KINH THÁNH

  SÁCH TIÊN TRI MALACHI (Ma-la-khi)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

1 Lời sấm.

 

Lời Ðức Cha phn với Ít-ra-en qua trung gian ông Ma-la-khi.

 

Tnh thương của Thin Cha đối với Ít-ra-en

 

2 Ta đã yu thương cc ngươi, Ðức Cha phn. C Thế m cc ngươi ni: Ngi yu thương chng con ở chỗ no? C Ê-xau chẳng phải l anh của Gia-cp sao? C sấm ngôn của Ðức Cha. Vậy m Ta lại yu thương Gia-cp. 3 Cn Ê-xau, Ta đã ght n. Ta đã biến ni non của n thnh chốn bỏ hoang, v gia nghiệp của n thnh nơi cư ngụ cho loi lang si. 4 Nếu Ê-đôm ni: Chng ta đã bị ph huỷ, nhưng chng ta sẽ ti thiết từ những đống hoang tn đổ nt. Ðức Cha cc đạo binh phn thế ny: phần chng, chng cứ ti thiết; phần Ta, Ta sẽ ph đổ.

 

 

Người ta sẽ gọi chng l lãnh thổ của gian c v dân bị Ðức Cha ging cơn thịnh nộ đến muôn đời. 5 Mắt cc ngươi sẽ thấy điều đ v cc ngươi sẽ ni: Ðức Cha vĩ đại, ở cả bn ngoi lãnh thổ Ít-ra-en.

 

Co tội cc tư tế

 

6 Con phải knh trọng cha; tôi tớ knh trọng chủ. Vậy nếu Ta l cha, th đâu l lng knh trọng Ta? V nếu Ta l chủ, th đâu l niềm knh sợ Ta? Ðức Cha cc đạo binh phn với cc ngươi l những tư tế khinh thường danh Ta. C Nhưng cc ngươi ni: Chng con khinh thường danh Ngi ở chỗ no? C 7 Khi cc ngươi tiến dâng thức ăn ô uế trn bn thờ của Ta C cc ngươi lại ni: Chng con đã lm cho Ngi ra ô uế ở chỗ no? C Khi cc ngươi ni: Chnh bn của Ðức Cha đng tởm. 8 Khi cc ngươi tiến dâng một con vật m để lm lễ tế, đ chẳng phải l xấu sao? V khi cc ngươi dâng một con vật qu hay bệnh tật, đ chẳng phải l xấu sao? Hãy dâng con vật ấy cho tổng đốc của ngươi, liệu n c bằng lng với ngươi chăng? Hay n c sẵn sng đn nhận ngươi không? C Ðức Cha cc đạo binh phn. 9 Vậy giờ đây, cc ngươi hãy lm cho nt mặt Thin Cha dịu lại để Người đoi thương chng ta C chnh tay cc ngươi lm như thế C liệu Người c sẵn sng đn nhận không? C Ðức Cha cc đạo binh phn. 10 Ai trong cc ngươi sẽ đng cửa lại, để cc ngươi khỏi uổng công đốt lửa trn bn thờ của Ta? Ta chẳng hi lng cht no về cc ngươi, C Ðức Cha cc đạo binh phn -, v Ta chẳng ưng nhận lễ phẩm từ tay cc ngươi dâng. 11 Quả thật, từ đông sang tây, Danh Ta thật cao cả giữa chư dân; v ở khắp nơi, người ta dâng lễ hy sinh v lễ vật tinh tuyền knh Danh Ta, bởi v Danh Ta thật cao cả giữa chư dân, C Ðức Cha cc đạo binh phn. 12 Thế m cc ngươi lại lm ô uế Danh Ta, khi ni: Bn của Cha Thượng ô uế v thức ăn của Người đng gh tởm. 13 Cc ngươi ni: Thật l phiền! V cc ngươi coi thường Ta, C Ðức Cha cc đạo binh phn. Cc ngươi mang tới của ăn cướp, con vật qu hay bệnh tật. Cc ngươi đem dâng lễ vật ấy, liệu Ta c ưng nhận lễ vật từ tay cc ngươi tiến dâng chăng? C Ðức Cha phn. 14 Thật đng bị nguyền rủa kẻ xảo quyệt, kẻ c con vật đực trong đn m lại khấn dâng con vật mang t tch lm lễ tế Cha Thượng. Quả thật, chnh Ta l Ðức Vua cao cả, C Ðức Cha cc đạo binh phn -, v danh Ta được knh sợ giữa chư dân.

