KINH THÁNH

  SÁCH XUẤT HÀNH

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

I. Công Cuộc Giải Thot Khỏi Ai-Cập

 

1. Dân Ít-Ra-En Bn Ai-Cập

 

Cảnh sống thịnh vượng của người Hp-ri ở Ai-cập

 

1 Sau đây l tn những con ci Ít-ra-en đã đến Ai-cập với ông Gia-cp, mỗi người đem theo gia đnh mnh: 2 Rưu-vn, Si-m-ôn, L-vi v Giu-đa, 3 Ít-xa-kha, Dơ-vu-lun v Ben-gia-min, 4 Ðan v Np-ta-li, Gt v A-se. 5 Dng giống ông Gia-cp tnh tất cả l bảy mươi người; ông Giu-se th đang ở bn Ai-cập. 6 Rồi ông Giu-se qua đời, cũng như anh em ông v tất cả thế hệ đ. 7 Con ci Ít-ra-en sinh sôi nảy nở, nn đông đc v ngy cng hng mạnh: họ lan trn khắp xứ.

 

 

 

Dân Hp-ri bị p bức

 

8 Thời ấy c một vua mới ln trị v nước Ai-cập, vua ny không biết ông Giu-se. 9 Vua ni với dân mnh: Ny đm dân con ci Ít-ra-en đông đc v hng mạnh hơn chng ta. 10 Chng ta hãy dng những biện php khôn ngoan đối với dân đ, đừng để chng nn đông đc, kẻo khi c chiến tranh, chng ha với địch m đnh lại chng ta, rồi ra khỏi xứ. 11 Người ta bn đặt ln đầu ln cổ họ những vin đốc công, để hnh hạ họ bằng những việc khổ sai; họ phải xây cho Pha-ra-ô cc thnh lm kho lương thực l Pi-thôm v Ram-xết. 12 Nhưng chng cng hnh hạ họ, th họ cng nn đông đc v lan trn, khiến chng đâm ra sợ con ci Ít-ra-en. 13 Người Ai-cập cưỡng bch con ci Ít-ra-en lao động cực nhọc. 14 Chng lm cho đời sống họ ra cay đắng v phải lao động cực nhọc: phải trộn hồ lm gạch, phải lm đủ thứ công việc đồng ng; tm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chng đều cưỡng bch họ lm.

 

15 Vua Ai-cập ni với những b đỡ đi gip sản phụ Hp-ri, một b tn l Sp-ra, một b tn l Pu-a: 16 Khi đỡ cho sản phụ Hp-ri, cc người hãy xem đứa trẻ l trai hay gi. Nếu l trai th giết đi, nếu l gi th để cho sống. 17 Nhưng cc b đỡ c lng knh sợ Thin Cha, nn không lm như vua Ai-cập đã truyền, v cứ để cho con trai sống. 18 Vua Ai-cập bn gọi cc b đỡ đến v hỏi: Tại sao cc ngươi lm thế v cứ để cho con trai sống? 19 Cc b đỡ thưa với Pha-ra-ô: Ðn b Hp-ri không như đn b Ai-cập, họ khoẻ lắm: b đỡ chưa kịp đến th họ đã sinh rồi. 20 Thin Cha ban ơn lnh cho cc b đỡ; cn dân th trở nn đông đc v rất hng mạnh. 21 Vậy, v cc b đỡ c lng knh sợ Thin Cha, nn Người đã cho họ c con để nối dng.

 

22 Pha-ra-ô ra lệnh cho ton dân của mnh: Mọi con trai Hp-ri sinh ra, hãy nm xuống sông Nin; mọi con gi th để cho sống.

 

C Chương 02 C

 

2. Thời Nin Thiếu V Ơn Gọi Của Ông Mô-S

 

Ông Mô-s cho đời

 

1 C một người thuộc dng họ L-vi đi lấy một người con gi cũng thuộc họ L-vi. 2 Người đn b ấy thụ thai v sinh một con trai. Thấy đứa b khu khỉnh, nng giấu n ba thng trời. 3 Khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nng lấy một ci thng ci, trt hắc n v nhựa chai, bỏ đứa b vo, rồi đặt thng trong đm sậy ở bờ sông Nin. 4 Chị đứa b đứng đng xa để xem cho biết ci g sẽ xảy ra cho em n. 5 C nng công cha của Pha-ra-ô xuống tắm dưới sông, trong khi cc thị nữ đi đi lại lại trn bờ. Nng thấy chiếc thng ở giữa đm sậy, th sai con hầu đi lấy. 6 Mở thng ra, nng thấy đứa trẻ: th ra l một b trai đang khc. Nng động lng thương n v ni: Thằng ny l một trong những đứa trẻ Hp-ri. 7 Chị đứa b thưa với công cha của Pha-ra-ô: B c muốn con đi gọi cho b một v nuôi người Hp-ri, để nuôi đứa b cho b không? 8 Công cha của Pha-ra-ô trả lời: Cứ đi đi! Người con gi liền đi gọi mẹ đứa b. 9 Công cha của Pha-ra-ô bảo b ấy: Chị đem đứa b ny về nuôi cho tôi. Chnh tôi sẽ trả công cho chị. Người đn b mang ngay đứa b về nuôi. 10 Khi đứa b lớn ln, b đưa n đến cho công cha của Pha-ra-ô. Nng coi n như con v đặt tn l Mô-s; nng ni: Ð l v ta đã vớt n ln khỏi nước.

 

Ông Mô-s trốn sang Ma-đi-an

 

11 Hồi đ, ông Mô-s đã lớn, ông ra ngoi thăm anh em đồng bo v thấy những việc khổ sai họ phải lm. Ông thấy một người Ai-cập đang đnh một người Hp-ri, anh em đồng bo của ông. 12 Nhn trước nhn sau không thấy c ai, ông liền giết người Ai-cập, rồi vi dưới ct. 13 Hôm sau, ông lại đi ra, gặp hai người Hp-ri đang xô xt nhau, ông ni với người c lỗi: Tại sao anh lại đnh người đồng chủng? 14 Người đ trả lời: Ai đã đặt ông ln lm người lãnh đạo v xt xử chng tôi? Hay l ông tnh giết tôi như đã giết tn Ai-cập? Ông Mô-s pht sợ v tự bảo: Vậy ra người ta đã biết chuyện rồi! 15 Nghe biết chuyện ny, Pha-ra-ô tm cch giết ông Mô-s. Ông Mô-s liền đi trốn Pha-ra-ô v ở lại miền Ma-đi-an. Ông ngồi bn bờ giếng.

 

16 Thầy tư tế Ma-đi-an c bảy người con gi. Cc cô đến mc nước v đổ đầy mng cho chin của cha mnh uống. 17 Bấy giờ, c những người chăn chin đến v đuổi cc cô đi. Ông Mô-s liền đứng ln bnh vực cc cô v cho chin uống. 18 Cc cô về với cha l ông Rơ-u-n. Ông hỏi: Sao hôm nay cc con về sớm thế? 19 Cc cô thưa: C một người Ai-cập đã cứu chng con khỏi tay bọn chăn chin, lại cn mc nước gim chng con v cho chin uống nữa. 20 Người cha hỏi cc con: Thế người đ đâu rồi? Sao lại bỏ người ta ở đấy? Mời người ta đến dng bữa đi! 21 Ông Mô-s bằng lng ở lại với thầy tư tế, v ông ny gả con gi l Xp-pô-ra cho ông. 22 Nng sinh một con trai v ông đặt tn cho n l Ghc-sôm, v ông ni: Tôi l ngoại kiều nơi đất khch qu người.

 

Thin Cha nhớ tới dân Ít-ra-en

 

23 Sau những năm di ấy, vua Ai-cập qua đời. Con ci Ít-ra-en rn siết trong cảnh nô lệ. Họ ta thn, v tiếng họ ku từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thin Cha. 24 Thin Cha đã nghe tiếng họ than van v Thin Cha nhớ lại giao ước của Người với cc tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-c v Gia-cp. 25 Thin Cha đã nhn thấy con ci Ít-ra-en v Thin Cha đã biết.

 

C Chương 03 C

 

Thin Cha gọi ông Mô-s từ bụi cây bốc chy

 

1 Bấy giờ ông Mô-s đang chăn chin cho bố vợ l Gt-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đn chin qua bn kia sa mạc, đến ni của Thin Cha, l ni Khô-rếp. 2 Thin sứ của Ðức Cha hiện ra với ông trong đm lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-s nhn th thấy bụi cây chy bừng, nhưng bụi cây không bị thiu rụi. 3 Ông tự bảo: Mnh phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ ny mới được: v sao bụi cây lại không chy rụi? 4 Ðức Cha thấy ông lại xem, th từ giữa bụi cây Thin Cha gọi ông: Mô-s! Mô-s! Ông thưa: Dạ, tôi đây! 5 Người phn: Chớ lại gần! Cởi dp ở chân ra, v nơi ngươi đang đứng l đất thnh. 6 Người lại phn: Ta l Thin Cha của cha ngươi, Thin Cha của Áp-ra-ham, Thin Cha của I-xa-c, Thin Cha của Gia-cp. Ông Mô-s che mặt đi, v sợ nhn phải Thin Cha.

 

Sứ mạng của ông Mô-s

 

7 Ðức Cha phn: Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bn Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chng ku than v bọn cai hnh hạ. Phải, Ta biết cc nỗi đau khổ của chng. 8 Ta xuống giải thot chng khỏi tay người Ai-cập, v đưa chng từ đất ấy ln một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất trn trề sữa v mật, xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rt-di, Khi-vi v Giơ-vt. 9 Giờ đây, tiếng rn siết của con ci Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh p bức chng phải chịu v người Ai-cập. 10 Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta l con ci Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.

 

11 Ông Mô-s thưa với Thin Cha: Con l ai m dm đến với Pha-ra-ô v đưa con ci Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập? 12 Người phn: Ta sẽ ở với ngươi. V đây l dấu cho ngươi biết l Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai-cập, cc ngươi sẽ thờ phượng Thin Cha trn ni ny.

 

Mặc khải danh Thin Cha

 

13 Ông Mô-s thưa với Thin Cha: Bây giờ, con đến gặp con ci Ít-ra-en v ni với họ: Thin Cha của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tn Ðấng ấy l g? Th con sẽ ni với họ lm sao? 14 Thin Cha phn với ông Mô-s: Ta l Ðấng Hiện Hữu. Người phn: Ngươi ni với con ci Ít-ra-en thế ny: Ðấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em. 15 Thin Cha lại phn với ông Mô-s: Ngươi sẽ ni với con ci Ít-ra-en thế ny: Ðức Cha, Thin Cha của cha ông anh em, Thin Cha của Áp-ra-ham, Thin Cha của I-xa-c, Thin Cha của Gia-cp, sai tôi đến với anh em. Ð l danh Ta cho đến muôn thuở, đ l danh hiệu cc ngươi sẽ dng m ku cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.

 

Chỉ thị về sứ mạng của ông Mô-s

 

16 Ngươi hãy đi triệu tập cc kỳ mục Ít-ra-en v ni với họ: Ðức Cha, Thin Cha của cha ông anh em, Thin Cha của Áp-ra-ham, của I-xa-c, của Gia-cp, đã hiện ra với tôi v phn: Ta đã thật sự quan tâm đến cc ngươi v cch người ta đối xử với cc ngươi bn Ai-cập. 17 Ta đã phn: Ta sẽ cho cc ngươi thot cảnh khổ cực bn Ai-cập m ln miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rt-di, Khi-vi v Giơ-vt, ln miền đất trn trề sữa v mật. 18 Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với cc kỳ mục Ít-ra-en đến cng vua Ai-cập, cc ngươi sẽ ni với vua ấy rằng: Ðức Cha, Thin Cha của người Hp-ri, đã cho chng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chng tôi đi ba ngy đường vo sa mạc để tế lễ Ðức Cha, Thin Cha chng tôi. 19 Ta thừa biết rằng vua Ai-cập sẽ không cho cc ngươi đi, trừ phi l c một bn tay mạnh mẽ can thiệp. 20 Ta sẽ ra tay, sẽ lm mọi thứ php lạ giữa dân Ai-cập để đnh n, v sau đ vua ấy sẽ cho cc ngươi đi.

 

Tước đoạt của cải người Ai-cập

 

21 Ta sẽ cho dân ny được lng người Ai-cập; nn khi ra đi, cc ngươi sẽ chẳng ra đi tay không. 22 Mỗi người đn b sẽ xin đn b lng giềng v người ở chung một nh những đồ bạc, đồ vng, v o xống. Cc ngươi sẽ cho con trai con gi cc ngươi mang những thứ đ. Như vậy l cc ngươi tước đoạt của cải người Ai-cập.

 

C Chương 04 C

 

Ông Mô-s lm dấu lạ

 

1 Ông Mô-s đp: Họ sẽ không tin con đâu, họ sẽ không nghe lời con, v họ sẽ ni: Ðức Cha chẳng c hiện ra với ông. 2 Ðức Cha phn với ông: Tay ngươi cầm ci g đ? Ông đp: Thưa một cây gậy. 3 Người phn: Vất n xuống đất đi! Ông Mô-s vất n xuống đất, v n ho ra con rắn. Ông Mô-s liền chạy trốn. 4 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy giơ tay nắm lấy đuôi n! C Ông giơ tay bắt lấy n v n lại ho thnh cây gậy trong tay ông. C 5 Ấy l để họ tin rằng Ðức Cha, Thin Cha của cha ông họ, Thin Cha của Áp-ra-ham, Thin Cha của I-xa-c, Thin Cha của Gia-cp, đã hiện ra với ngươi.

 

6 Ðức Cha cn phn với ông: Hãy luồn tay vo ngực ngươi! Ông luồn tay vo ngực, rồi rt tay ra. V ny tay ông bị phong ci, trắng như tuyết. 7 Người phn: Hãy lại cho tay vo ngực ngươi! C Ông lại cho tay vo ngực, rồi rt ra khỏi ngực. Th ny tay ông trở lại như da thịt của ông. C 8 Như thế, nếu họ không tin ngươi v không hiểu ý nghĩa của dấu thứ nhất, th họ sẽ tin dấu thứ hai. 9 M nếu họ cũng không tin cả hai dấu ấy v không nghe tiếng ngươi, th ngươi sẽ lấy nước sông Nin m đổ trn đất khô. Nước ngươi đã lấy dưới sông Nin sẽ ho thnh mu trn đất khô.

 

Ông A-ha-ron, pht ngôn vin của ông Mô-s

 

10 Ông Mô-s thưa với Ðức Cha: Lạy Cha, xin x lỗi cho con, từ hồi no đến giờ, ngay cả từ lc Cha ban lời cho tôi tớ Ngi, con không phải l kẻ c ti ăn ni, v con cứng miệng cứng lưỡi. 11 Ðức Cha phn: Ai cho con người c mồm c miệng? Ai lm cho n phải câm phải điếc, cho mắt n sng hay phải m lo? H chẳng phải l Ta, Ðức Cha, đ sao? 12 Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chnh Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, v Ta sẽ chỉ cho ngươi phải ni những g.

 

13 Ông thưa: Lạy Cha, xin x lỗi cho con, xin Cha sai ai lm môi giới th sai. 14 Ðức Cha nổi giận với ông Mô-s; Người phn: No chẳng c A-ha-ron, anh ngươi, l người L-vi đ sao? Ta biết: n ăn ni được lắm; hơn nữa, ka n ra đn ngươi, v khi thấy ngươi, lng n sẽ hoan hỷ. 15 Ngươi sẽ ni với anh ngươi v đặt lời lẽ vo miệng n. Chnh Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi v nơi miệng n. Ta sẽ chỉ cho cc ngươi những g cc ngươi phải lm. 16 Chnh anh ngươi sẽ thay ngươi m ni với dân. Chnh n sẽ l miệng của ngươi; cn ngươi, ngươi sẽ l một vị thần đối với n. 17 Cây gậy ny, ngươi hãy cầm lấy trong tay; ngươi sẽ dng n m lm cc dấu lạ.

 

Ông Mô-s rời Ma-đi-an trở về Ai-cập

 

18 Ông Mô-s ra đi, trở về với bố vợ l ông Gt-rô v ni: Xin để con đi về với anh em con bn Ai-cập xem họ cn sống hay không. Ông Gt-rô trả lời ông Mô-s: Anh đi bnh an!

 

19 Ðức Cha phn với ông Mô-s ở Ma-đi-an: Ði đi, hãy trở về Ai-cập, bởi v mọi kẻ tm cch lm hại mạng sống ngươi đã chết cả rồi. 20 Ông Mô-s đem vợ v con ci đi theo, cho họ cỡi lừa v trở về đất Ai-cập. Ông Mô-s cầm cây gậy của Thin Cha trong tay. 21 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Khi ngươi ra đi để trở về Ai-cập, ngươi hãy nhn xem: mọi điều lạ lng Ta đã ban cho ngươi c quyền lm, th ngươi sẽ lm trước mặt Pha-ra-ô. Nhưng Ta, Ta sẽ lm cho n cứng lng v n sẽ không thả cho dân đi! 22 Bấy giờ, ngươi sẽ ni với Pha-ra-ô: Ðức Cha phn thế ny: Con đầu lng của Ta l Ít-ra-en. 23 Ta đã phn với ngươi: Hãy thả con Ta ra để n đi thờ phượng Ta. Nhưng ngươi đã từ chối không thả n đi, th ny chnh Ta sẽ giết chết con đầu lng của ngươi.

 

Con ông Mô-s được cắt b

 

24 Vậy dọc đường, tại nơi ông dừng lại nghỉ đm, Ðức Cha bắt gặp ông v tm cch giết ông. 25 Bấy giờ, b Xp-pô-ra lấy mảnh đ sắc cắt b cho con, đụng vo chân ông, rồi ni: Nhờ mu, ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi. 26 V Ðức Cha tha cho ông. B ni: Nhờ mu, ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi l v php cắt b.

 

Ông Mô-s gặp ông A-ha-ron

 

27 Ðức Cha phn với ông A-ha-ron: Ngươi hãy đi vo sa mạc đn Mô-s. Ông đi v gặp ông Mô-s trn ni của Thin Cha; ông đã ôm hôn ông Mô-s. 28 Ông Mô-s cho ông A-ha-ron biết mọi lời Ðức Cha đã sai ông ni, v mọi dấu lạ Người đã truyền cho ông lm. 29 Ông Mô-s v ông A-ha-ron đi triệu tập mọi kỳ mục của con ci Ít-ra-en. 30 Ông A-ha-ron ni tất cả những lời Ðức Cha đã ngỏ cng ông Mô-s v lm những dấu lạ trước mắt dân. 31 V dân đã tin. Họ đã hiểu l Ðức Cha đến viếng thăm con ci Ít-ra-en v nhn thấy cảnh khổ cực của họ. V họ đã phủ phục m thờ lạy.

 

C Chương 05 C

 

Cuộc hội kiến đầu tin với Pha-ra-ô

 

1 Sau đ, ông Mô-s v ông A-ha-ron đến ni với Pha-ra-ô: Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, phn thế ny: Hãy thả cho dân Ta đi, để chng mở lễ knh Ta trong sa mạc. 2 Pha-ra-ô đp: Ðức Cha l ai, khiến ta phải nghe lời m thả cho Ít-ra-en đi? Ta chẳng biết Ðức Cha, cũng sẽ không thả cho Ít-ra-en đi. 3 Hai ông ni: Thin Cha của người Hp-ri đã hiện ra với chng tôi. Xin cho chng tôi đi ba ngy đường vo sa mạc để tế lễ Ðức Cha, Thin Cha chng tôi; nếu không, Người sẽ dng dịch hạch hay gươm gio m giết chết chng tôi. 4 Vua Ai-cập ni với cc ông: Mô-s v A-ha-ron, sao cc ngươi lại muốn xi dân bỏ việc? Ði lao động đi! 5 Pha-ra-ô ni: Bây giờ dân trong nước th đông, m cc ngươi lại muốn cho chng nghỉ lao động!

 

Chỉ thị cho cc ông cai

 

6 Ngy hôm đ, Pha-ra-ô ra lệnh cho cc ông cai v ký lục: 7 Ðừng cung cấp rơm cho dân để lm gạch như trước nữa. Chng phải tự mnh đi lượm rơm m lm. 8 Cứ bắt chng phải nộp đủ số gạch như chng vẫn lm trước đây, đừng giảm bớt chi cả. Chng l quân lười biếng, v thế m chng hô ln: No chng ta đi tế lễ Thin Cha chng ta! 9 Phải giao cho bọn người ấy những công việc thật nặng nhọc để chng lo lm, m khỏi ch ý vo những lời dối tr.

 

10 Cc ông cai v ký lục ra ngoi ni với dân: Pha-ra-ô phn thế ny: Ta không cung cấp rơm cho cc ngươi nữa. 11 Cc ngươi thấy rơm ở đâu th phải tự mnh đi kiếm lấy. Nhưng công việc th không được giảm bớt cht no. 12 Dân liền đi tản mc khắp nước Ai-cập, để lượm rạ thay rơm. 13 Cc ông cai thc họ: Lm cho xong việc đi! Mỗi ngy phải đủ số, y như khi c rơm! 14 Người ta đnh đập v hạch sch cc ký lục của con ci Ít-ra-en, m cc ông cai của Pha-ra-ô đã đặt ln trông coi dân: Tại sao hôm qua v hôm nay, cc anh đã không lm đủ số gạch ấn định như trước kia?

 

Cc ký lục của người Ít-ra-en than phiền

 

15 Cc ký lục của con ci Ít-ra-en đến ku với Pha-ra-ô: Tại sao bệ hạ lại xử với cc bề tôi như thế? 16 Rơm th người ta không cung cấp cho bề tôi nữa, m lại bảo: Sản xuất gạch đi! Bệ hạ coi: người ta đnh bề tôi, như thể dân của bệ hạ đây c lỗi. 17 Vua đp: Cc ngươi l quân lười biếng, quân lười biếng! V thế, cc ngươi mới ni: chng ta hãy đi tế lễ Ðức Cha. 18 Bây giờ đi lm việc đi! Sẽ không cung cấp rơm cho cc ngươi nữa, nhưng gạch th cc ngươi vẫn phải nộp cho đủ số.

 

Dân than trch. Ông Mô-s ku cầu.

 

19 Cc ký lục của con ci Ít-ra-en thấy mnh ở trong hon cảnh kh xử, khi người ta bảo họ: Không được bớt số gạch phải lm. Ngy no phải đủ số ngy đ! 20 Ra khỏi đền Pha-ra-ô, họ gặp ngay ông Mô-s v ông A-ha-ron đang đứng chờ họ. 21 Họ ni với hai ông: Xin Ðức Cha chứng gim v xt xử cho: cc ông đã lm cho chng tôi trở nn đng ght trước mắt Pha-ra-ô v bề tôi của vua; thật cc ông đã trao gươm vo tay họ để giết chng tôi. 22 Ông Mô-s hướng về Ðức Cha v thưa: Lạy Cha, tại sao Ngi đã lm khổ dân ny? Tại sao Ngi đã sai con đi? 23 Từ khi con đến với Pha-ra-ô để nhân danh Ngi m ni, th vua ấy lm khổ dân ny, v Ngi chẳng giải thot dân Ngi g cả!

 

C Chương 06 C

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Giờ đây ngươi sắp thấy điều Ta lm cho Pha-ra-ô: Bị p lực của một bn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ phải thả cho họ đi; bị p lực của một bn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi nước.

 

Trnh thuật khc về việc Thin Cha gọi ông Mô-s

 

2 Thin Cha phn với ông Mô-s: Ta l Ðức Cha. 3 Ta đã hiện ra với Áp-ra-ham, I-xa-c v Gia-cp với tư cch l Thin Cha Ton Năng, nhưng Ta đã không cho họ biết danh của Ta l Ðức Cha. 4 Ta lại cn lập giao ước của Ta với họ để ban cho họ đất Ca-na-an, l đất khch qu người, nơi họ sống như những khch lạ. 5 Chnh Ta đã nghe thấy tiếng rn siết của con ci Ít-ra-en đang bị người Ai-cập bắt lm nô lệ, v Ta đã nhớ lại giao ước của Ta. 6 V vậy, ngươi hãy ni với con ci Ít-ra-en: Ta l Ðức Cha. Ta sẽ cứu cc ngươi khỏi phải lm việc khổ sai cho người Ai-cập, sẽ giải thot cc ngươi khỏi lm nô lệ chng. Ta sẽ giơ cnh tay, dng uy quyền m chuộc cc ngươi lại. 7 Ta sẽ nhận cc ngươi lm dân ring của Ta, v đối với cc ngươi, Ta sẽ l Thin Cha. Cc ngươi sẽ biết rằng Ta, Ðức Cha, l Thin Cha cc ngươi, Ðấng cứu cc ngươi khỏi phải lm việc khổ sai cho người Ai-cập. 8 Ta sẽ đưa cc ngươi vo miền đất m Ta đã giơ tay thề sẽ ban cho Áp-ra-ham, I-xa-c v Gia-cp. Ta sẽ ban đất ấy cho cc ngươi lm sở hữu. Ta l Ðức Cha. 9 Ông Mô-s ni thế với con ci Ít-ra-en, nhưng họ không nghe ông Mô-s, v ch nô lệ qu nặng nề lm cho họ kiệt sức.

 

10 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 11 Hãy đi ni với Pha-ra-ô, vua Ai-cập, để vua ấy thả con ci Ít-ra-en ra khỏi nước. 12 Nhưng ông Mô-s thưa trước nhan Ðức Cha: Cha coi: con ci Ít-ra-en đã không nghe con; lm sao Pha-ra-ô lại nghe con, một người ăn ni không được dễ dng? 13 Ðức Cha phn với ông Mô-s v ông A-ha-ron, truyền cho hai ông đến gặp con ci Ít-ra-en v gặp Pha-ra-ô, vua Ai-cập, để đưa con ci Ít-ra-en ra khỏi nước Ai-cập.

 

Gia phả ông Mô-s v ông A-ha-ron

 

14 Ðây l những người lm đầu cc gia tộc của họ: con ci ông Rưu-vn, trưởng nam của Ít-ra-en: Kha-nốc, Pa-lu, Kht-rôn, Cc-mi. Ð l cc thị tộc của ông Rưu-vn.

 

15 Con ci ông Si-m-ôn: Giơ-mu-n, Gia-min, Ô-ht, Gia-khin, Xô-kha, Sa-un, con của người đn b Ca-na-an. Ð l cc thị tộc của ông Si-m-ôn.

 

16 Ðây l tn con ci ông L-vi, theo thứ tự trước sau: Ghc-sôn, Cơ-ht, Mơ-ra-ri. Ông L-vi sống được một trăm ba mươi bảy tuổi. 17 Con ci của Ghc-sôn: Lp-ni v Sim-y, với cc thị tộc của họ.

 

18 Con ci ông Cơ-ht: Am-ram, Gt-ha, Khp-rôn v Út-di-n. Ông Cơ-ht sống được một trăm ba mươi ba tuổi.

 

19 Con ci ông Mơ-ra-ri: Mc-li v Mu-si. Ð l cc thị tộc của ông L-vi theo thứ tự trước sau.

 

20 Ông Am-ram lấy cô mnh l b Giô-khe-vt lm vợ. B đã sinh được cho ông hai người con l ông A-ha-ron v ông Mô-s. Ông Am-ram sống được một trăm ba mươi bảy tuổi.

