KINH THÁNH

  SÁCH LÊ VI

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

I. Nghi Thức Cc Lễ Tế

 

Lễ ton thiu

 

1 Ðức Cha gọi ông Mô-s, v từ Lều Hội Ngộ, Người phn với ông rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en v bảo chng: Khi một người trong cc ngươi dâng lễ tiến ln Ðức Cha, nếu l gia sc th cc ngươi phải dâng b hay chin d lm lễ tiến.

 

3 Nếu người ấy tiến dâng một con b lm lễ ton thiu, th phải tiến dâng một con đực ton vẹn; người ấy sẽ tiến dâng n ở cửa Lều Hội Ngộ, để được Ðức Cha đoi nhận. 4 Người ấy sẽ đặt tay trn đầu con vật dâng lm lễ ton thiu, v n sẽ được đoi nhận để cử hnh nghi thức x tội cho người ấy. 5 Người ấy sẽ st tế con b tơ trước nhan Ðức Cha, v cc con A-ha-ron l cc tư tế, sẽ tiến dâng mu; chng sẽ rảy mu chung quanh bn thờ đặt ở cửa Lều Hội Ngộ. 6 Người ấy sẽ lột da con vật dâng lm lễ ton thiu, v xả n ra từng mảnh. 7 Cc con A-ha-ron, l cc tư tế, sẽ nhm lửa trn bn thờ v xếp củi trn lửa. 8 Cc con A-ha-ron l cc tư tế, sẽ xếp cc mảnh thịt, cng với đầu v mỡ, trn củi đặt trn lửa ở bn thờ. 9 Cn lng v chân, người ấy sẽ lấy nước m rửa, rồi tư tế sẽ đốt tất cả cho chy nghi ngt trn bn thờ. Ð l lễ ton thiu, lễ hoả tế, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha.

 

 

 

10 Nếu người ấy tiến dâng chin d lm lễ ton thiu, một con chin con hay một con d, th phải tiến dâng một con đực ton vẹn. 11 Người ấy sẽ st tế n bn cạnh bn thờ, về pha bắc, trước nhan Ðức Cha, v cc con A-ha-ron l cc tư tế, sẽ rảy mu n chung quanh bn thờ. 12 Người ấy sẽ xả n ra từng mảnh, rồi tư tế sẽ xếp những mảnh ấy, cng với đầu v mỡ, trn củi đặt trn lửa ở bn thờ. 13 Cn lng v chân, người ấy sẽ lấy nước m rửa, rồi tư tế sẽ tiến dâng tất cả v đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ. Ð l lễ ton thiu, lễ hoả tế, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha. 14 Nếu người ấy tiến dâng ln Ðức Cha một con chim lm lễ ton thiu, th phải dâng chim gy hoặc bồ câu non. 15 Tư tế sẽ tiến dâng n tại bn thờ, cấu đầu n v đốt n cho chy nghi ngt trn bn thờ, mu th bp vo thnh bn thờ. 16 Tư tế sẽ lấy ci diều v bộ lông ra, nm bn cạnh bn thờ, về pha đông, vo chỗ đổ tro. 17 Người ta sẽ chặt đôi n ở giữa hai cnh, nhưng không tch hẳn ra; tư tế sẽ đốt n cho chy nghi ngt trn bn thờ, trn củi đặt trn lửa. Ð l lễ ton thiu, lễ hoả tế, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha.

 

C Chương 02 C

 

Lễ phẩm

 

1 Khi c ai tiến dâng lễ phẩm ln Ðức Cha, th phải dâng tinh bột; người ấy sẽ rưới dầu ln trn v đổ nhũ hương vo. 2 Người ấy sẽ đưa lễ phẩm đến cho cc con A-ha-ron l cc tư tế. Tư tế sẽ bốc một nắm đầy tinh bột, dầu v tất cả nhũ hương, rồi đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ, lm kỷ vật dnh cho Ðức Cha. Ð l lễ hoả tế, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha. 3 Phần cn lại của lễ phẩm th thuộc về A-ha-ron v cc con n; đ l phần rất thnh lấy từ cc lễ hoả tế dâng Ðức Cha.

 

4 Khi (cc) ngươi dâng lễ phẩm l bột nho nướng l lm lễ tiến, th đ phải l tinh bột lm thnh bnh ngọt không men nho với dầu, v lm thnh bnh trng không men phết dầu.

 

5 Nếu lễ tiến của (cc) ngươi l một lễ phẩm nướng chảo, th phải l tinh bột nho với dầu, không men. 6 (Cc) ngươi sẽ bẻ n ra từng miếng v rưới dầu ln trn. Ð l lễ phẩm. 7 Nếu lễ tiến của (cc) ngươi l một lễ phẩm nấu trong nồi, th phải lm bằng tinh bột với dầu.

 

8 (Cc) ngươi sẽ đem đến dâng Ðức Cha lễ phẩm lm bằng cc thứ ấy; người ta sẽ tiến dâng cho tư tế, tư tế sẽ đem đến gần bn thờ. 9 Từ lễ phẩm ấy, tư tế sẽ lấy ra phần kỷ vật dnh cho Ðức Cha, đem đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ. Ð l lễ hoả tế, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha.

 

10 Phần cn lại của lễ phẩm th thuộc về A-ha-ron v cc con; đ l phần rất thnh lấy từ cc lễ hoả tế dâng Ðức Cha.

 

11 Không lễ phẩm no (cc) ngươi tiến dâng Ðức Cha được lm bằng chất ln men, v (cc) ngươi không bao giờ được lấy men v lấy mật ong m đốt cho chy nghi ngt lm lễ hoả tế dâng Ðức Cha. 12 (Cc) ngươi c thể dâng những thứ ấy ln Ðức Cha lm lễ tiến sản phẩm đầu ma, nhưng không được đưa ln bn thờ để thnh hương thơm lm vui lng Ðức Cha. 13 (Cc) ngươi phải bỏ muối vo mọi lễ phẩm (cc) ngươi dâng tiến; (cc) ngươi không được để lễ phẩm (cc) ngươi thiếu muối của giao ước của Thin Cha (cc) ngươi; (cc) ngươi phải dâng muối cng với mọi lễ tiến của (cc) ngươi. 14 Nếu (cc) ngươi tiến dâng Ðức Cha của đầu ma lm lễ phẩm, th phải tiến dâng gi la rang, hột la mới đã xay, lm lễ phẩm của đầu ma. 15 (Cc) ngươi sẽ đổ dầu ln trn v bỏ nhũ hương vo. Ð l lễ phẩm. 16 Tư tế sẽ đốt cho chy nghi ngt phần kỷ vật dnh cho Ðức Cha, tức l một phần hột la xay v dầu cng với tất cả nhũ hương. Ð l lễ hoả tế dâng Ðức Cha.

 

C Chương 03 C

 

Hy lễ kỳ an

 

1 Nếu lễ tiến của người ấy l một hy lễ kỳ an, v người ấy muốn tiến dâng b đực hay b ci, th phải tiến dâng trước nhan Ðức Cha một con vật ton vẹn. 2 Người ấy sẽ đặt tay trn đầu con vật dâng lm lễ tiến, v sẽ st tế n ở cửa Lều Hội Ngộ. Cc con A-ha-ron, l cc tư tế, sẽ rảy mu n chung quanh bn thờ. 3 Người ấy sẽ tiến dâng một phần hy lễ kỳ an lm lễ hoả tế dâng Ðức Cha, đ l lớp mỡ bọc ngoi bộ lng, tất cả lớp mỡ ở trn bộ lng, 4 hai tri cật v lớp mỡ bọc ngoi, gần lưng, v khối mỡ trn gan m người ấy sẽ tch ra cng với cc tri cật. 5 Cc con A-ha-ron sẽ đốt những thứ ấy cho chy nghi ngt trn bn thờ, bn trn lễ ton thiu đặt trn củi ở trn lửa. Ð l lễ hoả tế, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha.

 

6 Nếu người ấy tiến dâng chin d lm lễ kỳ an dâng Ðức Cha, th phải tiến dâng một con đực hay một con ci ton vẹn.

 

7 Nếu người ấy dâng một chin con lm lễ tiến, th phải tiến dâng n trước nhan Ðức Cha. 8 Người ấy sẽ đặt tay trn đầu con vật dâng lm lễ tiến, v sẽ st tế n trước Lều Hội Ngộ. Cc con A-ha-ron sẽ rảy mu n chung quanh bn thờ. 9 Người ấy sẽ tiến dâng một phần hy lễ kỳ an lm lễ hoả tế dâng Ðức Cha, đ l: mỡ của n, trọn ci đuôi m người ấy sẽ cắt st xương cng, lớp mỡ bọc ngoi bộ lng, tất cả lớp mỡ ở trn bộ lng, 10 hai tri cật v lớp mỡ bọc ngoi, gần lưng, v khối mỡ trn gan m người ấy sẽ tch ra cng với cc tri cật. 11 Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho chy nghi ngt trn bn thờ. Ð l thức ăn hoả tế dâng Ðức Cha.

 

12 Nếu lễ tiến của người ấy l một con d, th phải tiến dâng n trước nhan Ðức Cha. 13 Người ấy sẽ đặt tay trn đầu con vật, v sẽ st tế n trước cửa Lều Hội Ngộ. Cc con A-ha-ron sẽ rảy mu n chung quanh bn thờ. 14 Người ấy sẽ tiến dâng một phần con vật lm lễ tiến, lm lễ hoả tế dâng Ðức Cha, đ l: lớp mỡ bọc ngoi bộ lng, tất cả lớp mỡ ở trn bộ lng, 15 hai tri cật v lớp mỡ bọc ngoi, gần lưng, v khối mỡ trn gan m người ấy sẽ tch ra cng với cc tri cật. 16 Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho chy nghi ngt trn bn thờ. Ð l thức ăn hoả tế, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha.

 

17 Ðây l quy tắc vĩnh viễn cho cc thế hệ của cc ngươi, tại khắp nơi cc ngươi ở: tất cả những g l mỡ v huyết, cc ngươi không được ăn.

 

C Chương 04 C

 

Lễ tạ tội

 

a. Tạ tội cho tư tế

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en: Khi c người no vô ý phạm tội tri với một trong cc mệnh lệnh của Ðức Cha v lm một trong những điều không được lm, 3 nếu l tư tế đã được xức dầu tấn phong m phạm tội, khiến dân cũng mắc lỗi, th v tội đã phạm, n phải tiến dâng một con b tơ ton vẹn ln Ðức Cha lm lễ tạ tội. 4 N sẽ đưa con b đến cửa Lều Hội Ngộ trước nhan Ðức Cha; n sẽ đặt tay trn đầu con b v st tế con b trước nhan Ðức Cha. 5 Tư tế đã được xức dầu tấn phong sẽ lấy một phần mu con b v đưa vo Lều Hội Ngộ. 6 Tư tế sẽ nhng ngn tay vo mu v rảy mu đ bảy lần trước nhan Ðức Cha, pha trước mn trướng thnh điện. 7 Tư tế sẽ bôi mu ln cc gc cong của bn thờ dâng hương thơm đặt trong Lều Hội Ngộ, trước nhan Ðức Cha, rồi đổ tất cả mu b cn lại xuống chân bn thờ dâng lễ ton thiu đặt ở cửa Lều Hội Ngộ.

 

8 Cn tất cả mỡ của con b dâng lm lễ tạ tội, n sẽ trch ring ra, đ l: lớp mỡ bọc ngoi bộ lng, tất cả lớp mỡ ở trn bộ lng, 9 hai tri cật v lớp mỡ bọc ngoi, gần lưng, v khối mỡ trn gan m n sẽ tch ra cng với cc tri cật C 10 giống như phần trch ring ra từ con b dâng lm hy lễ kỳ an C rồi tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho chy nghi ngt trn bn thờ dâng lễ ton thiu. 11 Cn da con b, tất cả thịt của n, cng với đầu, chân, lng v phân của n, 12 tm lại tất cả con b, th tư tế sẽ đưa ra ngoi trại, ở một nơi thanh sạch, chỗ đổ tro, v thiu trn củi đang chy; n sẽ được thiu tại chnh nơi đổ tro.

 

b. Tạ tội cho cộng đồng Ít-ra-en

 

13 Nếu ton thể cộng đồng Ít-ra-en vô ý phạm tội v đại hội không nhận thấy điều đ, nếu chng lm một trong những điều m mệnh lệnh Ðức Cha cấm lm, khiến chng mắc lỗi, 14 nhưng rồi chng biết được tội đã phạm, th đại hội phải tiến dâng một b tơ lm lễ tạ tội, v sẽ đưa n đến trước Lều Hội Ngộ. 15 Cc kỳ mục của cộng đồng sẽ đặt tay trn đầu con b, trước nhan Ðức Cha, v người ta sẽ st tế con b trước nhan Ðức Cha.

 

16 Tư tế đã được xức dầu tấn phong sẽ đem một phần mu con b vo Lều Hội Ngộ. 17 Tư tế sẽ nhng ngn tay vo mu v rảy bảy lần trước nhan Ðức Cha, pha trước mn trướng. 18 Tư tế sẽ bôi mu vo cc gc cong của bn thờ đặt trong Lều Hội Ngộ, trước nhan Ðức Cha, rồi đổ tất cả mu cn lại xuống chân bn thờ dâng lễ ton thiu đặt ở cửa Lều Hội Ngộ.

 

19 Cn tất cả mỡ, tư tế sẽ lấy ring ra v đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ. 20 N sẽ tế con b ny như đã tế con b dâng lm lễ tạ tội; tư tế sẽ tế n như vậy. Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội như thế cho chng v chng sẽ được tha.

 

21 Tư tế sẽ đưa con b ra ngoi trại v thiu n như đã thiu con b trước. Ð l lễ tạ tội cho đại hội.

 

c. Tạ tội cho một đầu mục

 

22 Nếu một đầu mục phạm tội, v vô ý lm một trong những điều m mệnh lệnh Ðức Cha, Thin Cha của n, cấm lm, khiến n mắc lỗi, 23 nếu người ta cho n biết tội n đã phạm, th n phải đưa đến một con d lm lễ tiến, một con đực ton vẹn. 24 N sẽ đặt tay trn đầu con d v st tế trước nhan Ðức Cha, ở nơi st tế lễ vật ton thiu. Ð l lễ tạ tội. 25 Tư tế sẽ dng ngn tay lấy mu lễ vật tạ tội v bôi ln cc gc cong của bn thờ dâng lễ ton thiu, rồi đổ mu cn lại xuống chân bn thờ dâng lễ ton thiu. 26 Cn tất cả mỡ, tư tế sẽ đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ, như mỡ của hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội như thế cho người ấy khỏi tội của mnh, v người ấy sẽ được tha.

 

d. Tạ tội cho một thường dân

 

27 Nếu một thường dân vô ý phạm tội, lm một trong những điều m mệnh lệnh của Ðức Cha cấm lm, khiến n mắc lỗi, 28 nếu người ta cho n biết tội n đã phạm, th v tội đã phạm, n sẽ đưa đến một con d lm lễ tiến, một d ci ton vẹn. 29 N sẽ đặt tay trn đầu lễ vật tạ tội v st tế lễ vật tạ tội ở nơi st tế lễ vật ton thiu. 30 Tư tế sẽ dng ngn tay lấy mu con vật v bôi ln cc gc cong của bn thờ dâng lễ ton thiu, rồi đổ tất cả mu cn lại xuống chân bn thờ. 31 Cn tất cả mỡ, tư tế sẽ tch ra như người ta tch mỡ ra khỏi hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ thnh hương thơm lm vui lng Ðức Cha. Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội như thế cho người ấy, v người ấy sẽ được tha.

 

32 Nếu người ấy đem dâng tiến một con chin lm lễ tạ tội, th phải đem đến một con chin ci ton vẹn. 33 Người ấy sẽ đặt tay trn đầu lễ vật tạ tội v st tế lm lễ tạ tội ở nơi st tế lễ vật ton thiu. 34 Tư tế sẽ dng ngn tay lấy mu lễ vật tạ tội v bôi ln cc gc cong của bn thờ dâng lễ ton thiu, rồi đổ tất cả mu cn lại xuống chân bn thờ. 35 Cn tất cả mỡ, tư tế sẽ tch ra như người ta tch mỡ của con chin dâng lm hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ, bn trn cc lễ hoả tế dâng Ðức Cha. Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội như thế cho người ấy, v tội người ấy đã phạm, v người ấy sẽ được tha.

 

C Chương 05 C

 

Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội

 

1 Khi một người no phạm tội, v tuy l nhân chứng về một việc đã thấy hoặc đã biết, m không chịu ni ra sau khi đã nghe lời khuyến co long trọng, th n phải mang lấy tội một mnh;

 

2 hoặc khi một người no đụng đến bất cứ vật g ô uế -như xc chết một dã th ô uế, xc chết một gia sc ô uế, xc chết một con vật ô uế- m không biết, th n trở nn ô uế v mắc lỗi;

 

3 hoặc khi người ấy đụng đến một ci g ô uế của người ta C những thứ ô uế khiến người ta trở nn ô uế C m không biết, th sau khi biết, n mắc lỗi;

 

4 hoặc khi một người no lỡ lời m thề lm điều g bất kỳ tốt xấu C trong mọi điều một người c thể lỡ lời m thề C nhưng không biết, th sau khi biết, n mắc lỗi về một trong những điều ấy.

 

5 Vậy khi ai mắc lỗi về một trong những điều trn, th n phải xưng th tội mnh đã phạm, 6 rồi phải đưa đến dâng Ðức Cha lễ vật đền tội v tội đã phạm, l một con chin ci hay một con d ci lm lễ tạ tội, v tư tế sẽ cử hnh lễ x tội cho n khỏi tội.

 

Lễ tạ tội cho một thường dân (tiếp)

 

7 Nếu người ấy không c phương tiện kiếm được chin d, th v tội đã phạm, n phải đưa đến dâng Ðức Cha lễ vật đền tội, l một đôi chim gy hay một đôi bồ câu non, một con lm lễ tạ tội, một con lm lễ ton thiu. 8 N sẽ đưa đôi chim đến cho tư tế. Trước tin tư tế sẽ tiến dâng con chim lm lễ tạ tội; tư tế sẽ cấu đầu con chim ở gần gy, nhưng không tch hẳn ra; 9 tư tế sẽ rảy mu lễ vật tạ tội vo thnh bn thờ, phần mu cn lại sẽ được bp vo chân bn thờ. Ð l lễ tạ tội. 10 Cn con thứ hai, tư tế sẽ dâng lm lễ ton thiu như luật định. Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội như thế cho n khỏi tội đã phạm, v n sẽ được tha.

 

11 Nếu người ấy không thể kiếm được một đôi chim gy hay một đôi bồ câu non, th v tội đã phạm, n phải đưa đến dâng lễ tiến, l bốn lt rưỡi tinh bột lm lễ tạ tội. Người ấy sẽ không đổ dầu ln trn, cũng không bỏ hương vo, v đ l lễ tạ tội. 12 Người ấy sẽ đưa đến cho tư tế, tư tế sẽ bốc một nắm lm phần kỷ vật dnh cho Ðức Cha v đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ, bn trn cc lễ hoả tế dâng Ðức Cha. 13 Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội như thế cho n, v tội n đã phạm tri với một trong những điều trn, v n sẽ được tha. Tư tế sẽ c phần, như khi người ta dâng lễ phẩm.

