KINH THÁNH

  TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEW (Mtthu)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

I. Ging Sinh V Thời Thơ Ấu Của Ðức Gisu

 

Gia phả Ðức Gisu Kitô

 

(1) Ðây l gia phả Ðức Gisu Kitô, con chu vua Ða-vt, con chu tổ phụ Áp-ra-ham:

 

(2) Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-c; I-xa-c sinh Gia-cp; Gia-cp sinh Giu-đa v cc anh em ông ny; (3) Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rt v De-rc; Pe-rt sinh Kht-xơ-ron; Kht-xơ-ron sinh A-ram; (4) A-ram sinh Am-mi-na-đp; ông Am-mi-na-đp sinh Nc-son; Nc-son sinh Xam-môn; (5) Xam-môn lấy Ra-khp sinh Bô-t; Bô-t lấy Rt sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-s; (6) Gie-s sinh Ða-vt.

 

Vua Ða-vt lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn; (7) Sa-lô-môn sinh Rơ-khp-am; Rơ-khp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; (8) A-xa sinh Giơ-hô-sa-pht; Giơ-hô-sa-pht sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; (9) Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-kht; A-kht sinh Kht-ki-gia; (10) Kht-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia; (11) Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia v cc anh em vua ny; kế đ l thời lưu đy ở Ba-by-lon.

 

 

(12) Sau thời lưu đy ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-n; San-ti-n sinh Dơ-rp-ba-ven; (13) Dơ-rp-ba-ven sinh A-vi-ht; A-vi-ht sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; (14) A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-ht; (15) Ê-li-ht sinh E-la-da; E-la-da sinh Mt-than; Mt-than sinh Gia-cp; (16) Gia-cp sinh Giu-se, chồng của b Ma-ri-a, b l mẹ Ðức Gisu cũng gọi l Ðấng Ki-tô.

 

(17) Như thế, tnh chung lại th: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Ða-vt, l mười bốn đời; từ vua Ða-vt đến thời lưu đy ở Ba-by-lon, l mười bốn đời; v từ thời lưu đy ở Ba-by-lon đến Ðức Kitô, cũng l mười bốn đời.

 

Truyền tin cho ông Giu-se

 

(18) Sau đây l gốc tch Ðức Gisu Kitô: b Maria, mẹ Người, đã thnh hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông b về chung sống, b đã c thai do quyền năng Cha Thnh Thần. (19) Ông Giuse, chồng b, l người công chnh v không muốn tố gic b, nn mới định tâm bỏ b cch kn đo. (20) Ông đang toan tnh như vậy, th ka sứ thần Cha hiện đến bo mộng cho ông rằng: Ny ông Giuse, l con chu Ðavt, đừng ngại đn b Maria vợ ông về, v người con b cưu mang l do quyền năng Cha Thnh Thần. (21) B sẽ sinh con trai v ông phải đặt tn cho con trẻ l Gisu, v chnh Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. (22) Tất cả sự việc ny đã xảy ra, l để ứng nghiệm lời xưa kia Cha phn qua miệng ngôn sứ:

 

(23) Ny đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai v sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tn con trẻ l Emmanuen, nghĩa l Thin-Cha-ở-cng-chng-ta. (24) Khi tỉnh giấc, ông Giu-se lm như sứ thần Cha dạy v đn vợ về nh. (25) Ông không ăn ở với b, cho đến khi b sinh một con trai, v ông đặt tn cho con trẻ l Gi-su.

 

C Chương 02 C

 

Cc nh chim tinh đến bi lạy Ðức Gi-su Hi Nhi

 

(1) Khi Ðức Gisu ra đời tại Blem, miền Giuđ, thời vua Hrôđ trị v, c mấy nh chim tinh từ phương Ðông đến Girusalem, (2) v hỏi: Ðức Vua dân Dothi mới sinh, hiện ở đâu? Chng tôi đã thấy v sao của Người xuất hiện bn phương Ðông, nn chng tôi đến bi lạy Người. (3) Nghe tin ấy, vua Hrôđ bối rối, v cả thnh Girusalem cũng xôn xao. (4) Nh vua liền triệu tập tất cả cc thượng tế, cc kinh sư trong dân lại, v hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu. (5) Họ trả lời: Tại Blem, miền Giuđ, v trong sch ngôn sứ, c chp rằng:

 

(6) Phần ngươi, hỡi B-lem, miền đất Giu-đa,

 

ngươi đâu phải l thnh nhỏ nhất của Giu-đa,

 

v ngươi l nơi

 

vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta

 

sẽ ra đời.

 

(7) Bấy giờ vua Hrôđ b mật vời cc nh chim tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngy giờ ngôi sao đã xuất hiện. (8) Rồi vua phi cc vị ấy đi Blem v dặn rằng: Xin quý ngi đi d hỏi tường tận về Hi Nhi, v khi đã tm thấy, xin bo lại cho tôi, để tôi cũng đến bi lạy Người. (9) Nghe nh vua ni thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hi Nhi ở, mới dừng lại. (10) Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cng. (11) Họ vo nh, thấy Hi Nhi với thân mẫu l b Maria, liền sấp mnh bi lạy Người, rồi mở bảo trp, lấy vng, nhũ hương v mộc dược m dâng tiến. (12) Sau đ, họ được bo mộng l đừng trở lại gặp vua Hrôđ nữa, nn đã đi lối khc m về xứ mnh.

 

Ðức Gi-su trốn sang Ai-cập v cc anh hi bị giết

 

(13) Khi cc nh chim tinh đã ra về, th ka sứ thần Cha hiện ra bo mộng cho ông Giuse rằng: Ny ông, dậy đem Hi Nhi v mẹ Người trốn sang Aicập, v cứ ở đ cho đến khi tôi bo lại, v vua Hrôđ sắp tm giết Hi Nhi đấy! (14) Ông Giuse liền chỗi dậy, v đang đm, đưa Hi Nhi v mẹ Người trốn sang Ai-cập. (15) Ông ở đ cho đến khi vua Hrôđ băng h, để ứng nghiệm lời Cha phn xưa qua miệng ngôn sứ:

 

Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

 

(16) Bấy giờ vua Hrôđ thấy mnh bị cc nh chim tinh đnh lừa, th đng đng nổi giận, nn sai người đi giết tất cả cc con trẻ ở Blem v ton vng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tnh theo ngy thng ông đã hỏi cặn kẽ cc nh chim tinh. (17) Thế l ứng nghiệm lời ngôn sứ Girmia:

 

(18) Ở Rama, vẳng nghe tiếng khc than rền rĩ:

 

tiếng b Ra-khen khc thương con mnh

 

v không chịu để cho người ta an ủi,

 

v chng không cn nữa.

 

Từ Ai-cập về đất Ít-ra-en

 

(19) Sau khi vua Hrôđ băng h, sứ thần Cha lại hiện ra với ông Giuse bn Aicập, (20) bo mộng cho ông rằng: Ny ông, dậy đem Hi Nhi v mẹ Người về đất Ítraen, v những kẻ tm giết Hi Nhi đã chết rồi. (21) Ông liền chỗi dậy đưa Hi Nhi v mẹ Người về đất Ítraen. (22) Nhưng v nghe biết Áckhlao đã kế vị vua cha l Hrôđ, cai trị miền Giuđ, nn ông sợ không dm về đ. Rồi sau khi được bo mộng, ông lui về miền Galil, (23) v đến ở tại một thnh kia gọi l Nadart, để ứng nghiệm lời đã phn qua miệng cc ngôn sứ rằng:

 

Người sẽ được gọi l người Nadart.

 

C Chương 03 C

 

II. Công Bố Nước Trời

 

1. Phần Ký Thuật

 

Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng

 

(1) Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđ rằng: (2) Anh em hãy sm hối, v Nước Trời đã đến gần. (3) Ông chnh l người đã được ngôn sứ Isaia ni tới:

 

C tiếng người hô trong hoang địa:

 

Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Cha,

 

sửa lối cho thẳng để Người đi.

 

(4) Ông Gioan mặc o lông lạc đ, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu v mật ong lm thức ăn. (5) Bây giờ, người ta từ Girusalem v khắp miền Giuđ, cng khắp vng ven sông Giođan, ko đến với ông. (6) Họ th tội, v ông lm php rửa cho họ trong sông Giođan. (7) Thấy nhiều người thuộc phi Phrisu v phi Xađốc đến chịu php rửa, ông ni với họ rằng: Ni rắn độc kia, ai đã chỉ cho cc anh cch trốn cơn thịnh nộ của Thin Cha sắp ging xuống vậy? (8) Cc anh hãy sinh hoa quả xứng với lng sm hối. (9) V đừng tưởng c thể nghĩ bụng rằng: Chng ta đã c tổ phụ Ápraham. V, tôi ni cho cc anh hay, Thin Cha c thể lm cho những hn đ ny trở nn con chu ông Ápraham. (10) Ci ru đã đặt st gốc cây: bất cứ cây no không sinh quả tốt đều bị chặt đi v quăng vo lửa. (11) Tôi, tôi lm php rửa cho cc anh trong nước để giục lng cc anh sm hối. Cn Ðấng đến sau tôi th quyền thế hơn tôi, tôi không đng xch dp cho Người. Người sẽ lm php rửa cho cc anh trong Thnh Thần v lửa. (12) Tay Người cầm nia, Người sẽ r sạch la trong sân: thc mẩy th thu vo kho lẫm, cn thc lp th bỏ vo lửa không hề tắt m đốt đi.

 

Ðức Gisu chịu php rửa

 

(13) Bấy giờ, Ðức Gisu từ miền Galil đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông lm php rửa cho mnh. (14) Nhưng ông một mực can Người v ni: Chnh tôi mới cần được Ngi lm php rửa, thế m Ngi lại đến với tôi! (15) Nhưng Ðức Gisu trả lời: Bây giờ cứ thế đã, V chng ta nn lm như vậy để giữ trọn đức công chnh. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

 

(16) Khi Ðức Gisu chịu php rửa xong, vừa ở dưới nước ln, th ka cc tầng trời mở ra. Người thấy Thần Kh Thin Cha đp xuống như chim bồ câu v ngự trn Người. (17) V ka c tiếng từ trời phn rằng: Ðây l Con yu dấu của Ta, Ta hi lng về Người.

 

C Chương 04 C

 

Cha Gisu chịu cm dỗ

 

(1) Bấy giờ Ðức Gisu được Thần Kh dẫn vo hoang địa, để chịu quỷ cm dỗ. (2) Người ăn chay rng rã bốn mươi đm ngy, v sau đ, Người thấy đi. (3) Bấy giờ tn cm dỗ đến gần Người v ni: Nếu ông l Con Thin Cha, th truyền cho những hn đ ny ha bnh đi! (4) Nhưng Người đp: Ðã c lời chp rằng:

 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bnh,

 

nhưng cn nhờ mọi lời miệng Thin Cha phn ra.

 

(5) Sau đ, quỷ đem Người đến thnh thnh, v đặt Người trn nc đền thờ, (6) rồi ni với Người: Nếu ông l Con Thin Cha, th gieo mnh xuống đi! V đã c lời chp rằng:

 

Thin Cha sẽ truyền cho thin sứ lo cho bạn,

 

v thin sứ sẽ tay đỡ tay nâng,

 

cho bạn khỏi vấp chân vo đ.

 

(7) Ðức Gisu đp: Nhưng cũng đã c lời chp rằng:

 

Ngươi chớ thử thch Ðức Cha l Thin Cha của ngươi.

 

(8) Quỷ lại đem Người ln một ngọn ni cao, v chỉ cho Người thấy tất cả cc thế gian, v vinh hoa lợi lộc của cc nước ấy, (9) v bảo rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đ, nếu ông sấp mnh bi lạy tôi. (10) Ðức Gisu liền ni: Xatan kia, xo đi! V đã c lời chp rằng:

 

Ngươi phải bi lạy Ðức Cha l Thin Cha của ngươi, v phải thờ phượng một mnh Người m thôi.

 

(11) Thế rồi quỷ bỏ Người m đi, v ka cc sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

 

Ðức Gisu lnh qua miền Galil

 

(12) Khi Ðức Gisu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lnh qua miền Galil. (13) Rồi Người bỏ Nadart, đến ở Caphcnaum, một thnh ven biển hồ Galil, thuộc địa hạt Dơvunlun v Nptali, (14) để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia ni:

 

(15) Ny đất Dơvunlun, v đất Nptali,

 

hỡi con đường ven biển, v vng tả ngạn sông Giođan,

 

hỡi Galil, miền đất của dân ngoại!

 

(16) Ðon dân đang ngồi trong cảnh tối tăm

 

đã thấy một nh sng huy hong,

 

những kẻ đang ngồi trong vng bng tối của tử thần

 

nay được nh sng bừng ln chiếu rọi.

 

(17) Từ lc đ, Ðức Gisu bắt đầu rao giảng v ni rằng: Anh em hãy sm hối, v Nước Trời đã đến gần.

 

Ðức Gisu ku gọi bốn môn đệ đầu tin

 

(18) Người đang đi dọc theo biển hồ Galil, th thấy hai anh em kia, l Simon, cũng gọi l Phrô, v người anh l ông Anr, đang quăng chi xuống biển, v cc ông lm nghề đnh c. (19) Người bảo cc ông: Cc anh hãy theo tôi, tôi sẽ lm cho cc anh thnh những kẻ lưới người như lưới c. (20) lập tức hai ông bỏ chi lưới m đi theo Người.

 

(21) Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khc con ông Dbđ, l ông Giacôb v người em l ông Gioan. Hai ông ny đang cng với cha l ông Dbđ v lưới ở trong thuyền. Người gọi cc ông. (22) lập tức, cc ông bỏ thuyền, bỏ cha lại m theo Người.

 

Ðức Gisu giảng dạy v chữa bệnh

 

(23) Thế rồi Ðức Gisu đi khắp miền Galil, giảng dạy trong cc hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, v chữa hết cc bệnh hoạn tật nguyền của dân. (24) Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyria. Thin hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ m, kinh phong, bại liệt; v Người đã chữa họ. (25) Từ miền Galil, vng Thập Tỉnh, thnh Girusalem, miền Giuđ v vng bn kia sông Giođan, đm đông lũ lượt ko đến đi theo Người.

 

C Chương 05 C

 

2. Bi giảng trn ni

 

Tm mối phc

 

(1) Thấy đm đông, Ðức Gisu ln ni. Người ngồi xuống, cc môn đệ đến gần bn. (2) Người mở miệng dạy họ rằng:

 

(3) Phc thay ai c tâm hồn ngho kh,

 

v Nước Trời l của họ.

 

(4) Phc thay ai hiền lnh,

 

v họ sẽ được Ðất Hứa lm gia nghiệp.

 

(5) Phc thay ai sầu khổ,

 

v họ sẽ được Thin Cha ủi an.

 

(6) Phc thay ai kht khao nn người công chnh,

 

v họ sẽ được Thin Cha cho thỏa lng.

 

(7) Phc thay ai xt thương người,

 

v họ sẽ được Thin Cha xt thương.

 

(8) Phc thay ai c tâm hồn trong sạch,

 

v họ sẽ được nhn thấy Thin Cha.

 

(9) Phc thay ai xây dựng ha bnh,

 

v họ sẽ được gọi l con Thin Cha.

 

(10) Phc thay ai bị bch hại v sống công chnh,

 

v Nước Trời l của họ.

 

(11) Phc cho anh em khi v Thầy

 

m bị người ta sỉ vả, bch hại

 

v vu khống đủ điều xấu xa.

 

(12) Anh em hãy vui mừng hớn hở,

 

v phần thưởng dnh cho anh em ở trn trời thật lớn lao.

 

Quả vậy, cc ngôn sứ l những người đi trước anh em cũng bị người ta bch hại như thế.

 

Muối cho đời v nh sng cho trần gian

 

(13) Chnh anh em l muối cho đời. Nhưng muối m nhạt đi, th lấy g muối n cho mặn lại? N đã thnh vô dụng, th chỉ cn việc quăng ra ngoi cho người ta ch đạp thôi.

 

(14) Chnh anh em l nh sng cho trần gian. Một thnh xây trn ni không ti no che giấu được. (15) Cũng chẳng c ai thắp đn ln rồi lấy thng p lại, nhưng đặt trn đế, v n soi sng cho mọi người trong nh. (16) Cũng vậy, nh sng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thin hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em lm, m tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trn trời.

 

Ðức Gisu kiện ton Luật Mô-s

 

(17) Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môs hoặc lời cc ngôn sứ. Thầy đến không phải l để bãi bỏ, nhưng l để kiện ton. (18) V, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, th một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hon thnh. (19) Vậy ai bãi bỏ d chỉ l một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, v dạy người ta lm như thế, th sẽ bị gọi l kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Cn ai tuân hnh v dạy lm như thế, th sẽ được gọi l lớn trong Nước Trời.

 

Ðức công chnh của người môn đệ

 

(20) Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chnh hơn cc kinh sư v người Pharisu, th sẽ chẳng được vo Nước Trời.

 

Ðừng giận ght

 

(21) Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, th đng bị đưa ra ta. (22) Cn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mnh, th phải bị đưa ra ta. Ai mắng anh em mnh l đồ ngốc, th phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Cn ai chửi anh em mnh l quân phản đạo, th phải bị lửa hỏa ngục thiu đốt. (23) Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bn thờ, m sực nhớ c người anh em đang c chuyện bất bnh với anh, (24) th hãy để của lễ lại đ trước bn thờ, đi lm ha với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mnh. (25) Anh hãy mau mau dn xếp với đối phương, khi cn đang trn đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan ta, quan ta lại giao anh cho thuộc hạ, v anh sẽ bị tống ngục. (26) Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đ, trước khi trả hết đồng xu cuối cng.

 

Chớ ngoại tnh

 

(27) Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tnh. (28) Cn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhn người phụ nữ m thm muốn, th trong lng đã ngoại tnh với người ấy rồi. (29) Nếu mắt phải của anh lm cớ cho anh sa ngã, th hãy mc m nm đi; v th mất một phần thân thể, cn hơn l ton thân bị nm vo hỏa ngục. (30) Nếu tay phải của anh lm cớ cho anh sa ngã, th hãy chặt m nm đi; v th mất một phần thân thể, cn hơn l ton thân phải sa hỏa ngục.

 

Ðừng ly dị

 

(31) Luật cn dạy rằng: Ai rẫy vợ, th phải cho vợ chứng thư ly dị. (32) Cn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp php, ai rẫy vợ l đẩy vợ đến chỗ ngoại tnh; v ai cưới người đn b bị rẫy, th cũng phạm tội ngoại tnh.

 

Ðừng thề thốt

 

(33) Anh em cn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Cha. (34) Cn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời m thề, v trời l ngai Thin Cha. (35) Ðừng chỉ đất m thề, v đất l bệ dưới chân Người. Ðừng chỉ Girusalem m thề, v đ l thnh của Ðức Vua cao cả. (36) Ðừng chỉ ln đầu m thề, v anh không thể lm cho một sợi tc ha trắng hay đen được. (37) Nhưng hễ c th phải ni c, không th phải ni không. Thm thắt điều g l do c quỷ.