 

21 Con ci ông Gt-ha: Cô-rắc, Ne-phc v Dch-ri.

 

22 Con ci ông Út-di-n: Mi-sa-n, En-xa-phan v Xt-ri.

 

23 Ông A-ha-ron lấy b Ê-li-se-va lm vợ. B l con gi ông Am-mi-na-đp v l em gi của ông Nc-sôn. B đã sinh được cho ông mấy người con: Na-đp, A-vi-hu, E-la-da v I-tha-ma.

 

24 Con ci ông Cô-rắc: Át-xia, En-ca-na, A-vi-a-xp. Ð l cc thị tộc của dng họ Cô-rắc.

 

25 Ông E-la-da, con ông A-ha-ron, lấy một trong những người con gi của ông Pu-ti-n lm vợ. B đã sinh được cho ông một người con l Pin-kht.

 

Ð l những người lm đầu cc gia tộc L-vi, với cc thị tộc của họ.

 

26 Chnh cc ông A-ha-ron v Mô-s đã được nghe Ðức Cha phn bảo: Hãy đem con ci Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập theo binh ngũ của chng. 27 Chnh cc ông Mô-s v A-ha-ron đã ni với Pha-ra-ô, vua Ai-cập, để đem con ci Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.

 

Trnh thuật tiếp về việc Thin Cha gọi ông Mô-s

 

28 Vo ngy Ðức Cha phn với ông Mô-s ở đất Ai-cập, 29 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ta l Ðức Cha. Ngươi hãy ni lại với Pha-ra-ô, vua Ai-cập, tất cả những g Ta ni với ngươi. 30 Ông Mô-s thưa trước nhan Ðức Cha: Cha coi: con l người ăn ni không được dễ dng, lm sao vua Pha-ra-ô nghe con?

 

C Chương 07 C

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Coi ny, Ta lm cho ngươi nn một vị thần đối với Pha-ra-ô, cn A-ha-ron, anh ngươi, sẽ l ngôn sứ của ngươi. 2 Chnh ngươi sẽ ni tất cả những g Ta truyền cho ngươi, v A-ha-ron, anh ngươi, sẽ ni lại với Pha-ra-ô để vua ấy thả con ci Ít-ra-en ra khỏi nước của vua. 3 Nhưng Ta, Ta sẽ lm cho Pha-ra-ô ra cứng lng. Ta sẽ tăng thm nhiều dấu lạ điềm thing tại nước Ai-cập. 4 Pha-ra-ô sẽ không nghe cc ngươi đâu. Ta sẽ ra tay ging phạt Ai-cập v sẽ dng uy quyền m đưa cc binh ngũ của Ta, l dân Ta, con ci Ít-ra-en, ra khỏi nước Ai-cập. 5 Bấy giờ người Ai-cập sẽ biết rằng Ta l Ðức Cha, khi Ta giương cnh tay chống lại người Ai-cập v đưa con ci Ít-ra-en ra khỏi nước chng.

 

6 Ông Mô-s v ông A-ha-ron lm như Ðức Cha đã truyền cho cc ông; cc ông đã lm như vậy. 7 Ông Mô-s được tm mươi tuổi, cn ông A-ha-ron tm mươi ba, khi cc ông đến ni với Pha-ra-ô.

 

3. Cc Tai Ướng Ở Ai-Cập. Lễ Vượt Qua.

 

Cây gậy biến thnh con rắn

 

8 Ðức Cha phn với ông Mô-s v ông A-ha-ron: 9 Nếu Pha-ra-ô bảo cc ngươi: Hãy lm một php lạ xem, th ngươi hãy ni với A-ha-ron: Anh cầm cây gậy của anh, nm xuống trước mặt Pha-ra-ô, v gậy sẽ ho thnh một con rắn to. 10 Ông Mô-s v ông A-ha-ron liền đến với Pha-ra-ô v lm như Ðức Cha đã truyền. Ông A-ha-ron nm cây gậy của mnh xuống trước mặt Pha-ra-ô v bề tôi của vua: gậy ho thnh một con rắn to. 11 Pha-ra-ô cũng triệu cc hiền sĩ v php sư đến; v cc ph thủy Ai-cập cũng dng ph php của mnh m lm như vậy: 12 mỗi người nm cây gậy của mnh v gậy ho thnh một con rắn to. Nhưng gậy của ông A-ha-ron nuốt gậy của họ. 13 D vậy, Pha-ra-ô vẫn cứng lng, không nghe ông Mô-s v ông A-ha-ron, như Ðức Cha đã ni trước.

 

(1) Nước biến thnh mu

 

14 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Lng Pha-ra-ô nặng nề cứng cỏi, vua không chịu thả cho dân đi. 15 Ngươi hãy đến ni với Pha-ra-ô lc sng sớm, khi nh vua ra m nước. Hãy đứng chờ để đn vua ở bn bờ sông Nin. Hãy cầm trong tay cây gậy đã biến thnh rắn. 16 Ngươi sẽ ni với vua ấy: Ðức Cha, Thin Cha của người Hp-ri, đã sai tôi ni với bệ hạ: Hãy thả dân Ta ra, để chng đi thờ phượng Ta trong sa mạc. Nhưng cho đến bây giờ bệ hạ đã không nghe. 17 Ðức Cha phn thế ny: Cứ dấu ny cc ngươi sẽ biết Ta l Ðức Cha. Tôi sẽ dng cây gậy đang cầm trong tay m đập nước sông, v nước sẽ ho thnh mu. 18 C dưới sông sẽ chết, sông sẽ ra hôi thối, v người Ai-cập sẽ không thể uống nước sông được nữa.

 

19 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy ni với A-ha-ron: Anh cầm lấy gậy của anh v giơ tay trn mặt nước của Ai-cập, trn cc sông ngi, kinh rạch, hồ ao của n, trn tất cả những chỗ c nước, v nước sẽ ho thnh mu; trong cả nước Ai-cập chỗ no cũng c mu, trong thng gỗ cũng như vại đ. 20 Ông Mô-s v ông A-ha-ron lm như Ðức Cha đã truyền. Ông A-ha-ron giơ gậy ln v đập nước sông, trước mặt Pha-ra-ô v bề tôi của nh vua. Tất cả nước sông liền biến thnh mu. 21 C dưới sông bị chết, sông ra hôi thối, v người Ai-cập không thể uống nước sông được nữa; trong cả nước Ai-cập, chỗ no cũng c mu.

 

22 Nhưng cc ph thủy Ai-cập cũng dng ph php của mnh m lm như vậy. Lng Pha-ra-ô vẫn chai đ, vua không nghe hai ông, như Ðức Cha đã ni trước. 23 Pha-ra-ô trở về cung điện v cả đến chuyện đ vua cũng không thm bận tâm. 24 Tất cả người Ai-cập đo đất ở gần sông để tm nước uống, v không thể uống nước sông. 25 Bảy ngy đã trôi qua sau khi Ðức Cha ging hoạ trn sông Nin.

 

(2) Ếch nhi

 

26 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy đến gặp Pha-ra-ô v ni với vua ấy: Ðức Cha phn thế ny: Hãy thả dân Ta ra, để họ đi thờ phượng Ta. 27 Nếu ngươi không chịu thả cho họ đi, th ny Ta sẽ dng nạn ếch nhi m đnh phạt ton thể lãnh thổ ngươi. 28 Sông Nin sẽ nhung nhc ếch nhi; chng sẽ ngoi ln, nhảy vo cung điện ngươi, vo phng ngủ của ngươi, nhảy ln giường ngươi, vo nh bề tôi của ngươi v nh dân ngươi, nhảy vo l, vo cối nhồi bột của ngươi. 29 Ếch nhi sẽ leo ln thân thể ngươi, thân thể dân ngươi v mọi bề tôi của ngươi.

 

C Chương 08 C

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy ni với A-ha-ron: Anh hãy cầm gậy giơ tay trn sông ngi v hồ ao, lm cho ếch nhi ngoi ln trn đất Ai-cập. 2 Ông A-ha-ron giơ tay trn mặt nước của Ai-cập v ếch nhi ngoi ln, lan trn khắp đất Ai-cập. 3 Cc ph thủy dng ph php của mnh cũng lm được như thế: họ lm cho ếch nhi ngoi ln trn đất Ai-cập.

 

4 Pha-ra-ô mới triệu ông Mô-s v ông A-ha-ron đến v bảo: Hãy cầu xin Ðức Cha đuổi ếch nhi đi xa ta v dân ta, rồi ta sẽ thả dân ra để chng đi tế lễ Ðức Cha. 5 Ông Mô-s thưa với Pha-ra-ô: Xin cho tôi được hân hạnh biết khi no tôi phải cầu xin cho bệ hạ, cho bề tôi v dân của bệ hạ, để ếch nhi rời khỏi bệ hạ v cung điện, m chỉ cn ở lại trong sông Nin. 6 Vua trả lời: Ngy mai. Ông Mô-s ni: Sẽ xảy ra như lời bệ hạ xin, để bệ hạ biết l chẳng c ai bằng Ðức Cha, Thin Cha của chng tôi. 7 Ếch nhi sẽ đi xa bệ hạ v cung điện, xa bề tôi v dân của bệ hạ, v sẽ chỉ cn ở lại trong sông Nin. 8 Ông Mô-s v ông A-ha-ron ra khỏi cung điện vua Pha-ra-ô. Ông Mô-s ku ln Ðức Cha về nạn ếch nhi Người đã gây ra để hại Pha-ra-ô. 9 Ðức Cha đã lm như lời ông Mô-s xin, v ếch nhi chết trong nh, ngoi sân v ngoi đồng. 10 Người ta thu lại từng đống v cả xứ nặc mi hôi thối. 11 Thấy tạm yn, lng Pha-ra-ô lại ra nặng nề cứng cỏi, vua không nghe lời cc ông, như Ðức Cha đã ni trước.

 

(3) Muỗi

 

12 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy ni với A-ha-ron: Anh hãy giơ gậy ln, rồi đập xuống bụi dưới đất cho n biến thnh muỗi trong khắp đất Ai-cập. 13 Hai ông đã lm như thế: ông A-ha-ron giơ tay cầm gậy ln, rồi đập xuống bụi dưới đất; liền c muỗi trn thân thể người ta v th vật; tất cả bụi dưới đất biến thnh muỗi trong khắp đất Ai-cập. 14 Cc ph thủy dng ph php của mnh cũng lm như thế để bắt muỗi phải ra khỏi đất Ai-cập, nhưng không được. Muỗi cứ ở lại trn thân thể người ta v th vật. 15 Cc ph thủy thưa với Pha-ra-ô: Ð l ngn tay của Thin Cha! Nhưng lng Pha-ra-ô vẫn chai đ v vua không nghe hai ông, như Ðức Cha đã ni trước.

 

(4) Ruồi nhặng

 

16 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Sng mai, hãy dậy sớm v đến đứng trước mặt Pha-ra-ô; ny vua ấy sẽ ra m nước. Ngươi sẽ ni với vua: Ðức Cha phn thế ny: Hãy thả dân Ta ra, để chng đi thờ phượng Ta. 17 Nếu ngươi không thả cho dân Ta đi, th ny Ta sẽ thả ruồi nhặng xuống trn ngươi v bề tôi ngươi, trn dân v cung điện của ngươi. Nh cửa Ai-cập sẽ đầy ruồi nhặng, ngay cả đất đai nơi chng ở cũng thế. 18 Nhưng trong ngy ấy, Ta sẽ chừa ra đất Gô-sen l nơi dân Ta đang ở, để nơi đ không c ruồi nhặng, v để ngươi biết rằng Ta l Ðức Cha, Ta ngự giữa đất ny. 19 Ta sẽ phân biệt dân của Ta với dân của ngươi, nội ngy mai sẽ c dấu lạ đ. 20 V Ðức Cha đã lm như thế: một đm ruồi nhặng đen nghịt ko vo cung điện Pha-ra-ô, vo nh cửa bề tôi của vua v ton cõi đất Ai-cập; cả đất ấy bị ruồi nhặng tn ph.

 

21 Pha-ra-ô liền triệu ông Mô-s v ông A-ha-ron đến v bảo: Cc ngươi cứ việc đi tế lễ Thin Cha của cc ngươi ngay trong đất ny! 22 Ông Mô-s trả lời: Không nn lm như thế: những g chng tôi tế dâng Ðức Cha, Thin Cha chng tôi, đều gh tởm đối với người Ai-cập. Vậy nếu chng tôi tế dâng trước mắt người Ai-cập những g l gh tởm trước mắt họ, th lm sao họ lại không nm đ chng tôi được? 23 Chng tôi sẽ đi ba ngy đường để vo sa mạc tế lễ Ðức Cha l Thin Cha của chng tôi, như Người phn với chng tôi. 24 Pha-ra-ô ni: Ta, ta sẽ thả cc ngươi ra, để cc ngươi đi tế lễ Ðức Cha l Thin Cha của cc ngươi, trong sa mạc; chỉ c điều l không được đi xa qu. Cc ngươi hãy cầu cho ta. 25 Ông Mô-s thưa: Khi ra khỏi nơi đây, tôi sẽ cầu Ðức Cha. Ngy mai, ruồi nhặng sẽ rời khỏi bệ hạ, khỏi bề tôi v dân của bệ hạ. C điều l xin bệ hạ đừng phỉnh gạt hoi, không chịu thả dân ra để họ đi tế lễ Ðức Cha. 26 Ông Mô-s ra khỏi cung điện Pha-ra-ô v khẩn cầu Ðức Cha. 27 Ðức Cha đã lm theo lời ông Mô-s xin: Người khiến ruồi nhặng rời khỏi Pha-ra-ô, khỏi bề tôi v dân của vua, không st lại con no. 28 Nhưng cả lần ny nữa, lng Pha-ra-ô vẫn nặng nề cứng cỏi; vua không thả cho dân đi.

 

C Chương 09 C

 

(5) Ôn dịch

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy đến với Pha-ra-ô v ni với vua: Ðức Cha, Thin Cha của người Hp-ri, phn thế ny: Hãy thả dân Ta ra, để chng đi thờ phượng Ta. 2 Nếu ngươi không chịu thả cho chng đi, m cứ cầm giữ lại, 3 th ny tay của Ðức Cha sẽ ging ôn dịch rất nặng xuống trn sc vật của ngươi ở ngoi đồng, trn ngựa, lừa, lạc đ, b b v chin cừu. 4 Ðức Cha sẽ đối xử với sc vật của Ít-ra-en khc sc vật của Ai-cập, v không c g thuộc về con ci Ít-ra-en sẽ phải chết. 5 V Ðức Cha ấn định thời gian, Người phn: Ngy mai, Ðức Cha sẽ lm điều ấy trong xứ. 6 Ngay hôm sau, Ðức Cha lm điều ấy: tất cả sc vật của người Ai-cập đều chết, cn trong đn sc vật của con ci Ít-ra-en, th không con no chết cả. 7 Pha-ra-ô sai người đi xem, th ny trong đn sc vật của Ít-ra-en, không con no chết cả. Nhưng lng Pha-ra-ô đã ra nặng nề cứng cỏi; vua không thả cho dân đi.

 

(6) Ung nhọt

 

8 Ðức Cha phn với ông Mô-s v ông A-ha-ron: Hãy bốc hai nắm mồ hng trong l, rồi Mô-s hãy tung ln trời trước mắt Pha-ra-ô. 9 Mồ hng đ sẽ biến thnh bụi trn khắp đất Ai-cập; trn khắp đất Ai-cập, nơi thân thể người ta v th vật, sẽ c ung nhọt mọc ln v mưng mủ. 10 Cc ông lấy mồ hng trong l, rồi đến đứng trước mặt Pha-ra-ô. Ông Mô-s tung ln trời v mồ hng biến thnh ung nhọt rồi mưng mủ nơi thân thể người ta v th vật. 11 Cc ph thủy không đứng nổi trước mặt ông Mô-s được, v ung nhọt mọc đầy mnh cc ph thủy cũng như mọi người Ai-cập. 12 Nhưng Ðức Cha lm cho lng Pha-ra-ô ra chai đ, nn vua ấy không nghe lời cc ông như Ðức Cha đã ni trước với ông Mô-s.

 

(7) Mưa đ

 

13 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Sng mai, ngươi hãy dậy sớm, v đến đứng trước mặt Pha-ra-ô. Ngươi sẽ ni với vua ấy: Ðức Cha, Thin Cha của người Hp-ri, phn thế ny: Hãy thả dân Ta ra để chng đi thờ phượng Ta. 14 V lần ny chnh Ta sẽ ging mọi tai ương xuống trn ngươi, trn bề tôi v dân ngươi, để ngươi biết rằng trn khắp mặt đất không c ai bằng Ta. 15 Nếu bây giờ Ta ra tay, dng dịch hạch m đnh phạt ngươi v dân ngươi, th dân ngươi sẽ biến khỏi mặt đất. 16 Nhưng sở dĩ Ta cn cho ngươi sống, l để ngươi nhn thấy sức mạnh của Ta, v để thin hạ loan truyền danh Ta trn khắp mặt đất. 17 Nếu ngươi cứ chống lại dân Ta, không thả cho chng đi, 18 th đây, ngy mai, vo giờ ny, Ta sẽ cho mưa đ rất nặng, như chưa từng c ở Ai-cập từ ngy dựng nước cho đến bây giờ. 19 Vậy ngay bây giờ, ngươi hãy sai người dẫn vo nơi tr ẩn: sc vật của ngươi v tất cả những g thuộc về ngươi đang ở ngoi đồng. Bất cứ người hay th vật no ở ngoi đồng m không đem vo nh, th mưa đ rơi xuống, người ấy, vật ấy sẽ chết. 20 Trong số cc bề tôi của Pha-ra-ô, ai knh sợ lời Ðức Cha th đưa tôi tớ v sc vật vo nh để tr ẩn; 21 cn kẻ không quan tâm đến lời Ðức Cha, th để tôi tớ v sc vật ở lại ngoi đồng.

 

22 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy giơ tay ln trời v lm cho mưa đ rơi xuống trn khắp đất Ai-cập, trn người ta, trn th vật v mọi cỏ cây ngoi đồng tại đất Ai-cập. 23 Ông Mô-s giơ gậy ln trời, v Ðức Cha lm cho sấm vang ln v mưa đ rơi xuống; st đnh xuống mặt đất, v Ðức Cha lm cho mưa đ rơi xuống trn đất Ai-cập. 24 Ðã c mưa đ v lửa lo ra giữa mưa đ; mưa đ rất nặng, như chưa từng c trn khắp đất Ai-cập, kể từ khi chng thnh một dân. 25 Trn khắp đất Ai-cập, mưa đ đã tn ph tất cả những g đang ở ngoi đồng, từ người cho đến th vật; mưa đ cũng tn ph mọi cỏ cây ngoi đồng v bẻ gãy mọi cây cối ngoi đồng. 26 Chỉ c đất Gô-sen, nơi con ci Ít-ra-en ở, l không c mưa đ.

 

27 Pha-ra-ô sai người triệu ông Mô-s v ông A-ha-ron đến v ni với cc ông: Lần ny, chnh ta c tội. Ðức Cha l Ðấng công chnh, cn ta v dân ta đều lầm lỗi. 28 Hãy khẩn cầu Ðức Cha đi! Sấm st v mưa đ như thế đủ rồi! Ta sẽ thả cc ngươi ra v cc ngươi sẽ không cn phải ở lại lâu hơn nữa. 29 Ông Mô-s ni với vua: Khi ra khỏi thnh, tôi sẽ giơ tay ln khẩn cầu Ðức Cha. Sấm sẽ ngưng v mưa đ sẽ tạnh, để bệ hạ biết l cõi đất thuộc về Ðức Cha. 30 Nhưng tôi biết rằng cả bệ hạ lẫn bề tôi của bệ hạ vẫn chưa knh sợ Ðức Cha l Thin Cha. 31 Cây gai, la mạch bị tn ph, v la mạch đã ln gi, cây gai đã trổ bông. 32 Cn la m, la miến không bị tn ph v mọc muộn hơn.

 

33 Ông Mô-s ra khỏi cung điện Pha-ra-ô v rời bỏ thnh. Ông giơ tay ln khẩn cầu Ðức Cha; sấm v mưa đ ngưng, cn mưa cũng đã tạnh trn mặt đất. 34 Pha-ra-ô thấy mưa đã tạnh v mưa đ cũng như sấm đã ngưng, th lại phạm tội: lng vua v lng bề tôi của vua lại ra nặng nề cứng cỏi. 35 Lng Pha-ra-ô vẫn chai đ v vua không thả cho con ci Ít-ra-en đi, như Ðức Cha đã dng ông Mô-s m ni trước.

 

C Chương 10 C

 

(8) Châu chấu

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy đến với Pha-ra-ô, v chnh Ta đã lm cho lng vua ấy v lng bề tôi của vua ấy ra nặng nề cứng cỏi, để Ta thực hiện cc dấu lạ ny giữa dân, 2 v để ngươi thuật lại cho con chu ngươi nghe Ta đã ging hoạ xuống Ai-cập lm sao, v Ta đã thực hiện những dấu lạ no giữa họ, khiến cc ngươi biết Ta đây l Ðức Cha. 3 Ông Mô-s v ông A-ha-ron đến với Pha-ra-ô v ni với vua: Ðức Cha, Thin Cha của người Hp-ri, phn thế ny: cho đến bao giờ ngươi vẫn không chịu hạ mnh xuống trước nhan Ta? Hãy thả dân Ta ra, để chng đi thờ phượng Ta. 4 Nếu ngươi không chịu thả cho dân Ta đi, th đây ngy mai Ta sẽ cho châu chấu vo lãnh thổ ngươi. 5 Chng sẽ che kn cả mặt đất, khiến người ta không thể thấy mặt đất nữa. Chng sẽ ăn sạch những g cn lại sau khi thot tai ương, những g trận mưa đ cn để st lại cho cc ngươi: chng sẽ ăn sạch mọi cây cối của cc ngươi mọc ngoi đồng. 6 Cung điện của ngươi, nh của mọi bề tôi ngươi, nh của mọi người Ai-cập sẽ trn ngập châu chấu; đ l điều m cha ông ngươi, cũng như cha ông của cha ông ngươi chưa từng thấy từ ngy c họ trn mặt đất cho đến ngy hôm nay. Rồi ông Mô-s quay gt, ra khỏi cung điện Pha-ra-ô. 7 Bề tôi Pha-ra-ô thưa với vua: Tn ấy cn gieo hoạ cho chng ta đến bao giờ nữa đây? Xin bệ hạ thả bọn người ấy ra, để họ đi thờ phượng Ðức Cha, Thin Cha của họ. Bệ hạ chưa biết Ai-cập đang đi tới chỗ diệt vong hay sao?

 

8 Người ta bảo ông Mô-s v ông A-ha-ron trở lại với Pha-ra-ô, v vua ni với cc ông: Cc ngươi hãy đi thờ phượng Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi. Nhưng ai sẽ đi? 9 Ông Mô-s trả lời: Chng tôi sẽ cng đi với người trẻ, người gi, chng tôi sẽ cng đi với con trai, con gi chng tôi, với chin cừu, b b của chng tôi, bởi v đối với chng tôi, đây l một lễ knh Ðức Cha. 10 Vua ni với cc ông: Th Ðức Cha cứ việc ở với cc ngươi, xem ta c thả cc ngươi v con ci cc ngươi đi không! Cc ngươi coi: cc ngươi c những ý định xấu xa! 11 Không như thế được đâu! Bọn đn ông cc ngươi hãy đi m thờ phượng Ðức Cha, v đ chnh l điều cc ngươi yu cầu. Rồi người ta đuổi cc ông đi cho khuất mắt Pha-ra-ô.

 

12 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy giơ tay ln trn đất Ai-cập cho châu chấu ko đến: chng sẽ bay ln trn đất Ai-cập m ăn sạch cỏ cây trong xứ, tất cả những g trận mưa đ cn để st lại. 13 Ông Mô-s giơ gậy ln trn đất Ai-cập, v Ðức Cha cho một luồng gi đông thổi vo đất ny suốt ngy hôm đ v suốt đm; đến sng, th gi đông đã đưa châu chấu vo rồi.

 

14 Châu chấu bay ln trn khắp đất Ai-cập; chng đậu trn khắp cả lãnh thổ Ai-cập, đông vô kể. Trước kia chưa bao giờ c nhiều châu chấu như thế, v sau ny cũng chẳng c như vậy. 15 Chng che kn cả mặt đất, lm đen nghịt cả mặt đất. Châu chấu ăn sạch cỏ cây trong xứ v mọi tri cây m mưa đ cn để st lại; không cn một cht xanh tươi no trn cây, trn cỏ ngoi đồng, trong khắp đất Ai-cập.

 

16 Pha-ra-ô vội triệu ông Mô-s v ông A-ha-ron đến v ni: Ta đắc tội với Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi, v với cc ngươi. 17 Vậy giờ đây, xin x tội cho ta lần ny nữa thôi, v hãy khẩn ni Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi, t ra l đẩy xa ta ci tai hoạ chết người ny. 18 Ông Mô-s ra khỏi cung điện Pha-ra-ô v khẩn ni Ðức Cha. 19 Ðức Cha cho gi biển nổi ln rất mạnh, cuốn châu chấu đi v đẩy xuống Biển Sậy; không cn st một con châu chấu no trn ton lãnh thổ Ai-cập nữa. 20 Nhưng Ðức Cha lm cho lng Pha-ra-ô ra chai đ, v vua không thả cho con ci Ít-ra-en đi.

 

(9) Cảnh tối tăm

 

21 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy giơ tay ln trời, cho bng tối bao trm đất Ai-cập, bng tối như sờ thấy được. 22 Ông Mô-s giơ tay ln trời, v bng tối dy đặc bao trm cả đất Ai-cập trong ba ngy. 23 Trong ba ngy, người ta không nhn thấy nhau v không ai rời chỗ mnh được. Nhưng tất cả con ci Ít-ra-en đều c nh sng tại nơi họ ở.

 

24 Pha-ra-ô triệu ông Mô-s đến v bảo: Cc ngươi hãy đi thờ phượng Ðức Cha; chỉ c chin cừu, b d của cc ngươi phải ở lại, cn trẻ con c thể cng đi với cc ngươi. 25 Ông Mô-s ni: Vậy xin bệ hạ cấp cho chng tôi những tế phẩm v của lễ ton thiu để chng tôi dâng ln Ðức Cha, Thin Cha chng tôi. 26 Cả những đn sc vật của chng tôi cũng sẽ đi với chng tôi, không để st lại một mng chân no, v chng tôi phải lấy một số trong những con vật đ m dng vo việc thờ phượng Ðức Cha, Thin Cha chng tôi. Chnh chng tôi cũng không biết phải dâng g cho Ðức Cha, bao lâu chưa đến đ.

 

27 Nhưng Ðức Cha lm cho lng Pha-ra-ô ra chai đ v vua không chịu thả cho họ đi. 28 Pha-ra-ô ni với ông Mô-s: Ra khỏi đây! Liệu hồn, đừng c đến trước mặt ta nữa, v ngy no ngươi đến trước mặt ta th ngươi sẽ phải chết! 29 Ông Mô-s đp: Ðng như bệ hạ ni! Tôi sẽ không bao giờ đến trước mặt bệ hạ nữa!

 

C Chương 11 C

 

Bo tin cc con đầu lng sẽ phải chết

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ta sẽ ging một tai ương nữa xuống Pha-ra-ô v Ai-cập. Sau đ, vua ấy sẽ thả cc ngươi ra khỏi đây. Hơn nữa, thay v thả cc ngươi, vua ấy lại cn đuổi hẳn cc ngươi đi l đng khc. 2 Vậy ngươi hãy ni cho dân nghe: Ðn ông th hỏi anh hng xm, đn b th hỏi chị lng giềng, lấy những đồ bạc v đồ vng. 3 Ðức Cha cho dân được cảm tnh của người Ai-cập. Hơn nữa, trong đất Ai-cập, chnh ông Mô-s l một nhân vật rất quan trọng đối với cc bề tôi của Pha-ra-ô v đối với dân.

