KINH THÁNH

  SÁCH TIÊN TRI JONAH (Giô-na)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

Ông Giô-na cưỡng lại sứ mạng Ðức Cha giao

 

1 C lời Ðức Cha phn với ông Giô-na, con ông A-mt-tai, rằng: 2 Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-v, thnh phố lớn, v hô cho dân thnh biết rằng sự gian c của chng đã ln thấu tới Ta. 3 Ông Giô-na đứng dậy nhưng l để trốn đi Tc-st, trnh nhan Ðức Cha. Ông xuống Gia-phô v tm được một chiếc tu sắp đi Tc-st. Ông trả tiền, xuống tu để cng đi Tc-st với họ, trnh nhan Ðức Cha. 4 Nhưng Ðức Cha tung ra một cơn gi to trn biển v liền c một trận bão lớn ngoi khơi, khiến tu tưởng chừng như sắp vỡ tan. 5 Thuỷ thủ sợ hãi; họ ku cứu, mỗi người ku ln thần của mnh v nm hng ho trn tu xuống biển cho nhẹ bớt. Cn ông Giô-na th đã xuống hầm tu, nằm đ v ngủ say.

 

 

6 Vin thuyền trưởng lại gần v ni với ông: Sao lại ngủ thế ny? Dậy! Ku cầu thần của ông đi! May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chng ta v chng ta khỏi mất mạng. 7 Rồi họ bảo nhau: No, chng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai m chng ta gặp tai hoạ ny. Họ gieo quẻ v quẻ rơi trng ông Giô-na. 8 Họ bảo ông: V ông l người đã đem tai hoạ ny đến cho chng ta, th xin ông cho chng tôi biết: Ông lm nghề g? Ông từ đâu đến, qu ở nước no, v thuộc dân no? 9 Ông ni với họ: Tôi l người Hp-ri, Ðấng tôi knh sợ l Ðức Cha, Thin Cha cc tầng trời, Ðấng đã lm ra biển khơi v đất liền. 10 Những người ấy sợ, sợ lắm; họ ni với ông: Ông đã lm g thế? Thật vậy, do ông kể lại m họ được biết l ông đang trốn đi để trnh nhan Ðức Cha. 11 Họ hỏi ông: Chng tôi phải xử với ông thế no để cho biển lặng đi, không cn đe doạ chng tôi nữa? Quả thật, biển cng lc cng động mạnh. 12 Ông bảo họ: Hãy đem tôi nm xuống biển th biển sẽ lặng đi, không cn đe doạ cc ông nữa; v tôi biết l tại tôi m cc ông gặp cơn bão lớn ny. 13 Những người ấy cố cho vo đất liền, nhưng không thể được v biển mỗi lc một động thm, uy hiếp họ. 14 Họ ku cầu Ðức Cha v thưa: Ôi, lạy Ðức Cha, ước g chng con không phải chết v mạng sống người ny, v xin đừng đổ mu vô tội trn đầu chng con; v lạy Ðức Cha, chnh Ngi đã hnh động tuỳ theo sở thch. 15 Rồi họ đem ông Giô-na nm xuống biển. Biển dừng cơn giận dữ. 16 Những người ấy sợ Ðức Cha, sợ lắm; họ dâng hy lễ ln Ðức Cha v khấn hứa.

 

C Chương 02 C

 

Ông Giô-na được cứu thot

 

1 Ðức Cha khiến một con c lớn nuốt ông Giô-na. Ông Giô-na ở trong bụng c ba ngy ba đm. 2 Từ trong bụng c, ông Giô-na cầu nguyện cng Ðức Cha, Thin Cha của ông. 3 Ông ni:

 

Từ cảnh ngặt ngho, tôi ku ln Ðức Cha,

 

Người đã thương đp lời.

 

Lạy Cha, từ lng âm phủ, con cầu cứu, Ngi đã nghe tiếng con.

 

4 Ngi đã nm con vo vực sâu, giữa lng biển,

 

ln nước mnh mông vây bọc con,

 

sng cồn theo nước cuốn, Ngi để cho trn ngập thân ny.

 

5 Con đã ni: Con bị đuổi đi khuất mắt Cha rồi!

 

Nhưng con vẫn hướng nhn về thnh điện của Cha.

 

6 Nước bủa vây con đến cổ, vực thẳm vây bọc con,

 

trn đầu con, rong ru quấn chằng chịt.

 

7 Con đã xuống tận nền mng ni non,

 

cửa lng đất đã ci then nhốt con mãi mãi.

 

Nhưng Ngi đã đưa sự sống của con ln khỏi huyệt,

 

lạy Ðức Cha l Thin Cha của con.

