KINH THÁNH

  SÁCH THẨM PHÁN (THỦ LÃNH)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

Lời Dẫn Thứ Nhất

 

Kể Sơ Lược Về Cuộc Ðịnh Cư Tại Ca-Na-An

 

Cuộc định cư của Giu-đa, Si-m-ôn, Ca-lếp v K-ni (Gs 15: 13 -19)

 

1 Sau khi ông Giô-su từ trần, con ci Ít-ra-en đã thỉnh ý Ðức Cha rằng: Ai trong chng con sẽ ln đương đầu với quân Ca-na-an trước tin để giao tranh với chng? 2 Ðức Cha phn: Giu-đa sẽ ln: Ny Ta đã trao đất ấy vo tay n. 3 Giu-đa liền ni với Si-m-ôn, anh mnh, rằng: Mời anh cng tôi ln phần đất tôi đã trng thăm; chng ta cng chiến đấu chống quân Ca-na-an; tới lượt tôi, tôi sẽ cng anh đi đến phần đất anh đã trng thăm. V Si-m-ôn đã cng đi với ông ta. 4 Vậy Giu-đa đi ln; Ðức Cha đã trao quân Ca-na-an v quân Pơ-rt-di vo tay họ; v tại Be-dc, họ đã đnh bại mười ngn người của chng. 5 Họ đã gặp A-đô-ni Be-dc tại Be-dc; họ liền tấn công y, đnh tan quân Ca-na-an v quân Pơ-rt-di. 6 A-đô-ni Be-dc tho chạy, nhưng họ đã đuổi theo bắt được y, v chặt ngn tay ci v ngn chân ci của y. 7 A-đô-ni Be-dc ni: Bảy mươi vua bị chặt ngn tay ci v ngn chân ci, đã ăn mt dưới gầm bn của tôi. Tôi đã xử sự thế no, th Thin Cha cũng xử lại với tôi như vậy. Họ đưa y vo Gi-ru-sa-lem v y đã chết tại đ. 8 Con ci Giu-đa đã tấn công Gi-ru-sa-lem, chiếm lấy thnh, dng gươm giết v nổi lửa đốt thnh.

 

 

9 Sau đ con ci Giu-đa đã xuống tấn công người Ca-na-an bấy giờ đang ở trn ni, ở vng Ne-ghp v vng Sơ-ph-la. 10 Giu-đa cũng tiến đnh quân Ca-na-an bấy giờ đang ở Khp-rôn, -tn của Khp-rôn trước kia l Kia-git Ác-ba- v họ đã đnh bại S-sai, A-khi-man v Tan-mai. 11 Từ đấy họ tiến đnh dân cư thnh Ðơ-via -tn của Ðơ-via trước kia l Kia-git X-phe. 12 Ông Ca-lếp ni: Ai đnh v chiếm được Kia-git X-phe, tôi sẽ gả Ác-xa con gi tôi cho người ấy. 13 Ót-ni-n con ông Cơ-nt, em ông Ca-lếp, đã chiếm được thnh; v ông Ca-lếp đã gả Ác-xa con gi mnh cho Ót-ni-n. 14 Khi cô ta đến, Ót-ni-n liền xi cô xin cha một thửa ruộng. Cô xuống lừa, v ông Ca-lếp hỏi cô: Chuyện g thế con? 15 Cô thưa: Xin cha cho con một mn qu: v cha đã cho con đất Ne-ghp, th xin cũng cho con cả suối nước nữa. Ông Ca-lếp đã cho cô suối trn suối dưới. 16 Con ci ông K-ni, nhạc phụ ông Mô-s, đã từ Thnh Ch L cng với con ci Giu-đa đi ln sa mạc Giu-đa, trong vng Ne-ghp A-rt. Họ đã đi v đến ở với dân ấy. 17 Giu-đa đã đi với Si-m-ôn anh mnh. Họ tấn công quân Ca-na-an bấy giờ đang ở Xơ-pht v đã tru diệt chng. Người ta đã gọi tn thnh ấy l Khoc-ma. 18 Rồi Giu-đa chiếm Ga-da v vng lân cận, chiếm Át-cơ-lôn v vng lân cận, chiếm Éc-rôn v vng lân cận. 19 Ðức Cha ph trợ Giu-đa v ông đã chiếm giữ vng ni; nhưng ông không trục xuất được dân cư vng đồng bằng, v chng c xe sắt. 20 Cc ông đã cứ lời ông Mô-s m giao Khp-rôn cho ông Ca-lếp, v ông ny đã đuổi ba người con của A-nc ra khỏi đ. 21 Cn những người Giơ-vt cư ngụ tại Gi-ru-sa-lem, th con ci Ben-gia-min đã không đnh đuổi họ; v thế những người Giơ-vt vẫn ở với con ci Ben-gia-min tại Gi-ru-sa-lem cho tới ngy nay.

 

Chiếm Bết Ên

 

22 Nh Giu-se cũng tiến ln Bết Ên v Ðức Cha ở với họ. 23 Nh Giu-se đã cho người do thm Bết Ên -tn thnh ny trước kia l Lt. 24 Cc thm tử gặp một người đn ông từ trong thnh đi ra, liền ni với người ấy: Chỉ cho chng tôi lối vo thnh; chng tôi sẽ xử khoan hồng với anh! 25 Người ấy chỉ cho họ lối vo thnh, v họ đã dng gươm tn st cả thnh; cn người ấy cng với cả thị tộc th họ để cho đi. 26 Người ấy ra đi đến đất người Khết, xây một thnh v đặt tn l Lt. Ð l tn của thnh ấy cho tới ngy nay.

 

Cc chi tộc pha bắc

 

27 Mơ-na-se không đnh thắng được Bết San v cc vng phụ thuộc, cũng như Ta-nc v cc vng phụ thuộc, cũng chẳng đnh thắng được dân cư thnh Ðo v cc vng phụ thuộc, dân cư thnh Gp-lơ-am v cc vng phụ thuộc, dân cư thnh Mơ-ght-đô v cc vng phụ thuộc. Người Ca-na-an quyết ở lại trong đất đ. 28 Nhưng khi Ít-ra-en trở nn hng cường, th bắt người Ca-na-an lm nô dịch cho mnh, chứ không trục xuất được chng. 29 Ép-ra-im không trục xuất được người Ca-na-an cư ngụ ở Ghe-de, v người Ca-na-an vẫn sống giữa họ ở Ghe-de. 30 Dơ-vu-lun không trục xuất được dân cư thnh Kt-rôn v dân cư thnh Na-ha-lôn; người Ca-na-an vẫn sống giữa họ, nhưng phải lm nô dịch cho họ. 31 A-se không trục xuất được dân cư thnh Ác-cô, dân cư thnh Xi-đôn, Ác-lp, Ác-dp, Khen-ba, A-phch v Rơ-khốp. 32 Thế l người A-se cư ngụ giữa người Ca-na-an đang sống trn đất ấy, v họ đã không trục xuất được chng. 33 Np-ta-li không trục xuất được dân cư thnh Bết Se-mt v dân cư thnh Bết A-nt, nn họ cư ngụ giữa người Ca-na-an đang sống trong đất ấy, nhưng dân cư thnh Bết Se-mt v Bết A-nt đã phải lm nô dịch cho họ. 34 Người E-mô-ri đã dồn con chu Ðan ln vng ni, không để cho họ xuống đồng bằng. 35 Người E-mô-ri quyết giữ vững Ha Khe-rt, Ai-gia-lôn v Sa-an-vim; nhưng khi bn tay nh Giu-se đ nặng trn chng, th chng đã phải lm nô dịch cho họ. 36 Ranh giới của người E-mô-ri chạy di từ dốc Ác-rp-bim, từ Ni Ð trở ln.

 

C Chương 02 C

 

Thần sứ của Ðức Cha cho Ít-ra-en biết trước những điều bất hạnh

 

1 Thần sứ của Ðức Cha từ Ghin-gan ln Bô-khim v ni: Ta đã đưa cc ngươi ln từ Ai-cập v dẫn vo đất Ta đã thề ban cho tổ tin cc ngươi. Ta đã phn: Chẳng bao giờ Ta ph huỷ Giao Ước của Ta với cc ngươi. 2 Cn cc ngươi th không được kết ước với dân cư trong xứ ny; phải triệt hạ cc bn thờ của chng. Nhưng cc ngươi đã không nghe lời Ta. Cc ngươi đã lm g thế? 3 Vậy Ta bảo: Ta sẽ không đuổi chng cho khuất mắt cc ngươi, v chng sẽ sống k k bn cc ngươi; cc thần của chng sẽ l cạm bẫy cho cc ngươi. 4 Khi thần sứ của Ðức Cha ni những lời ấy cho ton thể con ci Ít-ra-en, th dân o ln khc. 5 Thế l người ta đặt tn cho nơi ấy l Bô-khim v họ đã tế lễ knh Ðức Cha tại đ.

 

Lời Dẫn Thứ Hai

 

Nhận Ðịnh Tổng Qut Về Thời Cc Thủ Lãnh

 

Cuối đời ông Giô-su

 

6 Bấy giờ ông Giô-su giải tn dân chng, v con ci Ít-ra-en ai nấy về nơi mnh đã trng thăm lm gia nghiệp, để chiếm hữu đất đai. 7 Dân đã phục vụ Ðức Cha suốt thời ông Giô-su v suốt thời cc kỳ mục l những người sống lâu sau ông Giô-su, v đã chứng kiến tất cả những công cuộc vĩ đại Ðức Cha đã thực hiện cho Ít-ra-en. 8 Ông Giô-su, con ông Nun, tôi trung của Ðức Cha, từ trần, thọ một trăm mười tuổi. 9 Người ta chôn cất ông tại thửa đất ông đã nhận được lm gia nghiệp ở Tim-nt Khe-rt trong vng ni Ép-ra-im, pha bắc ni Ga-t. 10 Khi đến lượt cả thế hệ ấy về sum họp với tổ tin mnh, th xuất hiện một thế hệ kế tiếp không hề biết Ðức Cha v những công cuộc Người đã thực hiện cho Ít-ra-en.

 

Ý nghĩa tôn gio thời cc thủ lãnh

 

11 Con ci Ít-ra-en đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha, v đã lm tôi cc thần Ba-an. 12 Họ đã la bỏ Ðức Cha, Thin Cha của tổ tin, Ðấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, v họ đã đi theo cc thần ngoại lai trong số cc thần của cc dân chung quanh. Họ sụp lạy cc thần ấy v chọc giận Ðức Cha. 13 Họ đã la bỏ Ðức Cha để lm tôi thần Ba-an v cc nữ thần Át-tô-rt. 14 Ðức Cha nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en v đã trao họ vo tay quân cướp cho chng tha hồ bc lột; Người đã trao họ vo tay kẻ th chung quanh, nn họ không thể đương đầu nổi với kẻ th. 15 Cứ mỗi lần họ xuất trận l tay Ðức Cha ging hoạ trn họ, như Ðức Cha đã phn v thề với họ. Họ lâm cảnh khốn cng.

 

16 Bấy giờ Ðức Cha cho xuất hiện cc thủ lãnh để giải thot họ khỏi tay những kẻ cướp ph họ. 17 Nhưng rồi cc thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe m cứ đng điếm với cc thần ngoại lai v sụp lạy cc thần đ. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi, l tuân giữ mệnh lệnh của Ðức Cha; họ đã không noi gương cc ngi. 18 Khi Ðức Cha cho xuất hiện cc thủ lãnh để gip họ, th Ðức Cha ở với vị thủ lãnh v Người cứu họ khỏi tay quân th bao lâu vị thủ lãnh cn sống, v Ðức Cha động lng trắc ẩn trước những tiếng than khc của họ, khi họ bị đn p v ức hiếp. 19 Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời th họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo cc thần ngoại lai để lm tôi v sụp lạy chng, chứ không từ bỏ những hnh vi v đường lối ngoan cố của họ.

 

Lý do tồn tại của chư dân

 

20 Ðức Cha nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en; Người phn: V lũ dân ny đã vi phạm giao ước Ta đã truyền cho cha ông chng phải giữ, v chng đã không nghe tiếng Ta, 21 nn trong số cc dân m Giô-su cn để lại khi từ trần, Ta cũng sẽ không đuổi một dân no cho khuất mắt chng. 22 Ta sẽ dng cc dân ấy để thử thch Ít-ra-en, xem chng c tuân giữ đường lối Ðức Cha như cha ông chng đã tuân giữ hay không. 23 Vậy Ðức Cha đã để cho cc dân ấy tiếp tục tồn tại m không vội trục xuất chng, cũng chẳng trao chng vo tay ông Giô-su.

 

C Chương 03 C

 

1 Ðây l cc dân Ðức Cha cho tồn tại, để dng chng m thử thch tất cả những người Ít-ra-en đã không biết cc cuộc chiến tại Ca-na-an l g, 2 chỉ cốt cho cc thế hệ con ci Ít-ra-en biết học việc binh đao, t l cho những kẻ trước đây chưa biết. 3 Năm vương hầu Phi-li-tinh v tất cả cc người Ca-na-an, người Xi-đôn, người Khi-vi ở trn vng ni Li-băng, từ ni Ba-an Khc-môn đến Cửa Ải Kha-mt. 4 Chng cn đ để thử thch Ít-ra-en, xem họ c tuân giữ mệnh lệnh Ðức Cha đã dng ông Mô-s m truyền cho cha ông họ hay không. 5 Vậy con ci Ít-ra-en đã sống giữa người Ca-na-an, người Khết, người E-mô-ri, người Pơ-rt-di, người Khi-vi v người Giơ-vt. 6 V họ đã cưới con gi của chng, cũng như gả con gi mnh cho chng, v họ đã lm tôi cc thần của chng.

 

Sự Tch Cc Thủ Lãnh

 

1. Ông Ót-Ni-Ên

 

7 Con ci Ít-ra-en đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha. Họ đã la bỏ Ðức Cha, Thin Cha của họ, v lm tôi cc thần Ba-an v nữ thần A-s-ra. 8 Ðức Cha nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en v đã trao họ vo tay Cu-san Rt-a-tha-gim, vua A-ram Na-ha-ra-gim; con ci Ít-ra-en đã lm tôi Cu-san Rt-a-tha-gim tm năm.

 

9 Con ci Ít-ra-en ku ln Ðức Cha v Ðức Cha cho xuất hiện một vị cứu tinh l ông Ót-ni-n, con ông Cơ-nt, em ông Ca-lếp, để cứu con ci Ít-ra-en; ông Ót-ni-n đã giải thot họ. 10 Thần kh của Ðức Cha ở trn ông, v ông đã lãnh đạo Ít-ra-en. Ông xuất trận v Ðức Cha đã trao Cu-san Rt-a-tha-gim, vua A-ram, vo tay ông, v tay ông đ nặng ln Cu-san Rt-a-tha-gim. 11 Bấy giờ lãnh thổ được bnh an bốn mươi năm. Sau đ ông Ót-ni-n, con ông Cơ-nt, từ trần.

 

2. Ông Ê-Ht

 

12 Con ci Ít-ra-en lại lm điều dữ tri mắt Ðức Cha, v Ðức Cha đã tăng cường sức mạnh cho Éc-lon, vua Mô-p, chống Ít-ra-en, v họ đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha. 13 Ông đã phối hợp với con ci Am-mon v A-ma-lếch, rồi tiến quân, đnh bại Ít-ra-en v chiếm lấy Thnh Ch L của họ. 14 Con ci Ít-ra-en phải lm tôi Éc-lon, vua Mô-p, mười tm năm.

 

15 Bấy giờ con ci Ít-ra-en ku ln Ðức Cha, Ðức Cha liền cho xuất hiện một vị cứu tinh l ông Ê-ht, con ông Gh-ra, người Ben-gia-min, một người thuận tay tri. Vậy con ci Ít-ra-en nhờ ông mang cống lễ nộp cho Éc-lon, vua Mô-p. 16 Ông Ê-ht lm cho mnh một chiếc gươm hai lưỡi, di một gô-mt, v cột dưới o bn hông phải. 17 Ông mang cống lễ nộp cho Éc-lon, vua Mô-p; Éc-lon l một người bo phị. 18 Sau khi đã trao cống lễ, ông cho đm người mang cống lễ đi ra. 19 Cn chnh ông, người đã viếng cc tượng đ ở Ghin-gan trở về, th ni: Thưa ngi, tôi c một điều b mật muốn thưa với ngi. Vua ni: Im lặng! Tất cả mọi người tc trực bn vua đều ra ngoi. 20 Bấy giờ ông Ê-ht tới gần vua, lc ấy đang ngồi ở phng mt pha trn dnh ring cho vua, v ông Ê-ht ni: Tôi c một lời của Thin Cha phải ni cho ngi. Vua liền bỏ ghế đứng ln. 21 Ông Ê-ht th tay tri, rt chiếc gươm từ hông phải, thọc vo bụng vua 22 lt cn, mỡ bm chặt lưỡi gươm C v ông Ê-ht không rt gươm khỏi bụng vua C v lưỡi gươm li ra đằng mông. 23 Ông Ê-ht qua hnh lang m đi ra, sau khi đã đng cc cửa phng trn v kho lại.