 

4 Ông Mô-s ni: Ðức Cha phn thế ny: vo quãng nửa đm, Ta sẽ rảo khắp Ai-cập. 5 Mọi con đầu lng trong đất Ai-cập sẽ phải chết, từ con đầu lng của vị Pha-ra-ô đang ngồi trn ngai bu, đến con đầu lng của đứa đầy tớ gi ngồi sau cối xay, đến mọi con đầu lng của loi vật. 6 Trong khắp đất Ai-cập, sẽ vang ln tiếng ku la như chưa từng c v không bao giờ c nữa. 7 Cn nơi mọi con ci Ít-ra-en, sẽ không c một con ch no sủa, d sủa người hay sủa th vật; như thế, cc ngươi sẽ biết rằng Ðức Cha phân biệt Ít-ra-en với Ai-cập. 8 Bấy giờ tất cả cc bề tôi của bệ hạ sẽ xuống tm tôi, phục xuống lạy tôi v thưa: xin ông v ton dân theo ông ra khỏi nước cho. Sau đ tôi sẽ đi ra. Ông Mô-s nổi giận bừng bừng, ra khỏi cung điện Pha-ra-ô.

 

9 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Pha-ra-ô sẽ không nghe cc ngươi, l để Ta lm thm nhiều php lạ trong đất Ai-cập. 10 Ông Mô-s v ông A-ha-ron lm mọi php lạ đ trước mặt Pha-ra-ô; nhưng Ðức Cha lm cho lng Pha-ra-ô ra chai đ, v vua không thả con ci Ít-ra-en ra khỏi đất ấy.

 

C Chương 12 C

 

Lễ Vượt Qua

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s v ông A-ha-ron trn đất Ai-cập: 2 Thng ny, cc ngươi phải kể l thng đứng đầu cc thng, thng thứ nhất trong năm. 3 Hãy ni với ton thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười thng ny, ai nấy phải bắt một con chin cho gia đnh mnh, mỗi nh một con. 4 Nếu nh t người, không ăn hết một con, th chung với người hng xm gần nh mnh nhất, tuỳ theo số người. Cc ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiu m chọn con chin. 5 Con chin đ phải ton vẹn, phải l con đực, không qu một tuổi. Cc ngươi bắt chin hay d cũng được. 6 Phải nhốt n cho tới ngy mười bốn thng ny, rồi ton thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem st tế vo lc xế chiều, 7 lấy mu bôi ln khung cửa những nh c ăn thịt chin. 8 Cn thịt, sẽ ăn ngay đm ấy, nướng ln, ăn với bnh không men v rau đắng. 9 Cc ngươi không được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng, với cả đầu, chân v lng. 10 Không được để lại g đến sng; ci g cn lại đến sng, phải đốt đi. 11 Cc ngươi phải ăn thế ny: lưng thắt gọn, chân đi dp, tay cầm gậy. Cc ngươi phải ăn vội vã: đ l lễ Vượt Qua mừng Ðức Cha. 12 Ðm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ st hại cc con đầu lng trong đất Ai-cập, từ loi người cho đến loi th vật, v sẽ trị tội chư thần Ai-cập: v Ta l Ðức Cha. 13 Cn vết mu trn nh cc ngươi sẽ l dấu hiệu cho biết c cc ngươi ở đ. Thấy mu, Ta sẽ vượt qua, v cc ngươi sẽ không bị tai ương tiu diệt khi Ta ging hoạ trn đất Ai-cập. 14 Cc ngươi phải lấy ngy đ lm ngy tưởng niệm, ngy đại lễ mừng Ðức Cha. Qua mọi thế hệ, cc ngươi phải mừng ngy lễ ny: đ l luật quy định cho đến muôn đời.

 

Lễ Bnh Không Men

 

15 Trong bảy ngy, cc ngươi phải ăn Bnh Không Men. Ngay từ ngy thứ nhất, cc ngươi phải loại men ra khỏi nh, v phm ai ăn bnh c men, từ ngy thứ nhất đến ngy thứ bảy, người đ sẽ bị khai trừ khỏi Ít-ra-en. 16 Ngy thứ nhất, cc ngươi phải họp nhau thờ phượng Ta, ngy thứ bảy cũng họp nhau thờ phượng Ta. Những ngy đ không được lm công việc no cả, chỉ được dọn bữa cho ai nấy ăn m thôi. 17 Cc ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Bnh Không Men, v vo chnh ngy đ, Ta đã đưa cc đạo binh của cc ngươi ra khỏi đất Ai-cập. Qua mọi thế hệ, cc ngươi phải giữ tục lệ mừng ngy lễ ấy: đ l điều luật vĩnh viễn. 18 Thng Ging, ngy mười bốn trong thng, từ buổi chiều, cc ngươi sẽ ăn bnh không men, cho đến buổi chiều ngy hai mươi mốt. 19 Trong bảy ngy, không được giữ men trong nh cc ngươi, v phm ai ăn bnh c men, người đ sẽ bị khai trừ khỏi cộng đon Ít-ra-en, bất luận l ngoại kiều hay người bản xứ. 20 Cc ngươi không được ăn cc thứ bnh c men; d ở đâu, cc ngươi cũng phải ăn bnh không men.

 

Chỉ thị về lễ Vượt Qua

 

21 Ông Mô-s triệu tập tất cả cc kỳ mục Ít-ra-en v ni với họ: Hãy đi bắt chin cừu về cho gia đnh anh em, v st tế lm lễ Vượt Qua. 22 Anh em sẽ lấy một b hương thảo, nhng vo mu trong chậu v lấy mu từ trong chậu bôi ln khung cửa; v không ai trong anh em sẽ ra khỏi cửa nh mnh cho đến sng. 23 Ðức Cha sẽ rảo khắp Ai-cập để đnh phạt, v khi thấy mu trn khung cửa, Ðức Cha sẽ vượt qua trước cửa v không để cho Thần Tru Diệt vo nh anh em m đnh phạt. 24 Anh em phải giữ điều đ như điều luật vĩnh viễn cho mnh v cho con chu. 25 Khi được vo đất m Ðức Cha ban cho anh em như Người đã phn, anh em sẽ giữ nghi lễ đ. 26 Khi con chu anh em hỏi anh em: Nghi lễ ny c ý nghĩa g đối với quý vị?, 27 anh em sẽ trả lời: Ð l lễ tế Vượt Qua mừng Ðức Cha, Ðấng đã vượt qua cc nh của con ci Ít-ra-en tại Ai-cập, khi Người đnh phạt Ai-cập v cho cc nh chng ta thot nạn. Dân quỳ xuống v phủ phục. 28 Con ci Ít-ra-en ra đi v lm y như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s v ông A-ha-ron.

 

Tai ương thứ mười: cc con đầu lng bị giết

 

29 Vo nửa đm, Ðức Cha st hại mọi con đầu lng trong đất Ai-cập, từ con đầu lng của vị Pha-ra-ô đang ngồi trn ngai bu, đến con đầu lng của người t đang ở trong ngục v mọi con đầu lng của loi vật. 30 Ðm ấy, Pha-ra-ô thức dậy, cng với tất cả bề tôi v mọi người Ai-cập, v tại Ai-cập vang ln tiếng ku la, v không c nh no m không c người chết. 31 Ðang đm nh vua triệu ông Mô-s v ông A-ha-ron đến v bảo: Cả cc ngươi lẫn con ci Ít-ra-en, đứng ln, đi ra, không được ở giữa dân ta nữa! Ði m thờ phượng Ðức Cha như cc ngươi đã ni! 32 Cả chin cừu, b b của cc ngươi, cũng hãy đem đi như cc ngươi đã ni. Ði đi v cầu phc cho cả ta nữa. 33 Người Ai-cập hối thc con ci Ít-ra-en v vội vng thả cho họ ra khỏi nước, v chng ni: Chng ta chết cả lũ đến nơi rồi! 34 Dân phải mang theo bột đã nho chưa kịp dậy men; họ cuộn bột đã nho trong thng vo o chong, rồi vc ln vai.

 

Tước đoạt của cải người Ai-cập

 

35 Con ci Ít-ra-en đã lm theo lời ông Mô-s; họ đã xin người Ai-cập những đồ bạc, đồ vng v o xống. 36 Ðức Cha cho dân được cảm tnh của người Ai-cập, chng lm như lời họ xin, v họ đã tước đoạt của cải người Ai-cập.

 

Dân Ít-ra-en ra đi

 

37 Con ci Ít-ra-en nhổ trại rời Ram-xết đi Xc-cốt, c khoảng su trăm ngn bộ hnh, chỉ kể đn ông không kể trẻ con. 38 Cả một đm đông hỗn tạp cng ln với họ, mang theo chin cừu, b d, họp thnh một đn sc vật đông đảo. 39 Họ lấy bột đã nho đưa từ Ai-cập ra m nướng thnh bnh không men, v bột chưa dậy men; họ bị trục xuất khỏi Ai-cập, không được chậm trễ, nn ngay cả lương thực cũng không kịp chuẩn bị. 40 Thời gian con ci Ít-ra-en ở Ai-cập l bốn trăm ba mươi năm. 41 Vo đng ngy chấm dứt bốn trăm ba mươi năm đ, ton thể cc đạo binh của Ðức Cha đã ra khỏi đất Ai-cập. 42 Ð l đm Ðức Cha canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai-cập; đm đ thuộc về Ðức Cha, đm canh thức của ton thể con ci Ít-ra-en, qua mọi thế hệ.

 

Chỉ thị về lễ Vượt Qua

 

43 Ðức Cha phn với ông Mô-s v ông A-ha-ron: Ðây l quy định về chin lễ Vượt Qua: không người dân ngoại no được ăn. 44 Mọi nô lệ mua bằng tiền đã được ngươi cắt b, th được ăn. 45 Khch vãng lai v người lm thu không được ăn. 46 Chỉ được ăn chin trong nh m thôi; không được mang thịt ra khỏi nh. Cc ngươi không được lm gãy một chiếc xương no của n. 47 Ton thể cộng đồng Ít-ra-en sẽ mừng lễ Vượt Qua. 48 Nếu c ngoại kiều ở với ngươi m muốn cử hnh lễ Vượt Qua knh Ðức Cha, th mọi đn ông con trai nh ấy phải chịu cắt b. Bấy giờ n mới được đến gần để mừng lễ, n sẽ như người bản xứ; nhưng ai không cắt b th không được ăn. 49 Luật đ l luật chung cho người bản xứ v ngoại kiều sống giữa ngươi. 50 Mọi con ci Ít-ra-en đã lm y như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s v ông A-ha-ron. 51 Chnh ngy ấy Ðức Cha đã đưa con ci Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, theo binh ngũ của chng.

 

C Chương 13 C

 

Cc con đầu lng

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 2 Hãy thnh hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu lng trong số con ci Ít-ra-en, d l người hay l th vật: n thuộc về Ta.

 

Bnh không men

 

3 Ông Mô-s ni với dân: Hãy ghi nhớ ngy hôm nay l ngy anh em ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ, v Ðức Cha đã dng cnh tay mạnh mẽ của Người m đưa anh em ra khỏi đ. Anh em không được ăn bnh c men. 4 Ngy anh em ra đi l một ngy trong thng A-vp. 5 Khi no Ðức Cha đưa ngươi vo đất của người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Khi-vi v Giơ-vt, đất trn trề sữa v mật, m Người đã thề với cha ông ngươi l sẽ ban cho ngươi, ngươi sẽ cử hnh nghi thức đ vo thng ny. 6 Trong vng bảy ngy, ngươi sẽ ăn bnh không men, v ngy thứ bảy l lễ knh Ðức Cha. 7 Phải ăn bnh không men trong vng bảy ngy; không được thấy bnh c men trong nh ngươi v cũng không được thấy men trong nh ngươi, trn ton lãnh thổ ngươi. 8 Trong ngy ấy, ngươi sẽ kể lại cho con của ngươi rằng: Sở dĩ như vậy l v những g Ðức Cha đã lm cho cha khi cha ra khỏi Ai-cập. 9 Ngươi sẽ coi đ như l dấu ở tay ngươi, l kỷ vật đeo trn trn, để cho Luật của Ðức Cha ở trn môi miệng ngươi, bởi v Ðức Cha đã dng cnh tay mạnh mẽ m đưa ngươi ra khỏi Ai-cập. 10 Từ năm ny qua năm khc, ngươi phải giữ thnh chỉ ny vo đng thời kỳ của n.

 

Cc con đầu lng

 

11 Vậy khi Ðức Cha đã đưa ngươi vo đất Ca-na-an như Người đã thề với ngươi v cha ông của ngươi, v khi Người đã ban đất ấy cho ngươi, 12 th ngươi phải nhượng lại cho Ðức Cha mọi con đầu lng của loi người v mọi con đầu lng của loi vật trong đn vật của ngươi: cc con đực thuộc về Ðức Cha. 13 Mọi con đầu lng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chin m chuộc lại; nếu ngươi không chuộc lại, th đnh gãy t n đi. Cn mọi con đầu lng của loi người trong số con ci ngươi, th ngươi sẽ chuộc lại. 14 Vậy mai ngy con của ngươi c hỏi: Ðiều đ nghĩa l g? Th ngươi sẽ ni với n: Ðức Cha đã dng cnh tay mạnh mẽ của Người m đưa chng ta ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 15 Bởi v Pha-ra-ô lm kh dễ khi phải thả chng ta ra, nn Ðức Cha đã st hại mọi con đầu lng trong đất Ai-cập, từ con đầu lng của loi người cho đến con đầu lng của loi vật, v thế m cha tế dâng Ðức Cha mọi con so giống đực; cn con đầu lng trong số con ci cha, th cha chuộc lại.16 Ð sẽ l dấu ở tay ngươi, v l ph hiệu trn trn ngươi, v Ðức Cha đã dng cnh tay mạnh mẽ m đưa chng ta ra khỏi Ai-cập.

 

4. Ra Khỏi Ai-Cập

 

Dân Ít-ra-en ra đi

 

17 Khi Pha-ra-ô thả cho dân đi, Thin Cha không dẫn họ theo ngả đường xuyn qua xứ Phi-li-tinh, d đường đ gần hơn, v Thin Cha ni: Khi thấy phải chiến đấu, dân c thể hối hận m quay về Ai-cập. 18 Vậy Thin Cha đưa dân đi vng, qua ngả đường sa mạc Biển Sậy. Con ci Ít-ra-en võ trang đầy đủ từ đất Ai-cập đi ln. 19 Ông Mô-s đem theo hi cốt ông Giu-se, v ông Giu-se đã bắt con ci Ít-ra-en thề khi ông ni: Thế no Thin Cha cũng sẽ thăm viếng anh em; bấy giờ anh em sẽ đưa hi cốt tôi từ đây ln với anh em.

 

20 Họ nhổ trại rời Xc-cốt tới đng trại ở Ê-tham, ven sa mạc.

 

21 Ðức Cha đi đằng trước họ: ban ngy th ở trong cột mây để dẫn đường, ban đm th ở trong cột lửa để soi sng, nn họ c thể đi cả ban ngy lẫn ban đm. 22 Ban ngy cột mây đi trước dân không rời, ban đm cột lửa cũng vậy.

 

C Chương 14 C

 

Từ Ê-tham đến Biển Ðỏ

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 2 Ngươi hãy bảo con ci Ít-ra-en quay lại đng trại đối diện với Pi Ha-khi-rốt, giữa Mch-đôn v biển, đối diện với Ba-an Xơ-phôn; cc ngươi sẽ đng trại ngay đằng trước đ, bn bờ biển. 3 Bấy giờ Pha-ra-ô sẽ ni về con ci Ít-ra-en: Chng đi luẩn quẩn trong vng, sa mạc nhốt chng lại rồi. 4 Ta sẽ lm cho lng Pha-ra-ô ra chai đ v vua ấy sẽ đuổi theo dân. Nhưng Ta sẽ được vẻ vang hiển hch v đã đnh bại Pha-ra-ô cng ton thể quân lực của vua ấy, v người Ai-cập sẽ biết Ta l Ðức Cha. Con ci Ít-ra-en đã lm như vậy.

 

Người Ai-cập đuổi theo dân Ít-ra-en

 

5 C tin bo cho vua Ai-cập l dân đã chạy trốn rồi. Pha-ra-ô v bề tôi liền thay lng đổi dạ với dân. Chng ni: Ta đã lm g vậy? Ta đã thả cho Ít-ra-en đi, thnh ra bọn chng hết lm nô lệ cho ta! 6 Nh vua cho thắng chiến xa v đem quân đi theo. 7 Vua lấy su trăm chiến xa tốt nhất, v tất cả cc chiến xa của Ai-cập, chiếc no cũng c chiến binh. 8 Ðức Cha lm cho lng Pha-ra-ô vua Ai-cập ra chai đ, v vua ấy đuổi theo con ci Ít-ra-en, trong khi con ci Ít-ra-en đi ra, giơ tay đắc thắng. 9 Quân Ai-cập, gồm ton thể chiến mã, chiến xa của Pha-ra-ô, kỵ binh v quân lực của vua ấy, đuổi theo v bắt kịp họ, khi họ đng trại bn bờ biển, gần Pi Ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an Xơ-phôn. 10 Khi Pha-ra-ô tới gần, con ci Ít-ra-en ngước mắt ln th thấy người Ai-cập tiến đến sau lưng họ. Con ci Ít-ra-en kinh hãi, liền lớn tiếng ku cầu Ðức Cha. 11 Họ ni với ông Mô-s: Bn Ai-cập không c đủ mồ chôn hay sao, m ông lại đưa chng tôi vo chết trong sa mạc? Ông lm g chng tôi vậy, khi ông đưa chng tôi ra khỏi Ai-cập? 12 Ð chẳng phải l điều chng tôi từng ni với ông bn Ai-cập sao? Chng tôi đã bảo: Cứ để mặc chng tôi lm nô lệ Ai-cập! Th lm nô lệ Ai-cập cn hơn chết trong sa mạc! 13 Ông Mô-s ni với dân: Ðừng sợ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Ðức Cha lm hôm nay để cứu thot anh em: những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. 14 Ðức Cha sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ c việc ngồi yn.

 

Php lạ tại Biển Ðỏ

 

15 Ðức Cha phn với ông Mô-s: C g m phải ku cứu Ta? Hãy bảo con ci Ít-ra-en cứ nhổ trại. 16 Phần ngươi, cầm gậy ln, giơ tay trn mặt biển, rẽ nước ra cho c lối đi khô ro ngay giữa lng biển, để con ci Ít-ra-en đi vo. 17 Cn Ta, Ta sẽ lm cho lng người Ai-cập ra chai đ. Chng sẽ tiến vo theo sau cc ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hch khi đnh bại Pha-ra-ô cng ton thể quân lực, chiến xa v kỵ binh của vua ấy. 18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chnh Ta l Ðức Cha, khi Ta được vẻ vang hiển hch v đã đnh bại Pha-ra-ô cng chiến xa v kỵ binh của vua ấy.

 

19 Thin sứ của Thin Cha đang đi trước hng ngũ Ít-ra-en, lại rời chỗ m xuống đi đng sau họ. Cột mây bỏ pha trước m đứng về pha sau, 20 chen vo giữa hng ngũ Ai-cập v hng ngũ Ít-ra-en. Bn kia, mây toả mịt m, bn ny, mây lại sng soi đm tối, khiến cho hai bn suốt đm không xp lại gần nhau được. 21 Ông Mô-s giơ tay trn mặt biển, Ðức Cha cho một cơn gi đông thổi mạnh suốt đm, dồn biển lại, khiến biển ho thnh đất khô cạn. Nước rẽ ra, 22 v con ci Ít-ra-en đi vo giữa lng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thnh hai bn tả hữu. 23 Quân Ai-cập đuổi theo; ton thể chiến mã, chiến xa v kỵ binh của Pha-ra-ô tiến vo giữa lng biển, đằng sau dân Ít-ra-en. 24 Vo lc gần sng, từ cột lửa v mây, Ðức Cha nhn xuống hng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hng ngũ chng. 25 Người lm cho chiến xa kẹt bnh, khiến chng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai-cập bảo nhau: Ta phải trốn bọn Ít-ra-en, v Ðức Cha chiến đấu chống lại người Ai-cập để gip họ. 26 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy giơ tay trn mặt biển, nước sẽ ập xuống trn quân Ai-cập cng với chiến xa v kỵ binh của chng. 27 Ông Mô-s giơ tay trn mặt biển, v biển ập lại như cũ, vo lc tảng sng. Quân Ai-cập đang chạy trốn th gặp nước biển, Ðức Cha xô ngã quân Ai-cập giữa lng biển. 28 Nước ập xuống, vi lấp chiến xa v kỵ binh, vi lấp ton thể quân lực của Pha-ra-ô đã theo dân Ít-ra-en đi vo lng biển. Không một tn no sống st. 29 Cn con ci Ít-ra-en đã đi giữa lng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thnh hai bn tả hữu. 30 Ngy đ, Ðức Cha đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập phơi thây trn bờ biển. 31 Ít-ra-en thấy Ðức Cha đã ra tay hng mạnh đnh quân Ai-cập. Ton dân knh sợ Ðức Cha, tin vo Ðức Cha, tin vo ông Mô-s, tôi trung của Người.

 

C Chương 15 C

 

Bi ca chiến thắng

 

1 Bấy giờ ông Mô-s cng với con ci Ít-ra-en ht mừng Ðức Cha bi ca sau đây. Họ ca rằng:

 

Tôi xin ht mừng Cha, Ðấng cao cả uy hng:

 

Kỵ binh cng chiến mã, Người xô xuống đại dương.

 

2 Cha l sức mạnh tôi, l Ðấng tôi ca ngợi,

 

chnh Người cứu độ tôi.

 

Người l Cha tôi thờ, xin dâng lời vinh chc,

 

Người l Cha tổ tin, xin mừng câu tn tụng.

 

3 Người l trang chiến binh, danh Người l Ðức Cha!

 

4 Xa mã Pha-ra-ô, Người xô xuống lng biển,

 

tướng dũng với binh hng chết chm trong Biển Sậy.

 

5 Vực thẳm vi lấp chng, chng chm xuống nước sâu

 

chẳng khc no hn đ.

 

6 Lạy Cha, tay hữu Ngi đã biểu dương sức mạnh.

 

Tay hữu Ngi, lạy Cha, đã nghiền nt địch quân.

 

7 Lấy dũng lực oai hng, Cha quật ngã đối phương;

 

Ngi nổi cơn thịnh nộ, thiu chng chy như rơm.

 

8 Nộ kh Ngi, lạy Cha, đã khiến nước dâng ln,

 

sng trng dương dồn lại dựng đứng như tường thnh;

 

giữa lng biển thẳm sâu, nước bỗng đâu ngừng chảy.

 

9 Ðịch quân tự nhủ rằng: Ta đuổi theo bắt lấy,

 

chiến lợi phẩm đem chia, mới no lng thoả dạ;

 

ta tuốt lưỡi gươm trần, cứ thẳng tay tiu diệt.

 

10 Ngi h hơi nổi gi, biển vi lấp chng đi,

 

chm lỉm tựa như ch giữa nước sâu cuồn cuộn.

 

11 Ai trong bậc thần minh được như Ngi, lạy Cha?

 

Ai snh được như Ngi, Ðấng rạng ngời thnh thiện,

 

lập chiến công khủng khiếp, lm nn việc diệu kỳ?

 

12 Tay hữu Ngi giơ ln, đất rẽ ra nuốt chng.

 

13 Cn dân đã chuộc về, Ngi yu thương du dắt,

 

lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thing Ngi ngự.

 

14 Khi vừa nghe tin đ, chư dân run lẩy bẩy;

 

người xứ Phi-li-tinh phải đớn đau quằn quại.

 

15 Bấy giờ tại Ê-đôm, cc thủ lãnh kinh hong,

 

v quan quyền Mô-p đều sợ hãi khiếp run,

 

người xứ Ca-na-an phải rụng rời hốt hoảng.

 

16 Kinh hong v sợ hãi ập xuống trn đầu họ.

 

Cnh tay hng mạnh Ngi lm chng đờ như đ,

 

bao lâu dân của Ngi vẫn cn đang qua biển,

 

lạy Cha chng con thờ, bao lâu dân Ngi tậu

 

vẫn cn đang qua biển.

 

17 Ngi cho dân tiến vo, định cư họ trn ni,

 

ni gia nghiệp của Ngi.

 

Lạy Cha, chnh nơi đây Ngi chọn lm chỗ ở,

 

đây cũng l đền thnh tự tay Ngi lập nn.

 

18 Cha l vua hiển trị đến muôn thuở muôn đời.

 

19 Khi chiến mã của Pha-ra-ô cng với chiến xa v kỵ binh tiến vo biển, Ðức Cha cho nước biển ập xuống trn họ, cn con ci Ít-ra-en th đi giữa lng biển khô cạn.

 

20 Nữ ngôn sứ Mi-ri-am, em ông A-ha-ron, cầm lấy trống; mọi phụ nữ theo b đi ra, đnh trống v nhảy ma. 21 B Mi-ri-am xướng ln rằng:

 

Hãy ht mừng Ðức Cha, Ðấng cao cả uy hng,

 

kỵ binh cng chiến mã, Người xô xuống đại dương.

 

II. Cuộc Hnh Trnh Trong Sa Mạc

 

Ma-ra

 

22 Ông Mô-s cho dân Ít-ra-en nhổ trại rời Biển Sậy. Họ ra khỏi đ, tiến vo sa mạc Sua. Họ đi ba ngy trong sa mạc m không tm ra nước. 23 Nhưng khi tới Ma-ra, họ không thể uống được nước ở Ma-ra, v nước đ đắng. Bởi thế, người ta gọi nơi ấy l Ma-ra. 24 Dân ku trch ông Mô-s, họ ni: Chng tôi sẽ lấy g m uống? 25 Ông ku ln Ðức Cha, v Ðức Cha chỉ cho ông một khc gỗ. Ông thả xuống nước v nước ho ra ngọt.

 

Chnh tại đ Ðức Cha đã ra thnh chỉ v quyết định cho dân; chnh tại đ Người đã thử lng họ.

 

26 Người phn: Nếu ngươi thực sự nghe tiếng Ðức Cha, Thin Cha của ngươi, nếu ngươi lm điều ngay chnh trước mắt Người, nếu ngươi lắng tai nghe cc mệnh lệnh của Người, v giữ mọi thnh chỉ của Người, th Ta sẽ không ging xuống ngươi bệnh hoạn no như Ta đã ging xuống Ai-cập. V Ta l Ðức Cha, Ðấng chữa lnh ngươi.

 

27 Họ đã đến Ê-lim, nơi c mười hai suối nước v bảy mươi cây ch l. V họ đng trại ở đ, bn bờ nước.

 

C Chương 16 C

 

Man-na v chim ct

 

1 Họ nhổ trại rời Ê-lim ln đường, v ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en tới sa mạc Xin, giữa Ê-lim v Xi-nai, vo ngy mười lăm thng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi đất Ai-cập. 2 Trong sa mạc, ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en ku trch ông Mô-s v ông A-ha-ron. 3 Con ci Ít-ra-en ni với cc ông: Phải chi chng tôi chết bởi tay Ðức Cha trn đất Ai-cập, khi cn ngồi bn nồi thịt v ăn bnh thoả thu. Nhưng không, cc ông lại đưa chng tôi ra khỏi đ m vo sa mạc ny, để bắt chng tôi phải chết đi cả lũ ở đây!