 

C Chương 02 C

 

1 V giờ đây, hỡi cc tư tế, đây l lệnh truyền dnh cho cc ngươi: 2 Nếu cc ngươi không nghe v không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, C Ðức Cha cc đạo binh phn -, Ta sẽ khiến cc ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phc lnh của cc ngươi thnh tai hoạ. Phải, Ta biến phc lnh ấy thnh tai hoạ, v cc ngươi chẳng lưu tâm g cả. 3 Ny Ta hăm doạ dng dõi cc ngươi, Ta sẽ nm phân ln mặt cc ngươi C phân trong cc ngy mừng lễ của cc ngươi -; người ta sẽ mang cc ngươi đi cng với phân ấy. 4 Bấy giờ cc ngươi sẽ nhận biết rằng Ta gửi lệnh truyền ny cho cc ngươi, để giao ước của Ta với L-vi tồn tại, C Ðức Cha cc đạo binh phn. 5 Giao ước của Ta với n l sự sống v sự bnh an: Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự knh sợ cho n. N sẽ knh sợ Ta v kinh hãi trước Danh Ta. 6 Miệng n ni lời lẽ chân thật v môi n không ni lời gian c! N đi với Ta trn nẻo đường bnh an v ngay thẳng; n đã lm cho nhiều người cải t quy chnh. 7 Thật vậy, môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết v người ta tm điều Luật dạy nơi miệng n; quả thế, n l thần sứ của Ðức Cha cc đạo binh. 8 Nhưng cc ngươi, cc ngươi đã đi trệch đường v lm cho nhiều người lảo đảo trn đường Luật dạy. Cc ngươi đã huỷ hoại giao ước với L-vi, C Ðức Cha cc đạo binh phn. 9 Cn Ta, Ta sẽ lm cho cc ngươi đng khinh v ra hn mạt trước mặt ton dân, v cc ngươi không tuân giữ đường lối Ta, v hay nể v khi p dụng Luật.

 

Hôn nhân hỗn hợp v ly dị

 

10 Tất cả chng ta chẳng c cng một cha sao? Chẳng phải cng một Thin Cha đã dựng nn chng ta sao? Thế m sao chng ta lại bội phản nhau m vi phạm giao ước của cha ông chng ta? 11 Giu-đa đã bội phản; ở Ít-ra-en v ở Giu-đa, người ta đã lm điều gh tởm: quả thật, Giu-đa đã xc phạm Thnh Ðiện của Ðức Cha m Người hằng yu mến, v n đã cưới con gi của thần ngoại bang. 12 Kẻ no lm như thế, xin Ðức Cha bứng n khỏi lều Gia-cp, cả người lm chứng, người bảo trợ cũng như người tiến dâng lễ vật knh Ðức Cha cc đạo binh. 13 Cn đây l điều thứ hai cc ngươi phải lm l đổ đầy nước mắt ln bn thờ Ðức Cha, vừa khc lc vừa rn siết, v Người không cn đoi nhn lễ vật, cũng không đoi nhận của lễ tay cc ngươi hiến dâng nữa. 14 Cc ngươi ni: Tại sao vậy? Bởi v Ðức Cha l chứng nhân giữa ngươi v người đn b ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Chnh ngươi đã phản bội n, mặc dầu n l bạn đường v l người vợ kết ước với ngươi. 15 Người đã chẳng lm nn một hữu thể duy nhất c xc thịt v thần kh đ sao? Vậy hữu thể duy nhất ny tm ci g? Một dng dõi của Thin Cha. Cc ngươi hãy coi chừng v chớ phản bội người đn b ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. 16 Quả thật, Ta ght việc rẫy vợ, C Ðức Cha, Thin Cha Ít-ra-en phn -, v kẻ lấy thi bạo tn lm o che thân, C Ðức Cha cc đạo binh phn. Hãy coi chừng v chớ phản bội.

 

Ngy của Ðức Cha

 

17 Cc ngươi đã lm mệt Ðức Cha v những lời ni của cc ngươi. Cc ngươi ni: Chng tôi lm mệt Người ở chỗ no? Chnh khi cc ngươi ni: Ai lm điều dữ cũng đều tốt trước mặt Ðức Cha. Chnh Người lấy lm vui thch ở giữa chng. Cc ngươi lại cn ni: Thin Cha, Ðấng xt xử, Người ở đâu?

 

C Chương 03 C

 

1 Ny Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. V bỗng nhin Cha Thượng m cc ngươi tm kiếm, đi vo Thnh Ðiện của Người. Ka, vị sứ giả của giao ước m cc ngươi đợi trông đang đến, C Ðức Cha cc đạo binh phn. 2 Ai chịu nổi ngy Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. 3 Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con ci L-vi v tinh luyện chng như vng, như bạc. Bấy giờ, đối với Ðức Cha, chng sẽ l những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chnh. 4 Lễ vật của Giu-đa v của Gi-ru-sa-lem sẽ lm đẹp lng Ðức Cha như những ngy xa xưa, như những năm thuở trước. 5 Ta sẽ tới gần cc ngươi m xt xử; Ta sẽ mau mắn lm chứng chống lại cc tn ph thuỷ, cc kẻ ngoại tnh, bọn thề gian cũng như quân bc lột người lm công v cô nhi quả phụ; chống lại kẻ p bức ngoại kiều cng những kẻ chẳng knh sợ Ta, C Ðức Cha cc đạo binh phn.

