KINH THÁNH

  SÁCH SÁNG THẾ

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

I. Nguồn Gốc Vũ Trụ V Nhân Loại

 

1. Thin Cha Sng Tạo. Con Người Sa Ngã

 

Thin Cha sng tạo trời đất

 

1 Lc khởi đầu, Thin Cha sng tạo trời đất. 2 Ðất cn trống rỗng, chưa c hnh dạng, bng tối bao trm vực thẳm, v thần kh Thin Cha bay lượn trn mặt nước.

 

3 Thin Cha phn: Phải c nh sng. Liền c nh sng. 4 Thin Cha thấy rằng nh sng tốt đẹp. Thin Cha phân rẽ nh sng v bng tối. 5 Thin Cha gọi nh sng l ngy, bng tối l đm. Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ nhất.

 

6 Thin Cha phn: Phải c một ci vm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước. 7 Thin Cha lm ra ci vm đ v phân rẽ nước pha dưới vm với nước pha trn. Liền c như vậy. 8 Thin Cha gọi vm đ l trời. Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ hai.

 

 

 

9 Thin Cha phn: Nước pha dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra. Liền c như vậy. 10 Thin Cha gọi chỗ cạn l đất, khối nước tụ lại l biển. Thin Cha thấy thế l tốt đẹp.

 

11 Thin Cha phn: Ðất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, v cây trn mặt đất c tri, ra tri tuỳ theo loại, trong c hạt giống. Liền c như vậy. 12 Ðất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, v cây ra tri, trong tri c hạt giống tuỳ theo loại. Thin Cha thấy thế l tốt đẹp. 13 Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ ba.

 

14 Thin Cha phn: Phải c những vầng sng trn vm trời, để phân rẽ ngy với đm, để lm dấu chỉ xc định cc đại lễ, ngy v năm. 15 Ð sẽ l những vầng sng trn vm trời để chiếu soi mặt đất. Liền c như vậy. 16 Thin Cha lm ra hai vầng sng lớn: vầng sng lớn hơn để điều khiển ngy, vầng sng nhỏ hơn để điều khiển đm; Người cũng lm ra cc ngôi sao. 17 Thin Cha đặt cc vầng sng trn vm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngy v đm, v để phân rẽ nh sng với bng tối. Thin Cha thấy thế l tốt đẹp. 19 Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ tư.

 

20 Thin Cha phn: Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lc nhc, v loi chim phải bay lượn trn mặt đất, dưới vm trời. 21 Thin Cha sng tạo cc thủy qui khổng lồ, cng mọi sinh vật vẫy vng lc nhc dưới nước tuỳ theo loại, v mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thin Cha thấy thế l tốt đẹp. 22 Thin Cha chc phc cho chng rằng: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; v chim phải sinh sản cho nhiều trn mặt đất. 23 Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ năm.

 

24 Thin Cha phn: Ðất phải sinh ra cc sinh vật tuỳ theo loại: gia sc, loi b st v dã th tuỳ theo loại. Liền c như vậy. 25 Thin Cha lm ra dã th tuỳ theo loại, gia sc tuỳ theo loại v loi b st dưới đất tuỳ theo loại. Thin Cha thấy thế l tốt đẹp.

 

26 Thin Cha phn: Chng ta hãy lm ra con người theo hnh ảnh chng ta, giống như chng ta, để con người lm b chủ c biển, chim trời, gia sc, dã th, tất cả mặt đất v mọi giống vật b dưới đất.

 

27 Thin Cha sng tạo con người theo hnh ảnh mnh,

 

Thin Cha sng tạo con người theo hnh ảnh Thin Cha,

 

Thin Cha sng tạo con người c nam c nữ.

 

28 Thin Cha ban phc lnh cho họ, v Thin Cha phn với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, v thống trị mặt đất. Hãy lm b chủ c biển, chim trời, v mọi giống vật b trn mặt đất. 29 Thin Cha phn: Ðây Ta ban cho cc ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trn khắp mặt đất, v mọi thứ cây c tri mang hạt giống, để lm lương thực cho cc ngươi. 30 Cn đối với mọi dã th, chim trời v mọi vật b dưới đất m c sinh kh, th Ta ban cho chng mọi thứ cỏ xanh tươi để lm lương thực. Liền c như vậy. 31 Thin Cha thấy mọi sự Người đã lm ra quả l rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ su.

 

C Chương 02 C

 

1 Thế l trời đất cng với mọi thnh phần đã hon tất. 2 Ngy thứ bảy, Thin Cha đã hon thnh công việc Người lm. Khi lm xong mọi công việc của Người, ngy thứ bảy, Thin Cha nghỉ ngơi.

 

3 Thin Cha ban phc lnh cho ngy thứ bảy v thnh ho ngy đ, v ngy đ Người đã nghỉ, ngưng lm mọi công việc sng tạo của Người.

 

4 Ð l gốc tch trời đất khi được sng tạo.

 

Vườn địa đng. Thử thch.

 

5 Ngy Ðức Cha l Thin Cha lm ra đất v trời, chưa c bụi cây ngoi đồng no trn mặt đất, chưa c đm cỏ ngoi đồng no mọc ln, v Ðức Cha l Thin Cha chưa cho mưa xuống đất v không c người để canh tc đất đai. 6 Nhưng c một dng nước từ đất tro ln v tưới khắp mặt đất. 7 Ðức Cha l Thin Cha lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh kh vo lỗ mũi, v con người trở nn một sinh vật. 8 Rồi Ðức Cha l Thin Cha trồng một vườn cây ở Ê-đen, về pha đông, v đặt vo đ con người do chnh mnh nặn ra.

 

9 Ðức Cha l Thin Cha khiến từ đất mọc ln đủ mọi thứ cây trông th đẹp, ăn th ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, v cây cho biết điều thiện điều c. 10 Một con sông từ Ê-đen chảy ra tưới khu vườn, v từ đ chia thnh bốn nhnh.11 Tn nhnh thứ nhất l Pi-sôn, n bao quanh tất cả đất Kha-vi-la l nơi c vng; 12 vng ở đất ny tốt, tại đ c nhũ hương v đ ngọc. 13 Tn nhnh thứ hai l Ghi-khôn; nhnh ny bao quanh tất cả đất Ct. 14 Tn nhnh thứ ba l Tch-ra; nhnh ny chảy ở pha đông Át-sua. Cn nhnh thứ bốn l Êu-phơ-rt. 15 Ðức Cha l Thin Cha đem con người đặt vo vườn Ê-đen, để cy cấy v canh giữ đất đai. 16 Ðức Cha l Thin Cha truyền lệnh cho con người rằng: Hết mọi tri cây trong vườn, ngươi cứ ăn; 17 nhưng tri của cây cho biết điều thiện điều c, th ngươi không được ăn, v ngy no ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.

 

18 Ðức Cha l Thin Cha phn: Con người ở một mnh th không tốt. Ta sẽ lm cho n một trợ t tương xứng với n. 19 Ðức Cha l Thin Cha lấy đất nặn ra mọi dã th, mọi chim trời, v dẫn đến với con người, xem con người gọi chng l g: hễ con người gọi mỗi sinh vật l g, th tn n sẽ l thế. 20 Con người đặt tn cho mọi sc vật, mọi chim trời v mọi dã th, nhưng con người không tm được cho mnh một trợ t tương xứng. 21 Ðức Cha l Thin Cha cho một giấc ngủ m ập xuống trn con người, v con người thiếp đi. Rồi Cha rt một ci xương sườn của con người ra, v lắp thịt thế vo. 22 Ðức Cha l Thin Cha lấy ci xương sườn đã rt từ con người ra, lm thnh một người đn b v dẫn đến với con người.

 

23 Con người ni:

 

Phen ny, đây l xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!

 

Nng sẽ được gọi l đn b, v đã được rt từ đn ông ra.

 

24 Bởi thế, người đn ông la cha mẹ m gắn b với vợ mnh, v cả hai thnh một xương một thịt.

 

25 Con người v vợ mnh, cả hai đều trần truồng m không xấu hổ trước mặt nhau.

 

C Chương 03 C

 

Sa ngã

 

1 Rắn l loi xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoi đồng, m Ðức Cha l Thin Cha đã lm ra. N ni với người đn b: C thật Thin Cha bảo: Cc ngươi không được ăn hết mọi tri cây trong vườn không? 2 Người đn b ni với con rắn: Tri cc cây trong vườn, th chng tôi được ăn. 3 Cn tri trn cây ở giữa vườn, Thin Cha đã bảo: Cc ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. 4 Rắn ni với người đn b: Chẳng chết chc g đâu! 5 Nhưng Thin Cha biết ngy no ông b ăn tri cây đ, mắt ông b sẽ mở ra, v ông b sẽ nn như những vị thần biết điều thiện điều c. 6 Người đn b thấy tri cây đ ăn th ngon, trông th đẹp mắt, v đng quý v lm cho mnh được tinh khôn. B liền hi tri cây m ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đ với mnh; ông cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, v họ thấy mnh trần truồng: họ mới kết l vả lm khố che thân.

 

8 Nghe thấy tiếng Ðức Cha l Thin Cha đi dạo trong vườn lc gi thổi trong ngy, con người v vợ mnh trốn vo giữa cây cối trong vườn, để khỏi gip mặt Ðức Cha l Thin Cha. 9 Ðức Cha l Thin Cha gọi con người v hỏi: Ngươi ở đâu? 10 Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngi trong vườn, con sợ hãi v con trần truồng, nn con lẩn trốn. 11 Ðức Cha l Thin Cha hỏi: Ai đã cho ngươi biết l ngươi trần truồng? C phải ngươi đã ăn tri cây m Ta đã cấm ngươi ăn không? 12 Con người thưa: Người đn b Ngi cho ở với con, đã cho con tri cây ấy, nn con ăn. 13 Ðức Cha l Thin Cha hỏi người đn b: Ngươi đã lm g thế? Người đn b thưa: Con rắn đã lừa dối con, nn con ăn. 14 Ðức Cha l Thin Cha phn với con rắn:

 

Mi đã lm điều đ, nn mi đng bị nguyền rủa nhất

 

trong mọi loi sc vật v mọi loi dã th.

 

Mi phải b bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngy trong đời mi.

 

15 Ta sẽ gây mối th giữa mi v người đn b,

 

giữa dng giống mi v dng giống người ấy;

 

dng giống đ sẽ đnh vo đầu mi, v mi sẽ cắn vo gt n.

 

16 Với người đn b, Cha phn:

 

Ta sẽ lm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghn;

 

ngươi sẽ phải cực nhọc lc sinh con.

 

Ngươi sẽ thm muốn chồng ngươi, v n sẽ thống trị ngươi.

 

17 Với con người, Cha phn: V ngươi đã nghe lời vợ v ăn tri cây m Ta đã truyền cho ngươi rằng: Ngươi đừng ăn n,

 

nn đất đai bị nguyền rủa v ngươi;

 

ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngy trong đời ngươi,

 

mới kiếm được miếng ăn từ đất m ra.

 

18 Ðất đai sẽ trổ sinh gai gc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoi đồng.

 

19 Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trn mới c bnh ăn,

 

cho đến khi trở về với đất, v từ đất, ngươi đã được lấy ra.

 

Ngươi l bụi đất, v sẽ trở về với bụi đất.

 

20 Con người đặt tn cho vợ l E-v, v b l mẹ của chng sinh. 21 Ðức Cha l Thin Cha lm cho con người v vợ con người những chiếc o bằng da v mặc cho họ. 22 Ðức Cha l Thin Cha ni: Ny con người đã trở thnh như một kẻ trong chng ta, biết điều thiện điều c. Bây giờ, đừng để n giơ tay hi cả tri cây trường sinh m ăn v được sống mãi. 23 Ðức Cha l Thin Cha đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cy cấy đất đai, từ đ con người đã được lấy ra. 24 Người trục xuất con người, v ở pha đông vườn Ê-đen, Người đặt cc thần hộ gi với lưỡi gươm sng lo, để canh giữ đường đến cây trường sinh.

 

C Chương 04 C

 

Ca-in v A-ben

 

1 Con người ăn ở với E-v, vợ mnh. B thụ thai v sinh ra Ca-in. B ni: Nhờ Ðức Cha, tôi đã được một người. 2 B lại sinh ra A-ben, em ông. A-ben lm nghề chăn chin, cn Ca-in lm nghề cy cấy đất đai. 3 Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa mu của đất đai lm lễ vật dâng ln Ðức Cha. 4 A-ben cũng dâng những con đầu lng của bầy chin cng với mỡ của chng. Ðức Cha đoi nhn đến A-ben v lễ vật của ông, 5 nhưng Ca-in v lễ vật của ông th Người không đoi nhn. Ca-in giận lắm, sa sầm nt mặt. 6 Ðức Cha phn với Ca-in: Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nt mặt? 7 Nếu ngươi hnh động tốt, c phải l ngươi sẽ ngẩng mặt ln không? Nếu ngươi hnh động không tốt, th tội lỗi đang nằm phục ở cửa, n thm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự n. 8 Ca-in ni với em l A-ben: Chng mnh ra ngoi đồng đi! V khi hai người đang ở ngoi đồng th Ca-in xông đến giết A-ben, em mnh.

 

9 Ðức Cha phn với Ca-in: A-ben em ngươi đâu rồi? Ca-in thưa: Con không biết. Con l người giữ em con hay sao? 10 Ðức Cha phn: Ngươi đã lm g vậy? Từ dưới đất, tiếng mu của em ngươi đang ku ln Ta! 11 Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chnh đất đã từng h miệng ht lấy mu em ngươi, do tay ngươi đổ ra. 12 Ngươi c canh tc đất đai, n cũng không cn cho ngươi hoa mu của n nữa. Ngươi sẽ lang thang phiu bạt trn mặt đất. 13 Ca-in thưa với Ðức Cha: Hnh phạt dnh cho con qu nặng không thể mang nổi. 14 Ðây, hôm nay Ngi xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn trnh để khỏi gip mặt Ngi, sẽ phải lang thang phiu bạt trn mặt đất, v bất cứ ai gặp con sẽ giết con. 15 Ðức Cha phn với ông: Không đâu! Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả th gấp bảy. Ðức Cha ghi dấu trn Ca-in, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. 16 Ông Ca-in đi xa khuất mặt Ðức Cha v ở tại xứ Nốt, về pha đông Ê-đen.

 

Dng dõi ông Ca-in

 

17 Ông Ca-in ăn ở với vợ. B thụ thai v sinh ra Kha-nốc. Ông xây một thnh, v lấy tn con mnh l Kha-nốc m đặt cho thnh ấy. 18 Kha-nốc sinh I-rt; I-rt sinh Mơ-khu-gia-n; Mơ-khu-gia-n sinh Mơ-thu-sa-n; Mơ-thu-sa-n sinh La-mc. 19 La-mc lấy hai vợ, một b tn l A-đa, b thứ hai tn l Xi-la. 20 B A-đa sinh Gia-van; ông ny l ông tổ cc người ở lều v nuôi sc vật. 21 Em ông ny tn l Giu-van; ông ny l ông tổ cc người chơi đn thổi so. 22 Cn b Xi-la th sinh Tu-van Ca-in; ông ny l ông tổ cc người thợ rn đồng v sắt. Em gi Tu-van Ca-in l Na-a-ma.

 

23 Ông La-mc ni với cc b vợ:

 

A-đa v Xi-la, hãy nghe tiếng ta!

 

Th thiếp của La-mc, hãy lắng tai nghe lời ta!

 

V một vết thương, ta đã giết một người,

 

v một cht sây st, ta đã giết một đứa trẻ.

 

24 Ca-in sẽ được bo th gấp bảy,

 

nhưng La-mc th gấp bảy mươi bảy!

 

Ông Sết v dng dõi

 

25 Ông A-đam lại ăn ở với vợ. B sinh một con trai v đặt tn l Sết; b ni: Thin Cha đã sắp đặt cho tôi một dng dõi khc thay cho A-ben, v Ca-in đã giết n. 26 Ông Sết cũng sinh được một con trai v đặt tn l E-nốt. Bấy giờ, người ta bắt đầu ku cầu danh Ðức Cha.

 

C Chương 05 C

 

Cc tổ phụ trước Hồng Thuỷ (1 Sb 1:1-4)

 

1 Ðây l gia phả ông A-đam: Ngy Thin Cha sng tạo con người, Cha lm ra con người giống như Thin Cha. 2 Cha sng tạo con người c nam c nữ, Cha ban phc lnh cho họ v đặt tn cho họ l người, ngy họ được sng tạo.

 

3 Khi ông A-đam được một trăm ba mươi tuổi, th ông sinh ra một người con trai giống như ông, theo hnh ảnh ông, v đặt tn l Sết. 4 Sau khi sinh ông Sết, ông A-đam sống tm trăm năm v sinh ra con trai con gi. 5 Tổng cộng ông A-đam sống được chn trăm ba mươi năm, rồi qua đời.

 

6 Khi ông Sết được một trăm lẻ năm tuổi, th sinh ra E-nốt. 7 Sau khi sinh E-nốt, ông Sết sống tm trăm lẻ bảy năm v sinh ra con trai con gi. 8 Tổng cộng ông Sết sống được chn trăm mười hai năm, rồi qua đời.

 

9 Khi ông E-nốt được chn mươi tuổi, th sinh ra K-nan. 10 Sau khi sinh K-nan, ông E-nốt sống tm trăm mười lăm năm v sinh ra con trai con gi. 11 Tổng cộng ông E-nốt sống được chn trăm lẻ năm năm, rồi qua đời.

 

12 Khi ông K-nan được bảy mươi tuổi, th sinh ra Ma-ha-lan-n. 13 Sau khi sinh Ma-ha-lan-n, ông K-nan sống tm trăm bốn mươi năm v sinh ra con trai con gi. 14 Tổng cộng ông K-nan sống được chn trăm mười năm, rồi qua đời.

 

15 Khi ông Ma-ha-lan-n được su mươi lăm tuổi, th sinh ra Gie-rt. 16 Sau khi sinh Gie-rt, ông Ma-ha-lan-n sống tm trăm ba mươi năm v sinh ra con trai con gi. 17 Tổng cộng ông Ma-ha-lan-n sống được tm trăm chn mươi lăm năm, rồi qua đời.

 

18 Khi ông Gie-rt được một trăm su mươi hai tuổi, th sinh ra Kha-nốc. 19 Sau khi sinh Kha-nốc, ông Gie-rt sống tm trăm năm v sinh ra con trai con gi. 20 Tổng cộng ông Gie-rt sống được chn trăm su mươi hai năm, rồi qua đời.

 

21 Khi ông Kha-nốc được su mươi lăm tuổi, th sinh ra Mơ-thu-se-lc. 22 Sau khi sinh Mơ-thu-se-lc, ông Kha-nốc đi với Thin Cha ba trăm năm v sinh ra con trai con gi. 23 Tổng cộng ông Kha-nốc sống được ba trăm su mươi lăm năm. 24 Sau khi đi với Thin Cha, ông không cn nữa, v Thin Cha đã đem ông đi.

 

25 Khi ông Mơ-thu-se-lc được một trăm tm mươi bảy tuổi, th sinh ra La-mc. 26 Sau khi sinh La-mc, ông Mơ-thu-se-lc sống bảy trăm tm mươi hai năm v sinh ra con trai con gi. 27 Tổng cộng ông Mơ-thu-se-lc sống được chn trăm su mươi chn năm, rồi qua đời.

 

28 Khi ông La-mc sống được một trăm tm mươi hai tuổi, th sinh ra một người con trai. 29 Ông đặt tn cho con l Nô-; ông ni: Khi tay chng ta phải lm lụng cực nhọc, th trẻ ny sẽ đem lại cho chng ta niềm an ủi pht xuất từ đất đai Ðức Cha đã nguyền rủa. 30 Sau khi sinh ông Nô-, ông La-mc sống năm trăm chn mươi lăm năm v sinh ra con trai con gi. 31 Tổng cộng ông La-mc sống được bảy trăm bảy mươi bảy năm, rồi qua đời.

 

32 Khi ông Nô- được năm trăm tuổi, th sinh ra Sm, Kham v Gia-pht.

 

C Chương 06 C

 

Con trai Thin Cha v con gi loi người

 

1 Vậy khi loi người bắt đầu thm đông trn mặt đất, v sinh ra những con gi, 2 th cc con trai Thin Cha thấy con gi loi người xinh đẹp; những cô họ ưng ý th họ lấy lm vợ. 3 Ðức Cha phn: Thần kh của Ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người, v con người chỉ l xc phm, tuổi đời của n sẽ l một trăm hai mươi năm. 4 C những người khổng lồ trn mặt đất vo thời bấy giờ v cả sau đ nữa, khi cc con trai Thin Cha đi lại với con gi loi người, v cc cô ny sinh cho họ những người con. Ð l những anh hng thuở xưa, những người c tn tuổi.

 

2. Hồng Thủy

 

Loi người sa đọa

 

5 Ðức Cha thấy rằng sự gian c của con người quả l nhiều trn mặt đất, v lng n chỉ toan tnh những ý định xấu suốt ngy. 6 Ðức Cha hối hận v đã lm ra con người trn mặt đất, v Người buồn rầu trong lng. 7 Ðức Cha phn: Ta sẽ xo bỏ khỏi mặt đất con người m Ta đã sng tạo, từ con người cho đến gia sc, giống vật b dưới đất v chim trời, v Ta hối hận đã lm ra chng. 8 Nhưng ông Nô- được đẹp lng Ðức Cha.

 

9 Ðây l gia đnh ông Nô-: Ông Nô- l người công chnh, hon hảo giữa những người đồng thời, v ông đi với Thin Cha. 10 Ông Nô- sinh ba con trai l Sm, Kham v Gia-pht. 11 Ðất đã ra hư hỏng trước nhan Thin Cha v đầy bạo lực. 12 Thin Cha nhn đất v thấy n đã ra hư hỏng, v mọi xc phm đã theo nếp sống hư hỏng trn mặt đất.

 

Chuẩn bị

 

13 Thin Cha phn với ông Nô-: Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xc phm, v tại chng m đất đầy bạo lực: ny Ta sắp tiu diệt chng cng với đất. 14 Ngươi hãy lm cho mnh một chiếc tu bằng gỗ bch. Ngươi sẽ lm tu c những ngăn v lấy nhựa đen m trm cả trong lẫn ngoi. 15 Ngươi sẽ lm tu thế ny: chiều di một trăm năm mươi thước, chiều rộng hai mươi lăm thước, chiều cao mười lăm thước. 16 Ngươi sẽ lm một ci mui che tu, v đặt mui cch pha trn tu nửa thước. Cửa tu, ngươi sẽ đặt ở bn hông; ngươi sẽ lm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trn. 17 Phần Ta, Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa l nước lụt, xuống trn đất, để tiu diệt mọi xc phm c sinh kh dưới gầm trời; mọi loi trn mặt đất sẽ tắt thở. 18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi; ngươi hãy vo tu, ngươi cng với cc con trai ngươi, vợ ngươi v vợ của cc con trai ngươi. 19 Trong mọi sinh vật, mọi xc phm, ngươi sẽ đưa vo tu mỗi loại một đôi, để giữ cho chng sống với ngươi; phải c một con đực v một con ci. 20 Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia sc, mỗi loại vật b dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chng sống. 21 Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được v tch trữ cho mnh; đ sẽ l lương thực của ngươi v của chng. 22 Ông Nô- đã lm như vậy; ông lm đng như Thin Cha đã truyền cho ông.

 

C Chương 07 C

 

1 Ðức Cha phn bảo ông Nô-: Ngươi hãy vo tu, ngươi v cả nh ngươi, v Ta chỉ thấy ngươi l người công chnh trước nhan Ta trong thế hệ ny. 2 Trong mọi loi vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bảy đôi, con đực v con ci, cn trong cc loi vật không thanh sạch, th một đôi, con đực v con ci, 3 trong cc loi chim trời cũng lấy bảy đôi, trống v mi, để giữ giống trn khắp mặt đất. 4 V bảy ngy nữa Ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vng bốn mươi ngy bốn mươi đm, v Ta sẽ xo bỏ khỏi mặt đất mọi loi Ta đã lm ra. 5 Ông Nô- lm đng như Ðức Cha đã truyền.

 

6 Ông Nô- được su trăm tuổi khi hồng thuỷ, nghĩa l nước lụt, xảy đến trn mặt đất.

 

7 Ðể trnh nước hồng thuỷ, ông Nô- vo tu cng với cc con trai ông, vợ ông v vợ của cc con trai ông. 8 Trong cc loi vật thanh sạch v cc loi vật không thanh sạch, trong cc loi chim v mọi loi vật b dưới đất, 9 cứ từng đôi, đực v ci, đến với ông Nô- m vo tu, như Thin Cha đã truyền cho ông Nô-. 10 Bảy ngy sau, nước hồng thủy trn trn mặt đất.

 

11 Năm su trăm đời ông Nô-, thng hai, ngy mười bảy thng ấy, vo ngy đ, tất cả cc mạch nước của vực thẳm vĩ đại bật tung, cc cống trời mở toang. 12 Mưa đổ xuống đất bốn mươi ngy bốn mươi đm.

 

13 Chnh ngy đ, ông Nô- vo tu với cc con trai ông l Sm, Kham, Gia-pht, cng với họ c vợ ông v ba người vợ của cc con trai ông, 14 cũng như mọi loi vật, mọi loi gia sc, mọi loi vật b dưới đất, mọi loi chim chc, mọi vật c cnh. 15 Chng đến với ông Nô- trn tu, cứ từng đôi một, thuộc mọi xc phm c sinh kh. 16 Chng đi vo, một đực một ci thuộc mọi xc phm; chng đi vo, theo như Thin Cha đã truyền cho ông Nô-. Rồi Ðức Cha đng cửa lại sau khi ông vo.

 

17 Cơn hồng thủy ko di bốn mươi ngy trn mặt đất. Nước tăng thm v nâng tu ln, khiến tu ở cao hơn mặt đất. 18 Nước dâng v tăng thm nhiều trn mặt đất, v tu lnh đnh trn mặt nước. 19 Nước dâng ln ngy cng nhiều trn mặt đất, v mọi ni cao khắp nơi dưới gầm trời đều bị phủ lấp. 20 Nước dâng ln cao hơn ni bảy thước khiến ni bị phủ lấp. 21 Mỗi xc phm di động trn mặt đất đều tắt thở: chim chc, gia sc, th vật, mọi vật lc nhc trn mặt đất, v mọi người. 22 Mọi loi c sinh kh trong lỗ mũi, mọi loi ở trn cạn đều chết hết. 23 Ðức Cha xo bỏ mọi loi c trn mặt đất, từ con người cho đến gia sc, giống vật b dưới đất v chim trời; chng bị xo bỏ khỏi mặt đất, chỉ cn lại ông Nô- v những g ở trong tu với ông. 24 Nước dâng ln trn mặt đất suốt một trăm năm mươi ngy.

 

C Chương 08 C

 

Nước rt

 

1 Thin Cha nhớ đến ông Nô-, mọi th vật v mọi gia sc ở trong tu với ông. Thin Cha cho gi thổi ngang qua đất, v nước hạ xuống. 2 Cc mạch nước của vực thẳm v cc cống trời đng lại; trời tạnh mưa. 3 Nước từ từ rt khỏi mặt đất; hết một trăm năm mươi ngy th nước xuống. 4 Vo thng bảy, ngy mười bảy thng ấy, tu đậu lại trn vng ni A-ra-rt. 5 Nước tiếp tục xuống cho đến thng mười; v ngy mồng một thng mười, cc đỉnh ni xuất hiện.

 

6 Hết bốn mươi ngy, ông Nô- mở cửa sổ ông đã lm trn tu, 7 v ông thả con quạ ra. N bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trn mặt đất. 8 Rồi từ trong tu ông lại thả con bồ câu, để xem nước đã giảm trn mặt đất chưa. 9 Nhưng con bồ câu không tm được chỗ đậu chân, nn trở về tu với ông, v cn nước trn khắp mặt đất. Ông bn giơ tay bắt lấy n m đưa vo trong tu với ông. 10 Ông đợi thm bảy ngy, rồi thả con bồ câu ra khỏi tu một lần nữa. 11 Vo buổi chiều, con bồ câu trở về với ông, v ka trong mỏ n c một nhnh l ô-liu tươi! Ông Nô- biết l nước đã giảm trn mặt đất. 12 Ông lại đợi thm bảy ngy, rồi thả con bồ câu ra, nhưng n không trở về với ông nữa.

 

13 Năm su trăm lẻ một đời ông Nô-, thng ging, ngy mồng một thng ấy, nước đã khô ro trn mặt đất. Ông Nô- dỡ mi tu ra v thấy mặt đất đã khô ro. 14 Thng hai, ngy hai mươi bảy thng ấy, đất đã khô.

 

Ra khỏi tu

 

15 Thin Cha phn với ông Nô- rằng: 16 Ngươi hãy ra khỏi tu cng với vợ ngươi, cc con trai ngươi v vợ của cc con trai ngươi. 17 Mọi loi vật ở với ngươi, tất cả những g l xc phm: chim chc, gia sc, mọi giống vật b dưới đất, ngươi hãy đưa chng ra với ngươi; chng phải lc nhc trn mặt đất, phải sinh sôi nảy nở thật nhiều trn mặt đất. 18 Ông Nô- ra khỏi tu cng với cc con trai ông, vợ ông v vợ của cc con trai ông. 19 Mọi loi vật, mọi gia sc, mọi chim chc, mọi vật b dưới đất ra khỏi tu, theo từng giống.

 

20 Ông Nô- dựng một bn thờ để knh Ðức Cha. Ông đã lấy một số trong cc gia sc thanh sạch v cc loi chim thanh sạch m dâng lm lễ ton thiu trn bn thờ. 21 Ðức Cha ngửi mi thơm ngon, v Ðức Cha tự nhủ: Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai v con người nữa. Lng con người toan tnh điều xấu từ khi cn trẻ, nhưng Ta sẽ không bao giờ cn st hại mọi sinh vật như Ta đã lm!

 

22 Bao lâu đất ny cn, th ma gieo ma gặt,

 

trời lạnh v trời nng, tiết hạ v tiết đông,

 

ban ngy v ban đm, sẽ không ngừng đắp đổi.

 

C Chương 09 C

 

Trật tự mới của thế giới

 

1 Thin Cha ban phc lnh cho ông Nô- v cc con ông, v Người phn với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất. 2 Mọi dã th, mọi chim trời, mọi giống vật b dưới đất, v mọi c biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ cc ngươi: chng được trao vo tay cc ngươi. 3 Mọi loi di động v c sự sống sẽ l lương thực cho cc ngươi; Ta ban cho cc ngươi tất cả những thứ đ, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. 4 Tuy nhin cc ngươi không được ăn thịt với mạng sống của n, tức l mu. 5 Nhưng Ta sẽ đi mỗi con vật phải đền nợ mu cc ngươi, tức l mạng sống của cc ngươi; Ta sẽ đi con người phải đền nợ mu, Ta sẽ đi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mnh.

 

6 Ai đổ mu con người, th mu n sẽ bị con người đổ ra,

 

v Thin Cha đã lm ra con người theo hnh ảnh Thin Cha.

 

7 Về phần cc ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan trn v nảy nở thật nhiều trn mặt đất.

 

8 Thin Cha phn với ông Nô- v cc con ông đang ở với ông rằng: 9 Ðây Ta lập giao ước của Ta với cc ngươi, với dng dõi cc ngươi sau ny, 10 v tất cả mọi sinh vật ở với cc ngươi: chim chc, gia sc, dã th ở với cc ngươi, nghĩa l mọi vật ở trong tu đi ra, kể cả dã th. 11 Ta lập giao ước của Ta với cc ngươi: mọi xc phm sẽ không cn bị nước hồng thủy huỷ diệt, v cũng sẽ không cn c hồng thủy để tn ph mặt đất nữa.

 

12 Thin Cha phn: Ðây l dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với cc ngươi, v với mọi sinh vật ở với cc ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: 13 Ta gc cây cung của Ta ln mây, v đ sẽ l dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.14 Khi Ta cho mây ko đến trn mặt đất v cây cung xuất hiện trong mây, 15 Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với cc ngươi, v với mọi sinh vật, nghĩa l với mọi xc phm; v nước sẽ không cn trở thnh hồng thủy để tiu diệt mọi xc phm nữa. 16 Cây cung sẽ ở trong mây. Ta sẽ nhn n để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thin Cha với mọi sinh vật, nghĩa l với mọi xc phm ở trn mặt đất.

 

17 Thin Cha phn với ông Nô-: Ð l dấu của giao ước Ta đã lập giữa Ta với mọi xc phm ở trn mặt đất.

 

3. Từ Hồng Thủy Ðến Ông Áp-Ram

 

Ông Nô- v cc con

 

18 Cc con trai ông Nô- ra khỏi tu l: Sm, Kham v Gia-pht; ông Kham l cha của ông Ca-na-an. 19 Ba ông ny l con trai ông Nô-, v con chu họ phân tn ra khắp mặt đất.

 

20 Ông Nô- lm nghề nông, ông l người thứ nhất trồng nho. 21 Ông uống rượu say v nằm trần truồng giữa lều. 22 Ông Kham, cha ông Ca-na-an, thấy chỗ kn của cha mnh v bo cho hai anh ở ngoi biết. 23 Ông Sm v ông Gia-pht lấy ci o chong, cả hai đặt o ln vai mnh, rồi đi giật li m che chỗ kn của cha. Mặt họ quay về pha sau, nn họ không trông thấy chỗ kn của cha. 24 Khi tỉnh rượu, ông Nô- hay biết điều m đứa con nhỏ nhất của ông đã lm đối với ông; 25 ông liền ni:

 

Ca-na-an đng bị nguyền rủa!