 

Chớ trả th

 

(38) Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. (39) Cn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người c, tri lại, nếu bị ai vả m bn phải, th hãy giơ cả m bn tri nữa. (40) Nếu ai muốn kiện anh để lấy o trong của anh, th hãy để cho n lấy cả o ngoi. (41) Nếu c người bắt anh đi một dặm, th hãy đi với người ấy hai dặm. (42) Ai xin, th anh hãy cho; ai muốn vay mượn, th anh đừng ngoảnh mặt đi.

 

Phải yu kẻ th

 

(43) Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yu đồng loại v hãy ght kẻ th. (44) Cn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yu kẻ th v cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (45) Như vậy, anh em mới được trở nn con ci của Cha anh em, Ðấng ngự trn trời, v Người cho mặt trời của Người mọc ln soi sng kẻ xấu cũng như người tốt, v cho mưa xuống trn người công chnh cũng như kẻ bất chnh. (46) V nếu anh em yu thương kẻ yu thương mnh, th anh em no c công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng lm như thế sao? (47) Nếu anh em chỉ cho hỏi anh em mnh thôi, th anh em c lm g lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng lm như thế sao? (48) Vậy anh em hãy nn hon thiện, như Cha anh em trn trời l Ðấng hon thiện.

 

C Chương 06 C

 

Bố th cch kn đo

 

(1) Khi lm việc lnh phc đức, anh em phải coi chừng, chớ c phô trương cho thin hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trn trời, ban thưởng. (2) Vậy khi bố th, đừng c khua ching đnh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường v ngoi phố x, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chng đã được phần thưởng rồi. (3) Cn anh, khi bố th, đừng cho tay tri biết việc tay phải lm, (4) để việc anh bố th được kn đo. V Cha của anh, Ðấng thấu suốt những g kn đo, sẽ trả công cho anh.

 

Cầu nguyện nơi kn đo

 

(5) V khi cầu nguyện, anh em đừng lm như bọn đạo đức giả: chng thch đứng cầu nguyện trong cc hội đường, hoặc ngoi cc ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chng đã được phần thưởng rồi. (6) Cn anh, khi cầu nguyện, hãy vo phng, đng cửa lại, v cầu nguyện cng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kn đo. V Cha của anh, Ðấng thấu suốt những g kn đo, sẽ trả công cho anh.

 

Kinh Lạy Cha

 

(7) Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ ni nhiều l được nhậm lời. (8) Ðừng bắt chước họ, v Cha anh em đã biết rõ anh em cần g, trước khi anh em cầu xin.

 

(9) Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế ny:

 

Lạy Cha chng con l Ðấng ngự trn trời,

 

xin lm cho danh thnh Cha vinh hiển,

 

(10) triều đại Cha mau đến,

 

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trn trời.

 

(11) Xin Cha cho chng con hôm nay lương thực hằng ngy;

 

(12) xin tha tội cho chng con

 

như chng con cũng tha

 

cho những người c lỗi với chng con;

 

(13) xin đừng để chng con sa chước cm dỗ,

 

nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ.

 

(14) Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, th Cha anh em trn trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. (15) Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, th Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

 

Ăn chay cch kn đo

 

(16) Cn khi ăn chay, anh em chớ lm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chng lm cho ra vẻ thiểu não, để thin hạ thấy l chng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chng đã được phần thưởng rồi. (17) Cn anh, khi ăn chay, nn rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, (18) để không ai thấy l anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kn đo. V Cha của anh, Ðấng thấu suốt những g kn đo, sẽ trả công cho anh.

 

Của cải trn trời

 

(19) Anh em đừng tch trữ cho mnh những kho tng dưới đất, nơi mối mọt lm hư nt, nơi kẻ trộm khot vch v lấy đi. (20) Nhưng hãy tch trữ cho mnh những kho tng trn trời, nơi mối mọt không lm hư nt, nơi trộm cắp không đo ngạch v lấy đi được. (21) V kho tng của anh ở đâu, th lng anh ở đ.

 

Ðn của thân thể

 

(22) Ðn của thân thể l con mắt. Vậy nếu mắt sng, th ton thân anh sẽ sng. (23) Cn nếu mắt anh xấu, th ton thân anh sẽ tối. Vậy nếu nh sng nơi anh lại thnh bng tối, th tối biết chừng no!

 

Không thể vừa lm tôi Thin Cha vừa lm tôi tiền của

 

(24) Không ai c thể lm tôi hai chủ, v hoặc sẽ ght chủ ny m yu chủ kia, hoặc sẽ gắn b với chủ ny m khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa lm tôi Thin Cha vừa lm tôi Tiền Của được.

 

Tin tưởng vo Cha quan phng

 

(25) V vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy g m ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy g m mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, v thân thể chẳng trọng hơn o mặc sao? (26) Hãy xem chim trời: chng không gieo, không gặt, không thu tch vo kho; thế m Cha anh em trn trời vẫn nuôi chng. Anh em lại chẳng quý gi hơn chng sao? (27) Hỏi c ai trong anh em c thể nhờ lo lắng m ko di đời mnh thm được d chỉ một gang không? (28) Cn về o mặc cũng thế, lo lắng lm g? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoi đồng mọc ln thế no m rt ra bi học: chng không lm lụng, không ko sợi; (29) thế m, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, d vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. (30) Vậy nếu hoa cỏ ngoi đồng, nay cn, mai đã quẳng vo l, m Thin Cha cn mặc đẹp cho như thế, th huống hồ l anh em, ôi những kẻ km tin! (31) V thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn g, uống g, hay mặc g đây? (32) Tất cả những thứ đ, dân ngoại vẫn tm kiếm. Cha anh em trn trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đ. (33) Trước hết hãy tm kiếm Nước Thin Cha v đức công chnh của Người, cn tất cả những thứ kia, Người sẽ thm cho. (34) Vậy, anh em đừng lo lắng về ngy mai: ngy mai, cứ để ngy mai lo. Ngy no c ci khổ của ngy ấy.

 

C Chương 07 C

 

Ðừng xt đon

 

(1) Anh em đừng xt đon, để khỏi bị Thin Cha xt đon, (2) v anh em xt đon thế no, th anh em cũng sẽ bị Thin Cha xt đon như vậy; v anh em đong bằng đấu no, th Thin Cha cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. (3) Sao anh thấy ci rc trong con mắt của người anh em, m ci x trong con mắt của mnh th lại không để ý tới? (4) Sao anh lại ni với người anh em: Hãy để tôi lấy ci rc ra khỏi mắt bạn, trong khi c cả một ci x trong con mắt anh? (5) Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy ci x ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy ci rc ra khỏi mắt người anh em.

 

Ðừng quăng của thnh cho ch

 

(6) Của thnh, đừng quăng cho ch; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chng giy đạp dưới chân, rồi cn quay lại cắn x anh em.

 

Cứ xin th sẽ được

 

(7) Anh em cứ xin th sẽ được, cứ tm th sẽ thấy, cứ gõ cửa th sẽ được mở cho. (8) V hễ ai xin th nhận được, ai tm th sẽ thấy, ai gõ cửa th sẽ mở cho. (9) C người no trong anh em, khi con mnh xin ci bnh, m lại cho n hn đ? (10) Hoặc n xin con c, m lại cho n con rắn? (11) Vậy nếu anh em l những kẻ xấu, m cn biết cho con ci mnh những của tốt lnh, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trn trời, Người sẽ ban những của tốt lnh cho những kẻ xin Người.

 

Khuôn vng thước ngọc

 

(12) Vậy tất cả những g anh em muốn người ta lm cho mnh, th chnh anh em cũng hãy lm cho người ta, v Luật Môs v lời cc ngôn sứ l thế đ.

 

Hai con đường

 

(13) Hãy qua cửa hẹp m vo, v cửa rộng v đường thnh thang th đưa đến diệt vong, m nhiều người lại đi qua đ. (14) Cn cửa hẹp v đường chật th đưa đến sự sống, nhưng t người tm được lối ấy.

 

Cây no tri ấy

 

(15) Anh em hãy coi chừng cc ngôn sứ giả, họ đội lốt chin m đến với anh em; nhưng bn trong, họ l si dữ tham mồi. (16) Cứ xem họ sinh hoa quả no, th họ biết họ l ai. Ở bụi gai, lm g c nho m hi? Trn cây găng, lm g c vả m bẻ? (17) Nn hễ cây tốt th sinh quả tốt, cây xấu th sinh quả xấu. (18) Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (19) Cây no không sinh quả tốt, th bị chặt đi v quăng vo lửa. (20) Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả no, th biết họ l ai.

 

Môn đệ chân chnh

 

(21) Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Cha! lạy Cha! l được vo Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hnh ý muốn của Cha Thầy l Ðấng ngự trn trời, mới được vo m thôi. (22) Trong ngy ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Cha, lạy Cha, no chng tôi đã chẳng từng nhân danh Cha m ni tin tri, nhân danh Cha m trừ quỷ, nhân danh Cha m lm nhiều php lạ đ sao? (23) V bấy giờ Thầy sẽ tuyn bố với họ: Ta không hề biết cc ngươi; xo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn lm điều gian c!

 

(24) Vậy ai nghe những lời Thầy ni đây m đem ra thực hnh, th v được như người khôn xây nh trn đ. (25) D mưa sa, nước cuốn, hay bảo tp ập vo, nh ấy cũng không sụp đổ, v đã xây trn nền đ. (26) Cn ai nghe những lời Thầy ni đây, m chẳng đem ra thực hnh, th v được như người ngu dại xây nh trrn ct. (27) Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão tp ập vo, nh ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tnh.

 

Cch giảng dạy của Ðức Gisu

 

(28) Khi Ðức Gisu giảng dạy những điều ấy xong, đm đông sửng sốt về lời giảng dạy của Người, (29) v Người giảng dạy như một Ðấng c thẩm quyền, chứ không như cc kinh sư của họ.

 

C Chương 08 C

 

III. Rao Giảng Nước Trời

 

1. Phần Ký Thuật

 

Ðức Gisu chữa người bị phong hủi

 

(1) Khi Ðức Gisu ở trn ni xuống, đm đông lũ lượt đi theo Người. (2) V ka một người bị phong hủi tiến lại, bi lạy Người v ni: Thưa Ngi, nếu Ngi muốn, Ngi c thể lm cho tôi được sạch. (3) Người giơ tay đụng vo anh v bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. (4) Rồi Ðức Gisu bảo anh: Coi chừng, đừng ni với ai cả, nhưng hãy đi trnh diện tư tế v dâng của lễ, như ông Môs đã truyền, để lm chứng cho người ta biết.

 

Ðức Gisu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng

 

(5) Khi Ðức Gisu vo thnh Caphcnaum, c một vin đại đội trưởng đến gặp Người v ni xin: (6) Thưa Ngi, tn đầy tớ của tôi bị t bại nằm liệt ở nh, đau đớn lắm. (7) Người ni: Chnh tôi sẽ đến chữa n. Vin đại đội trưởng đp: (8) Thưa Ngi, tôi chẳng đng Ngi vo nh tôi, nhưng xin Ngi chỉ ni một lời l đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (9) V tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khc, tôi cũng c lnh trng dưới quyền tôi. Tôi bảo người ny: Ði!, l n đi, bảo người kia: Ðến!, l n đến, v bảo người nô lệ của tôi: Lm ci ny!, l n lm. (10) Nghe vậy, Ðức Gisu ngạc nhin v ni với những kẻ theo Người rằng: Tôi bảo thật cc ông: tôi không thấy một người Ítraen no c lng tin như thế. (11) Tôi ni cho cc ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cng cc tổ phụ Ápraham, Ixac v Giacp trong Nước Trời. (12) Nhưng con ci Nước Trời th sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bn ngoi, ở đ người ta sẽ phải khc lc nghiến răng. (13) Rồi Ðức Gisu ni với vin đại đội trưởng rằng: Ông cứ đi về đi! Ông tin thế no th được như vậy! V ngay giờ đ, người đầy tớ được khỏi bệnh.

 

Ðức Gisu chữa b mẹ vợ ông Phrô

 

(14) Ðức Gisu đến nh ông Phrô, thấy b mẹ vợ ông đang nằm liệt v ln cơn sốt. (15) Người đụng vo tay b, cơn sốt dứt ngay v b chỗi dậy phục vụ Người.

 

Ðức Gisu chữa lnh mọi kẻ ốm đau

 

(16) Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ m tới gặp Ðức Gisu. Người ni một lời l trừ được cc thần dữ v Người chữa lnh mọi kẻ ốm đau, (17) để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia:

 

Người đã mang lấy cc tật nguyền của ta

 

v gnh lấy cc bệnh hoạn của ta.

 

Người môn đệ phải bỏ mọi sự

 

(18) Thấy xung quanh c đm đông, Ðức Gisu ra lệnh sang bờ bn kia. (19) Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. (20) Ðức Gisu trả lời: Con chồn c hang, chim trời c tổ, nhưng Con Người không c chỗ tựa đầu.

 

(21) Một môn đệ khc thưa với Người: Thưa Ngi, xin cho php con về chôn cất cha con trước đã. (22) Ðức Gisu bảo: Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.

 

Ðức Gisu dẹp yn biển động

 

(23) Ðức Gisu xuống thuyền, cc môn đệ đi theo Người, (24) v ka biển động mạnh khiến sng ập vo thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. (25) Cc ông lại gần đnh thức Người v ni: Thưa Ngi, xin cứu chng con, chng con chết mất! (26) Ðức Gisu ni: Sao nht thế, hỡi những người km lng tin! Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gi v biển: biển liền lặng như tờ. (27) Cc ông ngạc nhin v ni: Người ny l người thế no m cả đến gi v biển cũng tuân lệnh?

 

Hai người bị quỷ m

 

(28) Khi Ðức Gisu sang bờ bn kia, v đến miền Gađara, th c hai người bị quỷ m từ trong đm mồ mả ra đn Người; chng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dm qua lại lối ấy. (29) V ka, chng la ln rằng: Hỡi Con Thin Cha, chuyện chng tôi can g đến ông? Chưa tới lc m ông đã đến đây lm khổ chng tôi sao? (30) Khi ấy, ở đng xa, c một bầy heo rất đông đang ăn. (31) Bọn quỷ ni xin Người rằng: Nếu ông đuổi chng tôi, th xin sai chng tôi nhập vo bầy heo kia. (32) Người bảo: Ði đi! Chng liền ra khỏi hai người đ v nhập vo bầy heo. Thế l tất cả bầy heo từ trn sườn ni lao xuống biển v chết đuối hết. (33) Cc người chăn heo chạy trốn vo thnh, kể lại mọi sự, v những g đã xảy ra cho những người bị quỷ m. (34) V ka, cả thnh ra đn Ðức Gisu, v khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vng đất của họ.

 

C Chương 09 C

 

Ðức Gisu chữa người bại liệt

 

(1) Ðức Gisu xuống thuyền, băng qua bờ, trở về thnh của mnh. (2) V ka, người ta khing đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trn giường. Thấy họ c lng tin như vậy, Ðức Gisu bảo người bại liệt: Ny con, cứ yn tâm, con đã được tha tội rồi! (3) V ka mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: Ông ny ni phạm thượng. (4) Nhưng Ðức Gisu biết ý nghĩ của họ, liền ni: Sao cc ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? (5) Trong hai điều: một l bảo: Con đã được tha tội rồi, hai l bảo: Ðứng dậy m đi, điều no dễ hơn? (6) vậy, để cc ông biết: ở dưới đất ny, Con Người c quyền tha tội C bấy giờ Ðức Gisu bảo người bại liệt: Hãy đứng dậy, vc giường m về nh đi!. (7) Người bại liệt đứng dậy, đi về nh. (8) Thấy vậy, dân chng sợ hãi v tôn vinh Thin Cha đã ban cho loi người được quyền năng như thế.

 

Ðức Gisu ku gọi ông Mat-thu

 

(9) Bỏ nơi ấy, Ðức Gisu đi ngang qua trạm thu thuế, th thấy một người tn l Matthu đang ngồi ở đ. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi! Ông đứng dậy đi theo Người.

 

Ðức Gisu dng bữa với những người tội lỗi

 

(10) Ðức Gisu đang dng bữa trong nh, th ka, nhiều người thu thuế v người tội lỗi ko đến, cng ăn với Người v cc môn đệ. (11) Thấy vậy, những người Pharisu ni với cc môn đệ Người rằng: Sao Thầy cc anh lại ăn uống với bọn thu thuế, v quân tội lỗi như vậy? (12) Nghe như thế, Ðức Gisu ni: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (13) Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu ny: Ta muốn lng nhân chứ đâu cần lễ tế. V tôi không đến để ku gọi người công chnh, m để ku gọi người tội lỗi.

 

Tranh luận về việc ăn chay

 

(14) Bấy giờ, cc môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Gisu rằng: Tại sao chng tôi v cc người Pharisu ăn chay, m môn đệ ông lại không ăn chay? (15) Ðức Gisu trả lời: Chẳng lẽ khch dự tiệc cưới lại c thể than khc, khi chng rể cn ở với họ? Nhưng khi tới ngy chng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay. (16) Chẳng ai lấy vải mới m v o cũ, v miếng v mới sẽ co lại, khiến o rch lại cng rch thm. (17) Người ta cũng không đổ rượu mới vo bầu da cũ, v như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra v bầu cũng hư. Nhưng rượu mới th đổ vo bầu mới: thế mới giữ được cả hai.

 

Ðức Gisu chữa người đn b bị băng huyết

 

v cho con gi một kỳ mục sống lại

 

(18) Người cn đang ni với họ như thế, th ka, một kỳ mục đến gần bi lạy Người v ni: Con gi tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngi đến đặt tay ln chu, l n sẽ sống. (19) Ðức Gisu đứng dậy đi theo ông ấy, v cc môn đệ cũng đi với Người.

 

(20) V ka, một người đn b bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến pha sau Người v sờ vo tua o của Người, (21) v b nghĩ bụng: Tôi chỉ cần sờ được vo o của Người thôi l sẽ được cứu! (22) Ðức Gisu quay lại thấy b th ni: Ny con, cứ yn tâm, lng tin của con đã cứu chữa con. V ngay từ giờ ấy, b được cứu chữa.

 

(23) Ðức Gisu đến nh vin kỳ mục; thấy phường kn v đm đông xôn xao, Người ni: (24) Lui ra! Con b c chết đâu, n ngủ đấy! Nhưng họ chế nhạo Người. (25) Khi đm đông bị đuổi ra rồi, th Người đi vo, cầm lấy tay con b, n liền chỗi dậy. (26) V tin ấy đồn ra khắp cả vng.

 

Ðức Gisu chữa hai người m

 

(27) Ðang khi Ðức Gisu ra khỏi nơi đ, th c hai người m đi theo ku ln rằng: Lạy Con Vua Ðavt, xin thương xt chng tôi! (28) Khi Ðức Gisu về tới nh, th hai người m ấy tiến lại gần. Người ni với họ: Cc anh c tin l tôi lm được điều ấy không? Họ đp: Thưa Ngi, chng tôi tin. (29) bấy giờ Người sờ vo mắt họ v ni: Cc anh tin thế no th được như vậy. (30) Mắt họ liền mở ra. Người nghim giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết! (31) Nhưng vừa ra khỏi đ, họ đã ni về Người trong khắp cả vng.