 

Lễ đền tội

 

14 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

15 Khi một người no bất trung, vô ý phạm đến những của thnh dnh cho Ðức Cha, th phải đem dâng Ðức Cha lễ vật đền tội, l một con chin đực ton vẹn bắt từ bầy chin, gi trị bằng một số chỉ bạc C tnh theo đơn vị đo lường của thnh điện C để lm lễ đền tội.16 Tội n đã lm thiệt thnh điện bao nhiu, n sẽ phải đền, cộng thm một phần năm, v nộp cho tư tế. Tư tế sẽ dng con chin đực dâng lm lễ chuộc tội m cử hnh lễ x tội cho n, v n sẽ được tha.

 

17 Nếu một người no phạm tội v vô tnh lm một trong những điều mệnh lệnh Ðức Cha cấm lm, th n mắc lỗi v phải mang lấy tội mnh. 18 N phải đưa đến cho tư tế một con chin đực ton vẹn bắt từ bầy chin, gi trị như đã quy định, để lm lễ đền tội. Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội cho n về tội n đã vô ý phạm m không biết, v n sẽ được tha. 19 Ð l lễ đền tội; n quả l mắc lỗi với Ðức Cha.

 

20 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

21 Khi một người no phạm tội v bất trung với Ðức Cha, v đã từ chối không trả cho người đồng bo một vật ký thc, một vật gởi tay hay một vật mất trộm, hoặc v đã bc lột người đồng bo, 22 hoặc v đã từ chối không trả một vật bắt được, khi n đã thề gian về một trong những điều trn l những tội người ta c thể phạm, 23 th kẻ phạm tội v mắc lỗi như thế phải trả lại vật mnh đã ăn trộm, hoặc của đã bc lột, hoặc ci đã được ký thc cho mnh, hoặc vật bị mất m mnh đã bắt được, 24 hoặc bất cứ vật no m n đã thề gian l không giữ. N phải đền đầy đủ, cộng thm một phần năm, v phải nộp cho chủ của, ngy m n dâng lễ đền tội. 25 N phải đem dâng Ðức Cha lễ vật đền tội, l một con chin đực ton vẹn bắt từ bầy chin, gi trị như đã quy định, nộp cho tư tế lm lễ vật đền tội. 26 Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội cho n trước nhan Ðức Cha, th n sẽ được tha, bất kể n đã lm g khiến mnh mắc lỗi.

 

C Chương 06 C

 

Hng tư tế v cc lễ tế

 

A. Lễ thượng hiến

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy truyền cho A-ha-ron v cc con n: Ðây l luật về lễ ton thiu. Lễ vật ton thiu phải ở trn l trn bn thờ suốt đm cho đến sng, v lửa phải chy luôn trn bn thờ.

 

3 Tư tế sẽ mặc o vải gai v mặc quần đi vải gai che mnh; n sẽ hốt tro lễ ton thiu m lửa đã đốt trn bn thờ, v đổ bn cạnh bn thờ. 4 N sẽ cởi phẩm phục ra, mặc phẩm phục khc vo, rồi đưa tro ra ngoi trại, ở một nơi thanh sạch.

 

5 Lửa trn bn thờ phải chy luôn không tắt: sng sng, tư tế sẽ đốt củi trn đ, xếp lễ vật ton thiu ln trn v đốt mỡ của lễ vật kỳ an. 6 Lửa phải thường xuyn chy trn bn thờ, không bao giờ tắt.

 

B. Lễ phẩm

 

7 Ðây l luật về lễ phẩm:

 

8 Từ lễ phẩm đ, tư tế sẽ trch ra một nắm tinh bột, dầu v tất cả nhũ hương ở trn lễ phẩm, rồi đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ, thnh hương thơm lm vui lng Ðức Cha, đ l phần kỷ vật dnh cho Ðức Cha. 9 Phần cn lại của lễ phẩm th A-ha-ron v cc con sẽ được ăn; phần đ sẽ được lm thnh bnh không men v ăn trong một nơi thnh; chng sẽ ăn n tại khuôn vin Lều Hội Ngộ. 10 Phần đ không được trộn men m nướng. Ð l phần Ta ban cho chng từ cc lễ hoả tế dâng cho Ta; đ l của rất thnh, giống như lễ tạ tội v lễ đền tội. 11 Mọi đn ông con trai trong cc con A-ha-ron sẽ được ăn phần ấy; đ l quy luật vĩnh viễn cho cc thế hệ của cc ngươi, trong những lễ hoả tế dâng Ðức Cha; tất cả những g chạm đến cc vật ấy sẽ được thnh hiến.

 

12 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

13 Ðây l lễ tiến m A-ha-ron v cc con sẽ dâng ln Ðức Cha ngy được xức dầu tấn phong; bốn lt rưỡi tinh bột lm lễ phẩm thường xuyn, một nửa ban sng v một nửa ban chiều. 14 Lễ phẩm ấy sẽ được chin trn chảo, với dầu. Sau khi trộn kỹ, ngươi sẽ đem dâng lễ phẩm ấy l bnh đã bẻ thnh miếng: đ l hương thơm lm vui lng Ðức Cha. 15 Trong số cc con A-ha-ron, tư tế được xức dầu tấn phong để kế vị n, cũng sẽ lm như thế: đ l quy luật vĩnh viễn. Lễ phẩm sẽ được đốt trọn vẹn cho chy nghi ngt dâng Ðức Cha.

 

16 Mọi lễ phẩm của tư tế phải được dâng trọn vẹn, không được ăn.

 

C. Lễ tạ tội

 

17 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

18 Hãy ni với A-ha-ron v cc con n:

 

Ðây l luật về lễ tạ tội:

 

19 Tư tế cử hnh lễ tạ tội được ăn lễ vật đ; lễ vật sẽ được ăn trong một nơi thnh, trong khuôn vin Lều Hội Ngộ, 20 tất cả những g chạm đến thịt lễ vật sẽ được thnh hiến; nếu c mu bắn vo quần o, th ngươi phải giặt chỗ c mu bắn vo, trong một nơi thnh. 21 Nồi đất đã dng để nấu lễ vật sẽ phải đập vỡ, cn nếu n đã được nấu trong nồi đồng, th nồi đ phải được cọ sạch v rửa bằng nước. 22 Mọi đn ông con trai thuộc hng tư tế sẽ được ăn: đ l của rất thnh. 23 Nhưng mọi lễ vật tạ tội m mu đã được mang vo Lều Hội Ngộ để cử hnh lễ x tội trong nơi thnh, th không được ăn; lễ vật đ phải bỏ vo lửa m thiu.

 

C Chương 07 C

 

D. Lễ đền tội

 

1 Ðây l luật về lễ đền tội, về một của rất thnh:

 

2 Phải st tế lễ vật đền tội ở nơi st tế lễ vật ton thiu, v tư tế sẽ rảy mu n chung quanh bn thờ. 3 Tư tế sẽ tiến dâng tất cả mỡ của n: ci đuôi, lớp mỡ bọc ngoi bộ lng, 4 hai tri cật v lớp mỡ bọc ngoi, gần lưng, v khối mỡ trn gan m tư tế sẽ tch ra cng với cc tri cật. 5 Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho chy nghi ngt trn bn thờ, lm lễ hoả tế dâng Ðức Cha. Ð l lễ đền tội. 6 Mọi đn ông con trai thuộc hng tư tế sẽ được ăn; lễ vật ấy sẽ được ăn trong một nơi thnh: đ l của rất thnh.

 

Quyền lợi của cc tư tế

 

7 Lễ tạ tội thế no, lễ đền tội cũng vậy: chỉ c một luật duy nhất cho cả hai. Tư tế no dâng lễ vật để cử hnh lễ x tội, th lễ vật sẽ thuộc về tư tế đ. 8 Tư tế tiến dâng lễ ton thiu của người no, th da của lễ vật m tư tế đ tiến dâng sẽ thuộc về tư tế đ. 9 Mọi lễ phẩm nướng trong l, mọi lễ phẩm nấu trong nồi hay chin trn chảo sẽ thuộc về tư tế tiến dâng lễ phẩm ấy. 10 Mọi lễ phẩm nho với dầu hay để khô sẽ thuộc về cc con A-ha-ron.

 

Ð. Hy lễ kỳ an

 

a. Hy lễ tạ ơn

 

11 Ðây l luật về hy lễ kỳ an tiến dâng Ðức Cha:

 

12 Nếu tiến dâng hy lễ kỳ an km với lễ tạ ơn, th cng với hy lễ tạ ơn, phải tiến dâng bnh ngọt không men nho với dầu, bnh trng không men phết dầu v tinh bột trộn kỹ lm thnh bnh nho với dầu. 13 Cng với bnh ngọt đ, phải dâng bnh c men lm lễ tiến, km theo lễ kỳ an. 14 Phải tiến dâng một phần lấy từ mọi lễ tiến lm phần trch dâng Ðức Cha. Phần ấy sẽ thuộc về tư tế đã rảy mu của lễ vật kỳ an. 15 Cn thịt của hy lễ kỳ an để tạ ơn, th phải ăn trong chnh ngy tiến dâng, không được để lại g cho đến sng hôm sau.

 

b. Lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện

 

16 Nếu hy lễ tiến dâng l lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện, th phải ăn trong chnh ngy tiến dâng hy lễ; phần cn lại, được ăn ngy hôm sau. 17 Sang ngy thứ ba, những g cn lại của hy lễ, phải bỏ vo lửa m thiu.

 

Quy tắc chung

 

18 Sang ngy thứ ba m người ta cứ ăn thịt của hy lễ kỳ an, th người tiến dâng hy lễ sẽ không được đoi nhận; n sẽ không được kể l đã dâng hy lễ: đ l thịt ôi, v người no ăn th phải mang tội.

 

19 Thịt đã chạm đến bất cứ ci g ô uế, th không được ăn, nhưng phải bỏ vo lửa m thiu.

 

20 Nhưng người no ở trong tnh trạng ô uế m ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng Ðức Cha, th sẽ bị khai trừ khỏi dng họ. 21 Người no chạm tới bất cứ ci g ô uế C ci g ô uế của người ta, hay loi vật ô uế, hay bất cứ vật ô uế kinh tởm no C m ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng Ðức Cha, th người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dng họ.

 

22 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

23 Hãy ni với con ci Ít-ra-en: Tất cả những g l mỡ, mỡ b, mỡ chin hay mỡ d, cc ngươi không được ăn. 24 Mỡ của con vật chết v mỡ của con vật bị th dữ x, c thể dng vo mọi việc, nhưng tuyệt đối cc ngươi không được ăn. 25 Phm ai ăn mỡ con vật m người ta đã dâng tiến một phần lm lễ hoả tế dâng Ðức Cha, th chnh người ăn sẽ bị khai trừ khỏi dng họ.

 

26 Tại khắp nơi cc ngươi ở, tất cả những g l tiết, d l tiết chim hay tiết loi vật, cc ngươi không được ăn. 27 Phm người no ăn bất cứ ci g l tiết, th sẽ bị khai trừ khỏi dng họ.

 

Phần của tư tế

 

28 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

29 Hãy ni với con ci Ít-ra-en: Ai tiến dâng Ðức Cha hy lễ kỳ an, th sẽ đem đến một phần hy lễ kỳ an của mnh lm lễ tiến, dâng Ðức Cha. 30 Chnh tay người ấy sẽ đem đến những lễ hoả tế của Ðức Cha l mỡ km theo ci ức, n sẽ đem ci ức đến để lm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Cha. 31 Tư tế sẽ đốt mỡ cho chy nghi ngt trn bn thờ, cn ci ức th thuộc về A-ha-ron v cc con n. 32 Cc ngươi sẽ cho tư tế ci đi phải, lm phần trch ra từ hy lễ kỳ an của cc ngươi. 33 Người no trong cc con A-ha-ron dâng tiến mu v mỡ của lễ kỳ an, th ci đi phải sẽ l phần của n. 34 Thật vậy, ci ức đã tiến dâng theo nghi thức v ci đi đã trch ra, th Ta lấy của con ci Ít-ra-en, từ cc hy lễ kỳ an của chng, v Ta ban cho tư tế A-ha-ron v cc con n: đ l quy luật vĩnh viễn cho con ci Ít-ra-en.

 

Kết luận

 

35 Ð l phần của ông A-ha-ron v phần của cc con ông, lấy từ cc lễ hoả tế dâng Ðức Cha, từ ngy họ được tiến dâng để lm tư tế của Ðức Cha. 36 Phần đ, Ðức Cha đã truyền cho con ci Ít-ra-en tặng cho họ, từ ngy Người xức dầu tấn phong họ: đ l quy tắc vĩnh viễn cho họ từ thế hệ ny qua thế hệ kia.

 

37 Ð l luật về lễ ton thiu, lễ phẩm, lễ tạ tội, lễ đền tội, lễ trao quyền v hy lễ kỳ an; 38 luật đ, Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s trn ni Xi-nai, trong ngy Người truyền cho con ci Ít-ra-en dâng Ðức Cha cc lễ tiến của họ trong sa mạc Xi-nai.

 

C Chương 08 C

 

II. Lễ Tấn Phong Tư Tế

 

 

 

Nghi thức thnh hiến (Xh 29: 1-37)

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy đem theo A-ha-ron cng với cc con n, v lấy cc phẩm phục, dầu tấn phong, con b dng lm lễ tạ tội, hai con cừu đực v giỏ bnh không men. 3 Rồi hãy tập hợp ton thể cộng đồng ở cửa Lều Hội Ngộ.

 

4 Ông Mô-s lm như Ðức Cha đã truyền cho ông, v cộng đồng tụ tập ở cửa Lều Hội Ngộ. 5 Ông Mô-s ni với cộng đồng: Ðây l điều Ðức Cha truyền phải lm.

 

6 Ông Mô-s cho ông A-ha-ron v cc con ông ấy đến gần, v lấy nước tắm rửa họ.

 

7 Ông mặc o di cho ông ấy, thắt đai lưng, chong o khoc, v đặt o -phốt trn ông; ông lấy băng cho của o -phốt thắt cho ông v cho ông mặc o ấy; 8 ông đeo khăn ngực cho ông ấy v bỏ cc thẻ xăm u-rim v tum-mim vo khăn ngực; 9 ông lấy mũ tế đội ln đầu ông ấy v đnh vo pha trước mũ tế huy hiệu bằng vng, l dấu thnh hiến, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

10 Ông Mô-s lấy dầu tấn phong xức Nh Tạm cng mọi vật ở trong, v thnh hiến tất cả; 11 ông lấy dầu rảy trn bn thờ bảy lần, rồi xức dầu bn thờ cng mọi đồ phụ thuộc, vạc v đế vạc, để thnh hiến những vật đ. 12 Ông đổ dầu tấn phong ln đầu ông A-ha-ron v xức dầu để thnh hiến ông.

 

13 Ông cho cc con ông A-ha-ron đến gần, mặc o di cho họ, thắt đai lưng v lấy mũ đội ln đầu họ, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

14 Ông Mô-s cho dẫn con b dng lm lễ tạ tội đến. Ông A-ha-ron v cc con ông đặt tay ln đầu con b dng lm lễ tạ tội. 15 Ông Mô-s st tế n, lấy mu n v dng ngn tay m bôi vo cc gc cong ở chung quanh bn thờ, v xo tội cho bn thờ; ông đổ mu cn lại xuống chân bn thờ, v cử hnh lễ xo tội cho bn thờ để thnh hiến. 16 Ông Mô-s lấy tất cả lớp mỡ ở trn bộ lng, khối mỡ gan, hai tri cật với lớp mỡ, m đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ. 17 Nhưng con b, da, thịt v phân n, th ông bỏ vo lửa m thiu bn ngoi trại, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

18 Ông cho dẫn con cừu đực dng lm lễ ton thiu đến gần. Ông A-ha-ron v cc con ông đặt tay ln đầu con cừu. 19 Ông Mô-s st tế n v rảy mu chung quanh bn thờ; 20 ông xả con cừu ra từng mảnh, rồi đốt ci đầu, cc mảnh đã xẻ v mỡ cho chy nghi ngt. 21 Cn lng v chân, ông Mô-s lấy nước m rửa, rồi ông đốt tất cả con cừu cho chy nghi ngt trn bn thờ. Ð l lễ ton thiu, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

22 Ông cho dẫn con cừu đực thứ hai đến gần, con cừu dng cho lễ trao quyền. Ông A-ha-ron v cc con ông đặt tay ln n. 23 Ông Mô-s st tế n, rồi lấy mu bôi vo tri tai phải ông A-ha-ron, vo ngn ci tay phải v ngn ci chân phải ông; 24 ông Mô-s cho cc con ông A-ha-ron lại gần v lấy mu bôi vo tri tai phải của họ, vo ngn ci tay phải của họ, v vo ngn ci chân phải của họ; ông Mô-s rảy mu chung quanh bn thờ. 25 Ông lấy mỡ, đuôi, tất cả lớp mỡ bọc ngoi bộ lng, khối mỡ của gan, hai tri cật với lớp mỡ, v đi phải. 26 Từ trong giỏ bnh không men ở trước nhan Ðức Cha, ông lấy ra một tấm bnh ngọt không men, một tấm bnh ngọt chin với dầu v một tấm bnh trng, v đặt ln trn mỡ v đi phải. 27 Tất cả những thứ đ, ông đặt trn bn tay ông A-ha-ron v trn bn tay cc con ông ấy, rồi lm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Cha. 28 Sau đ, ông lấy lại cc vật ấy từ bn tay họ, v đem đốt cho chy nghi ngt ở bn thờ, bn trn lễ vật ton thiu. Ð l hy lễ dâng trong ngy trao quyền, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha, l lễ hoả tế dâng Ðức Cha. 29 Ông Mô-s lấy ci ức v lm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Cha; đ l phần dnh cho ông Mô-s, lấy từ con cừu dâng trong lễ trao quyền, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

30 Ông Mô-s lấy dầu tấn phong v lấy mu trn bn thờ rảy trn ông A-ha-ron v phẩm phục của ông, trn cc con ông ấy v phẩm phục của họ; như thế ông thnh hiến ông A-ha-ron v phẩm phục của ông, cc con ông v phẩm phục của họ.

 

31 Ông Mô-s ni với ông A-ha-ron v cc con ông: Hãy nấu thịt ở cửa Lều Hội Ngộ, ở đ hãy ăn thịt v ăn bnh để trong giỏ dng trong lễ trao quyền, như tôi đã truyền rằng: Ông A-ha-ron v cc con sẽ ăn thứ ấy. 32 Thịt v bnh cn thừa, ông v anh em hãy bỏ vo lửa m thiu. 33 Trong vng bảy ngy, ông v anh em không được ra khỏi Lều Hội Ngộ, cho đến khi mãn thời gian lm lễ trao quyền cho ông v anh em, v người ta sẽ lm lễ trao quyền cho ông v anh em trong vng bảy ngy. 34 Ðức Cha đã truyền phải lm như hôm nay người ta đã lm để cử hnh lễ x tội cho ông v anh em. 35 Trong vng bảy ngy, ông v anh em phải ở lại cửa Lều Hội Ngộ, ngy v đm, phải giữ điều Ðức Cha truyền giữ, để ông v anh em khỏi chết. Ð l lệnh truyền tôi đã nhận được. 36 Ông A-ha-ron v cc con đã lm điều Ðức Cha dng ông Mô-s m truyền.