 

24 Ông vừa đi ra th cc đầy tớ vua đi vo. Họ thấy cc cửa phng trn vẫn kho th ni: Hẳn l vua đang mắc việc cần trong phng sau. 25 Họ đợi hoi m không thấy mở cửa phng trn; nn sau cng họ lấy cha kho mở phng ra, th ka tôn chủ của họ nằm chết sng sượt dưới đất.

 

26 Phần ông Ê-ht đã tẩu thot, lc họ cn đang chờ. Ông đi qua cc tượng đ m trốn chạy về hướng Ha Xơ-i-ra. 27 Vừa tới nơi, ông liền rc t v vang khắp ni Ép-ra-im. Con ci Ít-ra-en cng với ông từ ni trn xuống; chnh ông đi tin phong. 28 Ông bảo họ: Hãy theo tôi, v Ðức Cha đã trao vo tay anh em kẻ th của anh em l người Mô-p. Họ đi theo ông, chiếm giữ cc lối qua sông Gio-đan, không để lọt một người Mô-p no. 29 Thời kỳ ấy họ hạ được khoảng mười ngn người Mô-p, tất cả những kẻ cường trng v dũng cảm, không st một tn. 30 Ngy hôm ấy, Mô-p đã bị bn tay Ít-ra-en hạ nhục, v lãnh thổ được bnh an tm mươi năm.

 

3. Ông Sam-Ga

 

31 Sau ông l ông Sam-ga, con ông A-nt, ông đã dng gậy thc b đnh giết su trăm người Phi-li-tinh. Ông cũng l một vị cứu tinh của Ít-ra-en.

 

C Chương 04 C

 

4. B Ðơ-Vô-Ra V Ông Ba-Rắc

 

1 Con ci Ít-ra-en lại lm điều dữ tri mắt Ðức Cha sau khi ông Ê-ht từ trần, 2 nn Ðức Cha trao họ vo tay Gia-vin, vua Ca-na-an, trị v tại Kha-xo. Tướng chỉ huy quân đội của ông l Xi-xơ-ra, cư ngụ ở Kha-rô-st Ha Gô-gim.

 

3 Con ci Ít-ra-en ku ln Ðức Cha, v ông Gia-vin c đến chn trăm xe sắt, v ông đã đn p con ci Ít-ra-en một cch tn bạo suốt hai mươi năm trường.

 

B Ðơ-vô-ra

 

4 B Ðơ-vô-ra, một nữ ngôn sứ, vợ ông Lp-pi-đốt, thời ấy lm thủ lãnh xt xử Ít-ra-en. 5 B ngồi xử dưới Cây Ch L Ðơ-vô-ra, giữa Ra-ma v Bết Ên, trn ni Ép-ra-im, v con ci Ít-ra-en đến với b để b xt xử cho. 6 B sai người mời ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, từ Ke-đt thuộc Np-ta-li tới, v ni với ông: Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, lại không ni với ông thế ny sao? Hãy đi chiu mộ trong vng ni Ta-bo lấy mười ngn người trong số con ci Np-ta-li v trong số con ci Dơ-vu-lun để đi với ngươi. 7 Ta sẽ dụ tướng Xi-xơ-ra, chỉ huy quân đội vua Gia-vin tiến về pha ngươi, bn suối Ki-sôn, cng với chiến xa v quân binh của n, v Ta sẽ trao n vo tay ngươi. 8 Ông Ba-rắc ni với b: Nếu b đi với tôi th tôi đi, nếu b không đi với tôi th tôi không đi. 9 B trả lời: Chắc chắn tôi sẽ đi với ông. C điều l trong chuyến đi ny, vinh dự không thuộc về ông, v Ðức Cha sẽ trao Xi-xơ-ra vo tay một người đn b. B Ðơ-vô-ra chỗi dậy đi với ông Ba-rắc đến Ke-đt. 10 Ông Ba-rắc triệu tập Dơ-vu-lun v Np-ta-li tiến về Ke-đt. Mười ngn người theo chân ông, cả b Ðơ-vô-ra cũng đi với ông.

 

Ông Khe-ve, người K-ni

 

11 Ông Khe-ve, người K-ni, đã tch khỏi Ca-in, khỏi con ci ông Khô-vp, nhạc phụ ông Mô-s, v đã dựng lều bn cây sồi tại Xa-an-na-gim, gần Ke-đt.

 

Xi-xơ-ra bị đnh bại

 

12 Người ta bo tin cho Xi-xơ-ra rằng: Ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, đã ln ni Ta-bo. 13 Tướng Xi-xơ-ra liền tập trung tất cả cc chiến xa, chn trăm xe sắt v ton bộ lực lượng dưới quyền ông, đưa từ Kha-rô-st Ha Gô-gim đến suối Ki-sôn. 14 Bấy giờ b Ðơ-vô-ra ni với ông Ba-rắc: Ðứng ln! V đây l ngy Ðức Cha trao Xi-xơ-ra vo tay ông. Ðức Cha lại không xuất trận trước mặt ông sao? Ông Ba-rắc từ ni Ta-bo đi xuống với mười ngn quân theo sau. 15 Ðức Cha dng gươm của ông Ba-rắc đnh Xi-xơ-ra cng với chiến xa v ton thể doanh trại của ông ny, khiến tất cả phải tn loạn trước mặt ông Ba-rắc. Xi-xơ-ra tụt khỏi xe v chạy bộ m trốn. 16 Ông Ba-rắc truy kch đon xe v quân binh cho đến Kha-rô-st Ha Gô-gim. Tất cả quân binh của Xi-xơ-ra đều ngã gục dưới lưỡi gươm của ông Ba-rắc, không st một tn.

 

Xi-xơ-ra bị giết

 

17 Xi-xơ-ra chạy bộ trốn về pha lều b Gia-n, vợ ông Khe-ve, người K-ni, v lc ấy đang c ho bnh giữa Gia-vin, vua Kha-xo, với nh Khe-ve, người K-ni. 18 B Gia-n ra đn Xi-xơ-ra, v ni với ông: Thưa ngi, xin dừng lại, xin dừng lại nơi đây, đừng sợ! Ông dừng lại, đi theo b vo lều; b lấy tấm thảm phủ ln ông. 19 Ông ni với b: Cho tôi xin cht nước uống, v tôi kht qu. B liền mở v sữa, cho ông uống, rồi lại phủ kn ông. 20 Ông ni với b: Xin b đứng ở cửa lều, hễ ai đến hỏi c người no ở đây không, th b ni: Không. 21 Nhưng b Gia-n, vợ ông Khe-ve, lấy ci cọc lều, tay cầm ba, lặng lẽ đến bn Xi-xơ-ra, đng cọc vo mng tang ông, xuyn xuống đất, đang lc ông ngủ say v mệt. Thế l ông chết. 22 Ðang lc ấy, ông Ba-rắc truy nã Xi-xơ-ra vừa tới, th b Gia-n ra đn ông v ni: Lại đây, tôi cho ông xem người ông đang tm. Ông đi theo b, th ny, Xi-xơ-ra nằm chết với ci cọc xuyn mng tang.

 

Ít-ra-en được giải thot

 

23 Hồi đ Thin Cha hạ nhục Gia-vin, vua Ca-na-an, trước mặt con ci Ít-ra-en. 24 Bn tay con ci Ít-ra-en ngy cng đ nặng trn Gia-vin, vua Ca-na-an, cho đến khi họ tiễu trừ được Gia-vin, vua Ca-na-an.

 

C Chương 05 C

 

Bi ca của b Ðơ-vô-ra v ông Ba-rắc

 

1 Ngy hôm ấy b Ðơ-vô-ra v ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, ht rằng:

 

2 Trong Ít-ra-en thuở chiến binh xoã tc xung phong,

 

thuở ton dân tnh nguyện ln đường,

 

cc bạn ơi, no chc tụng Ðức Cha!

 

3 Nghe đây, hỡi cc vua! Hãy lắng tai, ny cc thủ lãnh!

 

Tôi sẽ ht ln mừng Ðức Cha,

 

sẽ đn ca knh Người l Thin Cha của Ít-ra-en.

 

4 Thân lạy Ðức Cha, khi Ngi ra khỏi X-ia,

 

khi Ngi từ ruộng đồng Ê-đôm xuất pht,

 

th tri đất chuyển rung, cc tầng trời tan chảy,

 

mây cũng tan chảy thnh mưa.

 

5 Ni đồi chấn động trước nhan Ðức Cha,

 

Xi-nai cũng chấn động trước nhan Người

 

l Thin Cha của Ít-ra-en.

 

6 Thời Sam-ga, con ông A-nt,

 

thời Gia-n, cn đâu những đon khch lữ hnh!

 

Những kẻ xưa kia đi trn quan lộ

 

nay lần m theo những lối quanh co.

 

7 Trong Ít-ra-en không cn thủ lãnh,

 

không cn nữa cho tới khi b đứng ln, hỡi b Ðơ-vô-ra

 

b đứng ln, hỡi mẹ hiền trong Ít-ra-en!

 

8 Khi người ta chọn những thần mới,

 

bấy giờ chiến tranh đến ngay trước cửa,

 

khin mộc chẳng thấy, gươm gio cũng không

 

trong tay bốn mươi ngn quân Ít-ra-en.

 

9 Lng tôi ngưỡng mộ cc nh chỉ huy Ít-ra-en,

 

những kẻ trong dân tnh nguyện ln đường.

 

Cc bạn ơi, no chc tụng Ðức Cha!

 

10 Hỡi những ai cỡi lừa trắng,

 

hỡi những kẻ ngồi thảm hoa,

 

hỡi khch bộ hnh, ht ln đi!

 

11 Những người chia nhau chiến lợi phẩm bn bồn nước,

 

hãy cất tiếng ca ngợi hồng ân của Ðức Cha,

 

những hồng ân Người ban cho thủ lãnh Ít-ra-en,

 

bấy giờ dân của Ðức Cha a xuống cc cửa.

 

12 Phấn khởi ln! Phấn khởi ln no! Ðơ-vô-ra hỡi!

 

Phấn khởi ln! Phấn khởi ln no! Ht một bi ca!

 

Ðứng ln! Hỡi Ba-rắc!

 

Bỏ t kẻ bỏ t ông! Hỡi con của A-vi-nô-am!

 

13 Bấy giờ Ít-ra-en xuống cửa v chnh nghĩa của mnh,

 

dân của Ðức Cha đã xuống như những vị anh hng.

 

14 Cc lãnh tụ Ép-ra-im ở trong thung lũng,

 

trong hng ngũ theo ông, c Ben-gia-min.

 

Cc vị chỉ huy xuất thân từ Ma-khia,

 

từ Dơ-vu-lun, những người nắm côn trượng.

 

15 Cc lãnh tụ Ít-xa-kha theo b Ðơ-vô-ra.

 

Np-ta-li trung thnh với Ba-rắc,

 

chạy theo vết chân ông trong thung lũng.

 

Trong cc thị tộc của Rưu-vn,

 

bn bạc th thật l sôi nổi!

 

16 Sao bạn cứ ở l trong hốc đ, mải nghe tiếng so bn đn chin?

 

Trong cc thị tộc của Rưu-vn,

 

bn bạc th thật l sôi nổi!

 

17 Ga-la-t ở lại bn kia sông Gio-đan,

 

cn Ðan, sao cứ sống trn tu b?

 

A-se th định cư miền duyn hải,

 

trong cc hải cảng, vẫn cứ nhởn nhơ!

 

18 Dơ-vu-lun, dân coi nhẹ ci chết,

 

cng với Np-ta-li, trn điểm cao chiến trường.

 

19 Cc vua đã tới, đã giao tranh,

 

cc vua Ca-na-an đã giao tranh

 

tại Ta-nc, bn dng suối Mơ-ght-đô.

 

Chng đã không cướp được bạc lm chiến lợi phẩm.

 

20 Từ trời cao, tinh t đã giao tranh,

 

từ trn quỹ đạo, tinh t chống lại Xi-xơ-ra.

 

21 Dng suối Ki-sôn đã cuốn trôi chng,

 

dng suối ngn xưa, suối Ki-sôn.

 

Dũng cảm tiến ln, hồn ta hỡi!

 

22 Bấy giờ v ngựa vang rền trn mặt đất,

 

đon thin lý mã phi nhanh, phi thật nhanh.

 

23 Hãy nguyền rủa M-rốt C thần sứ Ðức Cha ni -,

 

nguyền rủa, nguyền rủa cc dân cư của n.

 

V chng đã không đến yểm trợ Ðức Cha,

 

yểm trợ Ðức Cha với cc bậc anh hng.

 

24 Phc thay b Gia-n, phu nhân ông Khe-ve, người K-ni,

 

hơn cc phụ nữ,

 

hơn cc phụ nữ trong lều trại, b thật l c phc.

 

25 Y xin nước, b cho sữa.

 

B dâng sữa bo trong chn quý của hng thượng lưu.

 

26 Rồi tay tri cầm lấy chiếc cọc,

 

cn tay phải nắm ba công nhân,

 

đnh Xi-xơ-ra, đập cho bể đầu,

 

v đâm thủng mng tang.

 

27 Dưới chân b, y ngã quỵ, t nho, nằm sng sượt,

 

dưới chân b, y ngã quỵ, t nho;

 

ngã quỵ nơi no, t nho nơi ấy, nằm bất động.

 

28 Qua cửa sổ, một b khc nghing mnh ku la,

 

đ l mẹ của Xi-xơ-ra, ni qua song cửa:

 

Sao xe của con tôi mãi không về?

 

Sao đon xe trận của con tôi về chậm thế?

 

29 Công cha khôn ngoan nhất của b đã trả lời,

 

v b cứ nhẩm đi nhắc lại:

 

30 Chắc họ đã gặp may, v đang chia nhau chiến lợi phẩm:

 

một hai nng cho mỗi chiến binh,

 

v nhiễu điều lm chiến lợi phẩm cho Xi-xơ-ra.

 

Một hai tấm nhiễu điều thu sặc sỡ,

 

chong ln cổ của người ton thắng.

 

31 Lạy Ðức Cha! Mọi kẻ th của Ngi

 

đều tiu vong như thế!

 

Cn những ai yu mến Ngi,

 

xin cho họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông.

 

V lãnh thổ bnh an bốn mươi năm.

 

C Chương 06 C

 

5. Ông Ght-Ôn V Ông A-Vi-Me-Lc

 

A. Thin Cha gọi ông Ght-ôn

 

Người Ma-đi-an p bức dân Ít-ra-en

 

1 Con ci Ít-ra-en đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha, nn Ðức Cha đã trao họ vo tay người Ma-đi-an trong bảy năm. 2 Tay người Ma-đi-an đ nặng trn Ít-ra-en. Ðể trnh mặt người Ma-đi-an, con ci Ít-ra-en đã thiết lập những khu an ton trong cc vng ni, những hang động hốc đ. 3 Hễ Ít-ra-en gieo giống th người Ma-đi-an, người A-ma-lếch v người Phương Ðông cũng ln; chng ln chống lại Ít-ra-en. 4 Chng đng trại bn cạnh họ v tn ph hoa mu, đất đai cho đến st Ga-da, không để st lại vật g trong Ít-ra-en, d l gia sc hay b lừa cũng vậy. 5 V chng ln cng với đn vật v lều trại của chng, tiến vo nhiều vô kể như châu chấu; chng v lạc đ của chng đông không đếm nổi. Chng trn vo tn ph xứ sở. 6 Như vậy người Ít-ra-en hon ton kiệt quệ v người Ma-đi-an. V con ci Ít-ra-en đã ku ln Ðức Cha.

 

Một ngôn sứ can thiệp

 

7 Khi con ci Ít-ra-en ku ln Ðức Cha về người Ma-đi-an, 8 th Ðức Cha đã sai một vị ngôn sứ đến với con ci Ít-ra-en. Ông ni với họ: Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en phn thế ny: Chnh Ta đã đưa cc ngươi ln khỏi Ai-cập, đã ko cc ngươi ra khỏi nh nô lệ, 9 đã giải thot cc ngươi khỏi tay Ai-cập, khỏi tay mọi kẻ p bức cc ngươi, v đã đuổi chng cho khuất mắt cc ngươi, đã ban cho cc ngươi đất đai của chng. 10 V Ta đã phn với cc ngươi: Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi. Cc ngươi không được knh sợ cc thần của người E-mô-ri, khi cc ngươi cư ngụ trn đất của chng. Nhưng cc ngươi đã không nghe tiếng Ta.

 

Thần sứ của Ðức Cha hiện ra với ông Ght-ôn

 

11 Thần sứ của Ðức Cha đến v ngồi dưới cây tng ở Óp-ra. Cây ny l của ông Giô-t, thuộc gia đnh A-vi-e-de. Con ông l Ght-ôn bấy giờ đang đập la trong bồn đạp nho để trnh mặt người Ma-đi-an. 12 Thần sứ Ðức Cha hiện ra với ông v ni: Cho chiến sĩ can trường! Ðức Cha ở với ông. 13 Ông Ght-ôn đp: Ôi, thưa Ngi, nếu Ðức Cha ở với chng tôi, th sao chng tôi đến nông nỗi ny? Ðâu cả rồi những kỳ công m cha ông đã kể lại cho chng tôi nghe, rằng: chẳng phải Ðức Cha đã đưa chng ta ln khỏi Ai-cập sao? Thế m bây giờ Ðức Cha đã bỏ rơi chng tôi, trao chng tôi vo tay người Ma-đi-an.