 

N phải l đầy tớ cc đầy tớ của cc anh em n!

 

26 Rồi ông ni:

 

Chc tụng Ðức Cha, l Thin Cha của Sm;

 

Ca-na-an phải l đầy tớ n!

 

27 Xin Thin Cha mở rộng Gia-pht,

 

n hãy ở trong lều của Sm, v Ca-na-an phải l đầy tớ n!

 

28 Sau hồng thuỷ, ông Nô- sống được ba trăm năm mươi năm. 29 Tổng cộng ông Nô- sống được chn trăm năm mươi năm, rồi ông qua đời.

 

C Chương 10 C

 

Cc dân trn mặt đất (1 Sb 1:5-23)

 

1 Ðây l gia đnh cc con trai ông Nô- l Sm, Kham v Gia-pht; sau hồng thuỷ, họ đã sinh được những người con.

 

2 Con của ông Gia-pht l: Gô-me, Ma-gốc, M-đi, Gia-van, Tu-van, Me-sc, Ti-rt. 3 Con của ông Gô-me l: Át-cơ-nt, Ri-pht, Tô-gc-ma. 4 Con của ông Gia-van l: Ê-li-sa, Tc-st, Kt-tim, Ðô-đa-nim. 5 Con chu họ đã phân tn thnh cc dân tộc trn cc đảo. Mỗi người c đất ring tuỳ theo tiếng ni, dng họ v dân tộc của mnh.

 

6 Con của ông Kham l: Ct, Mt-ra-gim, Pt, Ca-na-an. 7 Con của ông Ct l: Xơ-va, Kha-vi-la, Xp-ta, Ra-ơ-ma, Xp-tơ-kha. Con của ông Ra-ơ-ma l: Sơ-va, Ðơ-đan.

 

8 Ông Ct sinh ra ông Nim-rốt; ông ny l người anh hng đầu tin trn mặt đất. 9 Ông l thợ săn dũng cảm trước mặt Ðức Cha. V thế c câu: Như Nim-rốt, thợ săn anh hng trước mặt Ðức Cha. 10 Khởi điểm vương quốc ông l Ba-ben, E-rc, Ác-ct, Can-n, trong đất Sin-a. 11 Từ đất ấy, ông rời đến Át-sua v xây cc thnh Ni-ni-v, Rơ-khô-vốt, Ia, Ca-lc, 12 v Re-xen, giữa Ni-ni-v v Ca-lc, thnh phố lớn. 13 Mt-ra-gim sinh ra cc người ở Lt, A-nam, Lơ-hp, Np-tu-khin, 14 Pt-rốt, Ct-lc v Cp-to; từ dân ny mới c dân Phi-li-tinh.

 

15 Ca-na-an sinh ra Xi-đôn, l con đầu lng, rồi sinh Khết, 16 người Giơ-vt, E-mô-ri, Ghia-ga-si, 17 Khi-vi, Ác-ki, Xi-ni, 18 Ác-vt, Xơ-ma-ri, Kha-mt; sau đ cc dng họ người Ca-na-an phân tn đi. 19 Bin giới của người Ca-na-an đi từ Xi-đôn, về pha Gơ-ra th đến tận Ga-da, về pha Xơ-đôm, Gô-mô-ra, Át-ma v Xơ-vô-gim th đến Le-sa.

 

20 Ð l cc con ông Kham, theo dng họ, tiếng ni, theo đất nước, dân tộc của họ.

 

21 Cả ông Sm cũng sinh được những người con, ông l ông tổ của mọi người con của ông Ê-ve v l anh cả của ông Gia-pht.

 

22 Con của ông Sm l: Ê-lam, Át-sua, Ác-pắc-st, Lt, A-ram. 23 Con của ông A-ram l Út, Khun, Ghe-the, Ma-sơ.

 

24 Ác-pắc-st sinh Se-lc, Se-lc sinh Ê-ve. 25 Ê-ve sinh được hai con trai; người thứ nhất tn l Pe-lc, v thời ông đất được phân chia, người em tn l Gic-tan. 26 Gic-tan sinh An-mô-đt, Se-lp, Kha-xa-ma-vt, Gie-rc, 27 Ha-đô-ram, U-dan, Ðch-la, 28 Ô-van, A-vi-ma-n, Sơ-va, 29 Ô-phia, Kha-vi-la, Giô-vp. Tất cả những người đ l con ông Gic-tan. 30 Vng họ ở trải rộng từ M-sa cho đến Xơ-pha, ngọn ni pha đông.

 

31 Ð l cc con ông Sm, theo dng họ, tiếng ni, theo đất nước, dân tộc của họ.

 

32 Ð l cc dng họ của con ci ông Nô-, theo gia đnh, theo dân tộc của họ. Con chu họ đã phân tn thnh cc dân tộc trn mặt đất, sau hồng thuỷ.

 

C Chương 11 C

 

Thp Ba-ben

 

1 Thuở ấy, mọi người đều ni một thứ tiếng v dng những từ như nhau. 2 Trong khi di chuyển ở pha đông, họ tm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a v định cư tại đ. 3 Họ bảo nhau: No! Ta đc gạch v lấy lửa m nung! Họ dng gạch thay v đ v lấy nhựa đen lm hồ. 4 Họ ni: No! Ta hãy xây cho mnh một thnh phố v một thp c đỉnh cao chọc trời. Ta phải lm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tn trn khắp mặt đất.

 

5 Ðức Cha xuống xem thnh v thp con ci loi người đang xây. 6 Ðức Cha phn: Ðây, tất cả chng n họp thnh một dân, ni một thứ tiếng. Chng mới khởi công m đã như thế th từ nay, chẳng c g chng định lm m không lm được. 7 No! Ta xuống v lm cho tiếng ni của chng phải xo trộn, khiến chng không ai hiểu ai nữa. 8 Thế l Ðức Cha phân tn họ từ chỗ đ ra khắp nơi trn mặt đất, v họ phải thôi không xây thnh phố nữa. 9 Bởi vậy, người ta đặt tn cho thnh ấy l Ba-ben, v tại đ, Ðức Cha đã lm xo trộn tiếng ni của mọi người trn mặt đất, v cũng từ chỗ đ, Ðức Cha đã phân tn họ ra khắp nơi trn mặt đất.

 

Cc tổ phụ sau Hồng Thuỷ (1 Sb 1:24 -27 )

 

10 Ðây l gia đnh ông Sm: Khi ông Sm được một trăm tuổi, th ông sinh ra Ác-pắc-st, hai năm sau hồng thuỷ. 11 Sau khi sinh Ác-pắc-st, ông Sm sống năm trăm năm v sinh ra con trai con gi.

 

12 Khi ông Ác-pắc-st được ba mươi lăm tuổi, th sinh ra Se-lc. 13 Sau khi sinh Se-lc, ông Ác-pắc-st sống bốn trăm lẻ ba năm v sinh ra con trai con gi.

 

14 Khi ông Se-lc được ba mươi tuổi, th sinh ra Ê-ve. 15 Sau khi sinh ra Ê-ve, ông Se-lc sống bốn trăm lẻ ba năm v sinh ra con trai con gi.

 

16 Khi ông Ê-ve được ba mươi bốn tuổi, th sinh ra Pe-lc. 17 Sau khi sinh Pe-lc, ông Ê-ve sống bốn trăm ba mươi năm v sinh ra con trai con gi.

 

18 Khi ông Pe-lc được ba mươi tuổi, th sinh ra Rơ-u. 19 Sau khi sinh Rơ-u, ông Pe-lc sống hai trăm lẻ chn năm v sinh ra con trai con gi.

 

20 Khi ông Rơ-u được ba mươi hai tuổi, th sinh Xơ-rc. 21 Sau khi sinh Xơ-rc, ông Rơ-u sống hai trăm lẻ bảy năm v sinh ra con trai con gi.

 

22 Khi ông Xơ-rc được ba mươi tuổi, th sinh ra Na-kho. 23 Sau khi sinh Na-kho, ông Xơ-rc sống hai trăm năm v sinh ra con trai con gi.

 

24 Khi ông Na-kho được hai mươi chn tuổi, th sinh ra Te-ra. 25 Sau khi sinh Te-ra, ông Na-kho sống một trăm mười chn năm v sinh ra con trai con gi.

 

26 Khi ông Te-ra được bảy mươi tuổi, th sinh ra Áp-ram, Na-kho v Ha-ran.

 

Dng dõi ông Te-ra

 

27 Ðây l gia đnh ông Te-ra: Ông Te-ra sinh ra Áp-ram, Na-kho v Ha-ran. Ha-ran sinh ra Lt. 28 Ha-ran chết trước mặt cha mnh l Te-ra, tại thnh Ua của người Can-đ, qu hương ông. 29 Ông Áp-ram v ông Na-kho lấy vợ; vợ ông Áp-ram tn l Xa-rai, vợ ông Na-kho tn l Min-ca, con gi ông Ha-ran; ông ny l cha của b Min-ca v b Gt-ca. 30 B Xa-rai hiếm hoi, không c con.

 

31 Ông Te-ra đem theo con trai l Áp-ram, chu nội l Lt, con ông Ha-ran, con dâu l Xa-rai, vợ ông Áp-ram, con của ông; họ cng với ông ra khỏi Ua của người Can-đ, để đi tới đất Ca-na-an. Họ đến Kha-ran v ở lại đ.

 

32 Ông Te-ra sống được hai trăm lẻ năm năm, rồi qua đời tại Kha-ran.

 

C Chương 12 C

 

II.- Sự Tch Ông Áp-Ra-Ham

 

Thin Cha gọi ông Áp-ram

 

1 Ðức Cha phn với ông Áp-ram: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hng v nh cha ngươi, m đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ lm cho ngươi thnh một dân lớn, sẽ chc phc cho ngươi. Ta sẽ cho tn tuổi ngươi được lẫy lừng, v ngươi sẽ l một mối phc lnh.

 

3 Ta sẽ chc phc cho những ai chc phc cho ngươi;

 

Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa.

 

Nhờ ngươi, mọi gia tộc trn mặt đất sẽ được chc phc.

 

4 Ông Áp-ram ra đi, như Ðức Cha đã phn với ông. Ông Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời Kha-ran. 5 Ông Áp-ram đem theo vợ l b Xa-rai, chu l ông Lt, v mọi ti sản họ đã gầy dựng được, cng với gia nhân họ đã c tại Kha-ran. Họ ra đi về pha đất Ca-na-an v đã tới đất đ.

 

6 Ông Áp-ram đi qua đất ấy, đến nơi gọi l Si-khem, đến cây Sồi Mô-re. Thời bấy giờ, người Ca-na-an đang ở trong đất ấy. 7 Ðức Cha hiện ra với ông Áp-ram v phn: Ta sẽ ban đất ny cho dng dõi ngươi. Tại đây ông dựng một bn thờ để knh Ðức Cha, Ðấng đã hiện ra với ông. 8 Từ chỗ ấy, ông sang miền ni, ở pha đông Bết Ên. Ông cắm lều giữa Bết Ên ở pha tây v Ai ở pha đông. Tại đây ông dựng một bn thờ để knh Ðức Cha v ông ku cầu danh Ðức Cha. 9 Rồi ông đi từ chặng nọ qua chặng kia đến miền Ne-ghp.

 

Ông Áp-ram ở bn Ai-cập

 

10 Một nạn đi xảy ra trong xứ ấy, v ông Áp-ram xuống tr ngụ ở Ai-cập, v nạn đi honh hnh trong xứ. 11 Vậy khi gần vo Ai-cập, ông ni với vợ l b Xa-rai: B coi, tôi biết b l một người phụ nữ c nhan sắc. 12 Khi người Ai-cập thấy b, họ sẽ ni: Vợ hắn đấy!, họ sẽ giết tôi v để cho b sống. 13 Vậy xin b cứ ni b l em tôi, để v b, người ta xử tốt với tôi, v nhờ b, tôi được sống. 14 Khi ông Áp-ram đến Ai-cập, người Ai-cập thấy vợ ông rất xinh đẹp. 15 Quan lại của Pha-ra-ô thấy b th ca tụng b trước mặt Pha-ra-ô, v b bị đưa vo đền Pha-ra-ô. 16 V b, người ta xử tốt với ông Áp-ram; ông được chin, d, b, lừa, tôi trai tớ gi, lừa ci, lạc đ. 17 Tại v b Xa-rai, vợ ông Áp-ram, Ðức Cha ging những tai ương lớn xuống Pha-ra-ô v gia đnh vua. 18 Pha-ra-ô bn cho gọi ông Áp-ram đến v ni: Ngươi lm g ta thế? Tại sao ngươi đã không khai với ta rằng: nng l vợ ngươi? 19 Tại sao ngươi lại ni với ta: Nng l em tôi, khiến ta đã lấy nng lm vợ? Bây giờ, vợ ngươi đấy, hãy nhận lấy v đi đi! 20 Pha-ra-ô ra lệnh cho người của vua tống ông Áp-ram đi, cng với vợ ông v tất cả những g ông c.

 

C Chương 13 C

 

Ông Áp-ram v ông Lt chia tay

 

1 Ông Áp-ram từ Ai-cập ln miền Ne-ghp, cng với vợ v tất cả những g ông c; ông Lt cũng đi với ông. 2 Ông Áp-ram rất giu, ông c nhiều sc vật v vng bạc. 3 Ông đi từng chặng từ miền Ne-ghp đến Bết Ên, đến nơi lần trước ông đã cắm lều giữa Bết Ên v Ai. 4 Ở nơi c bn thờ ông đã lm trước kia, ông Áp-ram ku cầu danh Ðức Cha.

 

5 Ông Lt, người cng đi với ông Áp-ram, cũng c chin b v những chiếc lều. 6 Ðất ấy không đủ chỗ cho họ ở chung: họ c qu nhiều ti sản nn không thể ở chung với nhau được. 7 Một cuộc tranh chấp xảy ra giữa những người chăn sc vật của ông Áp-ram v những người chăn sc vật của ông Lt. Thời bấy giờ người Ca-na-an v người Pơ-rt-di đang ở trong miền ấy. 8 Ông Áp-ram bảo ông Lt: Sao cho đừng c chuyện tranh chấp giữa bc v chu, giữa người chăn sc vật của bc v người chăn sc vật của chu. V chng ta l anh em họ hng với nhau! 9 Tất cả xứ chẳng ở trước mặt chu đ sao? Chu hãy xa bc đi. Nếu chu đi về bn tri th bc sẽ đi về bn phải; nếu chu đi về bn phải th bc sẽ đi về bn tri.

 

10 Ông Lt ngước mắt ln v nhn cả Vng sông Gio-đan: chỗ no cũng c nước. Trước khi Ðức Cha tiu diệt thnh Xơ-đôm v thnh Gô-mô-ra, th vng đ, cho đến tận Xô-a, giống như vườn của Ðức Cha, giống như đất Ai-cập. 11 Ông Lt chọn cho mnh cả Vng sông Gio-đan v đi về hướng đông. Thế l họ xa nhau. 12 Ông Áp-ram ở đất Ca-na-an, cn ông Lt ở trong cc thnh Vng sông Gio-đan, v di chuyển lều đến tận Xơ-đôm. 13 Người Xơ-đôm xấu xa v mắc tội nặng đối với Ðức Cha.

 

14 Ðức Cha phn với ông Áp-ram sau khi ông Lt xa ông: Ngước mắt ln, từ chỗ ngươi đang đứng, hãy nhn về pha bắc, pha nam, pha đông, pha tây, 15 v tất cả miền đất ngươi đang thấy đ, Ta sẽ ban cho ngươi v cho dng dõi ngươi mãi mãi. 16 Ta sẽ lm cho dng dõi ngươi nhiều như bụi trn mặt đất; nếu người ta đếm được bụi trn mặt đất, th mới đếm được dng dõi ngươi! 17 Ðứng ln! Hãy đi ngang dọc khắp miền đất ny, v Ta sẽ ban n cho ngươi. 18 Ông di chuyển lều v đến ở cụm sồi Mam-r, tại Khp-rôn. Tại đây, ông dựng một bn thờ để knh Ðức Cha.

 

C Chương 14 C

 

Cuộc viễn chinh của bốn vua

 

1 Thời Am-ra-phen lm vua Sin-a, A-ri-ốc lm vua En-la-xa, Cơ-đo-la-ô-me lm vua Ê-lam v Tt-an lm vua Gô-gim, 2 cc vua ny đnh nhau với Be-ra vua Xơ-đôm, Bia-sa vua Gô-mô-ra, Sin-p vua Át-ma, Sem--ve vua Xơ-vô-gim, v vua thnh Be-la, tức l thnh Xô-a.

 

3 Tất cả cc vua vừa ni tập trung về thung lũng Xt-đim, tức l Biển Muối. 4 Trong vng mười hai năm, họ đã lm tôi vua Cơ-đo-la-ô-me, nhưng đến năm thứ mười ba th họ nổi loạn. 5 Năm thứ mười bốn, vua Cơ-đo-la-ô-me đến, cng với cc vua về phe ông. Họ đnh bại người Ra-pha tại Át-ta-rốt Cc-na-gim, người Du-dim tại Ham, người Ê-mim tại Sa-v Kia-gia-tha-gim 6 v người Khô-ri ở vng ni của họ tại X-ia, đến tận En Pa-ran, gần sa mạc. 7 Rồi họ quay lại, đến Ên Mt-pt, tức l Ca-đ, v tn ph ton thể lãnh thổ người A-ma-lếch v cả người E-mô-ri lập cư ở Kht-xôn Ta-ma. 8 Bấy giờ vua Xơ-đôm, vua Gô-mô-ra, vua Át-ma, vua Xơ-vô-gim v vua Be-la, tức l Xô-a, tiến ra v dn trận tại thung lũng Xt-đim chống lại cc vua kia: 9 Cơ-đo-la-ô-me vua Ê-lam, Tt-an vua Gô-gim, Am-ra-phen vua Sin-a v A-ri-ốc vua En-la-xa, bốn vua chống lại năm vua. 10 Thung lũng Xt-đim đầy những giếng nhựa đen; trong khi chạy trốn, vua Xơ-đôm v vua Gô-mô-ra rơi xuống đ, những người cn lại th trốn ln ni. 11 Những kẻ thắng trận chiếm đoạt tất cả ti sản của Xơ-đôm v Gô-mô-ra, cũng như tất cả lương thực của họ, rồi đi.

 

12 Họ bắt ông Lt, chu ông Áp-ram, cng với ti sản của ông, rồi đi; bấy giờ ông Lt đang ở Xơ-đôm. 13 Một người thot được đến bo tin cho ông Áp-ram, người Hp-ri, bấy giờ đang ở cụm sồi của ông Mam-r, người E-mô-ri, anh em của ông Ét-côn v ông A-ne; họ l đồng minh của ông Áp-ram. 14 Khi nghe tin người anh em họ hng của mnh bị bắt, ông Áp-ram liền huy động những người đã được tập luyện, l cc tôi tớ sinh ra trong nh ông, đến ba trăm mười tm người, v đuổi theo đến tận Ðan. 15 Ông v cc tôi tớ của ông chia nhau ra tấn công họ vo ban đm, đnh bại họ v đuổi theo đến tận Khô-va ở pha bắc Ða-mt. 16 Ông đưa tất cả ti sản về; ông đưa cả ông Lt, người anh em họ hng của ông, v ti sản của ông ấy về, cũng như cc phụ nữ v dân chng.

 

Ông Men-ki-x-đ

 

17 Sau khi đnh bại vua Cơ-đo-la-ô-me v cc vua cng phe, ông Áp-ram trở về. Bấy giờ vua thnh Xơ-đôm ra đn ông tại thung lũng Sa-v, tức l thung lũng Nh Vua. 18 Ông Men-ki-x-đ, vua thnh Sa-lem, mang bnh v rượu ra; ông l tư tế của Thin Cha Tối Cao. 19 Ông chc phc cho ông Áp-ram v ni:

 

Xin Thin Cha Tối Cao, Ðấng dựng nn trời đất,

 

chc phc cho Áp-ram!

 

20 Chc tụng Thin Cha Tối Cao,

 

Ðấng đã trao vo tay ông những th địch của ông!

 

Rồi ông Áp-ram biếu ông Men-ki-x-đ một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

 

21 Vua Xơ-đôm ni với ông Áp-ram: Người, th xin ông cho lại tôi; cn ti sản, ông cứ lấy. 22 Ông Áp-ram ni với vua Xơ-đôm: Tôi xin giơ tay ln Ðức Cha, Thin Cha Tối Cao, Ðấng dựng nn trời đất, m thề: 23 D một sợi chỉ, d một quai dp, bất cứ ci g của ông, tôi cũng không lấy. Ông sẽ không c thể ni: Tôi đã lm giu cho ông Áp-ram. 24 Tôi không lấy g cả, chỉ trừ những g cc người trai trng của tôi đã ăn. Cn những người đã đi với tôi, l A-ne, Ét-côn v Mam-r, họ sẽ lấy phần của họ.

 

C Chương 15 C

 

Lời hứa v giao ước của Thin Cha

 

1 Sau cc việc đ, c lời Ðức Cha phn với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta l khin che thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. 2 Ông Áp-ram thưa: Lạy Ðức Cha l Cha Thượng, Cha sẽ ban cho con ci g? Con ra đi m không con ci, v người thừa tự gia đnh con l Ê-li-e-de, một người Ða-mt. 3 Ông Áp-ram thưa: Cha coi, Cha không ban cho con một dng dõi, v một gia nhân của con sẽ thừa kế con. 4 V đây c lời Ðức Cha phn với ông rằng: Kẻ đ sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chnh ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. 5 Rồi Người đưa ông ra ngoi v phn: Hãy ngước mắt ln trời, v thử đếm cc v sao, xem c đếm nổi không. Người lại phn: Dng dõi ngươi sẽ như thế đ! 6 Ông tin Ðức Cha, v v thế, Ðức Cha kể ông l người công chnh.

 

7 Người phn với ông: Ta l Ðức Cha, Ðấng đã đưa ngươi ra khỏi thnh Ua của người Can-đ, để ban cho ngươi đất ny lm sở hữu. 8 Ông thưa: Lạy Ðức Cha, lm sao m biết l con sẽ được đất ny lm sở hữu? 9 Người phn với ông: Ði kiếm cho Ta một con b ci ba tuổi, một con d ci ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gy v một bồ câu non. 10 Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, v đặt nửa ny đối diện với nửa kia; cn chim th ông không xẻ. 11 Mãnh cầm s xuống trn cc con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chng đi.

 

12 Lc mặt trời gần lặn, th một giấc ngủ m ập xuống trn ông Áp-ram; một nỗi kinh hong, một bng tối dy đặc bỗng ập xuống trn ông. 13 Người phn với ông: Ngươi phải biết rằng: dng dõi ngươi sẽ tr ngụ trong một đất không phải của chng. Chng sẽ lm tôi người ta v người ta sẽ hnh hạ chng bốn trăm năm. 14 Nhưng Ta sẽ xt xử dân tộc chng phải lm tôi, v sau đ chng sẽ ra đi với nhiều ti sản. 15 Cn ngươi sẽ về với cha ông ngươi bnh an, v sẽ được chôn cất sau khi hưởng tuổi gi hạnh phc. 16 Ðến đời thứ bốn, chng sẽ trở về đây, v sự gian c của người E-mô-ri chưa đủ mức.

 

17 Khi mặt trời đã lặn v mn đm bao phủ, th bỗng c một l nghi ngt khi v một ngọn đuốc chy rực đi qua giữa cc con vật đã bị xẻ đôi. 18 Hôm đ, Ðức Cha lập giao ước với ông Áp-ram như sau:

 

Ta ban cho dng dõi ngươi đất ny,

 

từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rt,

 

19 đất của những người K-ni, Cơ-nt, Ct-môn, 20 Khết, Pơ-rt-di, Ra-pha, 21 E-mô-ri, Ca-na-an, Ghia-ga-si v Giơ-vt.

 

C Chương 16 C

 

Ông Ít-ma-n cho đời

 

1 B Xa-rai, vợ ông Áp-ram, đã không sinh được cho ông một người con no. B c một người nữ tỳ Ai-cập, tn l Ha-ga. 2 B Xa-rai ni với ông Áp-ram: Ông coi: Ðức Cha đã không cho php tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi; may ra nhờ n m tôi sẽ c con. Ông Áp-ram nghe lời b Xa-rai.

 

3 Mười năm sau khi ông Áp-ram lập nghiệp tại đất Ca-na-an, b Xa-rai, vợ ông, đem nữ tỳ của b l Ha-ga, người Ai-cập, hiến cho ông Áp-ram, chồng b, để nng lm vợ ông. 4 Ông đi lại với Ha-ga v nng c thai. Khi thấy mnh c thai, th nng coi khinh b chủ. 5 B Xa-rai ni với ông Áp-ram: Tôi bị sỉ nhục l tại ông đấy! Chnh tôi đã đặt nữ tỳ của tôi vo lng ông. Thế m từ khi n thấy mnh c thai, n coi khinh tôi. Xin Ðức Cha phân xử giữa ông v tôi. 6 Ông Áp-ram ni với b Xa-rai: Nữ tỳ của b ở trong tay b đấy; đối với n, ci g tốt cho b th b cứ lm! B Xa-rai hnh hạ Ha-ga khiến nng phải trốn b.

 

7 Sứ thần của Ðức Cha gặp thấy nng gần một suối nước trong sa mạc, suối ở trn đường đi Sua. 8 Người hỏi: Ha-ga, nữ tỳ của Xa-rai, ngươi từ đâu đến v đi đâu? Nng đp: Con đang trốn b Xa-rai, chủ con. 9 Sứ thần của Ðức Cha bảo nng: Cứ về với b chủ ngươi, v chịu luỵ b ấy.10 Sứ thần của Ðức Cha ni với nng: Ta sẽ lm cho dng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không thể đếm được v qu đông. 11 Sứ thần của Ðức Cha ni với nng:

 

Ny đây ngươi đang c thai, sắp sinh hạ con trai

 

v sẽ đặt tn l Ít-ma-n,

 

v Ðức Cha đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi.

 

12 Con người đ đng l một con lừa hoang,

 

n giơ tay chống mọi người, mọi người giơ tay chống n,

 

n sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em n.

 

13 Nng gọi tn Ðức Cha, Ðấng phn với nng, l: Ngi l Thin Cha, Ðấng thấy tôi, v nng ni: Phải chăng nơi đây tôi đã nhn thấy, sau khi Người nhn thấy tôi? 14 V vậy người ta gọi giếng đ l giếng La-khai Rô-i. Giếng ấy ở giữa Ca-đ v Be-rt.

 

15 Ha-ga sinh cho ông Áp-ram một con trai; ông đặt tn cho đứa con m Ha-ga đã sinh cho ông l Ít-ma-n. 16 Ông Áp-ram được tm mươi su tuổi khi Ha-ga sinh Ít-ma-n cho ông.

 

C Chương 17 C

 

Giao ước v php cắt b

 

1 Khi ông Áp-ram được chn mươi chn tuổi, Ðức Cha hiện ra với ông v phn: Ta l Thin Cha Ton Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta v hãy sống hon hảo. 2 Ta sẽ đặt giao ước của Ta giữa Ta với ngươi, v Ta sẽ cho ngươi trở nn đông, thật đông. 3 Ông Áp-ram ci rạp xuống.

 

Thin Cha phn với ông rằng:

 

4 Phần Ta, đây l giao ước của Ta với ngươi: ngươi sẽ lm cha của vô số dân tộc. 5 Người ta sẽ không cn gọi tn ngươi l Áp-ram nữa, nhưng l Áp-ra-ham, v Ta đặt ngươi lm cha của vô số dân tộc. 6 Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ lm cho ngươi thnh những dân tộc, v vua cha sẽ pht xuất từ ngươi. 7 Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi v với dng dõi ngươi sau ny, từ thế hệ ny qua thế hệ khc. Ðây sẽ l giao ước vĩnh cửu, do đ Ta sẽ l Thin Cha của ngươi v của dng dõi ngươi sau ny. 8 Ta sẽ ban cho ngươi v dng dõi ngươi sau ny miền đất ngươi đang tr ngụ, tức l tất cả đất Ca-na-an, lm sở hữu vĩnh viễn; v Ta sẽ l Thin Cha của chng.

 

9 Thin Cha phn với ông Áp-ra-ham: Phần ngươi, hãy giữ giao ước của Ta, ngươi v dng dõi ngươi sau ny, từ thế hệ ny qua thế hệ khc. 10 Ðây l giao ước của Ta m cc ngươi phải giữ, giao ước giữa Ta với cc ngươi, với dng dõi ngươi sau ny: mọi đn ông con trai của cc ngươi sẽ phải chịu cắt b. 11 Cc ngươi phải chịu cắt b nơi bao quy đầu: đ sẽ l dấu hiệu giao ước giữa Ta với cc ngươi. 12 Sinh được tm ngy, mọi con trai của cc ngươi sẽ phải chịu cắt b, từ thế hệ ny qua thế hệ khc, kể cả nô lệ sinh trong nh, hay nô lệ cc ngươi dng bạc m mua của bất cứ người ngoại bang no không thuộc dng dõi cc ngươi. 13 Buộc phải cắt b nô lệ sinh trong nh cũng như nô lệ mua bằng bạc. Giao ước của Ta ghi dấu trong xc thịt cc ngươi, sẽ thnh giao ước vĩnh cửu. 14 Kẻ không được cắt b, người đn ông con trai không được cắt b nơi bao quy đầu, sẽ bị khai trừ khỏi dng họ: n đã ph vỡ giao ước của Ta.

 

15 Thin Cha phn với ông Áp-ra-ham: Xa-rai, vợ ngươi, ngươi không được gọi tn l Xa-rai nữa, nhưng tn n sẽ l Xa-ra. 16 Ta sẽ chc phc cho n, Ta cn cho n sinh cho ngươi một con trai. Ta sẽ chc phc cho n, n sẽ trở thnh những dân tộc; vua cha cc dân sẽ pht xuất từ n. 17 Ông Áp-ra-ham ci rạp xuống; ông cười v nghĩ bụng: Ðn ông trăm tuổi m c con được sao? Cn b Xa-ra đã chn mươi tuổi m sinh đẻ được sao? 18 Ông Áp-ra-ham thưa với Thin Cha: Ước chi Ít-ma-n được sống trước nhan Ngi! 19 Nhưng Thin Cha phn: Không đâu! Chnh Xa-ra, vợ ngươi, sắp sinh cho ngươi một con trai, v ngươi sẽ đặt tn cho n l I-xa-c. Ta sẽ lập giao ước của Ta với n; đây sẽ l giao ước vĩnh cửu cho dng dõi n sau ny. 20 Cn về Ít-ma-n, Ta nghe lời ngươi xin: Ny Ta chc phc cho n, Ta sẽ cho n sinh sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. N sẽ sinh ra mười hai đầu mục, Ta sẽ lm cho n thnh một dân tộc lớn. 21 Nhưng giao ước của Ta th Ta lập với I-xa-c, đứa con m Xa-ra sẽ sinh cho ngươi vo độ ny sang năm. 22 Sau khi phn với ông Áp-ra-ham, Thin Cha từ giã ông m đi ln.

 

23 Ông Áp-ra-ham dẫn Ít-ma-n con ông, mọi nô lệ sinh trong nh ông v nô lệ mua bằng bạc, mọi đn ông con trai trong số người nh của ông, đem đi cắt b nơi bao quy đầu của họ trong chnh ngy ấy, như Thin Cha đã phn với ông. 24 Ông Áp-ra-ham được chn mươi chn tuổi khi chịu cắt b nơi bao quy đầu. 25 Ít-ma-n, con ông, được mười ba tuổi khi chịu cắt b nơi bao quy đầu. 26 Trong chnh ngy ấy, ông Áp-ra-ham v Ít-ma-n, con ông, chịu cắt b; 27 mọi người nh của ông, những nô lệ sinh trong nh hoặc nô lệ ông dng bạc m mua của người ngoại bang, đều chịu cắt b với ông.

 

C Chương 18 C

 

Thin Cha hiện ra tại Mam-r

 

1 Ðức Cha hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-r, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vo lc nng nực nhất trong ngy. 2 Ông ngước mắt ln th thấy c ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đn khch, sụp xuống đất lạy 3 v ni: Thưa Ngi, nếu tôi được đẹp lng Ngi, th xin Ngi đừng đi qua m không gh thăm tôi tớ Ngi. 4 Ðể tôi cho lấy cht nước, mời cc ngi rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. 5 Tôi xin đi lấy t bnh, để cc ngi dng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, v cc ngi đã gh thăm tôi tớ cc ngi đây! Khch trả lời: Xin cứ lm như ông vừa ni!

 

6 Ông Áp-ra-ham vội vã vo lều tm b Xa-ra m bảo: B mau mau lấy ba thng tinh bột m nhồi, rồi lm bnh. 7 Ông chạy lại đn vật, bắt một con b mềm v ngon, giao cho người đầy tớ, v anh ny vội vã lm thịt. 8 Ông lấy sữa chua, sữa tươi v thịt b đã lm, m đãi khch; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khch dng bữa.