 

4 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ny, Ta sẽ lm cho bnh từ trời mưa xuống cho cc ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mnh, ngy no cho ngy đ; Ta muốn thử lng chng như vậy xem chng c tuân theo Luật của Ta hay không. 5 Ngy thứ su, khi chng dọn phần ăn đã đưa về, sẽ c gấp đôi phần chng lượm mỗi ngy.

 

6 Ông Mô-s v ông A-ha-ron ni với ton thể con ci Ít-ra-en: Chiều nay, anh em sẽ biết l chnh Ðức Cha đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập; 7 vo buổi sng, anh em sẽ thấy vinh quang của Ðức Cha, v Ðức Cha đã nghe thấy những lời anh em ku trch Người. Cn chng tôi, chng tôi l g m anh em ku trch chng tôi? 8 Ông Mô-s ni: Ðức Cha cho anh em chiều c thịt để ăn, v sng c bnh để được thoả thu, v Ðức Cha đã nghe thấy những lời anh em ku trch Người. Cn chng tôi, chng tôi l g? Không phải anh em đã ku trch chng tôi, m l ku trch Ðức Cha.

 

9 Ông Mô-s ni với ông A-ha-ron: Xin anh ni với ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en thế ny: Anh em hãy lại gần thnh nhan Ðức Cha, v Người đã nghe thấy những lời anh em ku trch. 10 Trong khi ông A-ha-ron ni với ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en, họ quay mặt về pha sa mạc, v ka, vinh quang Ðức Cha xuất hiện trong đm mây. 11 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 12 Ta đã nghe tiếng con ci Ít-ra-en ku trch. Vậy, ngươi hãy bảo chng rằng: Vo buổi chiều, cc ngươi sẽ được ăn thịt, v ban sng, cc ngươi sẽ được ăn bnh thoả thu, v cc ngươi sẽ biết rằng Ta l Ðức Cha, Thin Cha của cc ngươi. 13 Thật vậy, buổi chiều, chim ct bay đến rợp cả trại. V buổi sng th c lớp sương phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi th trn mặt hoang địa, c một thứ g nho nhỏ mịn mng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. 15 Khi con ci Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau: Man hu? Nghĩa l: Ci g đây? V họ không biết đ l ci g. Ông Mô-s bảo họ: Ð l bnh Ðức Cha ban cho anh em lm của ăn! 16 Ðây l điều Ðức Cha đã truyền: Mỗi người hãy tuỳ theo sức mnh ăn được bao nhiu m lượm, mỗi người một đấu, tuỳ theo số người; mỗi người hãy lấy luôn cho những người ở cng lều với mnh.

 

17 Con ci Ít-ra-en đã lm như thế; họ lượm kẻ nhiều người t. 18 Rồi họ lấy đấu đong: kẻ c nhiều th không dư, người c t th không thiếu. Mỗi người đã lượm tuỳ theo sức mnh ăn được bao nhiu.

 

19 Ông Mô-s ni với họ: Ðừng c ai để dnh cho đến sng. 20 Một số người đã không nghe lời ông Mô-s: họ để dnh cho đến sng, nhưng trong đ c gii bọ v xông ra mi hôi thối. Bấy giờ ông Mô-s nổi giận với họ. 21 Sng no cũng vậy, mỗi người lượm tuỳ theo sức mnh ăn được bao nhiu. V khi mặt trời toả sức nng, th n tan ra.

 

22 Ngy thứ su, họ lượm bnh gấp đôi, mỗi người hai đấu. Tất cả những người lãnh đạo cộng đồng đến bo tin cho ông Mô-s. 23 Ông ni với họ: Ðây l điều Ðức Cha phn: mai l ngy nghỉ, ngy sa-bt thnh để knh Ðức Cha. Ci g phải nấu, th nấu; ci g phải luộc, th luộc; tất cả những g cn dư, th hãy cất đi, để dnh cho đến sng hôm sau. 24 Họ cất đi cho đến sng hôm sau như ông Mô-s đã truyền, m không thấy hôi v cũng không thấy c gii bọ. 25 Ông Mô-s ni: Hôm nay anh em ăn phần đ đi, v hôm nay l ngy sa-bt knh Ðức Cha; hôm nay, anh em sẽ không tm thấy g ở ngoi đồng. 26 Trong su ngy, anh em hãy lượm man-na; cn ngy thứ bảy l ngy sa-bt, th sẽ không c. 27 Dầu vậy, ngy thứ bảy cũng c người trong dân đi ra lượm m không tm thấy. 28 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Cho đến bao giờ nữa cc ngươi từ chối không tuân giữ cc mệnh lệnh v luật lệ của Ta? 29 Cc ngươi xem: Ðức Cha đã ban ngy sa-bt cho cc ngươi; v thế, ngy thứ su, Người ban cho cc ngươi bnh đủ ăn hai ngy. Ai nấy hãy ở yn một chỗ; ngy thứ bảy, đừng c ai ra khỏi chỗ ở của mnh. 30 Vậy dân nghỉ việc ngy thứ bảy.

 

31 Nh Ít-ra-en đặt tn cho vật ấy l man-na. N giống như hạt ng, mu trắng v mi vị tựa bnh trng tẩm mật ong.

 

32 Ông Mô-s ni: Ðây l điều Ðức Cha đã truyền: Hãy đong cho đầy một đấu để giữ lại cho con chu cc ngươi; như thế, chng sẽ thấy bnh Ta đã cho cc ngươi ăn trong sa mạc, lc Ta đem cc ngươi ra khỏi đất Ai-cập. 33 Ông Mô-s ni với ông A-ha-ron: Hãy lấy một ci bnh v đổ vo đ một đấu đầy man-na, rồi đặt trước nhan Ðức Cha để giữ lại cho con chu anh em. 34 Theo như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s, ông A-ha-ron đã đặt ci bnh ấy đằng trước Chứng Ước, để giữ lại.

 

35 Con ci Ít-ra-en đã ăn man-na suốt bốn mươi năm, cho đến khi họ tới đất định cư; họ đã ăn man-na cho đến khi tới ranh giới đất Ca-na-an. 36 Một đấu tương đương bốn lt rưỡi.

 

C Chương 17 C

 

Nước phun ra từ tảng đ (Ds 2: 1-13)

 

1 Ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en nhổ trại rời sa mạc Xin, đi từ chặng ny đến chặng khc, theo lệnh của Ðức Cha. Họ đã đng trại ở Rơ-phi-đim, nhưng tại đấy không c nước cho dân uống. 2 Dân gây sự với ông Mô-s. Họ ni: Cho chng tôi nước uống đi! Ông Mô-s ni: Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thch Ðức Cha? 3 Ở đ, dân kht nước nn đã ku trch ông Mô-s rằng: Ông đưa chng tôi ra khỏi Ai-cập để lm g? C phải l để cho (chng) tôi, con ci (chng) tôi, v sc vật của (chng) tôi bị chết kht hay không? 4 Ông Mô-s ku ln cng Ðức Cha: Con phải lm g cho dân ny bây giờ? Chỉ một cht nữa l họ nm đ con! 5 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ngươi hãy đi ln pha trước dân, đem theo một số kỳ mục Ít-ra-en; cầm lấy cây gậy ngươi đã dng để đập xuống sông Nin, v đi đi. 6 Cn Ta, Ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trn tảng đ ở ni Khô-rếp. Ngươi sẽ đập vo tảng đ. Từ tảng đ, nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Mô-s đã lm như vậy trước mắt cc kỳ mục Ít-ra-en. 7 Ông đặt tn cho nơi ấy l Ma-xa v Mơ-ri-va, nghĩa l thử thch v gây sự, v con ci Ít-ra-en đã gây sự v thử thch Ðức Cha m rằng: C Ðức Cha ở giữa chng ta hay không?

 

Giao chiến với người A-ma-lếch

 

8 A-ma-lếch đến đnh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 Ông Mô-s bảo ông Giô-su: Anh hãy chọn một số người, v ngy mai ra đnh A-ma-lếch. Cn tôi, tôi sẽ đứng trn đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thin Cha. 10 Ông Giô-su lm như ông Mô-s đã bảo: ông đã giao chiến với A-ma-lếch, cn cc ông Mô-s, A-ha-ron v Khua th ln đỉnh đồi. 11 Khi no ông Mô-s giơ tay ln, th dân Ít-ra-en thắng thế; cn khi ông hạ tay xuống, th A-ma-lếch thắng thế. 12 Nhưng ông Mô-s mỏi tay, nn người ta lấy một hn đ k cho ông ngồi, cn ông A-ha-ron v ông Khua th đỡ tay ông, mỗi người một bn.

 

13 Ông Giô-su đã dng lưỡi gươm đnh bại A-ma-lếch v dân của ông ta. 14 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy chp lại việc ny vo sch để lưu niệm v hãy ni vo tai Giô-su rằng: Ta sẽ xo hẳn tn tuổi A-ma-lếch, khiến cho thin hạ không cn nhớ đến n nữa. 15 Ông Mô-s dựng một bn thờ v đặt tn l: Ðức Cha, cờ trận của tôi. 16 Ông ni: Bởi v một bn tay đã giơ ln chống lại ngai của Ðức Cha, nn c chiến tranh giữa Ðức Cha v A-ma-lếch từ đời nọ đến đời kia.

 

C Chương 18 C

 

Ông Mô-s gặp ông Gt-rô

 

1 Ông Gt-rô l tư tế Ma-đi-an v l nhạc phụ ông Mô-s, nghe biết mọi điều Thin Cha đã lm cho ông Mô-s v Ít-ra-en, dân của Người, khi Ðức Cha đem Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. 2 Ông Gt-rô, nhạc phụ ông Mô-s, trước kia đã đn nhận b Xp-pô-ra, người vợ m ông Mô-s đã gửi về, 3 cng với hai người con trai của b. Một người tn l Ghc-sôm, v ông ni: Tôi l ngoại kiều nơi đất khch qu người; 4 người kia tn l Ê-li-e-de, v Thin Cha của cha tôi đã cứu gip tôi v đã giải thot tôi khỏi gươm Pha-ra-ô. 5 Ông Gt-rô, nhạc phụ ông Mô-s, cng với vợ con ông Mô-s đến gặp ông Mô-s ở sa mạc, nơi ông ny dựng lều, gần ni của Thin Cha. 6 Ông cho người đến ni với ông Mô-s: Tôi l Gt-rô, nhạc phụ của anh, cng với vợ con anh đến gặp anh. 7 Ông Mô-s ra đn tiếp nhạc phụ, phủ phục v ôm hôn ông. Rồi cc ông vấn an nhau v bước vo lều. 8 Ông Mô-s kể cho nhạc phụ nghe tất cả những g Ðức Cha đã ging xuống Pha-ra-ô v Ai-cập v Ít-ra-en, mọi nỗi gian truân Ít-ra-en gặp phải trn đường v cch Ðức Cha đã giải thot họ. 9 Ông Gt-rô lấy lm vui sướng v mọi sự lnh Ðức Cha đã lm cho Ít-ra-en, khi Người giải thot họ khỏi tay người Ai-cập. 10 Ông Gt-rô ni: Chc tụng Ðức Cha đã giải thot cc ông khỏi tay người Ai-cập v tay Pha-ra-ô, đã giải thot dân khỏi tay người Ai-cập! 11 Giờ đây, tôi nhận biết rằng Ðức Cha cao cả hơn hết mọi thần minh, v Người đã chứng tỏ điều đ khi người ta đối xử ngạo mạn với dân.

 

12 Ông Gt-rô, nhạc phụ ông Mô-s, dâng ln Thin Cha lễ ton thiu v cc hy lễ. Ông A-ha-ron v mọi kỳ mục của Ít-ra-en đã đến ăn bnh với nhạc phụ ông Mô-s trước nhan Thin Cha.

 

Ðặt cc thẩm phn (Ðnl 1:9-18)

 

13 Hôm sau, ông Mô-s ngồi xử kiện cho dân. Dân đứng bn ông Mô-s từ sng đến chiều. 14 Nhạc phụ của ông Mô-s thấy tất cả những g ông đã lm cho dân th ni: Anh đang lm g cho dân vậy? Tại sao chỉ c một mnh anh ngồi xử, trong khi cả dân đứng chầu chực anh từ sng đến chiều? 15 Ông Mô-s ni với nhạc phụ: Ấy l v dân đến với con để thỉnh ý Thin Cha. 16 Khi họ c việc g, họ đến với con; con phân xử cho đôi bn v cho biết những thnh chỉ v lề luật của Thin Cha. 17 Nhạc phụ ông Mô-s ni với ông: Anh lm như thế không tốt đâu! 18 Chắc chắn anh sẽ kiệt sức, v cả dân đang ở đây với anh cũng vậy; v công việc qu nặng đối với anh, anh không thể lm nổi một mnh. 19 Bây giờ anh hãy nghe lời tôi khuyn; cầu chc Thin Cha ở với anh! Cn anh, anh hãy đứng ra thay mặt dân trước nhan Thin Cha: chnh anh sẽ trnh cc việc ln Thin Cha, 20 sẽ dạy cho họ cc thnh chỉ, cc lề luật, v cho họ biết đường lối phải đi v cch phải xử sự. 21 Rồi anh hãy xem trong ton dân những ai l người c ti, biết knh sợ Thin Cha, đng tin cậy, không ham của bất chnh, th đặt họ lm người chỉ huy: điều khiển một ngn hay một trăm, năm mươi hay mười người. 22 Họ sẽ thường trực xử kiện cho dân; việc no lớn th họ trnh ln anh, cn việc no nhỏ th chnh họ xử lấy: hãy lm như vậy để nhẹ gnh cho anh. Họ phải gnh việc đỡ anh. 23 Nếu anh lm điều đ, th Thin Cha sẽ chỉ bảo cho anh, anh sẽ c thể đứng vững, v hơn nữa cả đm dân ny c thể về nh bnh an.

 

24 Ông Mô-s nghe lời nhạc phụ v đã lm tất cả những điều ông ấy ni. 25 Ông Mô-s chọn trong ton dân Ít-ra-en những người c ti v đặt họ lm đầu dân, điều khiển một ngn hay một trăm, năm mươi hay mười người. 26 Họ thường trực xử kiện cho dân: việc kh th họ trnh ln ông Mô-s, mọi việc nhỏ th chnh họ xử lấy. 27 Rồi ông Mô-s tiễn chân nhạc phụ, v ông ny trở về xứ mnh.

 

C Chương 19 C

 

III. Giao Ước Xi-Nai

 

1. Giao Ước V Mười Ðiều Răn

 

Tới ni Xi-nai

 

1 Thng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, chnh ngy đ con ci Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai. 2 Họ đã nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, v dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đng trại ở đ, đối diện với ni.

 

Thin Cha hứa ban giao ước

 

3 Ông Mô-s ln gặp Thin Cha. Từ trn ni, Ðức Cha gọi ông v phn: Ngươi sẽ ni với nh Gia-cp, sẽ thông bo cho con ci Ít-ra-en thế ny: 4 Cc ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế no, v đã mang cc ngươi như trn cnh chim bằng, m đem đến với Ta. 5 Vậy giờ đây, nếu cc ngươi thực sự nghe tiếng Ta v giữ giao ước của Ta, th giữa hết mọi dân, cc ngươi sẽ l sở hữu ring của Ta. V ton cõi đất đều l của Ta. 6 Ta sẽ coi cc ngươi l một vương quốc tư tế, một dân thnh. Ð l những lời ngươi sẽ ni với con ci Ít-ra-en. 7 Ông Mô-s về triệu tập cc kỳ mục trong dân, trnh by cho họ biết tất cả những lời Ðức Cha đã truyền cho ông. 8 Ton dân nhất tr đp lại: Mọi điều Ðức Cha phn bảo, chng tôi xin lm theo. Ông Mô-s thưa lại với Ðức Cha những lời dân ni.

 

Chuẩn bị giao ước

 

9 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ny Ta sẽ đến với ngươi trong đm mây dy đặc, để khi Ta ni với ngươi th dân nghe thấy v cũng tin vo ngươi luôn mãi. Ông Mô-s thưa lại với Ðức Cha những lời dân ni.

 

10 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy đến với dân v bảo họ: hôm nay v ngy mai phải giữ mnh cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần o, 11 v đến ngy kia phải sẵn sng, v ngy kia Ðức Cha sẽ ngự xuống trn ni Xi-nai trước mắt ton dân. 12 Ngươi sẽ định rõ cho dân một giới hạn chung quanh ni v bảo họ: Anh em phải coi chừng không được ln ni v chạm đến chân ni. Ai chạm đến ni th sẽ bị giết. 13 Không bn tay no được chạm đến người đ; n sẽ bị nm đ cho chết hoặc bị bắn bằng cung tn, d l th vật hay l người, n sẽ không được sống. Khi t v rc, dân sẽ ln ni.

 

14 Ông Mô-s từ trn ni xuống với dân v bảo họ giữ mnh cho khỏi nhiễm uế; họ giặt quần o. 15 Ông Mô-s bảo dân: Trong ba ngy, anh em phải chuẩn bị sẵn sng. Ðừng gần gũi đn b.

 

Cuộc thần hiện

 

16 Ðến ngy thứ ba, ngay từ sng, c sấm chớp, mây m dy đặc trn ni, v c tiếng t v thổi rất mạnh. Ton dân trong trại đều run sợ. 17 Ông Mô-s đưa dân ra khỏi trại để nghnh đn Thin Cha; họ đứng dưới chân ni. 18 Cả ni Xi-nai nghi ngt khi, v Ðức Cha ngự trong đm lửa m xuống; khi bốc ln như khi l lửa v cả ni rung chuyển mạnh. 19 Tiếng t v mỗi lc một tăng ln rất mạnh. Ông Mô-s ni, v Thin Cha trả lời trong tiếng sấm. 20 Ðức Cha ngự xuống trn ni Xi-nai, trn đỉnh ni. Người gọi ông Mô-s ln đỉnh ni, v ông đi ln. 21 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy xuống cảnh co dân đừng ko nhau ln để xem Ðức Cha, kẻo nhiều người phải lăn ra chết. 22 Ngay cc tư tế đến gần Ðức Cha cũng phải giữ mnh cho khỏi nhiễm uế, kẻo bị Ðức Cha đnh phạt. 23 Ông Mô-s thưa với Ðức Cha: Dân không thể ln ni Xi-nai được, v chnh Ngi đã cảnh co chng con rằng: Hãy vạch rõ ranh giới của ni v tuyn bố đ l ni thnh. 24 Ðức Cha phn với ông: Hãy đi xuống, rồi lại trở ln, đem theo A-ha-ron với ngươi. Cn tư tế v dân th đừng c ko nhau ln Ðức Cha, kẻo bị Ðức Cha đnh phạt. 25 Ông Mô-s xuống với dân v ni với họ.

 

C Chương 20 C

 

Mười điều răn (Ðnl 5:1-33)

 

1 Thin Cha phn tất cả những lời sau đây:

 

2 Ta l Ðức Cha, Thin Cha của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.

 

3 Ngươi không được c thần no khc đối nghịch với Ta.

 

4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hnh bất cứ vật g ở trn trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước pha dưới mặt đất, để m thờ.

 

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đ m phụng thờ: v Ta, Ðức Cha, Thin Cha của ngươi, l một vị thần ghen tương. Ðối với những kẻ ght Ta, Ta phạt con chu đến ba bốn đời v tội lỗi của cha ông. 6 Cn với những ai yu mến Ta v giữ cc mệnh lệnh của Ta, th Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngn đời.

 

7 Ngươi không được dng danh Ðức Cha, Thin Cha của ngươi, một cch bất xứng, v Ðức Cha không dung tha kẻ dng danh Người một cch bất xứng.

 

8 Ngươi hãy nhớ ngy sa-bt, m coi đ l ngy thnh. 9 Trong su ngy, ngươi sẽ lao động v lm mọi công việc của ngươi. 10 Cn ngy thứ bảy l ngy sa-bt knh Ðức Cha, Thin Cha của ngươi. Ngy đ, ngươi không được lm công việc no, cả ngươi cũng như con trai con gi, tôi tớ nam nữ, gia sc v ngoại kiều ở trong thnh của ngươi. 11 V trong su ngy, Ðức Cha đã dựng nn trời đất, biển khơi, v muôn loi trong đ, nhưng Người đã nghỉ ngy thứ bảy. Bởi vậy, Ðức Cha đã chc phc cho ngy sa-bt v coi đ l ngy thnh.

 

12 Ngươi hãy thờ cha knh mẹ, để được sống lâu trn đất m Ðức Cha, Thin Cha của ngươi, ban cho ngươi.

 

13 Ngươi không được giết người.

 

14 Ngươi không được ngoại tnh.

 

15 Ngươi không được trộm cắp.

 

16 Ngươi không được lm chứng gian hại người.

 

17 Ngươi không được ham muốn nh người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con b con lừa, hay bất cứ vật g của người ta.

 

18 Khi nghe tiếng sấm st, tiếng t v, khi thấy nh lửa v ni bốc khi, ton dân sợ hãi run rẩy v đứng xa xa. 19 Họ ni với ông Mô-s: Xin chnh ông ni với chng tôi, chng tôi mới dm nghe; nhưng xin Thin Cha đừng ni với chng tôi, kẻo chng tôi chết mất! 20 Ông Mô-s bảo dân: Ðừng sợ hãi, v Thin Cha đến l để thử thch anh em v lm cho anh em luôn luôn knh sợ Người, ngõ hầu anh em đừng phạm tội. 21 Dân đứng xa xa, cn ông Mô-s th tiến lại gần đm mây đen, nơi Thin Cha đang ngự.

 

2. Bộ Luật Giao Ước

 

Luật về bn thờ

 

22 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ngươi sẽ bảo con ci Ít-ra-en như thế ny: Chnh cc ngươi đã thấy l tự trời Ta đã ni với cc ngươi. 23 Cc ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc m đặt bn cạnh Ta, v cũng đừng tạc tượng thần bằng vng để thờ.

 

24 Ngươi sẽ dựng cho Ta một bn thờ bằng đất, trn đ ngươi sẽ dâng lễ ton thiu, lễ kỳ an, dâng chin cừu b b. Ở bất cứ nơi no Ta tỏ danh Ta cho ngươi ghi nhớ, Ta sẽ đến với ngươi v chc phc cho ngươi. 25 Nếu ngươi dựng cho Ta một bn thờ bằng đ, th đừng lấy đ đẽo m dựng, bởi v lấy đục m đẽo, th lm cho đ ra bất xứng. 26 Ngươi sẽ không dng bậc để bước ln bn thờ của Ta, kẻo ngươi hở hang trước bn thờ.

 

C Chương 21 C

 

Luật về người nô lệ (Ðnl 15: 12 -18)

 

1 Ðây l những luật lệ ngươi sẽ trnh by cho họ. 2 Nếu ngươi mua một người nô lệ Hp-ri, người đ sẽ hầu hạ su năm; đến năm thứ bảy, người đ sẽ được tự do ra đi, m không phải trả tiền. 3 Nếu người đ đến một mnh, th sẽ ra đi một mnh; nếu người đ đã lấy vợ, th vợ sẽ ra đi với người đ. 4 Nếu chủ cưới vợ cho người đ v nếu vợ sinh được con trai hoặc con gi, th vợ con đều thuộc về chủ, cn người đ sẽ ra đi một mnh. 5 Nhưng nếu người nô lệ ni: Tôi mến chủ tôi v thương vợ thương con, tôi không muốn được tự do ra đi, 6 th chủ sẽ dẫn người đ đến trước mặt Thin Cha, dẫn đến st cnh cửa hoặc khung cửa, v lấy di xỏ tai người đ. Như thế, người đ sẽ hầu hạ chủ suốt đời. 7 Nếu c ai bn con gi lm nng hầu, người con gi đ sẽ không được ra đi như cc nô lệ nam. 8 Nếu người con gi đ không vừa ý chủ, v chủ không muốn giữ lại cho mnh, th chủ phải cho chuộc, chứ không c quyền bn cho dân nước ngoi, v như vậy l phản bội người con gi đ. 9 Nếu muốn dnh người con gi đ cho con trai mnh, th chủ sẽ xử sự theo luật p dụng cho con gi của mnh. 10 Nếu chủ lấy một người khc, th không được giảm bớt lương thực, quần o v quyền lm vợ của người trước. 11 Nếu chủ không thi hnh ba khoản đ, th nng được ra đi, khỏi cần trả tiền trả bạc.

 

Giết người

 

12 Ai đnh chết người, th phải bị giết chết. 13 Nhưng nếu không c mưu tnh trước, m chỉ v Thin Cha đã để lỡ tay, th Ta sẽ chỉ cho ngươi một nơi m kẻ giết người c thể vo tr ẩn. 14 Nếu c ai cố tnh hại người thân cận tới mức dng mưu m giết n, th ngươi sẽ lôi kẻ ấy ra khỏi bn thờ của Ta m giết chết.

 

15 Ai đnh cha hoặc mẹ, th phải bị giết chết. 16 Ai bắt cc người C d đã bn đi hay cn giữ trong tay, C th phải bị giết chết. 17 Kẻ no nguyền rủa cha hoặc mẹ, th phải bị giết chết.

 

Ðnh đập v gây thương tch

 

18 Trong một cuộc cãi lộn, nếu người ny nm đ hoặc đấm người kia m không lm người kia chết, nhưng phải liệt giường, 19 v nếu người kia trỗi dậy, cn chống gậy ra ngoi đi lại được, th kẻ đã đnh được tha; chỉ phải bồi thường cho người kia trong thời gian người ấy phải nghỉ việc, v lo chữa người ấy cho lnh.

 

20 Nếu c ai lấy gậy đnh tôi tớ nam nữ của mnh, lm cho n chết ngay dưới tay mnh, th n phải được bo on. 21 Nhưng nếu nạn nhân cn sống được một hai ngy, th sẽ không được bo on, v chủ đã bỏ tiền ra mua n.

 

22 Nếu đn ông đnh nhau m xô phải một người đn b c thai, lm sẩy thai nhưng không gây tổn thương no khc, th phải bồi thường theo đi hỏi của người chồng, v phải trả trước mặt trọng ti. 23 Nếu c gây tổn thương, th ngươi phải lấy mạng đền mạng, 24 mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, 25 vết bỏng đền vết bỏng, vết thương đền vết thương, vết bầm đền vết bầm.

 

26 Nếu c ai đnh vo mắt tôi tớ nam nữ của mnh, v lm hư mắt đ, th phải phng thch n để đền mắt. 27 Nếu c ai lm gãy răng tôi tớ nam nữ của mnh, th phải phng thch n để đền răng.

 

28 Nếu b hc chết một người đn ông hay đn b, th phải nm đ con b ấy cho chết, v không được ăn thịt n; cn người chủ sẽ được tha bổng. 29 Nếu trước đ con b đã quen hc người, v chủ n đã được cảnh co m không canh giữ, để n hc chết người, th con b sẽ bị nm đ cho chết v chủ n cũng sẽ phải chết. 30 Nếu người ta đi tiền chuộc, th chủ phải trả để chuộc mạng sống mnh, thể theo tất cả những đi hỏi của người ta. 31 Nếu b hc con trai hay con gi, th người ta cũng sẽ xử tr theo luật đ. 32 Nếu b hc tôi tớ nam nữ, th người ta sẽ đưa cho chủ của nạn nhân ba mươi đồng bạc, cn b th sẽ bị nm đ cho chết.