 

Ðức Gisu chữa người câm bị quỷ m

 

(32) Họ vừa đi ra th ka người ta đem đến cho Ðức Gisu một người câm bị quỷ m. (33) Khi quỷ bị trục xuất rồi, th người câm ni được. Ðm đông kinh ngạc, ni rằng: Ở Ítraen, chưa hề thấy thế bao giờ! (34) Nhưng người Pharisu lại bảo: Ông ấy dựa thế quỷ vương m trừ quỷ.

 

Ðức Gisu thương dân chng lầm than

 

(35) Ðức Gisu đi khắp cc thnh thị, lng mạc, giảng dạy trong cc hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời v chữa hết cc bệnh hoạn tật nguyền.

 

(36) Ðức Gisu thấy đm đông, Người chạnh lng thương, v họ lầm than vất vưởng, như bầy chin không người chăn dắt. (37) Bấy giờ, Người ni với môn đệ rằng: La chn đầy đồng, m thợ gặt lại t. (38) Vậy anh em hãy xin chủ ma gặt sai thợ ra gặt la về.

 

C Chương 10 C

 

2. Bi giảng về sứ mệnh truyền gio

 

Ðức Gisu sai mười hai Tông Ðồ đi giảng

 

(1) Rồi Ðức Gisu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho cc ông được quyền trn cc thần ô uế, để cc ông trừ chng v chữa hết cc bệnh hoạn tật nguyền.

 

(2) Sau đây l tn của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu l ông Simon, cũng gọi l Phrô, rồi đến ông Anr, anh của ông; sau đ l ông Giacôb con ông Dbđ v ông Gioan, em của ông; (3) ông Philiph v ông Batôlômô; ông Tôma v ông Matthu người thu thuế; ông Giacôb con ông Anph v ông Tađô; (4) ông Simon thuộc nhm Qu Khch, v ông Giuđa Ítcariốt, chnh l kẻ nộp Người. (5) Ðức Gisu sai mười hai ông ấy đi v chỉ thị rằng:

 

Anh em đừng đi về pha cc dân ngoại, cũng đừng vo thnh no của dân Samari. (6) Tốt hơn l hãy đến với cc con chin lạc nh Ítraen. (7) Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần. (8) Anh em hãy chữa lnh người đau yếu, lm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, v khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, th cũng phải cho không như vậy. (9) Ðừng sắm vng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. (10) Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai o, đừng đi giy hay cầm gậy. V thợ th đng được nuôi ăn.

 

(11) Khi anh em vo bất cứ thnh no hay lng no, th hãy d hỏi xem ở đ ai l người xứng đng, v hãy ở lại đ cho đến lc ra đi. (12) Vo nh no, anh em hãy cho chc bnh an cho nh ấy. (13) Nếu nh ấy xứng đng, th bnh an của anh em sẽ đến với họ; cn nếu nh ấy không xứng đng, th bnh an của anh em sẽ trở về với anh em. (14) Cn nếu người ta không đn tiếp v nghe lời anh em, th khi ra khỏi nh hay thnh ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. (15) Thầy bảo thật anh em, trong Ngy phn xt, đất Xơđôm v Gômôra cn được xử khoan hồng hơn thnh đ. (16) Ny, Thầy sai anh em đi như chin đi vo giữa bầy si. Vậy anh em phải khôn như rắn v đơn sơ như bồ câu.

 

Ðức Gisu tin bo những cuộc bch hại

 

(17) hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho cc hội đồng, v sẽ đnh đập anh em trong cc hội đường của họ. (18) V anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua cha quan quyền v Thầy để lm chứng cho họ v cc dân ngoại được biết. (19) Khi người ta nộp anh em, th anh em đừng lo phải ni lm sao hay phải ni g: (20) thật vậy, không phải chnh anh em ni, m l Thần Kh của Cha Cha ni trong anh em.

 

(21) Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con ci sẽ đứng ln chống lại cha mẹ v lm cho cha mẹ phải chết. (22) V danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người th ght. Nhưng kẻ no bền ch đến cng, kẻ ấy sẽ được cứu thot.

 

(23) Khi người ta bch hại anh em trong thnh ny, th hãy trốn sang thnh khc. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết cc thnh của Ítraen, th Con Người đã đến.

 

(24) Tr không hơn thầy, tớ không hơn chủ. (25) Tr được như thầy, tớ được như chủ, đã l kh lắm rồi. Chủ nh m người ta cn gọi l Bendbun, huống chi l người nh.

 

Hãy ni giữa ban ngy, đừng c sợ

 

(26) Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không c g che giấu m sẽ không được tỏ lộ, không c g b mật, m người ta sẽ không biết. (27) Ðiều Thầy ni với anh em lc đm hôm, th hãy ni ra giữa ban ngy; v điều anh em nghe rỉ tai, th hãy ln mi nh rao giảng.

 

(28) Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xc m không giết được linh hồn. Ðng hơn, anh em hãy sợ Ðấng c thể tiu diệt cả hồn lẫn xc trong hỏa ngục. (29) hai con chim sẻ chỉ bn được một xu phải không? Thế m, không một con no rơi xuống đất ngoi ý của Cha anh em. (30) Th đối với anh em cũng vậy, ngay đến tc trn đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. (31) Vậy anh em đừng sợ, anh em cn quý gi hơn muôn vn chim sẻ.

 

(32) Phm ai tuyn bố nhận Thầy trước mặt thin hạ, th Thầy cũng sẽ tuyn bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trn trời. (33) Cn ai chối Thầy trước mặt thin hạ, th Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trn trời.

 

Ðức Gisu đến để gây chia rẽ

 

(34) Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bnh an cho tri đất; Thầy đến không phải để đem bnh an, nhưng để đem gươm gio. (35) Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mnh, giữa con gi với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. (36) Kẻ th của mnh chnh l người nh.

 

Từ bỏ mnh để theo Ðức Gisu

 

(37) Ai yu cha hay yu mẹ hơn Thầy, th không xứng với Thầy. Ai yu con trai hay con gi mnh hơn Thầy, th không xứng với Thầy. (38) Ai không vc thập gi mnh m theo Thầy, th không xứng với Thầy. (39) Ai giữ lấy mạng sống mnh, th sẽ mất; cn ai liều mất mạng sống mnh v Thầy, th sẽ tm thấy được.

 

Ai đn tiếp anh em l đn tiếp Thầy

 

(40) Ai đn tiếp anh em l đn tiếp Thầy, v ai đn tiếp Thầy l đn tiếp Ðấng đã sai Thầy.

 

(41) Ai đn tiếp một ngôn sứ, v người ấy l ngôn sứ, th sẽ được lãnh thưởng dnh cho bậc ngôn sứ; ai đn tiếp một người công chnh, v người ấy l người công chnh, th sẽ được lãnh phần thưởng dnh cho bậc công chnh.

 

(42) V ai cho một trong những kẻ b nhỏ ny uống, d chỉ l một chn nước lã m thôi, v kẻ ấy l môn đệ của Thầy, th Thầy bảo thật anh em, người đ sẽ không mất phần thưởng đâu.

 

C Chương 11 C

 

IV. Mầu Nhiệm Nước Trời

 

1. Phần ký thuật

 

Nhập đề

 

(1) Khi Ðức Gisu truyền dạy cho hai môn đệ xong, Người rời chỗ đ, đi dạy dỗ v rao giảng trong cc thnh thị.

 

Câu hỏi của thnh Gioan Tẩy Giả

 

v câu trả lời Của Ðức Gisu

 

(2) Ông Gioan lc ấy đang ngồi t, nghe biết những việc Ðức Kitô lm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: (3) Thưa Thầy, Thầy c đng l Ðấng phải đến không, hay l chng tôi cn phải đợi ai khc? (4) Ðức Gisu trả lời: Cc anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: (5) Người m xem thấy, kẻ qu được đi, người ci được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ ngho được nghe Tin Mừng, (6) v phc thay người no không vấp ngã v tôi.

 

(7) Họ đi rồi, Ðức Gisu bắt đầu ni với đm đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem g trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gi chăng? (8) Thế th anh em ra xem g? Một người mặc gấm vc lụa l chăng? Ka những kẻ mặc gấm vc lụa l th ở trong cung điện nh vua. (9) Thế th anh em ra lm g? Ðể xem một vị ngôn sứ chăng? Ðng thế đ; m tôi ni cho anh em biết, đây cn hơn cả ngôn sứ nữa. (10) Chnh ông l người Kinh Thnh đã ni tới khi chp rằng:

 

Ny Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,

 

người sẽ dọn đường cho Con đến.

 

(11) Tôi ni thật với anh em: trong số phm nhân đã lọt lng mẹ, chưa từng c ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhin, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời cn cao trọng hơn ông. (12) Từ thời Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức th chiếm được. (13) Cho đến ông Gioan, tất cả cc ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã ni tin tri. (14) v nếu anh em chịu tin lời tôi, th ông Gioan chnh l Êlia, người phải đến. (15) Ai c tai nghe th nghe.

 

Ðức Gisu phn đon về thế hệ của Người

 

(16) Tôi phải v thế hệ ny với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoi chợ gọi lũ trẻ khc, (17) v ni:

 

Tụi tôi thổi so cho cc anh,

 

m cc anh không nhảy ma;

 

tụi tôi ht bi đưa đm,

 

m cc anh không đấm ngực khc than.

 

(18) Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, th thin hạ bảo: Ông ta bị quỷ m. (19) Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, th thin hạ lại bảo: Ðây l tay ăn nhậu, bạn b với quân thu thuế v phường tội lỗi. Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hnh động.

 

Khốn cho những thnh

 

đã chứng kiến cc php lạ m không sm hối

 

(20) Bấy giờ Người bắt đầu quở trch cc thnh đã chứng kiến phần lớn php lạ Người lm m không sm hối:

 

(21) Khốn cho cc ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Btxaiđa! V nếu cc php lạ đã lm nơi cc ngươi m được lm tại Tia v Xiđon, th họ đã mặc o vải thô, rắc tro ln đầu tỏ lng sm hối. (22) V thế, Ta ni cho cc ngươi hay: đến ngy phn xt, thnh Tia v thnh Xiđon cn được xử khoan hồng hơn cc ngươi. (23) Cn ngươi nữa, hỡi Caphcnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng ln đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nho xuống tận âm phủ! V nếu cc php lạ đã lm nơi ngươi m được lm tại Xơđôm, th thnh ấy đã tồn tại cho đến ngy nay. (24) V thế, Ta ni cho cc ngươi hay: đến ngy phn xt, đất Xơđôm cn được xử khoan hồng hơn cc ngươi.

 

Cha Cha v Người Con

 

(25) Vo lc ấy, Ðức Gisu cất tiếng ni: Lạy Cha l Cha Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, v Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thi biết những điều ny, nhưng lại mặc khải cho những người b mọn. (26) Vâng, lạy Cha, v đ l điều đẹp ý Cha.

 

(27) Cha tôi đã giao ph mọi sự cho tôi. V không ai biết Người Con, trừ Cha Cha; cũng như không biết Cha Cha, trừ Người Con v kẻ m Người Con muốn mặc khải cho.

 

Hãy mang lấy ch của tôi

 

(28) Tất cả những ai đang vất vả mang gng nặng nề, hãy đến cng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29) Anh em hãy mang lấy ch của tôi, v hãy học với tôi, v tôi c lng hiền hậu v khim nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30) V ch tôi m i, v gnh tôi nhẹ nhng.

 

C Chương 12 C

 

Môn đệ bứt la ăn ngy sabt

 

(1) Khi ấy, vo ngy Sabt, Ðức Gisu băng qua một cnh đồng la; cc môn đệ thấy đi v bắt đầu bứt la ăn. (2) Những người Pharisu thấy vậy, mới ni với Ðức Gisu: Ông coi, cc môn đệ ông lm điều không được php lm ngy sabt! (3) Người đp: Cc ông chưa đọc trong Sch ? Vua Ðavt đã lm g, khi vua v thuộc hạ đi bụng? (4) Vua vo nh Thin Cha, v đã cng thuộc hạ ăn bnh tiến. Thứ bnh ny, họ không được php ăn, chỉ c tư tế mới được ăn m thôi. (5) Hay cc ông chưa đọc trong sch Luật rằng ngy sabt, cc tư tế trong Ðền Thờ vi phạm luật sabt m không mắc tội đ sao? (6) Tôi ni cho cc ông hay: ở đây cn lớn hơn Ðền Thờ nữa. (7) Nếu cc ông hiểu được ý nghĩa của câu ny: Ta muốn lng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt cc ông đã chẳng ln n kẻ vô tội. (8) Quả thế, Con Người lm chủ ngy sabt.

 

Ðức Gisu chữa người bị bại tay ngy sabt

 

(9) Ðức Gisu bỏ đ m đi vo hội đường của họ. (10) Tại đây, c người bị bại một tay. Người ta hỏi Ðức Gisu rằng: C được php chữa bệnh ngy sabt không? Họ hỏi thế l để tố co Người. (11) Người đp: Ai trong cc ông c một con chin độc nhất bị sa hố ngy sabt, lại không nắm lấy n v ko ln sao? (12) M người th quý hơn chin biết mấy! V thế, ngy sabt được php lm điều lnh. (13) Rồi Ðức Gisu bảo người bại tay: Anh giơ tay ra! Người ấy giơ ra v tay liền trở lại bnh thường lnh mạnh như tay kia. (14) Ra khỏi đ, nhm Pharisu bn bạc để tm cch giết Ðức Gisu.

 

Ðức Gisu, người Tôi Trung của Thin Cha

 

(15) Biết vậy, Ðức Gisu lnh khỏi nơi đ. Dân chng theo Người đông đảo v Người chữa lnh hết. (16) Người cn cấm họ không được tiết lộ Người l ai. (17) Như thế l để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã ni:

 

(18) Ðây l người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn,

 

đây l người Ta yu dấu: Ta hi lng về Người.

 

Ta cho Thần Kh Ta ngự trn Người.

 

Người sẽ loan bo công lý trước muôn dân.

 

(19) Người sẽ không cãi vã, không ku to,

 

chẳng ai nghe thấy Người ln tiếng giữa phố phường.

 

(20) Cây lau bị giập, Người không đnh bẻ gãy,

 

tim đn leo lt, chẳng nỡ tắt đi,

 

cho đến khi Người đưa công lý đến ton thắng,

 

(21) v muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

 

Ðức Gisu v quỷ vương B-en-d-bun

 

(22) Bấy giờ họ đem đến cho Ðức Gisu một người bị quỷ m vừa m lại vừa câm. Người chữa anh ta, khiến anh ni v thấy được. (23) Tất cả dân chng đều sửng sốt v ni: Ông ny chẳng phải l Con vua Ðavt sao? (24) Nghe vậy, những người Pharisu ni rằng: Ông ny trừ được quỷ chỉ l nhờ dựa thế quỷ vương Bendbun.

 

(25) Biết ý nghĩ của họ, Ðức Gisu ni: Bất cứ nước no tự chia rẽ, th sẽ điu tn. Bất cứ thnh no hay nh no tự chia rẽ, th sẽ không tồn tại. (26) Nếu Xatan m trừ Xatan, th l Xatan tự chia rẽ: nước n tồn tại sao được? (27) Nếu tôi dựa thế Bendbun m trừ quỷ, th đệ tử cc ông dựa thế ai m trừ? Bởi vậy, chnh họ sẽ xt xử cc ông. (28) Cn nếu tôi dựa vo Thần Kh của Thin Cha m trừ quỷ, th quả l triều đại Thin Cha đã đến giữa cc ông.

 

(29) Lm sao người ta c thể vo nh một kẻ mạnh v cướp của được, nếu không tri kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nh n?

 

(30) Ai không đi với tôi, l chống lại tôi; v ai không cng tôi thu gp, l phân tn. (31) V thế, tôi ni cho cc ông hay: mọi tội, kể cả tội ni phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loi người, chứ tội ni phạm đến Thần Kh sẽ chẳng được tha. (32) Ai ni phạm đến Con Người th được tha; nhưng ai ni phạm đến Thnh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời ny lẫn đời sau.

 

Lng c đầy miệng mới ni ra

 

(33) Cây m tốt th quả cũng tốt; cây m sâu th quả cũng sâu, v xem quả th biết cây. (34) Loi rắn độc kia, xấu như cc người, th lm sao ni điều tốt được? V lng c đầy, miệng mới ni ra. (35) Người tốt th rt ci tốt từ kho tng tốt của mnh; kẻ xấu th rt ci xấu từ kho tng xấu của mnh. (36) Tôi ni cho cc người hay: đến Ngy phn xt, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ch mnh đã ni. (37) V nhờ lời ni của anh m anh sẽ được trắng n; v cũng tại lời ni của anh m anh sẽ bị kết n.

 

Dấu lạ ngôn sứ Giô-na

 

(38) Bấy giờ c mấy kinh sư v mấy người Pharisu ni với Ðức Gisu rằng: Thưa Thầy, chng tôi muốn thấy Thầy lm một dấu lạ. (39) Người đp: Thế hệ gian c v ngoại tnh ny đi dấu lạ. Nhưng chng sẽ không được dấu lạ no, ngoi dấu lạ ngôn sứ Giôna. (40) Quả thật, ông GIôna đã ở trong bụng knh ngư ba ngy ba đm thế no, th Con Người cũng sẽ ở trong lng đất ba ngy ba đm như vậy. (41) Trong cuộc phn xt, dân thnh Niniv sẽ chỗi dậy cng với thế hệ ny v sẽ kết n họ, v xưa dân ấy đã sm hối khi nghe ông Giona rao giảng; m đây th cn hơn ông Giona nữa. (42) Trong cuộc phn xt, nữ hong Phương Nam sẽ đứng ln cng với thế hệ ny, v b sẽ kết n họ, v xưa b đã từ tận cng tri đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; m đây th cn hơn vua Salômôn nữa.

 

Quỷ phản công

 

(43) Khi thần ô uế xuất khỏi một người, th n đi rảo qua những nơi khô chy, tm chốn nghỉ ngơi m tm không ra. (44) Bấy giờ n ni: Ta sẽ trở về nh ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, n thấy nh để trống, lại được qut tước, trang hong hẳn hoi. (45) N liền đi ko thm bảy thần khc dữ hơn n, v chng vo ở đ. Rốt cuộc, tnh trạng của người ấy lại cn tệ hơn trước. Thế hệ gian c ny rồi cũng sẽ bị như vậy.

 

Ai thuộc gia đnh của Ðức Gisu?

 

(46) Người cn đang ni với đm đông, th c mẹ v anh em của Người đứng bn ngoi, tm cch ni chuyện với Người. (47) C kẻ thưa Người rằng: Thưa Thầy, c mẹ v anh em Thầy đang đứng ngoi kia, tm cch ni chuyện với Thầy. (48) Người bảo kẻ ấy rằng: Ai l mẹ tôi? Ai l anh em tôi? (49) Rồi Người giơ tay chỉ cc môn đệ v ni: Ðây l mẹ tôi, đây l anh em tôi. (50) V phm ai thi hnh ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trn trời, người ấy l anh chị em tôi, l mẹ tôi.

 

C Chương 13 C

 

2. Bi giảng bằng dụ ngôn

 

Nhập đề

 

(1) Hôm ấy, Ðức Gisu từ trong nh đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) C đm đông lớn tụ họp bn Người, nn Người phải xuống thuyền m ngồi, cn ton thể đm đông th đứng trn bờ. (3) Người dng dụ ngôn m ni với họ nhiều điều.