 

9 Khch ni với ông: B Xa-ra vợ ông đâu? Ông đp: Thưa nh tôi ở trong lều. 10 Người ni: Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, v khi đ b Xa-ra vợ ông sẽ c một con trai. B Xa-ra bấy giờ đang nghe ở cửa lều, pha sau. 11 Ông Áp-ra-ham v b Xa-ra đã gi nua tuổi tc, v b Xa-ra không cn điều thường xảy đến cho đn b. 12 B Xa-ra cười thầm tự bảo: Mnh đã cằn cỗi rồi, cn hưởng được vui th nữa sao? Ông nh mnh lại l một ông lão! 13 Ðức Cha phn với ông Áp-ra-ham: Tại sao Xa-ra lại cười v ni: C thật tôi gi thế ny m cn sinh đẻ được chăng? 14 No c điều g kỳ diệu vượt sức Ðức Cha? Vo độ ny sang năm, Ta sẽ trở lại thăm ngươi, v Xa-ra sẽ c một con trai. 15 B Xa-ra chối v ni: Con đâu c cười! V b sợ. Nhưng Người bảo: C, ngươi đã cười!

 

Ông Áp-ra-ham can thiệp cho thnh Xơ-đôm

 

16 Từ nơi đ ba người kia đứng dậy v nhn xuống pha Xơ-đôm. Ông Áp-ra-ham cng đi để tiễn khch. 17 Ðức Cha phn: Ta c nn giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp lm chăng? 18 Áp-ra-ham sẽ trở thnh một dân tộc lớn mạnh v mọi dân tộc sẽ được chc phc nhờ n. 19 Thật vậy, Ta đã chọn n, để n truyền cho con ci n v gia tộc n sau ny phải giữ đường lối của Ðức Cha m thực hiện điều công minh chnh trực; như thế Ðức Cha sẽ lm cho Áp-ra-ham điều Người đã phn về n. 20 Ðức Cha phn: Tiếng ku trch Xơ-đôm v Gô-mô-ra thật qu lớn! Tội lỗi của chng qu nặng nề! 21 Ta phải xuống xem thật sự chng c lm như tiếng ku trch đã thấu đến Ta không. C hay không, Ta sẽ biết.

 

22 Hai người kia bỏ nơi đ m đi về pha Xơ-đôm, nhưng Ðức Cha cn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần v thưa: Chẳng lẽ Ngi tiu diệt người lnh một trật với kẻ dữ sao? 24 Giả như trong thnh c năm mươi người lnh, chẳng lẽ Ngi tiu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngi không dung thứ cho thnh đ, v năm mươi người lnh trong đ sao? 25 Ngi lm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lnh một trật với kẻ dữ, coi người lnh cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Ðấng xt xử cả trần gian lại không xt xử công minh sao? 26 Ðức Cha đp: Nếu Ta tm được trong thnh Xơ-đôm năm mươi người lnh, th v họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thnh đ.

 

27 Ông Áp-ra-ham lại ni: Mặc dầu con chỉ l thân tro bụi, con cũng xin mạn php thưa với Cha: 28 Giả như trong số năm mươi người lnh lại thiếu mất năm, v năm người đ, Ngi sẽ ph huỷ cả thnh sao? Cha đp: Không! Ta sẽ không ph huỷ, nếu Ta tm được bốn mươi lăm người. 29 Ông lại thưa một lần nữa: Giả như trong thnh tm được bốn mươi người th sao? Cha đp: V bốn mươi người đ, Ta sẽ không lm.

 

30 Ông ni: Xin Cha đừng giận, cho con ni tiếp: Giả như ở đ c ba mươi người th sao? Cha đp: Nếu Ta tm được ba mươi người, Ta sẽ không lm. 31 Ông ni: Con xin mạn php thưa với Cha: Giả như tm được hai mươi người th sao? Cha đp: V hai mươi người đ, Ta sẽ không ph huỷ. 32 Ông ni: Xin Cha đừng giận, cho con ni một lần ny nữa thôi: Giả như tm được mười người th sao? Cha đp: V mười người đ, Ta sẽ không ph huỷ Xơ-đôm.

 

33 Sau khi phn với ông Áp-ra-ham, Ðức Cha đi, cn ông Áp-ra-ham th trở về nh.

 

C Chương 19 C

 

Thnh Xơ-đôm bị ph huỷ

 

1 Hai sứ thần đến thnh Xơ-đôm vo buổi chiều; ông Lt lc ấy đang ngồi ở cửa thnh Xơ-đôm. Vừa thấy cc ngi, ông Lt đứng ln ra đn cc ngi v ci sấp mặt xuống đất. 2 Ông ni: Thưa cc ngi, knh xin cc ngi gh lại nh tôi tớ cc ngi đây để nghỉ đm v rửa chân, rồi sớm mai cc ngi tiếp tục đi đường. Họ đp: Không! Chng tôi sẽ nghỉ đm ngoi đường phố. 3 Nhưng ông ni nỉ cc ngi mãi nn cc ngi gh lại v vo nh ông. Ông lm tiệc đãi cc ngi, nướng bnh không men, v cc ngi đã dng bữa. 4 Cc ngi chưa đi nằm th dân trong thnh, tức l người Xơ-đôm, bao vây nh, từ trẻ đến gi, ton dân không trừ ai. 5 Chng gọi ông Lt v bảo: Những người vo nh ông đm nay đâu rồi? Hãy đưa họ ra cho chng tôi chơi.

 

6 Ông Lt ra trước cửa gặp chng, đng cửa lại sau lưng, 7 rồi ni: Thưa anh em, tôi van anh em đừng lm bậy. 8 Ðây tôi c hai đứa con gi chưa ăn ở với đn ông, tôi sẽ đưa chng ra cho anh em; anh em muốn lm g chng th lm, nhưng cn hai người ny, xin anh em đừng lm g họ, v họ đã vo trọ dưới mi nh tôi. 9 Chng đp: X ra! Tn ny l một ngoại kiều đến đây tr ngụ m lại đi xt xử ! Chng tao sẽ lm dữ với my hơn l với những tn kia! Họ xô mạnh ông Lt v xông vo để ph cửa. 10 Nhưng hai người khch đưa tay ko ông Lt vo nh với mnh, rồi đng cửa lại. 11 Cn những người đứng ngoi cửa, th cc ngi lm cho chng ra m, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, khiến chng không sao tm ra cửa.

 

12 Hai người khch ni với ông Lt: Ông cn ai ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gi, v tất cả những g ông c trong thnh, hãy đưa ra khỏi nơi ny. 13 Chng tôi sắp ph huỷ nơi ny, v tiếng ku trch dân thnh qu lớn trước nhan Ðức Cha, v Ðức Cha đã sai chng tôi đến huỷ diệt chng. 14 Ông Lt đi ra ni với cc con rể, tức l những người sắp cưới cc con gi ông: Ðứng ln! Ra khỏi nơi đây, v Ðức Cha sắp ph huỷ thnh ny. Nhưng cc con rể ông cho l ông ni đa.

 

15 Khi hừng đông l rạng, cc sứ thần giục ông Lt rằng: Ðứng ln! Ðưa vợ v hai con gi ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thnh bị phạt. 16 Ông cn đang chần chừ th hai người khch nắm lấy tay ông, tay vợ ông v tay hai người con gi ông, v Ðức Cha muốn cứu ông; cc ngi đưa ông ra v để bn ngoi thnh.

 

17 Khi đưa ông ra ngoi rồi, một vị ni: Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mnh! Ðừng ngoi lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ no cả trong cả Vng. Hãy trốn ln ni kẻo bị chết lây. 18 Ông Lt ni với hai người khch: Thưa ngi, xin miễn cho! 19 Ny, tôi tớ ngi đây đã được đẹp lng ngi, v ngi đã tỏ lng thương lớn lao của ngi đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn ln ni được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, v tôi chết mất! 20 Ka, c một thnh kh gần, c thể trốn vo đấy được, thnh ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vo đ C thnh đ nhỏ m C để tôi được sống. 21 Người ni với ông: Ðược, v nể ông một lần nữa, tôi sẽ không ph đổ thnh m ông ni. 22 Ông hãy mau trốn vo đ, v tôi không thể lm g trước khi ông vo đ. Bởi vậy, người ta đặt tn cho thnh ấy l Xô-a.

 

23 Khi mặt trời mọc ln trn mặt đất th ông Lt vo Xô-a. 24 Ðức Cha lm mưa dim sinh v lửa từ Ðức Cha, từ trời, xuống Xơ-đôm v Gô-mô-ra. 25 Người ph đổ cc thnh ấy v cả Vng, cng với ton thể dân cư cc thnh ấy v cây cỏ trn đất. 26 B vợ ông Lt ngoi lại đằng sau v ho thnh cột muối.

 

27 Sng hôm sau ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt Ðức Cha. 28 Ông nhn xuống pha Xơ-đôm, Gô-mô-ra v cả Vng, ông thấy khi từ đất bốc ln như khi một l lửa!

 

29 Như vậy, khi Thin Cha ph huỷ cc thnh trong cả Vng, Thin Cha đã nhớ đến ông Áp-ra-ham v đã cứu ông Lt khỏi cuộc tn ph, khi Người ph đổ cc thnh nơi ông Lt ở.

 

Nguồn gốc người Mô-p v người Am-mon

 

30 Ông Lt bỏ Xô-a, ln ở trn ni cng với hai con gi ông, v ông sợ không dm ở Xô-a. Ông ở trong một ci hang cng với hai con gi. 31 Cô chị bảo cô em: Cha đã gi; trong miền lại không c người đn ông no để đến với chng mnh theo thi thường trong thin hạ. 32 No! Chng mnh hãy cho cha uống rượu v nằm với cha; như thế, chng mnh sẽ bảo tồn dng giống cho cha. 33 Ðm ấy, cc cô cho cha mnh uống rượu, rồi cô chị đến nằm với cha, m ông không hay biết khi no cô nằm, khi no cô dậy. 34 Hôm sau, cô chị bảo cô em: Ðấy, đm qua chị đã nằm với cha. Ðm nay nữa, chng mnh lại cho cha uống rượu, rồi em đến nằm với cha; như thế, chng mnh sẽ bảo tồn dng giống cho cha. 35 Ðm ấy nữa, hai cô lại cho cha uống rượu, rồi cô em đứng dậy đến nằm với cha, m ông không hay biết khi no cô nằm, khi no cô dậy. 36 Thế l hai cô con gi ông Lt đã c thai với cha mnh. 37 Cô chị sinh một con trai v đặt tn l Mô-p; đ l ông tổ người Mô-p ngy nay. 38 Cô em cũng sinh một con trai v đặt tn l Ben Am-mi; đ l ông tổ người Am-mon ngy nay.

 

C Chương 20 C

 

Ông Áp-ra-ham tại Gơ-ra

 

1 Ông Áp-ra-ham rời chỗ đ, đến miền Ne-ghp. Ông ở giữa Can-đ v Sua, rồi ông tr ngụ tại Gơ-ra. 2 Ông Áp-ra-ham ni về b Xa-ra, vợ ông: Nng l em tôi, v A-vi-me-lc, vua Gơ-ra, đã sai người đến bắt b Xa-ra. 3 Nhưng ban đm Thin Cha đến bo mộng cho vua A-vi-me-lc rằng: Ny ngươi sắp phải chết v người đn b m ngươi đã bắt, bởi người ấy c chồng. 4 Vua A-vi-me-lc đã không gần gũi b ấy, vua thưa: Lạy Cha, một dân công chnh m Ngi cũng giết sao? 5 Ông ấy đã chẳng bảo tôi rằng: Nng l em tôi đ sao? V ngay cả b ấy cũng đã ni rằng: Ông ấy l anh tôi. Tôi đã lm điều đ với tấm lng thuần khiết v bn tay vô tội. 6 Thin Cha bo mộng cho vua rằng: Ta cũng biết l ngươi đã lm điều đ với tấm lng thuần khiết, v cũng chnh Ta đã ngăn cản ngươi khỏi mắc tội đối với Ta. V thế, Ta đã không để cho ngươi động đến người ấy. 7 Bây giờ hãy trả vợ của người ấy về, v người ấy l một ngôn sứ: người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi v ngươi sẽ được sống. Cn nếu ngươi không trả về, th hãy biết rằng chắc chắn ngươi phải chết, ngươi cũng như mọi kẻ thuộc về ngươi.

 

8 Sng hôm sau, vua A-vi-me-lc dậy sớm, gọi tất cả cc đầy tớ đến v thuật lại cho họ nghe tất cả những điều ấy; những người ny sợ lắm! 9 Vua A-vi-me-lc cho gọi ông Áp-ra-ham đến v ni với ông: Ông đã lm g chng tôi thế? Tôi mắc tội g đối với ông, m ông lại lm cho tôi v nước tôi phải vương vo một tội lớn như thế? Ông đã lm cho tôi những điều không nn lm! 10 Vua A-vi-me-lc ni với ông Áp-ra-ham: Ông nhắm mục đch g khi lm điều ấy? 11 Ông Áp-ra-ham trả lời: Tôi nghĩ bụng: Ở nơi ny người ta chẳng knh sợ g Thin Cha, v v vợ tôi họ sẽ giết tôi. 12 Vả lại, nng đng l em gi tôi, con cng cha khc mẹ, v nng đã trở thnh vợ tôi. 13 Khi Thin Cha bắt tôi đi lang thang xa nh cha tôi, th tôi đã bảo nng: Xin b lm cho tôi ơn ny l bất cứ nơi no chng ta đến, b cứ ni: Ông ấy l anh tôi.

 

14 Vua A-vi-me-lc lấy chin b, tôi trai tớ gi tặng ông Áp-ra-ham v trả lại cho ông b Xa-ra, vợ ông. 15 Vua A-vi-me-lc ni với ông Áp-ra-ham: Ny đất của tôi ở trước mặt ông; ông muốn ở đâu tuỳ thch. 16 Rồi vua ni với b Xa-ra: Ðây tôi cho anh b một ngn đồng tiền bạc. Ðối với b, đ sẽ l bức mn che mắt mọi người ở với b, v b sẽ được hon ton minh oan. 17 Ông Áp-ra-ham cầu nguyện với Thin Cha v Thin Cha chữa lnh vua A-vi-me-lc, vợ vua v cc nữ tỳ của vua, cho họ c thể sinh con, 18 bởi trước đấy Ðức Cha đã lm cho mọi phụ nữ trong gia đnh vua A-vi-me-lc không sinh đẻ được, v chuyện b Xa-ra, vợ ông Áp-ra-ham.

 

C Chương 21 C

 

Ông I-xa-c cho đời

 

1 Ðức Cha viếng thăm b Xa-ra như Người đã phn, v Người đã lm cho b như Người đã hứa. 2 B Xa-ra c thai v sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã gi, vo thời kỳ Thin Cha đã hứa. 3 Ông Áp-ra-ham đặt tn cho đứa con sinh ra cho ông l I-xa-c, đứa con m b Xa-ra sinh ra cho ông. 4 Ông Áp-ra-ham cắt b cho I-xa-c, con ông, lc n được tm ngy, như Thin Cha đã truyền cho ông. 5 Ông Áp-ra-ham được một trăm tuổi khi sinh được người con l I-xa-c. 6 B Xa-ra ni:

 

Thin Cha đã lm cho tôi cười;

 

tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi.

 

7 B cn ni:

 

Ai dm bo trước cho ông Áp-ra-ham rằng Xa-ra sẽ cho con b?

 

Thế m tôi đã sinh cho ông một con trai, khi ông đã về gi!

 

Ha-ga v Ít-ma-n bị đuổi

 

8 Ðứa trẻ lớn ln v cai sữa. Ông Áp-ra-ham lm tiệc lớn ngy I-xa-c cai sữa. 9 B Xa-ra thấy đứa con m Ha-ga, người Ai-cập, đã sinh ra cho ông Áp-ra-ham, đang cười giỡn, 10 liền ni với ông Áp-ra-ham: Ông hãy đuổi hai mẹ con đứa nữ tỳ ny đi, v con trai đứa nữ tỳ không được thừa kế cng với I-xa-c, con trai tôi. 11 Ông Áp-ra-ham rất bực mnh v lời ấy, bởi đ l con ông. 12 Nhưng Thin Cha phn với ông Áp-ra-ham: Ðừng bực mnh v chuyện đứa trẻ v người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những g Xa-ra ni với ngươi, cứ nghe, bởi v chnh nhờ I-xa-c m ngươi sẽ c một dng dõi mang tn ngươi. 13 Cn con trai của người nữ tỳ, Ta cũng sẽ lm cho n thnh một dân tộc lớn, v n l dng dõi ngươi. 14 Sng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, lấy bnh v một bầu da đựng nước đưa cho Ha-ga. Ông đặt đứa b ln vai nng v bắt nng phải đi.

 

15 Khi nước trong bầu da đã cạn, nng vất đứa b dưới một bụi cây, 16 rồi đi ngồi đối diện, cch xa khoảng tầm cung bắn. Nng ni: Sao cho tôi đừng nhn thấy đứa b chết! Nng ngồi đối diện v bật tiếng khc. 17 Thin Cha nghe thấy tiếng đứa trẻ v từ trời sứ thần Thin Cha gọi Ha-ga v ni: Sao thế, Ha-ga? Ðừng sợ, v Thin Cha đã nghe thấy tiếng đứa trẻ, ở chỗ n nằm. 18 Ðứng ln! Ðỡ đứa trẻ dậy v ôm n trong tay, v Ta sẽ lm cho n thnh một dân tộc lớn. 19 Thin Cha mở mắt cho nng, v nng thấy một giếng nước. Nng đi đổ nước đầy bầu da, rồi cho đứa trẻ uống. 20 Thin Cha ở với đứa trẻ, n lớn ln, sống trong sa mạc, v trở thnh người bắn cung. 21 N sống trong sa mạc Pa-ran, v mẹ n cưới cho n một cô vợ người đất Ai-cập.

 

Ông Áp-ra-ham v vua A-vi-me-lc ở Bơ-e Se-va

 

22 Thời ấy, vua A-vi-me-lc cng với ông Pi-khôn, tướng chỉ huy quân đội của vua, đến ni với ông Áp-ra-ham: Thin Cha ở với ông trong tất cả những g ông lm. 23 Vậy bây giờ ông hãy lấy Thin Cha m thề tại đây với tôi l ông sẽ không lừa dối tôi v con ci chu chắt tôi; tôi đã lấy tnh m đối xử với ông thế no, th ông cũng phải đối xử với tôi v với đất ông đang tr ngụ như vậy.

 

24 Ông Áp-ra-ham ni: Tôi xin thề.

 

25 Ông Áp-ra-ham trch vua A-vi-me-lc về chuyện giếng nước m những đầy tớ vua A-vi-me-lc đã chiếm đoạt. 26 Vua A-vi-me-lc ni: Tôi không biết ai đã lm điều đ. Chnh ông đã không thông bo cho tôi; v chnh tôi mãi tới hôm nay cũng chẳng nghe biết g. 27 Ông Áp-ra-ham lấy chin b biếu vua A-vi-me-lc, v cả hai lập một giao ước. 28 Ông Áp-ra-ham tch ring bảy con chin ci cn non trong đn ra. 29 Vua A-vi-me-lc ni với ông Áp-ra-ham: Bảy con chin ci cn non ông tch ring ra đ l để lm g? 30 Ông trả lời: Bảy chin ci cn non ấy, xin ông nhận từ tay tôi; đ sẽ l bằng chứng tỏ ra chnh tôi đã đo ci giếng ấy. 31 Bởi vậy, người ta gọi nơi ấy l Bơ-e Se-va, v tại đ hai người đã thề.

 

32 Họ đã lập giao ước tại Bơ-e Se-va, rồi vua A-vi-me-lc đứng dậy cng với ông Pi-khôn, người chỉ huy quân đội của vua, v trở về đất người Phi-li-tinh. 33 Ông Áp-ra-ham trồng một cây liễu bch tại Bơ-e Se-va, ở đ ông ku cầu danh Ðức Cha, Thin Cha vĩnh cửu. 34 Ông Áp-ra-ham tr ngụ lâu di trong đất người Phi-li-tinh.

 

C Chương 22 C

 

Ông Áp-ra-ham dâng I-xa-c lm lễ tế

 

1 Sau cc việc đ, Thin Cha thử lng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: Áp-ra-ham! Ông thưa: Dạ, con đây! 2 Người phn: Hãy đem con của ngươi, đứa con một yu dấu của ngươi l I-xa-c, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia m dâng n lm lễ ton thiu ở đấy, trn một ngọn ni Ta sẽ chỉ cho.

 

3 Sng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ v con ông l I-xa-c, ông bổ củi dng để đốt lễ ton thiu, rồi ln đường đi tới nơi Thin Cha bảo. 4 Sang ngy thứ ba, ông Áp-ra-ham ngước mắt ln, thấy nơi đ ở đng xa. 5 Ông Áp-ra-ham bảo đầy tớ: Cc anh ở lại đây với con lừa, cn cha con tôi đi ln tận đng kia; chng tôi lm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với cc anh.

 

6 Ông Áp-ra-ham lấy củi dng để đốt lễ ton thiu đặt ln vai I-xa-c, con ông. Ông cầm lửa v dao trong tay, rồi cả hai cng đi. 7 I-xa-c thưa với cha l ông Áp-ra-ham: Cha! 8 Ông Áp-ra-ham đp: Cha đây con! Cậu ni: C lửa, c củi đây, cn chin để lm lễ ton thiu đâu? Ông Áp-ra-ham đp: Chin lm lễ ton thiu, chnh Thin Cha sẽ liệu, con ạ. Rồi cả hai cng đi.

 

9 Tới nơi Thin Cha đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bn thờ tại đ, xếp củi ln, tri I-xa-c con ông lại, v đặt ln bn thờ, trn đống củi. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để st tế con mnh.

 

11 Nhưng sứ thần của Ðức Cha từ trời gọi ông: Áp-ra-ham! Áp-ra-ham! Ông thưa: Dạ, con đây! 12 Người ni: Ðừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng lm g n! Bây giờ Ta biết ngươi l kẻ knh sợ Thin Cha: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc! 13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt ln nhn, th thấy pha sau c con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy m dâng lm lễ ton thiu thay cho con mnh. 14 Ông Áp-ra-ham đặt tn cho nơi ny l Ðức Cha sẽ liệu. Bởi đ, bây giờ c câu: Trn ni Ðức Cha sẽ liệu.

 

15 Sứ thần của Ðức Cha từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa16 v ni: Ðây l sấm ngôn của Ðức Cha, Ta lấy chnh danh Ta m thề: bởi v ngươi đã lm điều đ, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, 17 nn Ta sẽ thi ân ging phc cho ngươi, sẽ lm cho dng dõi ngươi nn đông, nn nhiều như sao trn bầu trời, như ct ngoi bãi biển. Dng dõi ngươi sẽ chiếm được thnh tr của địch. 18 Mọi dân tộc trn mặt đất sẽ cầu chc cho nhau được phc như dng dõi ngươi, chnh bởi v ngươi đã vâng lời Ta.

 

19 Ông Áp-ra-ham trở lại với cc đầy tớ của ông; họ đứng dậy v cng nhau đi đến Bơ-e Se-va. Ông Áp-ra-ham sống ở Bơ-e Se-va.

 

Dng dõi ông Na-kho

 

20 Sau cc việc đ, người ta bo cho ông Áp-ra-ham rằng: Ny cả b Min-ca cũng đã sinh cho ông Na-kho, em ông, những người con trai, đ l: 21 Út, con cả, Bt, con thứ, Cơ-mu-n, cha của A-ram, 22 Ke-xt, Kha-dô, Pin-đt, Gt-lp, Bơ-thu-n. 23 Ông Bơ-thu-n sinh b R-b-ca. Ð l tm người b Min-ca đã sinh cho ông Na-kho, em ông Áp-ra-ham. 24 Vợ lẽ của ông Na-kho tn l Rưu-ma, cũng sinh con l Te-vc, Ga-kham, Ta-kht v Ma-a-kha.

 

C Chương 23 C

 

Mồ mả của cc tổ phụ

 

1 B Xa-ra sống được một trăm hai mươi bảy tuổi: đ l những năm b Xa-ra đã sống. 2 B Xa-ra qua đời tại Kia-git Ác-ba, tức l Khp-rôn, trong đất Ca-na-an. Ông Áp-ra-ham đến lm lễ chôn cất b v than khc b.

 

3 Ông đứng dậy, để người chết đ v ni với con ci ông Khết rằng: 4 Tôi l ngoại kiều v l người khch ở giữa cc ông. Xin cc ông nhượng cho tôi một miếng đất ring lm phần mộ ở giữa cc ông, để tôi đem người chết của tôi đi chôn. 5 Ðp lời ông Áp-ra-ham, con ci ông Khết ni rằng: 6 Thưa ngi, xin nghe chng tôi ni. Ngi l một vị đầu mục của Thin Cha ở giữa chng tôi, xin cứ chôn người chết của ngi trong ngôi mộ tốt nhất của chng tôi. Không ai trong chng tôi sẽ từ chối không cho ngi chôn người chết của ngi trong mộ của chng tôi đâu! 7 Ông Áp-ra-ham đứng ln, sụp xuống lạy dân trong đất ấy, tức l con ci ông Khết, 8 v ni với họ rằng: Nếu quả thật cc ông đồng ý cho tôi đem người chết của tôi đi chôn, th xin nghe tôi ni v can thiệp với ông Ép-rôn, con ông Xô-kha cho tôi, 9 để ông ấy nhượng cho tôi ci hang Mc-p-la của ông, ở đầu cnh đồng của ông. Xin ông ấy nhượng lại cho tôi theo đng gi, để tôi c một miếng đất ring lm phần mộ ở giữa cc ông. 10 Ông Ép-rôn, người Khết, bấy giờ đang ngồi giữa con ci ông Khết, trả lời cho ông Áp-ra-ham, c con ci ông Khết, tức l tất cả những người đến họp ở cửa thnh ông ấy, đều nghe; ông ni: 11 Không, thưa ngi, xin nghe tôi ni: cnh đồng ấy, tôi xin tặng ngi; ci hang ở đ, tôi cũng xin tặng ngi. Trước mặt con ci dân tôi, tôi xin tặng ngi; ngi cứ chôn người chết của ngi.

 

12 Ông Áp-ra-ham sụp xuống lạy dân trong đất ấy 13 v ni với ông Ép-rôn, c dân trong xứ nghe thấy: Xin ông vui lng nghe tôi ni: tôi trả ông gi tiền cnh đồng, xin ông nhận lấy cho tôi, để tôi chôn người chết của tôi ở đ. 14 Ông Ép-rôn trả lời ông Áp-ra-ham rằng: 15 Thưa ngi, xin nghe tôi ni: một thửa đất gi bốn ký bạc, giữa tôi v ngi c l g đâu? Người chết của ngi, xin ngi cứ chôn! 16 Ông Áp-ra-ham nghe ông Ép-rôn; ông Áp-ra-ham cân cho ông Ép-rôn số bạc m con ci ông Khết đã nghe thấy ông ny ni, l bốn ký bạc đang lưu hnh trong giới con buôn.

 

17 Thế l cnh đồng của ông Ép-rôn tại Mc-p-la, đối diện với Mam-r, cnh đồng v ci hang ở đ, mọi cây cối trong cnh đồng, đã trở thnh 18 sở hữu của ông Áp-ra-ham, c con ci ông Khết, tức l mọi kẻ đến họp ở cửa thnh ông ấy, chứng kiến. 19 Sau đ, ông Áp-ra-ham chôn b Xa-ra, vợ ông, trong hang của cnh đồng Mc-p-la, đối diện với Mam-r, tức l Khp-rôn, tại đất Ca-na-an. 20 Thế l cnh đồng của con ci ông Khết, v ci hang ở đ đã trở thnh miếng đất ring của ông Áp-ra-ham để lm phần mộ.

 

C Chương 24 C

 

Ông I-xa-c lấy b R-b-ca

 

1 Ông Áp-ra-ham đã gi nua tuổi tc, v Ðức Cha đã chc phc cho ông Áp-ra-ham trong mọi sự. 2 Ông Áp-ra-ham bảo người lão bộc sống lâu năm nhất trong nh ông, v cũng l người quản lý mọi ti sản của ông: Ch hãy đặt tay dưới đi tôi, 3 v tôi xin ch nhân danh Ðức Cha l Cha trời đất, m thề rằng ch sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gi xứ Ca-na-an, nơi tôi đang sống. 4 Nhưng ch sẽ về qu tôi, đến với họ hng tôi, m cưới vợ cho con tôi l I-xa-c. 5 Người lão bộc thưa với ông: C thể người đn b ấy không chịu đi theo tôi về đất ny; vậy tôi c phải đưa cậu con trai ông về đất m từ đ ông đã ra đi không? 6 Ông Áp-ra-ham bảo người ấy: Coi chừng, đừng c đưa con trai tôi về đ! 7 Ðức Cha l Cha Trời, Ðấng đã đưa tôi ra khỏi nh cha tôi, khỏi qu hương tôi, Ðấng đã phn với tôi v thề với tôi rằng: Ta sẽ ban cho dng dõi ngươi đất ny, chnh Người sẽ sai sứ thần Người đi trước mặt ch, để từ nơi đ ch cưới vợ về cho con tôi. 8 Nếu người đn b không chịu đi theo ch, th ch không cn buộc phải giữ lời thề với tôi nữa. Nhưng d sao, cũng đừng đưa con tôi về đ. 9 Người lão bộc đặt tay dưới đi ông Áp-ra-ham, chủ mnh, v thề với ông điều ấy.

 

10 Người lão bộc lấy mười con lạc đ trong số lạc đ của chủ v ra đi. Ông ln đường đi về miền A-ram Na-ha-ra-gim, về thnh của ông Na-kho, đem theo tất cả những g quý bu của chủ, m ln đường đi đến A-ram Na-ha-ra-im, đến thnh Na-khor.

 

11 Ông cho lạc đ nằm phục ở ngoi thnh, gần giếng nước, vo buổi chiều lc đn b con gi ra mc nước. 12 Ông khấn: Lạy Ðức Cha l Thin Cha của ông Áp-ra-ham, chủ con, xin cho con hôm nay gặp được may mắn, v xin tỏ tnh thương đối với ông Áp-ra-ham, chủ con. 13 Ðây con đứng gần suối nước, con gi của người trong thnh đang ra mc nước. 14 Cô no con ni: Cô lm ơn nghing v cho tôi uống, m cô ấy trả lời: Xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đ của ông uống nữa, th đ l người Cha đã xe duyn cho tôi tớ Cha l I-xa-c; cứ đ, con sẽ biết rằng Cha đã tỏ tnh thương đối với chủ con.

 

15 Ông chưa khấn xong, th ny cô R-b-ca vai mang v đi ra; cô l con gi ông Bơ-thu-n, ông ny l con trai b Min-ca, vợ ông Na-kho; ông Na-kho l em ông Áp-ra-ham. 16 Cô gi nhan sắc tuyệt vời; cô cn trinh, chưa người đn ông no ăn ở với cô. Cô xuống suối, mc đầy nước, rồi đi ln. 17 Người lão bộc chạy lại đn cô v ni: Cô lm ơn cho tôi uống cht nước trong v của cô. 18 Cô thưa: Thưa ngi, mời ngi uống, rồi cô vội vã hạ v xuống tay v mời ông uống. 19 Mời ông uống xong, cô ni: Con cũng sẽ mc cho lạc đ của ngi nữa, cho đến khi chng uống xong. 20 Cô vội đổ hết v vo mng, lại chạy đến giếng để mc, v mc cho tất cả lạc đ của ông. 21 Ðang khi đ, ông gi cứ lặng lẽ ngắm cô, tự hỏi xem Ðức Cha c cho chuyến đi của mnh thnh công hay không.

 

22 Vậy khi lạc đ uống xong, ông lấy một chiếc khuyn vng hai chỉ v một đôi xuyến vng ba lượng đeo vo tay cô. 23 Rồi ông hỏi: Cô l con ai? Xin lm ơn cho biết. Nh cha cô c chỗ cho chng tôi trọ đm không? 24 Cô trả lời ông: Con l con gi ông Bơ-thu-n, ông Bơ-thu-n l người con trai m b Min-ca đã sinh cho ông Na-kho. 25 Cô tiếp: Nh con c nhiều rơm, nhiều cỏ, c cả chỗ trọ đm nữa. 26 Ông gi phủ phục xuống thờ lạy Ðức Cha 27 v ni: Chc tụng Ðức Cha l Thin Cha của ông Áp-ra-ham, chủ tôi, đã không ngừng tỏ tnh thương v lng thnh tn của Người đối với chủ tôi; cn tôi, Ðức Cha đã dẫn dắt tôi trn đường đến nh anh em họ hng của chủ tôi.

 

28 Cô gi chạy về nh mẹ cô, bo cho biết những việc ấy. 29 Cô R-b-ca c một người anh tn l La-ban. Ông La-ban chạy ra ngoi, đến với ông gi, ở bn suối. 30 Khi ông thấy chiếc khuyn v đôi xuyến ở tay em gi, v khi nghe những lời của cô R-b-ca, em gi ông, ni rằng: Người ấy đã ni với em như thế!, th ông đến gặp ông gi, lc đ đang đứng cạnh cc con lạc đ, ở bn suối. 31 Ông ni: Xin mời ông vo, hỡi người được Ðức Cha chc phc, sao lại đứng ở ngoi? Tôi đã dọn dẹp nh cửa v cả chỗ cho lạc đ. 32 Ông gi vo nh. Người ta tho yn cho lạc đ, lấy rơm v cỏ cho lạc đ ăn, v đem nước cho ông gi v những người cng đi với ông rửa chân.