 

33 Khi c ai mở nắp hoặc đo một bể nước m không đậy nắp lại, v nếu b lừa sa vo đ, 34 th chủ bể nước phải thường tiền cho chủ con vật, nhưng con vật chết được thuộc về chủ bể nước. 35 Nếu b người ny hc chết b người kia, th hai người chủ sẽ bn con b sống v chia nhau tiền; họ cũng sẽ chia nhau con b chết nữa. 36 Nếu đã rõ l b quen hc, m chủ n không canh giữ, th phải lấy b đền b; nhưng con vật chết thuộc về người ấy.

 

Lấy trộm th vật

 

37 Nếu c ai lấy trộm chin b, rồi lm thịt hoặc đem bn, th sẽ lấy năm con b đền một, v bốn con chin đền một.

 

C Chương 22 C

 

1 Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lc đo ngạch v bị đnh chết, th không c chuyện đi nợ mu. 2 Nhưng nếu mặt trời đã mọc, th phải đi nợ mu. Ăn trộm phải bồi thường; nếu không c g bồi thường, th bn n đi m đền những g n đã lấy trộm. 3 Nếu tm thấy trong tay n của đã lấy trộm, d l b, lừa hay chin cừu cn sống, th n phải bồi thường gấp đôi.

 

Những tội phải bồi thường

 

4 Khi c ai lm hại ruộng đồng hay vườn nho v thả sc vật cho n ăn hại ruộng người khc, th phải lấy phần tốt nhất trong ruộng, trong vườn nho của mnh m bồi thường.

 

5 Khi c đm chy lan đến bụi gai v thiu huỷ đồng la đã gặt, la chưa gặt, hoặc ruộng nương, th kẻ gây hoả hoạn phải bồi thường.

 

6 Khi c ai gửi người thân cận giữ hộ tiền bạc hay đồ vật m bị mất trộm tại nh người ny, v nếu tm thấy kẻ trộm, th kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi. 7 Nếu không tm thấy kẻ trộm, th chủ nh phải tiến lại gần Thin Cha m thề không c đụng tới của cải người thân cận.

 

8 Về mọi nố tội phạm lin quan đến b lừa, chin v quần o, đến mọi vật bị mất, m nếu c người ni: của tôi đ! Th đôi bn phải đưa sự việc ra trước mặt Thin Cha. Kẻ bị Thin Cha tuyn bố l c tội, phải bồi thường gấp đôi cho người thân cận.

 

9 Khi c ai gửi người thân cận giữ hộ mnh lừa, b, chin hay th vật no, nếu con vật ấy chết, bị thương hoặc bị lấy trộm m không c ai chứng kiến, 10 th đôi bn phải đến trước mặt Ðức Cha: người giữ con vật phải thề không c đụng tới của cải người thân cận. Chủ con vật phải chấp nhận lời thề v người kia không phải bồi thường. 11 Nếu con vật bị lấy trộm trong nh người giữ hộ, th người ny phải bồi thường cho chủ con vật. 12 Nếu con vật hon ton bị th dữ x xc, v nếu người giữ hộ đưa ra bằng chứng, th không phải bồi thường.

 

13 Khi c ai mượn người thân cận một con vật v để con vật bị thương hoặc chết trong khi chủ vắng mặt, th người mượn phải bồi thường. 14 Nếu chủ c mặt, th người ấy không phải bồi thường. Nếu l con vật cho thu, chủ sẽ lấy tiền thu.

 

Xâm phạm tiết hạnh gi trinh

 

15 Khi c ai dụ dỗ một thiếu nữ chưa đnh hôn v ăn nằm với nng, th phải trả tiền cưới cho gia đnh nng. Nng sẽ thnh vợ người đ. 16 Nếu cha nng nhất định không chịu gả, người ấy sẽ phải nộp một số tiền tương đương với tiền cưới một người con gi.

 

Luật đạo đức v luật tôn gio

 

17 Ðn b ph thuỷ, ngươi không được để cho sống.

 

18 Kẻ giao hợp với th vật phải bị tử hnh.

 

19 Kẻ tế thần khc ngoi Ðức Cha, sẽ bị Ðức Cha loại trừ.

 

20 Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi v p bức, v chnh cc ngươi đã l ngoại kiều ở đất Ai-cập. 21 Mẹ go con côi, cc ngươi không được ức hiếp. 22 Nếu ngươi ức hiếp m n ku cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng n ku cứu. 23 Cơn giận Ta sẽ bốc ln, Ta sẽ cho gươm chm giết cc ngươi: thế l vợ cc ngươi sẽ thnh go bụa, v con cc ngươi sẽ thnh côi ct.

 

24 Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người ngho ở với ngươi vay tiền, th ngươi không được xử với n như chủ nợ, không được bắt n trả lãi.

 

25 Nếu ngươi giữ o chong của người khc lm đồ cầm, th ngươi phải trả lại cho n trước khi mặt trời lặn. 26 N chỉ c ci đ để đắp, để lm o che thân; n sẽ lấy g m ngủ? N m ku cứu Ta, Ta sẽ nghe n, v Ta vốn nhân từ.

 

27 Ngươi không được ni phạm đến Thin Cha, không được nguyền rủa người đầu mục trong dân.

 

Của đầu ma v con đầu lng

 

28 Ngươi không được chậm trễ dâng phần hoa mu v rượu nho của ngươi. Con đầu lng trong số con ci ngươi, ngươi sẽ dâng cho Ta. 29 B v chin cừu của ngươi, ngươi cũng phải lm thế: con đầu lng sẽ ở với mẹ n bảy ngy, ngy thứ tm ngươi sẽ dâng n cho Ta.

 

30 Cc ngươi sẽ l những người được thnh hiến cho Ta: thịt con vật bị th dữ x ngoi đồng, cc ngươi đừng ăn, nhưng phải nm cho ch.

 

C Chương 23 C

 

Công lý. Bổn phận đối với kẻ th.

 

1 Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Ðừng lm chứng gian m tiếp tay với kẻ xấu. 2 Ngươi không được ha theo số đông để lm điều tri; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông m lm chứng, khiến công lý bị sai lệch. 3 Ngươi không được thin vị người yếu thế khi họ c việc kiện tụng.

 

4 Nếu gặp b hay lừa của kẻ th đi lạc, ngươi phải dẫn n về cho người ấy. 5 Nếu thấy lừa của kẻ ght ngươi quỵ ngã v chở nặng, ngươi không được để mặc người ấy; ngươi phải gip người ấy đỡ lừa dậy.

 

6 Ngươi không được lm thiệt hại đến quyền lợi của người ngho cậy nhờ ngươi, khi họ c việc kiện tụng. 7 Ngươi phải lnh xa điều gian dối. Ngươi không được giết kẻ vô tội v công chnh, v Ta không cho kẻ c tội được trắng n. 8 Ngươi không được nhận qu hối lộ, v qu hối lộ lm cho những kẻ sng mắt ho ra đui m v lm hỏng việc của những người công chnh.

 

9 Người ngoại kiều, cc ngươi không được p bức; chnh cc ngươi đã biết thân phận của người ngoại kiều, v cc ngươi đã l ngoại kiều ở đất Ai-cập.

 

Năm sa-bt v ngy sa-bt

 

10 Trong vng su năm, ngươi sẽ cy cấy ruộng đất ngươi, gieo trồng v thu hoa lợi. 11 Nhưng năm thứ bảy, ngươi sẽ để đất ngưng sinh hoa mu, để đất hưu canh; những người ngho trong dân ngươi sẽ được hưởng hoa mu đ, những g cn lại th bỏ cho dã th ăn. Vườn nho v vườn ô-liu, ngươi cũng sẽ lm như thế.

 

12 Trong su ngy, ngươi sẽ lm công việc của ngươi; nhưng ngy thứ bảy, ngươi sẽ nghỉ, để b lừa của ngươi được nghỉ ngơi, v để đứa con của nữ tỳ ngươi v người ngoại kiều lấy lại sức.

 

13 Cc ngươi sẽ lưu tâm đến mọi điều Ta đã ni với cc ngươi. Cc ngươi đừng nhắc tn những thần khc: chớ để người ta nghe miệng ngươi thốt ra những tn ấy.

 

Cc ngy lễ của Ít-ra-en (Xh 34: 18 -26; Ðnl 16: 1-7)

 

14 Ngươi sẽ mừng lễ knh Ta mỗi năm ba lần. 15 Ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Bnh Không Men: trong bảy ngy, ngươi sẽ ăn bnh không men vo thời chỉ định trong thng A-vp, như Ta đã truyền cho ngươi, v trong thng đ ngươi đã ra khỏi Ai-cập. Người ta không được đi tay không đến trước nhan Ta. 16 Ngươi cũng sẽ giữ tục lệ mừng lễ Ma gặt, lễ dâng của đầu ma, do sức lao động ngươi lm ra, do công ngươi gieo cấy ngoi đồng; rồi ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Thu hoạch vo cuối năm, khi ngươi thu hoạch hoa mu ngoi đồng ngươi đã lm ra. 17 Mỗi năm ba lần, tất cả đn ông con trai phải đến trước nhan Cha Tể l Ðức Cha.

 

18 Khi dâng lễ vật hy sinh, ngươi đừng dâng mu của n cng với bnh c men, v chớ giữ lại mỡ của ngy lễ knh Ta suốt đm cho đến sng hôm sau.

 

19 Của đầu ma tốt nhất của đất đai ngươi, ngươi phải đem đến nh Ðức Cha, Thin Cha của ngươi.

 

Ngươi không được lấy sữa d mẹ m nấu thịt d con.

 

Lời hứa v chỉ thị lin quan đến biến cố vo xứ Ca-na-an

 

20 Lời hứa v chỉ thị lin quan đến biến cố vo xứ Ca-na-an

 

Ny Ta sai thin sứ đi trước ngươi, để giữ gn ngươi khi đi đường, v đưa ngươi vo nơi Ta đã dọn sẵn. 21 Trước mặt người, hãy ý tứ v nghe lời người. Ðừng lm cho người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho cc ngươi, v danh Ta ngự trong người. 22 Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi lm mọi điều Ta ni, Ta sẽ trở thnh kẻ th của kẻ th ngươi, đối phương của đối phương ngươi. 23 Thin sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi v dẫn ngươi vo xứ người E-mô-ri, Khết, Pơ-rt-di, Ca-na-an, Khi-vi, Giơ-vt; v Ta sẽ tiu diệt chng. 24 Ngươi không được phủ phục trước cc thần của chng, cũng đừng phụng thờ cc thần ấy; ngươi không được lm theo cc việc chng lm, nhưng phải ph huỷ thần của chng v đập vỡ cc trụ đ của chng. 25 Cc ngươi phải thờ phượng Ðức Cha, Thin Cha cc ngươi; Người sẽ chc phc cho bnh ngươi ăn, cho nước ngươi uống. Ta sẽ đẩy bệnh tật xa ngươi. 26 Trong xứ của ngươi, sẽ không c phụ nữ sẩy thai hay son sẻ. Ta sẽ cho ngươi sống đầy đủ số năm thng ngy giờ dnh cho ngươi.

 

27 Ta sẽ gieo kinh hong xuống nơi ngươi sẽ đến, sẽ gây rối loạn nơi hết mọi dân tộc ngươi sẽ tới, v Ta sẽ lm cho tất cả th địch của ngươi phải quay lưng chạy trốn ngươi. 28 Ta sẽ thả ong bầu bay đi trước ngươi; chng sẽ đuổi người Khi-vi, người Ca-na-an v người Khết đi khuất mắt ngươi. 29 Ta sẽ không đuổi cc dân ny đi khuất mắt ngươi ngay trong một năm, kẻo xứ ấy trở thnh hoang vu, v dã th sinh sôi nẩy nở lm hại ngươi. 30 Dần dần Ta sẽ đuổi chng đi khuất mắt ngươi, cho đến khi ngươi sinh sản ra nhiều, m thừa hưởng xứ ny. 31 Ta sẽ ấn định ranh giới lãnh thổ ngươi từ Biển Sậy cho đến Biển của người Phi-li-tinh, từ sa mạc cho đến Sông Cả, v Ta sẽ nộp dân bản xứ vo tay ngươi v sẽ đuổi chng đi cho khuất mắt ngươi. 32 Ngươi sẽ không ký giao ước với chng v cc thần của chng. 33 Chng sẽ không ở trong xứ của ngươi, kẻo chng lm cho ngươi lỗi phạm đến Ta, v ngươi c thể phụng thờ cc thần của chng, v điều đ trở thnh cạm bẫy cho ngươi.

 

C Chương 24 C

 

3. Ký Giao Ước

 

1 Thin Cha phn với ông Mô-s: Hãy ln với Ðức Cha, ngươi cng với A-ha-ron, Na-đp, A-vi-hu v bảy mươi người trong hng kỳ mục Ít-ra-en. Cc ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa. 2 Một mnh Mô-s sẽ lại gần Ðức Cha, cn những người khc sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được ln với Mô-s. 3 Ông Mô-s xuống thuật lại cho dân mọi lời của Ðức Cha v mọi điều luật. Ton dân đồng thanh đp: Mọi lời Ðức Cha đã phn, chng tôi sẽ thi hnh. 4 Ông Mô-s chp lại mọi lời của Ðức Cha. Sng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bn thờ dưới chân ni v dựng mười hai trụ đ cho mười hai chi tộc Ít-ra-en. 5 Rồi ông sai cc thanh nin trong dân Ít-ra-en dâng những lễ ton thiu, v ngả b lm hy lễ kỳ an tế Ðức Cha. 6 Ông Mô-s lấy một nửa phần mu, đổ vo những ci chậu, cn nửa kia th rảy ln bn thờ. 7 Ông lấy cuốn sch giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: Tất cả những g Ðức Cha đã phn, chng tôi sẽ thi hnh v tuân theo. 8 Bấy giờ, ông Mô-s lấy mu rảy ln dân v ni: Ðây l mu giao ước Ðức Cha đã lập với anh em, dựa trn những lời ny.

 

9 Ông Mô-s đi ln cng với ông A-ha-ron, Na-đp, A-vi-hu v bảy mươi người trong hng kỳ mục Ít-ra-en. 10 Họ nhn thấy Thin Cha của Ít-ra-en; dưới chân Người như c nền lt bằng lam ngọc, trong vắt như chnh bầu trời. 11 Người không ra tay hại những bậc vị vọng của Ít-ra-en; họ được chim ngưỡng Thin Cha, v sau đ họ ăn uống.

 

Ông Mô-s ở trn ni

 

12 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy ln ni với Ta v ở lại đ; Ta sẽ ban cho ngươi những bia đ: luật v mệnh lệnh Ta đã viết ra để dạy dỗ chng. 13 Ông Mô-s đứng ln cng với người phụ t l ông Giô-su, rồi ông Mô-s ln ni của Thin Cha. 14 Ông ni với cc kỳ mục: Cc ông đợi chng tôi ở đây cho đến khi chng tôi trở lại với cc ông. Ðây c ông A-ha-ron v ông Khua ở với cc ông. Ai c việc g, cứ đến với hai ông ấy. 15 Ông Mô-s ln ni.

 

16 Vinh quang Ðức Cha ngự trn ni Xi-nai v mây bao phủ ni su ngy. Ðến ngy thứ bảy, từ giữa đm mây, Người gọi ông Mô-s. 17 Vinh quang Ðức Cha xuất hiện trn đỉnh ni trông giống như ngọn lửa thiu, trước mắt con ci Ít-ra-en. 18 Ông Mô-s vo giữa đm mây v đi ln ni. Ông Mô-s ở trn ni bốn mươi ngy bốn mươi đm.

 

C Chương 25 C

 

4. Chỉ Thị Về Việc Dựng Nơi Thnh V Về Cc Tư Tế

 

Ðng gp để dựng nơi thnh (Xh 35: 4-9)

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s rằng: 2 Hãy bảo con ci Ít-ra-en l phải đng gp vo việc thờ phượng Ta. Cc ngươi hãy nhận phần đng gp nơi những người nhiệt tâm. 3 Ðây l phần đng gp cc ngươi sẽ nhận của họ: vng, bạc v đồng, 4 vải đỏ ta, vải điều, vải đỏ thẫm, vải gai mịn v lông d, 5 da cừu nhuộm đỏ, da c heo v gỗ keo, 6 dầu thắp đn, hương liệu để chế dầu tấn phong v lm hương thơm, 7 hồng mã não v ngọc quý để nhận vo o -phốt v ti đeo trước ngực. 8 Chng sẽ dựng cho Ta một nơi thnh để Ta ngự ở giữa chng. 9 Theo như cc mẫu chnh Ta sẽ chỉ cho ngươi: Nh Tạm v mọi đồ dng, cc ngươi sẽ lm như vậy.

 

Nh Tạm v Hm Bia (Xh 37: 1-9)

 

10 Chng phải lm một Hm Bia bằng gỗ keo, di một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi v cao bảy tấc rưỡi. 11 Ngươi sẽ lấy vng rng m bọc, ngươi sẽ lấy vng m bọc cả trong lẫn ngoi. Ngươi sẽ lm trn đ một đường viền chung quanh bằng vng. 12 Ngươi sẽ đc cho Hm Bia bốn chiếc vng bằng vng v gắn vo bốn chân Hm Bia: bn ny hai vng, bn kia hai vng. 13 Ngươi sẽ lm những cây đn bằng gỗ keo bọc vng. 14 Ngươi sẽ xỏ đn vo những vng bn sườn Hm Bia để khing. 15 Ðn để xỏ vo vng của Hm Bia th không được rt ra nữa. 16 Ngươi sẽ đặt vo Hm Bia Chứng Ước m Ta sẽ ban cho ngươi.

 

17 Ngươi sẽ lm một ci nắp x tội bằng vng rng, di một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi. 18 Ngươi sẽ lm hai tượng thần hộ gi bằng vng g, ngươi sẽ lm cc tượng ấy ở hai đầu nắp. 19 Ngươi sẽ lm một tượng ở đầu ny, một tượng ở đầu kia; ngươi sẽ lm cc tượng thần hộ gi gắn liền với nắp, ở hai đầu. 20 Cc tượng thần hộ gi c cnh giương ln v phủ trn nắp. Hai tượng đối diện với nhau, cng ci mặt xuống nắp. 21 Ngươi sẽ đậy nắp x tội trn Hm Bia, v ngươi sẽ đặt vo đ Chứng Ước m Ta sẽ ban cho ngươi. 22 Ở đ Ta sẽ gặp gỡ ngươi. Từ trn nắp, giữa hai tượng thần hộ gi đặt trn Hm Bia Chứng Ước, Ta sẽ ni với ngươi tất cả những g Ta truyền cho ngươi để ngươi ni lại cho con ci Ít-ra-en.

 

Bn để bnh tiến (Xh 37: 10 -16)

 

23 Ngươi sẽ lm một ci bn bằng gỗ keo, di một thước, rộng nửa thước v cao bảy tấc rưỡi. 24 Ngươi sẽ lấy vng rng m bọc, v ngươi sẽ lm một đường viền chung quanh bằng vng. 25 Chung quanh bn, ngươi sẽ đng nẹp rộng một tấc v viền nẹp bằng vng. 26 Ngươi sẽ lm bốn vng bằng vng v đặt cc vng đ vo bốn gc, ở bốn chân bn. 27 Cc vng đ ở gần nẹp, dng để xỏ đn khing bn. 28 Ngươi sẽ lm những cây đn bằng gỗ keo bọc vng để khing bn. 29 Ngươi sẽ lm khay, ly, bnh v chn để tế lễ; ngươi sẽ lm những đồ ấy bằng vng rng. 30 Ngươi phải luôn luôn đặt bnh tiến trn bn, trước nhan Ta.

 

Trụ đn (Xh 37: 17 -24)

 

31 Ngươi sẽ lm một trụ đn bằng vng rng. Ngươi sẽ lm trụ đn, chân đn v nhnh đn bằng vng g; đi hoa, nụ hoa v cnh hoa gắn liền với trụ đn. 32 Su nhnh đâm ra hai bn: ba nhnh bn ny, ba nhnh bn kia. 33 Trn nhnh bn ny, c ba đi hoa hnh hoa hạnh đo, với nụ v cnh hoa; trn nhnh bn kia, c ba đi hoa hnh hoa hạnh đo, với nụ hoa v cnh hoa. Su nhnh từ trụ đn đâm ra sẽ đều như thế. 34 Ở thân trụ đn, c bốn đi hoa hnh hoa hạnh đo, với nụ hoa v cnh hoa. 35 Một nụ hoa nằm dưới hai nhnh đầu gắn liền với trụ đn, một nụ hoa nằm dưới hai nhnh giữa gắn liền với trụ đn, v một nụ hoa nằm dưới hai nhnh cuối gắn liền với trụ đn. Su nhnh từ trụ đn đâm ra sẽ đều như thế. 36 Cc nụ hoa v nhnh đều gắn liền với trụ đn; tất cả thnh một khối bằng vng g, bằng vng rng. 37 Rồi ngươi sẽ lm bảy ci đn, đặt ln đ thế no cho chng toả nh sng ra pha trước trụ đn. 38 Ko cắt bấc v đĩa đựng tn sẽ bằng vng rng. 39 Ngươi phải dng đến ba mươi ký vng rng để lm trụ đn v mọi đồ phụ tng đ. 40 Hãy nhn xem v lm theo mẫu đã chỉ cho ngươi trn ni.

 

C Chương 26 C

 

Nh Tạm. Vải v bạt. (Xh 36: 8-19)

 

1 Ngươi sẽ dựng Nh Tạm với mười tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, vải đỏ ta, vải điều v vải đỏ thẫm. Ngươi sẽ cho thu trn đ những thần hộ gi rất mỹ thuật. 2 Mỗi tấm thảm di mười bốn thước, rộng hai thước; tấm no cũng c kch thước như vậy. 3 Năm tấm khâu liền với nhau, cn năm tấm kia cũng khâu liền với nhau. 4 Ngươi sẽ lấy vải đỏ ta lm dải đnh vo mp tấm thứ nhất của những tấm thảm rp lại; ngươi cũng đnh như thế vo mp tấm cuối cng của những tấm thảm rp lại bn kia. 5 Ngươi sẽ đnh năm mươi dải vo tấm thứ nhất, v cũng sẽ đnh năm mươi dải vo mp tấm cuối cng của những tấm thảm rp lại bn kia; cc dải ấy phải thật cân đối với nhau. 6 Ngươi sẽ lm năm mươi ci mc bằng vng, v dng những mc ấy để nối cc tấm thảm lại với nhau. Như thế, Nh Tạm sẽ thnh một khối duy nhất.

 

7 Ngươi sẽ lm những tấm thảm lông d để lm một ci lều ở bn trn Nh Tạm; ngươi sẽ lm mười một tấm. 8 Mỗi tấm di mười lăm thước, rộng hai thước. Mười một tấm đều c cng một kch thước. 9 Ngươi sẽ khâu liền năm tấm thnh một mi, v su tấm kia thnh một mi khc; ngươi sẽ gấp tấm thứ su về pha trước lều. 10 Ngươi sẽ đnh năm mươi dải vo mp tấm thứ nhất của những tấm thảm rp lại, v năm mươi dải vo mp tấm cuối cng của những tấm thảm rp lại bn kia. 11 Ngươi sẽ lm năm mươi mc đồng, v sẽ xỏ mc vo dải; ngươi sẽ ghp lại thnh một ci lều, v như vậy sẽ chỉ c một lều duy nhất.

 

12 Phần tấm thảm cn dư nhô ra, th một nửa cho rủ xuống pha sau Nh Tạm. 13 Mỗi bn để dư ra nửa thước theo chiều di cc tấm thảm của lều, cho rủ xuống hai bn để che Nh Tạm.

 

14 Ngươi sẽ lm một tấm bạt che lều bằng da cừu nhuộm đỏ, v một tấm bạt bằng da c heo phủ ở bn trn.

 

Khung lều (Xh 36: 20 -34)

 

15 Ngươi sẽ lấy những tấm vn gỗ keo dựng thẳng ln để căng Nh Tạm. 16 Mỗi tấm di năm thước, rộng bảy tấc rưỡi. 17 Mỗi tấm c hai mộng song song. Ngươi sẽ lm mọi tấm vn của Nh Tạm theo kiểu đ. 18 Ngươi sẽ đặt vn để dựng Nh Tạm như sau: hai mươi tấm hướng về Ne-ghp, về pha nam. 19 Ngươi sẽ lm bốn mươi đế bạc đặt dưới hai mươi tấm vn đ: hai đế dưới một tấm vn ăn khớp với hai mộng của vn, v hai đế dưới một tấm vn khc ăn khớp với hai mộng của vn. 20 Pha bn kia của Nh Tạm, hướng bắc, ngươi cũng sẽ đặt hai mươi tấm vn, 21 v cũng lm bốn mươi đế bạc, cứ hai đế dưới một tấm, hai đế dưới một tấm. 22 Pha trong cng Nh Tạm, hướng tây, ngươi sẽ đặt su tấm vn. 23 Ngươi sẽ đặt hai tấm vn ở cc gc Nh Tạm, ở pha trong cng. 24 Cc tấm vn sẽ được ghp đôi lại với nhau từ dưới ln trn, cho tới ci vng thứ nhất. Hai tấm vn ở hai bn gc đều như thế. 25 Vậy sẽ c tm tấm vn với cc đế bạc, tất cả l mười su đế: cứ hai đế dưới một tấm, hai đế dưới một tấm.

 

26 Ngươi sẽ lm cc thanh ngang bằng gỗ keo: năm ci cho cc tấm vn ở mặt thứ nhất của Nh Tạm, 27 năm ci cho cc tấm vn ở mặt bn kia của Nh Tạm, cũng như năm ci cho cc tấm vn pha trong cng Nh Tạm, hướng tây. 28 Thanh ngang giữa, ở nửa độ cao cc tấm vn, sẽ chạy suốt từ đầu ny đến đầu kia. 29 Ngươi sẽ thiếp vng cc tấm vn; ngươi sẽ đc những vng bằng vng để xỏ cc thanh ngang; ngươi cũng sẽ thiếp vng cc thanh ngang ấy. 30 Ngươi sẽ dựng Nh Tạm theo kiểu đã chỉ cho ngươi trn ni.

 

Bức trướng (Xh 36: 35 -38)

 

31 Ngươi sẽ lm một bức trướng bằng vải đỏ ta, vải điều, vải đỏ thẫm v sợi gai mịn xe. Ngươi sẽ cho thu trn đ những thần hộ gi rất mỹ thuật. 32 Ngươi sẽ căng bức mn trướng đ ln bốn cột gỗ keo thiếp vng c những mc bằng vng, đặt trn đế bằng bạc. 33 Ngươi sẽ mắc bức trướng vo những ci mc. Ngươi sẽ đưa Hm Bia Chứng Ước vo đ, sau bức trướng; đối với cc ngươi, bức trướng sẽ phân chia Nơi Thnh với Nơi Cực Thnh. 34 Ngươi sẽ đặt nắp x tội ln trn Hm Bia Chứng Ước ở Nơi Cực Thnh. 35 Ngươi sẽ đặt ci bn đằng trước bức trướng, v đặt trụ đn đối diện với bn đ, ở pha nam Nh Tạm; cn ci bn, th ngươi đặt ở pha bắc. 36 Ngươi sẽ lm một bức mn che cửa lều bằng vải đỏ ta, vải điều, vải đỏ thẫm v sợi gai mịn xe: đ l công việc của thợ thu. 37 Ngươi sẽ lm năm cột gỗ keo thiếp vng để treo bức mn đ; những cột ấy c mc bằng vng; ngươi sẽ đc năm đế bằng đồng để dựng những cột ấy.