 

Dụ ngôn người gieo giống

 

Người ni: Ka người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, th c những hạt rơi xuống vệ đường, chim chc đến ăn mất. (5) C những hạt rơi trn nơi sỏi đ, chỗ không c nhiều đất; n mọc ngay, v đất không sâu; (6) nhưng khi nắng ln, n liền bị chy, v v thiếu rễ nn bị chết khô. (7) C những hạt rơi vo bụi gai, gai mọc ln lm n chết nghẹt. (8) C những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nn sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được su chục, hạt được ba chục. (9) Ai c tai th nghe.

 

Tại sao Ðức Gisu dng dụ ngôn m ni?

 

(10) Cc môn đệ đến gần hỏi Ðức Gisu rằng: Sao Thầy lại dng dụ ngôn m ni với họ? (11) Người đp: Bởi v anh em th được ơn hiểu biết cc mầu nhiệm Nước Trời, cn họ th không. (12) Ai đã c th được cho thm, v sẽ c dư thừa; cn ai không c, th ngay ci đang c, cũng sẽ bị lấy mất. (13) Bởi thế, nếu Thầy dng dụ ngôn m ni với họ, l v họ nhn m không nhn, nghe m không nghe không hiều. (14) Thế l đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng:

 

Cc ngươi c lắng tai nghe cũng chẳng hiểu,

 

c trố mắt nhn cũng chẳng thấy.

 

(15) V lng dân ny đã ra đần độn,

 

chng đã nặng tai,

 

cn mắt th chng nhắm lại,

 

kẻo mắt chng thấy,

 

tai chng nghe,

 

v lng hiểu được

 

m hon cải,

 

v rồi Ta sẽ chữa chng cho lnh.

 

(16) Cn anh em, mắt anh em thật c phc v được thấy, tai anh em thật c phc, v được nghe. (17) Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ v nhiều người công chnh đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, m không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, m không được nghe.

 

Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống

 

(18) Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. (19) Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời m không hiểu, th quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lng người ấy: đ l kẻ đã được gieo bn vệ đường. (20) Cn kẻ được gieo trn nơi sỏi đ, đ l kẻ nghe Lời v liền vui vẻ đn nhận. (21) Nhưng n không đâm rễ m l kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi v Lời, n vấp ngã ngay. (22) Cn kẻ được gieo vo bụi gai, đ l kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, v bả vinh hoa ph quý bp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả g. (23) Cn kẻ được gieo vo đất tốt, đ l kẻ nghe Lời v hiểu, th tất nhin sinh hoa kết quả v lm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được su chục, kẻ được ba chục.

 

Dụ ngôn cỏ lng

 

(24) Ðức Gisu trnh by cho dân chng nghe một dụ ngôn khc: Nước Trời th v như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mnh. (25) Khi mọi người đang ngủ, th kẻ th của ông đến gieo thm cỏ lng vo giữa la, rồi đi mất. (26) Khi la mọc ln v trổ bông, th cỏ lng cũng xuất hiện. (27) Ðầy tớ mới đến thưa chủ nh rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế th cỏ lng ở đâu ra vậy? (28) Ông đp: kẻ th đã lm đ! Ðầy tớ ni: Vậy ông c muốn chng tôi ra nhặt đi không? (29) Ông đp: Ðừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lng, cc anh lm bật luôn rễ la. (30) Cứ để cả hai cng lớn ln cho tới ma gặt. Ðến ngy ma, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lng trước đã, b thnh b m đốt đi, cn la, th hãy thu vo kho lẫm cho tôi.

 

Dụ ngôn hạt cải

 

(31) Ðức Gisu cn trnh by cho họ nghe một dụ ngôn khc. Người ni: Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mnh. (32) Tuy n l loại nhỏ nhất trong cc hạt giống, nhưng khi lớn ln, th lại l thứ rau lớn nhất; n trở thnh cây, đến nỗi chim trời tới lm tổ trn cnh được.

 

Dụ ngôn men trong bột

 

(33) Người cn kể cho họ một dụ ngôn khc: Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men b kia lấy vi vo ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.

 

Tại sao Ðức Gisu dng dụ ngôn m ni?

 

(34) Tất cả cc điều ấy, Ðức Gisu dng dụ ngôn m ni với đm đông; v Người không ni g với họ m không dng dụ ngôn, (35) hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ:

 

Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn,

 

công bố những điều được giữ kn từ tạo thin lập địa.

 

Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lng

 

(36) Bấy giờ, Ðức Gisu bỏ đm đông m về nh. Cc môn đệ lại gần Người v thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lng trong ruộng cho chng con nghe. (37) Người đp: Kẻ gieo hạt giống tốt l Con Người. (38) Ruông l thế gian. Hạt giống tốt, đ l con ci Nước Trời. Cỏ lng l con ci Ác Thần. (39) Kẻ th đã gieo cỏ lng l ma quỷ. Ma gặt l ngy tận thế. Thợ gặt l cc thin thần. (40) Vậy, như người ta nhặt cỏ lng rồi lấy lửa đốt đi thế no, th đến ngy tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (41) Con Người sẽ sai cc thin thần của Người tập trung mọi kẻ lm gương m gương xấu v mọi kẻ lm điều c, m tống ra khỏi Nước của Người, (42) rồi quăng chng vo l lửa; ở đ, chng sẽ phải khc lc nghiến răng. (43) Bấy giờ người công chnh sẽ chi lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai c tai th nghe.

 

Dụ ngôn kho bu v ngọc quý

 

(44) Nước Trời giống như chuyện kho bu chôn giấu trong ruộng. C người kia gặp được th liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bn tất cả những g mnh c m mua thửa ruộng ấy.

 

(45) Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tm ngọc đẹp. (46) Tm được một vin ngọc quý, ông ta ra đi, bn tất cả những g mnh c m mua vin ngọc ấy.

 

Dụ ngôn chiếc lưới

 

(47) Nước trời lại cn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ c. (48) Khi lưới đầy, người ta ko ln bãi, rồi ngồi nhặt c tốt cho vo giỏ, cn c xấu th vứt ra ngoi. (49) Ðến ngy tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Cc thin thần sẽ xuất hiện v tch biệt kẻ xấu ra khỏi hng ngũ người công chnh, (50) rồi quăng chng vo l lửa. Ở đ, chng sẽ phải khc lc nghiến răng.

 

Kết thc

 

(51) Anh em c hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đp: Thưa hiểu. (52) Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư no đã được học hỏi về Nước trời, th cũng giống như chủ nh kia lấy ra từ kho tng của mnh cả mới lẫn ci cũ.

 

V, Gio Hội, Bước Ðầu Của Nước Trời

 

1. Phần ký thuật

 

Ðức Gisu về thăm Nadart

 

(53) Khi Ðức Gisu kể cc dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đ. (54) Người về qu, giảng dạy trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt v ni: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan v lm được những php lạ như thế? (55) Ông không phải l con bc thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải l b Maria; anh em của ông không phải l cc ông Giacôb, Gioxp, Simon v Giuđa sao? (56) v chị em của ông không phải đều l b con lối xm vi chng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? (57) V họ vấp ngã v Người. Nhưng Ðức Gisu bảo họ: Ngôn sứ c bị rẻ rng, th cũng chỉ l ở chnh qu hương mnh v trong gia đnh mnh m thôi. (58) Người không lm nhiều php lạ tại đ, v họ không tin.

 

C Chương 14 C

 

Vua Hrôđ v Ðức Gisu

 

(1) Thời ấy, tiểu vương Hrôđ nghe danh tiếng Ðức Gisu, (2) th ni với những kẻ hầu cận rằng: Ð chnh l ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết chỗi dậy, nn quyền lm php lạ mới tc động nơi ông.

 

Ông Gioan Tẩy Giả bị chm đầu

 

(3) Số l vua Hrôđ đã bắt tri ông Gioan v tống ngục v b Hrôđia, l vợ ông Philipph, anh của nh vua. (4) Ông Gioan c ni với nh vua: Ngi không được php lấy b ấy. (5) Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ đm đông, v họ coi ông l ngôn sứ. (6) Vậy, nhân ngy sinh nhật của vua Hrôđ, con gi b Hrôđia đã biểu diễn một vi điệu vũ trước mặt quan khch, lm cho nh vua vui thch. (7) Bởi đ, vua thề l hễ cô xin g, vua cũng ban cho. (8) Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: Xin ngi ban cho con, ngay tại chỗ, ci đầu ông Gioan tẩy Giả đặt trn mâm. (9) Nh vua lấy lm buồn, nhưng v đã trt thề trước khch dự tiệc, nn truyền lệnh ban cho cô. (10) Vua sai người vo ngục chặt đầu ông Gioan. (11) Người ta đặt đầu ông trn mâm, mang về trao cho cô, v cô ta đem đến cho mẹ. (12) Môn đệ ông đến lấy thi hi ông đem chôn, rồi đi bo cho Ðức Gisu.

 

Ðức Gisu ha bnh ra nhiều lần thứ nhất

 

(13) Nghe tin ấy, Ðức Gisu lnh khỏi nơi đ, đi thuyền đến chỗ hoang vắng ring biệt. Nghe biết vậy, đm đông từ cc thnh đi bộ m theo Người. (14) Ra khỏi thuyền, Ðức Gisu trông thấy một đm người đông đc th chạnh lng thương, v chữa lnh cc bệnh nhân của họ.

 

(15) Chiều đến, cc môn đệ lại gần thưa với Người: Nơi đây hoang vắng, v đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tn đm đông, để họ vo cc lng mạc mua lấy thức ăn. (16) Ðức Gisu bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chnh anh em hãy cho họ ăn. (17) Cc ông đp: Ở đây, chng con chỉ c vỏn vẹn năm ci bnh v hai con c! (18) Người bảo: Ðem lại đây cho Thầy! (19) Rồi sau đ, Người truyền cho đm đông ngả lưng trn cỏ. Người cầm lấy năm ci bnh v hai con c, ngước mắt ln trời, dâng lời chc tụng, v bẻ ra, trao cho môn đệ. V môn đệ trao cho đm đông. (20) Ai nấy đều ăn v được no n. Những mẫu bnh cn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. (21) Số người ăn c tới năm ngn đn ông, không kể đn b v trẻ con.

 

Ðức Gisu đi trn mặt nước

 

(22) Ðức Gisu liền bắt cc môn đệ xuống thuyền qua bờ bn kia trước, trong lc Người giải tn đm đông. (23) Sau khi giải tn đm đông, Người đi ring ln ni m cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đ một mnh, (24) cn chiếc thuyền th đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sng đnh v ngược gi. (25) cn chiếc thuyền th đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sng đnh v ngược gi. (25) Vo khoảng canh tư, Người đi trn mặt biển m đến với cc môn đệ. (26) Thấy Người đi trn mặt biển, cc ông hoảng hốt bảo nhau: Ma đấy!, v sợ hãi la ln. (27) Ðức Gisu liền bảo cc ông: Cứ yn tâm, chnh Thầy đây, đừng sợ! (28) Ông Phrô liền thưa với Người: Thưa Ngi, nếu quả l Ngi, th xin truyền cho con đi trn mặt nước m đến với Ngi. (29) Ðức Gisu bảo ông: Cứ đến! Ông Phrô từ thuyền bước xuống, đi trn mặt nước, v đến với Ðức Gisu. (30) Nhưng thấy gi thổi th ông đâm sợ, v bắt đầu chm, ông la ln: Thưa Ngi, xin cứu con với! (31) Ðức Gisu liền đưa tay nắm lấy ông v ni: Người đâu m km tin vậy! Sao lại hoi nghi? (32) Khi thầy tr đã ln thuyền, th gi lặng ngay. (33) Những kẻ ở trong thuyền bi lạy Người v ni: Quả thật Ngi l Con Thin Cha!

 

Ðức Gisu chữa nhiều người đau ốm tại Ghen-n-xa-rt

 

(34) Khi qua biển rồi, thầy tr ln đất liền, vo Ghennxart. (35) Dân địa phương nhận ra Ðức Gisu, liền tung tin ra khắp vng, v người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. (36) Họ ni xin Người cho họ chỉ sờ vo gấu o của Người thôi, v ai đã sờ vo th đều được khỏi.

 

C Chương 15 C

 

Tranh luận về truyền thống

 

(1) Bấy giờ c mấy người Pharisu v mấy kinh sư từ Girusalem đến gặp Ðức Gisu v ni rằng: (2) Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dng bữa? (3) Người trả lời: Cn cc ông, tại sao cc ông dựa vo truyền thống của cc ông m vi phạm điều răn của Thin Cha? (4) Quả thế, Thin Cha dạy: Ngươi hãy thờ cha knh mẹ; kẻ no nguyền rủa cha mẹ, th phải bị xử tử. (5) Cn cc ông, cc ông lại bảo: Ai ni với cha mẹ rằng: những g con c để gip cha mẹ, đều l lễ phẩm dâng cho Cha rồi, (6) th người ấy, không phải thờ cha knh mẹ nữa. Như thế, cc ông dựa vo truyền thống của cc ông m hủy bỏ lời Thin Cha. (7) Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaia thật đã ni tin tri đng về cc ông rằng:

 

(8) Dân ny Knh Ta bằng môi bằng miệng,

 

cn lng chng th lại xa Ta.

 

(9) Chng c thờ phượng Ta th cũng vô ch,

 

v gio lý chng giảng dạy chỉ l giới luật phm nhân.

 

Ci g lm cho con người ra ô uế?

 

(10) Sau đ, Ðức Gisu gọi đm đông lại m bảo: Xin nghe đây v hiểu cho rõ: (11) Không phải ci vo miệng lm cho con người ra ô uế, nhưng ci từ miệng xuất ra, ci đ mới lm cho con người ra ô uế.

 

(12) Bấy giờ cc môn đệ đến gần Ðức Gisu m thưa rằng: Thầy c biết không? Những người Pharisu đã vấp phạm khi nghe Thầy ni lời ấy. (13) Ðức Gisu đp: Cây no m Cha của Thầy, Ðấng ngự trn trời, đã không trồng, th sẽ bị nhổ đi. (14) Cứ để mặc họ. Họ l những người m dắt người m. M m lại dắt m, cả hai sẽ lăn c xuống hố.

 

(15) Ông Phrô thưa với Người: Xin Thầy giải thch dụ ngôn cho chng con. (16) Ðức Gisu đp: Cả anh em nữa, bây giờ m anh em vẫn cn ngu tối sao? (17) Anh em không hiểu rằng bất cứ ci g vo miệng th xuống bụng, rồi bị thải xuống cầu tiu sao? (18) Cn những ci g từ miệng xuất ra, l pht xuất tự lng, chnh những ci ấy mới lm cho con người ra ô uế. (19) V tự lng pht xuất những ý định gian t, những tội giết người, ngoại tnh, t dâm, trộm cắp, lm chứng gian v vu khống. (20) Ð mới l những ci lm cho con người ra ô uế; cn ăn m không rửa tay th không lm cho con người ra ô uế.

 

Ðức Gisu chữa con gi người đn b Ca-na-an

 

(21) Ra khỏi đ, Ðức Gisu lui về miền Tia v Xiđon, (22) th ny c một người đn b Canaan, ở miền ấy đi ra, ku ln rằng: Lạy Ngi l con vua Ðavt, xin dủ lng thương tôi! Ðứa con gi tôi bị quỷ m khổ sở lắm! (23) Nhưng Người không đp lại một lời.

 

Cc môn đệ lại gần xin với Người rằng: Xin Thầy bảo b ấy về đi, v b ấy cứ theo sau chng ta m ku mãi! (24) Người đp: Thầy chỉ được sai đến với những con chin lạc của nh Ítraen m thôi. (25) B ấy đến bi lạy m thưa Người rằng: Lạy Ngi, xin cứu gip tôi! (26) Người đp: Không nn lấy bnh dnh cho con ci m nm cho lũ ch con. (27) B ấy ni: Thưa Ngi, đng thế, nhưng m lũ ch con cũng được ăn những mảnh vụn trn bn chủ rơi xuống. (28) Bấy giờ Ðức Gisu đp: Ny b, lng tin của b mạnh thật. B muốn sao th sẽ được vậy. Từ giờ đ, con gi b được khỏi.

 

Ðức Gisu chữa nhiều bệnh nhân tại ven Biển Hồ Ga-li-l

 

(29) Ðức Gisu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galil. Người ln ni v ngồi đ. (30) C những đm người đông đảo ko đến cng Người, đem theo những kẻ qu quặt, đui m, tn tật, câm điếc v nhiều bệnh nhân khc nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người v Người chữa lnh, (31) khiến đm đông phải kinh ngạc v thấy kẻ câm ni được, người tn tật được lnh, người qu đi được, người m xem thấy. V họ tôn vinh Thin Cha của Ítraen.

 

Ðức Gisu ha bnh ra nhiều lần thứ hai

 

(32) Ðức Gisu gọi cc môn đệ lại m ni: Thầy chạnh lng thương đm đông, v họ ở luôn với Thầy đã ba ngy rồi v họ không c g ăn. Thầy không muốn giải tn họ, để họ nhịn đi m về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. (33) Cc môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng ny, chng con lấy đâu ra đủ bnh cho đm đông như vậy ăn no? (34) Ðức Gisu hỏi: Anh em c mấy chiếc bnh? Cc ông đp: Thưa c bảy chiếc bnh v một t c nhỏ. (35) Bấy giờ, Người truyền cho đm đông ngả lưng xuống đất. (36) Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bnh v mấy con c, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, v môn đệ trao cho đm đông. (37) Ai nấy đều ăn v được no n. Những mẩu bnh cn thừa, người ta thu lại bảy thng đầy. (38) Số người ăn c tới bốn ngn người đn ông, không kể đn b v trẻ con. (39) Sau khi giải tn đm đông, Ðức Gisu ln thuyền, sang miền Magađan.

 

C Chương 16 C

 

Người Dothi đi dấu lạ từ trời

 

(1) Bấy giờ, c những người thuộc phi Pharisu v phi Xađốc lại gần Ðức Gisu, v để thử Người, th xin Người cho thấy một dấu lạ từ trời. (2) Người đp: Chiều đến, cc ông ni: Rng vng th nắng, (3) rồi sớm mai, cc ông ni: Rng trắng th mưa. Cảnh sắc bầu trời th cc ông biết cắt nghĩa, cn thời điềm th cc ông lại không cắt nghĩa nổi. (4) Thế hệ gian c v ngoại tnh ny đi dấu lạ. Nhưng chng sẽ không được thấy dấu lạ no, ngoi dấu lạ ông Giôna. Rồi Người bỏ họ m đi.

 

Men Pha-ri-su v Xa-đốc

 

(5) Khi sang bờ bn kia, cc môn đệ qun đem bnh. (6) Ðức Gisu bảo cc ông: Anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pharisu v Xađốc. (7) Cc môn đệ nghĩ thầm rằng: Tại chng ta không đem bnh. (8) Nhưng, biết thế, Ðức Gisu ni: Sao anh em lại nghĩ đến chuyện không c bnh, người đâu m km tin vậy? (9) Anh em chưa hiểu ư? Anh em không nhớ chuyện năm chiếc bnh nuôi năm ngn người sao? V anh em cn thu lại được bao nhiu giỏ? (10) Rồi chuyện bảy chiếc bnh nuôi bốn ngn người nửa? V anh em cn thu lại được bao nhiu thng? (11) Tại sao anh em không hiểu rằng Thầy chẳng c ý ni về bnh, khi Thầy ni: Anh em phải coi chừng men Pharisu v Xađốc? (12) Bấy giờ cc ông mới hiểu l Người không bảo phải coi chừng men bnh, m phải coi chừng gio lý Pharisu v Xađốc.