 

33 Người ta dọn cho ông ăn, nhưng ông ni: Tôi sẽ không ăn g trước khi ni những điều tôi cần phải ni. Ông La-ban thưa: Xin ông cứ ni. 34 Ông ni: Tôi l đầy tớ ông Áp-ra-ham. 35 Ðức Cha đã đổ muôn vn phc lộc xuống cho chủ tôi. Ông đã trở nn một ph ho; Ðức Cha đã ban cho ông chin b, bạc vng, tôi trai tớ gi, lạc đ v lừa. 36 B Xa-ra, vợ của chủ tôi, lc tuổi gi đã sinh cho ông một con trai. Ông đã cho cậu mọi ti sản của ông. 37 Chủ tôi đã bắt tôi thề, ông ni: Ch sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gi xứ Ca-na-an, nơi tôi đang sống. 38 Nhưng ch sẽ đi về nh cha tôi, về gia tộc tôi, cưới vợ cho con trai tôi. 39 Tôi thưa với chủ tôi: C thể người đn b ấy sẽ không đi theo tôi. 40 Ông ni: Tôi đã bước đi trước tôn nhan Ðức Cha, th chnh Người sẽ sai sứ thần của Người ở với ch v Người sẽ cho chuyến đi của ch thnh công. Ch sẽ cưới cho con trai tôi một người vợ thuộc gia tộc tôi v nh cha tôi. 41 Ch sẽ không cn buộc phải giữ lời tôi đã bắt ch thề, nếu ch đến với gia tộc tôi; nếu họ không chịu gả, th ch sẽ không cn buộc phải giữ lời tôi đã bắt ch thề. 42 Vậy hôm nay tôi đã đến suối v khấn: Lạy Ðức Cha, Thin Cha của ông Áp-ra-ham, chủ con, nếu Ngi thương cho chuyến đi con đang thực hiện được thnh công, 43 th ny con đứng gần suối nước: hễ thiếu nữ no ra mc nước v con ni với cô ấy: Cô lm ơn cho tôi uống cht nước, 44 m cô ấy trả lời: Xin mời ông cứ uống, con sẽ mc cho cả lạc đ của ông nữa, th đ l người vợ m Ðức Cha đã xe duyn cho con trai chủ con. 45 Tôi thầm khấn chưa xong, th ny cô R-b-ca vai mang v đi ra. Cô xuống suối v mc nước. Tôi ni với cô: Cô lm ơn cho tôi uống. 46 Cô vội vã hạ v xuống, v ni: Xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đ của ông uống nữa. Tôi uống v cô cho cả lạc đ uống nữa. 47 Tôi hỏi cô rằng: Cô l con ai? Cô trả lời: Con l con gi ông Bơ-thu-n; ông Bơ-thu-n l con trai ông Na-kho m b Min-kha đã sinh cho ông ấy. Tôi đã xỏ khuyn vo mũi v đeo xuyến vo tay cô ấy. 48 Tôi đã phủ phục xuống thờ lạy Ðức Cha v đã chc tụng Ðức Cha l Thin Cha của ông Áp-ra-ham, chủ tôi, đã dẫn dắt tôi đi đng đường, để cưới con gi người anh em họ hng của chủ tôi cho con trai ông ấy. 49 Vậy bây giờ, nếu quý ông muốn tỏ ra c tnh c nghĩa với chủ tôi, th xin cho tôi biết. Bằng không, th xin cũng cho tôi biết để tôi cn liệu cch ny cch khc.

 

50 Ông La-ban v ông Bơ-thu-n trả lời: Việc ny Ðức Cha đã xe định, chng tôi không thể ni thuận hay nghịch nữa. 51 R-b-ca đang ở trước mặt ông đây: Ông cứ đưa n về. N sẽ thnh vợ của con trai chủ ông, như Ðức Cha đã phn. 52 Khi người lão bộc của ông Áp-ra-ham nghe những lời họ ni, th phủ phục xuống đất thờ lạy Ðức Cha. 53 Rồi người lão bộc đưa ra những đồ bạc, đồ vng v quần o tặng cô R-b-ca, v biếu anh v mẹ cô những mn qu quý gi. 54 Ông v những người đi với ông ăn uống rồi nghỉ đm.

 

55 Anh v mẹ cô trả lời: Xin cho con b ở lại với chng tôi t bữa, khoảng mươi ngy thôi, sau đ n sẽ đi. 56 Ông ni với họ: Xin đừng giữ tôi lại. Ðức Cha đã cho chuyến đi của tôi thnh công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ tôi. 57 Họ đp: Chng ta hãy gọi con b ra v hỏi xem ý n thế no. 58 Họ gọi cô R-b-ca ra v hỏi: R-b-ca, c muốn đi với ông ny không? Cô trả lời: C. 59 Thế rồi họ tiễn cô R-b-ca, người em của họ, đi cng với người v nuôi của cô, người lão bộc của ông Áp-ra-ham v những người đi theo ông. 60 Họ chc phc cho cô R-b-ca rằng:

 

Chc em sinh vạn sinh ngn.

 

Giống dng chiếm cứ cửa thnh địch quân.

 

61 Cô R-b-ca cng với cc tớ gi đứng dậy, cỡi ln lạc đ m đi theo người lão bộc. Ông nhận cô R-b-ca v ra đi.

 

62 Khi ấy cậu I-xa-c đã bỏ vng giếng La-khai Rô-i, v đang ở trong miền Ne-ghp. 63 Cậu I-xa-c ra ngoi đồng dạo mt lc chiều t. 64 Ngước mắt ln, cậu thấy một bầy lạc đ đang tiến đến. Ngước mắt ln, cô R-b-ca thấy cậu I-xa-c, cô bn từ trn lưng lạc đ nhảy xuống 65 v hỏi người lão bộc: Người đang đi ngoi đồng tiến về pha chng ta l ai đ? Người lão bộc trả lời: Chủ tôi đấy! Cô bn lấy chiếc khăn che mặt.

 

66 Người lão bộc thưa lại với cậu I-xa-c tất cả những g ông đã lm. 67 Cậu I-xa-c đưa cô R-b-ca vo lều của b Xa-ra mẹ cậu; cậu lấy cô lm vợ, cậu yu thương cô v khuây khoả được nỗi buồn mất mẹ.

 

C Chương 25 C

 

Dng dõi b Cơ-tu-ra (1 Sb 1:32 -33)

 

1 Ông Áp-ra-ham lấy thm một b vợ nữa, tn l Cơ-tu-ra. 2 B sinh cho ông: Dim-ran, Gic-san, Mơ-đan, Ma-đi-an, Gt-bắc v Su-c. 3 Ông Gic-san sinh Sơ-va v Ðơ-đan; cc con của ông Ðơ-đan l người Át-su-ri, Lơ-tu-sim v Lơ-um-mim. 4 Cc con của ông Ma-đi-an l: Ê-pha, Ê-phe, Kha-nốc, A-vi-đa, En-đa-a. Tất cả những người ấy l con chu b Cơ-tu-ra.

 

5 Ông Áp-ra-ham đã cho ông I-xa-c tất cả những g ông c. 6 Cn những người con của cc b vợ lẽ ông, th ông Áp-ra-ham đã tặng họ qu, v ngay khi cn sống, ông cho họ đi xa ông I-xa-c, con ông, về hướng đông, về đất Phương Ðông.

 

Ông Áp-ra-ham qua đời

 

7 Ông Áp-ra-ham sống thọ một trăm bảy mươi lăm tuổi 8 rồi tắt thở. Ông qua đời khi đã cao nin, đã sống tuổi gi hạnh phc v được mãn nguyện; v ông được về sum họp với gia tin. 9 Cc con ông I-xa-c v Ít-ma-n chôn cất ông trong hang Mc-p-la, trong cnh đồng của ông Ép-rôn, con ông Xô-kha, người Khết, đối diện với Mam-r. 10 Ð l cnh đồng ông Áp-ra-ham đã tậu của con ci ông Khết. Ông Áp-ra-ham được chôn ở đ, cũng như b Xa-ra, vợ ông. 11 Sau khi ông Áp-ra-ham qua đời, Thin Cha chc phc cho ông I-xa-c, con ông. Ông I-xa-c ở gần giếng La-khai Rô-i.

 

Dng dõi ông Ít-ma-n (1 Sb 1:28 -31)

 

12 Ðây l gia đnh ông Ít-ma-n, con ông Áp-ra-ham, m b Ha-ga, người Ai-cập, nữ tỳ của b Xa-ra, đã sinh cho ông Áp-ra-ham. 13 Ðây l tn cc con trai ông Ít-ma-n, tn xếp theo gia đnh của họ: Nơ-va-giốt, con đầu lng của ông Ít-ma-n, rồi đến K-đa, Át-bơ-n, Mt-xam, 14 Mt-ma, Ðu-ma, Ma-xa, 15 Kha-đt, T-ma, Giơ-tua, Na-pht, Kết-ma. 16 Ð l cc con ông Ít-ma-n, v đ l tn của họ, theo cc lng v trại của họ: mười hai đầu mục cho bấy nhiu bộ lạc.

 

17 Ðây l số năm ông Ít-ma-n đã sống: một trăm ba mươi bảy năm. Rồi ông tắt thở, qua đời v được về sum họp với gia tin. 18 Ông đã ở từ Kha-vi-la đến Sua, đối diện với Ai-cập, về pha Át-sua. Ông định cư đối diện với tất cả anh em của ông.

 

III. Sự Tch Ông I-Xa-Ác V Ông Gia-Cp

 

Ông Ê-xau v ông Gia-cp cho đời

 

19 Ðây l gia đnh ông I-xa-c, con ông Áp-ra-ham. Ông Áp-ra-ham sinh ra ông I-xa-c. 20 Ông I-xa-c được bốn mươi tuổi, khi ông lấy b R-b-ca lm vợ; b ny l con ông Bơ-thu-n, người A-ram ở Pt-đan A-ram, v l em ông La-ban, người A-ram. 21 Ông I-xa-c khẩn cầu Ðức Cha cho vợ ông, v b hiếm hoi. Ðức Cha nhậm lời ông, v b R-b-ca vợ ông c thai. 22 Cc đứa con đụng nhau trong lng b, nn b ku ln: Nếu vậy th tại sao tôi thế ny? B thỉnh ý Ðức Cha. 23 Ðức Cha phn với b:

 

C hai dân tộc trong lng ngươi,

 

hai dân từ dạ ngươi sinh ra v sẽ chia rẽ nhau.

 

Dân ny sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ lm tôi đứa b.

 

24 Khi đến ngy sinh nở th quả l b đã mang hai đứa con trong lng. 25 Ðứa ra trước đỏ hoe, ton thân như một chiếc o chong bằng lông: người ta đặt tn cho n l Ê-xau. 26 Sau đ, đứa em ra, tay nắm gt chân của Ê-xau: người ta đặt tn cho n l Gia-cp. Ông I-xa-c được su mươi tuổi khi chng sinh ra.

 

27 Hai đứa trẻ lớn ln. Ê-xau l người thạo nghề săn bắn, chuyn rong ruổi ngoi đồng; cn Gia-cp th trầm tĩnh, chỉ sống ở lều. 28 Ông I-xa-c thương Ê-xau v ông thch ăn thịt rừng, cn b R-b-ca th thương Gia-cp.

 

Ông Ê-xau nhượng quyền trưởng nam

 

29 Lần kia, Gia-cp đang nấu cho, th Ê-xau từ ngoi đồng về, mệt lả. 30 Ê-xau ni với Gia-cp: Cho anh ăn mn đo đỏ kia với, v anh đang mệt lả. V thế người ta đặt tn cho n l Ê-đôm. 31 Gia-cp ni: Anh hãy bn quyền trưởng nam của anh cho em trước đã! 32 Ê-xau ni: Anh đang sắp chết, th quyền trưởng nam c ch g cho anh? 33 Gia-cp ni: Vậy anh thề ngay với em đi. Ê-xau liền thề v bn quyền trưởng nam của mnh cho Gia-cp. 34 Bấy giờ Gia-cp cho Ê-xau bnh v cho đậu. Ê-xau ăn uống, rồi đứng dậy đi. Ê-xau đã coi thường quyền trưởng nam.

 

C Chương 26 C

 

Ông I-xa-c tại Gơ-ra

 

1 Bấy giờ trong xứ xảy ra một nạn đi, không phải nạn đi đã xảy ra trước kia thời ông Áp-ra-ham. Ông I-xa-c đi Gơ-ra, đến với A-vi-me-lc, vua người Phi-li-tinh. 2 Ðức Cha hiện ra với ông v phn: Ðừng xuống Ai-cập, hãy ở trong đất Ta sẽ chỉ cho. 3 Hãy tr ngụ trong đất ny; Ta sẽ ở với ngươi v sẽ chc phc cho ngươi, v Ta sẽ ban tất cả những miền đất ny cho ngươi v dng dõi ngươi, v Ta sẽ giữ lời Ta đã thề với Áp-ra-ham, cha ngươi. 4 Ta sẽ lm cho dng dõi ngươi ra nhiều như sao trn trời, sẽ ban cho dng dõi ngươi tất cả những miền đất ny; v nhờ dng dõi ngươi, mọi dân tộc trn mặt đất sẽ được chc phc, 5 bởi v Áp-ra-ham đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền, cũng như cc mệnh lệnh, thnh chỉ v luật điều của Ta. 6 Vậy ông I-xa-c sống ở Gơ-ra.

 

7 Người địa phương hỏi về vợ ông, th ông trả lời: Nng l em tôi. Ông không dm ni: Nng l vợ tôi, sợ người địa phương giết ông v b R-b-ca, bởi lẽ b c nhan sắc. 8 Khi ông đã ở đ lâu ngy, th A-vi-me-lc, vua người Phi-li-tinh, nhn xuống qua cửa sổ th thấy ông I-xa-c đang cười giỡn với b R-b-ca, vợ ông. 9 Vua A-vi-me-lc cho gọi ông I-xa-c đến v ni: Ðng l vợ ông! Sao ông lại ni: Nng l em tôi? Ông I-xa-c trả lời vua: Tôi đã ni như thế v sợ phải chết v nng.10 Vua A-vi-me-lc ni: Ông đã lm g chng tôi thế? Thiếu cht nữa l một người trong dân sẽ nằm với vợ ông, v ông lm cho chng tôi phải vương vo một tội! 11 Vua A-vi-me-lc truyền cho ton dân rằng: Ai m động đến ông ny v vợ ông, sẽ bị xử tử.

 

12 Ông I-xa-c đã gieo vãi trong đất ấy, v năm đ ông thu hoạch gấp trăm lần. Ðức Cha chc phc cho ông 13 v ông trở nn giu c, mỗi ngy một giu thm, giu vô kể. 14 Ông c những đn chin, đn b, c nhiều đầy tớ, khiến người Phi-li-tinh phải ghen.

 

Những giếng nước giữa Gơ-ra v Bơ-e Se-va

 

15 Tất cả những giếng m đầy tớ của cha ông đã đo dưới thời ông Áp-ra-ham, cha ông, th người Phi-li-tinh đã bt lại v lấp đầy đất. 16 Vua A-vi-me-lc ni với ông I-xa-c: Ông hãy đi khỏi xứ chng tôi, v ông đã trở nn qu mạnh so với chng tôi. 17 Ông I-xa-c đi khỏi đ, cắm lều trong thung lũng Gơ-ra v ở lại đây. 18 Ông I-xa-c đo lại những giếng nước m người ta đã đo thời ông Áp-ra-ham, cha ông, v người Phi-li-tinh đã bt đi sau khi ông Áp-ra-ham qua đời. Ông lấy chnh những tn cha ông đã đặt m đặt cho cc giếng ấy.

 

19 Ðầy tớ ông I-xa-c đo trong thung lũng v tm thấy ở đ một giếng nước mạch. 20 Những người chăn sc vật ở Gơ-ra tranh chấp với những người chăn sc vật của ông I-xa-c, chng ni: Nước của chng tôi! Ông đã đặt tn giếng l Ê-xc, bởi v chng đã gây gỗ với ông. 21 Họ đo một giếng khc v người ta lại tranh chấp về giếng đ; ông đặt tn giếng l Xt-na. 22 Ông bỏ chỗ ấy ra đi đo một giếng khc; người ta không tranh chấp về giếng ny, v ông đặt tn giếng l Rơ-khô-vốt; ông ni: V giờ đây Ðức Cha đã cho chng ta được thnh thang, v chng ta sẽ sinh sôi trong đất ny.

 

23 Từ chỗ ấy, ông ln Bơ-e Se-va. 24 Ðm ấy, Ðức Cha hiện ra với ông v phn:

 

Ta l Thin Cha của Áp-ra-ham, cha ngươi.

 

Ðừng sợ, v Ta ở với ngươi.

 

V Áp-ra-ham, tôi tớ của Ta, Ta sẽ chc phc cho ngươi,

 

sẽ lm cho dng dõi ngươi ra nhiều.

 

25 Tại đây ông dựng một bn thờ v ku cầu danh Ðức Cha. Cũng tại đây ông cắm lều, v cc đầy tớ ông I-xa-c đã khơi một ci giếng.

 

Giao ước với vua A-vi-me-lc

 

26 Từ Gơ-ra, vua A-vi-me-lc cng với ông A-khu-dt, bạn của vua, v ông Pi-khôn, người chỉ huy quân đội của vua, đến gặp ông I-xa-c. 27 Ông I-xa-c ni với họ: Cc ông ght tôi v đã đuổi tôi đi khỏi xứ cc ông, th cc ông cn đến gặp tôi lm g? 28 Họ trả lời: Chng tôi đã thấy rõ l Ðức Cha ở với ông v chng tôi ni: phải c một lời thề nguyền giữa chng ta, giữa chng tôi v ông. Chng tôi muốn lập giao ước với ông: 29 Ông sẽ không lm hại chng tôi, cũng như chng tôi đã không động đến ông, m đã chỉ lm điều tốt cho ông v đã để cho ông đi bnh an. Giờ đây ông l người được Ðức Cha chc phc. 30 Ông lm tiệc đãi họ, v họ ăn uống.

 

31 Sng hôm sau, họ dậy sớm, hai bn thề với nhau, rồi ông I-xa-c để họ đi v họ từ giã ông ra đi bnh an. 32 Chnh ngy hôm ấy, cc đầy tớ ông I-xa-c đến bo tin cho ông về ci giếng họ đã đo; họ ni với ông: Chng tôi đã tm thấy nước. 33 Ông gọi giếng ấy l Sp-a; v thế tn thnh ấy l Bơ-e Se-va; cho đến ngy nay.

 

Cc b vợ người Khết của ông Ê-xau

 

34 Khi Ê-xau được bốn mươi tuổi th lấy hai người vợ l Giu-đi-tha, con gi ông Bơ--ri người Khết, v Ba-xơ-mt, con gi ông Ê-lôn người Khết. 35 Hai người phụ nữ ny lm cho ông I-xa-c v b R-b-ca phải cay đắng trong lng.

 

C Chương 27 C

 

Ông Gia-cp đoạt lời chc phc của ông I-xa-c

 

1 Ông I-xa-c đã gi, mắt ông lo không trông thấy nữa. Ông bn gọi Ê-xau, con trai lớn của ông, ông ni: Con ơi! Cậu thưa: Dạ, con đây. 2 Ông ni: Con thấy không, cha gi rồi, không biết chết ngy no. 3 Bây giờ con hãy lấy kh giới của con, ống tn v cây cung của con, ra đồng săn th cho cha. 4 Con hãy lm cho cha một mn ăn ngon như cha thch, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đch thân chc phc cho con trước khi chết. 5 Ðang khi ông I-xa-c ni với Ê-xau, con trai ông, th b R-b-ca nghe được. Ê-xau đi ra đồng để săn th mang về.

 

6 B R-b-ca ni với ông Gia-cp, con trai b: Ny, mẹ vừa nghe cha con ni với anh con rằng: 7 Con hãy đem thịt rừng về cho cha v lm cho cha một mn ăn ngon, để cha ăn v chc phc cho con trước mặt Ðức Cha, trước khi cha chết. 8 Giờ đây, con ơi, hãy nghe lời mẹ m lm như mẹ dạy con. 9 Con đến bầy sc vật bắt cho mẹ hai con d đực non v mập; mẹ sẽ lm thnh một mn ăn ngon cho cha con như cha con thch. 10 Con sẽ đem đến cho cha con v cha con sẽ ăn, để người chc phc cho con trước khi chết.

 

11 Gia-cp ni với mẹ: Mẹ coi, anh Ê-xau con th lông l, cn con th nhẵn nhụi. 12 Biết đâu cha con sẽ rờ con; con sẽ bị cha coi như một tn lừa gạt, v sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa, thay v được chc phc. 13 Mẹ cậu bảo: Con ơi, nếu con bị nguyền rủa, mẹ sẽ gnh cho; cứ nghe lời mẹ v đi bắt d cho mẹ. 14 Cậu đi bắt, đem lại cho mẹ, v mẹ cậu đã lm thnh mn ăn ngon như cha cậu thch. 15 B R-b-ca lấy o của Ê-xau, con trai lớn của b, o sang nhất m b c ở nh, v mặc cho Gia-cp, con trai nhỏ của b. 16 B lấy da d non m bọc lấy tay v phần cổ nhẵn nhụi của cậu. 17 Rồi b đặt mn ăn ngon v bnh đã lm vo tay Gia-cp, con b.

 

18 Cậu vo với cha v thưa: Cha ơi! Ông đp: Cha đây! Con l đứa no đấy con? 19 Gia-cp thưa với cha: Con l Ê-xau, con trưởng của cha; con đã lm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi mn thịt rừng của con, để cha đch thân chc phc cho con. 20 Ông I-xa-c hỏi con: Con ơi! sao con tm được mau thế? Cậu thưa: Ðức Cha, Thin Cha của cha, đã cho con gặp được may mắn. 21 Ông I-xa-c bảo Gia-cp: Con ơi, lại gần đây, để cha rờ con, xem con c đng l Ê-xau, con cha, hay không. 22 Gia-cp lại gần ông I-xa-c, cha ông; ông rờ cậu v ni: Tiếng th tiếng Gia-cp, m tay l tay Ê-xau. 23 Ông không nhận ra cậu, v tay cậu lông l như tay Ê-xau, anh cậu; thế l ông chc lnh cho cậu. 24 Ông hỏi: Con c đng l Ê-xau, con cha không? Cậu thưa: Vâng, chnh con. 25 Ông ni: Con ơi, bưng lại cho cha ăn mn thịt rừng, để cha đch thân chc phc cho con. Cậu bưng lại cho ông, ông ăn; rồi cậu đem rượu đến, ông uống.26 Ông I-xa-c, cha cậu, bảo: Con ơi, lại gần đây v hôn cha đi! 27 Cậu lại gần v hôn ông. Ông ht mi o cậu v chc phc cho cậu rằng:

 

Ka, mi thơm con tôi

 

như mi thơm cnh đồng Ðức Cha đã chc phc.

 

28 Xin Thin Cha ban cho con,

 

sương trời với đất đai mu mỡ, v la m rượu mới dồi do.

 

29 Cc dân phải lm tôi con, cc nước phải sụp xuống lạy con.

 

Con hãy lm chủ cc anh em con,

 

v cc con của mẹ con phải sụp xuống lạy con.

 

Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa,

 

kẻ chc phc cho con sẽ được chc phc.

 

30 Khi ông I-xa-c chc phc cho Gia-cp xong, v Gia-cp vừa từ chỗ cha cậu l ông I-xa-c m đi ra, th Ê-xau, anh cậu, đi săn về. 31 Ê-xau cũng lm một mn ăn ngon, đem lại cho cha v thưa với cha: Mời cha dậy xơi mn thịt rừng của con cha, để cha đch thân chc phc cho con. 32 Ông I-xa-c, cha cậu, ni với cậu: Con l đứa no đây? Cậu thưa: Con l Ê-xau, con trai cha, con trưởng của cha! 33 Ông I-xa-c run ln, run bắn người ln v hỏi: Vậy ai l người đã săn thịt rừng v đem lại cho cha? Cha đã ăn tất cả trước khi con vo. Cha đã chc phc cho n, v d sao n vẫn được chc phc. 34 Khi Ê-xau nghe những lời của cha, cậu ku ln một tiếng lớn v cay đắng vô cng. Cậu thưa với cha: Cha ơi, xin cha chc phc cho cả con nữa. 35 Ông ni: Em con đã dng mưu gian m đến, v đoạt lời chc của con. 36 Cậu ni: C phải v n tn l Gia-cp, m n đã hất cẳng con đến hai lần? N đã đoạt quyền trưởng nam của con, bây giờ đây n lại đoạt lời chc phc của con! Rồi cậu thm: Cha chẳng dnh cho con một lời chc phc sao? 37 Ông I-xa-c đp lại Ê-xau: Con xem, cha đã đặt n lm chủ con v đã khiến tất cả cc anh em n lm tôi n. Cha đã liệu cho n c la m rượu mới. Vậy cha lm g được cho con, con ơi! 38 Ê-xau thưa với cha: Cha chỉ c một lời chc phc ấy thôi sao? Xin cha cũng chc phc cho cả con nữa, cha ơi! Rồi Ê-xau o ln khc. 39 Bấy giờ, ông I-xa-c, cha cậu, ln tiếng ni:

 

Ka, nơi ở của con sẽ cch xa đất đai mu mỡ

 

v không được sương từ trời cao gieo xuống.

 

40 Con sẽ sống nhờ thanh gươm của con, sẽ lm tôi em con.

 

Nhưng khi cn nay đây mai đ,

 

con sẽ giũ được ch em con ra khỏi cổ con.

 

41 Ê-xau hận với Gia-cp v lời chc phc cậu ny đã được cha ban cho. Ê-xau tự nhủ: Sắp đến ngy lo đm tang cho cha ta rồi; bấy giờ ta sẽ giết Gia-cp, em ta! 42 Người ta bo cho b R-b-ca biết những lời của Ê-xau, con trai lớn của b. B liền cho gọi Gia-cp, con trai nhỏ của b đến v bảo: Ê-xau, anh con, đang muốn giết con để trả th. 43 Giờ đây, con ơi, hãy nghe lời mẹ, đứng ln v trốn sang bn bc La-ban, anh của mẹ ở Kha-ran.44 Con sẽ ở với bc một thời gian, cho đến khi anh con nguôi giận. 45 Chừng no anh con không cn giận con nữa v qun đi điều con đã lm cho anh, th mẹ sẽ sai người đưa con từ đ về. Lẽ no trong một ngy mẹ phải mất cả hai con?

 

Ông I-xa-c sai ông Gia-cp đến nh ông La-ban

 

46 B R-b-ca ni với ông I-xa-c: Tôi chn không muốn sống nữa, v cc con gi ông Khết. Nếu Gia-cp cưới ai trong số con gi ông Khết như những cô ny, đm con gi xứ ny, th tôi cn sống lm g nữa?

 

C Chương 28 C

 

1 Ông I-xa-c gọi ông Gia-cp đến, chc phc cho cậu v truyền rằng: Con không được cưới ai trong số con gi Ca-na-an. 2 Ðứng ln! Ði về Pt-đan A-ram, đến nh ông Bơ-thu-n, ông ngoại con, v ở đ con lấy con gi ông La-ban, bc con, lm vợ. 3 Xin Thin Cha ton năng chc phc cho con, xin Người lm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để con trở nn một cộng đồng nhiều dân nước. 4 Xin Người ban cho con v dng dõi con phc lnh của ông Áp-ra-ham, để con chiếm hữu miền đất con đang tr ngụ, l miền đất Thin Cha đã ban cho ông Áp-ra-ham. 5 Ông I-xa-c sai ông Gia-cp đi về Pt-đan A-ram, đến nh ông La-ban l con trai ông Bơ-thu-n, người A-ram, v l anh b R-b-ca, mẹ của Gia-cp v Ê-xau.

 

Ông Ê-xau lấy vợ lần nữa

 

6 Ê-xau thấy rằng ông I-xa-c đã chc phc cho Gia-cp v sai về Pt-đan A-ram để lấy vợ ở đ, v thấy rằng khi Gia-cp đi, th ông đã truyền: Con không được cưới ai trong số con gi Ca-na-an. 7 Gia-cp vâng lời cha mẹ m đi Pt-đan A-ram. 8 Ê-xau thấy rằng những người con gi Ca-na-an không vừa ý ông I-xa-c, cha cậu. 9 Vậy Ê-xau đến nh ông Ít-ma-n, v ngoi những người vợ đã c, cậu lại cưới thm cô Ma-kha-lt l con gi ông Ít-ma-n, con ông Áp-ra-ham, v l em gi ông Nơ-va-giốt.

 

Giấc mộng của ông Gia-cp

 

10 Gia-cp ra khỏi Bơ-e Se-va v đi về Kha-ran. 11 Cậu đến một nơi kia v nghỉ đm tại đ v mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hn đ ở nơi đ để gối đầu v nằm ngủ ở đ. 12 Cậu chim bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trn đ c cc sứ thần của Thin Cha ln ln xuống xuống. 13 V ka Ðức Cha đứng bn trn thang m phn: Ta l Ðức Cha, Thin Cha của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, v l Thin Cha của I-xa-c. Ðất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi v dng dõi ngươi. 14 Dng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trn đất; ngươi sẽ lan trn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi v dng dõi ngươi, mọi gia tộc trn mặt đất sẽ được chc phc. 15 Ny Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi no, Ta sẽ giữ gn ngươi, v Ta sẽ đưa ngươi về đất ny, v Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hon thnh điều Ta đã phn với ngươi. 16 Gia-cp tỉnh giấc v ni: Quả thật, c Ðức Cha ở nơi ny m tôi không biết! 17 Cậu pht sợ v ni: Nơi ny đng sợ thay! Ðây l nh của Thin Cha, l cửa trời, chứ không phải l g khc. 18 Sng hôm sau, Gia-cp dậy sớm, lấy hn đ cậu đã gối đầu, dựng ln lm trụ v đổ dầu ln đầu trụ. 19 Cậu đặt tn cho nơi đ l Bết Ên; trước đ, tn thnh ấy l Lt.

 

20 Gia-cp khấn rằng: Nếu Thin Cha ở với tôi v giữ gn tôi trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu Người ban cho tôi bnh ăn o mặc, 21 nếu tôi được trở về nh cha tôi bnh an, th Ðức Cha sẽ l Thin Cha của tôi, 22 hn đ ny l hn đ tôi đã dựng ln lm trụ sẽ l nh của Thin Cha, v lạy Cha, mọi sự Ngi ban cho con, con sẽ dâng cho Ngi một phần mười.

 

C Chương 29 C

 

Gia-cp đến nh ông La-ban

 

1 Gia-cp cất bước đi về đất con ci Phương Ðông. 2 Cậu nhn v thấy một ci giếng ở ngoi đồng. Ở đ c ba đn chin đang nằm gần giếng, v người ta cho cc đn vật uống nước giếng ny. Trn miệng giếng, c một tảng đ lớn. 3 Khi cc đn vật đã tụ tập đông đủ, th người ta lăn tảng đ ra khỏi miệng giếng v cho chin uống, rồi lại đưa tảng đ về chỗ cũ trn miệng giếng. 4 Gia-cp hỏi họ: Anh em ở đâu đến? Họ đp: Chng tôi từ Kha-ran đến. 5 Cậu hỏi: Anh em c biết ông La-ban, con chu ông Na-kho không? Họ trả lời: Chng tôi biết. 6 Cậu lại hỏi: Ông ấy c được bnh an không? Họ trả lời: Ông ấy được bnh an; cô Ra-khen, con gi ông ấy, đang đến cng với chin d kia ka. 7 Cậu ni: Trời cn sng thế ny, chưa phải l lc tụ tập đn vật, anh em cho chin d uống rồi đi chăn đi! 8 Họ đp: Chng tôi không được lm như vậy, trước khi cc đn vật tụ tập đông đủ; bấy giờ người ta mới lăn tảng đ khỏi miệng giếng, v chng tôi sẽ cho chin d uống.

 

9 Ông cn đang ni chuyện với họ, th cô Ra-khen đến cng với chin d của cha cô, v cô l người chăn sc vật. 10 Gia-cp vừa nhn thấy cô Ra-khen, con gi ông La-ban, anh của mẹ cậu, v chin d của ông La-ban, anh của mẹ cậu, th cậu lăn tảng đ ra khỏi miệng giếng, v cho chin d của ông La-ban, anh của mẹ cậu, uống. 11 Gia-cp hôn cô Ra-khen rồi o ln khc. 12 Gia-cp ni cho cô Ra-khen biết cậu l anh em họ hng với cha cô v l con trai b R-b-ca; cô liền chạy về bo tin cho cha. 13 Ông La-ban vừa nghe ni đến Gia-cp, con của em gi ông, liền chạy ra đn, ôm cậu m hôn, rồi đưa vo nh. Cậu kể lại cho ông La-ban hết mọi việc. 14 Ông La-ban ni: Chu đng l cốt nhục của bc. Cậu ở lại với ông trọn một thng.