 

C Chương 09 C

 

 

 

Cc tư tế nhậm chức

 

1 Ðến ngy thứ tm, ông Mô-s gọi ông A-ha-ron v cc con ông ấy, cũng như cc kỳ mục Ít-ra-en, 2 v ni với ông A-ha-ron: Ông hãy bắt một con b để lm lễ tạ tội, với một con cừu đực để lm lễ ton thiu, cả hai cn ton vẹn, v hãy tiến dâng chng trước nhan Ðức Cha. 3 Rồi ông hãy ni với con ci Ít-ra-en rằng: Hãy bắt một con d đực để lm lễ tạ tội, một con b với một con chin, cả hai phải được một tuổi, ton vẹn, để lm lễ ton thiu, 4 một con b đực v một con d đực để lm lễ kỳ an dâng trước nhan Ðức Cha, v một lễ phẩm nho với dầu; v hôm nay Ðức Cha sẽ xuất hiện giữa anh em.

 

5 Họ đưa đến trước Lều Hội Ngộ những g ông Mô-s đã truyền, rồi ton thể cộng đồng lại gần v đứng trước nhan Ðức Cha. 6 Ông Mô-s ni: Ðây l điều Ðức Cha đã truyền cho anh em; anh em hãy thi hnh để vinh quang Ðức Cha xuất hiện giữa anh em. 7 Ông Mô-s ni với ông A-ha-ron: Ông hãy lại gần bn thờ, hãy dâng lễ tạ tội v lễ ton thiu của ông, để lm lễ x tội cho ông v cho dân, rồi hãy dâng lễ tiến của dân để cử hnh lễ x tội cho họ, như Ðức Cha đã truyền. 8 Ông A-ha-ron lại gần bn thờ v st tế con b để lm lễ tạ tội cho chnh mnh. 9 Cc con ông A-ha-ron đem mu lại cho ông; ông nhng ngn tay vo mu, bôi ln cc gc cong của bn thờ, rồi đổ mu xuống trn bn thờ. 10 Mỡ, hai tri cật v khối mỡ lấy từ gan của lễ vật tạ tội, th ông đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s; 11 cn thịt v da, ông bỏ vo lửa m thiu bn ngoi trại.

 

12 Ông st tế lễ vật ton thiu; cc con ông A-ha-ron mang mu đến cho ông, v ông rảy mu chung quanh bn thờ. 13 Họ cũng mang đến cho ông lễ vật ton thiu đã xả thnh mảnh, cng với ci đầu, v ông đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ. 14 Ông rửa lng v chân n, rồi đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ, bn trn lễ ton thiu.

 

15 Ông dâng lễ tiến của dân: ông bắt con d đực dng lm lễ tạ tội cho dân, st tế v dâng n lm lễ tạ tội như con trước. 16 Ông dâng tiến lễ ton thiu v lm như luật định. 17 Ông tiến dâng lễ phẩm: ông bốc một nắm đầy lễ phẩm v đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ, thm vo lễ ton thiu buổi sng.

 

18 Ông st tế con b đực, v con cừu đực lm hy lễ kỳ an cho dân; cc con ông A-ha-ron mang mu đến cho ông, v ông rảy mu chung quanh bn thờ. 19 Mỡ con b v mỡ con cừu, ci đuôi, mỡ chi, hai tri cật v khối mỡ của gan, 20 th họ đặt trn những ci ức, v ông đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ. 21 Ức v đi phải, th ông A-ha-ron lm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Cha, như ông Mô-s đã truyền.

 

22 Ông A-ha-ron giơ tay trn dân v chc phc cho họ; rồi ông đi xuống, sau khi đã cử hnh lễ tạ tội, lễ ton thiu v lễ kỳ an. 23 Ông Mô-s v ông A-ha-ron vo Lều Hội Ngộ, rồi đi ra chc phc cho dân. Vinh quang Ðức Cha xuất hiện giữa ton dân. 24 Lửa pht ra từ trước nhan Ðức Cha đốt sạch lễ ton thiu v mỡ trn bn thờ. Thấy thế, ton dân reo mừng v ci rạp xuống.

 

C Chương 10 C

 

 

 

Quy định bổ sung

 

A. Trường hợp Na-đap v A-vi-hu

 

1 Hai người con của ông A-ha-ron l Na-đp v A-vi-hu, mỗi người lấy bnh hương của mnh, bỏ lửa vo, rồi đặt hương ln trn, họ tiến dâng Ðức Cha lửa phm tục, điều m Người đã không truyền cho họ. 2 Bấy giờ lửa từ trước nhan Ðức Cha pht ra, thiu sống họ, họ đã chết trước nhan Ðức Cha. 3 Ông Mô-s ni với ông A-ha-ron: Ð l điều Ðức Cha đã phn:

 

Giữa cc kẻ đến gần Ta,

 

Ta sẽ biểu dương sự thnh thiện của Ta;

 

trước mặt ton dân, Ta sẽ cho thấy vinh quang của Ta.

 

Ông A-ha-ron lặng thinh.

 

 

 

B. Khing xc đi

 

4 Ông Mô-s gọi cc ông Mi-sa-n v En-xa-phan, con ông Út-di-n l ch ông A-ha-ron, v bảo họ: Cc ch lại đây, khing cc người anh em của cc ch từ nơi thnh ra ngoi trại. 5 Họ lại gần, khing hai người kia vẫn cn mặc o di, đưa ra ngoi trại, như ông Mô-s đã ni.

 

 

 

C. Tang chế của tư tế

 

6 Ông Mô-s ni với ông A-ha-ron v hai người con ông ấy l E-la-da v I-tha-ma: Ông v cc anh đừng xoã tc cũng đừng x o, để khỏi phải chết, v để Người khỏi nổi giận với ton thể cộng đồng. Cc người anh em của ông v cc anh cng ton thể nh Ít-ra-en sẽ khc những kẻ Ðức Cha đã thiu. 7 Ông v cc anh cũng không được rời cửa Lều Hội Ngộ, để khỏi phải chết, v ông v cc anh đã được xức dầu tấn phong của Ðức Cha. Họ lm theo lời ông Mô-s.

 

 

 

D. Cấm uống rượu

 

8 Ðức Cha phn với ông A-ha-ron rằng:

 

9 Ngươi cng cc con ngươi không được uống rượu v đồ uống c men, khi cc ngươi vo Lều Hội Ngộ, kẻo cc ngươi phải chết. Ð l quy tắc vĩnh viễn cho cc thế hệ của cc ngươi. 10 Như vậy l để phân biệt của thnh với của phm tục, vật ô uế với vật thanh sạch, 11 v để dạy con ci Ít-ra-en mọi thnh chỉ Ðức Cha đã dng ông Mô-s m phn với cc ngươi.

 

 

 

Ð. Phần lễ tiến dnh cho tư tế

 

12 Ông Mô-s ni với ông A-ha-ron v hai người con cn lại của ông ấy l E-la-da v I-tha-ma: Ông v cc anh hãy lấy phần lễ phẩm cn lại sau khi đã dâng hoả tế ln Ðức Cha, v hãy lm thnh bnh không men m ăn bn cạnh bn thờ, v đ l của rất thnh. 13 Ông v cc anh hãy ăn trong một nơi thnh, v đ l quyền lợi của ông v quyền lợi của con ci ông, mỗi khi c lễ hoả tế dâng Ðức Cha. Ð l lệnh truyền tôi đã nhận được.

 

14 Cn ci ức đã tiến dâng theo nghi thức trước nhan Ðức Cha v ci đi đã trch ra, ông cng cc con trai con gi ông sẽ ăn trong một nơi thanh sạch, v những thứ ấy l phần quy định cho ông v phần quy định cho cc con ông, mỗi khi con ci Ít-ra-en dâng hy lễ kỳ an. 15 Ci đi trch ra v ci ức tiến dâng theo nghi thức, người ta sẽ đem đến cng với cc phần mỡ lm lễ hoả tế, để lm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Cha; rồi đi v ức đ sẽ l của ông v cc con ông. Ð l quy luật vĩnh viễn, như Ðức Cha đã truyền.

 

 

 

E. Quy định đặc biệt về lễ tạ tội

 

16 Ông Mô-s hỏi đi hỏi lại về con d đực dâng lm lễ tạ tội v thấy l n đã bị thiu. Ông nổi giận với hai người con cn lại của ông A-ha-ron l E-la-da v I-tha-ma, v ni: 17 Tại sao cc anh không ăn lễ vật tạ tội trong nơi thnh, v đ l của rất thnh? Người đã ban n cho cc anh để xo bỏ tội lỗi của cộng đồng, để cử hnh lễ x tội cho họ trước nhan Ðức Cha. 18 V mu n đã không được đưa vo nơi thnh, nn lẽ ra cc anh phải ăn n trong nơi thnh, như tôi đã truyền. 19 Ông A-ha-ron ni với ông Mô-s: Ny, hôm nay chng đã tiến dâng lễ tạ tội v lễ ton thiu của chng trước nhan Ðức Cha. Sau khi sự việc đã xảy đến cho tôi như thế, nếu hôm nay tôi ăn lễ vật tạ tội, th liệu điều ấy c vừa lng Ðức Cha không? 20 Nghe vậy, ông Mô-s lấy lm vừa lng.

 

C Chương 11 C

 

III. Luật Lin Quan Ðến Ci Thanh Sạch V Ci Ô Uế

 

 

 

Loi vật thanh sạch v loi vật ô uế

 

A. Vật trn đất

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s v ông A-ha-ron v bảo cc ông rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en: Trong tất cả cc loi vật sống trn đất, đây l những loi cc ngươi được ăn:

 

3 Mọi con vật c chân chẻ lm hai mng v thuộc loi nhai lại, th cc ngươi được ăn. 4 Tuy nhin, trong cc loi nhai lại v cc loi c mng chẻ hai, cc ngươi không được ăn cc con ny: con lạc đ, v n nhai lại, nhưng không c mng chẻ hai: cc ngươi phải coi n l loi ô uế; 5 con ngân thử, v n nhai lại, nhưng không c mng chẻ hai: cc ngươi phải coi n l loi ô uế; 6 con thỏ rừng, v n nhai lại, nhưng không c mng chẻ hai: cc ngươi phải coi n l ô uế; 7 con heo, v n c chân chẻ lm hai mng, nhưng không nhai lại: cc ngươi phải coi n l loi ô uế. 8 Thịt của chng, cc ngươi không được ăn, xc chết của chng, cc ngươi không được đụng đến; cc ngươi phải coi chng l loi ô uế.

 

 

 

B. Vật dưới nước

 

9 Trong tất cả cc loi sống dưới nước, đây l những loi cc ngươi được ăn:

 

10 Cn tất cả những loi không c vây, không c vảy, ở sông hay ở biển, trong số mọi vật nhỏ sống dưới nước v mọi sinh vật sống dưới nước, th cc ngươi phải coi chng l loi kinh tởm. 11 Cc ngươi phải coi chng l loi kinh tởm: thịt của chng, cc ngươi không được ăn, xc chết của chng, cc ngươi phải coi l vật kinh tởm. 12 Tất cả những loi sống dưới nước m không c vây, không c vảy, cc ngươi phải coi l loi kinh tởm.

 

 

 

C. Chim chc

 

13 Trong cc loi chim, đây l những loi cc ngươi phải coi l kinh tởm: người ta không được ăn, v l loi kinh tởm: đại bng, diều hâu, biển, 14 diều hâu đen, mọi thứ kền kền, 15 mọi thứ quạ, 16 đ điểu, c, mng biển, mọi thứ bồ cắt, 17 c vọ, cc, c mo,18 chim lợn, bồ nông, , 19 c, mọi thứ diệc, chim đầu ru v dơi.

 

 

 

D. Côn trng c cnh

 

20 Mọi loi vật nhỏ c cnh đi bằng bốn chân, cc ngươi phải coi l loi kinh tởm. 21 Trong cc loi vật nhỏ c cnh đi bằng bốn chân, cc ngươi chỉ được ăn những thứ sau đây: những con ngoi chân ra c thm cng để nhảy trn đất. 22 Trong số những loi đ, đây l những loi cc ngươi được ăn: mọi thứ co co, mọi thứ châu chấu, mọi thứ muỗm, mọi thứ dế. 23 Nhưng mọi vật nhỏ c cnh m c bốn chân, cc ngươi phải coi l loi kinh tởm.

 

 

 

Ðụng vo loi vật ô uế

 

24 V cc vật ấy, cc ngươi sẽ ra ô uế: ai đụng vo xc chết của chng, sẽ ra ô uế cho đến chiều, 25 bất cứ ai mang xc chết của chng, th phải giặt quần o v sẽ ra ô uế cho đến chiều. 26 Mọi con vật không c chân chẻ lm hai mng v không nhai lại, cc ngươi phải coi l loi ô uế: bất cứ ai đụng vo chng, sẽ ra ô uế. 27 Trong số cc loi vật đi bằng bốn chân, tất cả cc con đi bằng bn chân, cc ngươi phải coi l loi ô uế; bất cứ ai đụng vo chng, sẽ ra ô uế cho đến chiều. 28 Bất cứ ai mang xc chết của chng, th phải giặt quần o v sẽ ra ô uế cho đến chiều; cc ngươi phải coi chng l vật ô uế.

 

 

 

Ð. Vật nhỏ sống trn mặt đất

 

29 Trong số cc loi vật nhỏ lc nhc trn mặt đất, cc ngươi phải coi những loi ny l ô uế: chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn, 30 tắc k, kỳ đ, cắc k, kỳ nhông, thạch sng.

 

 

 

Quy định khc về việc đụng vo vật ô uế

 

31 Trong số mọi loi vật nhỏ, cc ngươi phải coi những loi trn l ô uế. Bất cứ ai đụng đến chng khi chng đã chết, th sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

32 Trong những con vật đ, con no chết m rơi trn bất cứ vật g, th vật ấy sẽ ra ô uế, d l đồ dng bằng gỗ, quần o, da, bị, mọi đồ dng để lm một công việc g; phải nhng vật ấy vo nước, n sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi sẽ được thanh sạch. 33 Nếu một con vật rơi vo trong bất cứ bnh snh no, th tất cả những g trong đ sẽ ra ô uế, v cc ngươi phải đập vỡ bnh ấy. 34 Mọi thứ người ta ăn, nếu bị nước bnh ấy đổ ln trn, th sẽ ra ô uế; mọi thứ người ta uống, đựng trong bất cứ bnh no ni trn, sẽ ra ô uế. 35 Một xc chết của chng m rơi trn bất cứ vật g, th vật ấy sẽ ra ô uế; l v bếp sẽ phải ph đi: cc vật ấy l ô uế v cc ngươi phải coi l những vật ô uế. 36 Tuy nhin suối v hầm nước th khối nước vẫn thanh sạch, nhưng ai đụng đến xc chết của chng, sẽ ra ô uế. 37 Nếu một xc chết của chng rơi trn hạt giống để gieo, th hạt giống vẫn thanh sạch; 38 nhưng nếu đã đổ nước vo hạt giống, m một xc chết của chng rơi trn đ, th cc ngươi phải coi hạt giống đ l ô uế.

 

39 Nếu một con vật lm đồ ăn cho cc ngươi m chết, th ai đụng vo xc chết của n, sẽ ra ô uế cho đến chiều; 40 ai ăn thịt xc chết của n, sẽ phải giặt quần o v sẽ ra ô uế cho đến chiều; ai mang xc chết của n, sẽ phải giặt quần o v sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

41 Mọi loi vật nhỏ lc nhc trn mặt đất l vật kinh tởm, không được ăn. 42 Mọi con vật b bằng bụng, mọi thứ đi bằng bốn chân hay nhiều chân hơn, tm lại mọi loi vật lc nhc trn mặt đất, cc ngươi không được ăn, v chng l vật kinh tởm. 43 Cc ngươi đừng lm cho chnh mnh ra kinh tởm v mọi loi vật nhỏ lc nhc, cc ngươi đừng lm cho mnh ra ô uế v chng: cc ngươi sẽ ra ô uế v chng. 44 Thật vậy, Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi; cc ngươi phải nn thnh v phải thnh thiện, v Ta l Ðấng Thnh; cc ngươi đừng lm cho chnh mnh ra ô uế v mọi loi vật nhỏ b trn đất. 45 Thật vậy, Ta l Ðức Cha, Ðấng đã đưa cc ngươi từ đất Ai-cập ln, để Ta lm Thin Cha của cc ngươi; vậy cc ngươi phải thnh thiện v Ta l Ðấng Thnh.

 

 

 

Kết luận

 

46 Ð l luật về loi vật, chim chc, mọi sinh vật vẫy vng dưới nước v mọi sinh vật lc nhc trn mặt đất, 47 để phân biệt vật ô uế với vật thanh sạch, loi vật được ăn với loi vật không được ăn.

 

C Chương 12 C

 

 

 

Thanh tẩy đn b mới ở cữ

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en: Khi một người đn b c thai v sinh con trai, th sẽ ra ô uế trong vng bảy ngy, n sẽ ra ô uế như những ngy bị kh ở v kinh nguyệt. 3 Ðến ngy thứ tm, đứa trẻ sẽ được cắt b nơi da quy đầu. 4 Rồi người đn b phải đợi ba mươi ba ngy cho mu được thanh tẩy; n không được đụng đến vật thnh no v không được vo thnh điện, cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mnh.

 

5 Nếu sinh con gi, th người đn b sẽ ra ô uế trong vng hai tuần, như khi c kinh; rồi n phải đợi su mươi su ngy cho mu được thanh tẩy.

 

6 Khi mãn thời gian thanh tẩy, d sinh con trai hay con gi, n phải đem đến cho tư tế, ở cửa Lều Hội Ngộ, một con chin một tuổi lm lễ ton thiu, v một bồ câu non hay một chim gy lm lễ tạ tội. 7 Tư tế sẽ tiến dâng chng trước nhan Ðức Cha v cử hnh lễ x tội cho n v n sẽ được thanh tẩy sau khi đã xuất huyết.

 

8 Nếu không c phương tiện kiếm được chin, th n sẽ bắt một đôi chim gy hay một cặp bồ câu non, một con để lm lễ ton thiu, một con để lm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội cho n, v n sẽ ra thanh sạch.

 

C Chương 13 C

 

 

 

Bệnh phong hủi ở người

 

A. Nhọt, lc, đốm

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s v ông A-ha-ron:

 

2 Khi trn da thịt người no pht ra nhọt, lc hoặc đốm, v ci đ trở thnh vết thương phong hủi, th người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế A-ha-ron hoặc với một trong cc tư tế, con của A-ha-ron. 3 Tư tế sẽ khm vết thương trn da thịt n: nếu lông ở vết thương đã chuyển sang mu trắng v vết thương xem ra lõm vo da thịt, th đ l vết thương phong hủi; sau khi khm, tư tế sẽ tuyn bố người ấy l ô uế. 4 Nếu l đốm trắng trn da thịt, m xem ra không lõm vo da, v lông không chuyển sang mu trắng, th tư tế sẽ cô lập người mắc vết thương trong vng bảy ngy. 5 Ðến ngy thứ bảy, tư tế sẽ khm n: nếu chnh mắt tư tế thấy l vết thương vẫn y nguyn, không lan ra trn da, th tư tế sẽ lại cô lập n trong vng bảy ngy nữa. 6 Ðến ngy thứ bảy, tư tế sẽ ti khm n: nếu vết thương đã mờ đi v không lan ra trn da, th tư tế sẽ tuyn bố người ấy l thanh sạch: đ l lc; n sẽ giặt o v sẽ ra thanh sạch.