 

C Chương 27 C

 

Bn thờ dâng lễ ton thiu (Xh 38: 1-7)

 

1 Ngươi sẽ lm bn thờ bằng gỗ keo: di hai thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi C nghĩa l hnh vuông C cao một thước rưỡi. 2 Ngươi sẽ lm bốn ci sừng ở bốn gc, cc sừng ấy sẽ lm thnh một khối với bn thờ. Ngươi sẽ lấy đồng m bọc bn thờ. 3 Ngươi sẽ lm những ci nồi để đựng tro lễ vật, lm xẻng, bnh rảy, xin v lư hương; cc đồ vật ấy, ngươi sẽ lm bằng đồng. 4 Ngươi sẽ lm một ci vỉ bằng đồng, hnh lưới. Ngươi sẽ lm bốn chiếc vng bằng đồng, ở bốn gc lưới. 5 Ngươi sẽ bọc lưới đ quanh chân bn thờ, dưới chỗ mặt bn nhô ra, từ đất ln; lưới ấy chỉ cao bằng nửa chiều cao của bn thờ. 6 Ngươi sẽ lm những cây đn để khing bn thờ, những cây đn ấy lm bằng gỗ keo. Ngươi sẽ bọc đồng những cây đn ấy. 7 Người ta sẽ xỏ đn vo vng; khi khing bn thờ th những cây đn đ sẽ ở hai bn bn thờ. 8 Ngươi sẽ lm bn thờ rỗng, bằng vn ghp lại; như đã chỉ cho ngươi trn ni thế no, th người ta sẽ phải lm như vậy.

 

Khuôn vin (Xh 38:9-20)

 

9 Ngươi sẽ lm khuôn vin của Nh Tạm. Pha nam, hướng Ne-ghp, khuôn vin sẽ c những tấm rm bằng sợi gai mịn xe, pha ny di năm mươi thước. 10 Hai mươi cột treo rm dựng trn hai mươi đế bằng đồng; mc ở cc cột v thanh treo rm th bằng bạc. 11 Pha bắc cũng vậy, sẽ c những tấm rm di năm mươi thước. Hai mươi cột treo rm dựng trn hai mươi đế bằng đồng; mc ở cc cột v thanh treo rm th bằng bạc. 12 Chiều rộng của khuôn vin, về pha biển, sẽ c những tấm rm hai mươi lăm thước, với mười cột v mười đế. 13 Về hướng đông, pha mặt trời mọc, khuôn vin sẽ rộng hai mươi lăm thước; 14 một bn che tấm rm bảy thước rưỡi, c ba cột với ba đế; 15 bn kia cũng che tấm rm bảy thước rưỡi, c ba cột với ba đế. 16 Ở cửa khuôn vin, sẽ c một bức mn mười thước bằng vải đỏ ta, vải điều, vải đỏ thẫm v sợi gai mịn xe: đ l công việc của thợ thu; bức mn ny treo ln bốn cột đặt trn bốn đế. 17 Mọi cột chung quanh khuôn vin nối liền với nhau nhờ những thanh treo mn bằng bạc; mc sẽ bằng bạc v đế bằng đồng. 18 Khuôn vin sẽ di năm mươi thước, rộng hai mươi lăm thước, cao hai thước rưỡi; bức mn sẽ bằng sợi gai mịn xe, cn cc đế sẽ bằng đồng. 19 Tất cả cc đồ vật trong Nh Tạm dng vo mọi việc phụng sự tại đ, cũng như mọi ci cọc của Nh Tạm v của khuôn vin sẽ đều bằng đồng.

 

Dầu thắp đn (Lv 24: 1-4)

 

20 Phần ngươi, ngươi sẽ truyền cho con ci Ít-ra-en phải giã ô-liu lấy dầu nguyn chất, để thắp đn, hầu cho luôn luôn c ngọn lửa chy. 21 Ông A-ha-ron v con ci sẽ đặt chiếc đn đ trong Lều Hội Ngộ, bn ngoi bức trướng treo đằng trước Chứng Ước, sao cho n chy từ chiều đến sng trước nhan Ðức Cha. Ð l điều luật vĩnh viễn cho cc thế hệ con ci Ít-ra-en.

 

C Chương 28 C

 

Phẩm phục của cc tư tế

 

1 Phần ngươi, hãy tch A-ha-ron, anh ngươi, v cc con ông ra khỏi hng ngũ con ci Ít-ra-en, để ông ở bn cạnh ngươi m thi hnh chức tư tế phục vụ Ta: A-ha-ron v cc con của A-ha-ron l Na-đp, A-vi-hu, E-la-da v I-tha-ma. 2 Ngươi sẽ may cho A-ha-ron, anh ngươi, những lễ phục để ông được vẻ uy nghi rực rỡ. 3 Chnh ngươi sẽ bảo tất cả những thợ giỏi, đã được Ta ban trn đầy ti năng khôn kho, may o tế cho A-ha-ron, để ông được thnh hiến m thi hnh chức tư tế phục vụ Ta. 4 Ðây l cc phẩm phục họ sẽ may: ti đeo trước ngực, o -phốt, o khoc, o di thu, mũ tế v đai lưng. Họ sẽ may lễ phục cho A-ha-ron, anh ngươi, v cho con ci ông, để ông thi hnh chức tư tế phục vụ Ta. 5 Cn họ, họ sẽ lấy vng, vải ta, vải điều, vải đỏ thẫm v vải gai mịn, m lm.

 

Áo -phốt (Xh 39: 1-7)

 

6 Họ sẽ lm o -phốt bằng chỉ vng, chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm v sợi gai mịn xe. 7 Sẽ c hai cầu vai nối liền với hai đầu o -phốt, v như vậy hai thân o sẽ nối liền với nhau. 8 Băng cho đeo trn o -phốt để giữ o th sẽ lm cng một kiểu v đnh liền vo đ; băng cho ấy sẽ bằng chỉ vng, chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm, v sợi gai mịn xe. 9 Ngươi sẽ lấy hai vin mã não v sẽ khắc trn đ tn con ci Ít-ra-en: 10 trn vin thứ nhất c ghi su tn, v trn vin thứ hai, su tn cn lại, theo thứ tự trước sau. 11 Ngươi sẽ khắc tn con ci Ít-ra-en vo hai vin ngọc đ theo kiểu thợ chạm khắc dấu ấn; ngươi sẽ nhận những vin ngọc đ vo những ổ bằng vng. 12 Ngươi sẽ đặt hai vin ngọc đ trn cầu vai của o -phốt để lm kỷ vật tưởng nhớ con ci Ít-ra-en; A-ha-ron sẽ mang tn của chng trn hai vai, trước nhan Ðức Cha, để lm kỷ vật. 13 Ngươi sẽ lm những ổ bằng vng 14 v hai dây chuyền bằng vng rng; ngươi sẽ lm hai dây chuyền đ theo kiểu khoen lật để lm như dải buộc; ngươi sẽ đặt hai dây chuyền khoen lật đ vo ổ hột.

 

Ti đeo trước ngực (Xh 39: 8-21)

 

15 Ngươi sẽ lm một ti đeo trước ngực rất mỹ thuật đựng thẻ xăm cho biết phn quyết của Thin Cha. Ngươi sẽ lm ti đ theo kiểu o -phốt: bằng chỉ vng, chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm v sợi gai mịn xe. 16 Ti đ hnh vuông, may kp, di một gang, rộng một gang. 17 Ngươi sẽ nhận vo đ bốn hng ngọc: ở hng thứ nhất c nhận xch não, hong ngọc v bch ngọc; 18 ở hng thứ hai c nhận hồng ngọc, lam ngọc v kim cương; 19 ở hng thứ ba c nhận miu nhãn thạch, mã não v tử ngọc; 20 ở hng thứ tư c nhận kim lục thạch, mã não c vân v vân thạch. Những vin ngọc đ sẽ được nhận vo những ổ bằng vng.21 Cc vin ngọc sẽ mang tn con ci Ít-ra-en: mười hai vin ngọc mang mười hai tn của chng khắc theo kiểu dấu ấn, mỗi vin ngọc mang tn của một trong mười hai chi tộc. 22 Ngươi sẽ lm cho ti đeo trước ngực những dây chuyền khoen lật bằng vng rng để lm dải buộc. 23 Ngươi sẽ lm cho ti đ hai vng bằng vng, v ngươi sẽ đnh hai vng đ vo hai gc ti. 24 Ngươi sẽ xâu hai dây chuyền khoen lật bằng vng đ vo hai vng đặt ở gc ti. 25 Ngươi sẽ đặt hai đầu dây chuyền khoen lật vo hai ổ, rồi đặt ln cầu vai của o -phốt, mặt phải. 26 Ngươi sẽ lm hai vng bằng vng, rồi gắn vo hai đầu ti ở mp trong, mặt tri p o -phốt. 27 Ngươi sẽ lm hai vng bằng vng, rồi đnh vo hai cầu vai của o -phốt bn dưới, mặt phải, gần chỗ buộc, bn trn băng cho của o -phốt. 28 Người ta sẽ lấy một dải vải đỏ ta m buộc cc vng của ti đeo trước ngực vo cc vng của o -phốt, để ti đ nằm trn băng cho của o -phốt: như thế, ti sẽ không x dịch được trn o -phốt. 29 Khi vo nơi thnh, A-ha-ron sẽ mang trn ngực tn con ci Ít-ra-en, lm kỷ vật vĩnh viễn trước nhan Ðức Cha, được ghi vo ti đeo trước ngực, chỗ đựng thẻ xăm phn quyết. 30 Ngươi sẽ đặt cc thẻ xăm phn quyết u-rim v tum-mim vo ti đeo trước ngực; những vật ny sẽ nằm trn ngực A-ha-ron, khi ông đến trước nhan Ðức Cha. Như thế, trước nhan Ðức Cha, A-ha-ron sẽ luôn mang trn ngực phương tiện cho biết phn quyết của Thin Cha về con ci Ít-ra-en.

 

Áo khoc (Xh 39: 22 -26)

 

31 Ngươi sẽ lm o khoc ton bằng sợi đỏ ta, để mặc dưới o -phốt. 32 Ở giữa, sẽ khot cổ để chui đầu vo; chung quanh cổ o, sẽ c một đường viền: đ l công trnh của thợ dệt; cổ đ sẽ giống như cổ o gip, không sao rch được. 33 Ngươi sẽ lm ở vng quanh gấu dưới những quả lựu bằng chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm; những lục lạc bằng vng xen kẽ với những quả lựu, v ngươi sẽ lm như thế cho hết vng: 34 một lục lạc bằng vng rồi một quả lựu, một lục lạc bằng vng rồi một quả lựu, vng quanh gấu dưới o khoc. 35 A-ha-ron sẽ mặc o đ khi hnh lễ. Người ta sẽ nghe tiếng lục lạc, khi ông đến nơi thnh, trước nhan Ðức Cha, v khi ông bước ra: như vậy, ông sẽ khỏi phải chết.

 

Dấu thnh hiến (Xh 39: 30 -31)

 

36 Ngươi sẽ lm một huy hiệu bằng vng rng. Ngươi sẽ khắc trn đ những chữ sau đây, theo kiểu khắc dấu ấn: Thnh hiến cho Ðức Cha. 37 Ngươi sẽ đnh huy hiệu đ trn một dây bằng chỉ đỏ ta buộc vo mũ tế; huy hiệu đ sẽ ở mặt trước mũ tế. 38 Huy hiệu đ sẽ ở trn trn A-ha-ron. Như vậy, A-ha-ron sẽ mang lấy những lỗi lầm con ci Ít-ra-en đã phạm lin quan đến những của thnh, khi chng thnh hiến những lễ vật thnh. Huy hiệu đ sẽ luôn luôn ở trn trn ông, để Ðức Cha đoi nhận những của lễ ấy. 39 Ngươi sẽ dệt một o di bằng sợi gai mịn, v lm một mũ tế cũng bằng sợi gai mịn. Ngươi sẽ lm một đai lưng: đ l công trnh của thợ thu.

 

Y phục của tư tế (Xh 39: 27 -29)

 

40 Ngươi sẽ may o di cho cc con ông A-ha-ron v lm đai lưng cho họ. Ngươi cũng sẽ lm cho họ những chiếc mũ để họ được vẻ uy nghi rực rỡ. 41 Ngươi sẽ cho A-ha-ron anh ngươi, v cc con ông mặc cc phẩm phục ấy. Ngươi sẽ xức dầu cho họ, tấn phong v thnh hiến họ lm tư tế phục vụ Ta. 42 Ngươi cũng sẽ may quần đi bằng vải gai cho họ, để họ khỏi bị hở hang; quần đ sẽ che thân từ ngang lưng đến vế. 43 A-ha-ron v cc con ông sẽ mặc quần ấy lc vo Lều Hội Ngộ, hoặc khi tiến đến gần bn thờ để hnh lễ trong nơi thnh; như thế, họ sẽ không mang tội v khỏi phải chết. Ð l một điều luật vĩnh viễn cho A-ha-ron v dng dõi đến sau ông.

 

C Chương 29 C

 

Lễ vật (Lv 8:14 -24, 30)

 

10 Ngươi sẽ dắt con b đến trước Lều Hội Ngộ. A-ha-ron v cc con ông sẽ đặt tay ln đầu con b. 11 Ngươi sẽ st tế con b đ trước nhan Ðức Cha, ở cửa Lều Hội Ngộ. 12 Ngươi sẽ lấy mu con b, dng ngn tay m bôi vo cc gc bn thờ, v đổ tất cả mu cn lại xuống trn bn thờ. 13 Ngươi sẽ lấy tất cả lớp mỡ bọc ngoi bộ lng, cả khối mỡ trn gan, hai tri cật với lớp mỡ dnh ngoi, m đốt cho chy nghi ngt trn bn thờ. 14 Nhưng thịt, da v phân b, th ngươi sẽ bỏ vo lửa m thiu ở ngoi trại: đ l lễ tạ tội.

 

15 Ngươi sẽ bắt một trong hai con cừu đực. A-ha-ron v cc con ông sẽ đặt tay ln đầu n. 16 Ngươi sẽ st tế con cừu đ, lấy mu rảy chung quanh bn thờ. 17 Ngươi sẽ chặt n ra lm tư, rửa bộ lng v cẳng, rồi đặt ln bốn phần thịt v đầu con vật. 18 Sau đ, ngươi sẽ đốt trn bn thờ tất cả con cừu cho chy nghi ngt. Ð l lễ ton thiu dâng ln Ðức Cha, hương thơm lm đẹp lng Người, đ l lễ hoả tế dâng Ðức Cha.

 

19 Ngươi sẽ bắt con cừu đực thứ hai. A-ha-ron v cc con ông sẽ đặt tay ln đầu n. 20 Ngươi sẽ st tế con cừu đ, rồi lấy mu bôi vo tri tai phải của A-ha-ron, vo tri tai phải của cc con ông, vo ngn ci tay phải v ngn ci chân phải; rồi ngươi lấy mu cn lại rưới chung quanh bn thờ. 21 Ngươi sẽ lấy mu trn bn thờ v dầu tấn phong rảy trn A-ha-ron v phẩm phục của ông, trn cc con ông v phẩm phục của họ; như thế, A-ha-ron v phẩm phục của ông, cc con ông v phẩm phục của họ, sẽ được thnh hiến.

 

Lễ tấn phong cc tư tế (Lv 8:25 -29)

 

22 Ngươi sẽ lấy mỡ con cừu, lấy đuôi, lớp mỡ bọc ngoi bộ lng, khối mỡ của gan, hai tri cật với lớp mỡ dnh ngoi, cũng như đi bn phải; v đ l con cừu dng cho lễ tấn phong; 23 ngươi cũng sẽ lấy một ổ bnh m, một tấm bnh ngọt chin với dầu v một tấm bnh trng trong giỏ bnh không men ở trước nhan Ðức Cha; 24 tất cả những thứ đ, ngươi sẽ đặt trn bn tay A-ha-ron v trn bn tay cc con ông, rồi ngươi sẽ cử hnh nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Cha. 25 Sau đ, ngươi sẽ lấy lại cc vật ấy từ tay họ v đem đốt cho chy nghi ngt ở bn thờ, bn trn của lễ ton thiu, khiến cc vật ấy trở thnh hương thơm trước nhan Ðức Cha, lm đẹp lng Người: đ l lễ hoả tế dâng Ðức Cha.

 

26 Ngươi sẽ lấy ci ức con cừu dng cho lễ tấn phong A-ha-ron, rồi ngươi sẽ cử hnh nghi thức dâng tiến trước nhan Ðức Cha: đ sẽ l phần của ngươi. 27 Ngươi sẽ thnh hiến ci ức đã được tiến dâng v ci đi đã được tch ra: đ l phần đã được tiến dâng v tch ra từ con cừu dng cho lễ tấn phong A-ha-ron v cc con ông. 28 Ð l những g m A-ha-ron v cc con ông sẽ luôn luôn nhận được từ con ci Ít-ra-en, bởi v đ l phần dâng cng; con ci Ít-ra-en phải lấy một phần lễ vật để dâng cng mỗi khi dâng hy lễ kỳ an; đ l phần dâng cng Ðức Cha.

 

29 Lễ phục A-ha-ron mặc sẽ truyền lại cho cc con đến sau ông; cc con ông sẽ mặc lễ phục đ khi họ được xức dầu tấn phong. 30 Trong vng bảy ngy, người no trong số cc con ông thay thế ông lm tư tế v vo Lều Hội Ngộ để hnh lễ trong nơi thnh, th sẽ mặc lễ phục đ.

 

Tiệc thnh (Lv 8:31 -36)

 

31 Ngươi sẽ lấy thịt con cừu đực dng cho lễ tấn phong đem nấu trong nơi thnh. 32 A-ha-ron v cc con ông sẽ ăn thịt cừu v bnh trong giỏ, ở cửa Lều Hội Ngộ. 33 Họ sẽ ăn cc của lễ x tội đã được dâng tiến để cử hnh lễ tấn phong v thnh hiến họ; nhưng không người phm no được ăn những của ấy, v đ l của thnh. 34 Nếu đến sng hôm sau cn thừa lại thịt ngy lễ tấn phong v bnh, th ngươi sẽ đem đốt đi; không được ăn cc thứ ấy, v đ l của thnh. 35 Ngươi sẽ lm như thế cho A-ha-ron v cc con ông đng như Ta đã truyền cho ngươi. Ngươi sẽ dnh bảy ngy để lm lễ tấn phong cho họ.

 

Thnh hiến bn thờ dâng lễ ton thiu

 

36 Mỗi ngy ngươi sẽ lấy một con b m dâng lễ tạ tội, lm lễ vật x tội; ngươi sẽ dâng lễ tạ tội để thanh tẩy bn thờ khi cử hnh lễ x tội trn đ, rồi xức dầu bn thờ để thnh hiến. 37 Trong bảy ngy, ngươi sẽ cử hnh lễ x tội trn bn thờ v sẽ thnh hiến bn thờ. Như thế, bn thờ sẽ l vật rất thnh; tất cả những g chạm đến bn thờ cũng sẽ l vật thnh.

 

Lễ ton thiu thường nhật (Ðn 28: 3-8)

 

38 Ðây l những g ngươi sẽ dâng trn bn thờ: hai con chin một tuổi, ngy no cũng vậy, phải giữ như thế mãi mãi. 39 Ngươi sẽ dâng một con lc sng, cn con thứ hai th dâng vo lc chập tối. 40 Cng với con chin thứ nhất, ngươi sẽ dâng bốn lt rưỡi tinh bột la miến nho với hai lt dầu ô-liu giã trong cối, v lấy hai lt rượu nho lm rượu tế. 41 Cn con chin thứ hai, ngươi sẽ dâng vo lc chập tối, v dâng cng với lễ phẩm v lễ tưới rượu như ban sng. Ð l hương thơm lm đẹp lng Ðức Cha, l lễ hoả tế dâng Ðức Cha. 42 Ð l lễ ton thiu phải dâng luôn mãi qua mọi thế hệ, ở cửa Lều Hội Ngộ, trước nhan Ðức Cha, nơi Ta sẽ gặp gỡ cc ngươi, để ni chuyện với ngươi.

 

43 Chnh đ l nơi Ta gặp gỡ con ci Ít-ra-en, Ta sẽ lấy vinh quang của Ta m thnh hiến nơi đ. 44 Ta sẽ thnh hiến Lều Hội Ngộ v bn thờ, Ta cũng sẽ thnh hiến A-ha-ron v cc con ông lm tư tế phục vụ Ta. 45 Ta sẽ ngự giữa con ci Ít-ra-en v sẽ l Thin Cha của chng. 46 V chng sẽ biết rằng chnh Ta l Ðức Cha, Thin Cha của chng, Ðấng đã đưa chng ra khỏi đất Ai-cập để ngự giữa chng, chnh Ta l Ðức Cha, Thin Cha của chng.

 

C Chương 30 C

 

Hương n (Xh 37: 25 -28)

 

1 Ngươi sẽ lm một bn thờ để đốt hương; ngươi sẽ lm bằng gỗ keo. 2 Hương n đ sẽ di nửa thước, rộng nửa thước C nghĩa l hnh vuông C v cao một thước; cc gc hnh sừng lm thnh một khối với hương n. 3 Ngươi sẽ lấy vng rng m bọc hương n: mặt trn, bốn mặt chung quanh v cc gc hnh sừng. Chung quanh hương n, ngươi sẽ lm một đường viền bằng vng. 4 Ngươi sẽ lm hai vng bằng vng, pha dưới đường viền, ở hai bn sườn; ngươi sẽ lm hai vng đ ở hai bn, để xỏ đn khing hương n. 5 Ngươi sẽ lm những cây đn bằng gỗ keo bọc vng. 6 Ngươi sẽ đặt hương n đ trước bức trướng che Hm Bia Chứng Ước, trước nắp x tội nằm ở trn Chứng Ước l nơi Ta sẽ gặp gỡ ngươi. 7 Trn đ, A-ha-ron sẽ đốt hương thơm: sng no, ông ấy cũng đốt hương thơm khi chuẩn bị dầu đn, 8 v lc A-ha-ron thắp đn ln vo chập tối, ông ấy cũng sẽ đốt hương thơm: đ l hương vĩnh viễn dâng trước nhan Ðức Cha qua mọi thế hệ của cc ngươi. 9 Trn hương n đ, cc ngươi sẽ không dâng cc thứ hương thường, hay lễ ton thiu, hoặc lễ phẩm; cc ngươi cũng không tưới rượu tế trn đ. 10 Mỗi năm một lần, A-ha-ron sẽ cử hnh lễ x tội trn cc gc hương n đ. Qua mọi thế hệ, cc ngươi sẽ lấy mu con vật dng trong lễ tạ tội, dâng vo ngy x tội mỗi năm một lần, m cử hnh lễ x tội, trn cc gc hương n. Ð sẽ l vật rất thnh dâng Ðức Cha.

 

Thuế thân

 

11 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 12 Khi no ngươi kiểm tra dân số để biết số con ci Ít-ra-en, th mỗi người dân phải dâng ln Ðức Cha tiền chuộc mạng trong lc kiểm tra dân số; v như thế sẽ không c tai ương no xảy ra trong lc kiểm tra dân số. 13 Ðây l những g m bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số phải nộp: hai chỉ bạc, tnh theo đơn vị đo lường của thnh điện; hai chỉ bạc đ sẽ l phần dâng cng Ðức Cha. 14 Bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số, từ hai mươi tuổi trở ln, sẽ phải nộp phần dâng cng Ðức Cha. 15 Người giu sẽ không nộp hơn hai chỉ bạc, v người ngho sẽ không nộp t hơn, để dâng cng Ðức Cha m chuộc mạng mnh. 16 Ngươi sẽ lấy tiền con ci Ít-ra-en chuộc mạng m dng vo việc phục vụ Lều Hội Ngộ: đối với con ci Ít-ra-en, đ sẽ l kỷ vật trước nhan Ðức Cha nhắc nhở rằng cc ngươi đã chuộc mạng.

 

Vạc đồng

 

17 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 18 Ngươi sẽ lm một ci vạc đồng c đế cũng bằng đồng dng vo việc tẩy rửa; ngươi sẽ đặt ci vạc đ giữa Lều Hội Ngộ v bn thờ. Ngươi sẽ đổ nước vo đ; 19 A-ha-ron v cc con ông sẽ dng nước đ m tẩy rửa tay chân. 20 Khi vo Lều Hội Ngộ, họ sẽ lấy nước đ m tẩy rửa để khỏi phải chết; hoặc khi tiến đến bn thờ để hnh lễ, để đốt của lễ hoả tế m dâng Ðức Cha, th cũng vậy. 21 Họ sẽ tẩy rửa tay chân để khỏi phải chết. Ð sẽ l điều luật vĩnh viễn cho họ, cho A-ha-ron v dng dõi ông qua mọi thế hệ.

 

Dầu tấn phong

 

22 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 23 Phần ngươi, hãy lo cho c hương liệu hảo hạng: năm ký mộc dược nguyn chất; một nửa nghĩa l hai ký rưỡi hương nhục quế; hai ký rưỡi hương quế thanh; 24 năm ký quế b, tnh theo đơn vị đo lường của thnh điện, v bảy lt dầu ô-liu. 25 Ngươi sẽ lấy những thứ đ pha chế thnh dầu thnh để tấn phong, hợp chất cc hương dược ny l sản phẩm của thợ chế nước hoa: đ sẽ l dầu thnh để tấn phong. 26 Ngươi sẽ xức dầu Lều Hội Ngộ v Hm Bia Chứng Ước, 27 bn v mọi đồ phụ tng, trụ đn v cc đồ phụ tng, hương n, 28 bn thờ dâng lễ ton thiu v mọi đồ phụ tng, vạc v đế vạc. 29 Ngươi sẽ thnh hiến cc đồ vật ấy; v cc đồ vật ấy sẽ l một ci g rất thnh: tất cả những g chạm đến cc đồ vật ấy sẽ l đồ vật thnh. 30 Ngươi cũng xức dầu cho A-ha-ron v cc con ông; ngươi sẽ thnh hiến họ lm tư tế phục vụ Ta. 31 Ngươi sẽ ni lại với con ci Ít-ra-en: Ð sẽ l dầu thnh của Ta, dng để tấn phong qua mọi thế hệ. 32 Sẽ không được đổ dầu xuống trn da thịt người thường, v cc ngươi cũng không được chế một thứ dầu no khc giống thứ dầu ny: đ l một vật thnh, cc ngươi sẽ coi như một vật thnh. 33 Kẻ no chế một hương thơm giống như thế m xức cho người phm, th sẽ bị khai trừ khỏi dân n.

 

Hương thơm

 

34 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ngươi hãy lấy cc thứ hương chất: tô hợp hương, hương loa, phong tử hương, cc hương chất v nhũ hương nguyn chất; số lượng mỗi thứ sẽ đồng đều. 35 Ngươi sẽ lấy cc thứ hương chất đ chế thnh hương để đốt: hợp chất cc hương ny sẽ l sản phẩm của thợ lm hương; hương đ sẽ l hương pha muối, nguyn chất, v l hương thnh. 36 Ngươi sẽ lấy một phần tn thnh bột, v sẽ đặt trước Chứng Ước, trong Lều Hội Ngộ, nơi Ta sẽ gặp gỡ ngươi. Ðối với cc ngươi, đ sẽ l một vật rất thnh. 37 Cc ngươi sẽ không được chế hương theo kiểu ấy m dng: đối với ngươi, đ sẽ l một vật thnh, dnh ring cho Ðức Cha. 38 Kẻ no chế hương như thế để ngửi mi thơm, th sẽ bị khai trừ khỏi dân n.