 

14 Bấy giờ Ðức Cha quay lại nhn ông v ni: Hãy mạnh bạo ln đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải chnh Ta sai ngươi sao? 15 Nhưng ông đp: Ôi, thưa Ngi, con lấy g m cứu Ít-ra-en? Ny dng họ con thấp km nhất trong chi tộc Mơ-na-se, m con lại nhỏ nhất trong nh cha con. 16 Ðức Cha phn với ông: Ta sẽ ở với ngươi, v ngươi sẽ đnh quân Ma-đi-an như đnh c một người. 17 Ông thưa: Nếu Ngi thương con th xin cho con một dấu chứng tỏ Ngi đang ni với con. 18 Xin Ngi đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan Ngi. Người phn: Ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về.

 

19 Ông Ght-ôn đi bắt một con d non lm thịt, v lấy hai thng bột lm mấy chiếc bnh không men. Thịt th ông để trong một ci rổ, cn nước cốt th đựng trong một ci thố. Rồi ông mang đến cho Người ở dưới cây tng. Khi ông đến gần, 20 th Thần sứ Thin Cha ni với ông: Hãy lấy thịt v bnh không men đặt trn tảng đ ny v rưới nước cốt ln. Ông đã lm như thế.

 

21 Thần sứ của Ðức Cha giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng vo thịt v bnh không men, lửa liền từ tảng đ bốc ln, đốt chy hết thịt cng bnh không men. Thần sứ Ðức Cha biến khỏi mắt ông. 22 Ông Ght-ôn thấy đ chnh l Thần sứ Ðức Cha. Ông Ght-ôn ni: Chết tôi rồi, lạy Ðức Cha l Cha Thượng của tôi, v tôi đã thấy Thần sứ Ðức Cha nhãn tiền! 23 Nhưng Ðức Cha phn với ông: Bnh an cho ngươi! Ðừng sợ: ngươi không chết đâu. 24 Tại đ ông Ght-ôn xây một bn thờ knh Ðức Cha, v ông gọi nơi ấy l Ðức Cha C Bnh an. Cho đến ngy nay, bn thờ ấy vẫn cn tại Óp-ra, đất của gia đnh A-vi-e-de.

 

Ông Ght-ôn triệt hạ Ba-an

 

25 Một đm kia Ðức Cha phn bảo ông: Hãy lấy con b mộng của cha ngươi, con b bảy tuổi, rồi ph huỷ bn thờ Ba-an của cha ngươi v chặt đứt cây cột thần bn cạnh. 26 Ngươi sẽ xây bn thờ knh Ðức Cha, Thin Cha ngươi, trn đỉnh của nơi kin cố ny, sắp xếp sao cho gọn ghẽ. Ngươi sẽ lấy con b v dâng lm lễ ton thiu với gỗ cây cột thần ngươi đã chặt. 27 Vậy ông Ght-ôn mang theo mười người đầy tớ v lm như Ðức Cha đã ni với ông. Tuy nhin, v sợ người nh của cha mnh v những người trong thnh, ông không dm lm ban ngy, nn đã lm ban đm. 28 Sng hôm sau, khi những người trong thnh thức dậy, th ka bn thờ Ba-an đã bị triệt hạ, cây cột thần cạnh đ đã bị chặt, v con b mộng thứ hai đã được dâng lm lễ ton thiu trn bn thờ mới xây. 29 Họ ni với nhau: Ai đã lm chuyện ny thế? Rồi họ điều tra v tm hiểu, th ra l ông Ght-ôn, con ông Giô-t, đã lm chuyện đ. 30 Dân thnh liền ni với ông Giô-t: Ðưa con ông ra đây! N phải chết, v n đã triệt hạ bn thờ Ba-an v đã chặt đứt cây cột thần bn cạnh. 31 Ông Giô-t ni với tất cả mọi người đứng trước mặt ông: Cc anh bnh quyền lợi của Ba-an ư? Hay l cc anh tnh cứu thần đ? Kẻ no bnh quyền lợi Ba-an sẽ phải chết trước khi trời rạng sng. Nếu Ba-an l thần th Ba-an cứ tự biện hộ. Ght-ôn đã ph bn thờ của Ba-an đ. 32 Ngy hôm ấy, người ta gọi ông Ght-ôn l Giơ-rp-ba-an, m rằng: Xin Ba-an đối ph với hắn, v hắn đã triệt hạ bn thờ của người.

 

Ku gọi chiến đấu

 

33 Tất cả cc người Ma-đi-an, người A-ma-lếch v người Phương Ðông đều nhất tề tập hợp; họ băng qua sông v đng trại tại đồng bằng Gt-rơ-en.34 Ông Ght-ôn được đầy thần kh của Ðức Cha; ông rc t v, v người A-vi-e-de quy tụ lại sau lưng ông. 35 Ông sai sứ giả ku gọi mọi người trong chi tộc Mơ-na-se, v họ quy tụ lại sau lưng ông; ông sai sứ giả ku gọi mọi người trong chi tộc A-se, Dơ-vu-lun v Np-ta-li, họ cũng đều tiến ln đn ông.

 

Lông cừu lm điềm bo

 

36 Ông Ght-ôn thưa với Thin Cha: Nếu đng l Ngi sẽ dng tay con để cứu Ít-ra-en như Ngi đã phn, 37 th ny đây con đặt một mớ lông cừu trong sân la: nếu chỉ c sương trn lông cừu m thôi, cn tất cả mặt đất đều khô, th con biết Ngi sẽ dng tay con để cứu Ít-ra-en như Ngi đã phn. 38 V đã xảy ra như vậy. Sng hôm sau ông dậy sớm, bp mớ lông cừu, vắt cho sương chảy ra đầy một chn nước. 39 Ông Ght-ôn lại thưa với Thin Cha: Xin Ngi đừng thịnh nộ với con, để con được ni một lần nữa. Xin cho con được trắc nghiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi: chỉ c lông cừu l khô, cn tất cả mặt đất đều đẫm sương. 40 Ðm ấy Thin Cha đã lm như vậy. Chỉ c lông cừu l khô, cn tất cả mặt đất đều đẫm sương.

 

C Chương 07 C

 

B. Ông Ght-ôn giao chiến bn tây ngạn sông Gio-đan

 

Ðức Cha rt bớt quân số của ông Ght-ôn

 

1 Ông Giơ-rp-ba-an, tức Ght-ôn, cũng như ton dân đang ở với ông, thức dậy thật sớm, v ông đng trại gần Ên Kha-rốt; cn trại quân Ma-đi-an th nằm ở pha bắc trại ông, st đồi Mô-re, trong đồng bằng. 2 Ðức Cha phn bảo ông: Ðm dân ở với ngươi qu đông; Ta không trao quân Ma-đi-an vo tay chng được, kẻo Ít-ra-en lại tự phụ phạm đến Ta, khi cho rằng Chnh tay tôi đã cứu tôi. 3 Vậy ngươi hãy công bố cho dân nghe: Ai sợ hãi v run khiếp th hãy về đi! V ông Ght-ôn đã thử họ: hai mươi ngn người trong dân rt lui, cn lại mười ngn.

 

4 Ðức Cha phn với ông Ght-ôn: Dân ny vẫn cn đông. Hãy bảo chng xuống gần nước, ở đ Ta sẽ thử chng. Kẻ no Ta ni với ngươi người ny sẽ đi với ngươi th kẻ đ sẽ đi với ngươi. Cn tất cả những ai Ta ni với ngươi người ny không đi với ngươi, kẻ đ sẽ không được đi. 5 Vậy ông Ght-ôn đem đm dân ấy đến gần nước, v Ðức Cha phn với ông Ght-ôn: Tất cả những ai th lưỡi tớp nước như ch, ngươi hãy để ring ra, tất cả những ai quỳ xuống m uống cũng vậy. 6 Số người dng tay đưa nước ln miệng m tớp l ba trăm. Tất cả số dân cn lại đều quỳ xuống m uống nước. 7 Bấy giờ Ðức Cha phn với ông Ght-ôn: Với ba trăm người đã tớp nước, Ta sẽ cứu cc ngươi, v sẽ trao quân Ma-đi-an vo tay ngươi. Cn tất cả những người khc th hãy rt lui, ai về nh nấy. 8 Người ta giữ lại v lương thực của đm dân, cng với cc t v. Sau đ, ông Ght-ôn cho tất cả con ci Ít-ra-en trở về, ai nấy về lều mnh, chỉ giữ lại ba trăm người. Doanh trại của người Ma-đi-an nằm pha dưới trại của ông, trong đồng bằng.

 

Ðiềm bo thắng trận

 

9 Ðm ấy Ðức Cha phn với ông: Ðứng ln! Ði xuống doanh trại, v Ta sẽ trao n vo tay ngươi. 10 Nhưng nếu ngươi sợ không dm xuống, th hãy đi xuống trại với Pu-ra, đầy tớ ngươi. 11 Ngươi sẽ nghe ngng xem chng ni g; sau đ tay ngươi sẽ ra cứng rắn, v ngươi sẽ xuống đnh trại. Vậy chnh ông đã cng với Pu-ra, đầy tớ ông, xuống tới đầu tiền đồn của trại.

 

12 Quân Ma-đi-an, A-ma-lếch v ton quân Phương Ðông nằm đầy đồng bằng, nhiều vô kể như châu chấu, v số lạc đ của chng không đếm nổi, như ct trn bờ biển. 13 Ông Ght-ôn tới nơi, th ny một tn đang kể cho đồng đội một giấc chim bao. Hắn ni: Ðây l giấc chim bao tôi đã nằm mơ: một tấm bnh la mạch lăn trong trại Ma-đi-an, tới một chiếc lều, đụng vo lều th n ngã xuống, cuốn chỏng gọng ci lều ln, thế l ci lều đổ. 14 Người đồng đội hoạ theo v ni: Ðây chỉ c thể l chiếc gươm của Ght-ôn, con Giô-t, người Ít-ra-en. Thin Cha đã trao người Ma-đi-an v cả doanh trại vo tay ông ta. 15 Khi nghe kể giấc chim bao v lời giải thch, ông Ght-ôn sấp mnh xuống, đoạn trở về trại Ít-ra-en v ni: Ðứng ln! V Ðức Cha đã trao vo tay anh em doanh trại Ma-đi-an.

 

Cuộc đột kch

 

16 Bấy giờ ông chia ba trăm người thnh ba cnh quân, trao vo tay mọi người t v, v rỗng c đuốc bn trong. 17 Ông bảo họ: Hãy nhn v lm theo tôi. Khi tới đầu trại, tôi lm g th cc anh cứ lm theo! 18 Tôi sẽ rc t v cng một lc với tất cả những người đi với tôi; bấy giờ cc anh cũng rc t v khắp quanh trại v cng hô: V Ðức Cha! V Ght-ôn!

 

19 Ông Ght-ôn cng với một trăm người theo ông đi tới đầu trại vo đầu canh hai, lc vừa thay người canh; họ rc t v, đồng thời đập bể những chiếc v đang cầm trong tay. 20 Bấy giờ cả ba cnh quân đều rc t v, đập bể v; tay tri nắm chắc đuốc, tay phải cầm t v rc ln, rồi họ cng hô: V Ðức Cha, v Ght-ôn, vung kiếm ln! 21 Chung quanh trại, ai nấy đứng yn tại chỗ. Cả trại tn loạn, la v chạy trốn. 22 Trong lc ba trăm người rc t v th Ðức Cha lm cho mỗi người trong khắp trại quay gươm giết bạn mnh. Cả doanh trại đều trốn chạy về pha Xơ-r-ra cho đến Bết Ha St-ta, bn bờ suối A-vn Mơ-khô-la, đối diện với Tp-bt.

 

Truy kch

 

23 Bấy giờ từ Np-ta-li, A-se v ton thể Mơ-na-se, cc người Ít-ra-en họp nhau lại v rượt đuổi quân Ma-đi-an. 24 Ông Ght-ôn sai sứ giả đi ku gọi khắp vng ni Ép-ra-im: Hãy xuống đn đầu quân Ma-đi-an, chiếm cứ cc nguồn nước của chng, cho đến Bết Ba-ra v sông Gio-đan. Tất cả cc người Ép-ra-im đều họp lại chiếm lấy cc nguồn nước cho đến Bết Ba-ra v sông Gio-đan. 25 Họ bắt được hai tướng của Ma-đi-an l Ô-rếp v Dơ-ếp; họ giết Ô-rếp tại tảng đ Ô-rếp, cn Dơ-ếp th giết tại bồn p nho Dơ-ếp. Họ cn rượt theo quân Ma-đi-an v mang thủ cấp của Ô-rếp v Dơ-ếp từ bn kia sông Gio-đan về cho ông Ght-ôn.

 

C Chương 08 C

 

Ép-ra-im ku trch

 

1 Những người Ép-ra-im ni với ông: Ông đối xử với chng tôi như vậy nghĩa l thế no? Ông đã không thm gọi chng tôi, khi ông ln đường đnh quân Ma-đi-an. Họ đã công kch ông dữ dội. 2 Nhưng ông ni với họ: Việc tôi đã lm snh sao được với cc anh? Thứ m Ép-ra-im ăn mt, lại không tốt hơn cả ma tri của A-vi-e-de sao? 3 Thin Cha đã trao vo tay cc anh cc thủ lãnh Ma-đi-an l Ô-rếp v Dơ-ếp, th tôi c thể lm g snh được với cc anh? Nghe ông ni thế, họ mới nguôi giận.

 

C. Ông Ght-ôn giao chiến bn kia sông Gio-đan. Ông từ trần.

 

Ông Ght-ôn vượt sông Gio-đan truy lng địch

 

4 Tới sông Gio-đan, ông Ght-ôn sang sông cng với ba trăm người theo ông, rất mệt mỏi nhưng vẫn truy lng quân địch. 5 Ông ni với cc người Xc-cốt: Lm ơn cho đm người theo tôi mấy tấm bnh, v họ đã mệt mỏi rồi, m tôi th cn phải truy lng De-vc v Xan-mun-na, vua Ma-đi-an. 6 Nhưng cc thủ lãnh Xc-cốt trả lời: Số mạng của De-vc v Xan-mun-na nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao, m chng tôi phải cấp bnh cho quân đội của ông? 7 Ông Ght-ôn đp: Ðã vậy th một khi Ðức Cha trao De-vc v Xan-mun-na vo tay ta rồi, ta sẽ lấy gai rừng v cây k m x xc cc ngươi! 8 Từ đấy, ông đi ln Pơ-nu-n, v lại ni với người ta như vậy, nhưng những người Pơ-nu-n trả lời y như những người Xc-cốt. 9 Ông cũng ni với người Pơ-nu-n rằng: Khi ta trở về bnh an vô sự, ta sẽ triệt hạ thp ny.

 

De-vc v Xan-mun-na bại trận

 

10 De-vc v Xan-mun-na lc ấy đang ở Cc-co cng với đạo quân của họ, chừng mười lăm ngn người, đ l số cn lại trong ton bộ doanh trại con ci Phương Ðông. V mười hai ngn mạng biết tuốt gươm đã gục ngã. 11 Ông Ght-ôn tiến ln theo con đường của dân du mục, ở pha đông Nô-vc v Gic-bô-ha, v đã tấn công trại khi trại cứ tưởng l an ton. 12 De-vc v Xan-mun-na chạy trốn, nhưng ông đã đuổi kịp v bắt được cả hai vua Ma-đi-an l De-vc v Xan-mun-na, gây khiếp đảm cho ton bộ doanh trại.

 

Ông Ght-ôn bo th

 

13 Sau trận chiến, ông Ght-ôn, con ông Giô-t trở về qua ngả đường ln Khe-rt. 14 Ông bắt một thiếu nin thuộc dân Xc-cốt v tra hỏi n. N viết cho ông tn cc thủ lãnh Xc-cốt, v cc kỳ mục trong dân l bảy mươi bảy người. 15 Vậy ông đến với người Xc-cốt v ni: Ðây l De-vc v Xa-mun-na! V chng, cc ngươi đã đay nghiến ta m rằng: Số mạng của De-vc v Xan-mun-na nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao, m chng tôi phải cấp bnh cho những người mệt mỏi của ông? 16 Ông bắt cc kỳ mục trong thnh, lấy gai rừng v cây k m dạy cho những người Xc-cốt một bi học. 17 Thp Pơ-nu-n, ông cũng triệt hạ, v tn st cả những người trong thnh. 18 Ông ni với De-vc v Xan-mun-na: Những kẻ cc ngươi đã tn st ở Ta-bo l người thế no? Chng thưa: Ông thế no, họ cũng vậy; người no cũng c vẻ hong tử. 19 Ông ni: Họ l anh em cng mẹ với ta đ. Thề c Ðức Cha hằng sống! Giả như cc ngươi để họ sống, th ta chẳng st hại cc ngươi đâu! 20 Rồi ông bảo người con cả của ông Gie-the: Ðứng ln! Giết chng đi! Nhưng chng thiếu nin sợ không dm tuốt gươm, v cậu cn trẻ. 21 De-vc v Xan-mun-na liền ni: Vậy th chnh nh ngươi đứng ln giết chng ta đi, v anh hng đâu c sợ chết! Ông Ght-ôn đứng ln hạ st De-vc v Xan-mun-na, rồi tho lấy những chiếc vng đeo cổ cc con lạc đ của chng.