 

7 Nhưng nếu lc cứ lan ra trn da, sau khi người ấy đã được tư tế khm để được tuyn bố l thanh sạch, th n phải được tư tế ti khm. 8 Tư tế sẽ khm: nếu lc đã lan ra trn da, tư tế sẽ tuyn bố người ấy l ô uế: đ l bệnh phong hủi.

 

 

 

B. Phong hủi kinh nin

 

9 Khi trn người no c vết thương phong hủi, th phải đưa n đến với tư tế. 10 Tư tế sẽ khm: nếu ở trn da c nhọt trắng, v nhọt ấy lm cho lông chuyển sang mu trắng, v trong nhọt c thịt đỏ lm si ra, 11 th đ l bệnh phong hủi kinh nin ở da thịt n. Tư tế sẽ tuyn bố n l ô uế; tư tế sẽ không cô lập n, v n l ô uế.

 

12 Nhưng nếu phong hủi ấy cứ loang ra trn da v phủ tất cả da của người bệnh, từ đầu đến chân, bất kỳ đâu đâu mắt tư tế nhn thấy, 13 th tư tế sẽ khm: nếu phong hủi phủ tất cả da, th tư tế sẽ tuyn bố người bệnh l thanh sạch: n đã chuyển tất cả ra mu trắng, n thanh sạch. 14 Nhưng ngy no thấy người ấy c chỗ thịt đỏ lm, th n sẽ ra ô uế; 15 tư tế sẽ khm chỗ thịt đỏ lm v sẽ tuyn bố người ấy l ô uế; thịt đỏ lm l ô uế: đ l bệnh phong hủi. 16 Hoặc khi thịt đỏ lm lại chuyển sang mu trắng, th n sẽ đến với tư tế; 17 tư tế sẽ khm n: nếu vết thương đã chuyển sang mu trắng, tư tế sẽ tuyn bố vết thương l thanh sạch: người ấy thanh sạch.

 

 

 

C. Ung

 

18 Khi người no c ung ở da m đã khỏi, 19 nhưng ở chỗ ci ung lại c một nhọt trắng hay một đốm trắng đỏ nhạt, th n phải để cho tư tế khm. 20 Tư tế sẽ khm: nếu đốm ấy xem ra ăn sâu vo da v lông đã chuyển sang mu trắng, th tư tế sẽ tuyn bố người ấy l ô uế: đ l một vết thương phong hủi đã loang ra chỗ ci ung. 21 Nhưng nếu khi tư tế khm m thấy ở đ không c lông trắng, ci ung không ăn sâu vo da v đã mờ đi, th tư tế sẽ cô lập n trong vng bảy ngy. 22 Nếu vết đốm cứ loang ra trn da, th tư tế sẽ tuyn bố người ấy l ô uế: đ l một vết thương. 23 Nhưng nếu vết đốm vẫn y nguyn, không lan ra, th đ l sẹo của ci ung: tư tế sẽ tuyn bố người ấy l thanh sạch.

 

 

 

D. Phỏng

 

24 Trường hợp khc: khi người no c chỗ phỏng lửa trn da v ở chỗ phỏng c đốm trắng đỏ nhạt hoặc trắng, 25 th tư tế sẽ khm chỗ ấy: nếu lông ở đốm đã chuyển sang mu trắng, v vết đốm xem ra lõm vo da, th đ l phong hủi loang ra ở chỗ phỏng; tư tế sẽ tuyn bố người ấy l ô uế: đ l vết thương phong hủi. 26 Nhưng nếu khi tư tế khm m thấy vết đốm không c lông trắng, không ăn sâu vo da v đã mờ đi, th tư tế sẽ cô lập người ấy trong vng bảy ngy. 27 Ðến ngy thứ bảy, tư tế sẽ khm người ấy: nếu vết đốm cứ lan ra trn da, th tư tế sẽ tuyn bố người ấy l ô uế: đ l vết thương phong hủi. 28 Nhưng nếu vết đốm cứ y nguyn, không lan ra trn da, v đã mờ đi, th đ l một ci nhọt do phỏng gây ra; tư tế sẽ tuyn bố người ấy l thanh sạch, v đ l sẹo của chỗ phỏng.

 

 

 

Ð. Chốc

 

29 Khi một người đn ông hay một người đn b c vết thương ở đầu hoặc cằm, 30 th tư tế sẽ khm vết thương: nếu n xem ra lõm vo da, c lông vng v nhỏ, th tư tế sẽ tuyn bố người ấy l ô uế: đ l chốc, tức l phong hủi ở đầu hay ở cằm. 31 Nhưng nếu khi tư tế khm vết thương chốc, m n xem ra không lõm vo da v không c lông đen, th tư tế sẽ cô lập người c vết thương chốc trong vng bảy ngy. 32 Ðến ngy thứ bảy, tư tế sẽ khm vết thương: nếu chốc không lan ra, không c lông vng v chốc xem ra không lõm vo da, 33 th người ấy phải cạo đầu cạo cằm nhưng không cạo chỗ chốc, rồi tư tế sẽ lại cô lập người bị chốc trong vng bảy ngy nữa. 34 Ðến ngy thứ bảy, tư tế sẽ khm chỗ chốc: nếu chỗ chốc không lan ra trn da v xem ra không lõm vo da, th tư tế sẽ tuyn bố người ấy l thanh sạch; n sẽ giặt o v sẽ ra thanh sạch. 35 Nhưng nếu chỗ chốc cứ lan ra trn da, sau khi người ấy được tuyn bố l thanh sạch, 36 th tư tế sẽ khm người ấy: nếu chỗ chốc đã lan ra trn da, th tư tế sẽ không phải tm xem c lông vng không; người ấy ô uế. 37 Nhưng nếu chnh mắt tư tế thấy l chỗ chốc vẫn y nguyn v c lông đen mọc ở đ, th chỗ chốc đã khỏi v người ấy l thanh sạch; tư tế sẽ tuyn bố người ấy l thanh sạch.

 

 

 

E. Lang ben

 

38 Khi trn da thịt một người đn ông hay một người đn b pht ra những đốm, những đốm trắng, 39 th tư tế sẽ khm: nếu những đốm trn da thịt họ trắng đục, th đ l lang ben đã loang ra trn da: họ thanh sạch.

 

 

 

G. Si đầu

 

40 Người rụng tc ở đầu l người si đầu: người ấy thanh sạch. 41 Người rụng tc pha trước l người si trn: người ấy thanh sạch. 42 Nhưng nếu chỗ si đầu hoặc si trn c vết thương trắng đỏ nhạt, th đ l phong hủi loang ra ở chỗ si đầu hoặc si trn. 43 Tư tế sẽ khm người ấy: nếu nhọt ở vết thương c mu trắng đỏ nhạt ở chỗ si đầu hoặc si trn, trông giống như phong hủi da thịt, 44 th người ấy bị phong hủi: người ấy ô uế. Tư tế sẽ tuyn bố người ấy l ô uế; n bị vết thương ở đầu.

 

 

 

Quy chế người phong hủi

 

45 Người mắc bệnh phong hủi phải mặc o rch, xoã tc, che râu v ku ln: Ô uế! Ô uế! 46 Bao lâu cn mắc bệnh, th n ô uế; n ô uế: n phải ở ring ra, chỗ ở của n l một nơi bn ngoi trại.

 

 

 

Phong hủi ở quần o

 

47 Khi o c vết phong hủi, o len hay o gai,48 o dệt hay o đan bằng gai hoặc bằng len, hoặc da hay bất cứ đồ vật g bằng da, 49 nếu vết ấy xanh hay đỏ nhạt trn o, trn da, trn o dệt hoặc đan, hay trn bất cứ đồ vật g bằng da, th đ l vết phong hủi: phải đưa cho tư tế khm. 50 Tư tế sẽ khm vết ấy v để ring đồ vật c vết ra, trong vng bảy ngy. 51 Ðến ngy thứ bảy, tư tế sẽ khm vết ấy: nếu vết đã lan ra trn o, o dệt hay o đan, trn da, trn bất cứ đồ vật g lm bằng da, th đ l phong hủi dễ lây: vật đ l ô uế. 52 Người ta phải đốt o dệt hay o đan bằng len hay bằng gai, hay bất cứ đồ vật g bằng da c vết, v đ l phong hủi dễ lây; đồ vật ấy phải bỏ vo lửa m thiu.

 

53 Nhưng nếu khi tư tế khm, vết ấy không lan ra trn o, o dệt hoặc o đan, hay trn bất cứ đồ vật g bằng da, 54 th tư tế sẽ truyền giặt đồ vật c vết, rồi lại để ring n ra, trong vng bảy ngy nữa. 55 Sau khi vết đã được gột rửa, tư tế sẽ khm: nếu vết ấy không thay đổi hnh dạng v không lan ra, th đồ vật ấy l ô uế, cc ngươi phải bỏ vo lửa m thiu: đ l đồ vật bị ăn thủng mặt phải hay mặt tri.

 

56 Nhưng nếu khi tư tế khm, vết ấy đã mờ đi sau khi gột rửa, th tư tế sẽ x chỗ đ ra khỏi o hay khỏi da, khỏi o dệt hoặc o đan. 57 Nếu n lại xuất hiện trn o, o dệt hoặc o đan, hay bất cứ đồ vật g bằng da, th đ l phong hủi đã loang ra: ngươi phải bỏ đồ vật c vết vo lửa m thiu. 58 Áo, o dệt hoặc o đan, hay bất cứ đồ vật g bằng da, cc ngươi đã giặt m vết đã biến đi, th sẽ được giặt một lần thứ hai, v sẽ thanh sạch.

 

59 Ð l luật về vết phong hủi trn o bằng len hoặc bằng gai, o dệt hoặc o đan, hay bất cứ đồ vật g bằng da, để dựa vo đ m tuyn bố đồ vật ấy thanh sạch hay ô uế.

 

C Chương 14 C

 

 

 

10 Ngy thứ tm, n sẽ lấy hai con chin đực ton vẹn, một con chin ci ton vẹn, một tuổi, mười ba lt rưỡi tinh bột nho với dầu lm lễ phẩm, v nửa lt dầu. 11 Tư tế cử hnh lễ thanh tẩy sẽ đặt người được thanh tẩy cng với cc lễ vật trước nhan Ðức Cha, ở cửa Lều Hội Ngộ. 12 Tư tế sẽ bắt một con chin, tiến dâng lm lễ đền tội cng với nửa lt dầu, v tư tế sẽ lm nghi thức tiến dâng những thứ ấy trước nhan Ðức Cha. 13 Tư tế sẽ st tế con chin ở nơi st tế lễ vật tạ tội v lễ vật ton thiu, trong nơi thnh; C v lễ vật đền tội thuộc về tư tế, cũng như lễ vật tạ tội: đ l của rất thnh. C 14 Tư tế sẽ lấy mu lễ vật đền tội bôi vo tri tai phải người được thanh tẩy, vo ngn ci tay phải v ngn ci chân phải n. 15 Tư tế sẽ lấy nửa lt dầu, đổ một t vo lng bn tay tri; 16 Tư tế sẽ nhng một ngn tay phải vo dầu ở trong lng bn tay tri v lấy ngn tay rảy dầu bảy lần trước nhan Ðức Cha. 17 Tư tế sẽ lấy dầu cn lại trong lng bn tay bôi vo tri tai phải người được thanh tẩy, vo ngn ci tay phải v ngn ci chân phải n, bn trn mu lễ vật đền tội. 18 Chỗ dầu cn lại trong lng bn tay, tư tế sẽ bôi ln đầu người được thanh tẩy. Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội cho n trước nhan Ðức Cha.

 

19 Tư tế sẽ lm lễ tạ tội v sẽ cử hnh lễ x tội cho người đang được thanh tẩy khỏi sự ô uế, sau đ sẽ st tế lễ vật ton thiu. 20 Tư tế sẽ dâng lễ ton thiu v lễ phẩm trn bn thờ; tư tế sẽ cử hnh lễ x tội cho n v n sẽ thanh sạch.

 

21 Nếu n ngho không thể kiếm được những thứ ấy, th n sẽ chỉ bắt một con chin đực dng lm lễ đền tội, người ta sẽ lm nghi thức tiến dâng con chin ấy để cử hnh lễ x tội cho n; n cũng sẽ lấy bốn lt tinh bột nho với dầu lm lễ phẩm, một nửa lt dầu, 22 v một đôi chim gy hay một cặp bồ câu non, l những thứ n c thể kiếm được, một con sẽ dng lm lễ tạ tội, một con lm lễ ton thiu. 23 Ðến ngy thứ tm, n sẽ mang những thứ ấy đến cho tư tế, ở cửa lều Hội Ngộ, trước nhan Ðức Cha, để được thanh tẩy. 24 Tư tế sẽ lấy con chin dâng lm lễ đền tội v nửa lt dầu m lm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Cha. 25 Tư tế sẽ st tế con chin lm lễ đền tội, rồi lấy mu lễ vật đền tội bôi vo tri tai phải người được thanh tẩy, vo ngn ci tay phải v ngn ci chân phải n. 26 Tư tế sẽ đổ một t dầu vo lng bn tay tri; 27 tư tế sẽ dng một ngn tay phải lấy dầu ở trong lng bn tay tri rảy bảy lần trước nhan Ðức Cha. 28 Tư tế sẽ lấy dầu trong lng bn tay bôi vo tri tai phải người được thanh tẩy, vo ngn ci tay phải v ngn ci chân phải n, ở chỗ đã bôi mu lễ vật đền tội. 29 Chỗ dầu cn lại trong lng bn tay, tư tế sẽ bôi ln đầu người được thanh tẩy, để cử hnh lễ x tội cho n trước nhan Ðức Cha. 30 Cn đôi chim gy hay cặp bồ câu non, l những thứ người ấy c thể kiếm được, 31 th trong những con chim n đã c thể kiếm được, tư tế sẽ dâng một con lm lễ tạ tội, một con lm lễ ton thiu km với lễ phẩm. Tư tế sẽ cử hnh lễ x tội cho người được thanh tẩy, trước nhan Ðức Cha.

 

32 Ð l luật về người c vết thương phong hủi m không thể kiếm được ci cần thiết cho lễ nghi thanh tẩy của mnh.

 

 

 

Phong hủi nơi nh cửa

 

33 Ðức Cha phn với ông Mô-s v ông A-ha-ron rằng:

 

34 Khi cc ngươi vo đất Ca-na-an m Ta ban cho cc ngươi lm sở hữu, nếu Ta đặt một vết phong hủi vo một nh trong đất l sở hữu cc ngươi, 35 th chủ nh sẽ đến bo cho tư tế rằng: Tôi thấy trong nh tôi c ci g như vết phong hủi. 36 Trước khi vo khm vết đ, tư tế sẽ truyền dọn trống nh, để không c vật g trong nh ra ô uế; sau đ tư tế sẽ vo khm nh. 37 Tư tế sẽ khm vết: nếu vết ở cc tường nh lm thnh những chỗ lõm xanh xanh hoặc đỏ đỏ xem ra như ăn sâu vo tường, 38 th tư tế sẽ ra khỏi nh, đến tận cửa, v cô lập căn nh trong vng bảy ngy. 39 Ðến ngy thứ bảy, tư tế sẽ trở lại khm: nếu vết đã lan ra cc tường nh, 40 th tư tế sẽ truyền gỡ những vin đ c vết v nm ra ngoi thnh, vo một nơi ô uế; 41 rồi tư tế sẽ cho cạo tất cả bn trong nh v đổ vữa đã cạo ra ngoi thnh, vo một nơi ô uế. 42 Người ta sẽ lấy những vin đ khc thay vo cc vin đ trước, v lấy vữa khc m trt nh.

 

43 Nếu vết lại loang ra trong nh, sau khi đã gỡ đ ra, sau khi đã cạo v trt nh, 44 th tư tế sẽ đến khm: nếu vết đã lan ra trong nh, th đ l phong hủi dễ lây trong nh, nh đ ô uế. 45 Người ta sẽ ph nh đi: đ, gỗ, tất cả vữa của nh ấy, người ta sẽ đưa ra ngoi thnh, vo một nơi ô uế.

 

46 Ai vo nh trong suốt thời gian nh bị cô lập, sẽ ra ô uế cho đến chiều. 47 Ai ngủ trong nh sẽ phải giặt o, ai ăn trong nh sẽ phải giặt o. 48 Nhưng nếu khi tư tế vo khm, vết đã không lan ra trong nh sau khi trt lại nh, th tư tế sẽ tuyn bố nh ấy l thanh sạch, v vết phong hủi đã lnh.

 

49 Ðể xo tội cho nh ấy, tư tế sẽ lấy hai con chim, gỗ b hương, phẩm cnh kiến v cnh hương thảo. 50 Tư tế sẽ st tế một con chim trn một bnh snh đựng nước mạch. 51 Tư tế sẽ lấy gỗ b hương, cnh hương thảo, phẩm cnh kiến v con chim cn sống, nhng vo mu con chim đã bị st tế v vo nước mạch, v rảy vo nh bảy lần; 52 sau khi đã dng mu con chim, dng nước mạch, con chim cn sống, gỗ b hương, cnh hương thảo v phẩm cnh kiến m xo tội cho căn nh, 53 tư tế sẽ thả con chim cn sống ra ngoi đồng, ở ngoi thnh. Tư tế sẽ cử hnh nghi thức x tội cho căn nh, v nh ấy sẽ thanh sạch.

 

54 Ð l luật về mọi vết phong hủi, về chốc, 55 về phong hủi nơi o v nh cửa, 56 về nhọt, lc, đốm, 57 để xc định khi no một vật ô uế, khi no thanh sạch.

 

Ð l luật về phong hủi.

 

C Chương 15 C

 

 

 

Ô uế về sinh dục

 

A. Ðn ông

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s v ông A-ha-ron rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en v bảo chng: Khi bất cứ một người đn ông no mắc bệnh lậu trong thân thể, th bệnh lậu đ lm n ra ô uế. 3 Sự ô uế của n khi c bệnh lậu l thế ny:

 

D thân thể n tiết ra hay giữ lại mủ lậu, th n cũng mắc phải ô uế.

 

4 Mọi giường người bị lậu nằm, sẽ ra ô uế, mọi đồ vật n ngồi ln, sẽ ra ô uế.

 

5 Người no đụng vo giường của n, sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

6 Ai ngồi ln đồ vật người bị lậu đã ngồi ln, sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

7 Ai đụng đến thân thể người bị lậu, sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm, v sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

8 Nếu người bị lậu nhổ vo một người thanh sạch, người ny sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

9 Mọi ci yn người bị lậu cưỡi ln sẽ ra ô uế.

 

10 Bất cứ ai đụng vo một đồ vật no m người ấy nằm hay ngồi ln, sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

Ai mang một đồ vật như thế, sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

11 Người bị lậu chưa rửa tay m đụng vo bất cứ người no, th người ấy sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

12 Bnh snh người bị lậu đụng vo, sẽ phải đập vỡ, cn mọi bnh gỗ sẽ được rửa bằng nước.

 

13 Khi người bị lậu được lnh bệnh, n phải tnh bảy ngy mới được thanh tẩy; n phải giặt o, lấy nước tắm rửa thân thể, v n sẽ ra thanh sạch. 14 Ngy thứ tm, n sẽ bắt một đôi chim gy, hay một cặp bồ câu non, đến trước nhan Ðức Cha, ở cửa Lều Hội Ngộ, m đưa cho tư tế. 15 Tư tế sẽ dâng một con lm lễ tạ tội, một con lm lễ ton thiu; tư tế sẽ cử hnh lễ x tội cho n, trước nhan Ðức Cha, v n đã bị lậu.

