KINH THÁNH

  SÁCH TIÊN TRI ZEPHANIA (Xô-phô-ni-a)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

1 Dưới thời Giô-si-gia-hu con vua A-môn lm vua Giu-đa, c lời Ðức Cha phn với ông Xô-phô-ni-a, con ông Cu-si; ông Cu-si l con ông Gơ-đan-gia; ông Gơ-đan-gia l con ông A-mc-gia; ông A-mc-gia l con ông Kht-ki-gia.

 

I. Ngy Của Ðức Cha Tại Giu-Ða

 

Lời mở đầu lin quan đến vũ trụ

 

2 Phải, Ta sẽ qut sạch tất cả khỏi mặt đất ny

 

C sấm ngôn của Ðức Cha.

 

3 Ta sẽ qut sạch loi người cũng như loi vật,

 

Ta sẽ qut sạch chim trời lẫn c biển.

 

Ta sẽ khiến cho kẻ gian c phải lảo đảo t nho

 

v sẽ tận diệt loi người khỏi mặt đất C sấm ngôn của Ðức Cha.

 

 

Hạch tội thờ cc thần ngoại bang

 

4 Ta sẽ dang tay đnh phạt Giu-đa

 

v ton thể dân cư Gi-ru-sa-lem.

 

Ta sẽ tận diệt khỏi nơi ny số cn st lại của Ba-an,

 

v xo bỏ tn của hng tư tế bất hợp php.

 

5 Ta sẽ tận diệt những kẻ leo ln mi nh

 

m sụp lạy cc thin binh,

 

những kẻ thờ lạy Ðức Cha, v nhân danh Ðức Cha m thề,

 

rồi lại thề nhân danh thần Min-côm.

 

6 Ta sẽ tận diệt những kẻ la xa Ðức Cha,

 

những kẻ chẳng kiếm tm, cũng không thỉnh vấn Ðức Cha.

 

7 Hãy lặng thinh trước nhan Ðức Cha l Cha Thượng,

 

v ngy của Ðức Cha đã đến gần!

 

Quả thật, Ðức Cha đã chuẩn bị một hy lễ,

 

Người đã tch ring ra cc khch được mời.

 

Hạch tội cc quan chức triều đnh

 

8 Trong ngy dâng hy lễ của Ðức Cha,

 

Ta sẽ trừng phạt cc thủ lãnh, cc hong tử

 

v những kẻ mặc y phục ngoại bang.

 

9 Trong ngy đ, Ta sẽ trừng phạt

 

tất cả những kẻ nghnh ngang bước ln ngưỡng cửa

 

v những kẻ chất đầy cung điện cha mnh

 

những của chiếm được nhờ bạo tn v gian dối.

 

Hạch tội những kẻ buôn bn ở Gi-ru-sa-lem

 

10 Trong ngy ấy C sấm ngôn của Ðức Cha C

 

từ pha cửa C vọng ln tiếng than van,

 

từ thnh mới vang ra tiếng rn siết,

 

từ cc ngọn đồi văng vẳng tiếng ku la.

 

11 Hỡi dân cư Khu Phố Dưới, hãy rn siết,

 

v đm dân buôn bn đã bị huỷ diệt,

 

hết những ai lắm bạc nhiều tiền đã bị tiu vong.

 

Hạch tội những kẻ không tin

 

12 Trong thời ấy, Ta sẽ cầm đn m lục sot Gi-ru-sa-lem,

 

Ta sẽ trừng phạt bọn đn ông,

 

những kẻ cứ điềm nhin như rượu trn lớp cặn.

 

Chng tự nhủ trong lng:

 

Ðức Cha không ban phc, Người cũng chẳng ging hoạ.

 

13 Bấy giờ, ti sản chng sẽ bị cướp ph,

 

nh cửa chng sẽ bị tan hoang;

 

chng xây nh, nhưng không được ở;

 

chng trồng nho, nhưng chẳng được uống rượu.