 

Cuối đời ông Ght-ôn

 

22 Người Ít-ra-en ni với ông Ght-ôn: Xin ông cai trị chng tôi, cả ông cũng như con chu ông, v ông đã giải thot chng tôi khỏi tay quân Ma-đi-an. 23 Ông Ght-ôn trả lời: Chnh tôi sẽ không cai trị, m con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Ðức Cha sẽ cai trị anh em. 24 Ông Ght-ôn ni với họ: Tôi xin anh em một điều l mỗi người cho tôi một ci nhẫn trong số chiến lợi phẩm của mnh. Sở dĩ như vậy l v những người bại trận l dân Ít-ma-n, nn chng mang nhẫn vng. 25 Những người ấy đp: Hẳn l chng tôi sẽ tặng ông rồi. Họ trải chiếc o chong ra, v mỗi người bỏ vo đấy một chiếc nhẫn đã chiếm được. 26 Trọng lượng số nhẫn vng ông đã xin được l mười bảy ký vng, không kể cc vng khuyn, cc hoa tai v những chiếc o điều cc vua Ma-đi-an vẫn mặc, v không kể cc vng đeo cổ cc con lạc đ của chng. 27 Ông Ght-ôn lấy số vng đ lm một tượng -phốt v đặt trong thnh của ông tại Óp-ra; v ton thể Ít-ra-en đã đng điếm với n, nn n ho ci bẫy cho ông Ght-ôn v nh ông.

 

28 Ma-đi-an bị hạ nhục trước mặt con ci Ít-ra-en; chng không cn ngẩng đầu ln được nữa. Dưới thời ông Ght-ôn, lãnh thổ được bnh an bốn mươi năm. 29 Ông Giơ-rp-ba-an, con ông Giô-t, lui về sống cảnh điền vin. 30 Ông Ght-ôn sinh được bảy mươi người con, v ông c nhiều vợ. 31 Ông c người tỳ thiếp ở Si-khem, b cũng sinh cho ông một con trai; v ông đặt tn cho n l A-vi-me-lc. 32 Ông Ght-ôn, con ông Giô-t, qua đời sau khi hưởng tuổi gi hạnh phc, v được chôn cất trong phần mộ của ông Giô-t, thân phụ ông, tại Óp-ra của dng họ A-vi-e-de.

 

Ít-ra-en lại suy sụp

 

33 Sau khi ông Ght-ôn qua đời, con ci Ít-ra-en lại đng điếm với cc Ba-an, v tôn Ba-an Bơ-rt lm thin cha của mnh. 34 Con ci Ít-ra-en không nhớ Ðức Cha l Thin Cha của mnh, Ðấng đã giải thot họ khỏi tay mọi th địch chung quanh. 35 Họ cũng chẳng đối xử nhân nghĩa với nh ông Giơ-rp-ba-an, tức Ght-ôn, m đền đp tất cả những điều tốt lnh ông đã lm cho Ít-ra-en.

 

C Chương 09 C

 

D. Vương triều của A-vi-me-lc

 

1 A-vi-me-lc, con ông Giơ-rp-ba-an, đến Si-khem gặp b con bn ngoại, v ni với họ, cng cả gia tộc bn ngoại rằng: 2 Xin b con hỏi cc thân ho Si-khem xem: điều no tốt cho cc vị? Ðể cho bảy mươi người, tức l tất cả cc con ông Giơ-rp-ba-an cai trị cc vị, hay l để một người cai trị cc vị m thôi? Xin cc vị nhớ cho rằng tôi l anh em ruột thịt của cc vị. 3 B con bn ngoại dng chnh những lời đ ni về A-vi-me-lc cho ton thể thân ho Si-khem nghe, v lng họ nghing về A-vi-me-lc, v họ ni: Ông ấy l b con của chng ta. 4 Vậy họ trao cho ông bảy mươi se-ken bạc, lấy của đền Ba-an Bơ-rt, A-vi-me-lc dng tiền ấy thu những đứa vô lại cng bọn du đãng, v chng theo ông. 5 Thế l ông đến nh cha mnh tại Óp-ra, hạ st cc anh em, tức l bảy mươi người con của ông Giơ-rp-ba-an, trn cng một tảng đ; chỉ st c Giô-tham, con t của ông Giơ-rp-ba-an, v anh ta lẩn trốn được. 6 Bấy giờ tất cả thân ho Si-khem cng ton dân Bết Mi-lô họp lại, ko đến tôn A-vi-me-lc ln lm vua, bn cạnh cây sồi trước bia đ ở Si-khem.

 

Ngụ ngôn của ông Giô-tham

 

7 Khi người ta bo tin ấy cho ông Giô-tham, ông liền ln đứng trn đỉnh ni Gơ-ri-dim, cất tiếng gọi v ni với những người kia rằng: Hỡi cc thân ho Si-khem! Hãy nghe tôi đây, th Thin Cha cũng sẽ nghe cc người.

 

8 Cây cối đã ln đường đi xức dầu phong một vua cai trị chng. Chng ni với cây ô-liu: Hãy lm vua cai trị chng tôi!

 

9 Nhưng cây ô-liu ni với chng: Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ dầu của tôi l thứ đã từng lm cho thần minh v người đời được tôn trọng, m đi đu đưa trn cây cối hay sao?

 

10 Cây cối liền ni với cây vả: Hãy đến lm vua cai trị chng tôi!

 

11 Nhưng cây vả bảo chng: Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt v tri ngon của tôi m đi đu đưa trn cây cối hay sao?

 

12 Bấy giờ cây cối ni với cây nho: Hãy đến lm vua cai trị chng tôi!

 

13 Nhưng cây nho bảo chng: Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi l thứ đã từng lm cho thần minh v người đời phấn khởi, m đi đu đưa trn cây cối hay sao?

 

14 Tất cả cây cối liền ni với bụi gai: Hãy đến lm vua cai trị chng tôi!

 

15 Bụi gai trả lời cây cối: Nếu quả thật cc ngươi xức dầu phong ta lm vua cai trị cc ngươi, th hãy tới nương nu dưới bng ta; bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai v sẽ thiu rụi cc cây b hương Li-băng!

 

16 Cc người c đối xử thnh thật v trọn đạo khi tôn A-vi-me-lc ln lm vua không? Cc người c đối xử tốt với ông Giơ-rp-ba-an v nh ông ấy không? C đối xử với ông xứng với công lao của ông không? 17 Cha tôi đã chiến đấu v cc người, đã liều mạng để giải thot cc người khỏi tay quân Ma-đi-an. 18 Thế m ngy nay cc người lại phản bội nh cha tôi, tn st con ci ông, tất cả bảy mươi người trn cng một tảng đ, rồi đặt đứa con người tỳ thiếp của ông l A-vi-me-lc ln lm vua cai trị cc thân ho Si-khem, v y l b con của cc người. 19 Vậy, nếu ngy hôm nay cc người đã đối xử thnh thật v trọn đạo với ông Giơ-rp-ba-an v nh ông, th cứ việc vui v A-vi-me-lc, v mong sao y cũng được vui v cc người. 20 Bằng không, th xin cho một ngọn lửa pht ra từ A-vi-me-lc để thiu huỷ cc thân ho Si-khem cng với dân Bết Mi-lô, v xin cho một ngọn lửa pht ra từ cc thân ho Si-khem v dân Bết Mi-lô để thiu huỷ A-vi-me-lc nữa! 21 Rồi ông Giô-tham chạy về pha Bơ-e v tr ngụ tại đây, v sợ A-vi-me-lc, người anh em của ông.

 

Si-khem phản loạn chống A-vi-me-lc

 

22 A-vi-me-lc cầm quyền cai trị Ít-ra-en ba năm. 23 Rồi Thin Cha gây một thần kh bất ho giữa A-vi-me-lc v cc thân ho Si-khem, khiến cc thân ho Si-khem phản lại A-vi-me-lc. 24 Như vậy l để bo phục tội giết bảy mươi người con ông Giơ-rp-ba-an, v để lm cho mu họ đổ xuống trn A-vi-me-lc, người anh em đã giết họ, v đổ xuống trn cc thân ho Si-khem, những người đã tiếp tay với y, để y giết anh em mnh. 25 Cc thân ho Si-khem đã đặt những ổ mai phục trn cc ngọn ni, để cướp bc tất cả những người đi ngang qua đ. Người ta bo tin ấy cho A-vi-me-lc biết.

 

26 Bấy giờ ông Ga-an, con ông E-vt, cng đi với anh em ông, v họ qua Si-khem; cc thân ho Si-khem tn nhiệm ông. 27 Họ ra vườn hi nho, rồi đạp p v tổ chức vui chơi. Họ vo đền cc thần minh của họ, ăn uống v nguyền rủa A-vi-me-lc. 28 Ông Ga-an, con ông E-vt ni: A-vi-me-lc l ai, v Si-khem l ai m chng ta lm tôi n? N chẳng phải l con Giơ-rp-ba-an, v đại diện của n chẳng phải l Dơ-vun sao? Cc người hãy lm tôi con ci Kha-mo, cha của Si-khem; cn chng tôi, việc g chng tôi phải lm tôi n? 29 Ai sẽ trao dân ny vo tay tôi, để tôi loại trừ A-vi-me-lc? V tôi ni với n: Hãy tăng thm quân của mi v ra đây!

 

30 Ông Dơ-vun, tổng trấn thnh, nghe những lời ông Ga-an, con ông E-vt ni, th nổi giận. 31 Ông lập mưu sai sứ đến ni với A-vi-me-lc rằng: Ny, Ga-an, con của E-vt, v anh em y đã đến Si-khem v đang khch động thnh ny chống lại ông. 32 Vậy, đang đm ông hãy trỗi dậy, v cng với quân lnh của ông mai phục ngoi đồng. 33 Rồi sng sớm, lc rạng đông, hãy mau lẹ tấn công thnh. Khi y v đm người cng đi với y ra đn ông, th gặp chng đâu ông hãy đnh đ.

 

34 Ðang đm, A-vi-me-lc cng với quân lnh của ông chỗi dậy, chia thnh bốn nhm mai phục gần Si-khem. 35 Ông Ga-an, con ông E-vt, đi ra v dừng lại ở lối vo cổng thnh. A-vi-me-lc cng với quân lnh của ông từ chỗ mai phục chỗi dậy. 36 Ông Ga-an thấy đm dân th ni với ông Dơ-vun: Ðây l đm dân từ cc đỉnh ni xuống. Nhưng ông Dơ-vun ni: Ð l bng ni m ông lại trông ra như người ta. 37 Ông Ga-an cn ln tiếng ni: Ðây l những người từ rốn đất m xuống, cn nhm kia th từ con đường Cây Sồi Cc Thầy Bi m đến. 38 Bấy giờ ông Dơ-vun ni với ông: Ðâu rồi ci miệng ngươi từng ni: A-vi-me-lc l ai m chng ta lm tôi n? Ðây chẳng phải l đm dân ngươi đã khinh dể sao? Bây giờ ngươi hãy đi ra m giao chiến với n. 39 Ông Ga-an đi ra, dẫn đầu cc thân ho Si-khem, giao chiến với A-vi-me-lc. 40 Nhưng A-vi-me-lc đuổi đnh ông, v ông Ga-an phải trốn chạy. Nhiều người gục chết trước khi tới được lối vo cổng.41 Sau đ A-vi-me-lc cư ngụ ở A-ru-ma; cn ông Dơ-vun th trục xuất ông Ga-an v anh em ông, không cho ở Si-khem nữa.

 

Triệt hạ thnh v thp Si-khem

 

42 Hôm sau đm người kia đi ra cnh đồng, v người ta bo cho A-vi-me-lc biết. 43 Ông lấy dân của mnh chia thnh ba nhm v sắp xếp một cuộc mai phục ngoi đồng. Ông nhn, v ny đm người kia đi ra khỏi thnh; ông chỗi dậy tiến đnh chng tơi bời. 44 A-vi-me-lc cng với quân lnh của ông ập tới chặn lối vo cổng thnh, cn hai nhm kia th ập tới tất cả những kẻ ở ngoi đồng v đnh chng tơi bời. 45 Suốt ngy hôm ấy A-vi-me-lc tấn công thnh. Ông đã chiếm được thnh v tn st tất cả dân cư, rồi triệt hạ v rắc muối ln thnh. 46 Nghe tin đ, cc thân ho Mch-đan Si-khem liền xuống hầm đền thờ En Bơ-rt. 47 Người ta bo tin cho A-vi-me-lc biết l tất cả thân ho Mch-đan Si-khem đã họp nhau lại. 48 Bấy giờ A-vi-me-lc ln ni Xan-môn cng với tất cả quân lnh của ông. Ông cầm ru chặt một cnh cây, giơ ln, rồi đặt xuống vai mnh, v ni với quân lnh của ông: Cc anh thấy tôi lm g, th cứ lm như tôi, mau ln! 49 Mọi người đều chặt, mỗi người một cnh cây. Họ đi theo A-vi-me-lc, đặt cnh cây trn hầm, rồi nổi lửa đốt hầm, lm cho mọi người ở Mch-đan Si-khem chết hết, khoảng chừng một ngn người, cả đn ông lẫn đn b.

 

A-vi-me-lc tấn công T-vết v bị tử trận

 

50 Sau đ A-vi-me-lc đi đến T-vết, đng trại đối diện với T-vết v chiếm thnh ấy. 51 C một ngọn thp kin cố ở giữa thnh v tất cả đn ông, đn b cng ton thể cc thân ho trong thnh đều trốn vo thp ấy; họ ẩn nu bn trong v leo ln lầu của ngọn thp. 52 A-vi-me-lc đi tới v tấn công thp; ông đến st lối vo thp để châm lửa đốt. 53 Bấy giờ một người đn b liệng một phiến đ cối xuống đầu A-vi-me-lc lm ông bể sọ. 54 Ông liền gọi chng thanh nin cận vệ của mnh v bảo: Hãy tuốt gươm giết ta đi, kẻo người ta lại ni về ta rằng: Một người đn b đã giết hắn. Người cận vệ đâm ông, v ông đã chết. 55 Người Ít-ra-en thấy A-vi-me-lc đã chết th bỏ đi, ai nấy về nh mnh.

 

56 Thế l Thin Cha đã bo on A-vi-me-lc v sự dữ ông đã gây cho thân phụ mnh l giết bảy mươi người anh em. 57 V Thin Cha đã bo on những người Si-khem v tất cả sự dữ họ đã gây ra. Như thế l đã ứng nghiệm nơi họ lời chc dữ của Giô-tham, con ông Giơ-rp-ba-an.

 

C Chương 10 C

 

Ông Gp-Tc V Cc thủ Lãnh Nhỏ

 

6. Ông Tô-La

 

1 Sau A-vi-me-lc, c ông Tô-la con ông Pu-a, chu ông Ðô-đô, người Ít-xa-kha, đã xuất hiện để cứu Ít-ra-en. Ông cư ngụ tại Sa-mia, vng ni Ép-ra-im. 2 Ông lm thủ lãnh Ít-ra-en được hai mươi ba năm, th qua đời v được chôn cất tại Sa-mia.

 

7. Ông Gia-Ia

 

3 Sau ông Tô-la, th c ông Gia-ia, người Ga-la-t, xuất hiện, lm thủ lãnh Ít-ra-en hai mươi hai năm. 4 Ông c ba mươi người con, cỡi ba mươi con lừa v coi ba mươi thnh, m người ta đặt tn l Kha-vốt Gia-ia; những thnh đ cn cho tới ngy nay trong đất Ga-la-t.