 

Ông Gia-cp lấy hai vợ

 

15 Ông La-ban ni với Gia-cp: V chu l anh em họ hng với bc, m chu phục vụ bc không công hay sao? Chu cứ cho bc biết công x của chu thế no. 16 Ông La-ban c hai con gi, cô chị tn l L-a, cô em tn l Ra-khen. 17 Cô L-a mắt lờ đờ, cn cô Ra-khen th duyn dng v c nhan sắc. 18 Gia-cp yu cô Ra-khen, nn cậu ni: Chu sẽ phục vụ bc bảy năm để được Ra-khen, con gi t của bc. 19 Ông La-ban ni: Bc gả n cho chu th hơn l gả cho người khc. Chu cứ ở lại với bc. 20 V cô Ra-khen, Gia-cp đã phục vụ bảy năm, nhưng đối với cậu chỉ như vi ngy v cậu qu yu cô. 21 Gia-cp ni với ông La-ban: Xin bc giao vợ chu cho chu, v chu đã mãn hạn, v chu muốn lui tới với nng. 22 Ông La-ban mời mọi người nơi ấy đến v lm tiệc. 23 Chiều tối, ông dẫn cô L-a, con gi ông, đến cho cậu, v cậu ăn nằm với cô. 24 Ông La-ban cho con gi ông l L-a, người nữ tỳ của ông l Din-pa, để lm nữ tỳ cho cô. 25 Sng ngy ra, mới thấy l cô L-a! Cậu ni với ông La-ban: Cha đã lm g con thế? Con đã chẳng phục vụ cha để được Ra-khen sao? Sao cha lại đnh lừa con? 26 Ông La-ban trả lời cậu: Trong miền chng tôi không c lệ gả em trước khi gả chị. 27 Con cứ qua trọn tuần lễ cưới với đứa ny đã, rồi cha sẽ gả cho con cả đứa kia, để b lại công con phục vụ ở nh cha thm bảy năm nữa. 28 Gia-cp đã lm như vậy: cậu đã qua trọn tuần lễ cưới với cô L-a, rồi ông gả cho cậu cô Ra-khen, con gi ông, lm vợ. 29 Ông La-ban cho con gi ông l Ra-khen, người nữ tỳ của ông l Bin-ha, để lm nữ tỳ cho cô. 30 Gia-cp cũng ăn nằm với cô Ra-khen, cậu cn yu cô Ra-khen hơn cô L-a, v cậu phục vụ ở nh ông La-ban thm bảy năm nữa.

 

Cc con ông Gia-cp

 

31 Ðức Cha thấy rằng b L-a không được yu, nn Người cho b sinh đẻ, cn b Ra-khen th hiếm hoi. 32 B L-a c thai, sinh con trai v đặt tn cho n l Rưu-vn, v b ni: Ðức Cha đã thấy cảnh khổ cực của tôi, bây giờ chồng tôi sẽ yu tôi. 33 B lại c thai v sinh con trai. B ni: Ðức Cha đã nghe biết l tôi không được yu, v Người đã cho tôi đứa ny nữa, v b đặt tn cho n l Si-m-ôn. 34 B lại c thai v sinh con trai. B ni: Phen ny, chồng tôi sẽ gắn b với tôi, v tôi đã sinh cho ông ba đứa con trai, v thế b đặt tn cho n l L-vi. 35 B lại c thai v sinh con trai. B ni: Phen ny, tôi sẽ tạ ơn Ðức Cha, v thế b đặt tn cho n l Giu-đa. Rồi b thôi không sinh đẻ nữa.

 

C Chương 30 C

 

1 Khi b Ra-khen thấy mnh không sinh con cho ông Gia-cp, th ghen với chị v ni với ông Gia-cp: Cho tôi c con đi, không th tôi chết mất! 2 Ông Gia-cp nổi nng với b Ra-khen v ni: Tôi đâu c thay quyền Thin Cha l Ðấng đã không cho b sinh đẻ! 3 B ni: Ðây Bin-ha, nữ tỳ của tôi, ông hãy đi lại với n, để n sinh con trn đầu gối tôi, v nhờ n m cả tôi nữa, cũng c con. 4 B hiến nữ tỳ của b l Bin-ha cho ông, để nng lm vợ ông, v ông Gia-cp đi lại với nng. 5 Bin-ha c thai v sinh cho ông Gia-cp một đứa con trai. 6 B Ra-khen ni: Thin Cha đã xt xử cho tôi; Người cũng đã nghe tiếng tôi v đã cho tôi một đứa con trai; v thế b đặt tn cho n l Ðan. 7 Bin-ha, nữ tỳ của b Ra-khen, lại c thai v sinh một người con trai thứ hai cho ông Gia-cp. 8 B Ra-khen ni: Tôi đã chiến đấu với chị tôi những cuộc chiến thần thnh, v tôi đã thắng; v b đặt tn cho n l Np-ta-li.

 

9 Khi b L-a thấy mnh thôi không sinh đẻ nữa, th b đem nữ tỳ của b l Din-pa hiến cho ông Gia-cp, để nng lm vợ ông. 10 Din-pa, nữ tỳ của b L-a, sinh cho ông Gia-cp một đứa con trai. 11 B L-a ni: May qu!; v b đặt tn cho n l Gt. 12 Din-pa, nữ tỳ của b L-a, sinh một người con trai thứ hai cho ông Gia-cp. 13 B L-a ni: Tôi hạnh phc biết bao! V cc cô gi sẽ khen ngợi tôi c phc; v b đặt tn cho n l A-se.

 

14 Vo ma gặt la m, Rưu-vn đi ra, tm thấy ở ngoi đồng những quả ngải sâm, v mang về cho b L-a, mẹ mnh. B Ra-khen ni với b L-a: Xin chị cho em mấy quả ngải sâm của con chị. 15 B L-a ni với em: Ðoạt chồng của tôi, đối với cô cn chưa đủ hay sao, m cô lại muốn lấy cả quả ngải sâm của con tôi nữa? B Ra-khen ni: Thế th ông ấy cứ nằm với chị đm nay, để đổi lấy mấy quả ngải sâm của con chị. 16 Ðến chiều, khi ông Gia-cp từ ngoi đồng về, b L-a ra đn ông v bảo: Ông phải đến với tôi, v tôi đã bỏ ra mấy quả ngải sâm của con tôi để đổi lấy ông. V ông đã nằm với b đm ấy. 17 Thin Cha đã nhận lời b L-a. B c thai v sinh một người con trai thứ năm cho ông Gia-cp. 18 B L-a ni: Thin Cha đã trả công cho tôi, v tôi đã hiến nữ tỳ của tôi cho chồng tôi; v b đặt tn cho n l Ít-xa-kha. 19 B L-a lại c thai v sinh một người con trai thứ su cho ông Gia-cp. 20 B L-a ni: Thin Cha đã tặng tôi một mn qu quý. Phen ny, chồng tôi sẽ ở với tôi, v tôi đã sinh cho ông su đứa con trai; v b đặt tn cho n l Dơ-vu-lun. 21 Sau đ, b sinh một đứa con gi v đặt tn cho n l Ði-na.

 

22 Thin Cha đã nhớ đến b Ra-khen, Thin Cha đã nhận lời b v đã cho b sinh đẻ được. 23 B c thai v sinh một đứa con trai. B ni: Thin Cha đã cất nỗi hổ nhục của tôi; 24 v b đặt tn cho n l Giu-se, b ni: Xin Ðức Cha thm cho tôi một đứa con trai khc.

 

Ông Gia-cp lm giu

 

25 Khi b Ra-khen sinh được Giu-se, th ông Gia-cp ni với ông La-ban: Xin cho con đi, để con về qu hương xứ sở của con. 26 Xin cho con vợ con của con; v những người vợ ấy, con đã phục vụ cha. Xin để con đi. Cha biết con đã lm lụng thế no để phục vụ cha. 27 Ông La-ban ni với ông: Nếu cha được đẹp lng con nhờ bi ton, cha biết được l ÐỨC CHÚA đã v con m chc phc cho cha. 28 Rồi ông ni: Con hãy ấn định cho cha mức công x của con, v cha sẽ trả. 29 Ông Gia-cp ni với ông: Cha biết con đã phục vụ cha thế no, v nhờ con m đn sc vật của cha đã ra sao. 30 Trước khi con đến, ti sản cha chẳng c bao nhiu, m nay đã tăng ln rất nhiều. Con bước đi tới đâu l Ðức Cha chc phc cho cha tới đ. Bây giờ, khi no con mới được lo cho gia đnh con? 31 Ông ni: Cha phải trả cho con ci g đây? Ông Gia-cp thưa: Cha không phải trả g cho con cả. Nếu cha lm cho con điều sau đây, th con sẽ lại chăn giữ đn chin d của cha.

 

32 Hôm nay con sẽ đi qua tất cả đn chin d của cha, cha hãy để ring ra mọi chin con lốm đốm v lấm chấm, mọi chin con đen tuyền trong số chin, v con no lấm chấm v lốm đốm trong số d ci: đ sẽ l công x của con. 33 Mai ngy, khi cha đến kiểm sot công x của con, th sự lương thiện của con sẽ lm chứng cho con: Tất cả những con d không lấm chấm v lốm đốm, những con chin không đen tuyền trong đn vật của con, sẽ l của ăn cắp. 34 Ông La-ban ni: Ðược, th cứ như con ni! 35 Ngy hôm ấy, ông để ring ra cc d đực vằn v lấm chấm, mọi d ci lốm đốm v lấm chấm, mọi con vật c vệt trắng, v mọi con chin đen tuyền; v ông giao chng cho cc con trai ông. 36 Rồi ông để khoảng cch ba ngy đường giữa ông v ông Gia-cp. Ông Gia-cp th chăn những chin d cn lại của ông La-ban. 37 Ông Gia-cp kiếm những cnh cây bạch dương, hạnh đo v tiu huyền cn tươi. Ông bc vỏ cho lộ ra phần lõi trắng trn cnh, để lm thnh những vệt trắng. 38 Rồi ông đặt cc cnh cây đã bc vỏ vo cc mng uống nước, nơi chin d đến uống, cho chng thấy; chng động đực khi đến uống. 39 Cc con vật giao nhau trước cc cnh cây v đẻ ra những con vằn, lốm đốm v lấm chấm. 40 Cn những con chin th ông Gia-cp tch ring ra, v cho chng quay về những con vằn v tất cả những con lốm đốm trong đn vật của ông La-ban. Bằng cch đ, ông gây cho mnh những đn vật ring v không đặt chung với đn vật của ông La-ban. 41 Mỗi khi cc con vật khoẻ giao nhau, th ông Gia-cp đặt cc cnh vo trong mng, trước mắt chng, để chng giao nhau trước cc cnh đ. 42 Nếu l cc con vật yếu th ông không đặt, thnh ra cc con yếu thuộc về ông La-ban, cn những con khoẻ thuộc về ông Gia-cp. 43 Thế l ông trở nn giu, thật giu; ông c chin d đầy đn, c tôi trai tớ gi, lạc đ v lừa.

 

C Chương 31 C

 

Ông Gia-cp trốn đi

 

1 Ông Gia-cp nghe được những lời của cc con trai ông La-ban ni rằng: Gia-cp đã lấy tất cả ti sản của cha chng ta, v nhờ ti sản của cha chng ta m lm nn cơ đồ ấy. 2 Ông Gia-cp nhn nt mặt ông La-ban v thấy rằng, đối với mnh, cha không cn như xưa nữa. 3 Ðức Cha phn với ông Gia-cp: Hãy trở về qu cha đất tổ, về với họ hng ngươi: Ta sẽ ở với ngươi. 4 Ông Gia-cp sai người đi gọi b Ra-khen v b L-a ra ngoi đồng, đến chỗ đn chin d của ông. 5 Ông ni với họ: Tôi thấy rằng nt mặt của cha cc b đối với tôi không cn như xưa nữa; nhưng Thin Cha của cha tôi đã ở với tôi. 6 Chnh cc b biết rằng tôi đã phục vụ cha cc b bằng tất cả sức lực của tôi. 7 Cha cc b đã đnh lừa tôi, v đã đổi công x của tôi mười lần, nhưng Thin Cha đã không để cho ông ấy lm hại tôi. 8 Mỗi khi ông ni: Những con lốm đốm sẽ l công x của con, th tất cả chin d đẻ ra những con lốm đốm; mỗi khi ông ni: Những con vằn sẽ l công x của con, th tất cả chin d đẻ ra những con vằn. 9 Thin Cha đã lấy đn vật của cha cc b m cho tôi. 10 Vo thời chin d giao nhau, tôi ngước mắt ln v chim bao thấy rằng: những con d đực phủ những con ci th vằn, lốm đốm v khoang. 11 Sứ thần của Thin Cha ni với tôi trong giấc chim bao: Gia-cp! Tôi thưa: Dạ, con đây! 12 Người phn: Ngước mắt ln m nhn: mọi con d đực phủ những con ci th vằn, lốm đốm v khoang, v La-ban đối xử với ngươi thế no, Ta đã thấy hết. 13 Ta l Thin Cha, Ðấng đã hiện ra với ngươi ở Bết Ên, nơi ngươi đã xức dầu một trụ đ, nơi ngươi đã khấn hứa với Ta. Giờ đây, đứng ln! Ra khỏi đất ny m trở về qu hương ngươi.

 

14 B Ra-khen v L-a trả lời ông rằng: No chng tôi cn được chung phần v hưởng cơ nghiệp trong nh cha chng tôi nữa đâu? 15 Chng tôi chẳng bị cha coi l người xa lạ đ sao? V cha đã bn chng tôi đi, lại cn nuốt ngon tiền bạc của chng tôi. 16 Vâng, tất cả ti sản Thin Cha đã lấy của cha chng tôi th thuộc về chng ta v con ci chng ta. Giờ đây mọi điều Thin Cha đã phn với ông, ông cứ lm.

 

17 Ông Gia-cp đứng ln, đưa cc con v cc b vợ ln lạc đ. 18 Ông đưa tất cả đn vật v mọi ti sản ông đã gây được, đn vật ring của ông m ông đã gây được ở Pt-đan A-ram, để đi về với ông I-xa-c, cha ông, ở đất Ca-na-an. 19 Trong lc ông La-ban đi xn lông chin, th b Ra-khen lấy trộm cc tượng thần của cha b. 20 Ông Gia-cp đnh lừa ông La-ban, người A-ram, không cho ông ấy biết mnh đi trốn. 21 Ông trốn đi với tất cả những g thuộc về ông; ông đứng ln, sang Sông Cả v hướng thẳng về ni Ga-la-t.

 

Ông La-ban đuổi theo ông Gia-cp

 

22 Sang ngy thứ ba, người ta bo cho ông La-ban biết ông Gia-cp đã trốn đi. 23 Ông đem anh em họ hng đi với mnh, rượt theo ông Gia-cp bảy ngy đường, v đuổi kịp ông ny ở ni Ga-la-t. 24 Ban đm Thin Cha đến bo mộng cho ông La-ban, người A-ram, rằng: Coi chừng, đừng ni bất cứ điều g với Gia-cp. 25 Ông La-ban theo kịp ông Gia-cp. Ông Gia-cp đã cắm lều trn ni; ông La-ban với cc anh em họ hng cũng cắm lều trn ni Ga-la-t.

 

26 Ông La-ban ni với ông Gia-cp: Con đã lm g thế? Con đã đnh lừa cha m đem cc con gi cha đi như thể t chiến tranh. 27 Tại sao con đã ln lt trốn đi v đã lừa cha, không cho cha biết, để cha cn tiễn đưa con trong niềm vui tiếng ht, trong tiếng trống tiếng đn? 28 Con đã không để cho cha hôn con hôn chu cha. Thật con đã hnh động ngu xuẩn! 29 Cha c đủ khả năng lm hại cc con, nhưng đm qua Thin Cha của cha cc con đã phn với cha rằng: Coi chừng, đừng ni bất cứ điều g với Gia-cp. 30 Bây giờ th con đi v qu nhớ nh cha con, nhưng tại sao con lại lấy trộm cc thần của cha? 31 Ông Gia-cp đp lại ông La-ban: V con sợ, v con tự bảo: c khi cha sẽ dng sức mạnh m đoạt lại cc con gi của cha. 32 Cn nếu cha tm được cc thần của cha nơi người no, th người ấy không được sống nữa. C anh em họ hng của cha con ta chứng kiến, xin cha nhận ra ci g l của cha trong những thứ con c ở đây, v cứ lấy lại. Ông Gia-cp không biết rằng b Ra-khen đã lấy trộm cc tượng ấy. 33 Ông La-ban vo lều ông Gia-cp, rồi vo lều b L-a v lều hai người nữ tỳ, nhưng không tm thấy g. Ông ra khỏi lều b L-a v vo lều b Ra-khen. 34 B Ra-khen đã lấy cc tượng thần, để trong yn lạc đ rồi ngồi ln trn. Ông La-ban lục lọi khắp cả lều m không tm thấy. 35 B thưa với cha: Xin ngi đừng nổi nng nếu con không thể đứng ln trước mặt ngi, v con đang c điều thường xảy đến cho đn b. Ông tm ti nhưng không thấy cc tượng thần.

 

36 Bấy giờ ông Gia-cp nổi nng v trch mc ông La-ban; ông ln tiếng ni với ông La-ban: Con c tội c lỗi g m cha cứ theo con gắt gao như vậy? 37 Lục lọi tất cả đồ đạc của con, cha c tm được đồ đạc g của nh cha không? Cha cứ đưa ra đây trước mặt anh em họ hng của con v anh em họ hng của cha, để họ phân xử cho đôi bn. 38 Suốt hai mươi năm con đã ở với cha, chin ci d ci của cha không hề sẩy thai, con không hề ăn con chin đực no trong đn vật của cha. 39 Con vật bị cắn x, con không đưa về cho cha, chnh con chịu đền; con bị mất trộm con no ban ngy hay ban đm, cha đều đi con phải trả. 40 Ban ngy con bị nắng thiu, ban đm con bị lạnh buốt, không sao chợp mắt ngủ được. 41 Con ở nh cha đã được hai mươi năm, con đã phục vụ cha được mười bốn năm để được hai cô con gi của cha, su năm để được chin của cha, cha đã đổi công x của con mười lần. 42 Giả như Thin Cha của cha con, l Thin Cha ông Áp-ra-ham thờ v l Ðấng ông I-xa-c khiếp sợ, đã không ở với con, th bây giờ hẳn cha đã để con về tay không. Thin Cha đã thấy cảnh khổ cực v công lao vất vả của con, v đm qua Người đã phân xử.

 

Thoả hiệp giữa ông Gia-cp v ông La-ban

 

43 Ông La-ban đp lại ông Gia-cp: Cc cô ny l con gi của cha, cc chu ny l chu của cha, chin d ny l chin d của cha, tất cả những g con thấy đều l của cha. Hôm nay cha c thể lm g cho cc con gi của cha, hoặc cho những đứa con chng đã sinh ra? 44 Bây giờ, no cha con ta hãy lập giao ước, giao ước đ sẽ lm chứng giữa cha con ta.

 

45 Ông Gia-cp lấy một tảng đ dựng ln lm trụ. 46 Ông Gia-cp ni với anh em họ hng mnh: Hãy nhặt đ. Họ lấy đ lm thnh một đống. Họ ăn tại đ, trn đống đ ấy. 47 Ông La-ban gọi chỗ đ l Giơ-ga Xa-ha-đu-tha, cn ông Gia-cp th gọi l Ga-lơ-t. 48 Ông La-ban ni: Ðống đ ny hôm nay lm chứng giữa cha con ta. V thế người ta gọi n l Ga-lơ-t 49 v cũng gọi l Mt-pa, v ông ni: Xin Ðức Cha canh giữ giữa cha con ta, khi chng ta khuất mặt nhau. 50 Nếu con hnh hạ cc con gi cha, v nếu ngoi cc con gi cha, con cn lấy thm vợ khc, th d không c ai ở với chng ta, con hãy coi chừng: Thin Cha lm chứng giữa cha con ta. 51 Ông La-ban ni với ông Gia-cp: Ðây đống đ ny, v đây trụ đ cha đã đặt giữa cha v con. 52 Ðống đ ny lm chứng v trụ đ ny cũng lm chứng rằng cha không được vượt qua đống đ ny sang bn con, v con cũng không được vượt qua đống đ ny v trụ đ ny sang bn cha với ý đồ xấu. 53 Xin Thin Cha của ông Áp-ra-ham v Thin Cha của ông Na-kho -Thin Cha của cha cc ngi- xt xử giữa chng ta. Ông Gia-cp đã thề nhân danh Ðấng m cha ông l I-xa-c khiếp sợ. 54 Ông dâng lễ tế trn ni v mời anh em họ hng đến dng bữa. Họ dng bữa v nghỉ đm trn ni.

 

C Chương 32 C

 

1 Sng hôm sau, ông La-ban dậy sớm, hôn cc con gi v cc chu ông, chc phc cho chng, rồi ln đường về nh. 2 Ông Gia-cp đang đi đường th c những sứ thần của Thin Cha gặp ông. 3 Vừa thấy cc sứ thần, ông Gia-cp ni: Ðây l trại của Thin Cha, v ông đặt tn cho nơi ấy l Ma-kha-na-gim.

 

Ông Gia-cp chuẩn bị gặp ông Ê-xau

 

4 Ông Gia-cp sai sứ giả đi trước ông đến với ông Ê-xau tại đất X-ia, trong lãnh thổ Ê-đôm. 5 Ông ra lệnh cho họ rằng: Cc anh sẽ ni với ông Ê-xau, chủ tôi, thế ny: Tôi tớ ngi l ông Gia-cp ni như sau: Tôi đã tr ngụ tại nh ông La-ban v đã ở lại mãi đến bây giờ. 6 Tôi c b lừa, chin d, tôi trai tớ gi, v tôi sai người bo tin cho ngi để được đẹp lng ngi.

 

7 Sứ giả trở về với ông Gia-cp v ni: Chng tôi đã đến với ông Ê-xau, anh ông. Ông ấy cũng đang tiến về pha ông, v c bốn trăm người đi cng.

 

8 Ông Gia-cp sợ hãi kinh hong. Ông chia những người đi với ông, cũng như chin d, b v lạc đ, đng ở hai trại. 9 Ông tự nhủ: Nếu ông Ê-xau đến đnh ph một trại, th trại cn lại c thể thot. 10 Ông Gia-cp cầu nguyện: Lạy Thin Cha của tổ phụ con l ông Áp-ra-ham, Thin Cha của cha con l ông I-xa-c, lạy Ðức Cha, Ðấng đã phn bảo con: Hãy trở về xứ sở, về với họ hng ngươi, v Ta sẽ đối xử nhân hậu với ngươi, 11 con b nhỏ, đâu xứng với tất cả mọi ân huệ v tất cả lng thnh tn m Ngi đã tỏ cho tôi tớ Ngi đây. Thật vậy, khi qua sông Gio-đan, con chỉ c cây gậy, thế m giờ đây đã thnh ra hai trại. 12 Xin giải thot con khỏi tay anh con, khỏi tay anh Ê-xau, v con sợ anh ấy, sợ anh ấy đến đnh chng con, đnh cả mẹ lẫn con. 13 Chnh Ngi đã phn với con: Ta sẽ đối xử rất nhân hậu với ngươi, v sẽ lm cho dng dõi ngươi nn nhiều như ct ngoi biển, không thể đếm được v qu đông. 14 Ông nghỉ đm tại đ.

 

15 hai trăm d ci v hai mươi d đực, hai trăm chin ci v hai mươi chin đực 16 ba mươi lạc đ ci đang cho b v con của chng, bốn mươi b ci v mười b đực, hai mươi lừa ci v mười lừa con. 17 Ông giao từng đn vật ring rẽ cho cc đầy tớ v bảo họ: Cc anh hãy đi trước tôi v để một khoảng cch giữa mỗi đn vật. 18 Ông truyền cho người đầy tớ thứ nhất rằng: Khi ông Ê-xau, anh tôi, gặp anh v hỏi: Anh l người của ai? Anh đi đâu? Ðn vật đi trước anh l của ai? 19 th anh trả lời: Của tôi tớ ngi l ông Gia-cp. Ðây l tặng phẩm ông ấy gửi biếu ngi Ê-xau, cn chnh ông th đang đi đng sau chng tôi. 20 Ông cũng truyền cho người thứ hai, người thứ ba, rồi cho tất cả những người đi sau cc đn vật, rằng: Cc anh hãy dng những lời lẽ ấy m thưa với ông Ê-xau, khi cc anh gặp ông; 21 cc anh hãy ni: Tôi tớ ngi l ông Gia-cp cũng đi đng sau chng tôi. Thật vậy, ông tự nhủ: Ta cho tặng phẩm ny đi trước để lm cho anh ấy nguôi giận; sau đ ta sẽ gip mặt anh ấy v may ra anh ấy sẽ nể ta. 22 Tặng phẩm đi trước, cn chnh ông nghỉ lại đm ấy trong trại.

 

 

 

 

Vật lộn với Thin Cha

 

23 Ðm đ, ông Gia-cp dậy, đem theo hai b vợ, hai người nữ tỳ v mười một đứa con, v ông lội qua sông Gip-bốc.24 Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa ti sản của ông qua.25 Ông Gia-cp ở lại một mnh.

 

26 Thấy không thắng được ông, người đ bn đnh vo khớp xương hông của ông, v khớp xương hông của ông Gia-cp bị trật đang khi ông vật lộn với người đ.27 Người đ ni: Buông ta ra, v đã rạng đông rồi. Nhưng ông đp: Tôi sẽ không buông ngi ra, nếu ngi không chc phc cho tôi.28 Người đ hỏi ông: Tn ngươi l g? Ông đp: Tn tôi l Gia-cp.29 Người đ ni: Người ta sẽ không gọi tn ngươi l Gia-cp nữa, nhưng l Ít-ra-en, v ngươi đã đấu với Thin Cha v với người ta, v ngươi đã thắng.30 Ông Gia-cp hỏi: Xin cho tôi biết tn ngi. Người đ ni: Sao ngươi lại hỏi tn ta? V người đ chc phc cho ông tại đấy.

 

31 Ông Gia-cp đặt tn cho nơi đ l Pơ-nu-n, v -ông ni- tôi đã thấy Thin Cha mặt đối mặt, m tôi đã được tha mạng.32 Khi mặt trời mọc, ông đi qua Pơ-nu-n; ông đi khập khiễng v bị trật xương hông.33 Bởi thế, con ci Ít-ra-en, cho đến nay, không ăn ci gân đi ở khớp xương hông, v người đ đã đnh vo khớp xương hông của ông Gia-cp, vo gân đi.

 

C Chương 33 C

 

 

 

Ông Gia-cp gặp ông Ê-xau

 

1 Ông Gia-cp ngước mắt ln, thấy ông Ê-xau đang tiến đến, c bốn trăm người đi cng. Ông Gia-cp bn chia cc con cho b L-a, b Ra-khen v hai người nữ tỳ. 2 Ông xếp cc nữ tỳ với con của họ đi đầu, b L-a với con b đi sau, b Ra-khen với Giu-se đi sau cht. 3 Cn ông th vượt ln pha trước họ v sụp xuống đất lạy bảy lần trước khi đến gần anh mnh. 4 Ông Ê-xau chạy lại đn em, ôm chầm lấy, b cổ m hôn, rồi cả hai cng khc. 5 Ngước mắt ln, ông Ê-xau thấy đm đn b con trẻ th hỏi: Những người kia l ai đối với ch? Ông Gia-cp trả lời: Ð l những đứa con Thin Cha đã thương ban cho tôi tớ ngi. 6 Bấy giờ hai người nữ tỳ cng với cc con của họ đến gần v sụp xuống lạy. 7 Ðến lượt b L-a cng với cc con của b đến gần v sụp xuống lạy. Sau đ Giu-se v b Ra-khen cũng đến gần v sụp xuống lạy.

 

8 Ông Ê-xau hỏi: Tất cả trại tôi vừa gặp kia, ch tnh để lm g đ? Ông Gia-cp trả lời: L để tôi được đẹp lng ngi. 9 Ông Ê-xau ni: Tôi c nhiều rồi, ch ạ! Ci g của ch, ch cứ giữ lấy. 10 Ông Gia-cp ni: Không đâu! Nếu tôi được đẹp lng ngi, th xin ngi nhận tặng phẩm tự tay tôi biếu. Thật vậy, tôi đã nhn thấy mặt ngi như nhn thấy mặt Thin Cha, v ngi đã tỏ lng thương đối với tôi. 11 Xin ngi nhận lấy mn qu đưa đến để cầu phc cho ngi, v Thin Cha đã thương ban cho tôi v tôi c đủ mọi sự. Ông ni p, v ông Ê-xau đã nhận.

 

 

 

Ông Gia-cp v ông Ê-xau chia tay

 

12 Ông Ê-xau ni: No chng ta ln đường, tôi sẽ đi trước ch. 13 Ông Gia-cp trả lời: Ngi biết l lũ trẻ th yếu ớt, cn tôi phải lo cho đm chin v b đang cho con b; nếu hối thc chng, d một ngy thôi, th chin d sẽ chết hết. 14 Vậy xin ngi cứ vượt ln pha trước tôi tớ ngi; phần tôi, tôi sẽ đi chậm chậm, theo chân đn vật đi trước v theo chân lũ trẻ, cho tới khi đến với ngi tại X-ia. 15 Ông Ê-xau ni: Tôi muốn để t người trong số người đi với tôi ở lại với ch. Ông Gia-cp trả lời: Như thế để lm g? Tôi chỉ mong được đẹp lng ngi thôi! 16 Ngy đ, ông Ê-xau trở về X-ia. 17 Phần ông Gia-cp th ln đường đi Xc-cốt. Ở đ ông dựng nh v lm những lều bằng cnh cây cho sc vật, bởi thế, ông đặt tn cho nơi ny l Xc-cốt.

 

 

 

Ông Gia-cp đi Si-khem

 

18 Khi ở Pt-đan A-ram về, ông Gia-cp đến thnh Si-khem, trong đất Ca-na-an, bnh an vô sự, v ông cắm trại đối diện với thnh. 19 Ông tậu của con ci ông Kha-mo, cha của Si-khem, một thửa đất, nơi ông đã căng lều, với gi một trăm đồng bạc. 20 Tại đây, ông dựng một bn thờ m ông gọi l En, Thin Cha của Ít-ra-en.

 

 

 

Vật lộn với Thin Cha

 

23 Ðm đ, ông Gia-cp dậy, đem theo hai b vợ, hai người nữ tỳ v mười một đứa con, v ông lội qua sông Gip-bốc. 24 Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa ti sản của ông qua. 25 Ông Gia-cp ở lại một mnh.

 

26 Thấy không thắng được ông, người đ bn đnh vo khớp xương hông của ông, v khớp xương hông của ông Gia-cp bị trật đang khi ông vật lộn với người đ. 27 Người đ ni: Buông ta ra, v đã rạng đông rồi. Nhưng ông đp: Tôi sẽ không buông ngi ra, nếu ngi không chc phc cho tôi. 28 Người đ hỏi ông: Tn ngươi l g? Ông đp: Tn tôi l Gia-cp. 29 Người đ ni: Người ta sẽ không gọi tn ngươi l Gia-cp nữa, nhưng l Ít-ra-en, v ngươi đã đấu với Thin Cha v với người ta, v ngươi đã thắng. 30 Ông Gia-cp hỏi: Xin cho tôi biết tn ngi. Người đ ni: Sao ngươi lại hỏi tn ta? V người đ chc phc cho ông tại đấy.

 

31 Ông Gia-cp đặt tn cho nơi đ l Pơ-nu-n, v C ông ni C tôi đã thấy Thin Cha mặt đối mặt, m tôi đã được tha mạng. 32 Khi mặt trời mọc, ông đi qua Pơ-nu-n; ông đi khập khiễng v bị trật xương hông. 33 Bởi thế, con ci Ít-ra-en, cho đến nay, không ăn ci gân đi ở khớp xương hông, v người đ đã đnh vo khớp xương hông của ông Gia-cp, vo gân đi.

 

C Chương 34 C

 

 

 

Cô Ði-na bị lm nhục

 

1 Ði-na, người con gi b L-a đã sinh cho ông Gia-cp, đi ra xem cc con gi xứ ấy. 2 Si-khem, con trai ông Kha-mo, người Khi-vi, đầu mục xứ ấy, trông thấy th bắt cô, rồi cưỡng p cô ăn nằm với mnh. 3 Rồi lng cậu quyến luyến Ði-na, con gi ông Gia-cp; cậu yu cô gi v âu yếm dỗ dnh cô. 4 Si-khem thưa với ông Kha-mo, cha cậu, rằng: Xin cha cưới cô b ấy cho con. 5 Ông Gia-cp nghe biết Si-khem đã xâm phạm tiết hạnh của Ði-na, con gi ông, nhưng v cc con trai ông cn đang ở ngoi đồng với đn vật của ông, nn ông lm thinh cho đến lc họ về.