 

Nộp thuế thập phân cho Ðền Thờ

 

6 Quả thật, chnh Ta l Ðức Cha, Ta không hề thay đổi; cn cc ngươi l con ci Gia-cp, cc ngươi vẫn l thế. 7 Từ thời cha ông cc ngươi, cc ngươi đã trệch xa v không tuân hnh cc chỉ thị của Ta. Hãy trở lại với Ta v Ta sẽ quay lại với cc ngươi. C Ðức Cha cc đạo binh phn. Cc ngươi ni: Chng tôi sẽ trở lại thế no? C 8 Người phm c được php lường gạt Thin Cha không? Vậy m cc ngươi đã lường gạt Ta. C Cc ngươi ni: Chng tôi lường gạt Ngi ở chỗ no? C Về thuế thập phân v phần trch dâng. 9 Chnh cc ngươi đang mắc tai hoạ, thế m cc ngươi lại lường gạt Ta, cc ngươi v ton dân. 10 Cc ngươi hãy đem tất cả thuế thập phân vo nh kho, để c lương thực trong Nh Ta. Hãy lm thế thử xem Ta c mở cổng trời cho cc ngươi, hoặc c tuôn đổ phc lnh dư dật xuống trn cc ngươi không? C Ðức Cha cc đạo binh phn. 11 V cc ngươi, Ta đã ngăn cản không cho co co ph hoại hoa mu ruộng đất của cc ngươi, không để cho nho ngoi đồng không sinh tri, C Ðức Cha cc đạo binh phn. 12 Mọi dân tộc sẽ khen cc ngươi c phc, v cc ngươi sẽ l mảnh đất xinh đẹp, C Ðức Cha cc đạo binh phn.

 

Người công chnh khải hon trong ngy Ðức Cha

 

13 Cc ngươi ăn ni cứng cỏi chống lại Ta C Ðức Cha phn C thế m cc ngươi lại bảo: Chng tôi c ni g chống lại Ngi đâu? 14 Cc ngươi ni: Phụng thờ Thin Cha thật l viển vông, tuân giữ cc lệnh truyền của Ðức Cha v bước đi ủ rũ trước nhan Người, no ch lợi chi? 15 Giờ đây chng tôi cho những kẻ kiu ngạo l c phc; phải, những kẻ lm điều c được thịnh đạt, họ thử thch Thin Cha m chẳng hề hấn g. 16 Bấy giờ những người knh sợ Ðức Cha sẽ ni với nhau: Ðức Cha đã để ý v Người đã nghe: một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tn những kẻ knh sợ Ðức Cha v tôn knh Danh Người. 17 Vo ngy Ta hnh động, chng sẽ thuộc về Ta như sở hữu ring, C Ðức Cha cc đạo binh phn, Ta sẽ xt thương chng như người cha xt thương đứa con phụng dưỡng mnh. 18 Bấy giờ, cc ngươi sẽ lại phân biệt được người công chnh với kẻ gian c, kẻ phụng thờ Thin Cha với kẻ không phụng thờ Người. 19 V ny Ngy ấy đến, đốt chy như hoả l. Mọi kẻ kiu ngạo v mọi kẻ lm điều gian c sẽ như rơm rạ. Ngy ấy đến sẽ thiu rụi chng C Ðức Cha cc đạo binh phn C không cn chừa lại cho chng một rễ hay cnh no. 20 Nhưng đối với cc ngươi l những kẻ knh sợ Danh Ta, mặt trời công chnh sẽ mọc ln, mang theo cc tia sng chữa lnh bệnh. Cc ngươi sẽ đi ra v nhảy chồm ln như b xổng chuồng. 21 Cc ngươi sẽ ch đạp những kẻ gian c, v chng sẽ như bụi đất dưới bn chân cc ngươi vo ngy Ta hnh động, C Ðức Cha cc đạo binh phn.

 

Phụ thm

 

22 Cc ngươi hãy ghi nhớ Luật Mô-s, tôi trung của Ta. Trn ni Khô-rếp, Ta đã truyền cho n cc chỉ thị v phn quyết để ton thể Ít-ra-en thi hnh.

 

23 Ny Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với cc ngươi, trước khi Ngy của ÐỨC CHÚA đến, ngy trọng đại v kinh hong. 24 N sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con chu v đưa tâm hồn con chu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đnh phạt xứ sở đã bị n tru diệt.