 

16 Khi một người đn ông xuất tinh, th phải lấy nước tắm rửa thân thể, v sẽ ra ô uế cho đến chiều, 17 khi c xuất tinh m giây ra bất cứ o hay đồ da no, th sẽ phải lấy nước m giặt rửa, v những thứ ấy sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

18 Khi một người đn b giao hợp với một người đn ông, th cả hai phải lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

 

 

B. Ðn b

 

19 Khi một người đn b ra huyết, huyết từ thân thể chảy ra, th n sẽ ra ô uế bảy ngy v c kinh.

 

Bất cứ ai đụng vo n, sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

20 Mọi ci g n nằm khi c kinh, sẽ ra ô uế, mọi đồ vật n ngồi ln, sẽ ra ô uế. 21 Bất cứ ai đụng vo giường của n, sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều. 22 Bất cứ ai đụng vo đồ vật n đã ngồi ln, sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều. 23 Nếu c ci g trn giường hoặc trn đồ vật n đã ngồi ln, th ai đụng đến ci đ, sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

24 Nếu một người đn ông cứ nằm với n, th sự ô uế của kinh nguyệt của n sẽ truyền sang người ấy: người ấy sẽ ra ô uế trong vng bảy ngy, v bất cứ giường no người ấy nằm, sẽ ra ô uế.

 

25 Khi một người đn b bị rong huyết trong vng nhiều ngy, ngoi thời kỳ kinh nguyệt, hoặc rong huyết qu thời kỳ kinh nguyệt, th sự ô uế sẽ ko di suốt thời gian bị rong huyết; n sẽ ra ô uế như trong thời gian c kinh. 26 Mọi giường n nằm trong suốt thời gian rong huyết, sẽ ra ô uế như ci giường trong thời gian n c kinh; mọi đồ vật n ngồi ln, sẽ ra ô uế, như bị ô uế trong thời gian n c kinh. 27 Bất cứ ai đụng vo những thứ đ, sẽ ra ô uế; n sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều.

 

28 Nếu n không cn rong huyết, n phải tnh bảy ngy, sau đ sẽ được thanh sạch. 29 Ngy thứ tm, n sẽ bắt một đôi chim gy, hay một cặp bồ câu non v đem đến cho tư tế, ở cửa Lều Hội Ngộ. 30 Tư tế sẽ dâng một con lm lễ tạ tội, một con lm lễ ton thiu. Trước nhan Ðức Cha, tư tế sẽ cử hnh lễ x tội cho n, khỏi chứng rong huyết lm cho n ra ô uế.

 

 

 

Kết luận

 

31 Cc ngươi hãy bảo con ci Ít-ra-en king cữ khi bị ô uế, như vậy chng sẽ không phải chết v sự ô uế của chng, khi chng lm cho Nh Tạm của Ta ở giữa chng ra ô uế.

 

32 Ð l luật về người bị bệnh lậu v người xuất tinh v bởi vậy ra ô uế, 33 về người kh ở v kinh nguyệt, về người đn ông bị lậu hay người đn b bị rong huyết, cũng như về người đn ông nằm với người đn b bị ô uế.

 

C Chương 16 C

 

 

 

Ngy x tội

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s sau khi hai người con của ông A-ha-ron chết; chng đã chết khi lại gần Ðức Cha.

 

2 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy ni với A-ha-ron, anh ngươi, đừng vo bất cứ lc no trong thnh điện, pha sau mn trướng, trước nắp x tội ở trn Hm Bia, v như vậy n sẽ không phải chết khi Ta hiện ra trong đm mây trn nắp x tội.

 

3 A-ha-ron sẽ vo thnh điện như thế ny: N phải bắt một b tơ để lm lễ tạ tội v một cừu đực để lm lễ ton thiu. 4 N sẽ mặc o di thnh bằng vải gai, mặc trn mnh quần đi vải gai, thắt đai lưng vải gai, đội mũ tế vải gai. Ð l phẩm phục thnh, n sẽ lấy nước tắm rửa thân thể trước khi mặc vo.

 

5 N sẽ nhận hai con d đực để lm lễ tạ tội v một con cừu đực để lm lễ ton thiu, do cộng đồng con ci Ít-ra-en đem tới. 6 A-ha-ron sẽ tiến dâng con b tơ lm lễ tạ tội cho chnh mnh, v sẽ cử hnh lễ x tội cho mnh v cho nh mnh. 7 N sẽ lấy hai con d v đặt trước nhan Ðức Cha, ở cửa Lều Hội Ngộ. 8 N sẽ bắt thăm chọn giữa hai con d: một thăm dnh cho Ðức Cha, một thăm dnh cho quỷ A-da-dn. 9 A-ha-ron sẽ tiến dâng con d trng thăm dnh cho Ðức Cha v dng lm lễ tạ tội. 10 Cn con d trng thăm dnh cho A-da-dn, A-ha-ron sẽ để sống v đặt trước nhan Ðức Cha, để cử hnh lễ x tội trn n v thả n cho A-da-dn trong sa mạc.

 

11 A-ha-ron sẽ tiến dâng con b tơ dng lm lễ tạ tội cho chnh mnh, v cử hnh lễ x tội cho mnh v cho nh mnh: n sẽ st tế con b tơ lm lễ tạ tội cho chnh mnh. 12 N sẽ lấy than hồng trn bn thờ trước nhan Ðức Cha bỏ đầy vo bnh hương, sẽ bốc hai nắm đầy bột hương thơm, v đem vo pha sau mn trướng. 13 N sẽ bỏ hương vo lửa, trước nhan Ðức Cha, v khi hương như mây sẽ phủ nắp x tội ở trn Chứng Ước, v như vậy n sẽ không phải chết. 14 N sẽ dng một ngn tay lấy mu con b tơ rảy trn nắp x tội, về pha đông; rồi đằng trước nắp x tội, n cũng dng ngn tay m rảy mu bảy lần.

 

15 N sẽ st tế con d dng lm lễ tạ tội cho dân, sẽ đem mu n vo pha sau mn trướng, v cũng sẽ lấy mu đ m rảy như đã rảy mu con b tơ: n sẽ rảy mu đ ln nắp x tội, v đng trước nắp x tội. 16 N sẽ cử hnh lễ x tội cho thnh điện, v những điều ô uế của con ci Ít-ra-en v những việc phản nghịch của chng, nghĩa l mọi tội lỗi chng.

 

17 Không một người no được c mặt trong Lều Hội Ngộ, từ khi A-ha-ron vo để cử hnh lễ x tội trong thnh điện, cho đến khi n ra.

 

18 Rồi n sẽ ra ngoi, đến bn thờ ở trước nhan Ðức Cha v sẽ cử hnh lễ x tội cho bn thờ: n sẽ lấy mu con b tơ v mu con d m bôi ln cc gc cong của bn thờ. 19 N sẽ dng một ngn tay rảy mu bảy lần ln bn thờ, m thanh tẩy cho khỏi cc điều ô uế của con ci Ít-ra-en, v thnh hiến bn thờ.

 

20 Khi đã cử hnh xong lễ x tội cho thnh điện, cho Lều Hội Ngộ v bn thờ, n sẽ cho dẫn con d cn sống tới. 21 A-ha-ron sẽ đặt hai tay ln đầu con d cn sống, sẽ xưng th trn con vật mọi lỗi lầm của con ci Ít-ra-en, mọi việc phản nghịch của chng, nghĩa l mọi tội lỗi chng; n sẽ trt cả ln đầu con d, rồi sẽ dng tay một người đang chờ sẵn m thả vo sa mạc. 22 Con d sẽ mang trn mnh mọi lỗi lầm của chng vo hoang địa.

 

23 A-ha-ron sẽ vo trong Lều Hội Ngộ, cởi phẩm phục bằng vải gai n đã mặc khi vo thnh điện; v để lại đ. 24 N sẽ lấy nước tắm rửa thân thể trong một nơi thnh, v sẽ mặc lại phẩm phục. Rồi n sẽ ra m dâng lễ ton thiu của mnh v lễ ton thiu của dân; n sẽ cử hnh lễ x tội cho chnh mnh v cho dân. 25 Cn mỡ của lễ tạ tội, th n sẽ đốt cho chy nghi ngt ở bn thờ.

 

26 Người đã thả con d dnh cho A-da-dn sẽ giặt o, lấy nước tắm rửa thân thể, sau đ mới được về trại. 27 Con b tơ dng lm lễ tạ tội v con d dng lm lễ tạ tội, m mu đã được đưa vo thnh điện để cử hnh lễ x tội, người ta sẽ đem ra bn ngoi trại, bỏ vo lửa m thiu, cả da, cả thịt, cả phân. 28 Người đã đốt những con vật đ phải giặt o, lấy nước tắm rửa thân thể, sau đ mới được về trại.

 

29 Ð sẽ l quy tắc vĩnh viễn cho cc ngươi.

 

30 Thật vậy, ngy ấy, sẽ cử hnh lễ x tội cho cc ngươi, để thanh tẩy cc ngươi: trước nhan Ðức Cha, cc ngươi sẽ được thanh sạch khỏi mọi tội lỗi của cc ngươi. 31 Ðối với cc ngươi, đ sẽ l một ngy sa-bt, một ngy nghỉ: đ l quy tắc vĩnh viễn.

 

32 Tư tế đã được xức dầu v được trao quyền lm tư tế thay cho cha mnh, sẽ cử hnh lễ x tội. N sẽ mặc phẩm phục bằng vải gai, phẩm phục thnh; 33 n sẽ cử hnh lễ x tội cho thnh điện cực thnh; n sẽ cử hnh lễ x tội cho Lều Hội Ngộ v cho bn thờ; n sẽ cử hnh lễ x tội cho cc tư tế v cho ton dân trong đại hội. 34 Ð sẽ l quy tắc vĩnh viễn cho cc ngươi: mỗi năm một lần sẽ cử hnh lễ x tội cho con ci Ít-ra-en khỏi mọi tội của chng.

 

Người ta đã lm như Ðức Cha truyền cho ông Mô-s.

 

C Chương 17 C

 

IV. Luật Về Sự Thnh Thiện

 

 

 

St sinh. Cc lễ vật.

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng: 2 Hãy ni với A-ha-ron, với cc con n cng ton thể con ci Ít-ra-en, v bảo chng: Ðây l lời Ðức Cha truyền:

 

3 Bất cứ người đn ông no thuộc nh Ít-ra-en giết b, chin, hoặc d trong trại, hay giết ngoi trại, 4 m không mang con vật đến cửa Lều Hội Ngộ để dâng lm lễ tiến cho Ðức Cha trước Nh Tạm Ðức Cha, th n sẽ chịu trch nhiệm về mu ấy: n đã đổ mu, n sẽ bị khai trừ khỏi dân n. 5 Như vậy, con ci Ít-ra-en sẽ mang đến những hy lễ m chng tế ở ngoi đồng; chng sẽ mang đến cho tư tế, để dâng Ðức Cha, ở cửa Lều Hội Ngộ, v chng sẽ tế dâng Ðức Cha lm hy lễ kỳ an. 6 Tư tế sẽ rảy mu trn bn thờ Ðức Cha ở cửa Lều Hội Ngộ, v sẽ đốt mỡ cho chy nghi ngt thnh hương thơm lm vui lng Ðức Cha. 7 Chng sẽ không cn tế dâng cc hy lễ của chng cho cc thần d, những thần chng chạy theo m lm điếm. Ð l quy tắc vĩnh viễn cho chng, cho cc thế hệ của chng.

 

8 Ngươi hãy bảo chng: bất cứ người no, thuộc nh Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chng, dâng lễ ton thiu hay hy lễ, 9 m không đem đến cửa Lều Hội Ngộ để dâng ln Ðức Cha, th người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dng họ.

 

10 Bất cứ người no thuộc nh Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chng, ăn bất cứ thứ huyết no, th Ta sẽ quay mặt lại phạt kẻ ăn huyết v sẽ khai trừ khỏi dân n; 11 v mạng sống của xc thịt th ở trong mu, v Ta, Ta đã ban mu cho cc ngươi, trn bn thờ, để cử hnh lễ x tội cho mạng sống cc ngươi. Thật vậy, mu x tội được v n l mạng sống. 12 V thế, Ta đã bảo con ci Ít-ra-en: Không một ai trong cc ngươi được ăn huyết, ngoại kiều sống giữa cc ngươi cũng không được ăn huyết.

 

13 Bất cứ người no, thuộc con ci Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chng, săn được một con th hoặc một con chim được php ăn, th phải đổ mu n ra v lấy bụi đất phủ ln; 14 v mạng sống của mọi xc thịt l mu n bao lâu n cn sống, v Ta đã bảo con ci Ít-ra-en: Cc ngươi không được ăn huyết của bất cứ xc thịt no, v mạng sống của mọi xc thịt l mu n; bất cứ ai ăn huyết sẽ bị khai trừ.

 

15 Phm người no, d l người bản xứ hay ngoại kiều, ăn con vật chết hay bị x, sẽ phải giặt o, lấy nước m tắm rửa, v sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi n sẽ được thanh sạch. 16 Nếu n không giặt o v tắm rửa thân thể, n sẽ phải mang lấy tội mnh.

 

C Chương 18 C

 

 

 

Những điều cấm đon về sinh dục

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en v bảo chng: Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi. 3 Cc ngươi không được lm như người ta lm trn đất Ai-cập, nơi cc ngươi đã ở; cc ngươi không được lm như người ta lm trn đất Ca-na-an, nơi Ta sắp đưa cc ngươi vo. Cc ngươi không được theo cc quy tắc của chng. 4 Cc ngươi hãy thi hnh cc quyết định của Ta, giữ v theo cc quy tắc của Ta.

 

5 Cc ngươi phải giữ cc quy tắc v quyết định của Ta: khi con người đem cc điều ấy ra thực hnh th nhờ đ sẽ được sống.

 

Ta l Ðức Cha.

 

6 Không người no trong cc ngươi được đến gần một người b con ruột thịt để lột trần chỗ kn của n. Ta l Ðức Cha.

 

7 Ngươi không được lột trần chỗ kn của cha ngươi v chỗ kn của mẹ ngươi: đ l mẹ ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kn của n.

 

8 Ngươi không được lột trần chỗ kn của vợ của cha ngươi: đ l chỗ kn của cha ngươi.

 

9 Ngươi không được lột trần chỗ kn của chị em ngươi, d l con gi của cha ngươi hay con gi của mẹ ngươi, sinh tại nh hay sinh ở ngoi; ngươi không được lột trần chỗ kn của chng.

 

10 Ngươi không được lột trần chỗ kn của chu nội gi hay chu ngoại gi ngươi, v đ l chỗ kn của ngươi.

 

11 Ngươi không được lột trần chỗ kn của chị em cng cha khc mẹ với ngươi: đ l chị em ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kn của chng.

 

12 Ngươi không được lột trần chỗ kn của chị em gi của cha ngươi: đ l ruột thịt của cha ngươi.

 

13 Ngươi không được lột trần chỗ kn của chị em gi của mẹ ngươi: đ l ruột thịt của mẹ ngươi.

 

14 Ngươi không được lột trần chỗ kn của ch bc ngươi; ngươi không được đến gần vợ của chng: đ l bc gi, l thm ngươi.

 

15 Ngươi không được lột trần chỗ kn của con dâu ngươi: đ l vợ của con trai ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kn của n.

 

16 Ngươi không được lột trần chỗ kn của chị em dâu ngươi: đ l chỗ kn của anh em ngươi.

 

17 Ngươi không được lột trần chỗ kn của một người đn b v của con gi n; ngươi không được lấy chu nội gi hay chu ngoại gi của n để lột trần chỗ kn của chng: đ l ruột thịt của n; đ l tội c ty trời.

 

18 Ngươi không được lấy chị em của vợ ngươi m gây ra cảnh ghen tuông, khi lột trần chỗ kn của chng, lc vợ ngươi cn sống.

 

19 Ngươi không được đến gần một người đn b đang bị ô uế v kinh nguyệt, để lột trần chỗ kn của n.

 

20 Ngươi không được giao hợp với vợ của một người đồng bo, để khỏi ra ô uế v người đn b ấy.

 

21 Ngươi không được lấy đứa no trong con ci ngươi m nhượng lại cho thần Mô-lc v không được xc phạm đến danh của Thin Cha ngươi. Ta l Ðức Cha.

 

22 Ngươi không được nằm với đn ông như nằm với đn b: đ l điều gh tởm.

 

23 Ngươi không được giao hợp với bất cứ con vật no, để khỏi ra ô uế v n; đn b không được đứng trước th vật để giao cấu với n: đ l điều qui đản.

 

24 Cc ngươi đừng lm cho mnh ra ô uế v tất cả những điều đ, bởi lẽ tại tất cả những điều đ, m cc dân tộc Ta sắp tống đi cho khuất mắt cc ngươi, đã ra ô uế. 25 Ðất đã ra ô uế: Ta đã phạt n v tội lỗi n, v n đã mửa dân cư n ra. 26 Phần cc ngươi, hãy giữ cc quy tắc v quyết định của Ta, v không được lm một điều no trong những điều gh tởm ấy, d l người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa cc ngươi. 27 Thật vậy, những người ở trong đất trước cc ngươi đã lm tất cả những điều gh tởm ấy, v đất đã ra ô uế. 28 Nhưng đất sẽ không mửa cc ngươi ra, khi cc ngươi lm cho n ra ô uế, như n đã mửa dân tộc ở đ trước cc ngươi. 29 V bất cứ ai lm một trong những điều gh tởm ấy, th chnh người lm sẽ bị khai trừ ra khỏi dân n. 30 Cc ngươi phải giữ điều Ta truyền giữ, l không được thực hnh cc quy tắc gh tởm m người ta đã thực hnh trước cc ngươi, v cc ngươi không được lm cho mnh ra ô uế v những điều ấy. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

C Chương 19 C

 

 

 

Chỉ thị về luân lý v phụng tự

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy ni với ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en v bảo chng: Cc ngươi phải thnh thiện, v Ta, Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi, Ta l Ðấng Thnh.

 

3 Mỗi người trong cc ngươi phải knh sợ cha mẹ.

 

Cc ngươi phải giữ những ngy sa-bt của Ta. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

4 Cc ngươi không được hướng về cc t thần, không được đc tượng thần m thờ. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

5 Khi cc ngươi tế hy lễ kỳ an dâng Ðức Cha, cc ngươi phải tế thế no để được đoi nhận. 6 Phải ăn lễ vật đ trong ngy tế lễ v ngy hôm sau; sang ngy thứ ba, ci g cn lại phải bỏ vo lửa m thiu. 7 Sang ngy thứ ba m cứ ăn, th đ l thịt ôi, v lễ tế sẽ không được đoi nhận. 8 Người no ăn, phải mang lấy tội mnh, v đã xc phạm đến của được thnh hiến cho Ðức Cha; người ấy sẽ bị khai trừ ra khỏi dng họ.