 

 

 

Thoả thuận về hôn nhân với dân thnh Si-khem

 

6 Ông Kha-mo, cha của Si-khem, ra gặp ông Gia-cp để ni chuyện với ông. 7 Cc con trai ông Gia-cp ở ngoi đồng về. Vừa nghe biết chuyện, những người ny bực tức v giận dữ lắm, v Si-khem đã lm điều đồi bại trong Ít-ra-en, khi ăn nằm với con gi ông Gia-cp, một điều không được php lm. 8 Ông Kha-mo ni với họ rằng: Si-khem, con trai tôi, phải lng con gi cc ông, xin cc ông gả cô ấy cho n. 9 Cc ông hãy kết nghĩa thông gia với chng tôi: cc ông sẽ gả cc con gi của cc ông cho chng tôi v sẽ cưới cc con gi của chng tôi về. 10 Cc ông sẽ ở với chng tôi, v xứ ny sẽ mở ra trước mặt cc ông: cc ông cứ ở đây, đi lại buôn bn ở đây v tậu đất đai ở đây lm sở hữu. 11 Si-khem ni với cha v anh em cô gi: Chu chỉ mong được đẹp lng bc v cc anh, rồi bc v cc anh đi g, chu cũng xin nộp. 12 Bc v cc anh thch snh lễ qu cp bao nhiu, chu cũng xin nộp như bc v cc anh đi, chỉ xin gả cô gi cho chu.

 

13 Khi trả lời cho Si-khem v ông Kha-mo, cha cậu, cc con trai ông Gia-cp đã dng mưu m ni, v cậu đã xâm phạm tiết hạnh của Ði-na, em gi họ. 14 Họ ni với những người kia: Chng tôi không thể lm điều ny l gả em gi chng tôi cho một người không được cắt b, v đối với chng tôi, đ l một điều sỉ nhục. 15 Chng tôi chỉ đồng ý với điều kiện l cc ông trở nn như chng tôi, nghĩa l cắt b mọi đn ông con trai. 16 Bấy giờ chng tôi sẽ gả cc con gi của chng tôi cho cc ông v sẽ cưới cc con gi của cc ông về, chng tôi sẽ ở với cc ông v chng ta sẽ thnh một dân duy nhất. 17 Cn nếu cc ông không nghe chng tôi m chịu cắt b, th chng tôi sẽ bắt con gi chng tôi về, v chng tôi sẽ ra đi. 18 Lời lẽ của họ vừa lng ông Kha-mo v Si-khem, con ông Kha-mo. 19 Chng trai lm ngay điều đ, không chậm trễ, v cậu m con gi ông Gia-cp; cậu lại l người c uy tn nhất trong gia đnh.

 

20 Ông Kha-mo v ông Si-khem, con ông, ra cửa thnh ni với dân rằng: 21 Những người ấy hiền ho với chng ta. Cứ để họ ở trong xứ, đi lại buôn bn ở đây; xứ ny c đủ chỗ cho họ. Chng ta sẽ cưới cc con gi của họ về, v sẽ gả cc con gi của chng ta cho họ. 22 Nhưng những người ấy chỉ đồng ý ở với chng ta để thnh một dân duy nhất, với điều kiện l mọi đn ông con trai của chng ta phải chịu cắt b như họ. 23 Cc đn vật của họ, ti sản của họ, gia sc của họ sẽ chẳng thuộc về chng ta sao? Chng ta chỉ cần đồng ý với họ l họ sẽ ở với chng ta. 24 Tất cả những người ra họp ở cửa thnh ông Kha-mo đều nghe lời ông v Si-khem, con trai ông; mọi đn ông con trai, mọi người ra họp ở cửa thnh đều chịu cắt b.

 

 

 

Ông Si-m-ôn v ông L-vi bội ước v bo th

 

25 Sang ngy thứ ba, khi họ cn đang đau, th hai con trai ông Gia-cp l Si-m-ôn v L-vi, anh của Ði-na, mỗi người xch một thanh gươm, vo thnh lc không ai ngờ, v giết mọi đn ông con trai. 26 Cc cậu đã dng gươm giết ông Kha-mo v Si-khem, con trai ông Kha-mo, đem Ði-na ra khỏi nh Si-khem, rồi đi. 27 Cc con trai ông Gia-cp cn đạp ln cc xc chết v cướp ph thnh, bởi v người ta đã xâm phạm tiết hạnh em gi cc cậu. 28 Chin d, b lừa của họ, những g ở trong thnh v ngoi đồng, cc cậu đều lấy đi. 29 Cc cậu mang theo mọi ti sản cũng như mọi đn b con trẻ của họ, v cướp ph mọi thứ trong nh.

 

30 Ông Gia-cp ni với Si-m-ôn v L-vi: Cc con đã mang hoạ đến cho cha, lm cho cha trở nn đng ght đối với dân cư xứ ny, tức l người Ca-na-an v người Pơ-rt-di. Cha chỉ c một dm người, chng sẽ hợp nhau lại chống cha v sẽ đnh cha, cha v gia đnh sẽ bị tiu diệt. 31 Họ đp: Chẳng lẽ n được php xử với em gi chng con như với một gi điếm sao?

 

C Chương 35 C

 

 

 

Ông Gia-cp tại Bết Ên

 

1 Thin Cha phn bảo ông Gia-cp: Ðứng dậy! Hãy ln Bết Ên v ở đ. Hãy lm ở đ một bn thờ để knh Thin Cha, Ðấng đã hiện ra với ngươi khi ngươi đang trốn Ê-xau, anh ngươi. 2 Ông Gia-cp bảo gia đnh ông v tất cả những người cng đi với ông: Hãy loại bỏ cc thần ngoại bang ở giữa cc người, hãy tẩy uế mnh v thay o. 3 No ta hãy đứng dậy v ln Bết Ên! Tại đ tôi sẽ lm một bn thờ để knh Thin Cha, Ðấng đã đp lời tôi ngy tôi gặp bước gian truân, v đã ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện. 4 Họ nộp cho ông Gia-cp hết cc thần ngoại bang họ đang giữ v cc khuyn họ đeo ở tai, v ông Gia-cp chôn những thứ ấy dưới gốc cây vân hương ở gần Si-khem. 5 Họ ln đường, v Thin Cha gieo kinh hãi xuống cc thnh chung quanh, khiến người ta không đuổi theo con ci ông Gia-cp.

 

6 Ông Gia-cp đến Lt, tức l Bết Ên, trong đất Ca-na-an, ông v những người cng đi với ông. 7 Tại đây, ông dựng một bn thờ v đặt tn cho nơi ấy l Ên Bết Ên, v tại đây thần minh đã tỏ mnh ra cho ông, đang khi ông trốn anh. 8 Bấy giờ b Ðơ-vô-ra, v nuôi b R-b-ca, qua đời v được chôn ở pha dưới Bết Ên, dưới gốc cây sồi, v ông Gia-cp đặt tn cho cây ấy l Cây Sồi Than Khc.

 

9 Thin Cha lại hiện ra với ông Gia-cp khi ông từ Pt-đan A-ram về, v Người chc phc cho ông. 10 Thin Cha phn với ông: Tn ngươi l Gia-cp nhưng người ta sẽ không gọi ngươi l Gia-cp nữa, m tn ngươi sẽ l Ít-ra-en. V Người đặt tn cho ông l Ít-ra-en.

 

11 Thin Cha phn với ông: Ta l Thin Cha ton năng. Ngươi hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Một dân tộc v một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ từ ngươi m ra, v vua cha sẽ pht xuất từ lng ngươi. 12 Ðất Ta đã ban cho Áp-ra-ham v I-xa-c, th Ta sẽ ban cho ngươi; Ta sẽ ban đất ấy cho dng dõi ngươi sau ny. 13 Rồi Thin Cha từ giã ông m đi ln, từ chỗ Người đã phn với ông.

 

14 Ông Gia-cp dựng một ci trụ tại chỗ Thin Cha đã phn với ông, một trụ đ; ông rưới rượu v đổ dầu ln đ. 15 Ông Gia-cp đặt tn cho nơi Thin Cha đã phn với ông l Bết Ên.

 

 

 

Ông Ben-gia-min cho đời. B Ra-khen từ trần.

 

16 Cả đon rời Bết Ên ln đường. Khi họ cn cch Ép-ra-tha một quãng đường, th b Ra-khen đến ngy sinh, nhưng lại gặp kh khăn. 17 Trong lc b kh sinh, cô đỡ ni với b: B đừng sợ, b lại được một con trai nữa! 18 Khi b thở hắt ra, v đang hấp hối, th đặt tn cho con l Ben Ô-ni, nhưng cha n lại đặt tn l Ben-gia-min. 19 B Ra-khen qua đời v được chôn trn con đường đi Ép-ra-tha, tức l B-lem. 20 Ông Gia-cp dựng một bia đ trn mộ b, đ l bia mộ b Ra-khen, vẫn cn cho đến ngy nay.

 

 

 

Ông Rưu-vn loạn luân

 

21 Ông Ít-ra-en ln đường v cắm lều ở xa hơn Mch-đan Ê-đe. 22 Trong khi ông Ít-ra-en ở xứ ấy, th Rưu-vn đến nằm với Bin-ha, vợ lẽ của cha cậu, v ông Ít-ra-en nghe biết chuyện ny.

 

23 Con trai b L-a: Rưu-vn, con đầu lng của ông Gia-cp, rồi đến Si-m-ôn, L-vi, Giu-đa, Ít-xa-kha v Dơ-vu-lun. 24 Con trai b Ra-khen: Giu-se v Ben-gia-min. 25 Con trai b Bin-ha, nữ tỳ của b Ra-khen: Ðan v Np-ta-li. 26 Con trai b Din-pa, nữ tỳ của b L-a: Gt v A-se. Ð l những con trai ông Gia-cp sinh được tại Pt-đan A-ram.

 

 

 

Ông I-xa-c qua đời

 

27 Ông Gia-cp về với ông I-xa-c, cha ông, ở Mam-r, tại Kia-git Ác-ba, tức l Khp-rôn, nơi ông Áp-ra-ham v ông I-xa-c đã từng tr ngụ. 28 Ông I-xa-c sống được một trăm tm mươi năm. 29 Rồi ông I-xa-c tắt thở. Ông qua đời v được về sum họp với gia tin, khi đã cao nin v no đầy tuổi tc. Cc con ông l Ê-xau v Gia-cp chôn cất ông.

 

 

 

C Chương 36 C

 

 

 

Ông Ê-xau tại Ê-đôm

 

1 Sau đây l gia đnh ông Ê-xau, tức l ông Ê-đôm. 2 Ông Ê-xau cưới vợ trong số con gi Ca-na-an, đ l: A-đa, con gi ông Ê-lôn, người Khết; O-ho-li-va-ma, con gi ông A-na, ông ny l con trai ông Xp-ôn, người Khi-vi; 3 v Ba-xơ-mt, con gi ông Ít-ma-n, em gi ông Nơ-va-giốt. 4 B A-đa sinh Ê-li-pht cho ông Ê-xau, b Ba-xơ-mt sinh Rơ-u-n. 5 B O-ho-li-va-ma sinh Giơ-t, Gia-lam v Cô-rắc. Ð l những con trai ông Ê-xau sinh được tại đất Ca-na-an.

 

 

 

Ông Ê-xau di cư

 

6 Ông Ê-xau đem cc b vợ, cc con trai con gi, mọi người nh, tất cả đn vật, gia sc v tất cả của cải ông đã gây được tại đất Ca-na-an, v đi đến một xứ, cch xa ông Gia-cp, em ông. 7 Thật vậy, họ qu nhiều ti sản không ở chung được, v đất họ đang tr ngụ không thể đủ chỗ cho họ chăn những đn vật của họ. 8 Ông Ê-xau sống ở vng ni X-ia. Ông Ê-xau chnh l ông Ê-đôm.

 

 

 

Dng dõi ông Ê-xau tại X-ia (1 Sb 1:35 -37)

 

9 Sau đây l gia đnh ông Ê-xau, cha dân Ê-đôm, ở vng ni X-ia.

 

10 Ðây l tn cc con trai ông Ê-xau: Ê-li-pht, con trai b A-đa, vợ ông Ê-xau, v Rơ-u-n, con trai b Ba-xơ-mt, vợ ông Ê-xau.

 

11 Cc con trai ông Ê-li-pht l: T-man, Ô-ma, Xơ-phô, Ga-ơ-tam v Cơ-nt. 12 B Tim-na l vợ lẽ ông Ê-li-pht, con trai ông Ê-xau; b sinh A-ma-lếch cho ông Ê-li-pht. Ð l cc con chu b A-đa, vợ ông Ê-xau.

 

13 Sau đây l cc con trai ông Rơ-u-n: Na-khắt, De-rc, Sam-ma v Mt-da. Ð l cc con chu b Ba-xơ-mt, vợ ông Ê-xau.

 

14 Cn đây l cc con trai của vợ ông Ê-xau l b O-ho-li-va-ma, con gi ông A-na; ông A-na l con trai ông Xp-ôn: b sinh Giơ-t, Gia-lam v Cô-rắc cho ông Ê-xau.

 

 

 

Cc tộc trưởng dân Ê-đôm

 

15 Sau đây l cc tộc trưởng của con ci Ê-xau. Cc con trai ông Ê-li-pht, con đầu lng của ông Ê-xau, l: tộc trưởng T-man, tộc trưởng Ô-ma, tộc trưởng Xơ-phô, tộc trưởng Cơ-nt, 16 tộc trưởng Cô-rắc, tộc trưởng Ga-ơ-tam, tộc trưởng A-ma-lếch. Ð l cc tộc trưởng pht xuất từ ông Ê-li-pht ở đất Ê-đôm, đ l cc con chu b A-đa.

 

17 Sau đây l cc con trai ông Rơ-u-n, con trai ông Ê-xau: tộc trưởng Na-khắt, tộc trưởng De-rc, tộc trưởng Sam-ma, tộc trưởng Mt-da. Ð l cc tộc trưởng pht xuất từ ông Rơ-u-n ở đất Ê-đôm, đ l cc con chu b Ba-xơ-mt, vợ ông Ê-xau.

 

18 Sau đây l cc con trai b O-ho-li-va-ma, vợ ông Ê-xau: tộc trưởng Giơ-t, tộc trưởng Gia-lam, tộc trưởng Cô-rắc. Ð l cc tộc trưởng pht xuất từ b O-ho-li-va-ma, con gi ông A-na, vợ ông Ê-xau.

 

19 Ð l cc con trai ông Ê-xau, đ l cc tộc trưởng của họ. Ð l Ê-đôm.

 

 

 

Dng dõi ông X-ia, người Khô-ri (1 Sb 1:38 -42)

 

20 Sau đây l cc con trai ông X-ia, người Khô-ri, l dân bản xứ: Lô-tan, Sô-van, Xp-ôn, A-na, 21 Ði-sôn, Ê-xe, Ði-san. Ð l cc tộc trưởng người Khô-ri, l cc con trai ông X-ia, ở đất Ê-đôm. 22 Cc con trai ông Lô-tan l: Khô-ri v H-mam; em gi ông Lô-tan l Tim-na. 23 Ðây l cc con trai ông Sô-van: An-van, Ma-na-kht, Ê-van, Sơ-phô v Ô-nam. 24 Ðây l cc con trai ông Xp-ôn: Ai-gia v A-na. Ông A-na ny l người đã tm thấy suối nước nng trong sa mạc khi chăn lừa cho cha mnh l ông Xp-ôn. 25 Ðây l cc con ông A-na: Ði-sôn v O-ho-li-va-ma, con gi ông A-na. 26 Ðây l cc con trai ông Ði-sôn: Khem-đan, Ét-ban, Gt-ran v Cơ-ran. 27 Ðây l cc con trai ông Ê-xe: Bin-han, Da-a-van v A-can. 28 Ðây l cc con trai ông Ði-san: Út v A-ran.

 

29 Sau đây l cc tộc trưởng người Khô-ri: tộc trưởng Lô-tan, tộc trưởng Sô-van, tộc trưởng Xp-ôn, tộc trưởng A-na, 30 tộc trưởng Ði-sôn, tộc trưởng Ê-xe, tộc trưởng Ði-san. Ð l cc tộc trưởng người Khô-ri theo cc thị tộc của họ, ở đất X-ia.

 

 

 

Cc vua Ê-đôm (1 Sb 1:43 -50)

 

31 Sau đây l cc vua đã trị v đất Ê-đôm trước khi c một vua trị v con ci Ít-ra-en. 32 Vua Be-la, con ông Bơ-o, trị v Ê-đôm; thnh của vua tn l Ðin-ha-va. 33 Vua Be-la qua đời, ông Giô-vp, con ông De-rc, người thnh Bt-ra, ln kế vị. 34 Vua Giô-vp qua đời, ông Khu-sam, người gốc xứ T-man, ln kế vị. 35 Vua Khu-sam qua đời, ông Ha-đt, con ông Bơ-đt, ln kế vị. Vua ny đnh bại người Ma-đi-an trong cnh đồng Mô-p; thnh của vua tn l A-vt. 36 Vua Ha-đt qua đời, ông Xam-la, người thnh Mt-r-ca, ln kế vị. 37 Vua Xam-la qua đời, vua Sa-un, người thnh Rơ-khô-vốt Ha Na-ha ln kế vị. 38 Vua Sa-un qua đời, ông Ba-an Kha-nan, con ông Ác-bo, ln kế vị. 39 Vua Ba-an Kha-nan, con ông Ác-bo, qua đời, ông Ha-đa ln kế vị; thnh của vua tn l Pa-u, vợ vua tn l Mơ-h-tp-n, con gi ông Mt-rết, người thnh M Da-hp.

 

 

 

Lại ni về cc tộc trưởng Ê-đôm (1 Sb 1:51 -54)

 

40 Sau đây l tn cc tộc trưởng pht xuất từ ông Ê-xau, theo dng họ v địa phương của họ, theo tn của họ: tộc trưởng Tim-ma, tộc trưởng An-va, tộc trưởng Giơ-thết, 41 tộc trưởng O-ho-li-va-ma, tộc trưởng Ê-la, tộc trưởng Pi-nôn, 42 tộc trưởng Cơ-nt, tộc trưởng T-man, tộc trưởng Mp-xa, 43 tộc trưởng Mc-đi-n, tộc trưởng I-ram. Ð l cc tộc trưởng Ê-đôm, theo nơi ở của họ trong đất thuộc quyền sở hữu của họ. Chnh ông Ê-xau l cha của dân Ê-đôm.

 

C Chương 37 C

 

 

 

1 Ông Gia-cp sống trong đất m cha của ông đã tr ngụ, l đất Ca-an-an.

 

 

 

IV.- Sự Tch Ông Giu-Se

 

 

 

Ông Giu-se v cc anh

 

2 Sau đây l gia đnh ông Gia-cp. Giu-se được mười bảy tuổi th đi chăn chin d với cc anh. Khi ấy cậu cn trẻ, cậu đi với cc con trai b Bin-ha v cc con trai b Din-pa, l cc b vợ của cha cậu. Cậu mch cha tiếng đồn không hay về họ.

 

3 Ông Ít-ra-en yu Giu-se hơn tất cả cc con, v ông đã gi mới sinh được cậu, v ông may cho cậu một o chng di tay. 4 Cc anh cậu thấy cha yu cậu hơn tất cả cc anh, th sinh lng ght cậu v không thể ni năng tử tế với cậu.

 

5 Giu-se chim bao, cậu thuật lại cho cc anh, khiến họ cng ght cậu thm. 6 Cậu ni với họ: Xin nghe em kể giấc chim bao của em. 7 Em thấy chng ta đang b những b la ở giữa đồng, th b la của em vươn dậy, đứng thẳng ln, cn những b la của cc anh bao quanh v sụp xuống lạy b la của em. 8 Cc anh bảo cậu: My muốn lm vua lm cha thống trị chng tao sao? V họ cng ght cậu thm v những chim bao v những lời ni của cậu. 9 Một lần khc cậu lại chim bao v kể cho cc anh. Cậu ni: Em lại chim bao. Em thấy mặt trời, mặt trăng v mười một ngôi sao đang sụp xuống lạy em. 10 Cậu kể lại cho cha v cc anh, nhưng cha cậu mắng cậu v ni: Giấc chim bao my đã thấy l g? Tao, mẹ my v cc anh my lại phải đến sụp xuống đất lạy my sao? 11 Cc anh ghen với cậu, cn cha cậu th ghi nhớ điều ấy.

 

 

 

Ông Giu-se bị cc anh bn

 

12 Cc anh cậu đã đi chăn chin d của cha họ ở Si-khem. 13 Ông Ít-ra-en bảo Giu-se: Cc anh con đang chăn chin d ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với cc anh. Cậu thưa: Dạ, con đây! 14 Ông bảo cậu: Con hãy đi xem cc anh con c được yn lnh không, xem chin d c được yn lnh không, rồi đem tin về cho cha. Rồi ông sai cậu đi từ thung lũng Khp-rôn, v cậu đến Si-khem.

 

15 C người gặp thấy cậu đi lang thang ngoi đồng; người đ hỏi cậu rằng: Anh tm g đấy? 16 Cậu đp: Tôi đang tm cc anh tôi. Xin lm ơn chỉ cho tôi biết họ đang chăn ở đâu. 17 Người đ ni: Họ đã ln đường đi khỏi đây, v tôi c nghe họ ni: Chng ta đi Ðô-than no! Giu-se theo cc anh v tm thấy họ ở Ðô-than.

 

18 Họ thấy cậu từ xa, v trước khi cậu tới gần họ th họ lập mưu giết chết cậu. 19 Họ bảo nhau: Thằng tướng chim bao đang đến kia! 20 Bây giờ, no ta giết v nm n xuống một ci giếng. Ta sẽ ni l một th dữ đã ăn thịt n. Rồi ta sẽ thấy cc chim bao của n đi tới đâu!

 

21 Nghe thấy thế, Rưu-vn tm cch cứu em khỏi tay họ; cậu ni: Ta đừng đụng tới mạng sống n. 22 Rưu-vn bảo họ: Ðừng đổ mu! Cứ nm n xuống ci giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại n. Cậu c ý cứu em khỏi tay họ v đưa về cho cha. 23 Vậy khi Giu-se đến chỗ cc anh, th họ lột o chng của cậu, chiếc o chng di tay cậu đang mặc. 24 Họ tm lấy cậu v nm xuống ci giếng; giếng đ cạn, không c nước. 25 Rồi họ ngồi xuống dng bữa.

 

26 Giu-đa ni với cc anh em: Ta giết em v phủ lấp mu n, no c ch lợi g? 27 Thôi, ta hãy bn n cho người Ít-ma-n, nhưng đừng động tay tới n, v n l em ta, l ruột thịt của ta. Cc anh em nghe cậu.

 

28 Những li buôn người Ma-đi-an đi qua đ ko Giu-se ln khỏi giếng, rồi bn cậu cho người Ít-ma-n hai mươi đồng bạc. Những người ny đưa Giu-se sang Ai-cập. 29 Khi Rưu-vn trở lại giếng th thấy Giu-se không cn ở dưới giếng nữa. Cậu liền x o mnh ra. 30 Cậu đến ni với cc em: Thằng b không cn nữa! Cn tôi, tôi biết đi đâu bây giờ!

 

31 Họ lấy o chng của Giu-se, giết một con d đực, rồi nhng o chng vo mu. 32 Họ gửi người mang ci o chng di tay về cho cha họ v ni: Chng con đã thấy ci ny. Xin cha nhận ra xem c phải l o của con cha hay không. 33 Ông nhận ra ci o v ku ln: Áo chng của con tôi đây! Th dữ đã ăn thịt n! Giu-se đã bị x xc rồi! 34 Ông Gia-cp x o mnh ra, quấn o vải thô ngang lưng v để tang Giu-se lâu ngy. 35 Tất cả cc con trai con gi ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi; ông ni: Cha sẽ để tang m xuống với con cha ở âm phủ. V cha cậu khc thương cậu.

 

36 Người Ma-đi-an đem bn cậu tại Ai-cập cho ông Pô-ti-pha l thi gim của Pha-ra-ô v l chỉ huy thị vệ.

 

C Chương 38 C

 

 

 

Ông Giu-đa v b Ta-ma

 

1 Thời ấy, ông Giu-đa rời bỏ anh em, xuống thăm một người thnh A-đu-lam tn l Khi-ra. 2 Tại đ ông Giu-đa thấy con gi một người Ca-na-an, tn ông ny l Su-a. Ông lấy nng v ăn ở với nng. 3 Nng c thai, sinh con trai, v ông đặt tn cho n l Er. 4 Nng lại c thai, sinh con trai, v ông đặt tn cho n l Ô-nan. 5 Một lần nữa, nng lại sinh con trai, v ông đặt tn cho n l S-la. Ông đang ở Cơ-dp khi nng sinh n.

 

6 Ông Giu-đa cưới cho Er, con trai đầu lng của ông, một người vợ tn l Ta-ma. 7 Er, con đầu lng ông Giu-đa, lm mất lng Ðức Cha, nn Ðức Cha khiến cậu chết. 8 Ông Giu-đa bảo Ô-nan: Con hãy ăn ở với chị dâu con, hãy chu ton nhiệm vụ của một người em chồng, v lm cho anh con c người nối dõi. 9 Ô-nan biết rằng dng dõi sinh ra sẽ không phải l của mnh, nn khi ăn ở với chị dâu, th cậu lại cho tinh rơi xuống đất, để không cho anh cậu c người nối dõi. 10 Hnh động của cậu không đẹp lng Ðức Cha, nn Người cũng khiến cậu chết. 11 Ông Giu-đa ni với Ta-ma, con dâu ông: Con cứ ở go bn nh cha con, chờ khi S-la, con cha, lớn đã. Thật vậy, ông tự nhủ: Lỡ ra cả thằng ny nữa cũng phải chết như cc anh n! Vậy Ta-ma về ở bn nh cha mnh.

 

12 Ngy thng trôi qua, người con gi ông Su-a, l vợ ông Giu-đa, qua đời. Mãn tang vợ, ông Giu-đa, cng với bạn l ông Khi-ra, người A-đu-lam, ln Tim-na gặp cc thợ xn lông chin của ông. 13 Người ta bo cho Ta-ma hay rằng: Ny, cha chồng của chị đang ln Tim-na xn lông chin của ông ấy! 14 Nng liền bỏ o b go, lấy khăn trm ln, phủ kn mnh, rồi ngồi ở lối vo Ê-na-gim, một thnh nằm trn đường đi Tim-na. Nng lm thế v thấy rằng S-la đã lớn m người ta không cho nng lm vợ cậu.

 

15 Ông Giu-đa trông thấy nng, tưởng l một gi điếm, v nng đã che mặt. 16 Ông rẽ qua pha nng bn lề đường v ni: Cho tôi đến với cô. Ông không biết nng l con dâu ông. Nng hỏi: Ông cho em g để đến với em? 17 Ông đp: Tôi sẽ bắt một con d con trong đn gửi đến cho cô. Nng lại ni: Vậy xin ông cho em một vật lm tin, cho tới khi ông gửi đến. 18 Ông hỏi: Tôi phải cho cô vật g lm tin? Nng đp: Chiếc ấn của ông, sợi dây đeo ấn v cây gậy ông cầm ở tay. Ông đưa cho nng những thứ đ, rồi đến với nng, v nng c thai với ông. 19 Nng đứng ln, đi khỏi, bỏ khăn trm v mặc lại o b go.

 

20 Ông Giu-đa nhờ người bạn ở A-đu-lam mang d con đến, để lấy lại vật lm tin từ tay người đn b, nhưng ông ny không tm thấy nng. 21 Ông ny hỏi người địa phương: Cô điếm thần ở Ê-na-gim, vẫn ngồi trn đường, đâu rồi? Họ đã trả lời: Ở đây chẳng hề c điếm thần. 22 Ông về ni với ông Giu-đa: Tôi không tm thấy cô ta. Người địa phương cn ni l ở đấy chẳng hề c điếm thần. 23 Ông Giu-đa ni: Cô ta cứ việc giữ những thứ ấy! Miễn sao chng ta đừng bị ch cười. Tôi quả đã gửi con d con ny, cn anh lại không tm thấy cô ấy!

 

24 Khoảng ba thng sau, người ta bo cho ông Giu-đa rằng: Ta-ma, con dâu ông, đã đi lm điếm; n cn c thai v lm điếm nữa! Ông Giu-đa ni: Lôi n ra m thiu sống! 25 Khi bị lôi ra, nng nhờ người ni với cha chồng rằng: Chnh chủ những vật ny đã lm cho con c thai! Nng cn ni: Xin cha nhận ra xem chiếc ấn, sợi dây đeo ấn v cây gậy ny l của ai. 26 Ông Giu-đa nhận ra v ni: N công chnh hơn tôi. Quả thực tôi đã không cho n lm vợ S-la, con trai tôi. Rồi ông không ăn ở với nng nữa.

 

27 Ðến ngy sinh, nng sinh đôi. 28 Khi nng sinh th một đứa th tay ra, b đỡ cầm lấy tay, buộc sợi chỉ đỏ vo v ni: Ðứa ny ra trước. 29 Rồi n rụt tay vo, v đứa kia ra. B đỡ ni: Thật my đã x ro! Người ta bn đặt tn cho n l Pe-rt. 30 Sau đ, đứa trước mới ra, c sợi chỉ đỏ ở tay; người ta đặt tn cho n l De-rc.

 

 

 

C Chương 39 C

 

 

 

Thời đầu của ông Giu-se bn Ai-cập

 

1 Giu-se bị đưa xuống Ai-cập. Ông Pô-ti-pha thi gim của Pha-ra-ô v chỉ huy thị vệ, một người Ai-cập, đã mua cậu từ tay người Ít-ma-n l những người đã đưa cậu xuống đ. 2 Ðức Cha ở với Giu-se v cậu l một con người thnh công; cậu ở trong nh chủ cậu, người Ai-cập. 3 Chủ cậu thấy rằng Ðức Cha ở với cậu v mọi việc cậu lm th Ðức Cha cho thnh công. 4 Giu-se được đẹp lng chủ, cậu l người phụ t cho ông. Ông đặt cậu lm quản gia v giao ph cho cậu mọi ti sản của ông. 5 Từ khi ông đặt cậu lm quản gia coi sc mọi ti sản của ông, th v Giu-se, Ðức Cha chc phc cho nh người Ai-cập; phc lnh của Ðức Cha xuống trn mọi ti sản của ông, trong nh cũng như ngoi đồng. 6 Ti sản của ông, ông ph mặc tất cả trong tay Giu-se, v c Giu-se th ông không cn lo g cả, chỉ biết đến bữa l ăn.

 

Giu-se lại c duyn v đẹp trai.

 

 

 

Ông Giu-se bị quyến rũ

 

7 Sau cc việc đ, b vợ ông chủ để mắt tới Giu-se; b ni với cậu: Nằm với tôi đi!

 

8 Nhưng cậu từ chối v ni với b vợ ông chủ: B coi, c tôi th ông chủ tôi không cn phải lo g đến việc nh. Ti sản của ông, ông đã giao ph tất cả trong tay tôi. 9 Trong nh ny, chnh ông cũng không lớn hơn tôi, v ông không giữ lại thứ g m không trao cho tôi, trừ b ra, v b l vợ ông. Vậy sao tôi c thể lm điều c ty đnh như thế v phạm đến Thin Cha? 10 Ngy ngy b cứ ni với Giu-se, nhưng cậu không chịu nghe m nằm cạnh b để ngủ với b.

 

11 Một ngy kia, cậu vo trong nh để lm phận sự v không c gia nhân no trong nh, 12 th b nu o cậu m ni: Nằm với tôi đi! Cậu bỏ o lại trong tay b, chạy trốn v ra ngoi. 13 Khi b thấy rằng cậu đã bỏ o lại trong tay b v chạy trốn ra ngoi, 14 th b gọi người nh v ni với họ: Cc người xem đấy: người ta đã đưa về cho chng ta một tn Hp-ri để đ đởn với chng ta. Hắn đã đến với tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã lớn tiếng ku. 15 Khi nghe tôi cất tiếng ku, th hắn bỏ o lại bn cạnh tôi, chạy trốn v ra ngoi.

 

16 B để o cậu bn cạnh mnh cho đến khi ông chủ của cậu về nh. 17 B cũng dng những lời lẽ như trn v ni với ông: Tn nô lệ Hp-ri ông đã đưa về cho chng ta, đã đến với tôi để đ đởn với tôi. 18 Khi tôi cất tiếng ku, th hắn bỏ o lại bn cạnh tôi v chạy trốn ra ngoi. 19 Khi ông chủ của cậu nghe những lời b vợ ni với ông: Tn nô lệ của ông đối xử với tôi như thế đ! th ông đng đng nổi giận. 20 Ông chủ của Giu-se bắt cậu v tống vo nh t, nơi cc t nhân của nh vua bị giam giữ.

 

 

 

Ông Giu-se trong t

 

21 Nhưng c Ðức Cha ở với ông. Người tỏ lng yu thương ông v cho ông được cảm tnh của vin quản đốc nh t. 22 Vin quản đốc nh t giao ph cho Giu-se hết mọi t nhân trong nh t, v tất cả những g họ lm, đều do cậu cho lm. 23 Vin quản đốc nh t chẳng ng ngng chi đến tất cả những việc đã giao ph cho Giu-se, v Ðức Cha ở với cậu, v điều g cậu lm, th Ðức Cha cho thnh công.

