin. 23 Danh tiếng b mỗi ngy một thm lừng lẫy. B sống tại nh chồng b, tuổi đời rất cao, thọ được một trăm lẻ năm tuổi. B trả tự do cho người nữ tỳ. Cuối cng b qua đời ở Bai-ty-lu-a v được chôn cất trong hang mộ bn cạnh ông Mơ-na-se, chồng b. 24 Nh Ít-ra-en khc thương b suốt bảy ngy. Trước khi nhắm mắt, b Giu-đi-tha đã phân pht của cải cho tất cả b con bn chồng cũng như cho thân quyến của b.

 

25 Không cn một ai lm cho con ci Ít-ra-en phải sợ nữa, trong suốt thời b Giu-đi-tha cn sống cũng như mãi về sau, khi b đã qua đời.