 

Ông Phrô tuyn xưng Ðức Gisu l Con Thin Cha

 

(13) Khi Ðức Gisu đến vng kế cận thnh Xdar Philpph, Người hỏi cc môn đệ rằng: Người ta ni Con Người l ai? (14) Cc ông thưa: Kẻ th ni l ông Gioan Tẩy Giả, kẻ th bảo l ông Êlia, c người lại cho l ông Girmia hay một trong cc vị ngôn sứ. (15) Ðức Gisu lại hỏi: Cn anh em, anh em bảo Thầy l ai? (16) Ông Simon Phrô thưa: Thầy l Ðấng Kitô, Con Thin Cha hằng sống. (17) Ðức Gisu ni với ông: Ny anh Simon con ông Giôna, anh thật l người c phc, v không phải phm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng l Cha của Thầy, Ðấng ngự trn trời. (18) Cn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh l Phrô, nghĩa l Tảng Ð, trn tảng đ ny, Thầy sẽ xây Hội Thnh của Thầy, v quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (19) Thầy sẽ trao cho anh cha kha Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều g, trn trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tho cởi điều g, trn trời cũng sẽ tho cởi như vậy. (20) Rồi Người cấm ngặt cc môn đệ không được ni cho ai biết Người l Ðấng Kitô.

 

Ðức Gisu tin bo cuộc Thương Kh lần thứ nhất

 

(21) Từ lc đ, Ðức Gisu Kitô bắt đầu tỏ cho cc môn đệ biết: Người phải đi Girusalem, phải chịu nhiều đau khổ do cc kỳ mục, cc thượng tế v kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, v ngy thứ ba sẽ sống lại. (22) Ông Phrô liền ko ring Người ra v bắt đầu trch Người: Xin Thin Cha thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! (23) Nhưng Ðức Gisu quay lại bảo ông Phrô: Xatan, lui ra đng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, v tư tưởng của anh không phải l tư tưởng của Thin Cha, m l của loi người.

 

Ðiều kiện phải c để theo Ðức Gisu

 

(24) Rồi Ðức Gisu ni với cc môn đệ: Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chnh mnh, vc thập gi mnh m theo. (25) Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mnh, th sẽ mất; cn ai liều mất mạng sống mnh v Thầy, th sẽ tm được mạng sống ấy. (26) V nếu người ta được cả thế giới m phải thiệt mất mạng sống, th no c lợi g? Hoặc người ta sẽ lấy g m đổi mạng sống mnh?

 

(27) V Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cng với cc thin thần của Người, v bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ lm. (28) Thầy bảo thật anh em: trong số người c mặt đây, c những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.

 

C Chương 17 C

 

Ðức Gisu hiển dung

 

(1) Su ngy sau, Ðức Gisu đem cc ông Phrô, Giacôb v Gioan l em ông Giacôb đi theo bn mnh. Người đưa cc ông đi ring ra một chỗ, tới một ngọn ni cao. (2) Rồi Người biến đổi hnh dạng trước mặt cc ông. Dung nhan Người chi lọi như mặt trời, v y phục Người trở nn trắng tinh như nh sng. (3) V ka cc ông thấy ông Môs v ông Êlia hiện ra đm đạo với Người. (4) Bấy giờ ông Phrô thưa với Ðức Gisu rằng: Lạy Ngi, chng con ở đây, hay qu! Nếu Ngi muốn, con xin dựng tại đây ba ci lều, Ngi một ci, ông Môs một ci, v ông Êlia một ci. (5) Ông cn đang ni, th ka c đm mây sng ngời bao phủ cc ông, v ka c tiếng từ đm mây phn rằng: Ðây l Con yu dấu của Ta, Ta hi lng về Người. Cc ngươi hãy vâng nghe lời Người! (6) Nghe vậy, cc môn đệ kinh hong, ngã sấp mặt xuống đất. (7) Bấy giờ Ðức Gisu lại gần, chạm vo cc ông v bảo: Chỗi dậy đi, đừng sợ! (8) Cc ông ngước mắt ln, không thấy ai nữa, chỉ cn một mnh Ðức Gisu m thôi.

 

Câu hỏi về ngôn sứ Ê-li-a

 

(9) Ðang khi thầy tr từ trn ni xuống, Ðức Gisu truyền cho cc ông rằng: Ðừng ni cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy. (10) Cc môn đệ hỏi Người rằng: Vậy sao cc kinh sư lại ni Êlia phải đến trước? (11) Người đp: Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. (12) Nhưng Thầy ni cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi m họ không nhận ra, lại cn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ v họ như thế. (13) Bấy giờ cc môn đệ hiểu Người c ý ni về ông Gioan Tẩy Giả.

 

Ðức Gisu chữa đứa trẻ bị kinh phong

 

(14) Khi thầy tr đến với đm đông, th c một người tới quỳ xuống trước mặt Ðức Gisu (15) v ni: Thưa Ngi, xin thương xt con trai tôi, v chu bị kinh phong v bệnh tnh nặng lắm: nhiều khi ngã vo lửa, nhiều khi ngã xuống nước. (16) Tôi đã đem chu đến cho cc môn đệ Ngi chữa, nhưng cc ông không chữa được. (17) Ðức Gisu đp: Ôi thế hệ cứng lng không chịu tin v gian t! Tôi cn phải ở với cc người cho đến bao giờ, cn phải chịu đựng cc người cho đến bao giờ nữa? Ðem chu lại đây cho tôi. (18) Ðức Gisu qut mắng tn quỷ, quỷ liền xuất, v đứa b được khỏi ngay từ giờ đ.

 

(19) Bấy giờ cc môn đệ đến gần hỏi ring Ðức Gisu rằng: Tại sao chng con đây lại không trừ nổi tn quỷ ấy? (20) Người ni với cc ông: Tại anh em km tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em c lng tin lớn bằng hạt cải thôi, th d anh em c bảo ni ny: rời khỏi đây, qua bn kia! n cũng sẽ qua, v sẽ chẳng c g m anh em không lm được. [(21) Giống quỷ ny không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện].

 

Ðức Gisu tin bo cuộc Thương Kh lần thứ hai

 

(22) Khi thầy tr tụ họp ở miền Galil, Ðức Gisu ni với cc ông: Con Người sắp bị nộp vo tay người đời, (23) họ sẽ giết chết Người, v ngy thứ ba Người sẽ chỗi dậy. Cc môn đệ buồn phiền lắm.

 

Ðức Gisu v ông Ph-rô nộp thuế

 

(24) Khi thầy tr tới Caphcnaum, th những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phrô: Thầy cc ông không nộp thuế sao? (25) Ông đp: C chứ! Ông về tới nh, Ðức Gisu hỏi đn ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua cha trần gian bắt ai đng sưu thuế? Con ci mnh hay người ngoi? (26) Ông Phrô đp: Thưa, người ngoi. Ðức Gisu liền bảo: Vậy th con ci được miễn. (27) Nhưng để khỏi lm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con c no câu được trước hết, th bắt lấy, mở miệng n ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy v phần của anh.

 

C Chương 18 C

 

2. Bi giảng về Gio Hội

 

Ai l người lớn nhất trong Nước Trời?

 

(1) Lc ấy, cc môn đệ lại gần hỏi Ðức Gisu rằng: Thưa Thầy, ai l người lớn nhất trong Nước Trời? (2) Ðức Gisu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vo giữa cc ông (3) v bảo: Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại m nn như trẻ em, th sẽ chẳng được vo Nước Trời.

 

Vậy ai tự hạ, coi mnh như em nhỏ ny, người ấy sẽ l người lớn nhất Nước Trời.

 

Ðừng lm cớ cho người ta sa ngã

 

(5) Cn ai tiếp đn một em nhỏ như thế ny v danh Thầy, l đn tiếp chnh Thầy. (6) Nhưng ai lm cớ cho một trong những kẻ b mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, th th treo cối đ lớn vo cổ n m xô cho chm xuống đy biển cn hơn. (7) Khốn cho thế gian, v lm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhin phải c những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ lm cớ cho người ta sa ngã.

 

(8) Nếu tay hoặc chân anh lm cớ cho anh sa ngã, th hãy chặt m nm đi; th cụt tay cụt chân m được vo cõi sống, cn hơn l c đủ hai tay hai chân m bị nm vo lửa đời đời. (9) Nếu mắt anh lm cớ cho anh ngã, th hãy mc m nm đi; th chột mắt m được vo cõi sống, cn hơn l c đủ hai mắt m bị nm vo lửa hỏa ngục.

 

(10) Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ b mọn ny; quả thật, Thầy ni cho anh em biết: cc thin thần của họ ở trn trời không ngừng chim ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trn trời. [(11) V Con Người đến để cứu ci g đã hư mất].

 

Con chin lạc

 

(12) Anh em nghĩ sao? Ai c một trăm con chin m c một con đi lạc, lại không để chn mươi chn con kia trn ni m đi tm con chin lạc sao? (13) v nếu may m tm được, th Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng v con chin đ, hơn l v chn mươi chn con không bị lạc. (14) Cũng vậy, Cha của anh em, Ðấng ngự trn trời, không muốn cho một ai trong những kẻ b mọn ny phải hư mất.

 

Sửa lỗi anh em

 

(15) Nếu người anh em của anh trt phạm tội, th anh hãy đi sửa lỗi n, một mnh anh với n m thôi. Nếu n chịu nghe anh, th anh đã được mn lợi l người anh em mnh. (16) Cn nếu n không chịu nghe, th hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vo lời hai hoặc ba chứng nhân. (17) Nếu n không nghe họ, th hãy đi thưa Hội Thnh. Nếu Hội Thnh m n cũng chẳng nghe, th hãy kể n như một người ngoại hay một người thu thuế.

 

(18) Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều g, trn trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tho cởi những điều g, trn trời cũng tho cởi như vậy.

 

Hiệp lời cầu nguyện

 

(19) Thầy cn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều g, th Cha Thầy, Ðấng ngự trn trời, sẽ ban cho. (20) V ở đâu c hai ba người họp lại nhân danh Thầy, th c Thầy ở đấy, giữa họ.

 

Anh em tha thứ cho nhau

 

(21) Bấy giờ, ông Phrô đến gần Ðức Gisu m hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xc phạm đến con, th con phải tha đến mấy lần? C phải bảy lần không? (22) Ðức Gisu đp: Thầy không bảo l đến bảy lần, nhưng l đến bảy mươi lần bảy.

 

Dụ ngôn tn mắc nợ không biết thương xt

 

(23) V thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đi cc đầy tớ của mnh thanh ton sổ sch. (24) Khi nh vua vừa bắt đầu, th người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngn nn vng. (25) Y không c g để trả, nn tôn chủ ra lệnh bn y cng tất cả vợ con ti sản m trả nợ. (26) Bấy giờ, tn đầy tớ ấy sấp mnh xuống bi lạy: Thưa Ngi, xin rộng lng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết. (27) Tôn chủ của tn đầy tớ ấy liền chạnh lng thương, cho y về v tha luôn mn nợ. (28) Nhưng vừa ra đến ngoi, tn đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền tm lấy, bp cổ m bảo: Trả nợ cho tao! (29) Bấy giờ người đồng bạn sấp mnh xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh. (30) Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vo ngục cho đến khi trả xong nợ. (31) Thấy sự việc xảy ra như vậy, cc đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trnh by với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. (32) Bấy giờ tôn chủ cho đi y đến v bảo: Tn đầy tớ độc c kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, v ngươi đã van xin ta, (33) th đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xt đồng bạn, như chnh ta đã thương xt ngươi sao? (34) Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lnh hnh hạ, cho đến ngy y trả hết nợ cho ông. (35) Ấy vậy, Cha của Thầy ở trn trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lng tha thứ cho anh em mnh.

 

C Chương 19 C

 

VI. Nước Trời:

 

Triều Ðại Thin Cha Ðã Ðến Gần

 

1. Phần ký thuật

 

Câu hỏi về việc ly dị

 

(1) Khi Ðức Gisu giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Galil v đi đến miền Giuđ, bn kia sông Giođan. (2) Ðm đông lũ lượt đi theo Người, v Người đã chữa họ ở đ. (3) Những người Pharisu đến gần Ðức Gisu để thử Người. Họ ni: Thưa Thầy, c được php rẫy vợ mnh v bất cứ lý do no không? (4) Người đp: Cc ông không đọc thấy điều ny sao: Thuở ban đầu, Ðấng Tạo Ha đã lm ra con người c nam c nữ, (5) v Người đã phn: V thế, người ta sẽ la cha mẹ m gắn b với vợ mnh, v cả hai sẽ thnh một xương một thịt. (6) Như vậy, họ không cn l hai, nhưng chỉ l một xương một thịt. Vậy, sự g Thin Cha đã phối hợp, loi người không được phân ly. (7) Họ thưa với Người: Thế sao ông Môs lại truyền dạy cấp giấy ly dị m rẫy vợ? (8) Người bảo họ: V cc ông lng chai dạ đ, nn ông Môs đã cho php cc ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không thế đâu. (9) Tôi ni cho cc ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp php, ai rẫy vợ m cưới vợ khc l phạm tội ngoại tnh.

 

Tự nguyện sống khiết tịnh

 

(10) Cc môn đệ thưa Người: Nếu lm chồng m phải như thế đối với vợ, th th đừng lấy vợ cn hơn. (11) Nhưng Người ni với cc ông: Không phải ai cũng hiểu được câu ni ấy, nhưng chỉ những ai được Thin Cha cho hiểu mới hiểu. (12) Quả vậy, c những người l hoạn nhân v từ lng mẹ sinh ra đã như thế; c những người l hoạn nhân v bị người ta hoạn; v c những người l hoạn nhân do họ tự ý sống như thế v Nước Trời. Ai hiểu được th hiểu.

 

Ðức Gisu v trẻ em

 

(13) Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Gisu, để Người đặt tay trn chng v cầu nguyện. Cc môn đệ la rầy chng. (14) Nhưng Ðức Gisu ni: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chng, v Nước Trời thuộc về những ai giống như chng. (15) Người đặt tay trn chng, rồi đi khỏi nơi đ.

 

Người thanh nin c nhiều của cải

 

(16) v ka c một người đến thưa Ðức Gisu rằng: Thưa Thầy, tôi phải lm g tốt để được hưởng sự sống đời đời? (17) Ðức Gisu đp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ c một Ðấng tốt lnh m thôi. Nếu anh muốn vo cõi sống, th hãy giữ cc điều răn. (18) Người ấy hỏi: Ðiều răn no? Ðức Gisu đp: Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được lm chứng gian. (19) Ngươi phải thờ cha knh mẹ, v Ngươi phải yu đồng loại như yu chnh mnh. (20) Người thanh nin ấy ni: Tất cả những điều đ, tôi đã tuân giữ, tôi cn thiếu điều g nữa? (21) Ðức Gisu đp: Nếu anh muốn nn hon thiện, th hãy đi bn ti sản của anh v đem cho người ngho, anh sẽ được một kho tng trn trời. Rồi hãy đến theo tôi. (22) Nghe lời đ, người thanh nin buồn rầu bỏ đi, v anh ta c nhiều của cải.

 

Người giu c kh vo Nước Trời

 

(23) Bấy giờ Ðức Gisu ni với cc môn đệ của Người: Thầy bảo thật anh em, người giu c kh vo Nước Trời. (24) Thầy cn ni cho anh em biết: con lạc đ chui qua lỗ kim cn dễ hơn người giu vo Nước Thin Cha. (25) Nghe ni vậy, cc môn đệ vô cng sửng sốt v ni: Thế th ai c thể được cứu? (26) Ðức Gisu nhn thẳng vo cc ông v ni: Ðối với loi người th điều đ không thể được, nhưng đối với Thin Cha, th mọi sự đều c thể được.

 

Phần thưởng dnh cho ai bỏ mọi sự m theo Ðức Gisu

 

(27) Bấy giờ ông Phrô ln tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chng con, chng con đã bỏ mọi sự m theo Thầy. Vậy chng con sẽ được g? (28) Ðức Gisu đp: Thầy bảo thật anh em: anh em l những người đã theo Thầy, th đến thời ti sinh, khi Con Người ngự ta vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trn mười hai ta m xt xử mười hai chi tộc Ítraen. (29) V phm ai bỏ nh cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con ci hay ruộng đất, v danh Thầy, th sẽ được gấp bội v cn được sự sống đời đời lm gia nghiệp.

 

(30) Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hng cht, v nhiều kẻ đứng cht sẽ được ln hng đầu.

 

C Chương 20 C

 

Dụ ngôn thợ lm vườn nho

 

(1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sng đã ra mướn thợ vo lm việc trong vườn nho của mnh. (2) Sau khi đã thỏa thuận với thợ l mỗi ngy một quan tiền, ông sai họ vo vườn nho lm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy c những người khc ở không, đang đứng ngoi chợ. (4) Ông cũng bảo họ: Cả cc anh nữa, hãy đi vo vườn nho, tôi sẽ trả cho cc anh hợp lẽ công bằng. (5) Họ liền đi. Khoảng giờ thứ su, rồi giờ thứ chn, ông lại trở ra v cũng lm y như vậy. (6) Khoảng giờ mười một, ông trở ra v thấy cn c những người khc đứng đ, ông ni với họ: Sao cc anh đứng đây suốt ngy không lm g hết? (7) Họ đp: V không ai mướn chng tôi. Ông bảo họ: Cả cc anh nữa, hãy đi vo vườn nho! (8) Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại m trả công cho họ, bắt đầu từ những người vo lm sau cht tới những người vo lm trước nhất. (9) Vậy những người mới vo lm lc giờ mười một tiến lại, v lãnh được mỗi người một quan tiền. (10) Khi đến lượt những người vo lm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. (11) Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: (12) Mấy người sau cht ny chỉ lm c một giờ, thế m ông lại coi họ ngang hng với chng tôi l những người đã phải lm việc nặng nhọc cả ngy, lại cn bị nắng nôi thiu đốt. (13) Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Ny bạn, tôi đâu c xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi l một quan tiền sao? (14) Cầm lấy phần của bạn m đi đi. Cn tôi, tôi muốn cho người vo lm sau cht ny cũng được bằng bạn đ. (15) Chẳng lẽ tôi lại không c quyền ty ý định đoạt về những g l của tôi sao? Hay v thấy tôi tốt bụng, m bạn đâm ra ghen tức? (16) Thế l những kẻ đứng cht sẽ được ln hng đầu, cn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hng cht. [V kẻ được gọi th nhiều, m người được chọn th t.]

 

Ðức Gisu tin bo cuộc Thương Kh lần thứ ba

 

(17) Lc sắp ln Girusalem, Ðức Gisu đưa Nhm Mười Hai đi ring với mnh, v dọc đường, Người ni với cc ông: (18) Ny chng ta ln Girusalem, v Con Người sẽ bị nộp cho cc thượng tế v kinh sư. Họ sẽ kết n tử hnh Người, (19) sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo bng, đnh đn v đng đinh vo Thập gi, v ngy thứ ba, Người sẽ chỗi dậy.