 

C Chương 40 C

 

 

 

Ông Giu-se giải mộng cho cc quan của Pha-ra-ô

 

1 Sau cc việc đ, quan chước tửu v quan ngự thiện của vua Ai-cập lỗi phạm cng chủ mnh l vua Ai-cập. 2 Nh vua nổi giận với hai vin thi gim của mnh, l quan chnh chước tửu v quan chnh ngự thiện. 3 Vua cho giam họ trong nh vin chỉ huy thị vệ, trong nh t nơi Giu-se đang bị giữ. 4 Vin chỉ huy thị vệ cắt đặt Giu-se ở với họ v phục vụ họ. Họ bị giam giữ một thời gian. 5 Cả hai người, quan chước tửu v quan ngự thiện của vua Ai-cập đang bị giam giữ tại nh t, đều cng chim bao trong một đm; mỗi người c giấc chim bao ring, v mỗi giấc chim bao c một ý nghĩa khc. 6 Sng ngy ra, Giu-se đến với họ v thấy họ ủ rũ. 7 Cậu hỏi hai vin thi gim của Pha-ra-ô đang bị giam giữ tại nh của chủ cậu rằng: Tại sao hôm nay mặt my cc ông buồn bã thế? 8 Họ trả lời cậu: Chng tôi đã chim bao, m không c ai giải thch cả! Giu-se ni với họ: Giải thch chẳng phải l việc của Thin Cha sao? Nhưng xin hai ông cứ kể lại cho tôi. 9 Quan chnh chước tửu kể lại giấc chim bao của mnh cho Giu-se, ông ni: Trong giấc chim bao, tôi thấy trước mặt tôi c một cây nho, 10 trn cây nho c ba ngnh. Khi cây đâm chồi th hoa nở ra v cc chm nho chn. 11 Trong tay tôi c chn của Pha-ra-ô. Tôi hi nho, p nước đổ vo chn của Pha-ra-ô, rồi đặt chn vo lng bn tay Pha-ra-ô. 12 Giu-se ni với ông ấy: Ðây l lời giải thch giấc chim bao. Ba ngnh l ba ngy. 13 Cn ba ngy nữa, Pha-ra-ô sẽ nâng đầu ông ln. Vua sẽ phục hồi chức vụ cho ông, v ông sẽ đặt chn của Pha-ra-ô vo tay vua, như ông quen lm trước đây, khi cn l quan chước tửu của vua. 14 Nhưng nếu ông nhớ tôi đã ở với ông, th khi người ta xử tốt với ông, xin ông tỏ tnh thương đối với tôi v tâu với Pha-ra-ô về tôi, để vua đưa tôi ra khỏi nh ny. 15 Thật vậy, tôi đã bị bắt cc đưa ra khỏi đất người Hp-ri, v ngay ở đây, tôi cũng không lm g để người ta giam tôi trong hầm.

 

16 Quan chnh ngự thiện thấy Giu-se đã giải thch theo chiều hướng thuận lợi, nn ni với ông: Cả tôi nữa, trong giấc chim bao, tôi thấy ba giỏ bnh trn đầu tôi. 17 Trong giỏ trn cng, c đủ thứ bnh ngọt để cho Pha-ra-ô ăn. Chim chc rỉa những thứ đ trong ci giỏ trn đầu tôi. 18 Giu-se trả lời rằng: Ðây l lời giải thch giấc chim bao. Ba giỏ l ba ngy. 19 Cn ba ngy nữa, Pha-ra-ô sẽ nâng đầu ông ln khỏi thân ông. Vua sẽ treo ông ln cây, v chim chc sẽ rỉa thịt ông.

 

20 Sang ngy thứ ba, l ngy sinh nhật của Pha-ra-ô, vua mở tiệc thết đãi triều thần v nâng đầu quan chnh chước tửu v quan chnh ngự thiện ln giữa triều thần. 21 Vua phục hồi chức vụ cho quan chnh chước tửu, v ông đặt chn vo lng bn tay Pha-ra-ô. 22 Cn quan chnh ngự thiện, th vua treo ln, như Giu-se đã giải thch cho họ. 23 Nhưng quan chnh chước tửu không nhớ đến Giu-se, ông đã qun mất cậu.

 

C Chương 41 C

 

 

 

Cc giấc chim bao của Pha-ra-ô

 

1 Hai năm sau, Pha-ra-ô chim bao. Vua thấy mnh đang đứng trn bờ sông Nin, 2 v từ sông Nin c bảy con b ci đi ln, hnh dng đẹp đẽ v da thịt bo tốt; chng gặm cỏ trong đm sậy. 3 Rồi sau những con ấy, c bảy con b ci khc từ sông Nin đi ln, hnh dng xấu x v da thịt gầy cm, chng đứng bn cạnh những con b kia, trn bờ sông Nin. 4 Bảy con b ci hnh dng xấu x v da thịt gầy cm ăn thịt bảy con b ci hnh dng đẹp đẽ v bo tốt. Bấy giờ Pha-ra-ô tỉnh dậy.

 

5 Vua ngủ lại v chim bao một lần thứ hai; vua thấy bảy bông la đâm ln trn cng một cọng, mẩy v tốt. 6 Rồi c bảy bông la lp v nm chy v gi đông, mọc ln sau chng. 7 Bảy bông la lp nuốt chửng bảy bông la mẩy v chắc. Bấy giờ Pha-ra-ô tỉnh dậy, th thấy rằng đ l một giấc chim bao!

 

8 Sng ngy ra, tâm thần vua xao xuyến, vua vời tất cả cc ph thủy v hiền sĩ Ai-cập đến: Pha-ra-ô kể lại cho họ cc giấc chim bao của mnh, nhưng không c ai giải thch được cho vua. 9 Bấy giờ quan chnh chước tửu mới thưa Pha-ra-ô rằng: Hôm nay tôi xin nhắc lại những lầm lỗi của tôi. 10 Pha-ra-ô đã nổi giận với bề tôi mnh v cho giam tôi trong nh vin chỉ huy thị vệ, tôi v quan chnh ngự thiện. 11 Tôi v ông ấy, chng tôi chim bao trong cng một đm; chng tôi chim bao, v mỗi giấc chim bao c một ý nghĩa khc. 12 Cng ở với chng tôi c một thanh nin Hp-ri, nô lệ của vin chỉ huy thị vệ. Chng tôi đã kể lại cho anh ta, v anh ta đã giải thch cho chng tôi cc chim bao của chng tôi; anh ta giải thch chim bao của mỗi người. 13 Sự việc đã xảy ra như anh ta đã giải thch cho chng tôi: tôi th được phục hồi chức vụ, cn ông kia th bị treo cổ.

 

14 Pha-ra-ô vời ông Giu-se đến. Người ta vội đưa cậu ra khỏi hầm. Cậu cạo râu cắt tc, thay quần o v vo chầu Pha-ra-ô. 15 Pha-ra-ô ni với Giu-se: Ta đã chim bao m không ai c thể giải thch. Ta đã nghe ni rằng ngươi chỉ cần nghe kể lại chim bao l giải thch được. 16 Giu-se thưa Pha-ra-ô rằng: Không phải tôi, m l Thin Cha sẽ cho câu trả lời đem lại bnh an cho Pha-ra-ô.

 

17 Pha-ra-ô ni với Giu-se: Trong chim bao của ta, ta thấy mnh đang đứng trn bờ sông Nin. 18 Từ sông c bảy con b ci đi ln, da thịt bo tốt, thân hnh đẹp đẽ; chng gặm cỏ trong đm sậy. 19 Rồi sau những con ấy, c bảy con b ci khc đi ln, gầy guộc, thân hnh rất xấu x, da thịt ốm nhom; ta chưa thấy b no xấu như chng trong ton cõi Ai-cập. 20 Cc con b ci ốm nhom v xấu x ăn thịt bảy con b ci trước, những con bo tốt. 21 Cc con bo tốt vo bụng cc con ốm nhom, m người ta không biết rằng chng đã vo bụng cc con ốm nhom, v hnh dng cc con ny vẫn xấu x như trước. Bấy giờ ta tỉnh dậy. 22 Ta lại thấy trong chim bao của ta c bảy bông la đâm ln trn cng một cọng, chắc v tốt. 23 Rồi c bảy bông la đẹt, lp v nm chy v gi đông, mọc ln sau chng. 24 Bảy bông la lp nuốt chửng bảy bông la tốt. Ta đã ni cho cc ph thuỷ, nhưng không ai c thể cắt nghĩa cho ta.

 

25 Giu-se thưa Pha-ra-ô: Giấc chim bao của Pha-ra-ô chỉ l một. Ðiều Thin Cha sắp lm th Người đã bo cho Pha-ra-ô biết. 26 Bảy con b ci tốt l bảy năm, bảy bông la tốt l bảy năm: đ l một chim bao duy nhất. 27 Bảy con b ci ốm nhom v xấu x đi ln sau chng l bảy năm, v bảy bông la ci v nm chy v gi đông l bảy năm đi km. 28 Ð l điều tôi đã thưa với Pha-ra-ô: Ðiều Thin Cha sắp lm th Người đã cho Pha-ra-ô thấy. 29 Sắp tới l bảy năm rất sung tc trong ton cõi Ai-cập. 30 Tiếp sau những năm đ l bảy năm đi km; trong xứ Ai-cập người ta sẽ qun đi tất cả sự sung tc, v nạn đi sẽ lm cho xứ kiệt quệ. 31 Trong xứ người ta sẽ không cn biết sự sung tc l g, do nạn đi tiếp theo đ, một nạn đi trầm trọng. 32 Giấc chim bao của Pha-ra-ô được lặp lại hai lần, nghĩa l sự việc đã được Thin Cha quyết định v Thin Cha sẽ mau thực hiện.

 

33 Vậy bây giờ xin Pha-ra-ô xem c người no thông minh v khôn ngoan, th đặt người ấy cai quản xứ Ai-cập. 34 Xin Pha-ra-ô hnh động v đặt những quản đốc lo việc trong xứ, v vua sẽ đnh thuế một phần năm trn thc la xứ Ai-cập trong bảy năm sung tc. 35 Họ sẽ thu mọi lương thực của những năm được ma sắp tới ny. Họ sẽ chất chứa la m lm lương thực trong cc thnh, v sẽ giữ lại, để Pha-ra-ô tuỳ quyền sử dụng. 36 Số lương thực ấy sẽ l dự trữ trong xứ, phng bảy năm đi km sẽ xảy đến trong xứ Ai-cập, v xứ sẽ không bị huỷ diệt v nạn đi.

 

 

 

Ông Giu-se lm quan

 

37 Lời đ vừa lng Pha-ra-ô v triều thần. 38 Vua ni với triều thần: Chng ta tm đâu được một người như người ny, một người c Thần Kh Thin Cha? 39 Pha-ra-ô ni với ông Giu-se: Sau khi Thin Cha đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh v khôn ngoan như ông. 40 Ông sẽ l tể tướng triều đnh của ta, ton thể dân ta sẽ phục tng mệnh lệnh của ông; ta lớn hơn ông chỉ v ngai vua m thôi. 41 Pha-ra-ô ni với ông Giu-se: Coi đây, ta đặt ông cai quản ton cõi Ai-cập. 42 Pha-ra-ô rt nhẫn ra khỏi tay mnh v xỏ vo tay ông Giu-se, mặc cho ông y phục vải gai mịn, v đeo vo cổ ông chiếc vng vng. 43 Vua cho ông ln xa gi thứ hai của vua, v người ta hô trước mặt ông: Quỳ xuống! Như vậy, vua đặt ông cai quản ton cõi Ai-cập.

 

44 Pha-ra-ô ni với ông Giu-se: Ta l Pha-ra-ô. Không c lệnh của ông, không ai được cử động tay chân trong ton cõi Ai-cập. 45 Pha-ra-ô đặt tn cho ông Giu-se l Xp-nt Pa-n-c v gả cô Át-nt cho ông, cô l con gi ông Pô-ti Ph-ra, tư tế thnh Ôn. Ông Giu-se đi kinh lý xứ Ai-cập.

 

46 Ông Giu-se được ba mươi tuổi khi ra trnh diện Pha-ra-ô, vua Ai-cập. Ông co biệt Pha-ra-ô v rảo qua khắp xứ Ai-cập. 47 Trong bảy năm sung tc, đất đã sinh ra ma mng dư dật. 48 Ông thu tất cả lương thực của bảy năm lin tiếp trong xứ Ai-cập v chứa trong cc thnh; ông chứa trong mỗi thnh lương thực sản xuất trong đồng ruộng chung quanh thnh đ. 49 Ông Giu-se chất chứa la m rất nhiều, như ct biển, đến mức ông thôi không đong lường nữa, v không thể đong lường được.

 

C Chương 42 C

 

 

 

Ông Giu-se gặp cc anh lần đầu tin

 

1 Ông Gia-cp thấy bn Ai-cập c la bn, liền ni với cc con trai: Sao cc con cứ ngồi nhn nhau? 2 Rồi ông ni: Cha nghe ni bn Ai-cập c la bn; cc con hãy xuống đ mua la về, để chng ta sống chứ không phải chết. 3 Mười người anh ông Giu-se bn xuống mua la m ở Ai-cập. 4 Nhưng Ben-gia-min, em của ông Giu-se, th ông Gia-cp không sai đi với cc anh, v ông ni: Lỡ ra n gặp tai hoạ.

 

5 Giữa đm người đến mua la, cũng c mặt cc con ông Ít-ra-en, v đất Ca-na-an bị đi km. 6 Ông Giu-se bấy giờ c ton quyền trong xứ, v ông bn la cho ton dân trong xứ. Cc anh ông Giu-se đến v ci sấp mặt xuống đất lạy ông. 7 Vừa nhn thấy cc anh mnh, ông Giu-se nhận ra họ, nhưng lm như người xa lạ đối với họ, v ni với họ cch cứng cỏi. Ông hỏi họ: Cc người từ đâu đến? Họ đp: Thưa từ đất Ca-na-an, để mua lương thực.

 

8 Ông Giu-se nhận ra cc anh, nhưng họ không nhận ra ông. 9 Ông Giu-se nhớ lại những giấc chim bao của ông lin quan đến họ, nn ni với họ: Cc người l bọn do thm. Cc người đến để d xt những chỗ sơ hở của xứ ny. 10 Họ ni: Thưa ngi, không phải đâu! Cc tôi tớ ngi đến để mua lương thực. 11 Chng tôi đều l con cng một cha, chng tôi l người lương thiện; cc tôi tớ ngi không phải l bọn do thm. 12 Ông ni với họ: Không! Cc người đến để d xt những chỗ sơ hở của xứ ny. 13 Họ ni: Cc tôi tớ ngi l mười hai anh em, chng tôi l con cng một cha, ở đất Ca-na-an. Ðứa t hiện đang ở với cha chng tôi, cn một đứa th không cn nữa. 14 Ông Giu-se bảo họ: Ðng như ta đã ni với cc người: cc người l bọn do thm! 15 Ta sẽ thử thch cc người như thế ny: Ta lấy mạng sống Pha-ra-ô m thề rằng: cc người sẽ không được ra khỏi đây, trước khi đứa em t của cc người đến. 16 Hãy cho một anh em về tm đứa em, cn cc người th phải ở t. Ta sẽ thử xem lời cc người ni c đng sự thật hay không. Bằng không, ta lấy mạng sống Pha-ra-ô m thề rằng: cc người l bọn do thm. 17 Rồi ông giam giữ họ ba ngy.

 

18 Ðến ngy thứ ba, ông Giu-se bảo họ: Cc người muốn sống th hãy lm thế ny, v ta knh sợ Thin Cha. 19 Nếu cc người l những kẻ lương thiện, th một anh em cứ phải chịu giam trong nh t ny, cn cc người khc th hãy ra đi, đem la về cho gia đnh khỏi đi. 20 Rồi cc người hãy đem đứa em t đến cho ta. Bấy giờ sẽ rõ l cc người ni đng, v cc người sẽ không phải chết. Họ đã lm như vậy. 21 Họ bảo nhau: Than ôi! Chng ta c lỗi với em chng ta: chng ta đã thấy n phải ngặt ngho. N đã năn nỉ chng ta, nhưng chng ta chẳng nghe. Chnh v thế m chng ta gặp cảnh ngặt ngho ny. 22 Ông Rưu-vn trả lời họ rằng: Tôi đã chẳng bảo cc ch thế ny sao: Ðừng phạm tội hại đến thằng b! nhưng cc ch đã không chịu nghe. Bây giờ th phải đền nợ mu n! 23 Họ không biết rằng ông Giu-se hiểu được, v giữa ông v họ c người phin dịch. 24 Bấy giờ ông lnh ra chỗ khc m khc, sau đ mới trở lại ni chuyện với họ. Trong số họ, ông bắt ông Si-m-ôn v cho tri trước mặt họ.

 

 

 

Cc con ông Gia-cp trở về xứ Ca-na-an

 

25 Rồi ông Giu-se truyền đổ đầy la m vo bao bị của họ, v truyền trả lại bạc: của ai th để vo bao người ấy, đồng thời cho họ lương thực ăn đường. Ông đã xử sự với họ như thế. 26 Họ chất la của mnh ln lưng lừa v đi khỏi đ. 27 Tại nơi họ dừng lại nghỉ đm, một người trong bọn họ mở bao của mnh để cho lừa ăn, th thấy bạc của mnh: bạc ấy ở miệng bao la m. 28 Người ấy ni với anh em mnh: Người ta đã trả lại bạc của tôi! N ở trong bao la m của tôi đây ny! Họ hết hồn hết va, kinh hong ni với nhau: Thin Cha lm g cho chng ta thế ny!

 

29 Khi trở về với ông Gia-cp, cha họ, ở đất Ca-na-an, họ thuật lại cho ông mọi việc đã xảy đến với họ; họ ni: 30 Ông cha xứ ấy đã ăn ni với chng con cch cứng cỏi, v coi chng con l bọn người đến do thm xứ ấy. 31 Chng con ni với ông ta: Chng tôi l người lương thiện, không phải l bọn do thm. 32 Chng tôi l mười hai anh em, con cng một cha. Một đứa không cn nữa, đứa t th hiện đang ở với cha chng tôi tại đất Ca-na-an. 33 Nhưng ông cha xứ ấy bảo chng con: Căn cứ vo điều ny, ta sẽ biết cc người l những kẻ lương thiện: cc người hãy để một anh em ở lại với ta, hãy lãnh phần lương thực cứu đi cho gia đnh v ra đi. 34 Cc người hãy đem đứa em t đến cho ta; như vậy ta sẽ biết cc người không phải l bọn do thm, nhưng l người lương thiện. Ta sẽ trả lại người anh em kia, v cc người sẽ c thể đi lại mua bn trong xứ.

 

35 Khi họ đổ bao ra, th mỗi người thấy trong bao c ti bạc của mnh. Thấy những ti bạc, họ v cha họ pht sợ. 36 Ông Gia-cp, cha họ, bảo: Chng my cướp con tao! Giu-se không cn nữa, Si-m-ôn không cn nữa, m Ben-gia-min, chng my cũng muốn bắt đem đi! Mọi chuyện đổ ln đầu tao! 37 Ông Rưu-vn ni với cha: Cha cứ giết hai đứa con trai của con đi, nếu con không đưa em về cho cha! Cha cứ giao em cho con, v chnh con sẽ đem n về cho cha. 38 Nhưng ông đp: Con tao sẽ không xuống đ với chng my, v anh n đã chết, chỉ cn lại một mnh n thôi. N m gặp tai hoạ trong chuyến đi chng my sắp thực hiện, th chng my sẽ lm cho kẻ bạc đầu ny phải buồn sầu m xuống âm phủ.

 

Cc con ông Giu-se

 

50 Ông Giu-se được hai con trai sinh ra trước năm đi; đ l hai người con m b Át-nt, con gi ông Pô-ti Ph-ra, tư tế thnh Ôn, đã sinh cho ông. 51 Ông Giu-se đặt tn cho con đầu lng l Mơ-na-se, ông ni: V Thin Cha đã lm cho tôi qun đi mọi gian khổ của tôi v tất cả nh cha tôi. 52 Ông đặt tn cho con thứ hai l Ép-ra-im, ông ni: V Thin Cha đã cho tôi sinh sôi nảy nở trong xứ tôi phải chịu khổ cực.

 

53 Khi bảy năm sung tc tại xứ Ai-cập chấm dứt, 54 th bảy năm đi km bắt đầu, như ông Giu-se đã ni. Mọi xứ khc đều bị đi km, nhưng trong ton xứ Ai-cập th c bnh ăn. 55 Rồi ton xứ Ai-cập bị đi v dân chng ku ln Pha-ra-ô xin bnh ăn. Pha-ra-ô ni với mọi người Ai-cập: Cứ đến với ông Giu-se; ông bảo g, cc ngươi hãy lm theo. 56 Khắp nơi trong xứ bị đi km. Ông Giu-se mở hết cc kho la m v bn cho người Ai-cập. Nạn đi honh hnh trong đất Ai-cập. 57 Từ mọi xứ, người ta đến Ai-cập để mua la m của ông Giu-se, v nạn đi honh hnh trn khắp mặt đất.

 

C Chương 43 C

 

 

 

Cc con ông Gia-cp đem Ben-gia-min đi theo

 

1 Nạn đi trong xứ trở nn trầm trọng. 2 Khi họ ăn hết la đưa từ Ai-cập về, th cha họ bảo: Hãy trở lại mua t lương thực về. 3 Ông Giu-đa thưa với cha: Ông ấy đã tuyn bố rõ với chng con: Cc người sẽ không được gặp mặt ta, nếu em cc người không cng đến với cc người. 4 Nếu cha sai em đi với chng con, th chng con mới xuống mua lương thực cho cha được; 5 cn nếu cha không sai n đi, th chng con sẽ không xuống, v ông ấy đã bảo chng con: Cc người sẽ không được gặp mặt ta, nếu em cc người không cng đến với cc người. 6 Ông Ít-ra-en ni: Sao cc con lại lm hại cha m đi khai với ông ấy rằng cc con cn một đứa em? 7 Họ trả lời: Ông ấy hỏi đi hỏi lại về chng con v họ hng chng con; ông ấy ni: Cha cc người cn sống không? Cc người c em không? Chng con cứ theo cc câu hỏi ấy m khai với ông ta. C ngờ đâu l ông ấy sẽ bảo chng con: Ðưa em cc người xuống đây! 8 Ông Giu-đa thưa với ông Ít-ra-en, cha mnh: Xin cha sai thằng b đi với con; chng con sẽ chỗi dậy ln đường, v chng ta sẽ sống chứ không chết cả đm, cha cũng như chng con v lũ trẻ. 9 Chnh con xin bảo lãnh cho n; cha cứ bắt con chịu trch nhiệm; nếu con không đưa n về cho cha v đặt n trước mặt cha, th con sẽ đắc tội với cha suốt đời. 10 Giả như không chần chừ thế ny, th bây giờ chng con đã đi được hai chuyến rồi!

 

11 Ông Ít-ra-en, cha họ, bảo: Nếu vậy th cc con cứ lm thế ny: hãy đem trong bao bị một số đặc sản địa phương v đưa xuống lm qu cho ông ấy: t nhũ hương, t mật ong, nhựa thơm v mộc dược, đo lạc v hạnh nhân. 12 Hãy đem theo số bạc gấp đôi, v chng con phải giao lại số bạc m c khi v lầm lẫn người ta đã đặt lại vo miệng bao. 13 Hãy đưa em cc con đi theo v ln đường trở lại với ông ấy. 14 Xin Thin Cha ton năng lm cho ông ấy chạnh lng thương cc con, m để cho người anh em kia v Ben-gia-min cng về với cc con. Cn cha, nếu phải mất con, th cha đnh chịu mất vậy!

 

 

 

Cuộc gặp gỡ tại nh ông Giu-se

 

15 Những người ny lấy những mn qu đ, mang theo số bạc gấp đôi, v đem Ben-gia-min theo. Họ đứng ln, xuống Ai-cập v vo trnh diện ông Giu-se. 16 Khi ông Giu-se thấy Ben-gia-min cng đến với họ, th ni với người quản gia của ông: Anh đưa những người ny về nh, giết một con vật, v lm cc mn ăn, v những người ny sẽ dng bữa với tôi trưa nay. 17 Người ny lm như ông Giu-se truyền, ông ta đưa họ về nh ông Giu-se.

 

18 Họ sợ hãi khi bị đưa về nh ông Giu-se, họ ni: Chng ta bị đưa đi v chuyện số bạc đã được trả lại trong bao la của chng ta lần trước. Người ta sắp xông tới, nhảy bổ vo chng ta, bắt chng ta lm nô lệ, v lấy lừa của chng ta. 19 Họ lại gần người quản gia của ông Giu-se v ni với ông ở lối vo nh: 20 Thưa ngi, xin x lỗi, lần trước chng tôi đã xuống mua lương thực. 21 Nhưng khi chng tôi tới nơi dừng lại nghỉ đm v mở cc bao la của chng tôi, th mỗi người thấy số bạc của mnh ở miệng bao la của mnh, chnh số bạc chng tôi đã cân; chng tôi lại đem đến đây. 22 Chng tôi cũng đem theo số bạc khc xuống để mua lương thực. Chng tôi không biết ai đã để số bạc của chng tôi vo bao la chng tôi. 23 Người quản gia ni: Cc ông cứ an tâm, đừng sợ. Chnh Thin Cha của cc ông, Thin Cha của cha cc ông, đã đặt cho cc ông một kho tng trong cc bao la của cc ông. Số bạc của cc ông đã đến tay tôi rồi. Sau đ ông dẫn ông Si-m-ôn ra cho họ.

 

24 Ông đưa họ vo nh ông Giu-se, đem nước cho họ rửa chân v lấy cỏ cho lừa của họ ăn. 25 Họ by qu ra, trong khi chờ ông Giu-se về vo buổi trưa, v họ nghe rằng họ sẽ dng bữa ở đ.

 

26 Khi ông Giu-se vo nh, họ dâng ông qu họ đã mang theo vo nh đ, v sụp xuống đất lạy ông. 27 Ông vấn an họ v ni: Cc người đã ni đến cha gi của cc người, ông cụ c được bnh an không? Ông cụ cn sống không? 28 Họ đp: Tôi tớ ngi, l cha của chng tôi, vẫn được bnh an, người vẫn cn sống. Rồi họ quỳ sụp xuống lạy. 29 Ngước mắt ln, ông thấy Ben-gia-min, người em cng mẹ với ông, ông liền hỏi: Ðây l đứa em t m cc người đã ni với ta, c phải không?, đoạn ông ni: Con ơi, xin Thin Cha đoi thương con. 30 Trông thấy em, ông xc động nghẹn ngo, rồi đi vội vo phng ring m khc. 31 Sau đ, ông rửa mặt v đi ra; ông cầm lng m ni: Dọn bữa ln! 32 Người ta dọn ring cho ông, ring cho họ v ring cho những người Ai-cập cng ăn với ông, v người Ai-cập không thể dng bữa với người Hp-ri: đ l điều gh tởm đối với người Ai-cập. 33 Cc anh em ngồi đối diện với ông, anh cả ngồi vo chỗ anh cả, em t ngồi vo chỗ em t, v họ nhn nhau kinh ngạc. 34 Ông truyền đem cho họ những phần thức ăn dọn trước mặt ông, nhưng phần của Ben-gia-min th nhiều gấp năm phần của tất cả những người khc. Họ cng với ông ăn uống say sưa.

 

C Chương 44 C

 

 

 

Chn bạc của ông Giu-se trong bao của ông Ben-gia-min

 

1 Ông Giu-se truyền cho người quản gia của ông: Anh hãy đổ đầy bao la của mấy người ny; họ mang được bao nhiu th đổ cho họ bấy nhiu, rồi bạc của người no th đặt vo miệng bao của người ấy. 2 Chn của tôi ci chn bạc, th anh đặt vo miệng bao la của đứa t, cng với số bạc mua la của n. Người quản gia lm như lời ông dặn.

 

3 Khi trời sng, người ta để cho cc anh em ra đi, cng với lừa của họ. 4 Họ vừa ra khỏi thnh, chưa được bao xa, th ông Giu-se bảo người quản gia của ông: Ðứng ln! hãy rượt theo những người kia, v khi đuổi kịp th bảo họ: Sao cc ông lại lấy on đền ơn? 5 Ð chẳng phải l đồ vật chủ tôi dng để uống v để bi ton sao? Cc ông lm như vậy l xấu!

 

6 Người ấy đuổi kịp họ v ni với họ những lời trn. 7 Họ đp: Sao ngi lại ni những lời lẽ như vậy? Không đời no cc tôi tớ ngi lại lm một chuyện như thế! 8 Ngi coi: số bạc chng tôi đã tm thấy ở miệng cc bao la của chng tôi, chng tôi đã đem từ đất Ca-na-an đến trả lại cho ngi. Lm sao chng tôi lại c thể lấy trộm bạc hay vng trong nh ông chủ ngi được? 9 Hễ tm thấy đồ vật đ nơi ai, th người ấy phải chết; cn chng tôi sẽ lm nô lệ cho ngi. 10 Người quản gia ni: Thôi được, cứ như lời cc ông. Hễ tm thấy đồ vật đ nơi ai, th người ấy phải lm nô lệ cho tôi cn cc ông sẽ vô can. 11 Ai nấy vội vng hạ bao la của mnh xuống đất, rồi mở bao ra. 12 Người quản gia lục sot, bắt đầu từ người anh cả v kết thc nơi người em t. Ci chn được tm thấy trong bao la của Ben-gia-min. 13 Họ x o mnh ra, rồi mỗi người chất đồ ln lưng lừa của mnh v trở về thnh.

 

14 Khi ông Giu-đa v cc anh em vo nh ông Giu-se, th ông cn đang ở đ, v họ ci rạp xuống đất, trước mặt ông. 15 Ông Giu-se ni với họ: Cc người lm g vậy? Cc người không biết rằng một người như ta phải c ti bi ton sao? 16 Ông Giu-đa ni: Chng tôi biết thưa g với ngi, ni năng lm sao, tự biện hộ thế no? Thin Cha đã phơi by tội của cc tôi tớ ngi ra. Chng tôi xin lm nô lệ cho ngi, cả chng tôi lẫn người bị tm thấy đang giữ ci chn. 17 Ông Giu-se ni: Không đời no ta lm điều ấy! Người bị tm thấy đang giữ ci chn, th sẽ phải lm nô lệ cho ta, cn cc người th cứ về bnh an với cha cc người.

 

 

 

Ông Giu-đa can thiệp

 

18 Bấy giờ, ông Giu-đa lại gần ông v ni: Thưa ngi, xin x lỗi. Xin cho tôi tớ ngi được ni một lời thấu đến tai ngi. Xin ngi đừng trt cơn thịnh nộ xuống tôi tớ ngi: quả thật, ngi ngang hng với Pha-ra-ô. 19 Ngi đã hỏi cc tôi tớ ngi rằng: Cc người cn cha hay anh em no không? 20 Chng tôi đã thưa với ngi: Chng tôi c cha gi v một đứa em t, sinh ra lc người đã gi; thằng anh cng mẹ với n đã chết, chỉ cn lại mnh n, nn người thương n. 21 Ngi đã bảo cc tôi tớ ngi: Cc người đưa n xuống cho ta, để ta nhn thấy n tận mắt. 22 Chng tôi đã thưa với ngi: Thằng b không thể rời cha, nếu n rời cha, th người sẽ chết mất! 23 Nhưng ngi đã bảo cc tôi tớ ngi: Nếu em t cc người không cng xuống với cc người, th cc người sẽ không được gặp mặt ta nữa. 24 Vậy khi chng tôi về với tôi tớ ngi, l cha của tôi, th chng tôi đã ni lại với người những lời của ngi. 25 Cha chng tôi bảo: Hãy trở lại mua t lương thực về. 26 Chng tôi trả lời: Chng con không thể xuống đ được. Nếu c em t cng đi với chng con, th chng con mới xuống; v chng con không thể gặp mặt ông ấy, nếu em t không cng đi với chng con. 27 Tôi tớ ngi, l cha của tôi, ni với chng tôi: Cc con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. 28 Một đứa đã la cha, v cha đã ni: Ðng l n đã bị x xc, v cho đến nay cha chẳng được nhn lại n. 29 Nếu cc con đem cả đứa ny đi xa cha, v n gặp tai hoạ, th cc con sẽ lm cho kẻ bạc đầu ny phải đau khổ m xuống âm phủ. 30 Vậy bây giờ nếu tôi về với tôi tớ ngi, l cha của tôi, m không c thằng b cng về với chng tôi, bởi v người chỉ sống khi n sống, 31 th khi thấy l không c thằng b, người sẽ chết mất. Cc tôi tớ ngi sẽ lm cho kẻ bạc đầu, l tôi tớ ngi v l cha của chng tôi, phải buồn sầu m xuống âm phủ. 32 Trước mặt cha tôi, tôi tớ ngi đã bảo lãnh cho thằng b v ni: Nếu con không đưa n về cho cha, th con sẽ đắc tội với cha suốt đời. 33 Vậy bây giờ, tôi tớ ngi xin ở lại lm nô lệ ngi thế cho thằng b, cn thằng b th xin cho về với cc anh n. 34 Thật vậy, tôi về với cha tôi thế no được, nếu thằng b không cng đi với tôi? Tôi không thể no chứng kiến tai hoạ sẽ ging xuống cha tôi!

 

C Chương 45 C

 

 

 

Ông Giu-se tỏ cho anh em nhận ra mnh

 

1 Ông Giu-se không thể cầm lng trước mặt tất cả những người đứng bn ông, nn ông ku ln: Bảo mọi người ra khỏi đây! Khi không cn người no ở với ông, ông Giu-se mới tỏ cho anh em nhận ra mnh. 2 Ông o ln khc v người Ai-cập nghe được, triều đnh Pha-ra-ô cũng nghe thấy.