 

9 Khi cc ngươi gặt la trong đất của cc ngươi, (cc) ngươi không được gặt cho tới st bờ ruộng; la gặt st, (cc) ngươi không được mt. 10 Vườn nho (cc) ngươi, (cc) ngươi không được hi lại, những tri rớt, (cc) ngươi không được nhặt: (cc) ngươi sẽ bỏ lại cho người ngho v ngoại kiều. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

11 Cc ngươi không được trộm cắp, không được ni dối, không được lừa gạt đồng bo mnh. 12 Cc ngươi không được lấy danh Ta m thề gian: lm thế l (cc) ngươi xc phạm đến danh Thin Cha của (cc) ngươi. Ta l Ðức Cha. 13 Ngươi không được bc lột người đồng loại, không được cướp của; tiền công người lm thu, ngươi không được giữ lại qua đm cho đến sng. 14 Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người m vấp chân, nhưng phải knh sợ Thin Cha của ngươi, Ta l Ðức Cha. 15 Cc ngươi không được lm điều bất công khi xt xử: không được thin vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xt xử công minh cho người đồng bo. 16 Ngươi không được vu khống những người trong dng họ, không được ra to đi người đồng loại phải chết. Ta l Ðức Cha. 17 Ngươi không được để lng ght người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trch người đồng bo, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội v n. 18 Ngươi không được trả th, không được on hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yu đồng loại như chnh mnh. Ta l Ðức Cha.

 

19 Cc ngươi phải giữ cc quy tắc của Ta.

 

Ngươi không được cho hai con vật khc giống giao cấu với nhau, không được gieo trong cnh đồng của ngươi hai thứ hạt khc nhau, không được mặc o vải hỗn hợp, dệt bằng hai thứ sợi khc nhau.

 

20 Khi một người đn ông giao hợp với một người đn b, m người ny lại l tỳ thiếp của một người đn ông khc, nhưng chưa được chuộc hay phng thch, th người đn ông kia sẽ bị phạt; chng sẽ không bị xử tử, v người đn b chưa được phng thch. 21 Người đn ông sẽ đem dâng Ðức Cha lễ vật đền tội của mnh ở cửa Lều Hội Ngộ, đ l con cừu đực dng lm lễ đền tội. 22 Tư tế sẽ lấy con cừu đực dng lm lễ đền tội m cử hnh lễ x tội cho n, trước nhan Ðức Cha, v tội n đã phạm, v n sẽ được tha tội đã phạm.

 

23 Khi cc ngươi đã vo đất v trồng bất cứ cây ăn tri no, th cc ngươi sẽ kể tri n l chưa cắt b; trong ba năm cc ngươi phải coi tri n l chưa cắt b, không được ăn. 24 Năm thứ tư, mọi tri n sẽ được thnh hiến trong một buổi lễ mừng Ðức Cha. 25 Năm thứ năm, cc ngươi được ăn tri n; như thế hoa tri n sẽ tăng thm cho cc ngươi. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

26 Cc ngươi không được ăn g với mu. Cc ngươi không được lm nghề tướng số, chim tinh.

 

27 Cc ngươi không được hớt tc vng quanh đầu, không được xn râu. 28 Cc ngươi không được rạch mnh m để tang một người chết, không được xăm mnh. Ta l Ðức Cha. 29 Ðừng xc phạm đến con gi ngươi, nghĩa l bắt n lm điếm, kẻo đất cũng lm điếm v trn ngập tội c ty trời.

 

30 Cc ngươi phải giữ cc ngy sa-bt của Ta v knh trọng thnh điện của Ta. Ta l Ðức Cha.

 

31 Cc ngươi không được đến với cc người ngồi đồng ngồi bng v không được hỏi ý kiến chng, kẻo v chng m ra ô uế. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

32 Thấy người đầu bạc, ngươi phải đứng ln, ngươi phải knh trọng người gi cả: như vậy l ngươi knh sợ Thin Cha của ngươi. Ta l Ðức Cha. 33 Khi c ngoại kiều cư ngụ với (cc) ngươi trong xứ cc ngươi, cc ngươi đừng bức hiếp n. 34 (Cc) ngươi phải đối xử với người ngoại kiều cư ngụ với cc ngươi như với một người bản xứ, một người trong cc ngươi; (cc) ngươi phải yu n như chnh mnh, v cc ngươi đã từng l ngoại kiều tại đất Ai-cập. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

35 Cc ngươi không được lm điều bất công khi xt xử, cũng như khi đo đạc hay cân đong. 36 Cc ngươi phải c cn cân đng, quả cân đng, đng thng, đng lt. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi, Ðấng đã đưa cc ngươi ra khỏi đất Ai-cập.

 

37 Cc ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết định của Ta v đem ra thực hnh. Ta l Ðức Cha.

 

C Chương 20 C

 

 

 

Quy định về hnh phạt

 

A. Tội về nghi tiết

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en: Bất cứ người no, thuộc con ci Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống tại Ít-ra-en, dâng một đứa trong con ci mnh cho thần Mô-lc, th sẽ bị xử tử; dân trong xứ sẽ nm đ n. 3 Phần Ta, Ta sẽ quay mặt lại phạt n v sẽ khai trừ khỏi dân n, v n đã dâng một đứa con trong con ci mnh cho thần Mô-lc, khiến thnh điện Ta ra ô uế v thnh danh Ta bị xc phạm. 4 Nếu dân trong xứ che mắt không nhn người ấy, khi n dâng một đứa trong con ci mnh cho thần Mô-lc, để khỏi phải giết n, 5 th chnh Ta sẽ hướng mặt Ta về người ấy v dng họ n, Ta sẽ khai trừ n v những kẻ lm điếm như n, những kẻ chạy theo thần Mô-lc m lm điếm, Ta sẽ khai trừ khỏi dân của chng.

 

6 Người no đến với cc người ngồi đồng ngồi bng để chạy theo chng m lm điếm, th Ta sẽ quay mặt lại phạt người ấy v sẽ khai trừ khỏi dân n.

 

7 Cc ngươi phải nn thnh v phải thnh thiện, v Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

 

 

B. Tội lin quan đến gia đnh

 

8 Cc ngươi phải giữ cc quy tắc của Ta v đem ra thực hnh. Ta l Ðức Cha, Ðấng thnh hiến cc ngươi.

 

9 Vậy: Bất cứ người no nguyền rủa cha mẹ, th phải bị xử tử. N đã nguyền rủa cha mẹ, th mu n đổ xuống đầu n.

 

10 Khi người đn ông no ngoại tnh với đn b c chồng, ngoại tnh với vợ người đồng loại, th cả đn ông ngoại tnh lẫn đn b ngoại tnh phải bị xử tử.

 

11 Khi người đn ông no nằm với vợ của cha mnh, th đã lột trần chỗ kn của cha mnh; cả hai phải bị xử tử, mu chng đổ xuống đầu chng.

 

12 Khi người đn ông no nằm với con dâu mnh, th cả hai phải bị xử tử; chng đã lm điều qui đản, mu chng đổ xuống đầu chng.

 

13 Khi người đn ông no nằm với một người đn ông như nằm với đn b, th cả hai đã lm điều gh tởm; chng phải bị xử tử, mu chng đổ xuống đầu chng.

 

14 Khi người đn ông no lấy cả con gi lẫn mẹ, th đ l tội c ty trời; người ta sẽ bỏ n v hai người đn b vo lửa m thiu, để không cn tội c ty trời giữa cc ngươi.

 

15 Khi người đn ông no giao hợp với con vật, th phải bị xử tử, v cc ngươi sẽ giết con vật.

 

16 Khi người đn b no đến gần bất cứ con vật no để giao cấu với n, th (cc) ngươi phải giết người đn b v con vật; chng phải bị xử tử, mu chng đổ xuống đầu chng.

 

17 Khi người đn ông no lấy chị em mnh, d l con gi của cha mnh hay con gi của mẹ mnh, v thấy chỗ kn của người chị em cũng như người ny thấy chỗ kn của n, th đ l điều bỉ ổi; chng sẽ bị khai trừ trước mắt những người thuộc về dân của chng; n đã lột trần chỗ kn của người chị em n, th n sẽ phải mang lấy tội mnh.

 

18 Khi người đn ông no nằm với một người đn b đang kh ở, v lột trần chỗ kn của người đn b, th n phơi by nguồn mu của người đn b, v người đn b lột trần nguồn mu của mnh; cả hai sẽ bị khai trừ khỏi dân chng.

 

19 Ngươi không được lột trần chỗ kn của chị em gi của mẹ ngươi hay chị em gi của cha ngươi; đ l lột trần người ruột thịt của chnh mnh; chng sẽ phải mang lấy tội mnh.

 

20 Khi người đn ông no nằm với bc gi hay thm mnh, th đã lột trần chỗ kn của bc hay ch mnh, chng sẽ phải mang lấy tội mnh, chng sẽ chết không con ci.

 

21 Khi người đn ông no lấy chị dâu hay em dâu mnh, th đ l một điều nhơ nhớp; n đã lột trần chỗ kn của anh em n, chng sẽ không c con ci.

 

 

 

Lời khuyn nhủ cuối cng

 

22 Cc ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết định của Ta v đem ra thực hnh; như vậy đất Ta sắp đưa cc ngươi vo ở đ, sẽ không mửa cc ngươi ra. 23 Cc ngươi không được theo cc quy tắc của dân tộc m Ta sắp tống đi cho khuất mắt cc ngươi, v chng đã lm tất cả những điều đ, v Ta đã chn ngấy chng. 24 Bởi vậy Ta đã ni với cc ngươi: Chnh cc ngươi sẽ chiếm hữu đất đai của chng, v chnh Ta sẽ ban cho cc ngươi chiếm hữu n, miền đất trn trề sữa v mật. Chnh Ta, Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi, đã tch biệt cc ngươi ra khỏi cc dân. 25 Vậy cc ngươi phải phân biệt giữa th vật thanh sạch v ô uế, giữa chim ô uế v thanh sạch; cc ngươi đừng lm cho chnh mnh ra kinh tởm v th vật, cc loi chim v mọi loi b dưới đất, tức l cc loi Ta đã phân biệt để cc ngươi coi chng l ô uế.

 

26 Cc ngươi phải thuộc về Ta, phải thnh thiện, v Ta, Ðức Cha, Ta l Ðấng Thnh, v Ta đã tch biệt cc ngươi ra khỏi cc dân để cc ngươi thuộc về Ta.

 

27 Khi người đn ông hay người đn b no c ma nhập thần ốp, th phải bị xử tử; người ta sẽ nm đ chng, mu chng đổ xuống đầu chng.

 

C Chương 21 C

 

 

 

Sự thnh thiện của hng tư tế

 

A. Cc tư tế

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s:

 

2 ngoại trừ v một người gần nhất, một người ruột thịt: mẹ, cha, con trai, con gi, anh em n. 3 Một người chị em cn trinh, vẫn l người gần nhất với n, v chưa thuộc về một người đn ông, th n c thể lm cho mnh ra ô uế v người ấy. 4 V l người đứng đầu trong dng họ mnh, n không được lm cho mnh ra ô uế m trở nn phm tục.

 

5 Cc tư tế không được cạo đầu v cắt riềm râu, không được rạch mnh. 6 Chng sẽ được thnh hiến cho Thin Cha của chng v không được xc phạm đến danh Thin Cha của chng, v chng l những người tiến dâng ln Ðức Cha cc lễ hoả tế, l thức ăn dnh cho Thin Cha của chng; chng phải sống thnh thiện.

 

7 Chng không được lấy một gi điếm hay một người đn b bị lm nhục, chng không được lấy một người đn b bị chồng bỏ, v tư tế được thnh hiến cho Thin Cha của mnh.

 

8 Ngươi phải coi n l thnh, v n l người tiến dâng thức ăn dnh cho Thin Cha của ngươi: đối với ngươi, n sẽ l thnh, v Ta l Ðấng Thnh, Ta, Ðức Cha, Ðấng thnh ho cc ngươi.

 

9 Nếu con gi của một tư tế lm nhục chnh mnh m đi lm điếm, th n lm nhục chnh cha n; n phải bị bỏ vo lửa m thiu.

 

 

 

B. Thượng tế

 

10 Tư tế lớn nhất trong hng anh em n, người đã được đổ dầu tấn phong ln đầu v được trao quyền khi mặc phẩm phục, th không được xoã tc v x o, 11 không được đến gần người chết no, v không được lm cho mnh ra ô uế, d v cha hay v mẹ mnh. 12 N không được ra khỏi thnh điện v không được xc phạm đến thnh điện của Thin Cha n, v n đã được dầu tấn phong của Thin Cha n ghi dấu trn mnh. Ta l Ðức Cha.

 

13 N sẽ cưới một người nữ cn trinh. 14 Ðn b go hay bị chồng bỏ, người bị lm nhục hay lm điếm, những người đ n không được lấy, m chỉ được lấy một trinh nữ trong gia tộc mnh lm vợ; 15 như vậy, n sẽ không lm nhục dng dõi n trong gia tộc n, v Ta l Ðức Cha, Ðấng thnh ho n.

 

 

 

C. Những trường hợp không được lm tư tế

 

16 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

17 Hãy ni với A-ha-ron: Qua cc thế hệ, người đn ông no trong dng dõi ngươi c tật, th không được lại gần để tiến dâng thức ăn dnh cho Thin cha của n. 18 Thật vậy, bất cứ người no c tật không được lại gần: người đui m, qu quặt, dị tướng, dị hnh, 19 người bị gãy chân gãy tay, 20 g, ci, bị đốm ở mắt, ghẻ, hắc lo, hay bị giập tinh hon. 21 Bất cứ người đn ông no trong dng dõi tư tế A-ha-ron c tật, th không được đến gần để tiến dâng cc lễ hoả tế ln Ðức Cha; n c tật, n không được đến gần để tiến dâng thức ăn dnh cho Thin Cha của n.

 

22 Thức ăn dnh cho Thin Cha của n, những của rất thnh, v những của thnh, n được ăn, 23 nhưng n không được tới chỗ mn trướng, không được đến gần bn thờ, v n c tật; như vậy n sẽ không xc phạm đến cc nơi thnh của Ta, v Ta l Ðức Cha, Ðấng thnh ho những nơi ấy.

 

24 Ông Mô-s ni thế với ông A-ha-ron, với cc con ông ny v ton thể con ci Ít-ra-en.

 

C Chương 22 C

 

 

 

Phải thnh mới được ăn của thnh

 

A. Cc tư tế

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy bảo A-ha-ron v cc con n, trong những trường hợp sau đây, phải king những của thnh con ci Ít-ra-en thnh hiến cho ta, để khỏi xc phạm đến thnh danh Ta. Ta l Ðức Cha. 3 Hãy bảo chng: Trong cc thế hệ cc ngươi, bất cứ người no trong dng dõi cc ngươi, khi bị ô uế, m lại gần cc của thnh con ci Ít-ra-en thnh hiến cho Ðức Cha, th người ấy sẽ bị khai trừ cho khuất mắt Ta. Ta l Ðức Cha.

 

4 Không người no trong dng dõi A-ha-ron bị phong hủi hay bị lậu, được ăn cc của thnh khi chưa được thanh sạch. Ai đụng vo bất cứ ci g đã ra ô uế v xc chết, người đn ông đã xuất tinh, 5 người đn ông đã đụng vo bất cứ một con vật nhỏ no lm cho người ấy ra ô uế, hay đụng vo người no lm cho người ấy ra ô uế, d l thứ ô uế no, 6 ai đã đụng vo những thứ như vậy, sẽ ra ô uế cho đến chiều, v không được ăn những của thnh khi chưa lấy nước tắm rửa thân thể. 7 Lc mặt trời lặn, n sẽ được thanh sạch, bấy giờ n được ăn những của thnh, v đ l thức ăn của n.

 

8 Con vật chết hay bị th dữ x, n không được ăn, kẻo ra ô uế v vật đ. Ta l Ðức Cha.

 

9 Chng phải giữ điều Ta truyền giữ, nếu không sẽ mang tội v chuyện đ v phải chết v phạm đến của thnh. Ta l Ðức Cha, Ðấng thnh ho những của ấy.

 

 

 

B. Người ngoi

 

10 Không người ngoi no được ăn của thnh; khch trọ nh tư tế v người lm thu không được ăn của thnh. 11 Nhưng nếu tư tế dng tiền m mua người no, th người ấy được ăn; nô lệ sinh ra trong nh cũng được ăn thức ăn của tư tế. 12 Con gi một tư tế, nếu lấy một người ngoi, th không được ăn phần trch ra từ cc của thnh; 13 nhưng nếu con gi tư tế go chồng hay bị chồng bỏ, m không c con, trở về nh cha mnh như khi cn trẻ, th được ăn thức ăn của cha, mặc dầu không một người ngoi no được ăn. 14 Nếu người no vô ý ăn của thnh, th phải đền của thnh cho tư tế, cộng thm một phần năm.

 

15 Cc tư tế không được phạm đến cc của thnh con ci Ít-ra-en đã trch dâng Ðức Cha; 16 tư tế sẽ lm cho chng mang một lỗi, một lỗi m chng phải đền v đã ăn cc của thnh, v Ta l Ðức Cha, Ðấng thnh ho những của ấy.

 

 

 

C. Tế vật

 

17 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

18 Hãy ni với A-ha-ron, với cc con n cng ton thể con ci Ít-ra-en, v bảo chng: Bất cứ người no, trong nh Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống tại Ít-ra-en, v đã khấn hứa hay tự nguyện, m dâng lễ tiến của mnh, v tiến dâng Ðức Cha lm lễ ton thiu 19 th phải dâng một con đực ton vẹn bắt từ đn b, chin hay d, nếu muốn được đoi nhận. 20 Cc ngươi không được tiến dâng con vật no c tật, v cc ngươi sẽ không được đoi nhận. 21 Khi một người tiến dâng Ðức Cha b hay chin d lm hy lễ kỳ an để giữ trọn lời khấn hứa hoặc v đã tự nguyện, th con vật phải ton vẹn, không c một tật no, nếu muốn được đoi nhận. 22 Con vật m, qu, bị cắt xẻo, lở lot, ghẻ, hắc lo, th cc ngươi không được tiến dâng ln Ðức Cha, không được lấy phần no đặt trn bn thờ lm lễ hoả tế dâng Ðức Cha. 23 B, chin d dị hnh hay ci, ngươi c thể dâng lm lễ vật tự nguyện, nhưng nếu dâng lm lễ vật đã khấn hứa, th chng sẽ không được đoi nhận. 24 Cc ngươi không được tiến dâng Ðức Cha một con vật c tinh hon bị giập, bị nghiền, bị moi hay cắt; cc ngươi không được lm thế trong đất cc ngươi. 25 Cc ngươi không được nhận những con vật như thế từ tay người nước ngoi, để tiến dâng lm thức ăn dnh cho Thin Cha cc ngươi: chng bị thiến tức l c tật, chng sẽ không được đoi nhận như lễ vật của cc ngươi.

 

26 ÐỨC CHÚA phn với ông Mô-s rằng: 27 B, chin hay d, sau khi sinh, sẽ ở với mẹ n bảy ngy; từ ngy thứ tm trở đi, n sẽ được đoi nhận lm lễ tiến, lm lễ hoả tế dâng Ðức Cha. 28 D l b hay chin d, ngươi không được st tế mẹ v con cng một ngy. 29 Khi cc ngươi dâng Ðức Cha hy lễ tạ ơn, hãy dâng thế no để được đoi nhận; 30 phải ăn lễ vật trong chnh ngy đ, cc ngươi không được để lại g cho đến sng hôm sau. Ta l Ðức Cha.

 

 

 

Lời khuyn nhủ cuối cng

 

31 Cc ngươi phải giữ cc mệnh lệnh của Ta v đem ra thực hnh. Ta l Ðức Cha. 32 Cc ngươi không được xc phạm đến thnh danh Ta, để Ta biểu dương sự thnh thiện của Ta giữa con ci Ít-ra-en. Ta l Ðức Cha, Ðấng thnh ho cc ngươi. 33 Ðấng đã đưa cc ngươi ra khỏi đất Ai-cập để lm Thin Cha của cc ngươi, chnh l Ta, Ðức Cha.