 

8 Khi mạng sống con hầu tn, con đã nhớ đến Ðức Cha

 

v lời cầu nguyện của con đã tới Ngi, tới đền thnh của Ngi.

 

9 Bọn thờ thần hư ảo, chớ g chng bỏ điều chng vẫn tôn sng.

 

10 Phần con, giữa tiếng ht tạ ơn, con sẽ tiến dâng Ngi hy lễ;

 

con xin giữ trọn điều đã khấn nguyền.

 

Ðức Cha mới l Ðấng ban ơn cứu độ.

 

11 Ðức Cha bảo con c, n liền mửa ông Giô-na ra trn đất liền.

 

C Chương 03 C

 

Thnh Ni-ni-v sm hối v được tha thứ

 

1 C lời Ðức Cha phn với ông Giô-na lần thứ hai rằng: 2 Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-v, thnh phố lớn, v hô cho dân thnh biết lời tuyn co Ta sẽ truyền cho ngươi. 3 Ông Giô-na đứng dậy v đi Ni-ni-v, như lời Ðức Cha phn. Ni-ni-v l một thnh phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngy đường. 4 Ông Giô-na bắt đầu vo thnh, đi một ngy đường v công bố: Cn bốn mươi ngy nữa, Ni-ni-v sẽ bị ph đổ. 5 Dân Ni-ni-v tin vo Thin Cha, họ công bố lệnh ăn chay v mặc o vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 6 Tin bo đến cho vua Ni-ni-v; vua rời khỏi ngai, cởi o chong, khoc o vải thô, v ngồi trn tro. 7 Vua cho rao tại Ni-ni-v: Do sắc chỉ của đức vua v cc quan đại thần, người v sc vật, b b v chin d không được nếm bất cứ ci g, không được ăn cỏ, không được uống nước. 8 Người v sc vật phải khoc o vải thô v hết sức ku cầu Thin Cha. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian c v những hnh vi bạo lực của mnh. 9 Biết đâu Thin Cha chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định ging phạt, v nguôi cơn thịnh nộ, khiến chng ta khỏi phải chết. 10 Thin Cha thấy việc họ lm, thấy họ bỏ đường gian c m trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyn bố sẽ ging trn họ, Người đã không ging xuống nữa.

 

C Chương 04 C

 

Ông Giô-na bực mnh. Ðức Cha trả lời.

 

1 Ông Giô-na bực mnh, bực lắm, v ông nổi giận. 2 Ông cầu nguyện với Ðức Cha v ni: Ôi, lạy Ðức Cha, đ chẳng phải l điều con đã ni khi cn ở qu nh sao? Chnh v thế m con đã vội vng trốn đi Tc-st. Thật vậy, con biết rằng Ngi l Thin Cha từ bi nhân hậu, chậm giận v giu tnh thương, v hối tiếc v đã ging hoạ. 3 Giờ đây, lạy Ðức Cha, xin Ngi lấy mạng sống con đi, v th con chết cn hơn l sống! 4 Ðức Cha hỏi ông: Ngươi nổi giận như thế c lý không? 5 Ông Giô-na ra ngoi thnh v ngồi ở pha đông thnh. Ở đ, ông lm một ci lều, rồi ngồi bn dưới, trong bng mt, để xem ci g sẽ xảy ra trong thnh. 6 Ðức Cha l Thin Cha khiến một cây thầu dầu mọc ln ở pha trn ông Giô-na để c bng mt che đầu ông, hầu lm ông hết buồn bực. Ông Giô-na vui, vui lắm v cây thầu dầu. 7 Nhưng hôm sau, khi hừng đông l rạng, Thin Cha khiến một con sâu cắn cây thầu dầu v cây bị ho. 8 Khi mặt trời mọc, Thin Cha cho c một cơn gi đông nng bỏng, v mặt trời giội nắng xuống đầu ông Giô-na; ông ngất xỉu v xin cho mnh được chết, ông ni: Th tôi chết cn hơn l sống. 9 Thin Cha hỏi ông Giô-na: Ngươi nổi giận v cây thầu dầu, như thế c lý không? Ông trả lời: Con c lý để nổi giận đến chết được! 10 Ðức Cha phn: Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu m ngươi đã không vất vả v n, v không lm cho n lớn ln; trong một đm n đã sinh ra, rồi trong một đm lại chết đi. 11 Cn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-v, thnh phố lớn, trong đ c hơn một trăm hai mươi ngn người không phân biệt được bn phải với bn tri, v lại c rất nhiều th vật hay sao?