 

5 Rồi ông Gia-ia qua đời v được chôn cất tại Ca-môn.

 

8. Ông Gp-Tc

 

Ít-ra-en bị người Am-mon đn p

 

6 Con ci Ít-ra-en lại lm điều dữ tri mắt Ðức Cha v lm tôi cc thần Ba-an v Át-tô-rt, cc thần của người A-ram, cc thần của người Xi-đôn, cc thần của người Mô-p, cc thần của con ci Am-mon v cc thần của người Phi-li-tinh; họ đã la bỏ Ðức Cha v không lm tôi Người nữa. 7 Ðức Cha nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en v đã trao họ vo tay người Phi-li-tinh v vo tay con ci Am-mon. 8 Trong thời ấy, suốt mười tm năm, chng hnh hạ v p bức con ci Ít-ra-en, tức l ton thể con ci Ít-ra-en ở bn kia sông Gio-đan, trong đất người E-mô-ri tại Ga-la-t. 9 Con ci Am-mon vượt sông Gio-đan để giao chiến với cả Giu-đa, Ben-gia-min v nh Ép-ra-im nữa, khiến Ít-ra-en phải lâm cảnh khốn cng. 10 Bấy giờ con ci Ít-ra-en mới ku ln Ðức Cha rằng: Chng con đã xc phạm đến Ngi, bởi v chng con đã la bỏ Thin Cha của chng con m lm tôi cc Ba-an. 11 Ðức Cha phn với con ci Ít-ra-en: Khi người Ai-cập, người E-mô-ri, con ci Am-mon, người Phi-li-tinh, 12 người Xi-đôn, người A-ma-lếch v người Ma-đi-an p bức cc ngươi, v cc ngươi ku ln Ta, th Ta đã chẳng cứu cc ngươi khỏi tay chng sao? 13 Nhưng cc ngươi đã la bỏ Ta v lm tôi cc thần khc; v thế, Ta sẽ không cứu cc ngươi nữa. 14 Ði m ku ln cc thần cc ngươi đã chọn; chng sẽ cứu cc ngươi lc cc ngươi bị cơ cực! 15 Con ci Ít-ra-en mới thưa cng Ðức Cha: Chng con đã phạm tội. Xin Ngi cứ xử với chng con sao cho đẹp mắt Ngi; nhưng hôm nay xin cứu chng con. 16 Họ cất bỏ, không giữ lại những thần ngoại bang nữa, v họ lm tôi Ðức Cha, v thế Người không dằn lng được trước sự đau khổ của Ít-ra-en.

 

17 Con ci Am-mon tập họp lại v đng trại ở Ga-la-t. Con ci Ít-ra-en cũng hội lại v đng trại ở Mt-pa. 18 Dân chng v cc thủ lãnh Ga-la-t ni với nhau: Ai l người sẽ xung phong giao chiến với con ci Am-mon? Người ấy sẽ đứng đầu ton thể dân cư Ga-la-t.

 

C Chương 11 C

 

Ông Gp-tc đặt điều kiện

 

1 Ông Gp-tc, người Ga-la-t, bấy giờ l một dũng sĩ. Ông l con của một gi điếm. Ông Ga-la-t sinh ra Gp-tc. 2 Nhưng vợ ông Ga-la-t cũng sinh cho ông những người con khc nữa. Cc người con của b ny khi lớn ln đã đuổi Gp-tc đi, v ni với ông: My không c phần gia nghiệp trong nh của cha chng tao, v my l con của một mụ khc. 3 Ông Gp-tc liền bỏ trốn, không ở với cc anh nữa. Ông cư ngụ tại đất Tốp; những đứa vô lại kết đảng với ông Gp-tc v cng với ông tung honh.

 

4 Sau đ một thời gian, con ci Am-mon giao chiến với Ít-ra-en. 5 V khi con ci Am-mon giao chiến với Ít-ra-en, th cc kỳ mục Ga-la-t đi tm ông Gp-tc ở đất Tốp. 6 Họ ni với ông Gp-tc: Xin ông đến chỉ huy chng tôi giao chiến với con ci Am-mon. 7 Ông Gp-tc trả lời cc kỳ mục Ga-la-t: No chẳng phải chnh cc ông đã ght tôi v đuổi tôi ra khỏi nh cha tôi sao? V cớ g bây giờ cc ông lại đến với tôi, lc cc ông lâm cảnh khốn cng? 8 Cc kỳ mục Ga-la-t ni với ông Gp-tc: Ấy vậy bây giờ chng tôi mới phải quay về với ông; xin ông đến với chng tôi, ông sẽ giao chiến với con ci Am-mon, sẽ thnh người lãnh đạo chng tôi, tức l ton thể dân cư Ga-la-t. 9 Ông Gp-tc ni với cc kỳ mục Ga-la-t: Nếu cc ông đưa tôi về để giao chiến với con ci Am-mon, v Ðức Cha trao chng vo tay tôi, th tôi sẽ l người lãnh đạo cc ông. 10 Cc kỳ mục Ga-la-t ni với ông Gp-tc: Xin Ðức Cha chứng gim cho chng ta, nếu chng tôi không lm như lời ông ni. 11 Rồi ông Gp-tc cng đi với cc kỳ mục Ga-la-t, v dân đã đặt ông lm người lãnh đạo v chỉ huy họ; ông Gp-tc lặp lại tất cả cc lời ông đã ni, trước nhan Ðức Cha tại Mt-pa.

 

Ông Gp-tc điều đnh với con ci Am-mon

 

12 Ông Gp-tc sai sứ giả đến ni với vua dân Am-mon rằng: Giữa tôi với ông c chuyện g m ông lại đến chống tôi, để giao chiến với xứ sở tôi? 13 Vua dân Am-mon ni với cc sứ giả của ông Gp-tc: Tại sao, khi ln khỏi Ai-cập, Ít-ra-en lại chiếm đất của ta, từ Ác-nôn cho tới Gip-bốc v tới sông Gio-đan? Bây giờ muốn yn th trả lại đi! 14 Ông Gp-tc lại sai sứ giả đến với vua dân Am-mon lần nữa 15 v thưa: Ông Gp-tc ni thế ny: Ít-ra-en không chiếm đất của Mô-p cũng như đất của con ci Am-mon, 16 v khi đi ln khỏi Ai-cập, Ít-ra-en đã đi con đường sa mạc tới Biển Sậy v đã đến Ca-đ. 17 Bấy giờ Ít-ra-en sai sứ giả đến thưa với vua Ê-đôm rằng: Xin cho php tôi đi qua đất của ngi. Nhưng vua Ê-đôm không nghe. Ít-ra-en cũng sai người đến với vua Mô-p, nhưng ông ny cũng chẳng nghe; Ít-ra-en đnh lưu lại Ca-đ. 18 Sau đ, họ đã theo con đường sa mạc đi bọc xứ Ê-đôm v Mô-p, tới pha đông đất Mô-p, v đng trại bn kia Ác-nôn, nhưng không vo bin giới Mô-p v Ác-nôn l bin giới Mô-p. 19 Rồi Ít-ra-en sai sứ giả đến gặp ông Xi-khôn, vua dân E-mô-ri, trị v tại Kht-bôn v thưa với ông: Xin cho php tôi đi qua đất của ngi để tới nơi tôi phải đến. 20 Thế nhưng ông Xi-khôn đã không tin m cho Ít-ra-en đi qua bin giới của ông; ông Xi-khôn lại cn triệu tập ton dân, đng trại tại Gia-ht v giao chiến với Ít-ra-en. 21 V Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, đã trao ông Xi-khôn v ton dân của ông vo tay Ít-ra-en, v Ít-ra-en đã đnh chng tơi bời. Rồi Ít-ra-en chiếm hết đất của dân E-mô-ri cư ngụ trn đất ấy. 22 Họ cũng chiếm tất cả cc bin giới của người E-mô-ri từ Ác-nôn tới Gip-bốc, v từ sa mạc tới sông Gio-đan. 23 Bây giờ Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en đã trục xuất người E-mô-ri khỏi Ít-ra-en dân của Người, th liệu ông c trục xuất được n không? 24 Ci m thần Cơ-mốt của ông, ban cho ông lm sở hữu, ông lại không chiếm hữu sao? Cũng thế, tất cả những g Ðức Cha, Thin Cha của chng tôi đã truất hữu của những dân sở hữu, trước mặt chng tôi, th chng tôi chiếm hữu. 25 Nay liệu ông c hơn g ông Ba-lc, con ông Xp-po, vua Mô-p không? Ông ta c tranh chấp nổi với Ít-ra-en, hay l đnh bại được n không? 26 Khi Ít-ra-en định cư tại Kht-bôn v cc thị trấn phụ thuộc, tại A-rô-e v cc thị trấn phụ thuộc, tại tất cả cc thnh nằm trn cc nhnh của Ác-nôn đã ba trăm năm, th tại sao lc bấy giờ cc người không chiếm lại? 27 Tôi đã không xc phạm đến ông, cn ông đã xử tệ với tôi l giao chiến với tôi. Xin Ðức Cha, Ðấng phn xt, hôm nay phân xử giữa con ci Ít-ra-en v con ci Am-mon. 28 Nhưng vua dân Am-mon không nghe những lời ông Gp-tc sai người ni với vua.

 

Ông Gp-tc khấn v thắng trận

 

29 Thần kh của Ðức Cha ở trn ông Gp-tc v ông đã sang Ga-la-t v Mơ-na-se, rồi qua Mt-pa Ga-la-t, v từ Mt-pa Ga-la-t ông qua đnh con ci Am-mon. 30 Ông Gp-tc khấn hứa với Ðức Cha rằng: Nếu Ngi trao con ci Am-mon vo tay con, 31 th C khi con đã thắng con ci Am-mon m trở về bnh an C hễ người no ra khỏi cửa nh con để đn con, người đ sẽ thuộc về Ðức Cha, v con sẽ dâng n lm lễ ton thiu. 32 Ông Gp-tc qua bn con ci Am-mon để giao chiến với chng, v Ðức Cha đã trao chng vo tay ông. 33 Ông đnh chng tơi bời từ A-rô-e cho tới gần Min-nt, tất cả l hai mươi thnh, v cho tới A-vn Cơ-ra-mim. Thật l một cuộc đại bại: con ci Am-mon bị hạ nhục trước mặt con ci Ít-ra-en.

 

34 Khi ông Gp-tc trở về Mt-pa, về nh ông, th ny con gi ông ra đn ông, vừa đnh trống vừa nhảy ma. Cô l con gi độc nhất của ông: ngoi cô ra, ông không c con trai con gi no khc. 35 Thoạt nhn thấy cô, ông liền x o v ni: Ôi, con gi của cha, thật con lm khổ cha rồi! Chnh con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha! Cha đã trt mở miệng khấn hứa cng Ðức Cha v không thể rt lại được. 36 Cô thưa với ông: Thưa cha, cha đã trt mở miệng khấn hứa cng Ðức Cha, th cha cứ thi hnh cho con như lời cha đã khấn hứa, v Ðức Cha đã cho cha trả th được con ci Am-mon, kẻ th của cha. 37 Cô lại ni với cha: Xin cha cho con điều ny l hoãn cho con hai thng để con đi lang thang trn cc ni đồi, m khc cho đời con gi của con cng với cc bạn con. 38 Ông ni: Con cứ đi, v ông để cho cô đi hai thng. Cô ra đi cng với cc bạn, khc cho đời con gi của cô trn cc ni đồi. 39 Hết hai thng, cô trở về với cha, v ông thi hnh cho cô lời ông đã khấn hứa. Cô chưa biết đến việc vợ chồng. V đã thnh mọi tục lệ trong Ít-ra-en, l 40 hằng năm cc cô gi Ít-ra-en đi khc thương con gi ông Gp-tc, người Ga-la-t, mỗi năm bốn ngy.

 

C Chương 12 C

 

Chiến tranh giữa Ép-ra-im v Ga-la-t. Ông Gp-tc qua đời.

 

1 Người Ép-ra-im tập hợp lại, vượt sông tới Xa-phôn v ni với ông Gp-tc: Tại sao ông vượt sông đnh con ci Am-mon, m lại không gọi chng tôi cng đi? Chng tôi sẽ nổi lửa đốt nh ông cho ông chết luôn! 2 Ông Gp-tc ni với họ: Tôi v dân tôi phải tranh chấp c liệt với con ci Am-mon. Tôi đã cầu cứu cc người, m cc người đã chẳng cứu tôi khỏi tay chng. 3 Tôi thấy không ai cứu, nn đã liều mạng vượt sông đnh con ci Am-mon, v Ðức Cha đã trao tay chng vo tay tôi. Vậy tại sao hôm nay cc người lại ln gây chiến với tôi? 4 Ông Gp-tc tập hợp tất cả cc người Ga-la-t v giao chiến với Ép-ra-im. Người Ga-la-t đnh Ép-ra-im tơi bời, v Ép-ra-im đã ni: Ny quân Ga-la-t! Tụi bay chỉ l người Ép-ra-im đo thot, ăn bm cả Ép-ra-im lẫn Mơ-na-se. 5 Ga-la-t chiếm giữ cc khc cạn trn sông Gio-đan, nơi Ép-ra-im c thể qua. Khi c người Ép-ra-im đo thot ni: Cho tôi qua, th những người Ga-la-t hỏi: Anh c phải l người Ép-ra-im không? Nếu hắn đp: Không, 6 th họ bảo: Hãy ni: Sp-bô-lt. Nếu hắn ni: Xp-bô-lt, v hắn không ni đng được, th bấy giờ họ bắt lấy hắn m giết, gần khc cạn trn sông Gio-đan. Thời gian đ, bốn mươi hai ngn người Ép-ra-im đã ngã gục.

 

7 Ông Gp-tc lm thủ lãnh Ít-ra-en su năm, rồi ông Gp-tc, người Ga-la-t, qua đời v được chôn cất trong thnh của mnh, ở Ga-la-t.

 

9. Ông Íp-Xan

 

8 Sau ông Gp-tc, th c ông Íp-xan, người B-lem, lm thủ lãnh Ít-ra-en. 9 Ông c ba mươi người con trai v ba mươi người con gi. Ông gả cc cô cho người ngoại bang, v hỏi ba mươi người vợ cho cc con trai ông, cũng người ngoại bang. Ông lm thủ lãnh Ít-ra-en bảy năm. 10 Rồi ông Íp-xan qua đời v được chôn cất tại B-lem.

 

10. Ông Ê-Lôn

 

11 Sau ông Íp-xan, th c ông Ê-lôn, người Dơ-vu-lun, lm thủ lãnh Ít-ra-en. Ông lm thủ lãnh mười năm. 12 Rồi ông Ê-lôn, người Dơ-vu-lun, qua đời v được chôn cất tại Ai-gia-lôn, trong đất Dơ-vu-lun.

 

11. Ông Áp-Ðôn

 

13 Sau ông Ê-lôn, th c ông Áp-đôn, con ông Hi-ln, người Pia-a-thôn, lm thủ lãnh Ít-ra-en. 14 Ông c bốn mươi con trai v ba mươi chu trai, cỡi bảy mươi con lừa. Ông lm thủ lãnh Ít-ra-en tm năm. 15 Rồi ông Áp-đôn, con ông Hi-ln, người Pia-a-thôn, qua đời v được chôn cất tại Pia-a-thôn, trong đất Ép-ra-im, trn ni của người A-ma-lếch.

 

C Chương 13 C

 

12. Ông Sam-Sôn

 

Truyền tin ông Sam-sôn ra đời

 

1 Con ci Ít-ra-en lại lm sự dữ tri mắt Ðức Cha, v Ðức Cha đã trao họ vo tay người Phi-li-tinh bốn mươi năm.

 

2 C một người đn ông ở Xo-rơ-a, thuộc chi tộc Ðan, tn l Ma-nô-c. Vợ ông son sẻ v không sinh con. 3 Sứ giả của Ðức Cha hiện ra với người vợ v ni với b: Ny, b l người son sẻ v không sinh con, nhưng b sẽ c thai v sinh một con trai. 4 Vậy bây giờ phải king cữ: đừng uống rượu v thức c men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. 5 V ny b sẽ c thai v sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trn đầu n, v con trẻ sẽ l một na-dia của Thin Cha từ lng mẹ. Chnh n sẽ bắt đầu cứu Ít-ra-en khỏi tay người Phi-li-tinh. 6 B đi vo v ni với chồng rằng: Một người của Thin Cha đã đến gặp tôi; hnh dng của người như hnh dng một sứ giả của Thin Cha, rất đng sợ. Tôi đã không dm hỏi người từ đâu tới; v danh tnh người, người cũng không tiết lộ cho tôi. 7 Nhưng người ni với tôi: Ny b sẽ c thai v sẽ sinh một con trai; bây giờ b phải king cữ: đừng uống rượu v thức c men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, v con trẻ ấy sẽ l một na-dia của Thin Cha, từ lng mẹ cho đến ngy n chết.