 

B mẹ của hai người con ông D-b-đ

 

(20) Bấy giờ b mẹ của cc con ông Dbđ đến gặp Ðức Gisu, c cc con b đi theo; b bi lạy v ku xin Người một điều. (21) Người hỏi b: B muốn g? B thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bn hữu, một người bn tả Thầy trong Nước Thầy. (22) Ðức Gisu bảo: Cc người không biết cc người xin g! Cc người c uống nổi chn Thầy sắp uống không? Họ đp: Thưa uống nổi. (23) Ðức Gisu bảo: Chn của Thầy, cc người sẽ uống; cn việc ngồi bn hữu hay bn tả Thầy, th Thầy không c quyền cho; Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, th kẻ ấy mới được.

 

Ai lm lớn phải phục vụ

 

(24) Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đ. (25) Nhưng Ðức Gisu gọi cc ông lại v ni: Anh em biết: thủ lãnh cc dân th lấy quyền m thống trị dân, những người lm lớn th dng uy m cai quản dân. (26) Giữa anh em th không được như vậy: Ai muốn lm lớn giữa anh em, th phải lm người phục vụ anh em. (27) V ai muốn lm đầu anh em th phải lm đầy tớ anh em. (28) Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng l để phục vụ v hiến dâng mạng sống lm gi chuộc muôn người.

 

Ðức Gisu chữa hai người m tại Gi-ri-khô

 

(29) Khi Ðức Gisu v môn đệ ra khỏi thnh Girikhô, đm đông lũ lượt đi theo Người. (30) V ka c hai người m ngồi ở vệ đường, vừa nghe Ðức Gisu đi ngang qua đ, liền ku ln rằng: Lạy Ngi, lạy Con vua Ðavt, xin dủ lng thương chng tôi! (31) Ðm đông qut nạt, bảo họ im đi, nhưng họ cng ku lớn hơn nữa: Lạy Ngi, lạy con vua Ðavt, xin dủ lng thương chng tôi! (32) Ðức Gisu dừng lại, gọi họ đến v ni: Cc anh muốn tôi lm g cho cc anh? (33) Họ thưa: Lạy Ngi, xin cho mắt chng tôi được mở ra! (34) Ðức Gisu chạnh lng thương, sờ vo mắt họ; tức khắc, họ nhn thấy được v đi theo Người.

 

C Chương 21 C

 

Ðức Gisu vo Girusalem với tư cch l Ðấng M-si-a

 

(1) Khi Thầy tr đến gần thnh Girusalem v tới lng Bếtphagh, pha ni Ôliu, Ðức Gisu sai hai môn đệ v (2) bảo: Cc anh đi vo lng trước mặt kia, v sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đ, c lừa con bn cạnh. Cc anh tho dây ra v dắt về cho Thầy. (3) Nếu c ai ni g với cc anh, th trả lời l Cha cần đến chng, Người sẽ gởi lại ngay. (4) Sự việc đ xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ:

 

(5) Hãy bảo thiếu nữ Xion:

 

Ka Ðức Vua của ngươi đang đến với ngươi

 

hiền hậu ngồi trn lưng lừa,

 

lưng lừa con, l con của một con vật chở đồ.

 

(6) Cc môn đệ ra đi v lm theo lời Ðức Gisu đã truyền. (7) Cc ông dắt lừa mẹ v lừa con về, trải o chong của mnh trn lưng chng, v Ðức Gisu cỡi ln. (8) Một đm người rất đông lấy o mnh trải xuống mặt đường, một số khc lại chặt nhnh l m rải ln lối đi. (9) Ðm đông, người đi trước, kẻ theo sau, reo h vang dậy:

 

Hoan hô Con vua Ðavt!

 

Chc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Cha!

 

Hoan hô trn cc tầng trời.

 

(10) Khi Ðức Gisu vo Girusalem, cả thnh no động, v thin hạ hỏi nhau: Ông ny l ai vậy? (11) Ðm đông trả lời: Ngôn sứ Gisu, người Nadart, xứ Galil đấy.

 

Ðức Gisu đuổi những người đang mua bn trong Ðền Thờ

 

(12) Ðức Gisu vo Ðền Thờ, đuổi tất cả những người đang mua bn trong Ðền Thờ, lật bn của những người đổi bạc v xô ghế của những kẻ bn bồ câu. (13) Rồi Người bảo họ: Ðã c lời chp rằng: Nh Ta sẽ được gọi l nh cầu nguyện, thế m cc ngươi lại biến thnh so huyệt của bọn cướp. (14) C những kẻ m la, qu quặt đến với Người trong Ðền Thờ, v Người đã chữa họ lnh. (15) Nhưng cc thượng tế v kinh sư thấy những việc lạ lng Người đã lm v thấy lũ trẻ reo h trong Ðền Thờ: Hoan hô Con vua Ðavt!, th tức tối (16) v ni với Người rằng: Ông c nghe chng ni g không? Ðức Gisu đp: C; nhưng cn lời ny, cc ông chưa bao giờ đọc sao: Ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen? (17) Rồi Người bỏ họ m ra khỏi thnh, đến Btania v qua đm tại đ.

 

Cây vả không ra tri

 

(18) Sng sớm, khi vo thnh, Người cảm thấy đi. (19) Trông thấy cây vả ở bn đường, Người lại gần nhưng không tm được g cả, chỉ thấy l thôi. Nn Người ni: Từ nay, không bao giờ my c tri nữa! Cây vả chết khô ngay lập tức. (20) Thấy vậy, cc môn đệ ngạc nhin ni: Sao cây vả lại chết khô ngay lập tức như thế? (21) Ðức Gisu trả lời: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin v không cht nghi nan, th chẳng những anh em lm được điều Thầy vừa lm cho cây vả, m hơn nữa, anh em c bảo ni ny: Dời chỗ đi, nho xuống biển!, th sự việc sẽ xảy ra như thế. (22) Tất cả những g anh em lấy lng tin m xin khi cầu nguyện, th anh em sẽ được.

 

Câu hỏi về quyền bnh của Ðức Gisu

 

(23) Ðức Gisu vo Ðền Thờ, v trong khi Người giảng dạy, cc thượng tế v kỳ mục trong dân đến gần Người v hỏi: Ông lấy quyền no m lm cc điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? (24) Ðức Gisu đp: Cn tôi, tôi chỉ xin hỏi cc ông một điều thôi; nếu cc ông trả lời được cho tôi, th tôi cũng sẽ ni cho cc ông biết tôi lấy quyền no m lm cc điều ấy. (25) Vậy, php rửa của ông Gioan do đâu m c? Do Trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm: Nếu mnh ni: Do Trời, th ông ấy sẽ vặn lại: Thế sao cc ông lại không tin ông ấy? (26) Cn nếu mnh ni: Do người ta, th lại sợ đm đông, v ai nấy đều cho ông Gioan l một ngôn sứ. (27) Họ mới trả lời Ðức Gisu: Chng tôi không biết. Người cũng ni với họ: Tôi cũng vậy, tôi không ni cho cc ông l tôi lấy quyền no m lm cc điều ấy.

 

Dụ ngôn hai người con

 

(28) Cc ông nghĩ sao: Một người kia c hai con trai. Ông ta đến ni với người thứ nhất: Ny con, hôm nay con hãy đi lm vườn nho. (29) N đp: Con không muốn đâu! Nhưng sau đ, n hối hận, nn lại đi. (30) Ông đến gặp người thứ hai, v cũng bảo như vậy. N đp: Thưa ngi, con đây! nhưng rồi lại không đi. (31) Trong hai người con đ, ai đã thi hnh ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Ðức Gisu ni với họ: Tôi bảo thật cc ông: những người thu thuế v những cô gi điếm vo Nước Thin Cha trước cc ông. (32) V ông Gioan đã đến chỉ đường công chnh cho cc ông, m cc ông không tin ông ấy; cn những người thu thuế v những cô gi điếm lại tin. Phần cc ông, khi đã thấy vậy rồi, cc ông vẫn không chịu hối hận m tin ông ấy.

 

Dụ ngôn những t điền st nhân

 

(33) Cc ông hãy nghe một dụ ngôn khc: C gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông ro giậu; trong vườn, ông khot bồn đạp nho, v xây một thp canh. Ông cho t điền canh tc, rồi trẩy đi xa. (34) Gần đến ma hi nho, ông sai đầy tớ đến gặp cc t điền để thu hoa lợi. (35) Bọn t điền bắt cc đầy tớ ông: chng đnh người ny, giết người kia, nm đ người nọ. (36) Ông lại sai một số đầy tớ khc đông hơn trước: nhưng bọn t điền cũng xử với họ y như vậy. (37) Sau cng, ông sai chnh con trai mnh đến gặp chng, v nghĩ rằng: Chng sẽ nể con ta. (38) Nhưng bọn t điền vừa thấy người con, th bảo nhau: Ðứa thừa tự đây rồi! No ta giết quch n đi, v đoạt lấy gia ti n! (39) Thế l chng bắt lấy cậu, quăng ra bn ngoi vườn nho, v giết đi. (40) Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ lm g bọn t điền kia? (41) Họ đp: Ác giả c bo, ông sẽ tru diệt bọn chng, v cho cc t điền khc canh tc vườn nho, để cứ đng ma, họ nộp hoa lợi cho ông. (42) Ðức Gisu bảo họ: Cc ông chưa bao giờ đọc câu ny trong Kinh Thnh sao?

 

Tảng đ thợ xây nh loại bỏ

 

lại trở nn tảng đ gc tường.

 

Ð chnh l công trnh của Cha,

 

công trnh kỳ diệu trước mắt chng ta.

 

(43) Bởi đ, tôi ni cho cc ông hay: Nước Thin Cha, Thin Cha sẽ lấy đi không cho cc ông nữa, m ban cho một dân biết lm cho Nước ấy sinh hoa lợi. [(44) Ai ngã xuống đ ny, kẻ ấy sẽ tan xương; đ ny rơi trng ai, sẽ lm người ấy nt thịt].

 

(45) Nghe những dụ ngôn Người kể, cc thượng tế v người Pharisu hiểu l Người ni về họ. (46) Họ tm cch bắt Người, nhưng lại sợ đm đông, v đm đông cho Người l một ngôn sứ.

 

C Chương 22 C

 

Dụ ngôn tiệc cưới

 

(1) Ðức Gisu lại dng dụ ngôn m ni với họ rằng: (2) Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mnh. (3) Nh vua sai đầy tớ đi thỉnh cc quan khch đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. (4) Nh vua lại sai những đầy tớ khc đi, v dặn họ: Hãy thưa với quan khch đã được mời rằng: Ny cỗ bn, ta đã dọn xong, b tơ v th bo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! (5) Nhưng quan khch không thm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ th đi thăm trại, người th đi buôn, (6) cn những kẻ khc lại bắt cc đây tớ của vua m sỉ nhục v giết chết. (7) Nh vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn st nhân ấy v thiu hủy thnh phố của chng. (8) Rồi nh vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sng rồi, m những kẻ đã được mời lại không xứng đng. (9) Vậy cc ngươi đi ra cc nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vo tiệc cưới. (10) Ðầy tớ liền đi ra cc nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nn phng tiệc cưới đã đầy thực khch.

 

(11) Bấy giờ nh vua tiến vo quan st khch dự tiệc, thấy ở đ c một người không mặc y phục lễ cưới, (12) mới hỏi người ấy: Ny bạn, lm sao bạn vo đây m lại không c y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không ni được g. (13) Bấy giờ, nh vua bảo những người phục dịch: Tri chân tay n lại, quăng n ra chỗ tối tăm bn ngoi, ở đ người ta sẽ phải khc lc nghiến răng! (14) V kẻ được gọi th nhiều, m người được chọn th t.

 

Nộp thuế cho X-da

 

(15) Bấy giờ những người Pharisu đi bn bạc với nhau, tm cch lm cho Ðức Gisu phải lỡ lời m mắc bẫy.

 

(16) Họ sai cc môn đệ của họ cng đi với những người phe Hrôđ, đến ni với Ðức Gisu rằng: Thưa Thầy, chng tôi biết Thầy l người chân thật v cứ sự thật m dạy đường lối của Thin Cha. Thầy cũng chẳng vị nể ai, v Thầy không cứ bề ngoi m đnh gi người ta. (17) Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: c được php nộp thuế cho Xda hay không?

 

(18) Nhưng Ðức Gisu biết họ c c ý, nn Người ni: Tại sao cc người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hnh! (19) Ðưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi! Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. (20) V Người hỏi họ: Hnh v danh hiệu ny l của ai đây? (21) Họ đp: Của Xda. Bấy giờ, Người bảo họ: Thế th của Xda, trả về Xda; của Thin Cha, trả về Thin Cha. (22) Nghe vậy, họ ngạc nhin v để Người lại đ m đi.

 

Kẻ chết sống lại

 

(23) Hôm đ, c những người thuộc nhm Xađốc, đến gặp Ðức Gisu, Nhm ny chủ trương không c sự sống lại. Họ hỏi Người: (24) Thưa Thầy, ông Môs c ni: Nếu ai chết m không c con, th anh hay em của người ấy phải cưới lấy người vợ ga, để gầy dựng một dng giống cho anh hay em mnh. (25) M, trong chng tôi, nh kia c bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ rồi chết, v v không c con nối dng, nn để vợ lại cho em. (26) Người thứ hai, rồi người thứ ba, cho đến hết bảy người, người no cũng vậy. (27) Sau hết, người đn b ấy cũng chết. (28) Vậy, trong ngy sống lại, b ấy sẽ l vợ ai trong số bảy người, v tất cả đều đã lấy b? (29) Ðức Gisu trả lời họ: Cc ông lầm, v không biết Kinh Thnh, cũng chẳng biết quyền năng Thin Cha. (30) Quả thế, trong ngy sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như cc thin thần trn trời. (31) Cn về vấn đề kẻ chết sống lại, th cc ông không đọc lời Thin Cha đã phn cng cc ông sao? (32) Người phn: Ta l Thin Cha của Ápraham, Thin Cha của Ixac v Thin Cha của Giacp. Người không phải l Thin Cha của kẻ chết, nhưng l của kẻ sống. (33) Ðm đông kinh ngạc khi nghe lời Người dạy.

 

Ðiều răn trọng nhất

 

(34) Khi nghe tin Ðức Gisu đã lm cho nhm Xađốc phải câm miệng, th những người Pharisu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông luật trong nhm hỏi Ðức Gisu để thử Người rằng: (36) Thưa Thầy, trong sch Luật Môs, điều răn no l điều răn lớn nhất? (37) Ðức Gisu đp: Ngươi phải yu mến Ðức Cha, Thin Cha của ngươi, hết lng, hết linh hồn v hết tr khôn ngươi. (38) Ð l điều răn lớn nhất v điều răn đứng đầu. (39) Cn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, l: ngươi phải yu người thân cận như chnh mnh. (40) Tất cả Luật Môs v cc sch ngôn sứ đều ty thuộc vo hai điều răn ấy.

 

Ðức Kitô l Con v cũng l Cha của vua Ða-vt

 

(41) Những người Pharisu đang tụ tập th Ðức Gisu hỏi họ (42) rằng: Cc ông nghĩ sao về Ðấng Kitô? Người l con của ai? Họ thưa: Con của vua Ðavt. (43) Người hỏi: Vậy tại sao vua Ðavt, được Thần Kh soi sng, lại gọi Người l Cha Thượng, khi ni rằng:

 

(44) Ðức Cha phn cng Cha Thượng tôi:

 

bn hữu Cha đây, Con ln ngự trị,

 

để rồi bao địch th,

 

Cha sẽ đặt dưới chân Con?

 

(45) Vậy nếu vua Ðavt gọi Ðấng Kitô l Cha Thượng, th lm sao Ðấng Kitô lại l con vua ấy được? (46) Không ai đp lại Người được một tiếng. V từ ngy ấy, chẳng ai cn dm chất vấn Người nữa.

 

C Chương 23 C

 

Cc kinh sư v người Pha-ri-su giả hnh

 

(1) Bấy giờ Ðức Gisu ni với đm đông v cc môn đệ Người rằng: (2) Cc kinh sư v cc người Pharisu ngồi trn ta ông Môs m giảng dạy. (3) Vậy, những g họ ni th anh em hãy lm, hãy giữ; nhưng đừng theo hnh động của họ m lm, v họ ni m không lm. (4) Họ b những gnh nặng m chất ln vai người ta, nhưng chnh họ th lại không buồn động ngn tay vo. (5) Họ lm mọi việc cốt để cho thin hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua o thật di. (6) Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đm tiệc, chiếm hng ghế đầu trong hội đường, (7) ưa được người ta cho hỏi ở những nơi công cộng v được thin hạ gọi l rpbi.

 

(8) Phần anh em, th đừng để ai gọi mnh l rpbi, v anh em chỉ c một Thầy; cn tất cả anh em đều l anh em với nhau. (9) Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất ny l cha của anh em, v anh em chỉ c một Cha l Cha trn trời. (10) Anh em cũng đừng để ai gọi mnh l người lãnh đạo, v anh em chỉ c một vị lãnh đạo, l Ðức Kitô. (11) Trong anh em, người lm lớn hơn cả, phải lm người phục vụ anh em. (12) Ai tôn mnh ln, sẽ bị hạ xuống; cn ai hạ mnh xuống, sẽ được tôn ln.

 

Ðức Gisu khiển trch cc kinh sư v người Pha-ri-su

 

(13) Khốn cho cc người, hỡi cc kinh sư v người Pharisu giả hnh! Cc người kha cửa Nước Trời không cho thin hạ vo! Cc người đã không vo, m những kẻ muốn vo, cc người cũng không để họ vo. [(14) Khốn cho cc người, hỡi cc kinh sư v người Pharisu giả hnh! Cc người nuốt hết ti sản của cc b ga, lại cn lm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nn cc người sẽ bị kết n nghim khắc hơn].

 

(15) Khốn cho cc người, hỡi cc kinh sư v người Pharisu giả hnh! Cc người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, cc người lại lm cho họ đng xuống hỏa ngục gấp đôi cc người.

 

(16) Khốn cho cc người, những kẻ dẫn đường m qung! Cc người bảo: Ai chỉ Ðền Thờ m thề, th c thề cũng như không; cn ai chỉ vng trong Ðền Thờ m thề, th bị rng buộc. (17) Ðồ ngu si m qung! Thế th vng hay Ðền Thờ l nơi lm cho vng nn của thnh, ci no trọng hơn? (18) Cc người cn ni: Ai chỉ bn thờ m thề, th c thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trn bn thờ m thề th bị rng buộc. (19) Ðồ m qung! Thế th lễ vật hay bn thờ l nơi lm cho lễ vật nn của thnh, ci no trọng hơn? (20) Vậy ai chỉ bn thờ m thề, l chỉ bn thờ v mọi sự trn bn thờ m thề. (21) V ai chỉ Ðền Thờ m thề, l chỉ Ðền Thờ v Ðấng ngự ở đ m thề. (22) V ai chỉ trời m thề, l chỉ ngai Thin Cha v cả Thin Cha ngự trn đ m thề.