 

Ngy của Ðức Cha

 

14 Ðã gần rồi, ngy của Ðức Cha, ngy vĩ đại,

 

đã gần rồi, ngy ấy đến thật mau.

 

Trong ngy của Ðức Cha

 

sẽ vọng ln những tiếng ku th thảm,

 

ngay bậc anh hng cũng phải ku cứu

 

15 Ngy đ l ngy thịnh nộ, ngy khốn quẫn v gian truân,

 

ngy huỷ diệt v tn ph, ngy tối tăm v mịt m,

 

ngy âm u v ảm đạm,

 

16 ngy vang tiếng t v với tiếng ht xung phong

 

tấn công vo cc thnh kin cố

 

v cc thp cao ở gc tường thnh.

 

17 Dân cư sẽ bị Ta vây hãm, chng sẽ bước đi như những kẻ m

 

v đã đắc tội với Ðức Cha.

 

Mu chng sẽ đổ ra chan ho, v thịt chng rữa ra như rc rưởi.

 

18 D bạc hay vng cũng không cứu nổi chng:

 

trong ngy Ðức Cha nổi lôi đnh,

 

lc cơn ghen của Người bừng ln như lửa;

 

bấy giờ ton cõi đất sẽ bị thiu rụi.

 

Quả thật, Người sắp thi hnh n diệt vong

 

để trừng phạt dân cư ton cõi đất, điều ấy thật kinh hong.

 

C Chương 02 C

 

Kết luận: Ku gọi trở lại

 

1 Ny hỡi đm dân vô lim sỉ, hãy tập họp, tập họp lại đi,

 

2 trước khi cc ngươi bị phân tn

 

như vỏ trấu bị gi thổi bay trong một ngy,

 

trước khi Ðức Cha bừng bừng nổi giận

 

đến trừng phạt cc ngươi,

 

trước khi Ðức Cha nổi trận lôi đnh

 

đến trừng phạt cc ngươi.

 

3 Hỡi tất cả những ai ngho hn trong xứ sở,

 

những kẻ thi hnh mệnh lệnh của Ðức Cha,

 

anh em hãy tm kiếm Người;

 

hãy tm sự công chnh, hãy tm đức khim nhường

 

th may ra anh em sẽ được che chở

 

trong ngy thịnh nộ của Ðức Cha.

 

II. Hạch Tội Chư Quốc

 

Kẻ th ở phương Tây: quân Phi-li-tinh

 

4 Quả thật, Ga-da sẽ bị bỏ rơi,

 

Át-cơ-lôn sẽ thnh chốn hoang tn,

 

Át-đốt sẽ bị trục xuất vo giữa trưa, v Éc-rôn sẽ bị bứng rễ.

 

5 Khốn cho ngươi, hỡi dân cư miền ven biển,

 

khốn cho ngươi, hỡi dân tộc Cơ-r-thi:

 

ngươi sẽ bị lời Ðức Cha hạch tội:

 

Hỡi Ca-na-an, đất của dân Phi-li-tinh,

 

Ta sẽ tận diệt ngươi, khiến chẳng cn ai cư ngụ.

 

6 Miền ven biển sẽ thnh đồng cỏ,

 

thnh cnh đồng cho người chăn chin,

 

thnh bãi quây cho chin cừu.

 

7 Miền ny sẽ thuộc về số cn st lại của nh Giu-đa;

 

chng sẽ dẫn chin d tới đ.

 

Chiều đến, chng sẽ nằm nghỉ tại nh Át-cơ-lôn,

 

v Ðức Cha, Thin Cha của chng, sẽ viếng thăm

 

v thay đổi vận mạng của chng.

 

Kẻ th ở phương Ðông: Mô-p v Am-mon

 

8 Ta đã nghe lời nhạo bng của dân Mô-p

 

v những lời nhục mạ của con ci Am-mon,

 

chng nhạo bng dân Ta, v đắc ch v lãnh thổ của mnh.

 

9 V thế, Ta lấy mạng sống Ta m thề

 

C sấm ngôn của Ðức Cha cc đạo binh, Thin Cha của Ít-ra-en C

 

Mô-p sẽ trở nn như Xơ-đôm

 

v con ci Am-mon sẽ nn như Gô-mô-ra.

