CHO THUÊ PLC CŨ -  MỚI

SIEMENS

MITSUBISHI

WEINTEK WEINVIEW

DELTA

KINCO

OMRON

XINJE TOUCHWIN

PANASONIC - NAIS

PROFACE

HITECH

FUJI-HAKKO

SAMKOON HMI

YASKAWA

LG LS

PLC-HMI KHÁC

PLC TAIWAN

CÁP PLC - BỘ CHUYỂN ĐỖI TÍN HIỆU

MOTOR BƯỚC

BIẾN TẦN

SERVO

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

SỬA CHỮA CẢM ỨNG

UNLOCK PASSWORD

CHO THUÊ PLC

MÁY TỰ ĐỘNG VÀ PHỤ KIỆN

DOWNLOAD

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

   Dịch vụ cho thu那 PLC (chothueplc) gi芍 tốt nhất, đã bao gồm c芍p lập tr足nh :  

- Siemens CPU224 :  gi芍 thu那 700K / 1 th芍ng

- Siemens S7-1200 :  gi芍 thu那  1.0tr / 1 th芍ng

- Siemens CPU314 :  gi芍 thu那 1.5tr / 1 th芍ng

- Siemens CPU315-2DP :  gi芍 thu那 1.5tr / 1 th芍ng

- Siemens CPU315-2DP :  gi芍 thu那 1.5tr / 1 th芍ng

- Mitsubishi FX1N-40MR/60MR :  gi芍 thu那 900K / 1 th芍ng

- Servo :  gi芍 thu那 1.5tr / 1 th芍ng

***********************************

CỬA HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG TRÍ DŨNG

Đặt h角ng c芍c thiết bị tự động theo nhu cầu (không c車 tr那n thị trường) 

VUI LÒNG GỌI : 0908 61 00 85 

Văn ph辰ng giao dịch : 413/56/20 L那 Văn Quới, Q. B足nh Tân (Alo trước khi đến)            Bản đồ đường đi

Giao h角ng miễn ph赤 trong nội th角nh TP. HCM v角 free ship to角n quốc              

Email :      mpanasonic@gmail.com

Website :   www.plchcm.com