 

Thin sứ hiện ra lần thứ hai

 

8 Ông Ma-nô-c khẩn cầu Ðức Cha, ông ni: Thưa Ngi, xin vui lng cho người của Thin Cha m Ngi đã sai, đến với chng con một lần nữa, v dạy chng con phải lm g cho đứa trẻ sẽ sinh ra. 9 Thin Cha nghe tiếng ông Ma-nô-c, v sứ giả của Ðức Cha lại đến gặp vợ ông, lc b đang ở ngoi đồng, khi ông Ma-nô-c, chồng b, không c mặt ở đ. 10 B vội vã chạy đi bo cho chồng, v ni với ông: Ny người đã gặp tôi hôm trước, lại hiện ra với tôi nữa. 11 Ông Ma-nô-c đứng dậy đi theo vợ, đến gặp người kia v ni: Ngi c phải l người đã ni với b ny không? Người ấy đp: Chnh tôi. 12 Ông Ma-nô-c ni: Khi xảy ra như ngi ni, th đứa b phải giữ luật no, v n phải lm g? 13 Sứ giả của Ðức Cha ni với ông Ma-nô-c: Tất cả những điều tôi đã ni với b ấy th b ấy phải giữ. 14 Tất cả những g bởi cây nho m ra, th b không được ăn, cũng không được uống rượu v thức c men; tất cả những g không thanh sạch, th b không được ăn. Mọi điều tôi đã truyền, th b phải tuân giữ. 15 Ông Ma-nô-c thưa với sứ giả của Ðức Cha: Xin cho php chng tôi giữ ngi lại v dọn hầu ngi một con d tơ! 16 Sứ giả của Ðức Cha ni với ông Ma-nô-c: Ông c giữ tôi lại, tôi cũng chẳng ăn bnh của ông; nhưng nếu ông dọn lễ ton thiu knh Ðức Cha, th ông hãy dâng ln Người đi, v ông Ma-nô-c không biết người ấy l sứ giả của Ðức Cha. 17 Bấy giờ ông Ma-nô-c ni với sứ giả của Ðức Cha: Xin ngi cho biết quý danh, để khi xảy ra như ngi ni, chng tôi sẽ trọng đãi ngi! 18 Sứ giả của Ðức Cha ni với ông: Sao ông lại hỏi tn tôi? Ð l một điều b nhiệm. 19 Bấy giờ ông Ma-nô-c bắt một con d tơ v lấy tế phẩm, để dâng lm lễ ton thiu trn tảng đ knh Ðức Cha, Ðấng đã thực hiện những kỳ công, rồi ông Ma-nô-c v b vợ đứng nhn. 20 Khi ngọn lửa từ bn thờ bốc ln trời, th sứ giả của Ðức Cha cũng ln theo trong ngọn lửa của bn thờ, trước sự chứng kiến của ông Ma-nô-c v vợ ông; họ phục lạy st đất. 21 Sứ giả của Ðức Cha không hiện ra với ông Ma-nô-c v vợ ông nữa. Bấy giờ ông Ma-nô-c mới biết vị đ chnh l sứ giả của Ðức Cha. 22 Ông Ma-nô-c liền ni với vợ: Chng ta chết mất thôi, v đã thấy Thin Cha. 23 Nhưng vợ ông ni với ông: Nếu Ðức Cha c ý định giết chng ta, th Người đã chẳng nhận lễ ton thiu v tế phẩm từ tay chng ta, đã chẳng cho chng ta thấy tất cả những điều ấy, v mới đây đã chẳng cho chng ta nghe một điều như thế. 24 B sinh được một con trai v đặt tn l Sam-sôn. Ðứa b lớn ln, v Ðức Cha chc lnh cho n. 25 Thần kh Ðức Cha bắt đầu tc động trn Sam-sôn tại Trại Ðan giữa Xo-rơ-a v Ét-ta-ôn.

 

C Chương 14 C

 

Ông Sam-sôn kết hôn

 

1 Ông Sam-sôn xuống Tim-na v để ý đến một phụ nữ trong số cc con gi của người Phi-li-tinh tại Tim-na. 2 Ông trở ln v bo cho cha mẹ rằng: Con đã để ý đến một phụ nữ trong số con gi của người Phi-li-tinh tại Tim-na. Vậy xin cha mẹ cưới cô ấy cho con. 3 Cha ông cũng như mẹ ông ni: Trong số con gi của b con my v trong tất cả dân tao, không c phụ nữ hay sao m my lại đi lấy vợ trong đm người Phi-li-tinh không cắt b ấy? Nhưng ông Sam-sôn trả lời cha: Xin cha cứ cưới cô ấy cho con, v nng vừa mắt con. 4 Cha mẹ ông không biết rằng việc đ l do Ðức Cha xui khiến, bởi lẽ Người đang tm cớ cho người Phi-li-tinh gây chuyện, v thời ấy người Phi-li-tinh đang đô hộ Ít-ra-en.

 

5 Ông Sam-sôn xuống Tim-na, v khi ông tới cc vườn nho ở Tim-na, th ny một con sư tử con rống ln v chồm ra pha ông. 6 Bấy giờ thần kh của Ðức Cha ập xuống trn ông; ông dng tay không x n ra như x một con d con; nhưng ông không cho cha mẹ hay việc ông đã lm. 7 Sau đ ông xuống chuyện tr với người phụ nữ v nng vừa mắt Sam-sôn. 8 Ít lâu sau, ông trở lại cưới nng. Ông rẽ qua để xem xc chết con sư tử, th ny c một đn ong đậu trong bộ xương con sư tử v cả mật nữa. 9 Ông mc ra v cầm trong tay, vừa đi vừa ăn. Rồi khi về nh, ông biếu cha mẹ v cha mẹ ông cũng ăn. Nhưng ông không cho cha mẹ biết l ông đã mc mật ong từ bộ xương con sư tử. 10 Sau đ cha ông đã xuống gặp người phụ nữ v tại đ ông Sam-sôn lm một bữa tiệc, v cc trai trng vẫn lm như thế. 11 Khi thấy ông, người ta đã cử ba mươi người trong số bạn hữu để ở với ông.

 

Ông Sam-sôn ra câu đố

 

12 Ông Sam-sôn ni với họ: Tôi ra cho cc anh một câu đố. Nếu trong bảy ngy tiệc, cc anh giải được câu đố ấy v tm ra câu đp, th tôi sẽ tặng cc anh ba mươi chiếc o lụa quý v ba mươi chiếc khc để thay. 13 Nếu cc anh không giải được, th cc anh phải cho tôi ba mươi chiếc o lụa quý v ba mươi chiếc khc để thay. Họ ni với ông: Anh ra câu đố đi; chng tôi nghe đây! 14 Ông liền ni với họ:

 

Thức ăn xuất tự người dng,

 

ngọt ngo xuất tự sức hng, l chi?

 

Nhưng sau ba ngy họ vẫn không giải được câu đố.

 

15 Ngy thứ tư họ ni với vợ ông Sam-sôn: Hãy dụ chồng chị để anh ấy giải nghĩa câu đố cho chng tôi, nếu không, chng tôi sẽ nổi lửa đốt cả chị lẫn nh cha chị. C phải để bc lột chng tôi m cc người đã mời chng tôi tới đây hay không? 16 Vợ ông Sam-sôn khc tỉ t bn ông. Nng ni: Anh chỉ c ght em thôi, chẳng yu em cht no. Anh ra câu đố cho đồng bo em, m lại không giải cho em. Ông ni với nng: Ny, cha mẹ anh, anh cũng cn không giải cho, huống chi l em! 17 Nhưng nng khc tỉ t bn ông suốt bảy ngy tiệc. Ngy thứ bảy ông đã giải nghĩa cho nng, v nng quấy rầy ông; v nng giải câu đố cho đồng bo mnh.

 

18 Ngy thứ bảy, trước khi mặt trời lặn, người trong thnh ni với ông:

 

Ci g ngọt qu mật ong,

 

khoẻ hơn sư tử th ông chịu hng!

 

Ông bảo họ:

 

Không cy với b ci của ta,

 

tụi bay đã chẳng tm ra câu ny!

 

19 Bấy giờ thần kh của Ðức Cha ập xuống trn ông; ông liền xuống Át-cơ-lôn v giết ba mươi người trong bọn họ, lột o của những người ấy, rồi trao những o để thay cho những kẻ đã giải được câu đố. Ông bừng bừng nổi giận trở về nh cha ông. 20 Cn vợ của ông Sam-sôn, th được gn cho một người đã lm ph rể cho ông.

 

C Chương 15 C

 

Ông Sam-sôn đốt ma mng của người Phi-li-tinh

 

1 Ít lâu sau, vo ma gặt la miến, ông Sam-sôn mang một con d tơ đến thăm vợ. Ông ni: Tôi muốn vo phng ngủ của vợ tôi; nhưng bố vợ không cho ông vo. 2 Bố vợ ni: Thật sự tôi tưởng l anh đã chn ght n, nn tôi đã trao n cho người đã lm ph rể cho anh. Con em n lại chẳng kh hơn n sao? Vậy để con em thay cho chị n đi! 3 Ông Sam-sôn ni với họ: Lần ny th tôi vô tội đối với người Phi-li-tinh, nếu tôi lm hại chng. 4 Ông Sam-sôn đi bắt ba trăm con ch si; lấy đuốc, rồi cột ngược đuôi con ny với đuôi con kia v buộc một chiếc đuốc giữa hai đuôi. 5 Ông châm lửa vo đuốc v la si vo đồng la chn của người Phi-li-tinh, thiu rụi từ gốc rạ cho đến bông la, thiu cả nho v ô-liu nữa.

 

6 Người Phi-li-tinh hỏi: Ai đã lm chuyện ny? V người ta đp: Ð l Sam-sôn, con rể của ông người Tim-na, v ông ấy đã đem vợ hắn gn cho người ph rể của hắn. Những người Phi-li-tinh đi ln, nổi lửa đốt cả nng lẫn cha nng. 7 Ông Sam-sôn ni với họ: V chng bay đã lm như thế, th tao sẽ trả th cho được mới thôi. 8 Ông đnh cho chng một trận tơi bời, khiến chng bị thảm bại. Rồi ông xuống ở trong một hốc đ tại Ê-tham.

 

Hm lừa

 

9 Người Phi-li-tinh ln đng trại ở Giu-đa v trn ra tới L-khi.

 

10 Người Giu-đa ni với chng: Tại sao cc anh lại ln chống chng tôi? Chng đp; Ðể bắt tri Sam-sôn; chng tôi ln để xử với hắn như hắn đã xử với chng tôi 11 Ba ngn người Giu-đa xuống hốc đ ở Ê-tham, ni với ông Sam-sôn: Ông không biết l người Phi-li-tinh đang đô hộ chng ta sao? Ông đã lm g cho chng tôi thế? Ông trả lời họ: Chng xử với tôi lm sao, tôi cũng xử với chng như vậy! 12 Họ ni: Chng tôi xuống bắt tri v nộp ông cho người Phi-li-tinh! Ông Sam-sôn ni với họ: Cc anh phải thề với tôi l chnh cc anh sẽ không đập chết tôi. 13 Họ đp: Chng tôi chỉ bắt tri v nộp ông cho chng thôi; chứ giết ông th chng tôi không giết. Rồi họ dng hai chiếc dây thừng mới m tri ông v xốc ông ln khỏi hốc đ.

 

14 Ông vo đến L-khi, th người Phi-li-tinh reo h ra đn ông. Bấy giờ khi thần kh của Ðức Cha ập xuống trn ông, th những chiếc dây thừng trn cnh tay ông tựa như những sợi chỉ chy xo trong lửa v dây cột tay ông đều tuột xuống. 15 Vớ được một hm lừa cn tươi, ông đưa tay lượm lấy v dng n đnh chết một ngn người. 16 Ông Sam-sôn ni:

 

Với một hm lừa ta đã giết chng từng đống,

 

với một hm lừa ta đnh chết cả ngn tn.

 

17 Ni xong ông liệng chiếc hm khỏi tay, v gọi nơi ấy l Ra-mt L-khi. 18 Ông kht qu, nn ku cầu Ðức Cha rằng: Ngi l Ðấng đã dng tay tôi tớ Ngi thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại ny, m chẳng lẽ giờ đây con lại phải chết kht v rơi vo tay những kẻ không cắt b? 19 Bấy giờ Thin Cha xẻ khe đ ở L-khi, nước liền vọt ra; ông uống, thấy hồi sức v tỉnh to lại. Bởi thế người ta gọi nơi ấy l Ên Ha-cô-r; suối ấy vẫn cn ở L-khi cho tới ngy nay. 20 Ông Sam-sôn lm thủ lãnh Ít-ta-en hai mươi năm trong thời người Phi-li-tinh cai trị.

 

C Chương 16 C

 

Chuyện xảy ra ở cổng thnh Ga-da

 

1 Ông Sam-sôn đến Ga-da. Tại đây ông gặp một cô điếm v đi với cô. 2 Người ta bo cho những người Ga-da rằng: Sam-sôn đã tới đây. Họ liền bao vây v rnh ông suốt đm ấy ở cổng thnh. Họ ở yn suốt đm m rằng: Ðợi đến tảng sng, ta sẽ giết hắn. 3 Nhưng ông Sam-sôn nằm ngủ tới nửa đm, v giữa đm ông trỗi dậy, nắm lấy cnh cổng thnh cng với hai cây cột, nhổ luôn cả then ngang, rồi vc ln vai, đi trn đỉnh ni đối diện với Khp-rôn.

 

Ông Sam-sôn bị Ða-li-la phản trắc

 

4 Sau đ ông phải lng một phụ nữ tn l Ða-li-la, ở thung lũng Xô-rếch. 5 Cc vương hầu Phi-li-tinh ln gặp cô ta. Họ ni với nng: Cô hãy dụ hắn xem bởi đâu hắn c sức mạnh như thế, v chng tôi phải dng cch no mới trị được hắn, tri lm sao mới khống chế được hắn, rồi mỗi người chng tôi sẽ cho cô một ngn mốt bạc.

 

6 Ða-li-la ni với ông Sam-sôn: No cho em biết, em xin anh: bởi đâu anh c sức mạnh như thế? Tri lm sao mới khống chế anh được? 7 Ông Sam-sôn đp: Nếu tri anh bằng bảy dây cung mới, chưa phơi khô, th anh sẽ mất sức v trở nn như bất cứ một người no khc. 8 Cc vương hầu Phi-li-tinh đem đến cho nng bảy dây cung mới chưa phơi khô; nng dng cc dây ấy tri ông lại, 9 đang khi cho người rnh sẵn trong phng. Nng ni với ông: Ny anh Sam-sôn! Quân Phi-li-tinh đấy! Ông liền giật đứt cc dây cung như sợi đay đứt khi đụng vo lửa. Thế l sức mạnh của ông không bị tiết lộ.

 

10 Bấy giờ Ða-li-la ni với ông Sam-sôn: Anh chỉ x gạt em thôi, ton ni xạo không ! Bây giờ hãy cho em biết, em xin anh: phải dng ci g mới tri được anh? 11 Ông ni với nng: Nếu tri chặt anh bằng những dây thừng mới, chưa dng vo việc g, th anh sẽ mất sức v trở nn như bất cứ một người no khc. 12 Ða-li-la liền lấy những dây thừng mới, tri ông lại, rồi ni: Ny anh Sam-sôn, quân Phi-li-tinh đấy! Ðang khi cho người rnh sẵn trong phng. Nhưng ông đã giựt bung cc dây thừng đ khỏi cnh tay như giựt một sợi chỉ.

 

13 Ða-li-la lại ni với ông Sam-sôn: Ðến bây giờ m anh vẫn cn x gạt em, ton ni xạo không ! Hãy cho em biết phải dng ci g mới tri được anh! Ông ni với nng: Nếu em kết tc trn đầu anh thnh bảy bm, rồi cột vo dây thừng của khung dệt, đng cọc siết cho chặt, th anh sẽ mất sức v trở nn như bất cứ người no khc. 14 Vậy nng lm cho ông ngủ, đoạn kết tc trn đầu ông thnh bảy bm rồi cột vo dây thừng của khung dệt v đng cọc siết cho chặt. Nng ni với ông: Ny anh Sam-sôn, quân Phi-li-tinh đấy! Ông tỉnh giấc v bứng cả cọc, cả khung dệt, lẫn dây thừng của khung dệt.

 

15 Nng lại ni với ông: Lm sao anh ni l anh yu em, trong khi anh không thật lng với em? Ðây l lần thứ ba anh x gạt em v không tỏ cho em biết: bởi đâu anh c sức mạnh như thế? 16 V ngy no nng cũng dng hết lời lẽ m ni p v lm khổ ông, khiến ông ho hắt đến chết được, 17 ông thổ lộ hết tâm can với nng, v ni: Dao cạo chưa hề đụng đến đầu anh, v anh l một na-dia của Thin Cha từ lc cn trong lng mẹ. Nếu anh bị cạo đầu th anh sẽ mất sức ngay, trở nn yếu nhược v như mọi người khc. 18 Ða-li-la thấy rằng ông đã thổ lộ hết tâm can với nng, liền sai người đi gọi cc vương hầu Phi-li-tinh v ni: Lần ny cc ông hãy ln, v anh ấy đã thổ lộ hết tâm can với tôi. Cc vương hầu Phi-li-tinh liền ln gặp nng, mang sẵn bạc trong tay. 19 Vậy nng lm cho ông ngủ trn đầu gối mnh, rồi ku người cạo bảy bm tc trn đầu ông; nng bắt đầu khống chế ông, v ông đã mất sức. 20 Nng ni: Ny anh Sam-sôn, quân Phi-li-tinh đấy! Ông tỉnh giấc v ni: Mnh sẽ bung ra như mọi lần v lại thot thôi. Nhưng ông đâu c biết: Ðức Cha không cn ở với ông nữa. 21 Quân Phi-li-tinh bắt lấy ông, mc mắt v giải ông xuống Ga-da. Chng chập xch đồng lại, cột ông v bắt ông ko cối xay trong nh t.