 

Ð l một mảnh đất hoang cỏ mọc, một hầm muối,

 

một hoang địa cho đến muôn đời.

 

Số dân cn st lại của Ta sẽ cướp ph chng,

 

số cn sống st của dân Ta

 

sẽ chiếm đất đai chng lm gia nghiệp.

 

10 Ð l gi chng phải trả cho sự kiu ngạo của mnh.

 

Quả thật, chng đã nhạo bng

 

v đắc ch nhạo cười dân của Ðức Cha cc đạo binh.

 

11 Ðối với chng, Ðức Cha thật đng kinh đng sợ,

 

Người tiu diệt tất cả cc thần trn cõi đất.

 

Cc dân tộc trn mọi hải đảo

 

ngay tại nơi mnh ở sẽ sụp lạy Người.

 

Kẻ th ở phương Nam: Ct

 

12 Cả cc ngươi nữa, hỡi dân Ct,

 

cc ngươi sẽ l mồi cho gươm của Ta.

 

Kẻ th ở phương Bắc: Át-sua

 

13 Ðức Cha sẽ dang tay đnh phạt phương Bắc

 

v tiu diệt Át-sua;

 

Người biến Ni-ni-v thnh chốn hoang tn,

 

thnh nơi khô cằn như sa mạc.

 

14 Ð sẽ l nơi cho đn vật nằm nghỉ,

 

l chỗ qua đm cho sinh vật mọi loi:

 

bồ nông cũng như nhm ngủ trn đầu cột,

 

bn cửa sổ vang ln tiếng c,

 

trn ngưỡng cửa vang tiếng quạ ku;

 

v nh bằng gỗ b hương nay bị tn ph.

 

15 Ð sẽ l số phận của thnh phố xưa kia nhộn nhịp,

 

thnh đã sống trong cảnh yn hn,

 

đã nhủ thầm: Chẳng thnh no snh được với ta.

 

Cớ sao thnh ấy lại trở nn hoang tn,

 

nn hang động cho loi dã th?

 

Bất cứ ai qua lại cũng huýt so vẫy tay.

 

C Chương 03 C

 

III. Hạch Tội Gi-Ru-Sa-Lem

 

Hạch tội cc nh lãnh đạo quốc gia

 

1 Khốn cho thnh phản loạn v ô uế, khốn cho thnh tn bạo,

 

2 không nghe tiếng ku mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy,

 

không cậy trông vo Ðức Cha,

 

chẳng đến gần Thin Cha của mnh.

 

3 Trong thnh, cc thủ lãnh như sư tử rống,

 

cc thẩm phn như si ăn đm

 

sng ngy ra chẳng cn g để gặm.

 

4 Cc ngôn sứ của n l hạng người khoc lc ba hoa,

 

l những quân phản bội;

 

cc tư tế của n lm ô uế đền thờ v vi phạm Lề Luật.

 

5 Nhưng Ðức Cha vẫn hiện diện trong thnh,

 

Người l Ðấng công chnh, chẳng lm điều dối gian;

 

sng sng Người ban hnh phn quyết,

 

tựa bnh minh chẳng bao giờ sai hẹn.

 

Thế m kẻ bất chnh lại không biết thẹn thng.

 

Bi học của cc nước

 

6 Ta đã qut sạch cc dân tộc,

 

khiến cc thp canh ở gc tường thnh ra hoang tn đổ nt,

 

lm cho phố phường của chng tan hoang,

 

chẳng cn ai lui tới, cc thnh của chng bị ph huỷ:

 

không một bng người qua, chẳng cn ai cư ngụ.

 

7 Ta tự nhủ: Ít ra Gi-ru-sa-lem sẽ knh sợ Ta,

 

sẽ tiếp thu lời Ta sửa dạy,

 

v n sẽ không bị ph huỷ mỗi lần Ta đến viếng thăm.