 

C Chương 31 C

 

Thợ dựng nơi thnh (Xh 35: 30 -36, 1)

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 2 Ngươi hãy coi: Ta đã gọi đch danh Bơ-xan-n con của U-ri, con của Khua, thuộc chi tộc Giu-đa. 3 Ta sẽ ban cho n dồi do thần kh của Thin Cha, để n thnh người kho tay, giỏi giang v lnh nghề m lm mọi công việc, 4 để n nghĩ ra những tc phẩm nghệ thuật, lm bằng vng, bạc, hay đồng, 5 mi ngọc đnh o, chạm gỗ v thực hiện mọi công việc. 6 Ny Ta đã cho n một người phụ t l O-ho-li-p, con của A-khi-xa-mc, thuộc chi tộc Ðan. V Ta ban cho mọi người thợ kho tay được lng tr khôn ngoan, để họ lm tất cả những g Ta đã truyền cho ngươi: 7 Lều Hội Ngộ, Hm Bia Chứng Ước, nắp x tội trn Hm Bia, v tất cả đồ đạc trong lều; 8 bn v cc đồ phụ tng; trụ đn bằng vng rng v mọi đồ phụ tng; hương n; 9 bn dâng lễ ton thiu v mọi đồ phụ tng; vạc v đế vạc; 10 phẩm phục v lễ phục dnh cho tư tế A-ha-ron v y phục cc con ông mặc để thi hnh chức tư tế; 11 dầu tấn phong v hương thơm dng trong nơi thnh. Họ sẽ lm đng theo mọi điều Ta đã truyền cho ngươi.

 

Nghỉ ngy sa-bt

 

12 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 13 Phần ngươi, hãy ni với con ci Ít-ra-en: cch ring, cc ngươi sẽ giữ cc ngy sa-bt của Ta, bởi v đ l một dấu hiệu giữa Ta v con ci cc ngươi qua mọi thế hệ, để người ta biết rằng chnh Ta l Ðức Cha, Ðấng thnh hiến cc ngươi. 14 Cc ngươi sẽ giữ ngy sa-bt, v đ l ngy thnh đối với cc ngươi. Kẻ no vi phạm điều ấy, th sẽ bị xử tử; phải, kẻ no lm việc trong ngy ấy, sẽ bị khai trừ khỏi dân n. 15 Trong su ngy, người ta sẽ lm việc, nhưng ngy thứ bảy l một ngy sa-bt, một ngy nghỉ hon ton, dâng Ðức Cha: kẻ no lm việc trong ngy sa-bt sẽ bị xử tử. 16 Con ci Ít-ra-en sẽ giữ ngy sa-bt, nghĩa l nghỉ ngơi trong ngy đ, qua mọi thế hệ: đ l một giao ước vĩnh viễn. 17 Ð l một dấu hiệu vĩnh viễn giữa Ta v con ci Ít-ra-en; v trong su ngy Ðức Cha đã dựng nn trời đất, nhưng ngy thứ bảy Người đã ngưng cc việc v nghỉ xả hơi.

 

Thin Cha trao cho ông Mô-s cc tấm bia ghi Lề Luật

 

18 Sau khi phn với ông Mô-s trn ni Xi-nai, Ðức Cha ban cho ông hai tấm bia Chứng Ước, hai tấm bia đ do chnh tay Thin Cha viết.

 

C Chương 32 C

 

5. Con B Bằng Vng. Ti Lập Giao Ước.

 

Con b bằng vng

 

1 Dân thấy ông Mô-s lâu qu không xuống ni, bn tụ họp bn ông A-ha-ron v ni với ông: Xin ông đứng ln, lm cho chng tôi một vị thần để dẫn đầu chng tôi, v chng tôi không biết chuyện g đã xảy ra cho ci ông Mô-s ny, l người đã đưa chng tôi ln từ đất Ai-cập. 2 Ông A-ha-ron ni với họ: Hãy gỡ cc khuyn vng m vợ v con trai con gi anh em đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi. 3 Ton dân gỡ cc khuyn vng đeo tai v đem đến cho ông A-ha-ron. 4 Ông lấy vng từ tay họ trao cho, đem đc v dng dao m gọt đẽo thnh một con b. Bấy giờ họ ni: Hỡi Ít-ra-en, đây l thần của ngươi đã đưa ngươi ln từ đất Ai-cập. 5 Thấy vậy, ông A-ha-ron dựng một bn thờ trước tượng con b, rồi hô to: Mai c lễ knh Ðức Cha!

 

6 Ngay hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ ton thiu v những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống, rồi đứng ln by tr vui chơi.

 

Ðức Cha bo tin cho Mô-s (Ðnl 9: 12 -14)

 

7 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy đi xuống, v dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân m ngươi đã đưa ln từ đất Ai-cập. 8 Chng đã vội đi ra ngoi con đường Ta truyền cho chng đi. Chng đã đc một con b, rồi sụp xuống lạy n, tế n v ni: Hỡi Ít-ra-en, đây l thần của ngươi đã đưa ngươi ln từ đất Ai-cập. 9 Ðức Cha lại phn với ông Mô-s: Ta đã thấy dân ny rồi, đ l một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng ln phạt chng, v Ta sẽ tiu diệt chng. Nhưng Ta sẽ lm cho ngươi thnh một dân lớn.

 

Ông Mô-s chuyển cầu cho dân (Ðnl 9:26 -29)

 

11 Ông Mô-s cố lm cho nt mặt Ðức Cha, Thin Cha của ông, dịu lại. Ông thưa: Lạy Ðức Cha, tại sao Ngi lại bừng bừng nổi giận với dân Ngi, dân m Ngi đã giơ cnh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập? 12 Tại sao người Ai-cập lại c thể ru rao: Chnh v c tâm m Người đã đưa chng ra, để giết chng trong miền ni v tiu diệt chng khỏi mặt đất? Xin Ngi nguôi cơn thịnh nộ v xin Ngi thương đừng hại dân Ngi. 13 Xin Ngi nhớ đến cc tôi tớ Ngi l Áp-ra-ham, I-xa-c v Ít-ra-en; Ngi đã lấy chnh danh Ngi m thề với cc vị ấy rằng: Ta sẽ lm cho dng dõi cc ngươi đông đc như sao trn trời, v sẽ ban cho dng dõi cc ngươi tất cả miền đất ấy, l miền đất Ta đã hứa; chng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. 14 Ðức Cha đã thương, không ging phạt dân Người như Người đã đe.

 

Ông Mô-s đập vỡ cc tấm bia Lề Luật

 

15 Ông Mô-s từ ni trở xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước; những bia ấy c viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. 16 Những bia ấy l do Thin Cha lm ra, chữ l chữ của Thin Cha, khắc trn cc bia.

 

17 Ông Giô-su nghe tiếng dân reo h, th ni với ông Mô-s: C tiếng giao tranh trong trại! 18 Nhưng ông Mô-s ni:

 

Tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng,

 

không phải lời than bại trận m l tiếng ca đối đp!

 

19 Vậy khi đến gần trại, ông thấy con b v những bọn người đang nhảy ma. Ông Mô-s nổi cơn thịnh nộ: Ông nm cc tấm bia đang cầm trong tay v đập vỡ dưới chân ni. 20 Ông lấy con b họ đã lm, đốt đi, tn nhuyễn ra, rắc ln mặt nước, rồi bắt con ci Ít-ra-en uống.

 

Vai tr của ông A-ha-ron trong lỗi lầm của dân

 

21 Ông Mô-s bảo ông A-ha-ron: Dân ny đã lm g ông m ông đưa họ tới chỗ phạm một tội lớn như thế? 22 Ông A-ha-ron ni: Xin ngi chớ bừng bừng nổi giận; chnh ngi biết: dân ny c khuynh hướng xấu. 23 Họ ni với tôi: Xin ông lm cho chng tôi một vị thần để dẫn đầu chng tôi, v chng tôi không biết chuyện g đã xảy ra cho ci ông Mô-s ny, l người đã đưa chng tôi ln từ đất Ai-cập. 24 Tôi ni với họ: Ai c vng? Họ đã gỡ đồ vng đeo tai v đưa cho tôi; tôi nm vo lửa, v đã ra con b ny.

 

Lng nhiệt thnh của cc thầy L-vi

 

25 Ông Mô-s thấy dân sống buông thả, v ông A-ha-ron đã để họ sống buông thả, khiến họ nn tr cười cho địch thủ của họ. 26 Ông Mô-s đứng ở cổng trại v hô: Ai thờ Ðức Cha th theo tôi! Tất cả con ci ông L-vi đều tập họp bn ông Mô-s. 27 Ông bảo họ: Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, phn thế ny: Mỗi người hãy đeo gươm vo. Hãy đi đi lại lại trong khắp trại, từ cửa ny sang cửa khc m giết: kẻ th giết anh em, người th giết bạn hữu, kẻ th giết người thân cận của mnh. 28 Con ci ông L-vi đã lm theo lời ông Mô-s; trong ngy ấy, c ba ngn người trong dân đã ngã gục. 29 Ông Mô-s ni: Hôm nay, anh em được phong chức để phục vụ Ðức Cha, v kẻ th đã hy sinh con mnh, kẻ th đã hy sinh anh em mnh, khiến Người chc phc cho anh em hôm nay.

 

Ông Mô-s lại chuyển cầu cho dân

 

30 Ngy hôm sau, ông Mô-s ni với dân: Anh em đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây tôi sắp ln gặp Ðức Cha; may ra tôi sẽ xin được Người x tội cho anh em. 31 Ông Mô-s trở lại với Ðức Cha v thưa: Than ôi, dân ny đã phạm một tội lớn! Họ đã lm cho mnh một tượng thần bằng vng! 32 Nhưng giờ đây, ước g Ngi miễn chấp tội họ! Bằng không, th xin Ngi xo tn con khỏi cuốn sch Ngi đã viết. 33 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Kẻ no phạm tội lm mất lng Ta, Ta sẽ xo tn n khỏi cuốn sch của Ta. 34 Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Ny thin sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi; nhưng đến ngy Ta trừng phạt, Ta sẽ trừng phạt chng v tội đã phạm. 35 Ðức Cha đnh phạt dân v họ đã đc con b, chnh con b m ông A-ha-ron đã đc.

 

C Chương 33 C

 

Lệnh ln đường

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ngươi hãy đi, từ nơi đây ngươi hãy đi ln cng với dân m ngươi đã đưa ln từ đất Ai-cập, tới đất Ta đã hứa ban cho Áp-ra-ham, I-xa-c v Gia-cp, khi phn: Ta sẽ ban đất ny cho dng dõi ngươi. 2 Ta sẽ sai một thin sứ đi trước mặt (cc) ngươi v Ta sẽ đuổi người Ca-na-an, người E-mô-ri, người Khết v người Pơ-rt-di, người Khi-vi v người Giơ-vt. 3 Ta sẽ cho (cc) ngươi vo một miền đất trn trề sữa v mật; nhưng Ta sẽ không đi ln đ cng với (cc) ngươi, v (cc) ngươi l một dân cứng đầu cứng cổ; v nếu cng đi, th e rằng Ta sẽ tiu diệt cc ngươi dọc đường! 4 Dân nghe lời chẳng lnh ấy th mặc o tang; không ai mang đồ trang sức trn mnh. 5 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ngươi hãy ni với con ci Ít-ra-en: cc ngươi l một dân cứng đầu cứng cổ! Ta m cng đi ln với cc ngươi d chỉ một chốc lt thôi, th Ta sẽ tiu diệt (cc) ngươi! Vậy, bây giờ (cc) ngươi hãy bỏ cc đồ trang sức đi, rồi Ta xem sẽ phải đối xử với (cc) ngươi thế no! 6 Con ci Ít-ra-en đã bỏ đồ trang sức từ khi ở ni Khô-rếp.

 

Lều Hội Ngộ

 

7 Ông Mô-s lấy một chiếc lều v đem dựng cho mnh bn ngoi trại, cch một quãng xa. Ông gọi lều ấy l Lều Hội Ngộ. Ai thỉnh ý Ðức Cha th ra Lều Hội Ngộ, ở ngoi trại. 8 Mỗi khi ông Mô-s ra Lều, ton dân đứng ln, ai nấy đứng ở cửa lều mnh v nhn theo ông Mô-s cho đến khi ông vo trong Lều. 9 Mỗi khi ông Mô-s vo trong Lều, th cột mây đp xuống, đứng ở cửa Lều, v Ðức Cha đm đạo với ông Mô-s. 10 Khi thấy cột mây đứng ở cửa Lều, ton dân đứng dậy; v ai nấy phủ phục ở cửa lều mnh. 11 Ðức Cha đm đạo với ông Mô-s, mặt gip mặt, như hai người bạn với nhau. Rồi ông Mô-s trở về trại; nhưng phụ t của ông l chng thanh nin Giô-su, con ông Nun, th cứ ở trong Lều, không rời khỏi đ.

 

Ông Mô-s chuyển cầu cho dân

 

12 Ông Mô-s thưa với Ðức Cha: Xin Ngi coi, chnh Ngi đã phn với con: Hãy đưa dân ấy ln, vậy m Ngi lại không cho con biết Ngi sẽ cử ai đi với con. Tuy nhin chnh Ngi đã phn: Ta biết đch danh ngươi, v hơn nữa ngươi đã được nghĩa với Ta. 13 Vậy bây giờ, nếu quả thật con đã được nghĩa với Ngi, xin khấng tỏ cho con biết đường lối của Ngi, để con biết Ngi, v được nghĩa với Ngi. Xin cũng coi dân tộc ny l dân của Ngi. 14 Ðức Cha phn: Ðch thân Ta sẽ đi, v Ta sẽ cho ngươi được nghỉ ngơi. 15 Ông Mô-s thưa với Người: Nếu Ngi không đch thân đi, xin Ngi đừng đưa chng con ln khỏi đây. 16 Nhưng lm thế no biết được l con v dân của Ngi được nghĩa với Ngi? H chẳng phải v c Ngi đi với chng con sao? Như thế, con v dân của Ngi mới khc với mọi dân trn mặt đất. 17 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ngay cả điều ngươi vừa ni đ, Ta cũng sẽ lm, v ngươi đã được nghĩa với Ta, v Ta biết đch danh ngươi.

 

Ông Mô-s ở trn ni

 

18 Ông Mô-s ni: Xin Ngi thương cho con được thấy vinh quang của Ngi. 19 Người phn: Ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của Ta đi qua trước mặt ngươi, v sẽ xưng danh Ta l Ðức Cha trước mặt ngươi. Ta thương ai th thương, xt ai th xt. 20 Người phn: Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, v con người không thể thấy Ta m vẫn sống. 21 Ðức Cha cn phn: Ðây l chỗ gần Ta; ngươi sẽ đứng trn tảng đ. 22 Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vo trong hốc đ, v lấy bn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua. 23 Rồi Ta sẽ rt tay lại, v ngươi sẽ xem thấy lưng Ta, cn tôn nhan Ta th không được thấy.

 

C Chương 34 C

 

Ti lập giao ước. Cc bia ghi Lề Luật. (Ðnl 10: 1-5)

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Ngươi hãy đẽo hai bia đ giống như hai bia trước. V Ta sẽ ghi lại trn đ những lời đã ghi trn cc bia trước m ngươi đã đập vỡ. 2 Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sng cho sng ngy mai. Ngay từ sng, ngươi hãy ln ni Xi-nai v đứng chờ Ta ở đ, trn đỉnh ni. 3 Không ai được ln với ngươi; cũng không ai được xuất hiện trn khắp vng ni; ngay cả b b hay d cừu cũng không được ăn cỏ trn sườn ni đ. 4 Vậy ông Mô-s đẽo hai bia đ giống như những bia trước; rồi sng sớm ông thức dậy v ln ni Xi-nai theo lệnh của Ðức Cha, tay mang hai bia đ.

 

Ðức Cha hiện ra

 

5 Ðức Cha ngự xuống trong đm mây v đứng đ với ông. Người xưng danh Người l Ðức Cha. 6 Ðức Cha đi qua trước mặt ông v xướng: Ðức Cha! Ðức Cha! Thin Cha nhân hậu v từ bi, hay nn giận, giu nhân nghĩa v thnh tn, 7 giữ lng nhân nghĩa với muôn ngn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội c v tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều g, v trừng phạt con chu đến ba bốn đời v lỗi lầm của cha ông. 8 Ông Mô-s vội vng phục xuống đất thờ lạy 9 v thưa: Lạy Cha, nếu quả thật con được nghĩa với Cha, th xin Cha cng đi với chng con. Dân ny l một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngi tha thứ những lỗi lầm v tội lỗi của chng con, v nhận chng con lm cơ nghiệp của Ngi.

 

Giao Ước (Xh 23: 14 -19; Ðnl 7:1-5; 16: 1-17)

 

10 Ðức Cha phn: Ny Ta sắp lập một giao ước. Trước mặt ton dân của ngươi, Ta sẽ lm những việc lạ lng chưa hề được thực hiện trong một nước hay một dân no. Ton dân ở chung quanh ngươi sẽ thấy việc Ðức Cha lm, v điều Ta sắp dng ngươi m lm th thật đng sợ. 11 Hãy giữ kỹ điều Ta truyền cho ngươi hôm nay. Ny Ta sắp đuổi cho khuất mắt ngươi những người E-mô-ri, Ca-na-an, Khết, Pơ-rt-di, Khi-vi, Giơ-vt. 12 Hãy ý tứ, đừng lập giao ước với dân cư trong xứ nơi ngươi sắp vo, kẻo chng trở thnh một cạm bẫy ở giữa ngươi. 13 Tri lại, bn thờ của chng, phải ph huỷ, trụ đ của chng, phải đập tan, cột thờ của chng, phải chặt đi. 14 Vậy ngươi không được phủ phục trước một thần no khc, v Ðức Cha mang danh l Ðấng ghen tương, Người l một Vị Thần ghen tương.

 

15 Ngươi không được lập giao ước với dân cư trong xứ, kẻo khi chng đng điếm với cc thần của chng v tế họ, chng sẽ mời ngươi v ngươi sẽ ăn đồ cng của chng,16 ngươi sẽ kn vợ cho con trai ngươi trong số con gi chng, con gi chng sẽ đng điếm với cc thần của chng v lm cho con trai ngươi đng điếm với cc thần đ.

 

17 Ngươi không được đc tượng thần.

 

18 Ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Bnh Không Men: trong bảy ngy, ngươi sẽ ăn bnh không men vo thời chỉ định trong thng A-vp, như Ta đã truyền cho ngươi, v trong thng A-vp ngươi đã ra khỏi Ai-cập.

 

19 Mọi con đầu lng đều thuộc về Ta: mọi con đực trong sc vật ngươi, con đầu lng của b cũng như của chin. 20 Mọi con đầu lng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chin m chuộc lại, nếu ngươi không chuộc lại th đnh gãy t n đi; cn mọi con đầu lng trong số con ci ngươi, th ngươi sẽ chuộc lại. Người ta không được đến tay không trước nhan Ta.

 

21 Trong su ngy, ngươi sẽ lao động, nhưng ngy thứ bảy ngươi sẽ nghỉ; d đang vụ cy hay vụ gặt, ngươi cũng sẽ nghỉ.

 

22 Ngươi sẽ mừng lễ cc Tuần, dâng la m đầu ma, rồi mừng lễ Thu hoạch cuối năm.

 

23 Mỗi năm ba lần, tất cả đn ông con trai của ngươi phải đến trước nhan Cha Tể l Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en.

 

24 Ta sẽ truất hữu cc dân cho chng đi khuất mắt ngươi, v mở rộng bờ cõi ngươi; sẽ không c ai ham chiếm đất của ngươi khi ngươi đi ln để đến trước nhan Ðức Cha l Thin Cha của ngươi, mỗi năm ba lần.

 

25 Ngươi không được lấy mu của một tế vật no m dâng ln Ta cng với bnh c men; tế vật lễ Vượt Qua, ngươi không được giữ lại qua đm cho đến sng.

 

26 Của đầu ma tốt nhất của đất đai ngươi, ngươi phải đem đến nh Ðức Cha, Thin Cha của ngươi. Ngươi không được lấy sữa d mẹ m nấu thịt d con.

 

27 Ðức Cha phn với ông Mô-s: Hãy ghi chp những lời ny, v dựa trn chnh những lời ny m Ta đã lập giao ước với ngươi v với Ít-ra-en.

 

28 Ông ở đ với Ðức Cha bốn mươi ngy bốn mươi đm, không ăn không uống, v ông viết trn những bia cc điều khoản của giao ước, tức l Thập Ðiều.

 

Ông Mô-s lại xuống ni

 

29 Ông Mô-s từ trn ni Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống ni, ông Mô-s không biết rằng da mặt ông sng chi bởi đã đm đạo với Thin Cha. 30 Khi ông A-ha-ron v ton thể con ci con Ít-ra-en thấy ông Mô-s, th ny đây da mặt ông sng chi, nn họ sợ không dm lại gần ông. 31 Ông Mô-s gọi họ: ông A-ha-ron v cc đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, v ông ni chuyện với họ. 32 Sau đ, ton thể con ci Ít-ra-en lại gần ông, v ông truyền cho họ tất cả những điều Ðức Cha đã phn với ông trn ni Xi-nai. 33 Ni với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi vo trước nhan Ðức Cha để đm đạo với Người, th ông bỏ khăn cho đến lc trở ra; ông trở ra v ni lại với con ci Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. 35 Con ci Ít-ra-en nhn mặt ông Mô-s thấy da mặt ông sng chi; ông Mô-s lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vo đm đạo với Thin Cha.

 

C Chương 35 C

 

6. Dựng Nơi Thnh

 

Luật nghỉ ngy sa-bt

 

1 Ông Mô-s triệu tập ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en v ni: Ðây l những điều Ðức Cha truyền phải thi hnh: 2 Trong su ngy, người ta sẽ lm việc, nhưng đối với anh em, ngy thứ bảy sẽ l một ngy thnh, một ngy sa-bt, một ngy nghỉ hon ton, dnh cho Ðức Cha; kẻ no lm việc trong ngy ấy sẽ bị xử tử. 3 Anh em sẽ không được đốt lửa trong ngy sa-bt tại những nơi anh em ở.

 

Quyn gp vật liệu (Xh 25 : 1-9; 39: 33 -43)

 

4 Ông Mô-s ni với ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en: Ðây l điều Ðức Cha đã truyền: 5 Anh em hãy lấy của cải mnh m đng gp vo việc thờ phượng Ðức Cha. Ai c nhiệt tâm hãy mang đến phần dâng cng dnh cho Ðức Cha: vng, bạc v đồng, 6 vải đỏ ta, vải điều, vải đỏ thẫm, vải gai mịn v lông d, 7 da cừu nhuộm đỏ v da c heo, gỗ keo, 8 dầu thắp đn, hương liệu để chế dầu tấn phong v lm hương thơm, 9 hồng mã não v ngọc quý để đnh vo o -phốt v ti đeo trước ngực. 10 Trong anh em, ai l người kho tay th hãy đến thực hiện tất cả những g Ðức Cha đã truyền: 11 Nh Tạm, lều v bạt, mc, vn, thanh ngang, cột v đế, 12 Hm Bia v đn khing, nắp x tội, bức trướng lm mn che, 13 bn v đn khing, mọi đồ phụ tng v bnh tiến, 14 trụ đn v cc đồ phụ tng, đn v dầu thắp đn, 15 hương n v đn khing, dầu tấn phong v hương thơm, mn che cửa Nh Tạm, 16 bn thờ dâng lễ ton thiu v vỉ đồng, đn khing v mọi đồ phụ tng; vạc v đế, 17 rm chung quanh khuôn vin, cột v đế, mn che cửa khuôn vin, 18 cọc Nh Tạm v cọc khuôn vin cũng như dây thừng; 19 phẩm phục để hnh lễ trong nơi thnh; lễ phục dnh cho tư tế A-ha-ron v y phục cc con ông mặc để thi hnh chức tư tế.

 

20 Ton thể cộng đồng con ci Ít-ra-en rời ông Mô-s m lui ra. 21 Rồi những người c nhiệt tâm, mọi kẻ c tinh thần ko đến, mang theo phần của mnh dâng cng Ðức Cha, để dựng Lều Hội Ngộ v lm những công việc lin quan đến Lều, cũng như để may lễ phục. 22 Ðn ông cũng như đn b ko nhau đến: tất cả những người c nhiệt tâm đem tới no trâm, khuyn, no nhẫn với kiềng, mọi thứ đồ vng; ai nấy đều lấy vng lm lễ vật dâng Ðức Cha. 23 Những người c sẵn trong nh vải đỏ ta, vải điều, vải đỏ thẫm, vải gai mịn v lông d, da cừu nhuộm đỏ v da c heo, th cũng đem tới. 24 Tất cả những ai lấy bạc v đồng m dâng cng, th đem phần ấy dâng cho Ðức Cha; v tất cả những ai c sẵn trong nh gỗ keo để dng vo mọi công việc cần đến, th cũng đem tới. 25 Mọi phụ nữ kho tay đã tự mnh dệt, rồi đem những g đã dệt đến: vải đỏ ta v vải điều, vải đỏ thẫm v vải gai mịn. 26 Mọi phụ nữ c nhiệt tâm v kho tay th lấy lông d m ko sợi. 27 Cc thủ lãnh đem đến hồng mã não v ngọc quý để đnh vo o -phốt v ti đeo trước ngực, 28 hương liệu, dầu thắp đn, dầu tấn phong v hương nhang. 29 Mọi con ci Ít-ra-en, đn ông cũng như đn b, c nhiệt tâm gp phần vo mọi công việc Ðức Cha đã dng ông Mô-s m truyền phải thực hiện, th đã đem lễ vật tự nguyện dâng Ðưc Cha.

 

Thợ dựng nơi thnh (Xh 31: 1-11 )

 

30 Ông Mô-s ni với con ci Ít-ra-en: Anh em coi, Ðức Cha đã gọi đch danh ông Bơ-xan-n, con ông U-ri, con ông Khua, thuộc chi tộc Giu-đa. 31 Người đã ban cho ông ấy dồi do thần kh của Thin Cha, để ông ấy thnh người kho tay, giỏi giang v lnh nghề m lm mọi công việc, 32 để ông ấy nghĩ ra những tc phẩm nghệ thuật, lm bằng vng, bạc, hay đồng, 33 mi ngọc đnh o, chạm gỗ v thực hiện mọi công việc nghệ thuật. 34 Người cn ban ti dạy bảo cho ông ấy, cũng như cho ông O-ho-li-p, con của ông A-khi-xa-mc, thuộc chi tộc Ðan. 35 Người đã cho họ lng tr dồi do khôn ngoan để thực hiện mọi tc phẩm của thợ chạm, của người nghệ sĩ, của thợ thu dng chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm, sợi gai mịn, cũng như của thợ dệt: tất cả những người thực hiện mọi công việc, v nghĩ ra những tc phẩm nghệ thuật.

 

C Chương 36 C

 

1 Ông Bơ-xan-n, ông O-ho-li-p v mọi người lng tr khôn ngoan m Ðức Cha đã ban cho được kho tay v giỏi giang, để biết chu ton mọi việc phục vụ nơi thnh, những người ấy sẽ lm theo tất cả những g Ðức Cha đã truyền.