 

(23) Khốn cho cc người, hỡi cc kinh sư v người Pharisu giả hnh! Cc người nộp thuế thập phân về bạc h, th l, rau hng, m bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật l công bnh, lng nhân v thnh tn. Phải lm cc điều ny m không được bỏ cc điều kia. (24) Quân dẫn đường m qung! Cc người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đ.

 

(25) Khốn cho cc người, hỡi cc kinh sư v người Pharisu giả hnh! Cc người rửa sạch bn ngoi chn đĩa, nhưng bn trong th đầy những chuyện trộm cắp v vô độ. (26) Hỡi người Pharisu m qung kia, hãy rửa bn trong chn đĩa cho sạch trước đã, để bn ngoi cũng được sạch.

 

(27) Khốn cho cc người, hỡi cc kinh sư v người Phrisu giả hnh! Cc người giống như mồ mả tô vôi, bn ngoi c vẻ đẹp, nhưng bn trong th đầy xương người chết v đủ mọi thứ ô uế. (28) Cc người cũng vậy, bn ngoi th c vẻ công chnh trước mặt thin hạ, nhưng bn trong ton l giả hnh v gian c!

 

(29) Khốn cho cc người, hỡi cc kinh sư v người Pharisu giả hnh! Cc người xây mồ cho cc ngôn sứ v tô mả cho những người công chnh. (30) Cc người ni: Nếu như chng ta sống vo thời của tổ tin, hẳn chng ta đã không thông đồng với cc ngi m đổ mu cc ngôn sứ. (31) Như vậy, cc người tự lm chứng rằng cc người đng l con chu của những kẻ đã giết cc ngôn sứ. (32) Th cc người đổ thm cho đầy đấu tội của tổ tin cc người đi!

 

Tội c v hnh phạt

 

(33) Ðồ mảng x, ni rắn độc kia! Cc người trốn đâu cho khỏi hnh phạt hỏa ngục? (34) V thế, ny tôi sai ngôn sứ, hiền nhân v kinh sư đến cng cc người: cc người sẽ giết v đng đinh người ny vo thập gi, đnh đn người kia trong hội đường v lng bắt họ từ thnh ny đến thnh khc. (35) Như vậy, mu của tất cả những người công chnh đã đổ xuống đất, th cũng đổ xuống đầu cc người từ mu ông Aben, người công chnh, đến mu ông Dacaria, con ông Brkia, m cc người đã giết giữa đền thnh v bn thờ. (36) Tôi bảo thật cc người: tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu thế hệ ny.

 

Ðức Gisu thương tiếc thnh Gi-ru-sa-lem

 

(37) Girusalem, Girusalem! Ngươi giết cc ngôn sứ v nm đ những kẻ được sai đến cng ngươi! Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con ci ngươi lại, như g mẹ tập hợp g con dưới cnh, m cc ngươi không chịu. (38) Th ny, nh cc ngươi sẽ bị bỏ hoang mặc cho cc ngươi. (39) Thật vậy, Ta ni cho cc ngươi hay, từ nay cc ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho đến khi cc ngươi ni:

 

Chc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Cha!

 

C Chương 24 C

 

2. Bi giảng về thời cnh chung

 

Nhập đề

 

(1) Khi Ðức Gisu từ trong Ðền Thờ đi ra, th cc môn đệ của Người lại gần chỉ cho Người xem công trnh kiến trc Ðền Thờ. (2) Nhưng Người ni: Anh em nhn thấy tất cả những ci đ, phải không? Thầy bảo thật anh em: tại đây, sẽ không cn tảng đ no trn tảng đ no; tất cả đều sẽ bị ph đổ. (3) Sau đ, lc Người ngồi trn ni Ôliu, cc môn đệ tới gặp ring Người v thưa: Xin Thầy ni cho chng con biết bao giờ những sự việc ấy sẽ xảy ra, v điềm g bo trước cuộc quang lâm của Thầy v bo trước tận thế.

 

Những cơn đau đớn khởi đầu

 

(4) Ðức Gisu đp: Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, (5) v sẽ c nhiều kẻ mạo danh Thầy đến ni rằng: Chnh Ta đây l Ðấng Kitô, v họ sẽ lừa gạt được nhiều người. (6) Anh em sẽ nghe c giặc giã v tin đồn giặc giã; coi chừng, đừng khiếp sợ, v những việc đ phải xảy ra, nhưng chưa phải l chung cục. (7) Quả thế, dân ny sẽ nổi dậy chống dân kia, nước ny chống nước nọ. Sẽ c những cơn đi km, v những trận động đất ở nhiều nơi. (8) Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ l khởi đầu cc cơn đau đớn.

 

(9) Bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, v người ta sẽ giết anh em; anh em sẽ bị mọi dân tộc th ght v danh Thầy. (10) Bấy giờ sẽ c nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau v th ght nhau. (11) Sẽ c nhiều ngôn sứ giả xuất hiện v lừa gạt được nhiều người. (12) V tội c gia tăng, nn lng yu mến của nhiều người sẽ nguội đi. (13) Nhưng kẻ no bền ch đến cng, kẻ ấy sẽ được cứu thot.

 

(14) Tin Mừng ny về Vương Quốc sẽ được loan bo trn khắp thế giới, để lm chứng cho tất cả cc dân ngoại được biết. V bấy giờ sẽ l tận cng.

 

Cơn gian nan khốn khổ tại Gi-ru-sa-lem

 

(15) Vậy, khi anh em thấy đặt trong nơi thnh Ðồ Gh Tởm Khốc Hại m ngôn sứ Ðanien đã ni đến C người đọc hãy lo m hiểu! C (16) th bấy giờ ai ở miền Giuđ, hãy trốn ln ni, (17) ai ở trn sân thượng th đừng xuống lấy đồ đạc trong nh, (18) ai ở ngoi đồng, đừng trở lại pha sau lấy o chong của mnh. (19) Khốn cho những người mang thai v những người đang cho con b trong những ngy đ! (20) Anh em hãy cầu xin, để cuộc chạy trốn đừng xảy ra vo ma đông hay ngy sabt. (21) V khi ấy sẽ c cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thin lập địa cho đến bây giờ chưa khi no xảy ra, v sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa. (22) Nếu những ngy ấy không được rt ngắn lại, th không ai được cứu thot; nhưng, v những kẻ được chọn, cc ngy ấy sẽ được rt ngắn.

 

(23) Bấy giờ, nếu c ai bảo anh em: Ny, Ðức Kitô ở đây hoặc ở đ, anh em đừng c tin. (24) Thật vậy, sẽ c những Kitô giả v ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao v những điềm thing, đến nỗi chng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu c thể. (25) Thầy bo trước cho anh em đấy!

 

Cuộc quang lâm của Con Người

 

(26) Vậy, nếu người ta bảo anh em: Ny, Người ở trong hoang địa, anh em chớ ra đ; Ka, Người ở trong phng kn, anh em cũng đừng tin. (27) V, như chớp le ra từ phương đông v chiếu sng đến phương tây thế no, th cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (28) Xc chết nằm đâu, diều hâu tụ đ.

 

Hiện tượng của ngy Quang Lâm

 

(29) Ngay sau những ngy gian nan ấy, th mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không cn chiếu sng, cc ngôi sao từ trời sa xuống v cc quyền lực trn trời bị lay chuyển. (30) Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trn trời; bấy giờ mọi chi tộc trn mặt đất sẽ đấm ngực v sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự gi mây trời m đến. (31) Người sẽ sai cc thin sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời ny đến chân trời kia.

 

Th dụ cây vả

 

(32) Anh em cứ lấy th dụ cây vả m học hỏi. Khi cnh n mềm ra v trổ l, th anh em biết l ma h đã đến gần. (33) Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đ, anh em hãy biết l Người đã đến gần, ở ngay ngoi cửa rồi. (34) Thầy bảo thật anh em: thế hệ ny sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. (35) trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy ni sẽ chẳng qua đâu. (36) Cn về ngy v giờ đ th không ai biết được, ngay cả cc thin sứ trn trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mnh Cha Cha biết m thôi.

 

Phải canh thức v sẵn sng

 

(37) Quả thế, thời ông Nô thế no, th cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (38) V trong những ngy trước nạn hồng thủy, thin hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngy ông Nô vo tu. (39) Họ không hay biết g, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (40) Bấy giờ, hai người đn ông đang lm ruộng, th một người được đem đi, một người bị bỏ lại; (41) hai người đn b đang ko cối xay, th một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

 

(42) Vậy anh em hãy canh thức, v anh em không biết ngy no Cha của anh em đến. (43) Anh em hãy biết điều ny: nếu chủ nh biết vo canh no kẻ trộm sẽ đến, hẵn ông đã thức, không để n khot vch nh mnh đâu. (44) Cho nn anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sng, v chnh giờ pht anh em không ngờ, th Con Người sẽ đến.

 

Dụ ngôn người đầy tớ trung tn

 

(45) Vậy th ai l người đầy tớ trung tn v khôn ngoan m ông chủ đã đặt ln coi sc gia nhân, để cấp pht lương thực cho họ đng giờ đng lc? (46) Phc cho đầy tớ ấy nếu chủ về m cn thấy anh ta đang lm như vậy. (47) Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta ln coi sc tất cả ti sản của mnh. (48) Nhưng nếu tn đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: Chủ ta cn lâu mới về, (49) thế rồi hắn bắt đầu đnh đập cc đồng bạn, v ch chn vi những bọn say sưa, (50) chủ của tn đầy tớ ấy sẽ đến vo ngy hắn không chờ, vo giờ hắn không biết, (51) v ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tn đạo đức giả: ở đ, người ta sẽ phải khc lc nghiến răng.

 

C Chương 25 C

 

Dụ ngôn mười trinh nữ

 

(1) Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đn của mnh ra đn ch rể. (2) trong mười cô đ, th c năm cô dại v năm cô khôn. (3) Quả vậy, cc cô dại mang đn m không mang dầu theo. (4) Cn những cô khôn th vừa mang đn vừa mang chai dầu theo. (5) V ch rể đến chậm, nn cc cô thiếp đi, rồi ngủ cả. (6) Nửa đm, c tiếng la ln: Ka ch rể, ra đn đi! (7) Bấy giờ tất cả cc trinh nữ ấy đều thức dậy, v sửa soạn đn. (8) Cc cô dại ni với cc cô khôn rằng: Xin cc chị cho chng em cht dầu của cc chị, v đn của chng em tắt mất rồi! (9) Cc cô khôn đp: Sợ không đủ cho chng em v cc chị đâu, cc chị ra hng m mua lấy th hơn. (10) Ðang lc cc cô đi mua, th ch rể tới, v những cô đã sẵn sng được đi theo ch rể vo dự tiệc cưới. Rồi người ta đng cửa lại. (11) Sau cng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: Thưa Ngi, thưa Ngi! mở cửa cho chng tôi với! (12) Nhưng Người đp: Tôi bảo thật cc cô, tôi không biết cc cô! (13) Vậy anh em hãy canh thức, v anh em không biết ngy no, giờ no.

 

Dụ ngôn những yến bạc

 

(14) Quả thế, cũng như c người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ ring của mnh đến m giao ph của cải mnh cho họ. (15) Ông cho người ny năm yến, người kia hai yến, người khc nữa một yến, ty khả năng ring mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, (16) người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi lm ăn buôn bn, v gây lời được năm yến khc. (17) Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khc. (18) Cn người đã lãnh một yến th đi đo lỗ chôn dấu số bạc của chủ. (19) Sau một thời gian lâu di, ông chủ của cc đầy tớ ấy đến thanh ton sổ sch với họ. (20) Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khc, v ni: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khc đây. (21) Ông chủ ni với người ấy: Kh lắm! hỡi người đầy tớ ti giỏi v trung thnh! Trong việc t m anh đã trung thnh, th tôi sẽ đặt anh ln coi việc nhiều. Hãy vo m hưởng niềm vui của chủ anh! (22) Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần v ni: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khc đây. (23) Ông chủ ni với người ấy: Kh lắm! hỡi người đầy tớ ti giỏi v trung thnh! Trong việc t m anh đã trung thnh, th tôi sẽ đặt anh ln coi việc nhiều. Hãy vo m hưởng niềm vui của chủ anh! (24) Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần v ni: Thưa ông chủ, tôi biết ông l người h khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. (25) V thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! (26) Ông chủ đp: Hỡi tn đầy tớ tồi tệ v biếng nhc! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, (27) th đng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho cc chủ ngân hng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cng với số lời chứ! (28) Vậy cc ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay n m đưa cho người đã c mười yến. (29) V phm ai đã c, th được cho thm v sẽ c dư thừa; cn ai không c, th ngay ci đang c, cũng sẽ bị lấy đi. (30) Cn tn đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng n ra chỗ tối tăm bn ngoi: ở đ, sẽ phải khc lc nghiến răng.

 

Cuộc phn xt chung

 

(31) Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, c tất cả cc thin sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự ln ngai vinh hiển của Người. (32) Cc dân thin hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, v Người sẽ tch biệt họ với nhau, như mục tử tch biệt chin với d. (33) Người sẽ cho chin đứng bn phải Người, cn d ở bn tri. (34) Bấy giờ Ðức Vua sẽ phn cng những người ở bn phải rằng: No những kẻ Cha Ta chc phc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho cc ngươi ngay từ thuở tạo thin lập địa. (35) V xưa Ta đi, cc ngươi đã cho ăn; Ta kht, cc ngươi đã cho uống; Ta l khch lạ, cc ngươi đã tiếp rước; (36) Ta trần truồng, cc ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, cc ngươi đã thăm nom; Ta ngồi t, cc ngươi đã đến thăm. (37) bấy giờ những người công chnh sẽ thưa rằng: Lạy Cha, c bao giờ chng con đã thấy Cha đi m cho ăn, kht m cho uống; (38) c bao giờ đã thấy Cha l khch lạ m tiếp rước; hoặc trần truồng m cho mặc? (39) C bao giờ chng con đã thấy Cha đau yếu hoặc ngồi t, m đến thăm đâu? (40) Ðể đp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: Ta bảo thật cc ngươi: mỗi lần cc ngươi lm như thế cho một trong những anh em b nhỏ nhất của Ta đây, l cc ngươi đã lm cho chnh Ta vậy. (41) Rồi Ðức Vua sẽ phn cng những người ở bn tri rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta m vo lửa đời đời, nơi dnh sẵn cho tn Ác Quỷ v cc sứ thần của n. (42) V xưa Ta đi, cc ngươi đã không cho ăn; Ta kht, cc ngươi đã không cho uống; (43) Ta l khch lạ, cc ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, cc ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu v ngồi t, cc ngươi đã chẳng thăm nom. (44) Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Cha, c bao giờ chng con đã thấy Cha đi, kht, hoặc l khch lạ, hoặc l trần truồng, đau yếu hay ngồi t, m không phục vụ Cha đâu? (45) Bấy giờ Người sẽ đp lại họ rằng: Ta bảo thật cc ngươi: mỗi lần cc ngươi không lm như thế cho một trong những người b nhỏ nhất đây, l cc ngươi đã không lm cho chnh Ta vậy. (46) Thế l họ sẽ ra đi, bọn ny để chịu cực hnh muôn kiếp, cn những người công chnh, để hưởng sự sống muôn đời.

 

C Chương 26 C

 

VII. Thương Kh V Phục Sinh

 

Âm mưu hại Ðức Gisu

 

(1) Khi Ðức Gisu giảng dạy tất cả những điều ấy xong, Người bảo cc môn đệ của Người rằng: (2) Anh em biết cn hai ngy nữa l đến lễ Vượt Qua, v Con Người sẽ bị nộp để chịu đng đinh vo thập gi.

 

(3) Lc ấy, cc thượng tế v kỳ mục trong dân nhm họp tại dinh của vị thượng tế tn l Caipha, (4) v cng nhau quyết định dng mưu bắt Ðức Gisu v giết đi. (5) Nhưng họ lại ni: Không nn lm vo chnh ngy lễ, kẻo gây no động trong dân.

 

Ðức Gisu được xức dầu thơm tại B-ta-ni-a

 

(6) Ðức Gisu đang ở lng Btania tại nh ông Simon Ci, (7) th c một người phụ nữ đến gần Người, mang theo một bnh bạch ngọc, đựng một thứ dầu thơm đắt gi. Cô đổ dầu thơm trn đầu Người, lc Người đang dng bữa. (8) Thấy vậy, cc môn đệ lấy lm bực tức ni: Sao lại ph của như thế? (9) Dầu đ c thể bn được nhiều tiền m cho người ngho. (10) Biết thế, Ðức Gisu bảo cc ông: Sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ ny? Quả thật, cô ấy vừa lm cho Thầy một việc nghĩa. (11) Người ngho th lc no anh em cũng c với anh em; cn Thầy, th không phải lc no anh em cũng c đâu! (12) Cô ấy đổ dầu thơm trn mnh Thầy để mai tng Thầy đấy. (13) Thầy bảo thật anh em: khắp thế gian, Tin Mừng ny được loan bo ở đâu, người ta cũng kể lại việc cô vừa lm m nhớ tới cô.

 

Giu-đa nộp Ðức Gisu

 

(14) Bấy giờ, một người trong Nhm Mười Hai tn l Giuđa Ítcariốt, đi gặp cc thượng tế (15) m ni: Quý vị muốn cho tôi bao nhiu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. (16) Từ lc đ, hắn cố tm dịp thuận tiện để nộp Ðức Gisu.

 

Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua

 

(17) Ngy thứ nhất trong tuần bnh không men, cc môn đệ đến thưa với Ðức Gisu: Thầy muốn chng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? (18) Người bảo: Cc anh đi vo thnh, đến nh một người kia v ni với ông ấy: Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nh ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với cc môn đệ của Thầy. (19) Cc môn đệ lm y như Ðức Gisu đã truyền, v dọn lễ Vượt Qua.

 

Ðức Gisu tin bo Giuđa sẽ nộp Thầy

 

(20) Chiều đến, Ðức Gisu vo bn tiệc với mười hai môn đệ. (21) Ðang bữa ăn, Người ni: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy. (22) Cc môn đệ buồn rầu qu sức, bắt đầu lần lượt hỏi Người: thưa Ngi, chẳng lẽ con sao? (23) Người đp: Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đ l kẻ nộp Thầy. (24) Ðã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chp về Người, nhưng khốn cho người no nộp Con Người: th người đ đừng sinh ra th hơn! (25) Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi: Rpbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: Chnh anh đ!.

 

Ðức Gisu lập php Thnh Thể

 

(26) Cũng đang bữa ăn, Ðức Gisu cầm lấy bnh, dâng lời chc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ v ni: Anh em cầm lấy m ăn, đây l mnh Thầy. (27) Rồi Người cầm lấy chn, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ v ni: Tất cả anh em hãy uống chn ny, (28) v đây l mu Thầy, mu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. (29) Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không cn uống thứ sản phẩm ny của cây nho, cho đến ngy ấy, ngy Thầy được cng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.