 

Nhưng dân thnh lại cng ra hư hỏng

 

v mọi việc ngang tri chng lm.

 

8 V thế, cc ngươi hãy đợi Ta C sấm ngôn của Ðức Cha C

 

đợi ngy Ta đứng ln lm nhân chứng co tội,

 

v Ta đã quyết định tập hợp chư dân, quy tụ cc vương quốc

 

để trt hết xuống đầu chng cơn thịnh nộ của Ta;

 

ton cõi đất sẽ bị thiu rụi

 

khi cơn ghen của Ta bừng ln như lửa.

 

IV. Cc Lời Hứa

 

Cc dân tộc trở lại

 

9 Bấy giờ, Ta sẽ lm cho môi miệng chư dân nn tinh sạch

 

để tất cả đều ku cầu danh Ðức Cha

 

v kề vai st cnh phụng sự Người.

 

10 Từ bn kia sông ngi xứ Ct,

 

những kẻ tôn thờ Ta, những kẻ đã bị Ta phân tn,

 

sẽ mang lễ vật đến knh dâng Ta.

 

Thiểu số Ít-ra-en cn st lại

 

11 Ngy ấy, ngươi sẽ không cn phải hổ thẹn

 

v mọi hnh vi ngang tri chống lại Ta.

 

Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi

 

những kẻ kiu căng đắc thắng,

 

v ngươi sẽ không cn nghnh ngang

 

trn ni thnh của Ta nữa.

 

12 Ta sẽ cho st lại giữa ngươi một dân ngho hn v b nhỏ;

 

chng sẽ tm nương ẩn nơi danh Ðức Cha.

 

13 Số dân Ít-ra-en cn st lại

 

sẽ không lm chuyện tn c bất công,

 

cũng không ăn gian ni dối

 

v miệng lưỡi chng sẽ không cn phỉnh gạt.

 

Nhưng chng sẽ được chăn dắt v nghỉ ngơi

 

m không cn bị ai lm cho khiếp sợ.

 

Thnh vịnh mời gọi Xi-on vui mừng

 

14 Reo vui ln, hỡi thiếu nữ Xi-on,

 

h vang dậy đi no, nh Ít-ra-en hỡi!

 

Hỡi thiếu nữ Gi-ru-sa-lem, hãy nức lng phấn khởi.

 

15 Án lệnh phạt ngươi, Ðức Cha đã rt lại,

 

th địch của ngươi, Người đã đẩy li xa.

 

Ðức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chnh l Ðức Cha.

 

Sẽ chẳng cn tai ương no khiến ngươi phải sợ.

 

16 Ngy ấy, người ta sẽ bảo Gi-ru-sa-lem:

 

Ny Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.

 

17 Ðức Cha, Thin Cha của ngươi đang ngự giữa ngươi,

 

Người l Vị cứu tinh, l Ðấng anh hng.

 

V ngươi, Cha sẽ vui mừng hoan hỷ,

 

sẽ lấy tnh thương của Người m đổi mới ngươi.

 

V ngươi, Cha sẽ nhảy ma tưng bừng

 

18 như trong ngy lễ hội.

 

Những kẻ tản lạc được hồi hương

 

Ta đã cất khỏi ngươi tai hoạ

 

khiến ngươi không cn phải ô nhục nữa.

 

19 Ny Ta sắp hnh động để trừng phạt mọi kẻ hnh hạ ngươi;

 

C thời ấy C Ta sẽ cứu thot chin bị qu, sẽ tập hợp chin đi lạc.

 

Ta sẽ cho chng được danh tiếng v ngợi khen

 

tại khắp nơi chng đã nếm mi ô nhục.

 

20 Thời ấy, Ta sẽ dẫn cc ngươi về;

 

đ sẽ l thời Ta tập hợp cc ngươi lại.

 

Quả thật, Ta sẽ cho cc ngươi được danh tiếng v ngợi khen

 

giữa tất cả cc dân trn cõi đất,

 

ngy Ta đổi vận mạng cho cc ngươi,

 

ngay trước mắt cc ngươi. Ðức Cha đã phn.