 

Ông Mô-s cho ngưng quyn gp vật liệu

 

2 Ông Mô-s gọi cc ông Bơ-xan-n v O-ho-li-p lại, cng với mọi người lng tr khôn ngoan đã được Ðức Cha đặt sự khôn ngoan vo lng, mọi kẻ c nhiệt tâm bắt tay vo việc. 3 Mọi phần dâng cng m con ci Ít-ra-en đã mang tới trước mặt ông Mô-s để dng vo việc phục vụ nơi thnh, th họ đem đi để thực hiện công trnh. Nhưng sng no, con ci Ít-ra-en cũng cứ đem lễ vật tự nguyện tới, 4 nn tất cả những người thợ kho tay đang thực hiện mọi công việc phục vụ nơi thnh đều ngưng công việc đang lm, để tới 5 ni với ông Mô-s: Dân chng đem dâng qu số cần thiết cho công việc m Ðức Cha đã truyền lm. 6 Ông Mô-s ra lệnh phải rao trong trại những lời ny: Xin mọi người, nam cũng như nữ, đừng dâng cng g thm cho nơi thnh. V dân đã ngừng, không đem g tới nữa. 7 Vật liệu đã đủ cho mọi công việc phải lm, m cn dư thừa nữa.

 

Nh Tạm (Xh 26: 1-14)

 

8 Trong đm thợ đang thực hiện công trnh, tất cả những người khôn ngoan ti giỏi th dựng Nh Tạm; ông Mô-s cho dựng Nh đ với mười tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, chỉ đỏ ta, chỉ điều v chỉ đỏ thẫm; ông cho thu trn đ những thần hộ gi rất mỹ thuật. 9 Mỗi tấm thảm di mười bốn thước, rộng hai thước; tấm no cũng c kch thước như vậy. 10 Ông cho khâu năm tấm ny liền với nhau v năm tấm kia liền với nhau. 11 Ông cho lấy vải đỏ ta lm dải đnh vo mp tấm thứ nhất của những tấm thảm rp lại; ông cũng cho đnh như thế vo mp tấm cuối cng của những tấm thảm rp lại bn kia. 12 Ông cho đnh năm mươi dải vo tấm thứ nhất, v cũng cho đnh năm mươi dải vo mp tấm cuối cng của những tấm thảm rp lại bn kia; cc dải ấy phải thật cân đối với nhau. 13 Ông cho lm năm mươi ci mc bằng vng, v dng những mc ấy để nối cc tấm vải bố lại với nhau. Như thế, Nh Tạm thnh một khối duy nhất. 14 Ông cho lm những tấm thảm lông d để lm một ci lều, ở bn trn Nh Tạm; ông cho lm mười một tấm. 15 Mỗi tấm di mười lăm thước, rộng hai thước. Mười một tấm đều c cng một kch thước. 16 Ông cho khâu liền năm tấm thnh một mi, v su tấm kia thnh một mi khc. 17 Ông cho đnh năm mươi dải vo mp tấm thứ nhất của những tấm thảm rp lại, v ông cũng cho đnh năm mươi dải vo mp tấm cuối cng của những tấm thảm rp lại bn kia. 18 Ông cho lm năm mươi mc bằng đồng để ghp lại thnh một ci lều, sao cho chỉ c một lều duy nhất. 19 Ông cho lm một tấm bạt che lều bằng da cừu nhuộm đỏ, v một tấm bạt bằng da c heo phủ ở bn trn.

 

Khung lều (Xh 26: 15 -30)

 

20 Ông cho lấy những tấm vn gỗ keo dựng thẳng ln để căng Nh Tạm. 21 Mỗi tấm di năm thước, rộng bảy tấc rưỡi. 22 Mỗi tấm c hai mộng song song. Ông cho lm mọi tấm vn của Nh Tạm theo kiểu đ. 23 Ông cho đặt vn để dựng Nh Tạm như sau: hai mươi tấm hướng về Ne-ghp, về pha nam. 24 Ông cho lm bốn mươi đế bạc đặt dưới hai mươi tấm vn đ: hai đế dưới một tấm vn ăn khớp với hai mộng của vn, v hai đế dưới tấm vn khc ăn khớp với hai mộng của vn. 25 Hông bn kia của Nh Tạm, hướng bắc, ông cho đặt hai mươi tấm vn, 26 v cũng cho lm bốn mươi đế bạc, cứ hai đế dưới một tấm, hai đế dưới một tấm. 27 Pha trong cng Nh Tạm, hướng tây, ông cho đặt su tấm vn. 28 Ông cho đặt hai tấm vn ở cc gc Nh Tạm, ở pha trong cng. 29 Cc tấm vn được ghp đôi lại với nhau ở pha dưới, v ghp đôi như thế cho tới đỉnh, chỗ vng thứ nhất. Ông cho đng hai tấm vn như thế ở hai gc. 30 Vậy c tm tấm vn với cc đế bạc, tất cả l mười su đế: cứ hai đế dưới một tấm, hai đế dưới một tấm. 31 Ông cho lm cc thanh ngang bằng gỗ keo: năm ci cho cc tấm vn ở hông thứ nhất của Nh Tạm; 32 v năm ci cho cc tấm vn hông bn kia của Nh Tạm; cũng như năm ci cho cc tấm vn pha trong cng Nh Tạm, hướng tây. 33 Ông cho lm thanh ngang giữa, cho n nằm ở nửa độ cao cc tấm vn, chạy suốt từ đầu ny đến đầu kia. 34 Ông cho thiếp vng cc tấm vn; ông cho đc những vng bằng vng để xỏ cc thanh ngang; ông cũng cho thiếp vng cc thanh ngang ấy.

 

Bức trướng (Xh 26: 31 -37)

 

35 Ông cho lm bức trướng bằng vải đỏ ta, vải điều, vải đỏ thẫm v sợi gai mịn xe. Ông cho thu trn đ những thần hộ gi rất mỹ thuật. 36 Ông cho lm bốn cột gỗ keo thiếp vng, c những mc bằng vng để treo bức mn trướng; v ông cho đc bốn đế bạc để dựng những cột ấy. 37 Ông cho lm một bức mn che cửa lều bằng vải đỏ ta, vải điều, vải đỏ thẫm v sợi gai mịn xe: đ l công việc của thợ thu; 38 Ông cũng cho lm năm cột c mc, cho thiếp vng đầu cột v thanh treo bức trướng; cn năm đế th bằng đồng.

 

C Chương 37 C

 

Hm Bia (Xh 25: 10-22)

 

1 Ông Bơ-xan-n lm Hm Bia bằng gỗ keo, di một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi v cao bảy tấc rưỡi. 2 Ông lấy vng rng m bọc cả trong lẫn ngoi; ông lm một đường viền chung quanh bằng vng. 3 Ông đc cho Hm Bia bốn chiếc vng bằng vng gắn vo bốn chân: bn ny hai vng, bn kia hai vng. 4 Ông lm những cây đn bằng gỗ keo bọc vng. 5 Ông xỏ đn vo những vng bn sườn Hm Bia để khing. 6 Ông lm một ci nắp x tội bằng vng rng, di một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi. 7 Ông lm hai tượng thần hộ gi bằng vng, ông lm bằng vng g v đặt ở hai đầu nắp: 8 một tượng ở đầu ny, một tượng ở đầu kia. Ông lm cc tượng thần hộ gi gắn liền với nắp, ở hai đầu. 9 Cc tượng thần hộ gi c hai cnh giương ln v phủ trn nắp. Hai tượng đối diện nhau, cng ci mặt xuống nắp.

 

Bn để bnh tiến (Xh 25: 23-30)

 

10 Ông lm ci bn bằng gỗ keo, di một thước, rộng nửa thước v cao bảy tấc rưỡi. 11 Ông lấy vng rng m bọc, v ông lm một đường viền chung quanh bằng vng. 12 Chung quanh bn, ông đng nẹp rộng một tấc v viền nẹp bằng vng. 13 Ông đc bốn vng bằng vng v đặt cc vng đ vo bốn gc, ở bốn chân bn. 14 Cc vng đ ở gần nẹp, dng để xỏ đn khing bn. 15 Ông lm những cây đn bằng gỗ keo bọc vng để khing bn. 16 Ông lm những đồ dng để trn bn: khay, ly, chn v bnh để tế lễ; ông lm những đồ ấy bằng vng rng.

 

Trụ đn (Xh 25: 31-40)

 

17 Ông lm trụ đn bằng vng rng. Ông lm trụ đn, chân đn v nhnh đn bằng vng g; đi hoa, nụ hoa v cnh hoa gắn liền với trụ đn. 18 Su nhnh đâm ra hai bn: ba nhnh bn ny, ba nhnh bn kia. 19 Trn nhnh bn ny, c ba đi hoa hnh hoa hạnh đo, với nụ v cnh hoa; trn nhnh bn kia, c ba đi hoa hnh hoa hạnh đo, với nụ hoa v cnh hoa. Su nhnh từ trụ đn đâm ra đều như thế. 20 Ở thân trụ đn, c bốn đi hoa hnh hoa hạnh đo, với nụ v cnh hoa. 21 Một nụ hoa nằm dưới hai nhnh đầu gắn liền với trụ đn, một nụ hoa nằm dưới hai nhnh giữa gắn liền với trụ đn, v một nụ hoa nằm dưới hai nhnh cuối gắn liền với trụ đn. Su nhnh từ trụ đn đâm ra đều như thế. 22 Cc nụ hoa v nhnh đều gắn liền với trụ đn; tất cả thnh một khối bằng vng g, bằng vng rng. 23 Ông lm bảy ci đn, ko cắt bấc v đĩa đựng tn bằng vng rng. 24 Ông dng ba mươi ký vng rng để lm trụ đn cũng như mọi đồ dng.

 

Hương n. Dầu tấn phong v hương thơm. (Xh 30: 1-5)

 

25 Ông lm hương n bằng gỗ keo. Hương n đ di nửa thước, rộng nửa thước C nghĩa l hnh vuông C v cao một thước; cc gc hnh sừng lm thnh một khối với hương n. 26 Ông lấy vng rng m bọc hương n: mặt trn, bốn mặt chung quanh v cc gc. Chung quanh hương n, ông lm một đường viền bằng vng. 27 Ông lm hai vng bằng vng, pha dưới đường viền, ở hai bn sườn, ở hai bn, để xỏ đn khing hương n. 28 Ông lm những cây đn bằng gỗ keo bọc vng. 29 Ông pha chế dầu thnh để tấn phong, cũng như hương thơm nguyn chất, l sản phẩm của thợ chế nước hoa.

 

C Chương 38 C

 

Bn thờ dâng lễ ton thiu (Xh 27: 1-8)

 

1 Ông lm bn thờ dâng lễ ton thiu bằng gỗ keo: di hai thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi C nghĩa l hnh vuông -, cao một thước rưỡi; 2 ông lm bốn ci sừng ở bốn gc, cc sừng ấy lm thnh một khối với bn thờ. Ông lấy đồng m bọc bn thờ. 3 Ông lm cc đồ dng trn bn thờ: nồi, xẻng, bnh rảy, xin v lư hương; cc đồ dng ấy, ông lm bằng đồng. 4 Ông lm một ci vỉ bằng đồng, hnh lưới, bọc quanh chân bn thờ, từ đất ln đến nửa chiều cao của bn thờ. 5 Ông đc bốn chiếc vng đặt ở bốn gc vỉ đồng, dng để xỏ đn. 6 Ông lm những cây đn bằng gỗ keo, v bọc đồng những đn ấy. 7 Ông xỏ đn vo vng ở hai bn bn thờ, để khing. Ông lm bn thờ rỗng, bằng vn ghp lại.

 

Vạc đồng (Xh 30: 18)

 

8 Ông lm ci vạc đồng c đế cũng bằng đồng, với những gương soi cho phụ nữ phục vụ ở cửa Lều Hội Ngộ.

 

Khuôn vin (Xh 27: 9-19)

 

9 Ông lm khuôn vin. Pha nam, hướng Ne-ghp, khuôn vin c những tấm rm bằng sợi gai mịn xe di năm mươi thước. 10 Hai mươi cột treo rm dựng trn hai mươi đế bằng đồng; mc ở cc cột v thanh treo rm th bằng bạc. 11 Pha bắc, c những tấm rm năm mươi thước; hai mươi cột treo rm dựng trn hai mươi đế bằng đồng; mc ở cc cột v thanh treo rm th bằng bạc. 12 Pha biển, c những tấm rm hai mươi lăm thước, với mười cột v mười đế. 13 Về hướng đông, pha mặt trời mọc, khuôn vin rộng hai mươi lăm thước; 14 một bn che tấm rm bảy thước rưỡi, c ba cột với ba đế; 15 bn kia, C nghĩa l hai bn cửa khuôn vin -, cũng che tấm rm bảy thước rưỡi, c ba cột với ba đế. 16 Tất cả cc rm chung quanh khuôn vin đều bằng sợi gai mịn xe. 17 Những đế cột th bằng đồng, những mc ở cc cột v thanh treo rm th bằng bạc, đầu cột thiếp bạc. Như vậy, mọi cột trong khuôn vin đều nối liền với nhau nhờ những thanh treo rm bằng bạc. 18 Bức mn ở cửa khuôn vin th bằng chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm v sợi gai mịn xe: đ l công việc của thợ thu. Bức mn đ di mười thước, cao C nghĩa l rộng -, hai thước rưỡi, như những tấm rm của khuôn vin. 19 Bốn cột treo rm v bốn đế th bằng đồng, mc bằng bạc, đầu cột thiếp bạc, thanh treo rm cũng bằng bạc. 20 Mọi ci cọc của Nh Tạm v chung quanh khuôn vin đều bằng đồng.

 

Bảng kết ton

 

21 Ðây l bảng kết ton về Nh Tạm, Nh Tạm Chứng Ước. Ông Mô-s đã ra lệnh cho cc thầy L-vi, dưới sự hướng dẫn của ông I-tha-ma, con của tư tế A-ha-ron, phải lm bảng ny.

 

22 Chnh ông Bơ-xan-n, con ông U-ri, con ông Khua, thuộc chi tộc Giu-đa, đã thi hnh mọi điều Ðức Cha truyền cho ông Mô-s. 23 Người phụ t của ông l O-ho-li-p, con của ông A-khi-xa-mc, thuộc chi tộc Ðan; ông l thợ chạm v l nghệ nhân, l thợ thu chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm v sợi gai mịn.

 

24 Tổng số vng dân đã dâng cng để dng vo công trnh, công trnh dựng nơi thnh, l tm trăm bảy mươi ký v hai trăm hai mươi lượng, tnh theo đơn vị đo lường của thnh điện. 25 Số bạc những người trong cộng đồng thuộc diện kiểm tra dân số đã dâng l ba ngn ký v năm trăm ba mươi lượng, tnh theo đơn vị đo lường của thnh điện. 26 Mỗi đầu người l hai chỉ bạc, tức l nửa se-ken, tnh theo đơn vị đo lường của thnh điện; bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số từ hai mươi tuổi trở ln, tức l su trăm lẻ ba ngn năm trăm năm mươi người, đều phải đng gp như vậy. 27 Ba ngn ký bạc để đc cc đế của nơi thnh v của bức trướng: một trăm đế mất ba ngn ký, mỗi đế ba mươi ký. 28 Ông dng năm trăm ba mươi lượng để lm mc cột, thiếp đầu cột v nối cc cột lại nhờ những thanh treo mn. 29 Số đồng người ta dâng cng l hai ngn một trăm hai mươi bốn ký. 30 Ông đem dng lm cc đế đặt ở cửa Lều Hội Ngộ, bn thờ đồng v vỉ đồng, mọi đồ phụ tng của bn thờ, 31 cc đế chung quanh khuôn vin, cc đế ở cửa khuôn vin, mọi ci cọc của Nh Tạm v chung quanh khuôn vin.

 

C Chương 39 C

 

Y phục của thượng tế

 

1 Người ta lấy chỉ đỏ ta, chỉ điều v chỉ đỏ thẫm lm phẩm phục để dng khi hnh lễ trong nơi thnh. Người ta lm lễ phục cho ông A-ha-ron, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

Áo -phốt (Xh 2 8: 6-14)

 

2 Người ta lm o -phốt bằng chỉ vng, chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm v sợi gai mịn xe. 3 Người ta cn vng thnh từng l v ko thnh chỉ để xen vo chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm v sợi gai mịn, v lm nn một công trnh rất mỹ thuật. 4 Người ta lm cầu vai cho o -phốt v hai thân o -phốt được khâu liền vo hai đầu cầu vai. 5 Băng cho đeo trn o -phốt để giữ o th đnh liền vo đ; băng cho đ lm cng một kiểu với o -phốt: bằng chỉ vng, chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm v sợi gai mịn xe, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s. 6 Người ta giũa mã não, nhận vo những ổ bằng vng, khắc tn con ci Ít-ra-en vo cc vin ngọc đ theo kiểu thợ chạm khắc dấu ấn. 7 Người ta đặt cc vin ngọc đ trn cầu vai của o -phốt để lm kỷ vật tưởng nhớ con ci Ít-ra-en, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

Ti đeo trước ngực (Xh 28: 15-30)

 

8 Người ta may ti đeo trước ngực rất mỹ thuật theo kiểu o -phốt: bằng chỉ vng, chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm v sợi gai mịn xe. 9 Ti đ hnh vuông may kp, di một gang, rộng một gang. 10 Người ta nhận vo đ bốn hng ngọc: ở hng thứ nhất c nhận xch não, hong ngọc v bch ngọc; 11 ở hng thứ hai c nhận hồng ngọc, lam ngọc v kim cương; 12 Ở hng thứ ba c nhận miu nhãn thạch, mã não v tử ngọc; 13 ở hng thứ tư c nhận kim lục thạch, mã não c vân v vân thạch. Những vin ngọc đ được nhận vo những ổ bằng vng. 14 Cc vin ngọc mang tn con ci Ít-ra-en: mười hai vin ngọc mang mười hai tn của họ khắc theo kiểu dấu ấn, mỗi vin ngọc mang tn của một trong mười hai chi tộc. 15 Người ta lm cho ti đeo trước ngực những dây chuyền khoen lật bằng vng rng để lm dải buộc. 16 Người ta lm hai ổ bằng vng v hai vng bằng vng, v đnh hai vng đ vo hai gc ti. 17 Người ta xâu hai dây chuyền khoen lật bằng vng đ vo hai vng đặt ở gc ti. 18 Người ta đặt hai đầu dây chuyền khoen lật vo hai ổ, rồi đặt ln cầu vai của o -phốt, mặt phải. 19 Người ta lm hai vng bằng vng, rồi gắn vo hai đầu ti ở mp trong, mặt tri p o -phốt. 20 Người ta lm hai vng bằng vng, rồi đnh vo hai cầu vai của o -phốt bn dưới, mặt phải, gần chỗ buộc, bn trn băng cho của o -phốt. 21 Người ta lấy một dải vải đỏ ta m buộc cc vng của ti đeo trước ngực vo cc vng của o -phốt, để ti nằm trn băng cho của o -phốt: như thế, ti không x dịch được trn o -phốt, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

Áo khoc (Xh 28: 31 -35)

 

22 Người ta lm o khoc ton bằng sợi đỏ ta: đ l công trnh của thợ dệt. 23 Cổ o khot ở giữa giống như cổ o gip: đường viền chung quanh cổ o không sao rch được. 24 Người ta lm ở gấu dưới của o khoc những quả lựu bằng chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm v sợi gai mịn xe. 25 Người ta lm những lục lạc bằng vng rng, rồi xếp những lục lạc đ xen kẽ với những quả lựu, vng quanh gấu dưới o khoc, xen kẽ với những quả lựu: 26 một lục lạc rồi một quả lựu, một lục lạc rồi một quả lựu, vng quanh gấu dưới o khoc, để cử hnh nghi lễ, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

Y phục tư tế (Xh 28: 40-43)

 

27 Người ta lm những o di bằng sợi gai mịn cho ông A-ha-ron v cc con ông: đ l công trnh của thợ dệt; 28 người ta cũng lm mũ tế bằng sợi gai mịn, khăn cht bằng sợi gai mịn để trang sức, quần bằng sợi gai, sợi gai mịn xe, 29 đai lưng bằng sợi gai mịn xe, bằng chỉ đỏ ta, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm: đ l công trnh của thợ thu, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

30 Người ta lm huy hiệu bằng vng rng, l dấu thnh hiến, v ghi trn đ những chữ sau đây theo kiểu khắc dấu ấn: Thnh hiến cho Ðức Cha. 31 Người ta đnh n trn một dây bằng chỉ đỏ ta buộc vo pha trn mũ tế, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

32 Như thế, mọi công việc dựng Nh Tạm, dựng Lều Hội Ngộ đều hon thnh. Con ci Ít-ra-en lm mọi sự đng y như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

33 Họ đem lại cho ông Mô-s Nh Tạm, gồm: Lều v mọi đồ phụ tng, mc, vn, thanh ngang, cột v đế; 34 bạt bằng da cừu nhuộm đỏ v bạt bằng da c heo, bức trướng dng lm mn che; 35 Hm Bia Chứng Ước, đn khing v nắp x tội; 36 bn v mọi đồ dng, bnh tiến; 37 trụ đn bằng vng rng v cc thứ đn đặt trn đ, mọi đồ dng v dầu thắp đn; 38 bn thờ bằng vng, dầu tấn phong, hương thơm, mn che cửa Lều; 39 bn thờ bằng đồng v vỉ bằng đồng, đn khing v mọi đồ dng, vạc v đế; 40 mn của khuôn vin, cột, đế v tấm mn che cửa khuôn vin, dây thừng v cọc, cũng như mọi đồ dng để phục vụ Nh Tạm, cần cho Lều Hội Ngộ; 41 phẩm phục để hnh lễ trong nơi thnh, lễ phục dnh cho tư tế A-ha-ron v y phục cc con ông mặc để thi hnh chức tư tế. 42 Con ci Ít-ra-en thực hiện tất cả công trnh đ hon ton đng y như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s.

 

43 Ông Mô-s nhn xem mọi công việc đ: họ thực hiện đng y như Ðức Cha đã truyền. Ông Mô-s chc phc cho họ.

 

C Chương 40 C

 

Dựng v thnh hiến Nh Tạm

 

1 Ðức Cha phn với ông Mô-s: 2 Vo ngy mồng một thng ging, ngươi sẽ dựng Nh Tạm, dựng Lều Hội Ngộ. 3 Ngươi sẽ đặt vo đ Hm Bia Chứng Ước v lấy bức trướng m che Hm Bia ấy. 4 Ngươi sẽ đem bn tới v by trn đ những g cần phải by ra. Ngươi sẽ đem trụ đn tới v đặt đn ln đ. 5 Ngươi sẽ đặt hương n bằng vng trước Hm Bia Chứng Ước, v treo mn che cửa Nh Tạm. 6 Ngươi sẽ đặt bn thờ dâng lễ ton thiu trước cửa Nh Tạm, trước cửa Lều Hội Ngộ. 7 Ngươi sẽ đặt ci vạc ở giữa Lều Hội Ngộ v bn thờ, v đổ nước vo đ. 8 Ngươi sẽ lm khuôn vin chung quanh v treo mn che cửa khuôn vin. 9 Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong xức Nh Tạm v tất cả những g trong đ; ngươi sẽ thnh hiến Nh Tạm v mọi đồ vật trong đ; như thế, Nh Tạm sẽ l vật thnh. 10 Ngươi sẽ xức dầu bn thờ dâng lễ ton thiu v mọi đồ dng; ngươi sẽ thnh hiến bn thờ, v bn thờ sẽ l vật rất thnh. 11 Ngươi sẽ xức dầu ci vạc v đế, ngươi sẽ thnh hiến ci vạc đ. 12 Ngươi sẽ dẫn A-ha-ron v cc con ông đến gần cửa Lều Hội Ngộ v lấy nước tẩy rửa họ. 13 Ngươi sẽ lấy phẩm phục mặc cho A-ha-ron, xức dầu thnh hiến để ông ấy thi hnh chức tư tế phục vụ Ta. 14 Ngươi sẽ dẫn cc con ông lại gần v cho họ mặc o di. 15 Ngươi đã xức dầu họ như đã xức dầu cha họ, để họ thi hnh chức tư tế phục vụ Ta. Ngươi sẽ lm như thế, để nhờ việc xức dầu, họ trở nn tư tế vĩnh viễn, đời nọ đến đời kia.

 

Thi hnh mệnh lệnh của Thin Cha

 

16 Ông Mô-s lm mọi sự đng y như Ðức Cha đã truyền cho ông. 17 Ngy mồng một thng ging năm thứ hai, Nh Tạm được dựng ln. 18 Ông Mô-s cho dựng Nh Tạm. Ông cho đặt đế, ghp vn, đặt thanh ngang v dựng cột. 19 Ông cho căng lều trn Nh Tạm, lấy bạt che pha trn lều, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s. 20 Ông lấy Chứng Ước đặt vo Hm Bia, xỏ đn vo Hm Bia, đặt nắp x tội ln trn đ. 21 Ông rước Hm Bia vo trong Nh Tạm v treo bức trướng để che khuất Hm Bia Chứng Ước, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s. 22 Ông cho đặt chiếc bn trong Lều Hội Ngộ, bn cạnh Nh Tạm, pha bắc, bn ngoi bức trướng, 23 rồi cho by một hng bnh trn đ, trước nhan Ðức Cha, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s. 24 Ông cho đặt trụ đn trong Lều Hội Ngộ, đối diện với bn, bn cạnh Nh tạm, pha nam, 25 rồi cho đặt đn ln đ, trước nhan Ðức Cha, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s. 26 Ông cho đặt bn thờ bằng vng trong Lều Hội Ngộ, pha trước bức trướng, 27 rồi cho đốt hương thơm trn đ, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s. 28 Ông cho treo mn che cửa Nh Tạm. 29 Bn thờ dâng lễ ton thiu, ông cho đặt ở cửa Nh Tạm, ở cửa lều Hội Ngộ, rồi ông dâng lễ ton thiu v lễ phẩm trn đ, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s. 30 Ông cho đặt ci vạc ở giữa Lều Hội Ngộ v bn thờ, rồi đổ nước vo đ, để dng vo việc tẩy rửa. 31 Ông A-ha-ron v cc con ông lấy nước ấy m rửa tay chân. 32 Mỗi khi họ vo Lều Hội Ngộ v tới gần bn thờ, th họ tẩy rửa, như Ðức Cha đã truyền cho ông Mô-s. 33 Ông cho lm khuôn vin chung quanh Nh Tạm v bn thờ, rồi cho treo mn che cửa khuôn vin. Như thế, ông Mô-s đã hon thnh công việc.

 

Ðức Cha chiếm hữu Nh Tạm (Ðn 9:15-16)

 

34 Ðm mây che phủ Lều Hội Ngộ, v vinh quang Ðức Cha đầy trn Nh Tạm. 35 Ông Mô-s không thể vo Lều Hội Ngộ v đm mây đậu trn đ, v vinh quang Ðức Cha đầy trn Nh Tạm.

 

Mây dẫn đường cho dân Ít-ra-en (Ðn 9:17 -23)

 

36 Ở mỗi chặng đường của họ, khi no đm mây bay ln khỏi Nh Tạm, th con ci Ít-ra-en nhổ trại. 37 Nếu mây không bay ln, th họ không nhổ trại cho đến ngy mây lại bay ln. 38 Quả vậy, đm mây của Ðức Cha đậu trn Nh Tạm ban ngy, cn ban đm th c lửa trong mây, trước mắt ton thể con ci Ít-ra-en, ở mỗi chặng đường họ đi.