 

3 Ông Giu-se ni với anh em: Tôi l Giu-se đây! Cha tôi cn sống không? Nhưng anh em không thể trả lời: thấy mnh đối diện với ông, họ bng hong. 4 Ông Giu-se ni với anh em: Hãy lại gần tôi. Họ lại gần. Ông ni: Tôi l Giu-se, đứa em m cc anh đã bn sang Ai-cập. 5 Nhưng bây giờ, cc anh đừng buồn phiền, đừng hối hận v đã bn tôi sang đây: chnh l để duy tr sự sống m Thin Cha đã gửi tôi đi trước anh em. 6 Thật vậy, đây l năm thứ hai c nạn đi trong xứ, v sẽ cn năm năm nữa không cy không gặt. 7 Thin Cha đã gửi tôi đi trước anh em, để giữ cho anh em một số người sống st trong xứ, v để cứu sống anh em, nhằm thực hiện cuộc giải thot vĩ đại. 8 Vậy không phải cc anh đã gửi tôi đến đây, nhưng l Thin Cha. Người đã đặt tôi lm cha của Pha-ra-ô, lm cha tất cả triều đnh, v lm tể tướng trn khắp cõi Ai-cập.

 

9 Anh em hãy mau về với cha tôi v thưa người rằng: Con trai cha l Giu-se ni thế ny: Thin Cha đã đặt con lm cha ton cõi Ai-cập; xin cha xuống đây với con, đừng tr hoãn. 10 Cha sẽ ở đất Gô-sen v sẽ ở gần con, cha v cc con chu, chin b v tất cả những g cha c. 11 Tại đ con sẽ cấp dưỡng cho cha, để cha khỏi bị thiếu thốn, cha, gia đnh cha v mọi người thuộc về cha, v cn năm năm đi km nữa. 12 Cc anh v em tôi l Ben-gia-min cũng thấy tận mắt l chnh tôi đang mở miệng ni với anh em. 13 Cc anh hãy kể lại cho cha tôi biết tất cả vinh hoa của tôi ở Ai-cập, v tất cả những g cc anh đã thấy; rồi mau đưa cha xuống đây.

 

14 Bấy giờ, ông b cổ Ben-gia-min, em ông, m khc; Ben-gia-min cũng gục vo cổ ông m khc. 15 Rồi ông hôn tất cả cc anh v ôm họ m khc, sau đ anh em ông ni chuyện với ông.

 

 

 

Pha-ra-ô mời gia đnh ông Gia-cp sang Ai-cập

 

16 Tiếng đồn lan ra trong triều đnh Pha-ra-ô rằng: Anh em ông Giu-se đã đến! Ðiều đ lm hi lng Pha-ra-ô cũng như triều thần. 17 Pha-ra-ô ni với ông Giu-se: Ông hãy ni với anh em ông: Cc ông lm thế ny: Hãy chất đồ ln lưng sc vật của cc ông v đi về đất Ca-na-an. 18 Hãy đn cha cc ông v gia đnh cc ông đến với ta. Ta sẽ cho cc ông ci g tốt nhất trong xứ Ai-cập, v cc ông sẽ được hưởng mu mỡ của xứ ny. 19 Cn ông, hãy chuyển lệnh ny cho họ: Cc ông lm thế ny: Hãy đem xe từ Ai-cập về chở đn b con trẻ của cc ông, rước cha cc ông, v đến đây. 20 Cc ông đừng luyến tiếc những đồ đạc cc ông bỏ lại, bởi v những g tốt nhất của ton xứ Ai-cập sẽ thuộc về cc ông.

 

 

 

Anh em ông Giu-se trở về đất Ca-na-an

 

21 Cc con trai ông Ít-ra-en đã lm như thế. Theo lệnh Pha-ra-ô, ông Giu-se đã cấp cho họ những chiếc xe; ông cũng cho họ lương thực ăn đường. 22 Ông tặng mỗi người một bộ quần o, cn Ben-gia-min th ông tặng ba trăm đồng tiền bạc v năm bộ quần o. 23 Cũng vậy, ông gửi cho cha ông mười con lừa chở những thứ tốt nhất của Ai-cập, v mười con lừa ci chở la m, bnh v lương thực để cha dng khi đi đường. 24 Rồi ông tiễn anh em đi v họ ln đường; ông bảo họ: Ðừng cãi cọ dọc đường.

 

25 Họ từ Ai-cập ln v về với ông Gia-cp, cha họ, ở đất Ca-na-an. 26 Họ bo cho ông: Giu-se cn sống, v hiện lm tể tướng trn khắp cõi Ai-cập! Nhưng lng ông không hề xc động, v ông không tin họ. 27 Khi họ thưa lại với ông tất cả những lời ông Giu-se đã ni với họ, v ông thấy xe cộ ông Giu-se đã cho về rước ông, th tâm thần ông Gia-cp, cha họ, mới hồi sinh. 28 Ông Ít-ra-en ni: Thế l đủ! Giu-se, con cha, vẫn cn sống! Cha sẽ đi để nhn thấy n trước khi chết!

 

C Chương 46 C

 

 

 

Ông Gia-cp ln đường đi Ai-cập

 

1 Ông Ít-ra-en ln đường, đem theo tất cả những g ông c. Ông đến Bơ-e Se-va v ông dâng những lễ tế ln Thin Cha của cha ông l I-xa-c. 2 Thin Cha phn với ông Ít-ra-en trong thị kiến ban đm, Người phn: Gia-cp! Gia-cp! Ông thưa: Dạ, con đây! 3 Người phn: Ta l En, Thin Cha của cha ngươi. Ðừng sợ xuống Ai-cập, v ở đ Ta sẽ lm cho ngươi thnh một dân lớn. 4 Chnh Ta sẽ xuống Ai-cập với ngươi v chnh Ta cũng sẽ đưa ngươi ln. Giu-se sẽ vuốt mắt cho ngươi. 5 Ông Gia-cp rời Bơ-e Se-va. Cc con trai ông Ít-ra-en đã chở ông Gia-cp, cha họ, v đn b con trẻ của họ trn những chiếc xe Pha-ra-ô đã gửi đến để rước ông đi.

 

6 Họ đem theo cc đn vật của họ v cc ti sản họ đã gây được ở đất Ca-na-an, v họ đến Ai-cập, ông Gia-cp v tất cả dng dõi ông cng với ông: 7 cc con trai, chu nội trai, con gi, chu nội gi của ông. Ông đưa tất cả dng dõi ông vo Ai-cập với ông.

 

 

 

Gia đnh ông Gia-cp

 

8 Sau đây l tn con ci Ít-ra-en đã đến Ai-cập: Ông Gia-cp v cc con trai ông. Con đầu lng của ông Gia-cp: Rưu-vn. 9 Cc con trai ông Rưu-vn: Kha-nốc, Pa-lu, Kht-rôn, Cc-mi. 10 Cc con trai ông Si-m-ôn: Giơ-mu-n, Gia-min, Ô-ht, Gia-khin, Xô-pha, Sa-un, con của người đn b Ca-na-an. 11 Cc con trai ông L-vi: Ghc-sôn, Cơ-ht, Mơ-ra-ri. 12 Cc con trai ông Giu-đa: E, Ô-nan, S-la, Pe-rt, De-rc. E v Ô-nan đã chết ở đất Ca-na-an. Cc con trai ông Pe-rt l Kht-rôn v Kha-mun. 13 Cc con trai ông Ít-xa-kha: Tô-la, Pu-va, Giốp, Sim-rôn. 14 Cc con trai ông Dơ-vu-lun: Xe-rt, Ê-lôn, Gic-lơ-n. 15 Ð l cc con trai m b L-a đã sinh ra cho ông Gia-cp tại Pt-đan A-ram, cộng thm cô Ði-na, con gi ông. Con trai con gi ông, tổng cộng l ba mươi ba người.

 

16 Cc con trai ông Gt: Xp-giôn, Khc-ghi, Su-ni, Ét-bôn, Ê-ri, A-rô-đi, Ác--li. 17 Cc con trai ông A-se: Gim-na, Gt-va, Gt-vi, Bơ-ri-a, v em gi họ l Xe-rc. Cc con trai ông Bơ-ri-a: Khe-ve, Man-ki-n. 18 Ð l cc con trai b Din-pa, người m ông La-ban đã cho b L-a, con gi ông. B đã sinh cho ông Gia-cp những người ấy: mười su người.

 

19 Cc con trai b Ra-khen, vợ ông Gia-cp: Giu-se v Ben-gia-min. 20 Ở xứ Ai-cập, ông Giu-se c thm Mơ-na-se v Ép-ra-im, m b Át-nt, con gi ông Pô-ti Ph-ra, tư tế thnh Ôn, đã sinh cho ông. 21 Cc con trai ông Ben-gia-min: Be-la, Be-khe, Át-bn, Gh-ra, Na-a-man, Ê-khi, Rốt, Mp-pim, Khp-pim, Ác-đơ. 22 Ð l cc con trai m b Ra-khen đã sinh cho ông Gia-cp, tổng cộng l mười bốn người.

 

23 Con trai ông Ðan: Khu-sim. 24 Cc con trai ông Np-ta-li: Gic-xơ-n, Gu-ni, Gi-xe, Si-lm. 25 Ð l cc con trai b Bin-ha, người m ông La-ban đã cho b Ra-khen, con gi ông. B đã sinh cho ông Gia-cp những người ấy: tổng cộng l bảy người.

 

26 Tất cả những người thuộc về ông Gia-cp, tức l dng giống của ông, đã đến Ai-cập, không kể cc con dâu ông Gia-cp, tổng cộng l su mươi su người. 27 Con trai ông Giu-se sinh được tại Ai-cập: hai người. Những người thuộc gia đnh ông Gia-cp đã đến Ai-cập: tổng cộng l bảy mươi người.

 

 

 

Ông Giu-se đn tiếp cha

 

28 Ông Gia-cp đã sai ông Giu-đa đi trước, đến với ông Giu-se, để ông Giu-se tới Gô-sen gặp ông. Khi họ đến đất Gô-sen, 29 th ông Giu-se cho thắng xe ring v ln Gô-sen đn ông Ít-ra-en, cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, th ông Giu-se b cổ cha v gục đầu vo cổ cha m khc hồi lâu. 30 Ông Ít-ra-en ni với ông Giu-se: Phen ny, cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con, v thấy con cn sống.

 

31 Ông Giu-se ni với anh em ông v gia đnh cha ông: Tôi sẽ ln bo tin cho Pha-ra-ô v tâu vua rằng: Anh em tôi v gia đnh cha tôi ở đất Ca-na-an đã đến với tôi. 32 Những người ny lm nghề chăn chin, v họ chuyn nuôi sc vật; họ đã đem chin b v tất cả những g họ c đến đây. 33 Vậy khi Pha-ra-ô triệu anh em đến v hỏi: Cc ông lm nghề g?, 34 anh em sẽ thưa: Từ thuở b đến giờ, cc tôi tớ ngi chuyn nuôi sc vật, chng tôi cũng như cha ông chng tôi. Như vậy anh em sẽ c thể ở đất Gô-sen; bởi v người Ai-cập gh tởm mọi người lm nghề chăn chin.

 

C Chương 47 C

 

 

 

Vo chầu Pha-ra-ô

 

1 Ông Giu-se vo bo tin cho Pha-ra-ô, ông ni: Cha tôi, anh em tôi, cng với chin b v tất cả những g họ c, đã từ đất Ca-na-an đến, v họ đang ở đất Gô-sen. 2 Ông chọn năm người trong số cc anh em v dẫn vo yết kiến Pha-ra-ô. 3 Pha-ra-ô hỏi anh em ông: Cc ông lm nghề g? Họ thưa với Pha-ra-ô: Cc tôi tớ ngi lm nghề chăn chin, chng tôi cũng như cha ông chng tôi. 4 Họ thưa với Pha-ra-ô: Chng tôi đến tr ngụ trong đất ny, v ở đất Ca-na-an không cn cỏ ngoi đồng cho chin d của cc tôi tớ ngi ăn, v nạn đi trở nn trầm trọng. Vậy bây giờ, xin cho cc tôi tớ ngi được ở đất Gô-sen.

 

5 Pha-ra-ô ni với ông Giu-se rằng: Cha v anh em ông đã đến với ông. 6 Ðất Ai-cập mở ra trước mặt ông, ông hãy cho cha v anh em ông ở chỗ tốt nhất trong xứ. Họ cứ việc ở đất Gô-sen. Nếu ông biết trong số những người ấy c ai ti giỏi, th ông hãy đặt họ lm người trông coi những đn vật của ta.

 

7 Ông Giu-se đưa ông Gia-cp, cha ông, vo trnh diện Pha-ra-ô. Ông Gia-cp chc phc cho Pha-ra-ô. 8 Pha-ra-ô hỏi ông Gia-cp: Cụ được bao nhiu tuổi rồi? 9 Ông Gia-cp trả lời Pha-ra-ô: Cuộc đời phiu bạt của tôi mới được một trăm ba mươi năm, đ l những năm thng ngắn ngủi v khổ cực, không được như cuộc đời của cha ông tôi, những người cũng sống phiu bạt. 10 Ông Gia-cp chc phc cho Pha-ra-ô v co biệt Pha-ra-ô. 11 Ông Giu-se cho cha v anh em ông định cư, cấp cho họ đất đai lm sở hữu trong xứ Ai-cập, ở chỗ tốt nhất trong xứ, tại đất Ram-xết, như Pha-ra-ô đã truyền.

 

12 Ông Giu-se cấp dưỡng cho cha ông, anh em ông v tất cả gia đnh cha ông, t nhiều tuỳ theo số con ci họ.

 

 

 

Chnh sch điền địa của ông Giu-se

 

13 Trong khắp xứ không cn bnh ăn, v nạn đi trở nn rất trầm trọng. Xứ Ai-cập v xứ Ca-na-an bị nạn đi lm cho kiệt quệ. 14 Ông Giu-se thu tất cả bạc c ở xứ Ai-cập v xứ Ca-na-an, tức l bạc người ta dng để mua la, v ông đưa vo triều đnh Pha-ra-ô.

 

15 Khi xứ Ai-cập v xứ Ca-na-an hết bạc, th mọi người Ai-cập đến ni với ông Giu-se rằng: Xin ngi cho chng tôi bnh ăn! Sao chng tôi lại phải chết trước mặt ngi v không cn bạc? 16 Ông Giu-se đp: Nếu không cn bạc, th cc người hãy nộp cc đn vật của cc người, v ta sẽ cho cc người bnh, đổi lấy đn vật của cc người. 17 Vậy họ đưa cc đn vật của họ đến cho ông Giu-se, v ông đã cho họ bnh, đổi lấy ngựa, lấy đn chin d, đn b v lấy lừa. Năm đ, ông cung cấp bnh cho họ, đổi lấy tất cả những đn vật của họ.

 

18 Năm ấy qua đi, năm sau họ lại đến với ông v ni: Thưa ngi, chng tôi chẳng dm giấu g ngi: bạc đã hết, v đn gia sc đã thuộc về ngi. Trước mặt ngi chỉ cn thân xc chng tôi v đất đai chng tôi. 19 Lẽ no chng tôi phải chết trước mặt ngi, cả chng tôi, cả đất đai chng tôi? Xin ngi lấy bnh m mua chng tôi v đất đai chng tôi; chng tôi cng với đất đai chng tôi sẽ lm nô lệ cho Pha-ra-ô. Xin ngi cho chng tôi hạt giống, để chng tôi sống chứ không phải chết, v đất đai khỏi bị bỏ hoang.

 

20 Ông Giu-se đã mua cho Pha-ra-ô tất cả đất đai của Ai-cập: mọi người Ai-cập bn thửa đất của mnh, v bị nạn đi thc bch. V đất về tay Pha-ra-ô. 21 Cn dân th ông đưa vo cc thnh, từ đầu đến cuối lãnh thổ Ai-cập. 22 Chỉ c đất của cc tư tế l ông không mua, v cc tư tế được trợ cấp nhất định của Pha-ra-ô, v họ sống nhờ trợ cấp nhất định Pha-ra-ô ban; do đ họ không phải bn đất đai của họ.

 

23 Ông Giu-se bảo dân: Hôm nay tôi đã mua cc người v đất cc người cho Pha-ra-ô. Ðây l hạt giống cho cc người, để cc người gieo xuống đất. 24 Nhưng đến ma, cc người sẽ nộp một phần năm cho Pha-ra-ô, cn bốn phần kia sẽ l của cc người, để lm hạt giống gieo vo đồng ruộng, để lm lương thực cho cc người, cho những người trong nh v cho trẻ nhỏ. 25 Họ ni: Ngi đã cứu sống chng tôi. Chng tôi mong được đẹp lng ngi, v sẽ lm nô lệ cho Pha-ra-ô. 26 Ông Giu-se đặt điều ấy thnh luật vẫn cn gi trị cho đến ngy nay đối với đất đai của Ai-cập, l phải nộp một phần năm cho Pha-ra-ô. Chỉ c đất đai của cc tư tế l không thuộc về Pha-ra-ô.

 

 

 

Những lời trối trăng của ông Gia-cp

 

27 Ông Ít-ra-en ở xứ Ai-cập, trong đất Gô-sen. Con chu ông tậu đất đai ở đ lm sở hữu, họ sinh sôi nảy nở thật nhiều. 28 Ông Gia-cp sống ở xứ Ai-cập mười bảy năm. Tuổi đời của ông l một trăm bốn mươi bảy năm. 29 Khi gần đến ngy ông Ít-ra-en qua đời, ông gọi con l Giu-se đến v bảo: Nếu cha được đẹp lng con, th con hãy đặt tay dưới đi cha v hãy tỏ ra c tnh c nghĩa với cha: đừng chôn cha tại Ai-cập. 30 Khi cha đã nằm xuống với cha ông, con hãy đưa cha ra khỏi Ai-cập v chôn cha trong phần mộ của cc ngi. Ông Giu-se thưa: Con sẽ lm như lời cha dạy. 31 Ông Ít-ra-en ni: Con thề với cha đi! Ông Giu-se thề với cha v ông Ít-ra-en sụp xuống lạy ở đầu giường.

 

C Chương 48 C

 

 

 

Ông Gia-cp nhận hai người con ông Giu-se lm con v chc phc cho chng

 

1 Sau cc việc đ, người ta ni với ông Giu-se: Cha ông bị bệnh. Ông đưa hai con trai l Mơ-na-se v Ép-ra-im đến. 2 Người ta bo cho ông Gia-cp rằng: C ông Giu-se, con cụ, đến thăm cụ. Ông Ít-ra-en cố gượng dậy ngồi trn giường. 3 Ông Gia-cp ni với ông Giu-se: Thin Cha ton năng đã hiện ra với cha ở Lt trong đất Ca-na-an v chc phc cho cha. 4 Người đã phn với cha: Ðây Ta lm cho ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ lm cho ngươi thnh một cộng đồng nhiều dân nước, v sẽ ban đất ny cho dng dõi ngươi về sau lm sở hữu vĩnh viễn. 5 Bây giờ hai đứa con trai con đã sinh được tại xứ Ai-cập trước khi cha đến Ai-cập với con, sẽ l của cha: Ép-ra-im v Mơ-na-se sẽ l của cha như Rưu-vn v Si-m-ôn. 6 Cn những đứa con m con sinh ra sau hai đứa ấy sẽ l của con; chng sẽ được gọi bằng tn hai anh chng để được hưởng gia ti.

 

7 Phần cha, khi từ Pt-đan về, cha đã mất b Ra-khen, trong đất Ca-na-an, khi cn cch Ép-ra-tha một quãng đường; cha đã chôn người tại đ, trn đường đi Ép-ra-tha, tức l B-lem.

 

8 Khi ông Ít-ra-en thấy cc con trai ông Giu-se, th hỏi: Những đứa ny l ai? 9 Ông Giu-se thưa cha: Chng l những con trai m Thin Cha đã ban cho con ở đây. Ông Ít-ra-en ni tiếp: Ðem chng đến cho cha, để cha chc phc cho chng. 10 Mắt ông Ít-ra-en đã mờ v tuổi gi, ông không thể nhn thấy nữa. Ông Giu-se đưa chng lại gần ông, ông hôn v ôm chng. 11 Ông Ít-ra-en ni với ông Giu-se: Cha không nghĩ rằng lại nhn thấy mặt con, thế m Thin Cha lại cho cha nhn thấy cả dng dõi con nữa! 12 Ông Giu-se ko chng ra khỏi đầu gối ông Ít-ra-en v ci sấp mặt xuống đất.

 

13 Ông Giu-se nắm lấy cả hai đứa, Ép-ra-im ở tay phải ông, tức l tay tri ông Ít-ra-en, Mơ-na-se ở tay tri ông, tức l tay phải ông Ít-ra-en, v đưa chng đến gần ông Ít-ra-en. 14 Ông Ít-ra-en đưa tay phải ra, đặt ln đầu Ép-ra-im l em, v đặt tay tri ln đầu Mơ-na-se; ông bắt tro tay, v Mơ-na-se l con cả. 15 Ông chc phc cho ông Giu-se rằng:

 

16 Xin Sứ thần l Ðấng đã giải thot cha khỏi mọi tai hoạ, chc phc cho những đứa trẻ ny.

 

Ước g nhờ chng, tn tuổi của cha v của cha ông cha l Áp-ra-ham v I-xa-c được nhắc tới, v ước g chng lan trn khắp xứ!

 

17 Ông Giu-se thấy cha đặt tay phải ln đầu Ép-ra-im th không bằng lng, nn ông cầm tay cha ko ra khỏi đầu Ép-ra-im m đưa ln đầu Mơ-na-se. 18 Ông Giu-se ni với cha: Thưa cha, xin đừng lm thế, v thằng ny mới l con đầu lng, xin cha đặt tay phải ln đầu n. 19 Nhưng cha ông từ chối v ni: Cha biết, con ơi, cha biết: n cũng sẽ trở thnh một dân, v n cũng sẽ lớn. Nhưng em n sẽ lớn hơn n v dng dõi của em n sẽ thnh rất nhiều dân tộc.

 

20 Ngy đ, ông chc phc cho chng rằng: Ước g Ít-ra-en lấy tn con m chc phc v ni: Xin Thin Cha lm cho bạn nn như Ép-ra-im v như Mơ-na-se!

 

21 Rồi ông Ít-ra-en ni với ông Giu-se: Ny cha sắp chết, nhưng Thin Cha sẽ ở với cc con v sẽ đưa cc con về qu cha đất tổ. 22 Cn cha, cha cho con thm một phần hơn cc anh em con, l thnh Si-khem cha đã dng gươm v cung của cha m chiếm được từ tay người E-mô-ri.

 

C Chương 49 C

 

 

 

Những lời chc phc của ông Gia-cp

 

1 Ông Gia-cp gọi cc con trai lại v ni: Hãy tập họp lại để cha bo cho cc con điều sẽ xảy đến cho cc con sau ny.

 

2 Hỡi cc con của Gia-cp, hãy tụ tập lại m nghe,

 

hãy nghe Ít-ra-en, cha cc con.

 

3 Rưu-vn, con l con đầu lng của cha,

 

l sức mạnh của cha, l tinh hoa của sinh lực cha,

 

địa vị con trổi vượt, thế lực con trổi vượt.

 

4 D mạnh như nước cuốn, con sẽ không trổi vượt,

 

v con đã tro ln chỗ cha con nằm,

 

khi ấy con đã xc phạm đến nơi chăn gối của cha con.

 

5 Si-m-ôn v L-vi l hai anh em;

 

chng đã dng gươm m bạo động.

 

6 Tôi sẽ không đồng lng với phe nhm chng,

 

không nhất tr với b lũ chng,

 

v trong cơn giận, chng đã giết người,

 

trong lc hung hăng, chng đã cắt gân b mộng.

 

7 Ðng nguyền rủa thay cơn giận dữ của chng, v n vũ phu,

 

đng nguyền rủa thay cơn lôi đnh của chng, v n tn bạo!

 

Tôi sẽ phân tn chng trong nh Gia-cp,

 

sẽ lm chng tản mc trong dân Ít-ra-en.

 

8 Giu-đa, con sẽ được anh em con ca tụng,

 

tay con sẽ đặt trn t cc địch th,

 

anh em cng cha với con sẽ sụp xuống lạy con.

 

9 Giu-đa l sư tử con. Con ơi, săn mồi xong con lại trở về.

 

N quỳ xuống, nằm phục như sư tử

 

v như sư tử ci: ai sẽ lm cho n đứng dậy?

 

10 Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa,

 

gậy chỉ huy sẽ không la đầu gối n,

 

cho tới khi người lm chủ vương trượng đến,

 

người m muôn dân phải vâng phục.

 

11 Người buộc con lừa của mnh vo gốc nho,

 

buộc lừa con của mnh vo cây nho quý.

 

Người lấy rượu giặt o, lấy mu tri nho giặt o chong.

 

12 Mắt người sẫm hơn rượu, răng người trắng hơn sữa.

 

13 Dơ-vu-lun ở trn bờ biển, nơi tu b gh bến,

 

sườn của n đụng tới Xi-đôn.

 

14 Ít-xa-kha l con lừa xương cốt mạnh mẽ,

 

nằm giữa chuồng sc vật:

 

15 N thấy rằng nghỉ ngơi l tốt, v xứ sở tươi xinh.

 

N khm lưng chở nặng, n phải lm việc khổ sai như tôi đi.

 

16 Ðan xt xử dân n, như một trong cc chi tộc Ít-ra-en.

 

17 Ước g Ðan l một con rắn trn đường, một con rắn lục ở lối đi,

 

cắn gt chân ngựa, khiến người cưỡi phải ngã ngửa.

 

18 Lạy Ðức Cha, con trông chờ ơn Ngi cứu độ!

 

19 Gt bị một bọn cướp cướp n, nhưng n đuổi theo cướp lại.

 

20 A-se lm bnh c nhiều chất bo,

 

n cung cấp cao lương mỹ vị cho vua.

 

21 Np-ta-li l nai ci thả rong,

 

đẻ ra những nai con xinh đẹp.

 

22 Giu-se l cây sai quả, cây sai quả bn suối;

 

cc cnh n vượt qua tường.

 

23 Những người bắn cung đã khiu khch,

 

đã bắn tn v tấn công n.

 

24 Nhưng cây cung của n vẫn vững vng,

 

v những cnh tay của n vẫn lanh lẹ,

 

nhờ tay Ðấng Vạn Năng của Gia-cp,

 

nhờ danh Vị Mục Tử, Tảng đ của Ít-ra-en.

 

25 Xin Thin Cha của cha con ph trợ con,

 

Xin Thin Cha ton năng chc phc cho con!

 

Phc lnh của trời ở trn cao,

 

phc lnh của vực thẳm ở pha dưới,

 

phc lnh của nhũ hoa v tử cung!

 

26 Phc lnh của cha con trổi vượt,

 

hơn cả phc lnh của ni non vạn đại,

 

v ước nguyện của g nổng thin thu.

 

Ước chi những phc lnh ấy xuống trn đầu Giu-se,

 

trn đỉnh đầu người được thnh hiến giữa anh em mnh.

 

27 Ben-gia-min l ch si hay cắn x,

 

buổi sng n ăn mồi, buổi chiều n chia phần cướp được.

 

28 Ð l tất cả mười hai chi tộc Ít-ra-en, v đ l điều m cha họ đã ni với họ; ông chc phc cho họ, chc cho mỗi người một lời chc phc ring.

 

 

 

Ông Gia-cp qua đời

 

29 Ông truyền cho họ rằng: Cha sắp được về sum họp với gia tin. Hãy chôn cất cha bn cạnh cha ông của cha, trong ci hang ở cnh đồng của ông Ép-rôn, người Khết, 30 trong ci hang ở cnh đồng Mc-p-la, đối diện với Mam-r, tại đất Ca-na-an, cnh đồng ông Áp-ra-ham đã tậu của ông Ép-rôn, người Khết, lm miếng đất ring dnh cho phần mộ. 31 Ở đ đã chôn ông Áp-ra-ham v vợ ông l b Xa-ra; ở đ đã chôn ông I-xa-c v vợ ông l b R-b-ca; ở đ cha đã chôn b L-a. 32 Cnh đồng v ci hang ở đ đã tậu của con ci ông Khết.

 

33 Khi truyền lệnh cho cc con trai ông xong, th ông Gia-cp rt chân ln giường; ông tắt thở v được về sum họp với gia tin.

 

 

 

C Chương 50 C

 

 

 

Ðm tang ông Gia-cp

 

1 Ông Giu-se gục vo mặt cha m khc v hôn cha. 2 Rồi ông Giu-se truyền cho cc thầy thuốc vẫn gip việc ông, ướp xc cha ông. Cc thầy thuốc ướp xc ông Ít-ra-en. 3 Việc đ ko di bốn mươi ngy, v việc ướp xc phải ko di bấy nhiu ngy.

 

4 Khi thời gian khc ông đã qua, ông Giu-se ni với triều đnh Pha-ra-ô rằng: Nếu tôi được đẹp lng cc ông, th xin cc ông ni thấu tai Pha-ra-ô như sau: 5 Cha tôi đã bắt tôi thề, người ni: Ny cha sắp chết. Trong ngôi mộ cha đã đo cho cha ở đất Ca-na-an, con hãy chôn cất cha ở đ. Bây giờ tôi xin được ln đ chôn cất cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại. 6 Pha-ra-ô ni: Cứ ln m chôn cất cha ông, như cụ đã bắt ông thề.

 

7 Ông Giu-se ln chôn cất cha. Ton thể triều thần Pha-ra-ô, cc quan lớn trong triều đnh, v ton thể kỳ mục xứ Ai-cập cng ln với ông, 8 cũng như gia đnh ông Giu-se, cc anh em ông v gia đnh cha ông. Họ chỉ để lại ở đất Gô-sen trẻ con v chin b của họ. 9 Cng ln với ông c cả chiến xa v kỵ binh: đ l một đon người đông đảo.

 

10 Khi đến Gô-ren Ha-a-tt ở bn kia sông Gio-đan, họ cử hnh tang lễ lớn v rất long trọng. Ông Giu-se lm lễ chôn cất cha trong bảy ngy. 11 Dân bản xứ, tức l người Ca-na-an, thấy đm ma ở Gô-ren Ha-a-tt th ni: Ð l một đm ma long trọng của người Ai-cập. V vậy người ta đặt tn cho nơi ấy l A-vn Mt-ra-gim, một nơi ở bn kia sông Gio-đan.

 

12 Cc con trai ông Gia-cp lm cho ông như ông đã truyền cho họ. 13 Cc con trai ông đưa ông về đất Ca-na-an v chôn cất ông trong ci hang ở cnh đồng Mc-p-la, cnh đồng ông Áp-ra-ham đã tậu của ông Ép-rôn, người Khết, lm miếng đất ring dnh cho phần mộ, đối diện với Mam-r.

 

14 Sau khi chôn cất cha, ông Giu-se trở lại Ai-cập, ông, cc anh em ông v tất cả những người đã cng ln với ông để chôn cất cha ông.

 

 

 

Từ khi ông Gia-cp qua đời đến khi ông Giu-se qua đời

 

15 Cc anh ông Giu-se thấy cha mnh đã chết th bảo nhau: Không kho Giu-se cn hận chng ta v trả lại cho chng ta tất cả điều c chng ta đã gây ra cho n! 16 Họ sai người đến ni với ông: Cha của ch trước khi chết đã truyền rằng: 17 Cc con hãy ni thế ny với Giu-se: Thôi! Xin con tha tội tha lỗi cho cc anh con, v họ đã gây ra điều c cho con. Bây giờ xin ch tha tội cho cc kẻ lm tôi Thin Cha của cha ch! Ông Giu-se khc, khi họ ni với ông như thế.

 

18 Cc anh ông đch thân đến ci rạp xuống trước mặt ông v ni: Ny chng tôi l nô lệ của ch. 19 Ông Giu-se ni với họ: Ðừng sợ! Tôi đâu c thay quyền Thin Cha! 20 Cc anh đã định lm điều c cho tôi, nhưng Thin Cha lại định cho n thnh điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, l cứu sống một dân đông đảo. 21 Bây giờ cc anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho cc anh v con ci cc anh. Ông an ủi v chuyện tr thân mật với họ.

 

22 Ông Giu-se, ông v gia đnh cha ông ở bn Ai-cập. Ông Giu-se sống được một trăm mười tuổi. 23 Ông được thấy con chu của Ép-ra-im đến ba đời. Cả cc con của Ma-khia C ông ny l con của Mơ-na-se -, cũng sinh ra trn đầu gối ông Giu-se. 24 Ông Giu-se ni với cc anh em: Tôi sắp chết, nhưng thế no Thin Cha cũng sẽ viếng thăm anh em v đưa anh em từ đất ny ln đất m Người đã thề hứa với ông Áp-ra-ham, ông I-xa-c v ông Gia-cp. 25 Ông Giu-se bắt con ci Ít-ra-en thề, ông ni: Thế no Thin Cha cũng sẽ viếng thăm anh em, bấy giờ anh em sẽ đưa hi cốt tôi ln khỏi đây.

 

26 Ông Giu-se qua đời, thọ một trăm mười tuổi. Người ta ướp xc ông v đặt ông vo một quan ti ở Ai-cập.