 

Ông Sam-sôn trả th rồi chết

 

22 Nhưng rồi từ ci đầu bị cạo trọc, tc ông lại mọc ra. 23 Cc vương hầu Phi-li-tinh họp lại để long trọng tế thần Ða-gôn của chng v ăn mừng. Chng ni:

 

Thần của ta đã trao vo tay ta tn Sam-sôn, kẻ th của ta.

 

24 Khi nhn thấy ông, dân chng reo h tung hô thần của chng v ni:

 

Thần của ta đã trao vo tay ta tn Sam-sôn, kẻ th của ta,

 

kẻ tn ph xứ sở ta, kẻ tăng thm số tử vong của ta.

 

25 Trong khi lng hả h, chng ni: Hãy gọi Sam-sôn ra lm tr tiu khiển cho chng ta! Vậy chng ku ông Sam-sôn từ nh t đến; v ông lm tr tiu khiển trước mặt chng. Rồi chng đặt ông đứng giữa cc cột. 26 Bấy giờ ông Sam-sôn ni với cậu thiếu nin đang dắt tay ông: Cậu dẫn tôi đi v cho tôi sờ vo cc cột ci chống đỡ to nh, để tôi dựa lưng. 27 To nh lc đ đầy chật đn ông đn b. Tất cả cc vương hầu Phi-li-tinh đều ở đ, v trn sân thượng c khoảng ba ngn đn ông đn b đang coi ông Sam-sôn lm tr tiu khiển. 28 Ông Sam-sôn ku cầu Ðức Cha v thưa: Lạy Ðức Cha l Cha Thượng của con, xin nhớ đến con v ban sức cho con lần ny nữa thôi, ôi lạy Thin Cha, để chỉ đnh một trận l con trả th được quân Phi-li-tinh đã mc mắt con. 29 Bấy giờ ông Sam-sôn rờ vo hai chiếc cột ở giữa, l những cột ci chống đỡ to nh, v ông t vo cc cột ấy, tay mặt bn ny, tay tri bn kia. 30 Rồi ông Sam-sôn ni: Ðnh chết với bọn Phi-li-tinh vậy! Ðoạn ông dng sức đẩy mạnh, v to nh sụp đổ đ cc vương hầu v tất cả dân chng c mặt ở đ. Thnh ra số người ông giết được khi ông chết lại đông hơn số người ông đã giết được khi cn sống. 31 Anh em ông v cả nh cha ông xuống đưa ông về chôn cất giữa Xo-rơ-a v Ét-ta-ôn trong phần mộ ông Ma-nô-c, cha ông. Ông lm thủ lãnh Ít-ra-en được hai mươi năm.

 

C Chương 17 C

 

Phụ Lục

 

1. Nh Thờ Của Ông Mi-Kha V Nh Thờ Của Họ Ðan

 

Nh thờ tư của ông Mi-kha

 

1 Xưa c một người thuộc vng ni Ép-ra-im, tn l Mi-kha-giơ-hu. 2 Ông thưa với b mẹ: Số bạc một ngn một trăm thỏi m người ta đã lấy mất của mẹ, khiến mẹ chửi rủa v mẹ cũng đã ni cho con nghe, th ny số bạc đ, con đang giữ đây; chnh con đã lấy đ. Mẹ ông liền ni: Xin Ðức Cha chc lnh cho con tôi! 3 Ông trả lại mẹ ông số bạc một ngn một trăm thỏi, nhưng mẹ ông ni: Chnh tay mẹ đã dâng hiến trọn số bạc ny cho Ðức Cha, để con của mẹ dng lm một tượng, một hnh đc bằng kim kh. Vậy bây giờ mẹ đưa lại cho con.

 

4 Nhưng ông trả số bạc lại cho mẹ. Mẹ ông giữ lấy hai trăm thỏi, rồi trao cho thợ đc, người ny lm một tượng, một hnh đc, đặt tại nh ông Mi-kha-giơ-hu. 5 Ông Mi-kha ny c một nh thờ; ông đã lm một -phốt v cc te-ra-phim, rồi phong cho một người trong cc con lm tư tế cho ông. 6 Thời đ Ít-ra-en không c vua, ai muốn lm g th lm.

 

7 C một thanh nin, người B-lem Giu-đa, thuộc chi tộc Giu-đa. Anh l một thầy L-vi ở đ như khch tr. 8 Người ấy đi khỏi thnh B-lem Giu-đa để tm chỗ cư tr. Trn đường đi, anh vo vng ni Ép-ra-im đến nh ông Mi-kha. 9 Ông Mi-kha ni với anh: Anh từ đâu tới? Anh ni với ông: Tôi l một người L-vi thuộc B-lem Giu-đa; tôi đi tm chỗ cư tr. 10 Ông Mi-kha ni với anh: Xin ở lại đây với tôi, để lm sư phụ v tư tế cho tôi. Phần tôi, mỗi năm tôi sẽ cung cấp cho anh mười thỏi bạc, o mặc v lương thực cần dng. 11 Thầy L-vi đồng ý ở lại với ông; người trẻ tuổi ấy được ông coi như một trong cc con ông. 12 Ông Mi-kha phong cho thầy L-vi lm tư tế; người trẻ tuổi ấy trở thnh tư tế của ông v ở trong nh ông Mi-kha. 13 Ông Mi-kha ni: Bây giờ tôi biết Ðức Cha sẽ ph hộ tôi v tôi đã c một thầy L-vi lm tư tế.

 

C Chương 18 C

 

Những người thuộc chi tộc Ðan đi kiếm đất

 

1 Thời ấy Ít-ra-en không c vua. Cũng thời ấy chi tộc Ðan đang tm đất lm gia nghiệp để định cư, v cho tới ngy đ họ không được lãnh phần gia nghiệp ring giữa cc chi tộc Ít-ra-en. 2 Vậy con ci Ðan sai năm người dũng cảm trong thị tộc của họ, ra khỏi ranh giới Xo-rơ-a v Ét-ta-ôn, rảo quanh khắp xứ để do thm. Họ ni với những người ny: Cc anh hãy đi do thm đất đai. Năm người đi vo vng ni Ép-ra-im. Ðến gần nh ông Mi-kha v qua đm tại đây. 3 V họ ở cạnh nh ông Mi-kha, nn đã nhận ra tiếng của chng thanh nin L-vi; họ đã rẽ qua đ v ni với anh: Ai đã bảo anh tới đây? Anh lm g ở đây? Chuyện g đã xảy ra cho anh tại đây? 4 Anh trả lời họ: Ông Mi-kha đã lm cho tôi thế ny thế ny: ông đã thu tôi v tôi đã trở thnh tư tế của ông. 5 Họ ni với anh: Xin anh thỉnh vấn Thin Cha cho chng tôi biết công cuộc chng tôi đang theo đuổi c thnh tựu hay không. 6 Thầy tư tế bảo họ: Cc anh cứ đi bnh an; Ðức Cha để mắt nhn xem công cuộc cc anh đang theo đuổi.

 

7 Năm người ấy ra đi. Họ vo La-gt v thấy dân chng ở đây an cư lạc nghiệp theo kiểu người Xi-đôn, yn lnh v an tâm, không thiếu hụt g trong xứ. Dân chng thừa hưởng của cải, lại ở xa người Xi-đôn, v không c chuyện g với ai cả. 8 Năm người ấy trở về với anh em ở Xo-rơ-a v Ét-ta-ôn. Anh em họ hỏi: Thế no? 9 Họ đp: Ðứng ln! Chng ta hãy ln đnh chng! V chng tôi đã thấy xứ đ: Thật l tuyệt vời! Thế m cc anh cứ điềm nhin! Ðừng chần chừ nữa: đi đi, vo chiếm lấy xứ ấy! 10 Tới nơi cc anh sẽ gặp một dân yn lnh, một xứ mnh mông bốn bề bt ngt. Chắc chắn l Thin Cha đã trao đất ấy vo tay cc anh: Ð l một nơi không thiếu hụt g trn mặt đất.

 

Cuộc di dân của họ Ðan

 

11 Vậy một số người thuộc chi tộc Ðan, l su trăm người được võ trang để chiến đấu, đã rời khỏi nơi ấy, từ Xo-rơ-a v từ Ét-ta-ôn. 12 Họ tiến ln đng trại tại Kia-git Giơ-a-rim miền Giu-đa. Bởi thế người ta gọi nơi ấy l Trại Ðan cho tới ngy nay. Nơi ấy ở pha tây Kia-git Giơ-a-rim. 13 Từ đấy họ qua vng ni Ép-ra-im v đến tận nh ông Mi-kha.

 

14 Năm người đã đi thăm d đất La-gt ln tiếng ni với anh em họ: Cc anh biết không? Trong cc ngôi nh đ c một -phốt, mấy te-ra-phim, một tượng, một hnh đc bằng kim kh. Vậy bây giờ cc anh nghĩ xem phải lm g. 15 Họ rẽ qua hướng đ, vo nh thầy L-vi trẻ tuổi, trong nh ông Mi-kha, v cho hỏi thầy, 16 đang khi su trăm người trong số con ci họ Ðan, được võ trang để chiến đấu, chực sẵn ở ngưỡng cửa. 17 Năm người đã đi thăm d đất v đã vo đấy, liền lấy tượng, -phốt, te-ra-phim v hnh đc bằng kim kh đang khi thầy tư tế chực sẵn ở ngưỡng cửa cng với su trăm người được võ trang để chiến đấu. 18 Vậy những người ấy đã vo nh ông Mi-kha lấy tượng, -phốt, te-ra-phim v hnh đc bằng kim kh. Nhưng thầy tư tế ni với họ: Cc anh lm g thế? 19 Họ bảo thầy: Im! Lấy tay bịt miệng lại v đi theo chng tôi, thầy sẽ l sư phụ v tư tế của chng tôi. Thầy lm tư tế cho gia đnh của một người hơn l cho cả một chi tộc v một thị tộc trong Ít-ra-en sao? 20 Thầy Tư tế, lng đầy phấn khởi, liền cầm lấy -phốt, te-ra-phim v hnh đc bằng kim kh, rồi nhập đon với họ.

 

21 Họ lui gt ra đi. Họ để đn b, con trẻ, sc vật v hnh lý đi trước. 22 Khi những người ấy đã đi xa nh ông Mi-kha, th hng xm lng giềng của ông Mi-kha tri hô ln, v rượt theo con ci Ðan. 23 Họ gọi theo con ci Ðan; những người ny quay lại, ni với ông Mi-kha: Chuyện g m ông la thế? 24 Ông trả lời: Cc ngươi đnh cắp tượng thần ta đã lm, lại cn rước cả tư tế đi, th ta cn g nữa? Vậy m cn hỏi Chuyện g thế, thế l thế no? 25 Con ci Ðan đp: Ðừng bắt chng tôi phải nghe ông ni nữa, kẻo những kẻ bực bội sẽ tấn công cc người, v ông cng gia đnh ông sẽ mất mạng. 26 Rồi con ci Ðan tiếp tục đi. Cn ông Mi-kha, thấy họ mạnh hơn mnh, th quay gt trở về nh.

 

Chiếm La-gt. Thiết lập họ Ðan v nh thờ.

 

27 Cc người ấy lấy tượng ông Mi-kha đã lm, v đem theo thầy tư tế đã ở với ông; rồi họ đnh La-gt, chống một dân yn lnh v an tâm. Họ dng lưỡi kiếm chm giết dân ấy v nổi lửa đốt thnh. 28 Không c ai tiếp cứu, v thnh ấy ở xa Xi-đôn v không c lin hệ g với ai cả. Thnh ấy nằm trong thung lũng gần Bết Rơ-khốp. Họ xây lại thnh v định cư ở đấy. 29 Họ đặt tn thnh l Ðan, theo tn ông tổ của họ l Ðan, con của ông Ít-ra-en. Thực ra trước kia tn thnh l La-gt. 30 Con ci Ðan dựng tượng ấy ln m thờ. Ông Giơ-hô-na-than, con ông Ghc-sôm, chu ông Mơ-na-se, ông v con ci ông lm tư tế cho họ Ðan mãi tới ngy dân trong nước bị lưu đy. 31 Vậy tượng ông Mi-kha đã lm, th họ dựng ln m thờ, trong suốt thời gian c nh Thin Cha ở Si-lô.

 

C Chương 19 C

 

2. Tội Ác Của Dân Ghp-A.

 

Chiến Tranh Chống Ben-Gia-Min.

 

Người L-vi vng Ép-ra-im v cô tỳ thiếp

 

1 Thời ấy -thời Ít-ra-en chưa c vua- c một người L-vi cư tr trong thung lũng vng ni Ép-ra-im. Người ấy lấy một phụ nữ B-lem Giu-đa lm tỳ thiếp. 2 Người tỳ thiếp giận chồng, bỏ về nh cha mnh tại B-lem Giu-đa. Nng lưu lại đây một thời gian l bốn thng. 3 Chồng nng ln đường đi tm nng để năn nỉ, mong đưa nng về với mnh. Cng đi với chng, c một người đầy tớ v hai con lừa. Nng dẫn chng vo nh cha mnh. Khi thấy chng, người cha của thiếu phụ vui mừng ra đn chng. 4 Ông bố vợ, cha của thiếu phụ, giữ chng lại, nn chng ở với ông ba ngy. Họ ăn uống v qua đm tại đ. 5 Ngy thứ tư, chng dậy sớm v chuẩn bị ln đường, th cha của thiếu phụ ni với con rể: Anh dng cht bnh lt dạ đã, rồi hãy đi. 6 Họ ngồi xuống v cả hai cng ăn uống với nhau. Ðoạn cha của thiếu phụ lại ni với anh ta: Mời anh ở lại qua đm cho thoải mi. 7 Khi người ấy đứng ln đi, th ông bố vợ ni p, nn chng ở lại qua đm nữa. 8 Ngy thứ năm chng dậy sớm để ln đường, nhưng cha của thiếu phụ ni: Mời anh ăn lt dạ đã. Thế l họ lại ko di tới xế chiều v cả hai cng ăn với nhau. 9 Khi người ấy đứng ln đi cng với người tỳ thiếp v tn đầy tớ, th bố vợ, cha của thiếu phụ, ni với chng: Ny trời đã về chiều, hãy qua đm đã! Ðây ngy sắp tn, hãy qua đm tại đây cho thoải mi. Ngy mai cc người sẽ dậy sớm ln đường v anh sẽ về lều của anh. 10 Nhưng người ấy không muốn ở lại qua đm; chng đứng ln v đi cho tới khi nhn thấy Giơ-vt tức l Gi-ru-sa-lem. Cng đi với chng c hai con lừa đã thắng yn, người tỳ thiếp v tn đầy tớ của chng.

 

Tội c của dân Ghp-a

 

11 Khi họ đến gần Giơ-vt, th lc ấy, giờ đã qu muộn. Người đầy tớ ni với chủ: Thưa ngi, chng ta nn rẽ vo thnh của người Giơ-vu-xi m qua đm tại đ. 12 Người chủ trả lời: Chng ta sẽ không rẽ vo một thnh no của người xa lạ, v những người đ không phải l con ci Ít-ra-en; chng ta cứ đi cho tới Ghp-a. 13 Chng cn ni với tn đầy tớ: Ði! Chng ta hãy tới một trong cc nơi kia; chng ta sẽ nghỉ đm tại Ghp-a hoặc Ra-ma. 14 Vậy họ tiếp tục đi; khi họ tới st Ghp-a thuộc Ben-gia-min th mặt trời lặn. 15 Họ liền gh vo Ghp-a để qua đm. Chng vo ngồi ở công trường thnh phố, nhưng không ai mời họ về nh nghỉ đm.

 

16 Chiều đến bỗng c một cụ gi đi lm ruộng về. Cụ l người vng ni Ép-ra-im, nhưng cư tr ở Ghp-a; cn người địa phương th l con ci Ben-gia-min. 17 Cụ gi ngước mắt ln v thấy người lữ khch ở công trường thnh phố, liền ni với người ấy: Anh đi đâu, v từ đâu tới? 18 Chng trả lời: Chng tôi từ B-lem Giu-đa đi về thung lũng vng ni Ép-ra-im, qu tôi ở đấy. Tôi đã đến B-lem Giu-đa v bây giờ đang trn đường trở về nh. Thế nhưng chẳng người no đn tiếp tôi cả. 19 Cỏ rơm cho lừa ăn, tôi c sẵn, cả bnh v rượu để tôi, nữ tỳ của ông v thằng b đi theo tôi tớ của ông dng, cũng đều c, không thiếu thứ g. 20 Cụ gi ni: Chc anh bnh an! Anh cần g, cứ để tôi lo; chỉ xin anh đừng nghỉ đm ở công trường. 21 Vậy cụ đưa chng vo nh mnh v vất rơm cho lừa ăn. Họ rửa chân rồi ăn uống.