 

C Chương 23 C

 

 

 

Nghi thức cử hnh cc lễ trong năm

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en v bảo chng: Cc đại lễ của Ðức Cha l những ngy m cc ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng Ta. Ðây l những đại lễ của Ta:

 

 

 

A. Ngy sa-bt

 

3 Trong su ngy, người ta sẽ lm công việc của mnh; cn ngy thứ bảy l ngy sa-bt, một ngy nghỉ, c cuộc họp để thờ phượng, cc ngươi không được lm công việc no. Ð l ngy sa-bt knh Ðức Cha, tại khắp nơi cc ngươi ở.

 

4 Ðây l cc đại lễ của Ðức Cha, cc cuộc họp để thờ phượng m cc ngươi phải triệu tập vo thời gian ấn định:

 

5 Thng thứ nhất, ngy mười bốn trong thng, vo lc chập tối, l lễ Vượt Qua knh Ðức Cha. 6 Ngy mười lăm thng ấy l lễ Bnh Không Men knh Ðức Cha. Trong vng bảy ngy, cc ngươi phải ăn bnh không men. 7 Ngy đầu tin, cc ngươi phải họp nhau để thờ phượng Ta, cc ngươi không được lm một công việc nặng nhọc no. 8 Trong vng bảy ngy, cc ngươi phải tiến dâng lễ hoả tế ln Ðức Cha. Ngy thứ bảy, c cuộc họp để thờ phượng Ta, cc ngươi không được lm một công việc nặng nhọc no.

 

 

 

C. Dâng b la đầu ma

 

9 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

10 Hãy ni với con ci Ít-ra-en v bảo chng: Khi cc ngươi vo đất Ta ban cho cc ngươi, v gặt ma ở đ, th phải đem đến cho tư tế một b la, sản phẩm đầu ma gặt hi của cc ngươi. 11 N sẽ lm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Cha để cc ngươi được đoi nhận; tư tế sẽ lm nghi thức tiến dâng hôm sau ngy sa-bt. 12 Ngy cc ngươi lm nghi thức tiến dâng b la ấy, cc ngươi phải dâng một con chin ton vẹn, một tuổi, lm lễ ton thiu ln Ðức Cha, 13 cng với lễ phẩm l chn lt tinh bột nho với dầu: đ l lễ hoả tế dâng Ðức Cha, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha; lễ tưới rượu km theo l hai lt. 14 Cho đến chnh ngy đ, khi cc ngươi mang lễ phẩm của Thin Cha cc ngươi đến, cc ngươi không được ăn bnh, ăn gi la rang v hột la mới. Ð l quy tắc vĩnh viễn cho cc thế hệ của cc ngươi, tại khắp nơi cc ngươi ở.

 

15 Từ hôm sau ngy sa-bt, ngy cc ngươi đem b la đến để lm nghi thức tiến dâng, cc ngươi phải tnh bảy tuần, bảy tuần chẵn. 16 Cc ngươi phải tnh năm mươi ngy cho đến hôm sau ngy sa-bt thứ bảy, v cc ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới ln Ðức Cha: 17 từ những nơi cc ngươi ở, cc ngươi phải đem đến hai chiếc bnh để lm nghi thức tiến dâng, bnh lm bằng chn lt tinh bột v trộn men m nướng: đ l của đầu ma dâng Ðức Cha. 18 Thm vo với bnh, cc ngươi phải tiến dâng bảy con chin ton vẹn, một tuổi, một con b tơ v hai con cừu đực lm lễ ton thiu dâng Ðức Cha, cng với lễ phẩm v lễ tưới rượu km theo: đ l lễ hoả tế, l hương thơm lm vui lng Ðức Cha. 19 Cc ngươi phải lấy một con d đực lm lễ tạ tội v hai con chin một tuổi lm hy lễ kỳ an; 20 tư tế sẽ lm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Cha hai con chin cng với bnh đầu ma: đ l của thnh thuộc về Ðức Cha, dnh cho tư tế.

 

21 Chnh ngy đ, cc ngươi phải triệu tập dân, phải họp nhau để thờ phượng Ta; cc ngươi không được lm một công việc nặng nhọc no. Ð l quy tắc vĩnh viễn cho cc thế hệ của cc ngươi, tại khắp nơi cc ngươi ở.

 

22 Khi cc ngươi gặt la trong đất cc ngươi, (cc) ngươi không được gặt cho tới st bờ ruộng; la gặt st, (cc) ngươi không được mt: (cc) ngươi sẽ bỏ lại cho người ngho v ngoại kiều. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

23 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

24 Hãy ni với con ci Ít-ra-en v bảo chng: Thng thứ bảy, ngy mồng một, đối với cc ngươi sẽ l một ngy nghỉ, một ngy tưởng niệm giữa tiếng reo h, v họp nhau để thờ phượng Ta. 25 Cc ngươi không được lm một công việc nặng nhọc no, v phải tiến dâng một lễ hoả tế ln Ðức Cha.

 

26 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

27 Ngoi ra, ngy mồng mười thng bảy l ngy X tội, cc ngươi phải họp nhau để thờ phượng Ta, phải ăn chay hãm mnh v tiến dâng một lễ hoả tế ln Ðức Cha. 28 Chnh ngy ấy, cc ngươi không được lm một công việc nặng nhọc no, v đ l ngy X tội, ngy cử hnh lễ x tội cho cc ngươi trước nhan Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi. 29 Như vậy bất cứ người no không ăn chay hãm mnh vo chnh ngy đ, sẽ bị khai trừ khỏi dng họ; 30 v bất cứ người no lm một việc g vo chnh ngy đ, Ta sẽ lm cho n biến mất không cn dấu vết giữa dân n. 31 Cc ngươi không được lm một công việc no: đ l quy tắc vĩnh viễn cho cc thế hệ của cc ngươi, tại khắp nơi cc ngươi ở. 32 Ðối với cc ngươi, đ sẽ l một ngy sa-bt, một ngy nghỉ, v cc ngươi phải ăn chay hãm mnh. Từ chiều ngy mồng chn đến chiều hôm sau, cc ngươi phải nghỉ để giữ ngy sa-bt.

 

33 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

34 Hãy ni với con ci Ít-ra-en: Ngy mười lăm thng bảy l lễ Lều knh Ðức Cha, trong vng bảy ngy. 35 Ngy đầu tin, phải họp nhau để thờ phượng Ta, cc ngươi không được lm một công việc nặng nhọc no. 36 Trong vng bảy ngy, cc ngươi phải tiến dâng lễ hoả tế ln Ðức Cha. Ngy thứ tm, cc ngươi phải họp nhau để thờ phượng Ta, v phải tiến dâng một lễ hoả tế ln Ðức Cha: đ l một buổi họp long trọng, cc ngươi không được lm một công việc nặng nhọc no.

 

 

 

Kết luận (Ðn 29: 39)

 

37 Ð l cc đại lễ của Ðức Cha, l những ngy m cc ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng Ta, để tiến dâng lễ hoả tế ln Ðức Cha: lễ ton thiu hay lễ phẩm, hy lễ hay những lễ tưới rượu, việc no vo ngy đ, 38 không kể cc ngy sa-bt của Ðức Cha, không kể cc lễ vật, không kể tất cả cc lễ vật đã khấn hứa v tất cả cc lễ vật tự nguyện cc ngươi dâng Ðức Cha.

 

 

 

Lại ni về lễ Lều

 

39 Ngoi ra, ngy mười lăm thng bảy, khi cc ngươi đã thu hoa lợi ruộng đất, cc ngươi phải mở lễ knh Ðức Cha trong vng bảy ngy. Ngy đầu tin l ngy nghỉ, ngy thứ tm l ngy nghỉ. 40 Ngy đầu tin, cc ngươi phải lấy những tri cây đẹp, những tu l ch l, những cnh cây nhiều l v cnh liễu mọc bn bờ suối, v phải lin hoan trước nhan Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi, trong vng bảy ngy. 41 Cc ngươi phải mừng lễ đ như một lễ knh Ðức Cha trong vng bảy ngy mỗi năm: đ l quy tắc vĩnh viễn cho cc thế hệ của cc ngươi.

 

42 Trong vng bảy ngy, cc ngươi phải ở trong lều bằng cnh cây; mọi người bản xứ tại Ít-ra-en phải ở trong lều bằng cnh cây,43 để cc thế hệ của cc ngươi biết rằng Ta đã cho con ci Ít-ra-en ở trong lều bằng cnh cây, khi Ta đưa chng ra khỏi đất Ai-cập. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

44 Ông Mô-s ni cho con ci Ít-ra-en biết cc đại lễ của Ðức Cha.

 

C Chương 24 C

 

 

 

Quy định bổ sung về nghi lễ

 

A. Ðn chy lin lỉ

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy truyền cho con ci Ít-ra-en phải giã ô-liu lấy dầu nguyn chất cho ngươi, để thắp đn, hầu cho luôn luôn c ngọn lửa chy. 3 A-ha-ron sẽ đặt chiếc đn đ bn ngoi bức mn trướng che Chứng Ước, trong Lều Hội Ngộ, sao cho n luôn luôn chy từ chiều đến sng trước nhan Ðức Cha. Ð l quy tắc vĩnh viễn cho cc thế hệ của cc ngươi. 4 A-ha-ron sẽ phải đặt cc đn trn trụ đn bằng vng rng trước nhan Ðức Cha, luôn luôn.

 

 

 

B. Bnh tiến

 

5 Ngươi phải lấy tinh bột v nướng thnh mười hai ci bnh, mỗi ci sẽ l chn lt bột. 6 Ngươi phải xếp bnh thnh hai chồng, mỗi chồng su ci, trn bn bằng vng rng, trước nhan Ðức Cha. 7 Trn mỗi chồng, ngươi phải để hương tinh khiết, hương đ sẽ l kỷ vật thay cho bnh, l hoả tế dâng Ðức Cha. 8 Mỗi ngy sa-bt, người ta phải đặt luôn luôn trước nhan Ðức Cha, bnh con ci Ít-ra-en dâng: đ l một giao ước vĩnh cửu. 9 Bnh đ sẽ dnh cho A-ha-ron v cc con n; chng sẽ ăn trong một nơi thnh, v đ l của rất thnh dnh cho n, lấy từ cc lễ hoả tế dâng Ðức Cha: đ l quy luật vĩnh viễn.

 

 

 

Ni phạm thượng. Luật bo phục tương xứng.

 

10 C một người con trai, mẹ l người Ít-ra-en, cha l người Ai-cập, đến giữa con ci Ít-ra-en, v ngay giữa trại, con của người đn b Ít-ra-en đ xô xt với một người đn ông Ít-ra-en. 11 Con của người đn b Ít-ra-en đ ni phạm đến thnh danh v buông lời nguyền rủa. Người ta đem n đến cho ông Mô-s. Mẹ n tn l Sơ-lô-mt, con ông Ðp-ri, thuộc chi tộc Ðan. 12 Người ta nhốt n lại, để chờ quyết định theo lệnh Ðức Cha.

 

13 Ðức Cha phn với ông Mô-s:

 

14 Hãy đưa kẻ ni lời nguyền rủa ra ngoi trại. Tất cả những ai đã nghe, phải đặt tay ln đầu n, v ton thể cộng đồng phải nm đ n. 15 Rồi ngươi sẽ ni với con ci Ít-ra-en rằng: Bất cứ người no nguyền rủa Thin Cha của n, sẽ phải mang lấy tội mnh. 16 Ai ni phạm đến danh Ðức Cha, sẽ bị xử tử: ton thể cộng đồng sẽ nm đ n; d l ngoại kiều hay người bản xứ, nếu ni phạm đến thnh danh, sẽ bị xử tử.

 

17 Nếu ai đnh chết bất cứ người no, th sẽ bị xử tử. 18 Ai đnh chết một con vật, th phải đền: vật sống đền vật sống.

 

19 Nếu ai lm cho người đồng bo phải mang tật, th phải xử với n như n đã xử với người ta: 20 chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng; n đã lm cho người khc mang tật thế no, th người ta cũng sẽ lm cho n như vậy. 21 Ai đnh chết một con vật, th phải đền; ai đnh chết người, sẽ bị xử tử. 22 Cc ngươi chỉ được c một php luật, cho ngoại kiều cũng như cho người bản xứ, v Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

23 Ông Mô-s ni thế với con ci Ít-ra-en. Họ liền đưa kẻ ni lời nguyền rủa ra ngoi trại v nm đ n. Con ci Ít-ra-en lm như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

C Chương 25 C

 

 

 

Cc năm thnh

 

A. Năm hưu lễ

 

1 Trn ni Xi-nai, Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en v bảo chng: Khi cc ngươi vo đất Ta sắp ban cho cc ngươi, đất phải nghỉ một sa-bt knh Ðức Cha. 3 Trong su năm, (cc) ngươi sẽ gieo vãi trong cnh đồng của (cc) ngươi, trong su năm, (cc) ngươi sẽ tỉa vườn nho của (cc) ngươi, v (cc) ngươi sẽ thu hoa lợi. 4 Nhưng năm thứ bảy sẽ l một sa-bt, một thời kỳ đất nghỉ, một sa-bt knh Ðức Cha: (cc) ngươi không được gieo vãi trong cnh đồng của (cc) ngươi, không được tỉa vườn nho của cc ngươi; 5 (cc) ngươi không được gặt la tự nhin mọc sau ma gặt, không được hi những chm nho từ vườn nho không cắt tỉa của (cc) ngươi: đ sẽ l một năm đất nghỉ. 6 Sản phẩm tự nhin của đất trong năm sa-bt sẽ nuôi cc ngươi, tôi tớ nam nữ của (cc) ngươi, người lm thu của (cc) ngươi, khch trọ nh (cc) ngươi; tm lại cc người tr ngụ nơi (cc) ngươi. 7 Cn gia sc v dã th ở trong đất (cc) ngươi, th tất cả hoa lợi của đất sẽ l lương thực cho chng.

 

 

 

B. Năm ton x

 

8 (Cc) ngươi phải tnh bảy tuần năm, nghĩa l bảy lần bảy năm; thời gian của bảy tuần năm đ l bốn mươi chn năm. 9 Thng thứ bảy, ngy mồng mười trong thng, (cc) ngươi sẽ thổi t v giữa tiếng reo h; vo ngy X tội, (cc) ngươi sẽ thổi t v trong ton xứ cc ngươi. 10 Cc ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi l năm thnh v sẽ tuyn co trong xứ lệnh ân x cho mọi người sống tại đ. Ðối với (cc) ngươi, đ l thời kỳ ton x: mỗi người trong cc ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mnh, mỗi người sẽ trở về dng họ của mnh. 11 Ðối với cc ngươi, năm thứ năm mươi sẽ l thời kỳ ton x: cc ngươi không được gieo, không được gặt la tự nhin mọc, không được hi trong vườn nho không cắt tỉa. 12 V đ l thời kỳ ton x, một năm thnh đối với cc ngươi, cc ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng.

 

13 Năm ton x đ, mỗi người trong cc ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mnh. 14 Nếu cc ngươi bn ci g cho người đồng bo hoặc mua ci g từ tay người đồng bo, th đừng ai lm thiệt hại người anh em mnh. 15 Ngươi sẽ mua của người đồng bo theo số năm sau năm ton x, v n sẽ bn cho ngươi theo số năm thu hoạch. 16 Cn nhiều năm th ngươi mua gi cao, cn t năm th ngươi mua gi thấp, v n bn cho ngươi một số năm thu hoạch. 17 Không ai trong cc ngươi được lm thiệt hại người đồng bo, nhưng (cc) ngươi phải knh sợ Thin Cha của (cc) ngươi, v Ta l Ðức Cha, Thin Cha của (cc) ngươi.

 

 

 

Thin Cha bảo đảm về năm sa-bt

 

18 Cc ngươi phải đem ra thực hnh cc quy tắc của Ta, phải giữ v đem ra thực hnh cc quyết định của Ta, v cc ngươi sẽ được sống yn hn trn đất ấy. 19 Ðất sẽ sinh hoa tri, cc ngươi sẽ được ăn no n v được sống yn hn tại đ.

 

20 C lẽ cc ngươi sẽ ni: Năm thứ bảy chng tôi sẽ ăn g, nếu chng tôi không gieo vãi v không thu hoa lợi? 21 Ta sẽ truyền cho phc lnh của Ta đến với cc ngươi vo năm thứ su, v phc lnh sẽ sinh hoa lợi đủ cho ba năm. 22 Năm thứ tm, cc ngươi sẽ gieo vãi, nhưng sẽ lấy hoa lợi cũ m ăn; đến năm thứ chn, đến khi gặt hoa lợi năm ấy, cc ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ.

 

 

 

Chuộc đất, chuộc nh

 

23 Ðất th không được bn đứt, v đất l của Ta, cn cc ngươi chỉ l ngoại kiều, l khch trọ nh Ta. 24 Trong ton xứ sẽ thuộc quyền sở hữu của cc ngươi, cc ngươi phải cho người ta quyền chuộc lại đất. 25 Nếu người anh em của (cc) ngươi lâm cảnh tng thiếu v phải bn một phần sở hữu của n, th người c quyền chuộc, tức l người b con gần nhất, sẽ đến chuộc lại ci m người anh em n đã bn. 26 Nếu ai không c b con c quyền chuộc, nhưng lại c phương tiện v kiếm được tiền chuộc, 27 th n sẽ tnh những năm từ khi bn, cn trội bao nhiu, n sẽ trả cho người mua, v sẽ trở về phần sở hữu của mnh. 28 Nhưng nếu n không kiếm được phương tiện để trả tiền lại cho người kia, th của n bn sẽ ở lại trong tay người mua cho đến năm ton x; đến thời kỳ ton x, của bn sẽ ra khỏi tay người mua, v người bn sẽ trở về phần sở hữu của mnh.

 

29 Nếu người no bn nh ở, trong một thnh c tường luỹ, th quyền chuộc sẽ ko di đến hết năm bn; quyền chuộc nh sẽ ko di một năm. 30 Nếu trong vng một năm trọn m nh không được chuộc, th nh ở trong thnh c tường luỹ sẽ thuộc hẳn về người mua v con chu n; vo năm ton x, nh sẽ không ra khỏi tay n. 31 Nh cửa trong cc lng không c tường luỹ chung quanh, th được kể như đồng ruộng; người ta c quyền chuộc những nh ấy, v năm ton x những nh ấy sẽ ra khỏi tay người mua.

 

32 Cn cc thnh của cc thầy L-vi, nh cửa trong cc thnh thuộc quyền sở hữu của chng, th cc thầy L-vi mãi mãi c quyền chuộc. 33 D một thầy L-vi đã mua, th nh đã bn -trong một thnh l sở hữu của n- sẽ ra khỏi tay người mua vo thời kỳ ton x, v nh cửa trong cc thnh của cc thầy L-vi l sở hữu của chng giữa con ci Ít-ra-en. 34 Cn đồng cỏ chung quanh cc thnh của chng th không được bn, v đ l phần sở hữu vĩnh viễn của chng.

