KINH THÁNH

  SÁCH OBADIAH (Ô-va-đi-a)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

Tn sch

 

1 Thị kiến của ông Ô-va-đi-a.

 

Lời tựa

 

1c Chng tôi đã nghe lời Ðức Cha truyền đạt.

 

Một sứ giả được sai đến giữa chư dân:

 

Ðứng ln, no chng ta xông đnh Ê-đôm!

 

Bản n cho Ê-đôm

 

1b Ðức Cha l Cha Thượng phn về Ê-đôm như sau:

 

2 Ny, Ta khiến ngươi ra nhược tiểu giữa chư dân,

 

ngươi bị khinh dể qu đỗi.

 

 

3 Lng kiu ngạo của ngươi đã đnh lừa ngươi;

 

ngươi ở trong khe đ, cư ngụ trn chỗ cao.

 

Ngươi tự nhủ trong lng: No ai đẩy được ta xuống đất?

 

4 Nếu ngươi cất mnh ln như chim phượng

 

v lm tổ trn cc v sao,

 

Ta sẽ đẩy ngươi xuống khỏi đ, C sấm ngôn của Ðức Cha.

 

Tận diệt Ê-đôm

 

5 Nếu lũ trộm v bọn cướp đm đến nh ngươi,

 

liệu ngươi c được yn ổn chăng?

 

No chng lại chẳng tha hồ vơ vt?

 

Nếu những kẻ hi nho đến nh ngươi,

 

chng c chừa lại g, ngoi phần để cho mt không?

 

6 Ê-xau bị lục sot gắt gao biết mấy!

 

Cc kho tng n chôn giấu đều bị khui ra.

 

7 Chng xua đuổi ngươi ra bin giới.

 

Mọi kẻ lin minh với ngươi đều đnh lừa ngươi;

 

những kẻ thân tn với ngươi lấn lướt ngươi;

 

những kẻ được ngươi cho ăn bnh

 

lại gi bẫy hại ngươi v ni: N đã quẫn tr rồi!

 

8 H chẳng phải trong ngy đ, C sấm ngôn của Ðức Cha C

 

Ta sẽ tiu diệt hạng khôn ngoan khỏi Ê-đôm,

 

đuổi người ti tr ra khỏi ni Ê-xau?

 

9 Hỡi T-man, cc dũng sĩ của ngươi sẽ hoảng sợ,

 

khiến mọi người bị diệt trừ khỏi ni Ê-xau.

 

Tội lỗi của Ê-đôm

 

10 V ngươi đã tn st v p bức anh em ngươi l Gia-cp,

 

nn ngươi sẽ phải chề nhục nhã v bị tiu diệt đến muôn đời.

 

11 Vo ngy ngươi n binh bất động,

 

vo ngy kẻ ngoại bang đem hết của cải n đi

 

v quân man di xâm nhập cổng thnh,

 

cng bốc thăm chia phần Gi-ru-sa-lem,

 

cả ngươi nữa, ngươi cũng vo ha với chng.

 

12 Ðừng khoi ch nhn ngy anh em ngươi mắc hoạ.

 

Ðừng hoan hỷ trong ngy con ci Giu-đa bị diệt trừ;

 

đừng to mồm vo ngy n lâm cơn khốn quẫn.

 

13 Ðừng xâm nhập cổng thnh của dân Ta vo ngy n lâm nạn;

 

ngươi cũng đừng khoi ch nhn tai hoạ của n

 

vo ngy n lâm nguy;

 

đừng vơ vt ti sản của n vo ngy n lâm nạn.

 

14 Ðừng đứng ở ngã tư đường m tiu diệt những người trốn chạy;

 

đừng trao nộp những kẻ sống st

 

vo ngy chng gặp cơn khốn quẫn.

 

15 Quả thật, ngy của Ðức Cha đã gần kề,

 

ngy Người đnh phạt mọi dân tộc.

 

Ngươi đã lm thế no,

 

th người ta cũng sẽ lm cho ngươi như vậy:

 

nợ ân on sẽ đổ xuống đầu ngươi.

 

Vo ngy của Ðức Cha, Ít-ra-en bo th Ê-đôm

 

16 Quả thật, cũng như cc ngươi đã uống trn ni thnh của Ta,

 

th mọi dân tộc cũng sẽ không ngừng uống như vậy.

 

Chng sẽ uống, sẽ nốc vo, rồi ho ra như chưa bao giờ hiện hữu.

 

17 Nhưng trn ni Xi-on sẽ c những kẻ chạy thot được,

 

C đ sẽ l một nơi thnh C v nh Gia-cp sẽ tước đoạt

 

những kẻ đã tước đoạt n.

 

18 Nh Gia-cp sẽ l lửa, nh Giu-se sẽ l ngọn lửa;

 

cn nh Ê-xau sẽ l rơm. Chng sẽ bn vo v thiu rụi n.

 

Nh Ê-xau sẽ không cn kẻ sống st no.

 

Quả thế, Ðức Cha đã phn như vậy.

 

Ít-ra-en mới

 

19 Chng sẽ chiếm Ne-ghp l ni của Ê-xau,

 

sẽ chiếm miền Sơ-ph-la l đất của Phi-li-tinh;

 

chng sẽ chiếm cnh đồng Ép-ra-im v cnh đồng Sa-ma-ri;

 

v Ben-gia-min sẽ chiếm Ga-la-t.

 

20 Những kẻ bị lưu đy trong đon lũ con ci Ít-ra-en

 

sẽ chiếm đất Ca-na-an cho đến Xa-rp-ta.

 

Dân Gi-ru-sa-lem đang bị lưu đy ở Xơ-pha-rt

 

sẽ chiếm hữu cc thnh của Ne-ghp.

 

21 Những người đến cứu thot sẽ ln ni Xi-on để xt xử ni Ê-xau.

 

V Ðức Cha sẽ nắm trọn vương quyền.