 

22 Ðang lc họ ăn uống vui vẻ như vậy, th ny c những người dân trong thnh, những kẻ vô lại, bao vây nh ấy, vừa đập cửa dồn dập, vừa ni với cụ gi l gia chủ: Hãy đưa người đn ông đã vo nh ông ra đây cho chng tôi chơi! 23 Cụ chủ nh ra gặp chng v ni: Ny anh em, tôi van anh em đừng lm chuyện c đức! Một khi người đn ông ny đã vo nh tôi rồi, th xin cc anh đừng lm điều bỉ ổi. 24 Ny tôi c đứa con gi cn trinh, v người tỳ thiếp của anh ta nữa. Tôi đưa họ ra cho cc anh cưỡng hiếp v xử với họ thế no tuỳ ý. Cn đối với người ny th đừng lm điều bỉ ổi ấy. 25 Nhưng đm người đ không thm nghe. Bấy giờ người kia dẫn tỳ thiếp của mnh ra ngoi cho chng chơi. Chng cưỡng hiếp nng suốt đm cho tới sng, v lc rạng đông mới buông tha.

 

26 Gần sng, khi người đn b trở về, th nng t xỉu ngay lối vo nh cụ gi, nơi chồng nng đang trọ. Nng nằm đấy cho tới sng hẳn. 27 Sng ngy ra chồng nng dậy, mở cửa v chuẩn bị ln đường, th ny người đn b, tỳ thiếp của chng nằm bn cửa nh, hai tay vắt trn ngưỡng cửa. 28 Chng gọi nng: Dậy đi! Chng ta ln đường, nhưng không một tiếng trả lời. Bấy giờ chng xốc nng ln lừa, rồi khởi hnh về nh. 29 Về tới nh, chng lấy dao đem chặt người tỳ thiếp ra từng mảnh, thnh mười hai phần, rồi gởi đi khắp lãnh thổ Ít-ra-en. 30 Mọi người, ai thấy cũng đều ni: Chưa xảy ra v chưa hề thấy như thế bao giờ, kể từ ngy con ci Ít-ra-en từ đất Ai-cập đi ln cho tới nay. Hãy suy nghĩ xem, hãy bn luận v ln tiếng!

 

C Chương 20 C

 

Người Ít-ra-en trả th tội c Ghp-a

 

1 Tất cả cộng đồng con ci Ít-ra-en, từ Ðan tới Bơ-e Se-va v đất Ga-la-t, họp lại, muôn người như một, bn cạnh Ðức Cha ở Mt-pa. 2 Cc người đứng đầu ton dân v cc chi tộc Ít-ra-en, đều tham dự công hội của Dân Thin Cha, tất cả l 400.000 bộ binh biết tuốt gươm. 3 Con ci Ben-gia-min nghe tin rằng con ci Ít-ra-en đã ln Mt-pa. Con ci Ít-ra-en ni: Hãy kể đi! Tội c đ đã xảy ra thế no? 4 Bấy giờ người L-vi, chồng của người đn b đã bị giết, ln tiếng ni: Tôi cng với người tỳ thiếp đến Ghp-a thuộc Ben-gia-min để nghỉ đm. 5 Cc thân ho Ghp-a đã xông đến ph tôi, v suốt đm bao vây nh tôi ở, để hại tôi, v họ định giết tôi. Cn người tỳ thiếp của tôi th họ cưỡng hiếp cho đến chết. 6 Vậy tôi đã đem chặt người tỳ thiếp của tôi ra từng phần, rồi gởi đi khắp lãnh thổ thuộc gia nghiệp Ít-ra-en, bởi v những người ấy đã lm một điều sỉ nhục v bỉ ổi trong Ít-ra-en. 7 Ny đây, tất cả quý vị l con ci Ít-ra-en, hãy trao đổi ý kiến v quyết định tại đây. 8 Ton dân, muôn người như một, đứng ln ni: Không ai được về lều, không ai được trở lại nh! 9 Bây giờ, chng ta sẽ lm thế ny đối với Ghp-a, l rt thăm xem ai sẽ ln tấn công n! 10 Trong tất cả cc chi tộc Ít-ra-en, cứ 100 người th lấy 10, 1.000 th lấy 100, 10.000 th lấy 1.000, để tải lương cho dân quân, l những người khi đến nơi sẽ xử với Ghp-a thuộc Ben-gia-min, tương xứng với điều bỉ ổi n đã lm tại Ít-ra-en. 11 Như thế tất cả mọi người Ít-ra-en đã họp nhau muôn người như một, để chống lại thnh ấy.

 

Người Ben-gia-min ngoan cố

 

12 Cc chi tộc Ít-ra-en sai người đi ni với ton thể chi tộc Ben-gia-min: Tội c như vậy đã xảy ra nơi cc người l thế no? 13 Bây giờ hãy nộp những con người đ, những kẻ vô lại ở Ghp-a, để chng tôi xử tử chng v khử trừ tội c khỏi Ít-ra-en. Nhưng con ci Ben-gia-min không muốn nghe lời con ci Ít-ra-en l anh em mnh.

 

Giao tranh đầu tin

 

14 Bấy giờ con ci Ben-gia-min từ cc thnh tập họp lại ở Ghp-a để đi giao chiến với con ci Ít-ra-en. 15 Ngy hôm ấy, con ci Ben-gia-min từ cc thnh được kiểm tra l 26.000 người biết tuốt gươm, không kể dân cư ở Ghp-a. 16 Trong tất cả đm dân đ c 700 tinh binh thuận tay tri; những người ny đều c thể dng n bắn một hn đ trng một sợi tc m không sai trệch. 17 Con ci Ít-ra-en cũng được kiểm tra, tổng số l 400.000 người biết tuốt gươm, không kể Ben-gia-min; tất cả đều l chiến binh. 18 Họ chỗi dậy tiến ln Bết Ên để thỉnh vấn Thin Cha. Con ci Ít-ra-en hỏi: Ai trong chng con sẽ ln trước để giao chiến với con ci Ben-gia-min? Ðức Cha phn: Giu-đa ln trước. 19 Sng sớm con ci Ít-ra-en tiến ln đng trại tấn công Ghp-a. 20 Người Ít-ra-en ra đi giao chiến với Ben-gia-min, v người Ít-ra-en dn trận chống Ghp-a. 21 Con ci Ben-gia-min từ Ghp-a xông ra, v hôm ấy họ giết được 22 000 người Ít-ra-en nằm ngổn ngang trn mặt đất. 22 Nhưng đạo quân Ít-ra-en phục hồi được kh thế v lại dn trận để chiến đấu tại chnh nơi đã dn trận hôm trước. 23 Sở dĩ như thế l v con ci Ít-ra-en đã ln ku khc trước nhan Ðức Cha cho đến chiều v thỉnh vấn Ðức Cha rằng: Con cn phải giao tranh chống con ci Ben-gia-min, anh em con nữa không? Ðức Cha trả lời: Tiến ln đnh n đi! 24 Ngy thứ hai con ci Ít-ra-en tới gần con ci Ben-gia-min. 25 Nhưng ngy thứ hai ny Ben-gia-min từ Ghp-a cũng xông ra ứng chiến, v trong số con ci Ít-ra-en họ cn giết được 18.000 người nằm ngổn ngang trn mặt đất, ton l những người biết tuốt gươm. 26 Bấy giờ tất cả con ci Ít-ra-en v ton dân đã ln Bết Ên; họ ngồi khc tại đây trước nhan Ðức Cha. Hôm ấy họ ăn chay cho đến chiều. Rồi họ dâng lễ ton thiu v lễ kỳ an ln trước nhan Ðức Cha. 27 Con ci Ít-ra-en đã thỉnh vấn Ðức Cha C thời bấy giờ ở đấy c Hm Bia Giao Ước của Thin Cha, 28 v c ông Pin-kht con ông E-la-da, chu ông A-ha-ron, tc trực trước Hm Bia C họ hỏi rằng: Con cn phải lâm trận chống con ci Ben-gia-min, anh em con nữa hay l thôi? Ðức Cha trả lời: Cc ngươi cứ ln, v sng mai Ta sẽ trao chng vo tay (cc) ngươi.

 

Ben-gia-min bại trận

 

29 Bấy giờ Ít-ra-en đặt quân phục kch bao vây Ghp-a. 30 Ngy thứ ba, con ci Ít-ra-en tiến ln đnh con ci Ben-gia-min, v dn trận tấn công Ghp-a như nhữmg lần trước. 31 Con ci Ben-gia-min xông ra ứng chiến với đạo quân ấy v bị nhử ra xa thnh. Như những lần trước, chng bắt đầu giết một số người Ít-ra-en, chừng ba mươi mạng trong đm dân quân ấy, trn những con đường, ngả th ln Bết Ên, ngả th đi đến Ghp-a, giữa đồng trống. 32 Con ci Ben-gia-min bảo nhau: Bọn chng lại bị ta đnh cho tho chạy như lần trước; nhưng con ci Ít-ra-en lại tự nhủ: Trốn chạy đi! Ta sẽ nhử chng ra xa thnh, tới cc con đường ấy. 33 Mọi người Ít-ra-en từ vị tr của mnh vng ln v dn trận tại Ba-an Ta-ma, đồng thời những người Ít-ra-en mai phục cũng từ vị tr của mnh vng ln ở pha tây Ghe-va. 34 Vậy 10.000 tinh binh được chọn từ khắp Ít-ra-en tiến đến ngay trước Ghp-a. Giao tranh dữ dội xảy ra, m người Ben-gia-min không hay biết tai hoạ đang ập xuống trn mnh. 35 Ðức Cha đnh cho Ben-gia-min tho chạy trước Ít-ra-en, v hôm đ con ci Ít-ra-en đã giết được 25.100 người Ben-gia-min, ton l những người biết tuốt gươm.

 

36 Con ci Ben-gia-min thấy mnh bị đnh bại, nhưng người Ít-ra-en nhường đất lại cho người Ben-gia-min, v họ tin tưởng ở quân mai phục họ đã đặt bao vây Ghp-a. 37 Quân mai phục tấn công chớp nhong Ghp-a; họ xông ra v dng gươm tn st cả thnh. 38 Giữa người Ít-ra-en v quân mai phục đã c lời hẹn rằng quân mai phục sẽ đốt lửa cho khi bốc ln khỏi thnh lm hiệu. 39 Người Ít-ra-en sẽ rt khỏi trận địa, khi người Ben-gia-min bắt đầu giết một số chừng ba mươi người Ít-ra-en, v chng ni: Chắc chắn l n hon ton bị ta đnh bại như lần trước. 40 Rồi một cột khi lm hiệu bắt đầu bốc ln khỏi thnh. Người Ben-gia-min liền quay trở lại, th ny ton thnh như lửa bốc chy ngt trời. 41 Bấy giờ người Ít-ra-en quay lại phản công, khiến người Ben-gia-min khiếp va, v thấy tai hoạ đang ập xuống trn mnh.

 

42 Chng quay đầu chạy về pha sa mạc để trốn người Ít-ra-en, nhưng trận chiến cũng lan tới chng, v chng bị những người từ cc thnh xông ra tiu diệt giữa đường. 43 Họ vây chặt người Ben-gia-min, rượt bắt không ngừng v đ bẹp chng cho đến khi trông thấy Ghp-a, về hướng mặt trời mọc. 44 Pha Ben-gia-min c 18.000 người ngã gục, tất cả đều l dũng sĩ. 45 Cn những kẻ quay đầu chạy trốn vo sa mạc, về pha Tảng đ Rim-môn, th người ta giết tỉa được 5.000 trn cc nẻo đường; họ bm st chng cho tới Ght-ôm v giết thm được 2.000 nữa. 46 Những người Ben-gia-min đã ngã gục hôm ấy tnh tất cả l 25.000 biết tuốt gươm, ton l dũng sĩ. 47 Những kẻ quay đầu chạy trốn vo sa mạc tới được Tảng đ Rim-môn l 600 người; chng ở tảng đ Rim-môn bốn thng. 48 Người Ít-ra-en trở lại đnh con ci Ben-gia-min; họ dng gươm tn st từ đn ông trong thnh cho đến sc vật v tất cả những g họ gặp. Tới thnh no, họ cũng đều phng hoả.

 

C Chương 21 C

 

Người Ít-ra-en hối hận

 

1 Người Ít-ra-en đã thề tại Mt-pa rằng: Không ai trong chng ta sẽ gả con gi mnh cho người Ben-gia-min. 2 Dân chng đến Bết Ên v ở lại đ trước nhan Thin Cha cho đến chiều; họ cất tiếng khc nức nở. 3 Họ ni: Lạy Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, tại sao lại xảy ra chuyện ny, l ngy nay Ít-ra-en mất đi một chi tộc? 4 Sng hôm sau, dân dậy sớm v lập bn thờ ở đ, rồi dâng lễ ton thiu v lễ kỳ an. 5 Con ci Ít-ra-en ni: Trong tất cả cc chi tộc Ít-ra-en, ai l người đã không ln dự công hội chầu Ðức Cha? v ai đã không ln chầu Ðức Cha ở Mt-pa, th đã c lời thề long trọng chống lại kẻ ấy rằng: Chắc chắn n phải chết.

 

6 Thấy tội nghiệp cho Ben-gia-min anh em mnh, con ci Ít-ra-en ni: Hôm nay một chi tộc đã bị cắt đứt khỏi Ít-ra-en. 7 Chng ta sẽ lm g để tm vợ cho những kẻ cn sống st, v chng ta đã thề nhân danh Ðức Cha l không gả con gi mnh cho chng?

 

Cc trinh nữ Gia-vết được trao cho người Ben-gia-min

 

8 Họ lại hỏi: Trong cc chi tộc Ít-ra-en c ai đã không ln chầu Ðức Cha ở Mt-pa? Th ra chẳng c ai thuộc Gia-vết thuộc Ga-la-t đã ln trại, dự công hội. 9 Quả thật khi người ta kiểm tra dân chng, th ở đấy không c ai l người thuộc dân cư Gia-vết thuộc Ga-la-t cả. 10 Bấy giờ cộng đồng ở đ sai 12.000 người trong số cc dũng sĩ v truyền cho họ rằng: Cc anh hãy dng gươm đi giết dân cư Gia-vết thuộc Ga-la-t, kể cả đn b con nt. 11 Ðây l điều cc anh sẽ lm: tất cả đn ông đn b đã biết chuyện vợ chồng, cc anh sẽ tru hiến hết. 12 Trong số dân cư Gia-vết thuộc Ga-la-t, họ tm được bốn trăm thiếu nữ cn trinh, nghĩa l chưa ăn nằm với đn ông, v đã đem cc cô về trại Si-lô trong đất Ca-na-an. 13 Ton thể cộng đồng sai người đi ni chuyện với con ci Ben-gia-min ở Tảng đ Rim-môn v đề nghị ho hoãn với họ. 14 Bấy giờ người Ben-gia-min trở về v người ta trao cho họ những phụ nữ cn sống st trong số cc phụ nữ Gia-vết thuộc Ga-la-t, nhưng không tm được đủ số cho họ.

 

Bắt cc cc cô gi Si-lô

 

15 Dân chng thấy tội nghiệp cho Ben-gia-min, v Ðức Cha đã lm cho cc chi tộc Ít-ra-en bị một vết nứt rạn. 16 Bấy giờ cc kỳ mục của cộng đồng ni: Chng ta sẽ lm g để tm vợ cho những kẻ cn sống st, v cc phụ nữ Ben-gia-min đã bị tiu diệt? 17 Họ ni: Ben-gia-min sẽ chiếm phần cn st lại, để một chi tộc không bị xo khỏi Ít-ra-en, 18 Thế m chng ta lại không thể gả con gi mnh cho chng được! Sở dĩ như vậy v con ci Ít-ra-en đã thề rằng: Vô phc cho ai gả con gi cho Ben-gia-min!

 

19 Nhưng họ lại ni: Ny hng năm c lễ knh Ðức Cha tại Si-lô, mạn bắc Bết Ên, pha đông con đường từ Bết Ên ln Si-khem v pha nam Lơ-vô-na. 20 Vậy họ truyền cho con ci Ben-gia-min: Cc anh vo cc vườn nho m ẩn nấp. 21 Khi thấy cc cô gi Si-lô đi ra ma ht với nhau, th cc anh cũng đi ra khỏi vườn nho, mỗi người bắt một cô trong đm con gi Si-lô ấy, đem về lm vợ, rồi đi về đất Ben-gia-min. 22 Nếu cha cc cô hoặc anh cc cô c tới kỳ ko với chng tôi, th chng tôi sẽ ni với họ: Xin thông cảm với chng tôi m hiểu cho họ, v mỗi người chng tôi đã không bắt một cô đem về lm vợ trong lc đnh nhau, m cc anh cũng chẳng gả cc cô ấy cho họ; nếu gả, th cc anh đã mắc lỗi rồi.

 

23 Con ci Ben-gia-min đã lm như thế. Họ đã lấy vợ trong đm cc cô ma ht bị bắt cc, tương đương với số người của họ, v trở về phần gia nghiệp của mnh. Họ xây thnh v cư ngụ ở đ.

 

24 Cn con ci Ít-ra-en lc bấy giờ cũng rời khỏi đ, ai nấy về chi tộc v thị tộc của mnh: mỗi người rời khỏi đ m về phần gia nghiệp của mnh.

 

25 Thời đ Ít-ra-en không c vua. Ai muốn lm g th lm.