 

 

 

Chuộc người

 

35 Nếu người anh em của (cc) ngươi lâm cảnh tng thiếu, v không trả nợ được (cc) ngươi, th (cc) ngươi phải nâng đỡ n, d n l ngoại kiều hay khch trọ, để n c thể sống bn (cc) ngươi. 36 Với n, (cc) ngươi không được lấy lãi ăn lời, nhưng (cc) ngươi phải knh sợ Thin Cha, v người anh em của (cc) ngươi sẽ c thể sống bn (cc) ngươi. 37 (Cc) ngươi không được cho n vay bạc của (cc) ngươi để lấy lãi v vay lương thực của (cc) ngươi để ăn lời. 38 Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi, Ðấng đã đưa cc ngươi ra khỏi đất Ai-cập, để ban cho cc ngươi đất Ca-na-an v để lm Thin cha của cc ngươi.

 

39 Nếu người anh em của (cc) ngươi lâm cảnh tng thiếu bn cạnh (cc) ngươi v phải bn mnh cho (cc) ngươi, th (cc) ngươi không được bắt n lm công việc của người nô lệ; 40 n sẽ ở với (cc) ngươi như một người lm thu, một khch trọ, v sẽ phục vụ trong nh (cc) ngươi cho đến năm ton x; 41 khi đ, n cng với con ci n sẽ ra khỏi nh (cc) ngươi, sẽ trở về thị tộc mnh, sẽ trở về phần sở hữu của cha ông n. 42 Quả thế, chng l tôi tớ của Ta, m Ta đã đưa ra khỏi đất Ai-cập, không được bn chng như bn nô lệ. 43 (Cc) ngươi không được thống trị chng cch h khắc, nhưng hãy knh sợ Thin Cha của (cc) ngươi.

 

44 Tôi tớ nam nữ m (cc) ngươi sẽ c, phải l những người thuộc cc dân tộc chung quanh cc ngươi; cc ngươi sẽ mua tôi tớ nam nữ từ cc dân tộc ấy. 45 Cc ngươi cũng c thể mua trong số con ci cc khch trọ, tr ngụ giữa cc ngươi, trong cc gia đnh của chng đang ở giữa cc ngươi, những kẻ chng đã sinh ra trn đất cc ngươi: chng sẽ l sở hữu của cc ngươi. 46 Cc ngươi sẽ để chng lại lm gia nghiệp cho con ci cc ngươi mai sau; để con ci cc ngươi giữ lm sở hữu. Cc ngươi c thể bắt chng lm nô lệ mãi mãi, nhưng anh em cc ngươi l con ci Ít-ra-en, th không ai trong cc ngươi được thống trị cch h khắc.

 

47 Nếu một ngoại kiều hay khch trọ giữa (cc) ngươi c phương tiện, v nếu người anh em của (cc) ngươi lâm cảnh tng thiếu bn cạnh n v phải bn mnh cho ngoại kiều đ hoặc cho khch trọ giữa (cc) ngươi, hoặc cho con chu một gia đnh ngoại kiều, 48 th sau khi bn mnh, người anh em ấy vẫn c quyền chuộc: một người trong cc anh em n c thể chuộc n; 49 ch bc n hay con của ch bc n, hay một người b con ruột thịt trong gia tộc n c thể chuộc n; hoặc nếu c phương tiện th c thể tự chuộc mnh. 50 Với người đã mua n, n sẽ tnh thời gian từ năm n bn mnh cho đến năm ton x, v gi tiền bn n cứ tuỳ số năm m tnh, theo lương công nhật của người lm thu. 51 Nếu cn nhiều năm, th n cứ tuỳ theo số năm ấy m khấu trừ vo tiền bn n, để trả tiền chuộc mnh. 52 Nếu cn lại t năm trước năm ton x, th n sẽ tnh theo số năm ấy m trả tiền chuộc. 53 N sẽ ở với người kia như một người lm thu từ năm nọ sang năm kia, nhưng người kia không được thống trị n cch h khắc.

 

54 Nếu n không được chuộc bằng những cch trn, th n sẽ được ra đi, n cng với cc con n, vo năm ton x. 55 Thật vậy, con ci Ít-ra-en lm tôi tớ cho Ta, chng l tôi tớ của Ta, những kẻ Ta đã đưa ra khỏi đất Ai-cập. Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi.

 

C Chương 26 C

 

 

 

Tm kết

 

1 Cc người không được lm ra cc t thần m thờ, không được dựng tượng v trụ đ để m thờ, không được đặt trong đất cc ngươi hnh tượng bằng đ để sụp lạy chng, v Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi. 2 Cc ngươi phải giữ ngy sa-bt của Ta v knh sợ thnh điện của Ta. Ta l Ðức Cha.

 

 

 

Cc lời chc phc (Ðnl 7: 12-24; 28: 1-14)

 

3 Nếu cc ngươi theo cc quy tắc của Ta, nếu cc ngươi giữ cc mệnh lệnh của Ta v đem ra thực hnh, 4 th Ta sẽ ban mưa cho cc ngươi đng ma, đất sẽ sinh hoa mu, cây cối ngoi đồng sẽ ra tri; 5 cc ngươi sẽ được gặt la cho đến thời hi nho, v sẽ được hi nho cho đến thời gieo giống; cc ngươi sẽ được ăn bnh của mnh no n v sẽ được sống yn hn trn đất cc ngươi.

 

6 Ta sẽ thiết lập ho bnh trong đất cc ngươi, v cc ngươi sẽ ngủ nghỉ m không ai quấy ph, Ta sẽ khiến th dữ biến khỏi đất cc ngươi, v gươm sẽ không đi qua đất cc ngươi. 7 Cc ngươi sẽ đuổi kẻ th của cc ngươi, v chng sẽ bị gươm đâm ngã gục trước mặt cc ngươi. 8 Năm người trong cc ngươi sẽ đuổi được một trăm, một trăm người trong cc ngươi sẽ đuổi được mười ngn, v kẻ th của cc ngươi sẽ bị gươm đâm ngã gục trước mặt cc ngươi.

 

9 Ta sẽ hướng về cc ngươi, sẽ cho cc ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều v sẽ giữ vững giao ước của Ta với cc ngươi.

 

10 Cc ngươi sẽ ăn la cũ, la ma trước, v sẽ đổ la cũ ra lấy chỗ cho la mới.

 

11 Ta sẽ đặt Nh Tạm của ta giữa cc ngươi, v sẽ không chn ght cc ngươi. 12 Ta sẽ đi đi lại lại giữa cc ngươi; Ta sẽ l Thin Cha của cc ngươi, cn cc ngươi sẽ l dân của Ta. 13 Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi, Ðấng đã đưa cc ngươi ra khỏi đất Ai-cập, để cc ngươi không cn lm nô lệ cho chng nữa; Ta đã bẻ gông bẻ ch cho cc ngươi v đã cho cc ngươi tiến bước hin ngang.

 

 

 

Cc lời nguyền rủa (Ðnl 28: 15 -68)

 

14 Nhưng nếu cc ngươi không nghe Ta v không đem tất cả cc mệnh lệnh đ ra thực hnh, 15 nếu cc ngươi gạt bỏ cc quy tắc của Ta v chn ght cc quyết định của Ta, m không đem ra thực hnh cc mệnh lệnh của Ta, lại huỷ bỏ giao ước của Ta, 16 th Ta cũng vậy, Ta sẽ lm cho cc ngươi như thế ny:

 

17 Ta sẽ quay mặt lại phạt cc ngươi v cc ngươi sẽ bị quân th đnh bại; cc kẻ ght cc ngươi sẽ thống trị cc ngươi, v cc ngươi sẽ chạy trốn d không c người đuổi theo.

 

18 D vậy, nếu cc ngươi vẫn không chịu nghe Ta, th Ta sẽ cn sửa phạt cc ngươi gấp bảy lần v tội lỗi của cc ngươi. 19 Ta sẽ bẻ gãy sự kiu hng của cc ngươi, Ta sẽ lm cho trời cc ngươi ra như sắt, đất cc ngươi ra như đồng; 20 cc ngươi sẽ tiu hao sức lực uổng công, đất cc ngươi sẽ không cn sinh hoa mu, cây cối của đất sẽ không cn ra tri.

 

21 Nếu cc ngươi chống Ta v không muốn nghe Ta, th Ta sẽ cn đnh phạt cc ngươi gấp bảy lần tội lỗi cc ngươi. 22 Ta sẽ sai dã th đến giữa cc ngươi, chng sẽ cướp con ci cc ngươi, tiu diệt gia sc cc ngươi v giảm dân số cc ngươi đến nỗi đường s của cc ngươi thnh hoang vắng.

 

23 D vậy, nếu cc ngươi vẫn không chịu để Ta sửa dạy, m cứ chống Ta, 24 th Ta cũng vậy, Ta sẽ chống cc ngươi v Ta cũng sẽ đnh phạt cc ngươi gấp bảy lần v tội lỗi cc ngươi. 25 Ta sẽ ging xuống cc ngươi lưỡi gươm bo on để rửa hận cho giao ước. Cc ngươi sẽ rt cả vo trong cc thnh của cc ngươi, nhưng Ta sẽ gửi ôn dịch đến giữa cc ngươi, v cc ngươi sẽ bị trao vo tay kẻ th. 26 Khi Ta lm cạn nguồn lương thực nuôi cc ngươi, th mười người đn b sẽ nướng bnh của cc ngươi trong một l duy nhất v sẽ chia bnh cho cc ngươi theo định lượng; cc ngươi sẽ ăn m chẳng được no.

 

27 D vậy, nếu cc ngươi vẫn không chịu nghe Ta m cứ chống Ta, 28 th Ta sẽ nổi cơn lôi đnh chống cc ngươi v Ta cũng sẽ sửa phạt cc ngươi gấp bảy lần v tội lỗi cc ngươi. 29 Cc ngươi sẽ ăn thịt con trai, ăn thịt con gi cc ngươi. 30 Ta sẽ tiu huỷ những nơi cao của cc ngươi, sẽ chặt những hương n của cc ngươi, sẽ chất thây cc ngươi trn thây những ngẫu tượng của cc ngươi, v Ta sẽ chn ght cc ngươi. 31 Ta sẽ lm cho thnh thị của cc ngươi nn chốn tan hoang, sẽ tn ph những thnh điện của cc ngươi; cc ngươi c dâng hương thơm lm vui lng Ta, Ta cũng không ngửi. 32 Chnh Ta sẽ tn ph đất của cc ngươi, v kẻ th của cc ngươi đến ở đ sẽ phải sửng sốt trước cảnh tượng ấy. 33 Cn cc ngươi, Ta sẽ phân tn giữa cc dân tộc, Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo cc ngươi; đất cc ngươi sẽ bị tn ph v thnh thị của cc ngươi sẽ nn chốn tan hoang. 34 Bấy giờ đất sẽ được hưởng b những năm sa-bt của n, suốt thời gian n bị tn ph v cc ngươi phải ở trong đất của kẻ th; bấy giờ đất sẽ nghỉ v sẽ được hưởng b những năm sa-bt của n. 35 Suốt thời gian n bị tn ph, n sẽ nghỉ b những năm sa-bt của cc ngươi m n đã không được nghỉ, khi cc ngươi sống ở đ. 36 Những kẻ cn lại trong số cc ngươi, Ta sẽ lm cho chng nản lng trong đất của kẻ th chng. Tiếng một chiếc l bay sẽ đuổi theo chng; chng sẽ chạy trốn như chạy trốn lưỡi gươm, v sẽ ngã gục d không c người đuổi theo. 37 Chng sẽ vấp vo nhau, người nọ vo người kia, như trước lưỡi gươm, d không c người đuổi theo. Cc ngươi sẽ không đứng vững trước mặt quân th; 38 cc ngươi sẽ bị diệt vong giữa cc dân tộc, v đất của kẻ th cc ngươi sẽ nuốt cc ngươi. 39 Những kẻ cn lại trong số cc ngươi sẽ chết dần chết mn v lỗi lầm của chng, trong đất của kẻ th chng; chng sẽ chết dần chết mn v lỗi lầm của cha ông chng, cộng với lỗi lầm của chng.

 

40 Chng sẽ xưng th lỗi lầm của chng v lỗi lầm của cha ông chng: chng đã phạm tội bất trung đối với Ta, lại cn chống Ta, 41 khiến Ta cũng chống chng v đưa chng đến đất của kẻ th chng. Bấy giờ tâm hồn không cắt b của chng sẽ tự hạ, v bấy giờ chng sẽ chịu phạt v lỗi lầm của chng. 42 Ta sẽ nhớ lại giao ước của Ta với Gia-cp, Ta cũng sẽ nhớ lại giao ước của Ta với I-xa-c v giao ước của Ta với Áp-ra-ham; Ta sẽ nhớ lại đất ấy.

 

43 Ðất sẽ bị chng bỏ rơi v sẽ được hưởng b những năm sa-bt của n, khi đất bị tn ph không c chng ở nữa, khi chng chịu phạt v lỗi lầm của chng, bởi lẽ chng đã gạt bỏ cc quyết định của Ta v chn ght cc quy tắc của Ta.

 

44 Nhưng cả khi ấy nữa, khi chng ở trong đất của kẻ th chng, Ta cũng sẽ không gạt bỏ chng v không chn ght chng, đến nỗi tận diệt chng v huỷ bỏ giao ước của Ta với chng, v Ta l Ðức Cha, Thin Cha của chng. 45 V chng, Ta sẽ nhớ lại giao ước với tiền nhân chng, những kẻ Ta đã đưa ra khỏi đất Ai-cập, trước mắt cc dân tộc, để Ta l Thin Cha của chng. Ta l Ðức Cha.

 

46 Ð l cc thnh chỉ, quyết định v luật lệ Ðức Cha đã dng ông Mô-s m lập ra giữa Người với con ci Ít-ra-en tại ni Xi-nai.

 

C Chương 27 C

 

Phụ Lục

 

 

 

A. Loi người

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng:

 

2 Hãy ni với con ci Ít-ra-en v bảo chng: Nếu ai muốn giữ trọn lời khấn hứa dâng một người cho Ðức Cha, th phải định gi như sau:

 

3 Nếu l phi nam từ hai mươi đến su mươi tuổi, th phải định gi l mười lăm lượng bạc, tnh theo đơn vị đo lường của thnh điện; 4 nếu l phi nữ, th phải định gi l chn lượng;

 

5 từ năm đến hai mươi tuổi, th phải định gi nam l su lượng, nữ l ba lượng;

 

6 từ một thng đến năm tuổi, th phải định gi nam l mười lăm chỉ bạc, nữ l chn chỉ bạc;

 

7 từ su mươi tuổi trở ln, th phải định gi nam l bốn mươi lăm chỉ bạc, nữ l ba lượng.

 

8 Nếu ai tng thiếu, không trả nổi gi đ, th phải đặt n trước mặt tư tế để tư tế định gi; tư tế sẽ dựa vo khả năng của người khấn hứa m định gi.

 

 

 

B. Loi vật

 

9 Nếu l một con vật thuộc loại c thể dâng lm lễ tiến ln Ðức Cha, th bất cứ con no người ta hiến cho Ðức Cha đều l của thnh. 10 Không được đổi, không được thay thế con tốt bằng con xấu, hay con xấu bằng con tốt. Nếu cứ thay thế một con vật ny bằng một con khc, th cả con vật ny lẫn con vật thay thế đều l của thnh. 11 Nếu l một con vật ô uế, thuộc loại không được dâng lm lễ tiến ln Ðức Cha, th phải đặt con vật trước mặt tư tế; 12 tư tế sẽ định gi n l tốt hay xấu, v tư tế định gi thế no th cứ như vậy. 13 Nếu muốn chuộc lại, th phải trả thm một phần năm gi đã định.

 

 

 

C. Nh cửa

 

14 Khi một người thnh hiến nh mnh lm của thnh dâng Ðức Cha, th tư tế sẽ định gi nh ấy l tốt hay xấu; tư tế định gi thế no th cứ y như vậy. 15 Nếu người đã thnh hiến nh muốn chuộc lại, th sẽ phải trả thm một phần năm gi đã định v nh ấy sẽ l của n.

 

 

 

D. Ðồng ruộng

 

16 Nếu một người thnh hiến cho Ðức Cha một cnh đồng l sở hữu của mnh, th phải dựa vo số lượng la giống m định gi: hai mươi thng giống la mạch l mười lăm lượng bạc. 17 Nếu n thnh hiến cnh đồng ngay từ năm ton x, th cứ theo như gi đã định. 18 Nếu n thnh hiến cnh đồng sau năm ton x, th tư tế sẽ tnh gi tuỳ theo số năm cn lại cho đến năm ton x, v c giảm bớt gi đã định.

 

19 Nếu người đã thnh hiến cnh đồng muốn chuộc lại, th sẽ phải trả thm vo đ một phần năm gi đã định, v cnh đồng sẽ thuộc về n. 20 Nếu n không chuộc lại cnh đồng nhưng bn cho người khc, th cnh đồng không chuộc lại được nữa, 21 v khi cnh đồng ra khỏi tay người mua, vo thời kỳ ton x, th cnh đồng sẽ l của thnh dâng Ðức Cha, như một cnh đồng được biệt hiến; cnh đồng sẽ thuộc quyền sở hữu của tư tế.

 

22 Nếu n thnh hiến cho Ðức Cha một cnh đồng n đã mua, chứ không phải cnh đồng thuộc quyền sở hữu của n, 23 th tư tế sẽ tnh số tiền phải trả cho đến năm ton x, v ngay hôm đ người kia phải nộp theo gi đã định; đ l của thnh dâng Ðức Cha. 24 Ðến năm ton x, cnh đồng sẽ lại về tay người bn, l người c quyền sở hữu đất. 25 Mỗi khi định gi th phải theo đơn vị đo lường của thnh điện: một se-ken ăn hai mươi gh-ra.

 

 

 

Quy định đặc biệt về việc chuộc lại những của thnh hiến

 

a. Con đầu lng

 

26 Con đầu lng trong đn gia sc, không ai được thnh hiến: v l con đầu lng, n đã thuộc về Ðức Cha; d l b hay chin d, n thuộc về Ðức Cha. 27 Nhưng nếu l loi vật ô uế, th c thể chuộc theo gi đã định, cộng thm một phần năm; nếu n không được chuộc, th sẽ được bn theo gi đã định.

 

 

 

b. Của biệt hiến

 

28 Tuy nhin, trong những ci thuộc về một người C như người, gia sc hay cnh đồng l sở hữu của n C bất cứ ci g n đã biệt hiến dâng Ðức Cha lm của biệt hiến, th không được bn, cũng không được chuộc. Mọi của biệt hiến l của rất thnh, n thuộc về Ðức Cha. 29 Của biệt hiến m l một người biệt hiến, th không thể được chuộc: n phải bị xử tử.

 

 

 

c. Thuế thập phân

 

30 Mọi thuế thập phân đnh vo đất, trch từ sản phẩm của đất v từ hoa tri của cây cối, đều thuộc về Ðức Cha: đ l của thnh dâng Ðức Cha. 31 Nếu người no muốn chuộc một phần thuế thập phân, th phải trả thm một phần năm.

 

32 Mọi thuế thập phân đnh vo b v chin d, tức l một phần mười của mọi vật đi qua dưới cây gậy người chăn, đều l của rất thnh dâng Ðức Cha. 33 Không được tm xem con no tốt hay xấu v không được thay thế; nếu cứ thay thế, th con vật ấy v con vật thay thế sẽ l của rất thnh, không thể được chuộc lại.

 

34 Ð l những mệnh lệnh Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s ni lại cho con ci Ít-ra-en, trn ni Xi-nai.