 

Ðức Gisu tin bo thnh Ph-rô sẽ chối Thầy

 

(30) Ht thnh vịnh xong, Ðức Gisu v cc môn đệ ra đi ln ni Ôliu. (31) Bấy giờ Ðức Gisu ni với cc ông: Ðm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã v Thầy. V c lời đã chp: Ta sẽ đnh người chăn chin, v đn chin sẽ tan tc. (32) Nhưng sau khi chỗi dậy, Thầy sẽ đến Galil trước anh em. (33) Ông Phrô liền thưa: Dầu tất cả c vấp ngã v Thầy đi nữa, th con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. (34) Ðức Gisu bảo ông: Thầy bảo thật anh: nội đm nay, g chưa kịp gy, th anh đã chối Thầy ba lần. (35) Ông Phrô lại ni: Dầu c phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy. Tất cả cc môn đệ cũng đều ni như vậy.

 

Ðức Gisu cầu nguyện tại vườn Ghết-s-ma-ni

 

(36) Bấy giờ Ðức Gisu đi cng với cc ông đến một thửa đất gọi l Ghếtsmani. Người ni với cc môn đệ: Anh em ngồi lại đây, trong lc Thầy đi đến đng kia cầu nguyện. (37) Rồi Người đưa ông Phrô v hai người con ông Dbđ đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. (38) Bấy giờ Người ni với cc ông: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây m canh thức với Thầy. (39) Người đi xa hơn một cht, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu được, xin cho chn ny rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, m xin theo ý Cha. (40) Rồi Người đến chỗ cc môn đệ, thấy cc ông đang ngủ, liền ni với ông Phrô: Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? (41) Anh em hãy canh thức v cầu nguyện, để khỏi lâm vo cơn cm dỗ. V tinh thần th hăng hi,nhưng thể xc lại yếu đuối. (42) Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai v ni: Lạy Cha, nếu chn ny không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, th xin cho ý Cha được thể hiện. (43) Rồi Người lại đến, thấy cc môn đệ vẫn đang ngủ, v mắt họ nặng trĩu. (44) Người để mặc cc ông m đi cầu nguyện lần thứ ba, ni lại cũng một lời đ. (45) Bấy giờ Người đến chỗ cc môn đệ v ni với cc ông: Lc ny m cn ngủ, cn nghỉ sao? Ny, đến giờ Con Người bị nộp vo tay những kẻ tội lỗi. (46) Ðứng dậy, ta đi no! Ka kẻ nộp Thầy đã tới!

 

Ðức Gisu bị bắt

 

(47) Người cn đang ni, th Giuđa, một trong Nhm Mười Hai, đã đến. Cng đi với hắn, c cả một đm người đông đảo mang gươm gio gậy gộc. Họ được cc thượng tế v kỳ mục trong dân sai đến. (48) kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu, hắn dặn rằng: Tôi hôn ai th chnh l người đ. Cc anh bắt lấy! (49) Ngay lc đ, Giuđa tiến lại gần Ðức Gisu v ni: Rpbi, xin cho Thầy!, rồi hôn Người. (50) Ðức Gisu bảo hắn: Ny bạn, bạn đến đây lm g th cứ lm đi! Bấy giờ họ tiến đến, tra tay bắt Ðức Gisu. (51) V ka, một trong những kẻ theo Ðức Gisu liền vung tay tuốt gươm của mnh ra, chm phải tn đầy tớ của thượng tế, lm n đứt tai. (52) Ðức Gisu bảo người ấy: Hãy xỏ gươm vo vỏ, v tất cả những ai cầm gươm sẽ chết v gươm. (53) hay anh tưởng l Thầy không thể ku cứu với Cha Thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười hai đạo binh thin thần! (54) Nhưng như thế, th lời Kinh Thnh ứng nghiệm sao được? V theo đ, mọi sự phải xảy ra như vậy. (55) Vo giờ ấy Ðức Gisu ni với đm đông: Cc ông đem gươm gio gậy gộc đến như để bắt tôi một tn cướp sao? Ngy ngy tôi vẫn ngồi giảng dạy ở Ðền Thờ th cc ông không bắt. (56) Nhưng ton bộ việc ny xảy ra l để ứng nghiệm những lời chp trong Sch Cc Ngôn Sứ. Bấy giờ cc môn đệ bỏ Người m chạy trốn hết.

 

Ðức Gisu ra trước Thượng Hội Ðồng

 

(57) Họ bắt Ðức Gisu, rồi điệu đến thượng tế Caipha. Cc kinh sư v kỳ mục đã tề tựu sẵn đ. (58) Ông Phrô theo Người xa xa, đến tận dinh thượng tế. Ông vo bn trong ngồi với bọn nha dịch, xem kết cuộc ra sao.

 

(59) Cn cc thượng tế v ton thể Thượng Hội Ðồng th tm chứng gian buộc tội Ðức Gisu để ln n tử hnh. (60) Nhưng họ tm không ra, mặc dầu c nhiều kẻ đã đứng ra lm chứng gian. Sau cng, c hai người bước ra, (61) khai rằng: Tn ny đã ni: tôi c thể ph Ðền Thờ Thin Cha, v nội trong ba ngy, sẽ xây cất lại. (62) V vị thượng tế đứng ln hỏi Ðức Gisu: Ông không ni lại được một lời sao? Mấy người ny tố co ông g đ? (63) Nhưng Ðức Gisu vẫn lm thinh. Vị thượng tế ni với Người: Tôi nại đến Thin Cha hằng sống, m truyền cho ông phải ni cho chng tôi biết: ông c phải l Ðấng Kitô Con Thin Cha không? (64) Ðức Gisu trả lời: Chnh ngi ni đ. Hơn nữa, tôi ni cho cc ông hay: từ nay, cc ông sẽ thấy Con Người ngự bn hữu Ðấng Ton Năng v ngự gi mây trời m đến. (65) Bấy giờ vị thượng tế liền x o mnh ra v ni: Hắn ni phạm thượng! Chng ta cần g nhân chứng nữa? Ðấy, quý vị vừa nghe hắn ni phạm đến Thin Cha, (66) quý vị nghĩ sao? Họ liền đp: Hắn đng chết!

 

(67) Rồi họ khạc nhổ vo mặt v đấm đnh Người. C kẻ lại tt Người (68) v ni: Ông Kitô ơi, hãy ni tin tri cho chng tôi nghe đi: ai đnh ông đ?

 

Thnh Ph-rô chối Thầy

 

(69) Cn ông Phrô đang ngồi ngoi sân, th c một người tớ gi đến bn ông v ni: Cả bc nữa, bc cũng đã theo ông Gisu, người Galil đ chứ g? (70) Ông liền chối trước mặt mọi người m ni: Tôi không biết cô ni g! (71) Ông đi ra đến cổng, th một người tớ gi khc thấy ông, liền ni với những người ở đ: Bc ny cũng theo ông Gisu người Nadart đấy. (72) Nhưng ông Phrô lại thề m chối: Tôi không biết người ấy. (73) Một lt sau, những người đứng đ xch lại gần ông Phrô m ni: Ðng l bc cũng thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng ni của bc l biết ngay. (74) Bấy giờ ông Phrô liền thốt ln những lời độc địa v thề rằng: Tôi không biết người ấy. Ngay lc đ, c tiếng g gy. (75) Ông Phrô sực nhớ lời Ðức Gisu đã ni: G chưa kịp gy th anh đã chối Thầy ba lần. Ông ra ngoi, khc lc thảm thiết.

 

C Chương 27 C

 

Ðức Gisu bị giải đến tổng trấn Phi-la-tô

 

(1) Trời vừa sng, tất cả cc thượng tế v kỳ mục trong dân cng nhau bn kế hại Ðức Gisu, để xử tử Người. (2) Sau đ, họ tri Người lại v giải đi nộp cho tổng trấn Philatô.

 

Giuđa thắt cổ

 

(3) Bấy giờ, Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết n th hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho cc thượng tế v kỳ mục (4) m ni: Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan. Nhưng họ đp: Can g đến chng tôi. Mặc kệ anh! (5) Giuđa nm số bạc vo Ðền Thờ rồi lui ra v đi thắt cổ. (6) Cc thượng tế lượm lấy số bạc ấy m ni: Không được php bỏ vo quỷ Ðền Thờ, v đây l gi mu. (7) Sau khi bn định với nhau, họ dng tiền đ tậu Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm để lm nơi chôn cất khch ngoại kiều. (8) V vậy m thửa ruộng ấy gọi l Ruộng Mu cho đến ngy nay. (9) Thế l ứng nghiệm lời ngôn sứ Girmia: Họ đã lượm lấy ba mươi đồng bạc, tức l ci gi m một số con ci Ítraen đã đặt khi đnh gi Người. (10) V họ lấy số bạc đ m mua Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm, theo những điều Ðức Cha đã truyền cho tôi.

 

Ðức Gisu ra trước ta tổng trấn Phi-la-tô

 

(11) Ðức Gisu bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: Ông l vua dân Dothi sao? Ðức Gisu trả lời: Chnh ngi ni đ. (12) Nhưng khi cc thượng tế v kỳ mục tố Người, th Người không trả lời một tiếng. (13) Bấy giờ ông Philatô hỏi Người: Ông không nghe bao nhiu điều họ lm chứng chống lại ông đ sao? (14) Nhưng Ðức Gisu không trả lời ông về một điều no, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhin.

 

(15) Vo mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn c lệ phng thch cho đm đông một người t, ty ý họ muốn. (16) M khi ấy c một người t kht tiếng, tn l Baraba. (17) Vậy khi đm đông đã tụ họp lại, th tổng trấn Philatô ni với họ: Cc ngươi muốn ta phng thch ai cho cc người đây? Baraba hay Gisu, cũng gọi l Kitô? (18) Bởi ông thừa biết chỉ v ghen tị m họ nộp Người.

 

(19) Lc tổng trấn đang ngồi xử n, th b vợ sai người đến ni với ông: Ông đừng nhng tay vo vụ xử người công chnh ny, v hôm nay, trong chim bao, tôi đã khổ nhiều v ông ấy.

 

(20) Nhưng cc thượng tế v kỳ mục lại xi đm đông đi tha tn Baraba m giết Ðức Gisu. (21) Tổng trấn hỏi họ: Trong hai tn ny, cc ngươi muốn ta tha ai cho cc ngươi? Họ thưa: Baraba! (22) Tổng trấn Philatô ni tiếp: Thế cn ông Gisu, cũng gọi l Kitô, ta sẽ lm g đây? Mọi người đồng thanh: Ðng đinh n vo thập gi! (23) Tổng trấn lại ni: Thế ông ấy đã lm điều g gian c? Họ cng la to: Ðng đinh n vo thập gi! (24) Tổng trấn Philatô thấy đã chẳng được ch g m cn thm no động, nn lấy nước rửa tay trước mặt đm đông m ni: Ta vô can trong vụ đổ mu người ny. Mặc cc ngươi liệu lấy! (25) Ton dân đp lại: Mu hắn đổ xuống đầu chng tôi v con chu chng tôi! (26) Bấy giờ, tổng trấn phng thch tn Baraba cho họ, cn Ðức Gisu, th sau khi truyền đnh đn, ông trao cho họ đng đinh vo thập gi.

 

Ðức Gisu phải đội vng gai

 

(27) Bấy giờ lnh của tổng trấn đem Ðức Gisu vo trong dinh, v tập trung cả cơ đội quanh Người. (28) Chng lột o Người ra, khoc cho Người một tấm o chong đỏ. (29) Rồi kết một vng gai lm vương miện đặt ln đầu Người, v trao vo tay mặt Người một cây sậy. Chng quỳ gối trước mặt Người m nhạo rằng: Vạn tuế Ðức Vua dân Dothi! (30) Rồi chng khạc nhổ vo Người v lấy cây sậy m đập vo đầu Người. (31) Chế giễu chn, chng lột o chong ra v cho Người mặc lại o của mnh, rồi điệu Người đi đng đinh vo thập gi.

 

Ðức Gisu chịu đng đinh vo thập gi

 

(32) Ðang đi ra, th chng gặp một người Kyrn, tn l Simon; chng bắt ông vc thập gi của Người. (33) Khi đến nơi gọi l Gôngôtha, nghĩa l Ðồi Sọ, (34) chng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một cht m không chịu uống. (35) Ðng đinh Người vo thập gi xong, chng đem o Người ra bắt thăm m chia nhau. (36) Rồi chng ngồi đ m canh giữ Người.

 

(37) Pha trn đầu Người, chng đặt bản n xử tội Người viết rằng: Người ny l Gisu, vua người Dothi. (38) Bấy giờ, c hai tn cướp cng bị đng đinh với Người, một tn bn phải, một tn bn tri.

 

Ðức Gisu bị nhục mạ

 

(39) Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu (40) vừa ni: Mi l kẻ ph được Ðền Thờ, v nội trong ba ngy xây lại được, hãy cứu lấy mnh đi! Nếu mi l Con Thin Cha, th xuống khỏi thập gi xem no! (41) Cc thượng tế, kinh sư v kỳ mục cũng chế giễu Người m ni: (42) Hắn cứu được thin hạ, m chẳng cứu nổi mnh. Hắn l vua Ítraen! bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập gi đi, th chng ta tin hắn liền! (43) Hắn cậy vo Thin Cha, th bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! V hắn đã ni: Ta l Con Thin Cha! (44) Cả những tn cướp cng bị đng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế.

 

Ðức Gisu trt linh hồn

 

(45) Từ giờ thứ su, bng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chn. (46) Vo giờ thứ chn, Ðức Gisu ku lớn tiếng: Êli, Êli, lmasabcthani, nghĩa l Lạy Thin Cha, lạy Thin Cha của con, sao Ngi bỏ rơi con? (47) Nghe vậy, một vi người đứng đ liền ni: Hắn ta gọi ông Êlia! (48) Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vo đầu cây sậy v đưa ln cho Người uống. (49) Cn những người khc lại bảo: Khoan đã, để xem ông Êlia c đến cứu hắn không! (50) Ðức Gisu lại ku một tiếng lớn, rồi trt linh hồn.

 

(51) V ka, bức mn trướng trong Ðền Thờ bị x ra lm hai từ trn xuống dưới. Ðất rung đ vỡ. (52) Mồ mả bật tung, v xc của nhiều vị thnh đã an nghỉ được chỗi dậy. (53) Sau khi Cha chỗi dậy, cc ngi ra khỏi mồ, vo thnh thnh, v hiện ra với nhiều người. (54) Thấy động đất v cc sự việc xảy ra, vin đại đội trưởng v những người cng ông canh giữ Ðức Gisu đều rất đỗi sợ hãi v ni: Quả thật ông ny l Con Thin Cha.

 

(55) Ở đ, cũng c nhiều người phụ nữ nhn xem từ đng xa. Cc b ny đã theo Ðức Gisu từ Galil để gip đỡ Người. (56) trong số đ, c b Maria Mcđala, b Maria mẹ cc ông Giacôb v Giôxp, v b mẹ cc con ông Dbđ.

 

Mai tng Ðức Gisu

 

(57) Chiều đến, c một người giu sang tới. Ông ny l người thnh Arimath, tn l Giôxp, v cũng l môn đệ Ðức Gisu. (58) Ông đến gặp ông Philatô để xin thi hi Ðức Gisu. Bấy giờ tổng trấn Philatô ra lệnh trao trả thi hi cho ông. (59) Khi đã nhận thi hi, ông Giôxp lấy tấm vải gai sạch m liệm, (60) v đặt vo ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong ni đ, dnh cho ông. Ông lăn tảng đ to lấp cửa mồ, rồi ra về. (61) Cn b Maria Mcđala v một b Maria khc ở lại đ, ngồi đối diện vo mồ.

 

Lnh căn mồ

 

(62) Hôm sau, tức l khi ngy p lễ đã qua, cc thượng tế v những người Pharisu ko nhau đến ông Philatô, (63) v ni: Thưa ngi, chng tôi nhớ tn bịp bợm ấy khi cn sống c ni: Sau ba ngy, Ta sẽ chỗi dậy. (64) Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ cng cho đến ngy thứ ba, kẻo môn đệ hắm đến lấy trộm hắn đi, rồi phao với dân l hắn đã từ cõi chết chỗi dậy. V như thế, chuyện bịp bợm cuối cng ny sẽ cn tệ hại hơn chuyện trước. (65) Ông Philatô bảo họ: Th c sẵn lnh đ, cc người hãy đi m canh giữ theo cch cc ngươi biết! (66) Thế l họ ra đi canh giữ mồ, nim phong tảng đ v cắt lnh canh mồ.

 

C Chương 28 C

 

Ngôi mộ trống

 

(1) Sau ngy sabt, khi ngy thứ nhất trong tuần vừa l rạng, b Maria Mcđala v một b Maria khc, đi viếng mộ. (2) V ka, đất rung chuyển dữ dội: thin thần Cha từ trời xuống, đến lăn tảng đ ra, rồi ngồi ln trn; (3) diện mạo người như nh chớp, v y phục trắng như tuyết. (4) Thấy người, lnh canh khiếp sợ, run rẩy v ha ra như chết. (5) Thin thần ln tiếng bảo cc phụ nữ: Phần cc b, cc b đừng sợ! Tôi biết cc b tm Ðức Gisu, Ðấng bị đng đinh. (6) Người không c ở đây, v Người đã chỗi dậy như Người đã ni. Cc b đến m xem chỗ Người đã nằm, (7) rồi mau về ni với môn đệ Người như thế ny: Người đã chỗi dậy từ cõi chết, v ka Người đi Galil trước cc ông. Ở đ, cc ông sẽ được thấy Người. Ðấy, tôi xin ni cho cc b hay. (8) Cc b vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về bo tin cho môn đệ Ðức Gisu hay.

 

Ðức Gisu hiện ra với cc phụ nữ

 

(9) V ka đức Gisu đn gặp cc b v ni: Cho chị em! Cc b tiến lại gần Người, ôm chầm lấy chân, v bi lạy Người. (10) Bấy giờ, Ðức Gisu ni với cc b: Chị em đừng sợ! về bo cho anh em của Thầy để họ đến Galil. Họ sẽ được thấy Thầy ở đ.

 

Cc thượng tế lừa đảo

 

(11) Cc b đang đi, th ka mấy người trong đội lnh canh mồ vo thnh bo cho cc thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. (12) cc thượng tế liền họp với cc kỳ mục; sau khi bn bạc, họ cho lnh một số tiền lớn, (13) v bảo: Cc anh hãy ni như thế ny: Ban đem đang lc chng tôi ngủ, cc môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi. (14) nếu sự việc ny đến tai quan tổng trấn, chnh chng tôi sẽ dn xếp với quan v lo cho cc anh được vô sự. (15) Lnh đã nhận tiền v lm theo lời họ dạy. Câu chuyện ny được phổ biến giữa người Dothi cho đến ngy nay.

 

Ðức Gisu hiện ra tại Ga-li-l,

 

v sai môn đệ đi đến với muôn dân

 

(16) Mười một môn đệ đi tới miền Galil, đến ngọn ni Ðức Gisu đã truyền cho cc ông đến. (17) Khi thấy Người, cc ông bi lạy, nhưng c mấy ông lại hoi nghi. (18) Ðức Gisu đến gần, ni với cc ông: Thầy đã được trao ton quyền trn trời dưới đất. (19) Vậy anh em hãy đi v lm cho muôn dân trở thnh môn đệ, lm php rửa cho họ nhân danh Cha Cha, Cha Con v Cha Thnh Thần, (20) dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. v đây, Thầy ở cng anh em mọi ngy cho đến tận thế.